حکم “نماز”روزه “زیارت”درهنگام”لکه بینی”برای خانمهاچیست؟لکه بینی درحج”طواف”

سؤال ۱:آیا لکه بینی قبل وبعداز ایام عادات ماهیانه”پریود” خون حیض محسوب می شود؟

 سوال۲: دراین ایام شک وظیفه نماز وروزه چیست 

آیت الله خامنه ای   : در فرض سؤال حیض خصوص آن خون‌هایى است که داراى صفات حیض مى‌باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است .

آیت الله مکارم شیرازی :  عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند (بطورى که در میان زنها معمول است که گاهى عادت را جلو یا عقب مى اندازند) و روى هم رفته از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت دیده حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه مى باشد، همین طور اگر چند روز قبل از ایّام عادت به اضافه تمام عادت را خون ببیند، یا فقط چند روز بعد از عادت به اضافه تمام ایّام عادت را خون ببیند که اگر از ده روز تجاوز نکند، همه اش حیض است و اگر تجاوز کند فقط ایّام عادت حیض محسوب مى شود

و درایام استظهار احتیاطا عبادات را انجام دهید واز محرمات اجتناب نمائید.

آیت الله وحید خراسانی : اگر خونى ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه ، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد ، باید حیض قرار دهد.

 اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود ، و بعد سه روز خون در عادت یا با نشانه هاى حیض ببیند ، خون دوم حیض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.

 اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حیض یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونى که داراى نشانه هاى حیض است یا در روزهاى عادت است ببیند و روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایى هم که در وسط پاک بوده حیض است.

 اگر بعضى از روزها را حیض قرار دهد و عبادت نکند(نمازنخواندویاماه رمضان،روزه نگیرد )و بعد بفهمد حیض نبوده است ، باید نماز و روزه اى را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید ، و اگر به گمان این که حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد باید قضا نماید.

 اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید براى عبادتهاى خود غسل کند ، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، نباید غسل کند.

 آیت الله سیستانی : تا زمانی که لکه بینی ها به مدت ۳ روز متصل نباشند  حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید, واگر این لکه ها به مدت ۳ روز ادامه پیدا کنند ، لکه ها حکم حیض را دارند وو این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات شماست.

آیت الله فاضل لنکرانی : حداقل حیض سه روز خون دیدن مستمر است و لکه بینی حیض نیست بلکه استحاضه قلیله است که باید نمازها را بخوانید برای هر نماز هم وضو بگیرید

***

استحاضه چیست؟

 هر خونى که از رحم خارج می شود، درصورتى که از زخم نباشد و شرایط حیض و نفاس را نیز نداشته باشد، خون استحاضه است

، زن را در هنگام دیدنِ خون استحاضه، مستحاضه مى‏گویند.

علایم خون استحاضه‏ خون استحاضه در بیش ترِ اوقات زرد رنگ و سرد است؛ بدون فشار و سوزش بیرون مى‏آید و غلیظ هم نیست؛ ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. (البته علایم غالبىِ استحاضه برخلاف علایم غالبىِ حیض است.) خونِ استحاضه را حدّى در زیادى و کمى نیست؛ یعنى ممکن است از سه روز کمتر یا از ده روز بیش تر باشد.

مواردى که خونِ زن محکوم به استحاضه می باشد:

۱٫ هر خونى که زن قبل از بلوغ ببیند.

۲٫ هر خونى که زن پس از یائسه شدن مى‏بیند.

۳٫ خونى که زن کمتر از سه روز مى‏بیند.

۴٫ زنى که در حیض عادت معیّن دارد، خونى که پس از ایّام عادت مى‏بیند و از ده روز مى‏گذرد استحاضه است،

اگر چه صفات حیض را داشته باشد. ۵٫ میان دو حیض باید حدّاقل ده روز فاصله باشد که در این مدتِ بین دو حیض، خونى که زن مى‏بیند استحاضه است./امام خمینی

اقسام استحاضه

: استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و کثیره.

استحاضه قلیله آن است که خون، پنبه‏ای را که زن داخل فرج می‏نماید آلوده نکند و از طرف دیگر ظاهر نشود.

استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود، ولی به دستمالی که معمولا زن ها برای جلوگیری از خون می‏بندند، جاری نشود.

استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود. احکام استحاضه استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد . ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد.

بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد. اگر پیش از نماز یا در بین نماز، خون استحاضه متوسطه ببیند، باید برای آن نماز غسل کند. ولی از فردا فقط برای نماز صبح باید غسل کند. در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه، باید برای هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد . یک غسل برای نماز ظهر و عصر؛ یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد، بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. اگر فاصله بیندازد، باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید. اگر خون استحاضه، پیش از وقت نماز هم بیاید، اگر چه وضو و غسل را انجام داده باشد، بنابر احتیاط واجب باید در موقع نماز وضو و غسل کند. البته اگر بین نماز و یا بعد از نماز، زن خون نبیند وضو و غسل او باطل نمی شود.۱٫ امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله ۳۹۲-۳۹۴ ( مطابق با نظر مقام معظم رهبری) 

***

خون هاى زنانه “استحاضه، حیض و نفاس” 
۱٫ استحاضه
چه خونى استحاضه است؟
۸۶۱٫ استحاضه چیست؟
ج. هر خونى که خانم ها قبل از بلوغ یا بعد از یائسگى مى بینند یا خونى که از ۳ روز کمتر دیده مى شود یا خونى که از ۱۰ روز بیشتر مى شود (که در این حالت مى تواند مقدارى حیض باشد که در احکام حیض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى که خون زخم و خون نفاس نباشد.
استحاضه و انواع آن
۸۶۲٫ استحاضه چند نوع است؟
ج. خون استحاضه یکى از خون هایى است که از زن خارج مى شود، این خون اگر زیاد باشد استحاضه کثیره و اگر کم باشد استحاضه قلیله و در صورت بینابین [متوسط [استحاضه متوسطه نامیده مى شود.
استحاضه قلیله
۸۶۳٫ استحاضه قلیله چه ویژگى دارد؟
ج. استحاضه قلیله آن است که خون در پنبه اى که زن داخل فرج مى نماید نفوذ نکند و فقط روى آن آلوده شود.
استحاضه متوسطه
۸۶۴٫ استحاضه متوسطه چه ویژگى دارد؟
ج. استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه اى که زن داخل مهبل مى نماید، نفوذ مى کند، اما از پنبه به دستمال جارى نمى شود.
استحاضه کثیره
۸۶۵٫ استحاضه کثیره چه ویژگى دارد؟
ج. استحاضه کثیره آن است که خون علاوه بر نفوذ در پنبه اى که زن داخل مهبل مى نماید از آن بگذرد و به دستمال هم برسد.
استحاضه و حدث اصغر و اکبر
۸۶۶٫ استحاضه چه نوع حدثى به شمار مى آید؟
ج. استحاضه قلیله مانند حدث اصغرى است که استمرار دارد مانند کسى است که سلس بول دارد. اما استحاضه متوسطه و کثیره علاوه بر این که مانند حدث اصغر عمل مى کند و باعث وجوب وضو مى شود، مانند حدث اکبر باعث وجوب غسل هم مى شود.
ویژگى خون استحاضه
۸۶۷٫ خون استحاضه چه ویژگى هایى دارد؟
ج. خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون مى آید.
همانندى خون استحاضه با حیض
۸۶۸٫ آیا ممکن است خون استحاضه همانند خون حیض سرخ و سیاه باشد؟
ج. ممکن است گاهى خون استحاضه شبیه خون حیض غلیظ و سرخ و سیاه باشد و با فشار و سوزش بیرون بیاید.
استحاضه در ایام حیض
۸۶۹٫ آیا خانم ها در ایام عادت ماهانه ممکن است خون استحاضه ببینند؟
ج. در ایام حیض ممکن است خون هاى کم رنگ شبیه استحاضه دیده شود یا گاهى تمام مدت عادت ماهانه خون کم رنگ دیده شود؛ اما هیچگاه به آن استحاضه نمى گویند. البته گاهى واقعا نمى دانیم خونى که مى بینیم حیض است یا استحاضه.
خون کمتر از ۳ روز استحاضه است
۸۷۰٫ خانمى در یک ماه به این صورت خون دیده است. ۳ روز خون دیده که ۳ ساعت قبل از تمام شدن کامل ۳ روز پاک شده است و مجددا ۲ روز خون دیده است. حکم این خون ها با توجه به این که ۳ روز اوّل کامل نشده است چیست؟ حیض است یا استحاضه؟
ج. اگر در ۳ ساعت باقى مانده از ۳ روز در باطن هم خون نداشته استحاضه است.
شک در اتصال در ۳ روز احتیاط به احکام استحاضه
۸۷۱٫ خانمى چون نمى دانسته باید خود را وارسى کند، شک دارد که در ۳ روز خون اتصال داشته یا خیر یا این که در روز سوم شک کند که ۲ روز قبل، خون اتصال داشته یا خیر، وظیفه اش چیست؟
ج. مورد احتیاط است (وظیفه مستحاضه را انجام دهد و کارهایى که بر حائض حرام است را ترک کند).
استحاضه پس از ایام حیض
۸۷۲٫ خانمى ۷ روز پس از پاک شدن خون حیض مجددا خونى با علایم حیض مى بیند که حداقل تا ۷ روز ادامه مى یابد. وظیفه وى چیست؟
ج. دومى محکوم به استحاضه است.
۸۷۳٫ اگر خانمى که عادت ۶ روزه دارد، یک ماه تا روز نهم خون ببیند و روز دهم پاک شود و روز پانزدهم مجددا خون ببیند وظیفه او چیست و چه روزهایى را حیض و چه روزهایى را استحاضه قرار دهد؟
ج. شش روز آن حیض است و بقیه استحاضه.
استحاضه و خانم مضطربه
۸۷۴٫ اگر خانمى که مضطربه است یک ماه تا روز نهم خون ببیند و روز دهم پاک شود و روز پانزدهم مجددا خون ببیند، وظیفه او چیست؟ و چه روزهایى را حیض و چه روزهایى را استحاضه قرار دهد؟
ج. ۱) اگر مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون هایى که دیده یک جور باشد، چنان چه عادت خویشان او مشخص است، آن مقدار را براى خون حیض و بقیه را استحاضه قرار مى دهد.
۲) مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه دارد، چنان چه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، و اگر خونى که نشانه حیض را دارد کمتر از سه روز باشد، باید بنابر احتیاط تا هفت روز را حیض قرار دهد.
استحاضه در دوران حاملگى و پس از زایمان
خون جفت حیض است یا استحاضه؟
۸۷۵٫ زنى هستم که مدت سه ماه است پشت سر هم خون مى بینم دکترها خون را از جفت مى دانند. آیا باید به وظیفه حائض عمل کنم یا مستحاضه؟
ج. حیض در حال حاملگى امکان دارد. پس اگر خون از ده روز گذشت، ایام عادت را حیض قرار مى دهد و بقیه را استحاضه قرار مى دهد (با تفصیل مذکور در رساله) ولى اگر بداند که خون از زخم و جراحت داخل است، جز تطهیر ظاهر حکمى ندارد.
استحاضه در زمان حاملگى و زمان شیردهى
۸۷۶٫ خانم حامله اى خونریزى دارد آیا حیض حساب مى شود یا استحاضه؟ هم چنین خانمى که بچه شیر مى دهد و خونریزى دارد آیا حیض حساب مى شود یا استحاضه؟
ج. زن حامله و زنى که بچه شیر مى دهد ممکن است حیض ببیند بنا بر اقوى، ولى اگر بیست روز از ایام عادت دیرتر بود، بنابر احتیاط هم وظیفه حائض و هم مستحاضه را انجام دهد.
خون قبل از زایمان استحاضه است
۸۷۷٫ خونى که قبل از ولادت بچه خارج مى شود چیست؟
ج. قبل از ولادت بچه هر خونى که دیده مى شود، در صورتى که احتمال غیر استحاضه داده نشود ـ مانند زخم و امثال آن ـ استحاضه است.
حیض پس از زایمان و پس از نفاس به مقدار عادت
۸۷۸٫ خون زائو در صورت ادامه مى تواند حیض باشد؟
ج. تمام خونى که زائو بعد از گذشتن ایام عادتش و یا اگر عادت ندارد بعد از ده روز مى بیند استحاضه است. ولى اگر بعد از گذشت حداقل ده روز مصادف با ایام عادتش شده حیض محسوب مى شود.
خون پس از زایمان و پس از مقدار عادت
۸۷۹٫ اگر خونریزى زائو تا یک ماه یا بیشتر و کمتر ادامه پیدا کند چه مقدارش استحاضه است؟
ج. براى کسى که عادت معینى دارد تا ایام عادت و براى کسى که عادت ندارد تا ده روز نفاس و بعد از آن استحاضه است.
احتیاط نفاس از دهم تا هجدهم زایمان
۸۸۰٫ گفته مى شود بعد از گذشت ایام نفاس و انجام غسل روز هجدهم هم مى بایست یک غسل انجام شود آیا صحت دارد؟ اگر دارد کاملاً وجه آن را شرح دهید.
ج. یعنى اگر به طور متصل خون ببیند یا مثلاً ۷ روز خون ببیند و پاک شود و دوباره مثلاً ۳ روز خون ببیند، در این هشت روز ـ از روز دهم تا روز هیجدهم ـ بنابر احتیاط مستحبى اکید، هم وظیفه استحاضه را انجام دهد و هم کارهایى که در حال نفاس حرام است را ترک کند یعنى بین وظیفه استحاضه و نفاس جمع کند. و در روز هیجدهم غسل نفاس را به قصد وظیفه و رجاى مطلوبیت به جا آورد که در متوسطه و کثیره با غسل استحاضه در عمل متحد است.
لک بینى هایى که استحاضه است
لک قبل از شروع خونریزى
۸۸۱٫ برخى خانم ها قبل از شروع عادت، خونى که علایم حیض دارد مى بیند ـ مثلاً یک روز قبل از شروع خون حیض، لکه هاى خونى مى بیند ـ آیا حیض است یا استحاضه؟
ج. اگر لکه هاى خونى متصل نباشد استحاضه است. ولى اگر لکه ها اتصال دارد یا این که به ظاهر متصل نباشد و خارج نیاید ولى در باطن خون باشد حیض است. خلاصه این که: اگر لکّه ها متصل نباشد ولو در باطن، استحاضه است.
لکه هاى زرد رنگ ادامه عادت
۸۸۲٫ حکم لکه هاى زرد رنگى که خانم ها در ادامه عادت (چه قبل از ۱۰ روز و چه بعد از آن) مى بینند چیست؟ حکم این لکه ها اگر در ایام پاکى دیده شوند چیست؟
ج. اگر آن لکه ها خون باشد ادامه عادت است قبل از ده روز، و بعد از ده روز استحاضه است.
لک بعد از عادت تا دوازدهم
۸۸۳٫ اگر شخصى که عادت شش روزه دارد روز هفتم پاک شود ولى از همان روز هفتم تا روز دوازدهم در بین روز چند لحظه لک ببیند و بقیه روز پاک باشد وظیفه او چیست و آیا این حالت، گذشتن خون از ده روز محسوب مى شود؟
ج. بله تجاوز از ده روز است.
وظایف مستحاضه
زنى که نمى داند استحاضه او از چه قسم است
۸۸۴٫ اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است؟
ج. در صورت امکان باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد و بعد از آن که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد.
نماز قبل از وارسى
۸۸۵٫ زن مستحاضه با این که مى توانسته خود را وارسى کند اگر پیش از آن که خود را وارسى کند، مشغول نماز شود آیا نمازش باطل است؟
ج. چنان چه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده، مثلاً استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است. و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.
ناتوانى از وارسى
۸۸۶٫ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید چه وظیفه اى دارد؟
ج. ۱) اگر بداند قبلاً کدام یک از آن سه قسم بوده باید به وظیفه همان قسم عمل کند.
۲) اگر حالت قبلى خود را نمى داند بنابر احتیاط واجب باید به آن چه مشکل تر است عمل کند، مثلاً اگر نمى داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد و اگر نمى داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهاى استحاضه کثیره را بنا بر احوط انجام دهد.
۸۸۷٫ اگر زن مستحاضه نتواند خود را آزمایش کند (مثل دوشیزگان یا کسى که در موقعیتى قرار دارد که نمى تواند اختبار کند و یا شب است و هوا تاریک است)چه وظیفه اى دارد؟
ج. اگر حالت قبل خود را مى داند به همان عمل کند و اگر حالت قبل را ندارد یا نمى داند، به سخت ترین حالت عمل کند.
تعویض پنبه
۸۸۸٫ تعویض پنبه چه حکمى دارد؟ آیا حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشود باز هم وظیفه هست که پنبه را از داخل خارج کند که در حین خارج کردن اطراف هم آلوده مى شود؟
ج. بلکه تعویض پنبه لازم است حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشده باشد وظیفه هست که پنبه را از داخل خارج کند؛ هر چند در حین خارج کردن اطراف هم آلوده شود.
ملاک وجود خون در داخل
۸۸۹٫ در استحاضه ملاک، خروج خون به خارج است یا ملاک، وجود خون در داخل است؟
ج. براى شروع استحاضه ملاک خروج خون است. اما وجود خون در داخل براى ادامه استحاضه کافى است.
مواظبت از خروج خون
۸۹۰٫ مواظبت از خروج خون چگونه است؟
ج. زن مستحاضه باید موقع غسل و وضو و بعد از آن تا آخر نماز، خود را از بیرون آمدن خون (در صورتى که براى او ضرر نداشته باشد) حفظ کند.
ضرر جلوگیرى از خروج خون براى دوشیزه
۸۹۱٫ آیا اگر خانم مستحاضه دوشیزه باشد یا براى او داخل کردن پنبه ضرر داشته باشد چه حکمى دارد؟
ج. حفظ کردن در صورتى واجب است که ضرر نداشته باشد.
وضو، تعویض پنبه، آب کشیدن براى قلیله
۸۹۲٫ مستحاضه قلیله براى نماز چه وظایفى را دارد؟
ج. باید مستحاضه قلیله براى هر نماز یک وضو بگیرد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد.
قطع خون متوسطه و دوباره آمدن
۸۹۳٫ ۱) اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل کند و بعد از نماز خونش قطع شود، ولى دوباره قبل از نماز ظهر متوسطه گردد، آیا براى نماز ظهر و عصر باید غسل نماید؟
۲) اگر براى نماز ظهر و عصر غسل کند و بعد از نماز ظهرین خون قطع شود ولى دوباره قبل از مغرب متوسطه شود، وظیفه او براى نماز مغرب و عشا چیست؟
ج. در هر دو مورد باید دوباره غسل کند.
پیدایش خون متوسطه پیش از نماز صبح
۸۹۴٫ در صورتى که استحاضه متوسطه پیش از نماز صبح یا در بین آن پیدا شود چه وظیفه اى دارد؟
ج. باید براى نماز صبح غسل کند وتا صبح دیگر براى نمازهاى خود بنا بر احتیاط واجب پنبه را اگر خونى شده عوض کند یا آب بکشد، هم چنین ظاهر فرج را اگر نجس شده است، آب بکشد و وجوب وضو براى هر نماز در این صورت خالى از وجه نیست.
پیدایش خون متوسطه پیش از نماز ظهر
۸۹۵٫ اگر بعد از نماز صبح تا پیش از نماز ظهر یا بین آن متوسطه شود چه وظیفه اى دارد؟
ج. باید براى نماز ظهر غسل کند، وبه همین ترتیب پیش از هر نماز یا بین هر نمازى که استحاضه متوسطه شده باید براى آن غسل کند.
اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل نکند
۸۹۶٫ اگر مستحاضه متوسطه عمدا یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند چه حکمى دارد؟
ج. باید براى نماز ظهر وعصر غسل کند و اگر براى نماز ظهر وعصر غسل نکند باید پیش از نماز مغرب وعشا غسل نماید چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد.
آمدن خون قبل از نماز
۸۹۷٫ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز آمده باشد و زن براى آن خون، وضو وغسل را انجام داده باشد باز هم باید وضو وغسل را براى نماز انجام دهد؟
ج. اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید اگرچه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد باید در موقع نماز، وضو وغسل را به جا آورد.
قلیله بعد از نماز صبح متوسطه شود
۸۹۸٫ اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود آیا غسل واجب است؟
ج. بله باید براى نماز ظهر وعصر غسل کند، واگر بعد از نماز ظهر وعصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب وعشا غسل نماید.
کثیره شدن قلیله یا متوسطه بعد از نماز صبح
۸۹۹٫ اگر استحاضه ى قلیله یا متوسطه ى زن بعد از نماز صبح به استحاضه کثیره تبدیل شود، وظیفه ى او چیست؟
ج. اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب وعشا غسل دیگرى به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر وعصر کثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.
۹۰۰٫ آیا مستحاضه متوسطه و کثیره علاوه بر غسل وظایف دیگرى هم دارند؟
ج. بله، علاوه بر غسل وظیفه تعویض پنبه و آب کشیدن ظاهر فرج و وضو براى هر نماز را هم دارند.
وظیفه مستحاضه پس از قطع شدن خون
۹۰۱٫ خانم مستحاضه پس از قطع شدن خون چه وظیفه اى دارد؟
ج. زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى که خواند، باید کارهاى استحاضه را انجام دهد وبراى نمازهاى بعد لازم نیست.
۱) مستحاضه قلیله پس از قطع شدن خون براى اوّلین نماز فقط وضو مى گیرد.
۲) مستحاضه متوسطه و کثیره پس از قطع شدن خون براى نماز بعد باید غسل انجام دهند، هر نمازى باشد.
نیامدن خون از نماز قبل
۹۰۲٫ مى دانیم مستحاضه کثیره و متوسطه وقتى کاملاً از خون پاک شدند باید غسل کنند، ولى اگر بدانند از وقتى که براى نماز قبلى مشغول غسل شده اند دیگر خون نیامده، آیا بازهم باید غسل نمایند؟
ج. خیر، لازم نیست دوباره غسل کنند. اگر مستحاضه بعد از غسل یا وضو و قبل از نماز به کلى پاک شود یا به اندازه اى پاک شود که بتواند در پاکى نماز بخواند، باید غسل و یا وضوى خود را دوباره انجام دهد.
شک در داشتن وقت براى اعاده ى غسل بعد از پاک شدن
۹۰۳٫ مى دانیم که اگر بعد از غسل و وضو و قبل از نماز پاک شویم باید غسل و وضو را دوباره انجام دهیم اما اگر شک کنیم که وقت کافى خواهیم داشت یا نه باز هم اعاده غسل و وضو لازم است؟
ج. نه در صورت شک واجب نیست
تأخیر نماز در صورت خارج نشدن خون
۹۰۴٫ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو یا غسل شده خونى از او بیرون نیامده وتا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست وبیرون نمى آید، مى تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد؟
ج. بلى مى تواند.
مکث در مسجد در زمان استحاضه
۹۰۵٫ آیا زن در حال استحاضه مى تواند در مساجد مکث کند و داخل مسجد الحرام و مسجد النبى ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ بشود؟
ج. بنابر اقوى جایز است اما احتیاط مستحب است که بدون غسل براى نماز یا غسل جداگانه وارد نشود.
دست زدن به خط قرآن براى مستحاضه
۹۰۶٫ آیا مستحاضه مى تواند به خط قرآن دست بزند؟
ج. دست زدن و رساندن بدن به خط قرآن براى قلیله با وضوى جداگانه و براى متوسطه و کثیره با غسل و وضوى جداگانه جایز است.
صحت طلاق زن مستحاضه
۹۰۷٫ طلاق زن مستحاضه چگونه است؟
ج. صحت طلاق زن مستحاضه مشروط به غسل نیست.
نزدیکى در حال استحاضه
۹۰۸٫ آیا غسل جداگانه اى با مستحاضه براى نزدیکى لازم است؟
ج. ۱) در مستحاضه کثیره و متوسطه، اگر اقوى نباشد، بنابر احتیاط واجب، غسل جداگانه لازم است؛ بلکه بنابر احتیاط وضو هم ضمیمه شود.
۲) غسلى که براى نماز به جا آورده در صورتى کافى است که نزدیکى بعد از نماز و در وقت نماز باشد و الا کافى نیست.
نوار بهداشت هاى جدید داخل مهبل
۹۰۹٫ با وجود نوارهاى جدیدى که داخل مهبل قرار مى گیرد و از خروج خون کاملاً جلوگیرى مى کند تا بدین وسیله وجوب تحفظ رعایت شود؛ با توجه به این مسأله، حکم موارد ذیل را بیان فرمایید:
۱) ملاک در اختبار، وارسى ظاهر و خارج فضاى فرج است یا باید نوار را خارج نمود؟
۲) در صورت حکم به خروج نوار، آیا طهارت به هم خورده و غسل تکرار مى شود؟
ج. در موقع نماز باید نوار را خارج کند و نوار و خود را وارسى نماید و طبق انواع استحاضه عمل کند و نوارهاى جدید، حکم همان پنبه را دارد که در رساله آمده است.
وارسى طواف و نماز طواف
۹۱۰٫ آیا واجب است خانم مستحاضه بین طواف و نماز طواف خود را وارسى نماید؟
ج. بله، واجب است.
طواف و نماز طواف غسل صلاتى
۹۱۱٫ مستحاضه کثیره و متوسطه باغسل صلاتى مى تواند طواف و نماز طواف به جا آورد؟
ج. خیر، باید براى طواف و نماز آن دوباره غسل کند.
غسل در نزدیکى مسجدالحرام یا در هتل
۹۱۲٫ آیا با وجود امکان غسل در نزدیکى مسجد الحرام مى تواند غسل را در هتلى که با حرم فاصله دارد انجام دهد؟
ج. اگر از زمان غسل در هتل تا وقت طواف باز خونى و لو در باطن مى آید، باید در نزدیکى مسجد غسل کند.
طواف مستحب
۹۱۳٫ زن مستحاضه در چه صورتى مى تواند طواف مستحبّ به جا آورد؟
ج. ظاهرا صحت طواف مستحب هم براى قلیله با وضوى مستقل است و براى متوسطه و کثیره با غسل و وضوى جداگانه مخصوصا اگر طواف در غیر وقت نماز باشد.
وظیفه مستحاضه قلیله براى طواف و نماز طواف
۹۱۴٫ وظیفه زن مستحاضه قلیله براى طواف و نماز طواف چیست؟
ج. ۱) زن مستحاضه قلیله براى طواف وضو مى گیرد، اگر در بین طواف و نماز خون نبیند با آن وضو مى تواند نماز طواف و مستحبات دیگر را به جا آورد؛
۲) ولى اگر خون مستمر باشد، باید براى نماز طواف وضوى دیگرى بگیرد. خلاصه در حکم، مانند دو نماز واجب است.
غسل استحاضه
وجوب غسل استحاضه
۹۱۵٫ آیا غسل استحاضه واجب است؟
ج. یکى از هفت غسل واجب، غسل استحاضه است.
نیّت غسل استحاضه
۹۱۶٫ آیا هنگام غسل استحاضه باید نوع استحاضه (قلیله، متوسطه و کثیره) را نیز در نیت مشخص کرد یا تنها نیّت استحاضه کافى است؟
ج. نیّت غسل استحاضه کافى است.
وضو بعد از غسل استحاضه
۹۱۷٫ آیا باید پس از غسل استحاضه وضو هم بگیرد یا همانند جنابت مى تواند بدون وضو نماز بخواند؟
ج. در هر یک از موارد استحاضه کثیره ومتوسطه وحیض ونفاس، اگرچه غسل لازم است لکن با غسل تنهایى، نمى تواند نماز بخواند، بلکه واجب است وضو نیز براى نماز بگیرد.
راه هاى شناخت خون استحاضه
۹۱۸٫ راه تشخیص خون استحاضه از سایر خون ها چیست؟
ج. هر خونى که شرایط حیض را نداشته باشد و بکارت و زخم هم نباشد، استحاضه است.
لباس و حوله حائض
۹۱۹٫ لباس و حوله اى که در حال حیض یا استحاضه یا نفاس استفاده کرده ایم چه حکمى دارد؟
ج. اگر آلوده به خون نشده باشد پاک است.
لکه بینى پس از مصرف دارو
۹۲۰٫ لکه هایى که زنان بعد از مصرف داروهاى ضد باردارى، در ایام عادت یا غیر عادت مى بیند، چه حکمى دارد؟
ج. ۱) اگر در ۳ روز به طور مستمر نباشد، هر چند در ایام عادت، استحاضه است.
۲) در بیشتر از ۳ روز اگر سایر شرایط حیض را دارد حیض است و اگر ندارد استحاضه است
باطل شدن وضو
۹۲۱٫ آیا خون استحاضه وضو را باطل مى کند؟
ج. یکى از هفت چیزى که وضو را باطل مى کند، استحاضه زنان است.
تحفظ از خون در روزه
۹۲۲٫ مستحاضه اى که براى صحت روزه تحفظ نماید، اگر آن را ترک کند آیا باید روزه هایش را قضا نماید؟
ج. تحفظ از خروج خون براى نماز است نه روزه، شرط صحت روزه همان غسل به نحو مذکور در رساله است.
آزمایش قبل از وقت نماز
۹۲۳٫ آیا آزمایش قبل از وقت نماز کفایت مى کند؟
ج. آزمایش قبل از وقت نماز کافى نیست؛ مگر این که بداند حالتش تغییر نمى کند.
چگونگى آزمایش مستحاضه
۹۲۴٫ آزمایش چگونه صورت مى گیرد؟
ج. باید مقدارى پنبه یا چیزى شبیه آن را داخل کند و مقدارى صبر کند و خارج کند تا بداند استحاضه اش از کدام نوع است.
فاصله انداختن بین وضو و نماز
۹۲۵٫ در چه صورتى زن مستحاضه مى تواند بین وضو ونماز فاصله بیندازد؟
ج. اگر بعد از غسل و وضو خون قطع نشود یا احتمال آمدنش قبل از نماز باشد، زن مستحاضه بعد از غسل و وضو واجب است بلافاصله نماز را بخواند. ولى اگر مدتى پاک شود و بداند تا آخر وقت پاک مى ماند، مى تواند بین غسل و وضو و نماز فاصله بیندازد.
اگر مستحاضه متوسطه و کثیره براى نافله صبح غسل صحیح انجام داده، خواندن نافله را به تأخیر مى اندازد تا به نماز صبح متصل شود.
وجوب جلوگیرى از خروج خون
۹۲۶٫ آیا جلوگیرى از خروج خون واجب است؟
ج. بر زن مستحاضه، بعد از غسل و وضو واجب است با داخل کردن پنبه یا نوار بهداشتى به داخل مهبل از خروج خون جلوگیرى کند؛ مگر در صورتى که مثلاً به خاطر دوشیزگى یا آلوده بودن پنبه براى او ضرر داشته باشد.
مستحاضه از خروج خون جلو گیرى نکند
۹۲۷٫ اگر زن مستحاضه از خروج خون جلو گیرى نکند، چه حکمى دارد؟
ج. اگر خون به خاطر بى توجهى در داخل کردن پنبه و مواظبت خارج شود، بنابر احتیاط واجب باید نماز را با مقدمات آن از غسل و وضو دوباره به جا آورد. ولى اگر مواظبت کافى براى خارج شدن خون انجام داده ولى خون فروان بوده لازم نیست نماز را تکرار کند.
اگر کثیره متوسطه یا قلیله شود
۹۲۸٫ اگر استحاضه کثیره متوسطه یا قلیله شود وظیفه چیست؟
ج. براى اوّلین نماز بعدى وظیفه کثیره را انجام مى دهد و براى نمازهاى دیگر وظیفه متوسطه یا قلیله را انجام مى دهد.
متوسطه قلیله شود
۹۲۹٫ اگر استحاضه متوسطه قلیله شود وظیفه چیست؟
ج. براى اوّلین نماز بعدى غسل متوسطه به جا مى آورد و براى نمازهاى دیگر فقط وضو مى گیرد و سایر وظایف قلیله را به جا مى آورد.
۲٫ دوره ماهانه (حیض)
قاعدگى چیست؟
۹۳۰٫ قاعدگى چیست و به چه کسى حائض گفته مى شود؟
ج. خونى که به طور غالب در هر ماه چند روز از رحم زن دفع مى شود، خون حیض (قاعدگى) است و زن را به هنگام خون دیدن «حائض» مى نامند.
تحقق عادت
۹۳۱٫ معیار پیدایى (تحقق) عادت چیست؟
ج. اگر زن دوبار به یک صورت خون حیض ببیند، عادتش محقق مى شود. منتها در وقتیه و عددیه مورد اتفاق است، ولى در وقتیه یا عددیه فقط حضرت امام فرموده اند: تحقق عادت با دوبار مشکل است وشایسته است احتیاط را ترک ننماید، یعنى هنوز حکم به تحقق عادت نکند.
معیار به هم خوردن عادت حائض
۹۳۲٫ چگونه عادت حائض به هم مى خورد؟
۱) یک بار بر خلاف عادت قبلى دیده است، عادت قبلى زایل نمى شود.
۲) دوبار دیده: الف) هر دو بار یک شکل بوده است: عادت قبلى زایل مى شود. ب) مختلف بوده است: روشن نیست، مگر بیش از دو بار باشد که عرفا صدق کند که این زن عادت معینى ندارد که در آن صورت، مضطربه خواهد شد.
علامات وصفات حیض
۹۳۳٫ خون حیض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چیست؟
ج. خون حیض، در اغلب اوقات و اغلب زنان، به تیرگى رنگ و غلظت و جهیدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بیرون آمدن شناخته مى شود.
شک در خروج خون
۹۳۴٫ خانم احتمال مى دهد چیزى از او خارج شده چه حکم دارد؟
ج. باید بنا را بگذارد که چیزى خارج نشده و وارسى هم واجب نیست.
شک در چیزى که خارج شده
۹۳۵٫ خانم مى داند چیزى خارج شده اما نمى داند چیزى که خارج شده خون است یا چرک و یا ترشحات معمول و یا چیز دیگر؟
ج. حکم به پاکى و طهارت آن بکند و در نتیجه نه نیاز به شستن دارد و نه غسل و وضو مى خواهد و احتیاج به وارسى هم نیست.
شک در خروج خون از مهبل
۹۳۶٫ خانم مى داند چیزى که خارج شده خون است؛ اما نمى داند از جاى دیگر خارج شده یا از مهبلش، در این صورت چه حکمى دارد؟
ج. فقط نیاز به شستشو دارد ولى غسل و وضوى او باطل نشده است و احتیاج به وارسى هم نیست.
اختلاف خون ها با یکدیگر
۹۳۷٫ زنى مى داند خون از فرج خارج شده اما نمى داند کدام یک از خون هاى پنج گانه (حیض، نفاس، استحاضه، زخم و بکارت) است؟
ج. هر کدام حالت جداگانه اى دارد. و از جواب مسایل گذشته و آینده روشن مى شود.
شناخت خون بکارت از حیض
۹۳۸٫ هر گاه خون حیض، اشتباه به خون بکارت شود، شناختن آن به چه طریق است؟
ج. در تشخیص و شناختن آن، باید قدرى پنبه، داخل مهبل کند وقدرى صبر نماید، و بهتر آن است که وقتى مى خواهد این عمل را انجام دهد به پشت بخواهد و پاها را بلند کند، وبعد از گذشت مدتى پنبه را آهسته بیرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، خون بکارت است واگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حیض است. در این آزمایش شرط است که زخمى اطراف فرج مثل بکارت نداشته باشد و هم چنین خون بسیار نباشد که نتوان تشخیص داد.
وارسى در اشتباه بکارت و حیض
۹۳۹٫ اگر خونى ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، ولى احتمال خون دیگرى مثل خون جراحت وزخم را هم ندهد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. باید خود را وارسى کند، یعنى مقدارى پنبه داخل فرج نماید وکمى صبر کند، بعد بیرون آورد؛ پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است واگر به همه آن رسیده، حیض مى باشد. البته باید خون زیاد نباشد تا به وسیله فوق بتواند بین خون حیض وبکارت فرق بگذارد.
عدم تشخیص خون بکارت
۹۴۰٫ اگر خانم خونریزى داشته باشد و نداند این خون بکارت است یا خون هاى دیگر و در صورت آزمایش نتواند تشخیص دهد یا اصلاً نتواند خود را آزمایش کند، وظیفه اش چیست؟
ج. در صورت عدم امکان تشخیص وعدم حصول یقین، اگر در ایام عادت است، حکم به حیض بودن مى کند وگرنه به حالت قبلى خود عمل مى نماید.
نماز خواندن بدون وارسى هنگام شک در حیض
۹۴۱٫ زن که نمى داند خونش حیض است یا بکارت و مى توانسته خود را وارسى کند اگر بدون وارسى نماز بخواند چه حکمى دارد؟
ج. اگر بدون امتحان مذکور با ممکن بودن آن نماز به جا آورد، نماز باطل است هر چند بعد، ظاهر شود که خون بکارت بوده است مگر آن که به امید مطابقت با واقع نماز به جا بیاورد و در واقع هم همان باشد که امید داشته است.
حکم خون بکارت
۹۴۲٫ بعد از نزدیکى و پاره شدن بکارت، به غیر از غسل جنابت براى نماز، براى چیزهایى که نیاز به طهارت دارد خانم ها چه وظیفه اى دارند؟
ج. به غیر از تطهیر موضع حکمى ندارد.
اشتباه بین خون زخم و حیض
۹۴۳٫ خون حیض اگر مشتبه به خون قرحه (زخم) شود، طریق شناختن آن، به چه نوع است؟
ج. طریق شناختن ندارد واحتیاط واجب جمع بین تروک حائض و اعمال طاهر است؛ ولى اظهر، اعتبار خروج از طرف چپ است براى حیض بودن وخروج از راست است براى قرحه (زخم) و براى تشخیص به پشت بخوابد و انگشت وسطى را داخل کند تا بفهمد که جریان خون از راست یا چپ است، البته در صورتى که این آزمایش امکان داشته باشد؛ و گرنه به حکم کسى که طریق شناخت ندارد عمل مى کند یعنى به حالت سابق خودش رجوع مى کند؛ یعنى اگر قبلاً حیض بوده، یعنى خون حیض دیده وممکن است این خون دنباله آن باشد حیض است؛ واگر سابقا پاک بوده، وظیفه اى نسبت به حیض ندارد.
اشتباه خون حیض با نفاس
۹۴۴٫ خانمى خونى دیده و نمى داند خون حیض است یا نفاس، مثل آن که احتمال سقط و ولادت را بدهد ولى مطمئن نباشد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. اگر در ایام عادتِ زن باشد آن را خون حیض قرار مى دهد وگرنه باید به وظیفه اى که مشترک بین حیض و نفاس است عمل کند، یعنى لازم نیست آن چه بر حائض واجب است ولى بر نفساء واجب نیست وآن چه بر نفساء واجب است وبر حائض واجب نیست به جا آورد. گرچه انجام دادن مجموع وظایف حائض و نفساء، مطابق احتیاط است؛ بلکه این احتیاط در صورت امکان ترک نشود ودر صورت عدم امکان احتیاط، مخالفت قطعیه ننماید.
۹۴۵٫ آیا خون حیض مى تواند شبیه خون استحاضه کم رنگ باشد؟
ج. بله.
استحاضه در وقت حیض
۹۴۶٫ آیا کسى که استحاضه است مى شود حیض هم باشد؟
ج. خون که از ۱۰ روز مى گذرد در حقیقت در بیشتر اوقات حیض با استحاضه آمیخته مى شود ولى نمى شود زن حائض مستحاضه باشد و بر عکس
اگر خون خارج نشود حیض است یا نه
۹۴۷٫ خانم به خاطر دل درد یا علامت دیگر مى داند خون از رحم به مهبل آمده ولى به خاطر بسته بودن مجرا و یا وجود نوار مخصوص داخل هنوز خون بیرون نیامده آیا حائض حساب مى شود؟
ج. در این حالت احتیاط ترک نشود به جمع بین تروک حائض و افعال طاهر و احتمال دارد احتیاط به ترک عبادت باشد یعنى مراعات احتمال حائض باشد. ولى به محض خروج خون ولو به وسیله چیزى، احکام حیض جارى مى شود. و خروج خون حیض ولو به اندازه سر سوزن، باعث جارى شدن احکام مى شود.
۹۴۸٫ براى شروع و ادامه آیا خارج شدن خون ملاک است یا وجود خون در داخل کافى است؟
ج. براى شروع خروج مهم است و لو به وسیله چیزى، اما براى ادامه حیض وجود خون در داخل مهبل کافى است.
هفت روز پاکى بین دو خون دیدن
۹۴۹٫ خانم که عادت معین دارد ۷ روز خون ببیند و ۷ روز پاک شود دو باره ۳ روز خون ببیند چه حکم دارد؟
ج. خون دوم استحاضه است چون: هر خونى که بعد از قطع شدن ـ خون که از جهت عادت یا غیر آن حکم به حیض بودن آن شده ـ دیده شود، اگر بین دو تا خون ۱۰ روز پاکى فاصله نشده و چون دو تا خون از ۱۰ روز بیشتر هستند نمى توان هر دو را حیض حساب کرد پس خون دوم استحاضه است.
منظور از روز در احکام حیض
۹۵۰٫ منظور از روز ۲۴ ساعت است یا از صبح تا غروب؟
ج. منظور از روز از طلوع فجر (اذان صبح) تا غروب است پس شب ها خارج است.
ملاک احتساب ماه در صاحب عادت وقتیّه
۹۵۱٫ ملاک احتساب ماه براى صاحب عادت وقتیّه چیست؟ آیا ملاک، ۳۰ روز تمام است یا ماه قمرى؟
ج. باید همان شرطیت حیض، به این که کمتر از ۳ روز و بیشتر از ۱۰ روز نباشد را در نزدیک وقت عادت رعایت کند و کار با همین تمام مى شود و نیازى به احتساب ماه نیست.
ترک عبادت با دیدن خون با وجود وقت معین
۹۵۲٫ به محض دیدن خون مى توانیم عبادت را ترک کنیم؟
ج. کسى که در وقت معین عادت مى شود، چه عدد روزهاى حیضش هم معین باشد یا نه، به مجرد دیدن خون در ایام عادت، هر چند صفات حیض را نداشته باشد، خود را حائض حساب مى کند و عبادت را ترک مى کند. هم چنین اگر عادتش را جلو و عقب بیندازد و چند روز قبل و بعد از عادتش خون ببیند.
دیدن خون با نبود وقت معین
۹۵۳٫ کسى که در وقت معین عادت نمى شود و فقط عدد معین دارد چه موقع با دیدن خون عبادتش را باید ترک کند؟
ج. بنابر اقوى به محض دیدن خون عبادتش را ترک نکند مگر ویژگى حیض را داشته باشد یا بداند حیض است یا بداند در ۳ روز ادامه خواهد یافت در غیر این صورت تا ۳ روز اعمال مستحاضه را انجام دهد و کارهایى که بر حائض حرام است را ترک کند. بعد از ۳ روز تا ۱۰ روز خود را حائض قرار دهد و دیگر اعمال مستحاضه را انجام ندهد.
قضاى عبادت در جایى که حیض نبوده
۹۵۴٫ کسى که در وقت معین حیض مى شده اگر عبادتش را ترک کند بعد بفهمد حیض نبوده، مثلاً چون قبل از ۳ روز پاک شده چه وظیفه اى دارد؟
ج. عبادات خود را قضا نماید.
ترک عبادت با دیدن خون
۹۵۵٫ کسى که وقت عادت معین ندارد اما از حالات دیگر مثلاً دل درد یا این که هر ماه فقط حیض مى شود به محض دیدن خون مى داند حیض است آیا مى تواند خود را حائض قرار دهد و عبادت را ترک کند؟
ج. بنابر اقوى به محض دیدن خون عبادتش را ترک نکند مگر ویژگى حیض را داشته باشد یا بداند حیض است یا بداند در ۳ روز ادامه خواهد یافت و اگر عبادت را ترک کرد و معلوم شد حیض نبوده قضا کند.
پاک وسط ایام عادت
۹۵۶٫ خانمى حداقل ۳ روز متوالى خون دیده و بعد پاک شده دوباره چند روز خون دیده و کل روزهایى که خونریزى داشته با پاکى وسط از ۱۰ روز بیشتر نشده آیا روزهاى پاک را باید غسل کند؟
ج. هر دو خون با پاکى وسط همه حیض حساب مى شود چه هر دو خون در ایام عادت باشند یا هر دو خارج ایام عادت یا یکى در ایام عادت و چه هر دو ویژگى هاى حیض را داشته باشند یا نه.
پاک وسط دو خون بیشتر از ۱۰ روز
۹۵۷٫ خانمى حداقل ۳ روز متوالى خون دیده و بعد پاک شده دوباره چند روز خون دیده و کل روزهایى که خونریزى داشته با پاکى وسط از ۱۰ روز بیشتر شده است آیا روزهاى پاک را باید غسل کند؟
ج. کسى که عادت معین دارد و یکى از دو خون یا مقدارى از آن در ایام عادت باشد، همان حیض است.
کم ترین زمان حیض
۹۵۸٫ آیا مى شود خون حیض از ۳ روز کمتر باشد؟
ج. مدت حیض کمتر از سه روز نمى شود واگر مختصرى هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست.
۹۵۹٫ اگر کمتر از سه روز خون ببیند و سپس پاک شود و بعد سه روز خون ببیند کدام حیض است؟
ج. خون دوم حیض است وخون اوّل اگرچه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.
حداکثر ایام حیض
۹۶۰٫ حداکثر ایام حیض چند روز است؟
ج. مدت حیض بیشتر از ده روز نمى شود.
۹۶۱٫ اگر ۳ روز اوّل پشت سر هم باشد ولى چند روز پاک شود و دو باره خون ببیند چه حکمى دارد؟
ج. در صورتى که روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسط پاک بوده، روى هم از ده روز بیشتر نشود، تمام این مدت را حیض قرار مى دهد.
سه روز غیر متوالى
۹۶۲٫ اگر دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود، دو باره یک روز خون ببیند حیض حساب مى شود؟
ج. حیض نیست؛ زیرا باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس ۳ روز غیر متوالى در ۱۰ روز کافى نیست.
۹۶۳٫ خانمى در یک ماه به این صورت خون دیده است. ۳ روز خون دیده (البته ۳ ساعت قبل از تمام شدن کامل ۳ روز پاک شده است) و مجددا ۲ روز خون دیده است. حکم این خون ها با توجه به این که ۳ روز اوّل کامل نشده است چیست؟ حیض است یا استحاضه؟
ج. اگر در باطن خون ندارد استحاضه است.
شک در استمرار ۳ روز اوّل
۹۶۴٫ خانمى چون نمى دانسته باید خود را اختبار (وارسى) کند، شک دارد که در ۳ روز خون اتصال داشته یا خیر یا این که در روز سوم شک کند که ۲ روز قبل، خون اتصال داشته یا خیر، وظیفه اش چیست؟
ج. مورد احتیاط است.
شک بین زخم و حیض
۹۶۵٫ اگر زنى بیش از سه روز خون دید وده روز یا کمتر از آن پاک شد، چنان چه نمى داند خون زخم وجراحت است یا نه آیا حیض است؟
ج. اگر در ایام عادت زن باشد یا این که شرایط حیض را داشته باشد آن را خون حیض قرار مى دهد.
دو بار حیض در یک ماه با حداقل فاصله ده روز
۹۶۶٫ اگر حائض پاک شد و بعد از گذشتن ده روز یا بیشتر، دوباره خون دید خون دوم حیض است؟
ج. اگر از سه روز بیشتر طول بکشد ولى از ده روز بیشتر نباشد وسایر شرایط حیض را داشته باشد، خون دوم نیز حیض است.
خون دیدن در غیر ایام عادت
۹۶۷٫ خانمى همیشه ماهى یک بار حیض مى شده، اگر در یک ماه دو بار خون ببیند که یکى در ایام عادت و یکى خارج از ایام عادت کدام حیض است؟
ج. اگر بین دو خون حداقل ۱۰ روز فاصله شده هر کدام که در ایام عادت است حیض و خون دیگر اگر ویژگى هاى حیض را دارد حیض حساب مى شود اما اگر ویژگى حیض را ندارد و شبیه استحاضه است باید کارهایى که بر حائض حرام است ترک کند و عبادت ها را هم انجام دهد.
دو خون هر دو خارج از عادت
۹۶۸٫ خانمى همیشه ماهى یک بار حیض مى شده اگر در یک ماه دو بار خون ببیند که هر دو خارج از ایام عادت او باشد کدام حیض است؟
ج. هر دو تا حیض است چه هر دو ویژگى حیض را داشته باشند یا هر دو ویژگى حیض را نداشته باشند یا یکى ویژگى حیض را داشته باشد و یکى نداشته باشد، اگرچه بهتر است در خون دوم که ویژگى حیض ندارد، احتیاط کند.
اقسام زنان حائض
۹۶۹٫ زنان حائض چند قسم مى باشند؟
ج. زن هاى حائض بر شش قسمند:
۱) صاحب عادت وقتیه وعددیه، وآن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند وشماره روزهاى حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم آن خون ببیند.
۲) صاحب عادت وقتیه، وآن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند ولى ماه اوّل روز هفتم وماه دوم روز هشتم از خون پاک شود.
۳) صاحب عادت عددیه، وآن زنى است که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد، مثل آن که ماه اوّل از پنجم تا دهم وماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.
۴) مضطربه، وآن زنى است که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى پیدا نکرده، یا قبلاً عادت داشته ولى عادتش به هم خورده وعادت تازه اى پیدا نکرده است.
۵) مبتدئه، و آن زنى است که دفعه اوّل خون دیدن او است.
۶) ناسیه، وآن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است.
ترک عبادت به دیدن خون
۹۷۰٫ خانمى که عادت وقتیه وعددیه دارد (در وقت معین حیض مى شود و تعداد روزهاى عادتش هم معین است)، اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طورى که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته آیا مى تواند به محض دیدن خون نماز و روزه را ترک کند؟
ج. اگرچه آن خون، نشانه هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامى که براى زن حائض گفته شد عمل کند و چنان چه بعد بفهمد حیض نبوده، مثل این که پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت هایى را که به جا نیاورده قضا نماید.
خون دیدن قبل و بعد عادت کمتر از ۱۰ روز
۹۷۱٫ زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود چند روز حیض است؟
ج. اگر روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.
خون دیدن قبل و بعد عادت بیشتر از ۱۰ روز
۹۷۲٫ زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود چند روز حیض است؟
ج. اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت خود دیده، حیض است و خونى که پیش از عادت وبعد از آن دیده استحاضه مى باشد، و باید عبادت هایى را که در روزهاى پیش از عادت وبعد از عادت به جا نیاورده قضا نماید.
خون دیدن وقتیه و عددیه قبلِ عادت کمتر از ۱۰ روز
۹۷۳٫ زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود؟
ج. اگر روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.
خون دیدن وقتیه و عددیه در عادت و بعد عادت بیشتر از ۱۰ روز
۹۷۴٫ زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود چه حکمى دارد؟
ج. فقط روزهاى عادت حیض و باقى استحاضه است.
خون دیدن وقتیه و عددیه مقدارى از عادت و قبل عادت بیشتر از ۱۰ روز
۹۷۵٫ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود، چه حکمى دارد؟
ج. روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن، که روى هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهاى اوّل را استحاضه قرار دهد.
در وقتیه و عددیه مقدارى از عادت و بعد عادت بیشتر از ۱۰ روز
۹۷۶٫ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود؟
ج. باید روزهایى که در عادت، خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
عادت اوّل تا هفتم خون از اوّل تا دوازدهم
۹۷۷٫ زنى که عادت حیض او از اوّل ماه تا هفتم است، اگر از اوّل تا دوازدهم خون ببیند چه روزهایى حیض است؟
ج. هفت روز اوّل آن حیض وپنج روز بعد استحاضه مى باشد. چون زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونى که در روزهاى عادت دیده اگرچه نشانه هاى حیض را نداشته باشد، حیض است، وخونى که بعد از روزهاى عادت دیده اگرچه نشانه هاى حیض را داشته باشد استحاضه است.
دخترانى که براى اوّلین بار عادت مى شوند
۹۷۸٫ مبتدئه (دخترى که براى اوّلین بار عادت مى شود) اگر بیشتر از ده روز خون ببیند چه حکم دارد؟
ج. اگر خون دیده شده، چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنان چه خونى که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد همه حیض است والاّ، باید از اولى که خون نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد ودر عدد به خویشاوندان خود رجوع کند وبقیه را استحاضه قرار دهد.
مضطربه (نداشتن عادت معین)
۹۷۹٫ خانمى که مضطربه است اگر چند ماه (بیش از دو ماه) پشت سرهم بیشتر از ده روز خون ببیند چه مقدار از این خون ها حیض و چه مقدار از آن استحاضه است؟
ج. با نبودن تمیز و عدم امکان رجوع به اقارب احوط اختیار هفت روز در هر ماه است و این احتیاط مربوط به مبتدئه و ناسیه نیست.
فراموشى عادت
۹۸۰٫ ناسیه، یعنى زنى که وقت وعدد عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند چه حکم دارد؟
ج. ۱) در مرحله اوّل باید روزهایى را که خون او نشانه حیض دارد تا ده روز، حیض قرار دهد وبقیه را استحاضه قرار دهد.
۲) اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه هاى آن تشخیص دهد، بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اوّل را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، مگر این که بداند به طور مسلم در روزهاى اوّل، حیض نمى شده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد.
۳) اگر گمان اطمینانى پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آن ها را براى خود انتخاب مى کند
فراموشى وقت عادت
۹۸۱٫ خانمى همیشه عادتش در وقت معین و عدد معین بوده اما وقت خودش را فراموش کرده و قدر متیقن وقت ندارد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. محتمل، تخییر او است در تحیض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لکن احتیاط در تحیض در ابتداى روءیت خون در اوّل اطراف احتمال در صورت عدم تمییز مخالف، ترک نشود. وبه همین ترتیب در ماه هاى دیگر در صورت استمرار.
فراموشى عدد عادت با دانستن اوّل وقت
۹۸۲٫ خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده اما اکنون وقت خود راداند ولى عدد خودش را فراموش کرده، او چه وظیفه اى دارد؟
ج. اگر اوّل وقت را مى داند، آن را به سه روز تکمیل مى نماید، بلکه تا مقدارى که احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر کمتر بوده است، و در بقیه تا ده روز، حکم حیضیت مى نماید، و با گذشت از ده روز، در آن مقدار که احتمال ایام عادت نمى دهد، ظاهرا باید به وظیفه مستحاضه عمل کند.
فراموشى عدد عادت با دانستن آخر وقت
۹۸۳٫ خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده و آخر وقت خود راداند اما عدد خودش را فراموش کرده، وظیفه او چیست؟
ج. اگر آخر حیضش را مى داند، تکمیل مى نماید روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقیه سابق، احتیاط مى نماید در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن که مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حکم به عمل مستحاضه با عدم تمییز، در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، اظهر است و گرنه مورد احتیاط است. و بعد از آخر حیض، غسل حیض را مقدم بر غسل استحاضه مى نماید با عدم تداخل و با استمرار خون و با این که خون متأخّر از خون حیض ـ در آن مورد که فرض شود ـ از قلیله نباشد.
فراموشى عدد عادت با دانستن وسط وقت
۹۸۴٫ خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده اما عدد خودش را فراموش کرده است، وظیفه او چیست؟
ج. اگر وسط حیض را مى داند که دو طرف مساوى است، پس وسط وطرفین حیض یقینى است ودر بقیه تا ده روز از طرفین، احتیاط مى نماید، لکن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زاید که احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حیض، اظهر است. و در احتیاط، غسل حیض را ضمیمه مى نماید در موارد احتمال انقطاع خون حیض و هم چنین اگر نداند غیر از حیض بودن یک روز را مثلاً در تکمیل و در احتیاط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز که زاید بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضمیمه کردن غسل حیض در وقت احتمال انقطاع حیض واقعى.
استقرار عادت جدید
۹۸۵٫ خانمى که صاحب عادت عددیه یا وقتیه و عددیه مى باشد، اگر چند ماه (بیشتر از دو ماه) پشت سرهم بیش از ده روز خون ببیند، آیا عادت او به هم خورده و عادت جدیدى برایش مستقر شده است؟ در این صورت حکم خون هایى که مى بیند چیست؟
ج. به دست آمدن عادت جدید تنها در صورتى است که دو مرتبه پشت سرهم به یک شکل بر خلاف عادت قبل ببیند، پس در مورد سؤال عادت جدید به وجود نیامده است.
زوال عادت قبل
۹۸۶٫ برطرف شدن عادت به چه صورت است؟
ج. زوال عادت قبل در صورتى است که به دفعات خلاف آن دیده شود به طورى که عرفا بگویند این خانم عادت معین ندارد.
زوال عادت قبل به دو بار خلاف دیدن
۹۸۷٫ آیا دو بار عدد غیر مماثل در عادت عددیه، موجب به هم خوردن عادت مى شود؟
ج. بله.
به هم خوردن عادت عددیه
۹۸۸٫ عادت عددیه فردى ۷ روز است. یک ماه ۸ روز و ماه دیگر ۹ روز خون مى بیند و بعد از آن همیشه از ۱۰ روز تجاوز مى کند. لطفا بفرمایید آیا مى توان ۷ روز حیض و بقیه را استحاضه قرار داد؟
ج. این خانم مضطربه است (زنى که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى ندارد یا عادتش به هم خورده) اگر همه خون هایى که دیده یک جور باشد، چنان چه عادت خویشان او مشخص است آن مقدار را براى خود حیض و بقیه را استحاضه قرار مى دهد. اما اگر چند روز آن نشانه ى حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه دارد، چنان چه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، واگر خونى که نشانه ى حیض را دارد کمتر از سه روز باشد باید بنابر احتیاط تا هفت روز را حیض قرار دهد.
۹۸۹٫ عادت عددیه خانمى ۷ روز است. دو ماه پى در پى است که ایشان ۱۲ روز خون مى بیند آیا عادت عددیه سابق ایشان به هم خورده است؟ وظیفه ایشان چیست؟
ج. در دو ماه اخیر عادت او ۷ روز است و عادت عددیه او به هم نخورده است.
خون دیدن بدون فاصله ۱۰ روز
۹۹۰٫ خانمى ۷ روز پس از پاک شدن خون حیض مجددا خونى با علایم حیض مى بیند که حداقل تا ۷ روز ادامه مى یابد. وظیفه وى چیست؟
ج. دومى محکوم به استحاضه است.
صاحب عادت ۶ روزه اى که ۹ روز خون دیده
۹۹۱٫ اگر خانمى که عادت ۶ روزه دارد یک ماه تا روز نهم خون ببیند و روز دهم پاک شود و روز پانزدهم مجددا خون ببیند، وظیفه او چیست و چه روزهایى را حیض و چه روزهایى را استحاضه قرار دهد؟
ج. شش روز آن حیض و بقیه استحاضه است.
لکه بینى پس از ایام عادت
۹۹۲٫ اگر شخصى که عادت شش روزه دارد روز هفتم پاک شود ولى از همان روز هفتم تا روز دوازدهم چند لحظه در وسط روز لک ببیند و بقیه روز پاک باشد وظیفه او چیست و آیا این حالت، گذشتن خون از ده روز محسوب مى شود؟
ج. بله تجاوز از ده روز است.
به هم خوردن عادت پس از زایمان
۹۹۳٫ وقتى دختر بودم عادت معینى داشتم و بعد از ازدواج، عادتم به هم خورد و قبل از این که به صورت معین بشود باردار شدم و اکنون خون نفاس از ده روز گذشته است آیا باید عادت معین قبل از ازدواج را بگیرم یا حکم مضطربه را دارم؟
ج. اگر یک مرتبه بر خلاف عادت سابق حیض دیده اید، عادت زایل نشده است؛ ولى اگر چند مرتبه باشد به نحوى که نزد عرف صدق کند عادت زایل شده است مضطربه هستید.
لک بینى پس از عادت
۹۹۴٫ خانمى بعد از پنج روز ایام عادتش پاک شده و غسل کرده، روز هشتم یک قطره خون مى بیند، این خون چه حکمى دارد؟ و اگر عادتش به این نحو است، وظیفه او از روز پنجم تا روز هشتم چیست؟
ج. در فرض سؤال که تا روز هشتم است، حکم حیض را دارد، حتى روزهایى که در بین پاک بوده است.
۹۹۵٫ خانمى بعد از روز پنجم یا ششم لک زرد رنگى مى بیند، نمى داند خون است یا نه، وظیفه او چیست؟
ج. اگر عرفا صدق خون بر آن نکند و بداند که در باطن هم خون نیست، پاک شده است و الا محکوم به حیض است تا وقتى که از ده روز تجاوز نکند.
لک بینى پس از پاکى از حیض
۹۹۶٫ اگر زنى پس از پاکى از حیض و پیش از ده روز، لکه زرد رنگى بیند که خون بودن آن مشکوک است، وظیفه اش چیست؟ آیا پاک است یا ادامه حیض قبلى محسوب مى شود؟
ج. اگر خون باشد هر چند به مرتبه ضعیفه از خون یا یک نقطه اى از خون هم باشد و یا معلوم شود که در باطن به صورت خون است، محکوم به ادامه حیض است.
ترشحات زرد رنگ که ترکیبات خونى ندارد
۹۹۷٫ پزشکان مى گویند: ترشحات زرد رنگ دو روز آخر حیض قطعا خون نیست و به هیچ وجه ترکیبات خونى ندارد بلکه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است که به تدریج خارج مى شود.
لطفا حکم این ترشحات را از جهت حیض بودن یا نبودن و طهارت و نجاست آن بفرمایید؟
ج. اگر زن احراز کرده که ترشحات مزبور خون نیست حکم خون ندارد و همین طور اگر شک دارد و با تفحص علم به خون بودن پیدا نشد حکم خون را ندارد.
حداکثر ایام حیض
زیاد شدن زمان خون ریزى در اثر دستگاه
۹۹۸٫ زنى که مدت خون حیض او هفت روز بوده بعد از استفاده از دستگاه جلوگیرى از حمل، روزهاى حیضش بیشتراز هفت روز و کمتر از ده روز شده است، چه حکمى دارد؟
ج. همه محکوم به حیض است.
خون ریزى در اثر نصب ابزار
۹۹۹٫ یکى از راه هاى جلوگیرى از انعقاد نطفه این است که ابزارى در دهانه رحم نصب مى کنند که این عمل موجب خونریزى مى شود و ممکن است این خونریزى مدت طولانى ادامه داشته باشد، با توجه به این که این خونریزى عمدى است، آیا حیض محسوب مى شود؟
ج. عمدى بودن، مانع از حیض بودن آن نمى شود. پس اگر شرایط مذکور در رساله را دارد حیض است. (به مسأله ى ۴۰۸ رساله مراجعه شود.)
خوردن قرص براى جلوگیرى از خونریزى
۹۹۹ .زن براى این که حیض نشود هر شب قرص مى خورد یک شب فراموش کرد قرص بخورد و روزش خونریزى کرد شب بعد که قرص خورد خون قطع شد و خلاصه از ایام عادت، همان یک روز را خون دید تکلیف او چیست؟
ج. یک روز، حیض نیست.
۱۰۰۰٫ هر گاه زن در ایام عادت ماهانه، به وسیله خوردن قرص، از آمدن خون حیض جلوگیرى نماید حکمش چیست؟
ج. تا موقعى که خون خارج نشده به حکم طاهر عمل کند.
حیض و بلوغ دختر
شک در بلوغ
۱۰۰۱٫ دخترى که نمى داند بالغ شده یا نه چه حکمى دارد؟
ج. حکم به عدم بالغ شدن او مى شود. مگر خون ببیند و یقین کند حیض است که نشانه است بر بلوغ او. اما اگر خون به صفات حیض ببیند ولى به حیض بودن آن اطمینان پیدا نکند در این که بگوییم صفات حیض نشانه بر حیضیت و نشانه بر بلوغ باشد، محلّ تأمل است.
خون قبل از ۹ سالگى با نشانه حیض
۱۰۰۲٫ دخترى است که هنوز ۹ سالش تمام نشده و مى دانیم هنوز بالغ نشده اگر خون ببیند که نشانه هاى حیض را دارد حیض حساب مى شود؟
ج. چنین خونى استحاضه است، اگر احتمال خون هاى دیگر مثل بکارت و زخم داده نشود.
خون قبل از ۹ سالگى حیض یا استحاضه
۱۰۰۳٫ در صورتى که دختر قبل از ۹ سالگى خون ببیند و بداند یا حیض است یا استحاضه متوسطه و کثیره در این صورت آیا غسل بر او واجب است؟
ج. در این صورت پس از بلوغ بنابر احتیاط واجب به قصد وظیفه فعلیه خود غسل مى کند. اما اگر احتمال خون جراحت و مانند آن بدهد چیزى بر او واجب نیست.
کسى که تاریخ ولادتش را نمى داند و خون دیده
۱۰۰۴٫ دخترى که تاریخ ولادتش را نمى داند و در بلوغ خود شک دارد اگر خونى ببیند که نشانه حیض دارد آیا مى توان گفت بالغ شده؟
ج. بله، نشانه بلوغ است.
خون قبل از ۹ سالگى بدون علامت بلوغ
۱۰۰۵٫ دخترى مى داند ۹ سالش تمام نشده آیا خونى که دیده حیض است؟
ج. در صورتى که علامت دیگر غیر از سن مانند درشت شدن موها، بر بلوغ او نباشد، حیض نیست.
یقین به حیض با شک در بلوغ
۱۰۰۶٫ اگر دخترى نمى داند که نه سالش تمام شده یا نه خونى دید که یقین کرد خون حیض است وظیفه اش چیست؟
ج. باید آن را خون حیض قرار دهد.
یائسگى
یائسگى در سیده و غیر سیده
۱۰۰۷٫ زنان در چه سنى یائسه مى شوند؟
ج. زن هاى سیده بعد از تمام شدن شصت سال قمرى یائسه مى شوند، یعنى خون حیض نمى بینند، و زن هایى که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى یائسه مى شوند.
تطبیق ۵۰ و ۶۰ سال شمسى با قمرى
۱۰۰۸٫ شصت سال و پنجاه سال قمرى برابر چند سال شمسى مى شود؟
ج. شصت سال قمرى معادل ۵۸ سال و ۷۷ روز و ۱۲ ساعت شمسى مى شود. و پنجاه سال قمرى معادل ۴۸ سال و ۱۷۹ روز شمسى مى باشد.
عدول به مراجع دیگر در مسأله یائسگى
ب) در صورتى که سن یائسگى در زنان غیر سیده پنجاه سالگى باشد آیا مى توانند در این مسأله به نظر مراجع دیگر عدول کنند؟
ج. خیر، نمى توانند.
خون دیدن بعد از پنجاه سال قمرى
۱۰۰۹٫ خانمى هستم ۵۰ سال قمرى من تمام شد ولى مثل جوانى که سر ماه رگل شدم، خون مى بینم. وظیفه ام چیست؟ آیا یائسه هستم؟
ج. اگر زن غیر سیده باشد، یائسه و استحاضه است.
حیض پس از یائسگى با قرص هورمون
۱۰۱۰٫ بعد از ۳ سال که از سن یائسگى من گذشته به جهت مصرف قرص هاى هورمونى مجددا رگل مى شوم با این که اطبا متفق اند دیگر قابلیت حمل در من نیست ولى آن خون را عادت ماهانه مى دانند وظیفه من چیست؟
ج. وظیفه شما عمل به حکم استحاضه است.
شک در یائسگى
۱۰۱۱٫ اگر شک کنیم که یائسه شده ایم یا نه چه باید کرد؟
ج. زنى که شک دارد یائسه است یا نه خود را یائسه به حساب نیاورد.
حیض و شک در یائسگى
۱۰۱۲٫ زن نمى داند یائسه شده یا نه و خونریزى هم دارد آیا حیض است یا استحاضه؟
ج. زنى که شک دارد یائسه شده یا نه، اگر خونى ببیند ونداند حیض است یا نه باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.
خون یائسگى چیست؟
۱۰۱۳٫ خونى که خانم یائسه مى بیند چه حکمى دارد؟
ج. این خون استحاضه حساب مى شود اگر احتمال بدهیم استحاضه باشد و احتمال دیگر و نیز اماره معتبره اى دالّ بر این که استحاضه است، در میان نباشد.
زنان قرشى و هاشمى
۱۰۱۴٫ چه زنانى تا شصت سالگى خونشان حیض محسوب مى شود؟
ج. حد یأس در «قرشیه»، از هنگام ولادت تا تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است، و قرشى کسى است که نسبت او به «نضر بن کنانه» برسد واز طرف پدر و مادر یا از طرف پدر به تنهایى باشد، واما از طرف مادر به تنهایى، کفایت نمى کند و از قرشیه در این زمان غیر از زنان هاشمیه کسى معروف نیست، بلى قبیله اى که منسوب به قریش باشند اگر معلوم شود انتساب ایشان به «نضر بن کنانه»، در وجه تسمیه، نیز همین حال را دارند.
شک در سیده بودن
۱۰۱۵٫ خانم نمى داند سیده است یانه سیده حساب مى شود یا غیر آن؟
ج. سیده حساب نمى شود.
حیض پس از زایمان
۱۰۱۶٫ آیا زائو مى تواند حیض بشود؟
ج. پس از زایمان حداقل باید ۱۰ روز فاصله شود تا خون بعد حیض حساب شود.
تقارن عادت با نفاس
س. زنى که عادت ماهانه وقتیه وعددیه دارد اگر وقت عادت او با روز تولد بچه یکى باشد، خونى که مى بیند حیض است یا نفاس؟
ج. پس از خروج اوّلین جزء بچه، نفاس است.
حکم حیض با بیرون آوردن رحم
۱۰۱۷٫ زنى حیض شده روز دوم حیض رحمش را با عمل جراحى درآوردند، آیا غسل حیض واجب است یا غسل استحاضه؟
ج. به قصد وظیفه ى فعلیّه غسل کند، کافى است.
خون دیدن زن هایى که رحم خود را خارج کرده اند
۱۰۱۸٫ زن هایى با عمل جراحى رحم خود را بیرون مى آورند و پس از آن خون هایى مى بینند. آیا خون حیض است؟
ج. اگر شرایط را نداشته باشد خون حیض نیست و محکوم به خون زخم است، خصوصا اگر علامت آن را دارا باشد که خروج از طرف راست باشد همین طور اگر دو روز خون حیض دید. و روز سوم به جهت اخراج رحم دیگر خون ندید، غسل حیض بر او واجب نیست.
حیض حامله و زن شیر دهی
۱۰۱۹٫ خونى که زن حامله وزنى که بچه شیر مى دهد مى بیند چه حکمى دارد؟
ج. زن حامله وزنى که بچه شیر مى دهد ممکن است حیض ببیند بنا بر اقوى ، ولى اگر بیست روز از ایام عادت دیرتر بود، احتیاطا هم وظیفه حائض وهم مستحاضه را انجام دهد.
خون قبل از سقط
۱۰۲۰٫ اگر زن حامل بر اثر ترسیدن یا ضربه اى که به او اصابت کرده چند روز خون ببیند و بعد سقط کند. خون قبل از سقط چه حکمى دارد؟
ج. به مسأله ى ۴۰۷ و ۴۰۱ رساله و به جواب سؤال قبلى مراجعه شود.
پزشک باید احکام زنان را بداند
۱۰۲۱٫ پزشک زنان (اعم از متخصص زنان و ماما و…) که بانوان دچار خونریزى نامنظم رحمى را تحت درمان قرار مى دهند آیا لازم است احکام مربوطه را بیاموزند تا بیماران خود را راهنمایى کنند؟
ج. در حد ابتلا باید مسایل را بیاموزد.
نظر متخصص زن و ماما در حکم خون هاى زنانه
۱۰۲۲٫ آیا نظر پزشک زنان (اعم از متخصص زنان و ماما و…) که بانوان دچار خونریزى نامنظم رحمى را تحت درمان قرار مى دهند، در تشخیص موضوعات مربوطه براى زنان مى تواند حجیّت داشته باشد؟
ج. اگر قولشان موجب اطمینان باشد، حجت است.
روش هاى به یاد خدا بودن در زمان حیض
۱۰۲۳٫ در ایام عادت که خانم ها از عبادت محرومند، چه اعمالى مى توانند انجام دهند تا از خدا غافل نمانند؟
ج. مستحب است حائض در اوقات نماز پنبه را تعویض کند، وضو بگیرد و به مقدار نماز خود رو به قبله مشغول ذکر خداوند شود.
حرمت عبادات بر حائض
۱۰۲۴٫ چه عباداتى بر حائض جایز نیست؟
ج. نماز، روزه، طواف، اعتکاف و نماز احتیاط بر حائض جایز نیست و اگر انجام دهد، باطل است.
نماز میّت توسط زن حائض
۱۰۲۵٫ زن حائض مى تواند نماز میّت بخواند؟
ج. زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت مى خواند، در صفى تنها بایستد.
نماز احتیاط و سجده سهو
۱۰۲۶٫ خانمى پس از اتمام نمازش حیض شده در حالى که باید نماز احتیاط و سجده سهو به جا آورد، در این صورت مى تواند حال نماز احتیاط و سجده سهو را انجام دهد؟
ج. نماز احتیاط را در حال حیض نمى تواند بخواند اما بنابر احتیاط واجب هم سجده سهو را بلافاصله در حال حیض به جا آورد و هم پس از پاک شدن دوباره تکرار کند.
وجوب قضاى روزه
۱۰۲۷٫ آیا قضاى روزه بر حائض واجب است؟
ج. بله، بنا بر اقوى قضاى روزه هاى واجب چه رمضان یا روزه هاى واجب دیگر مانند: روزه ى نذر بر حائض؛ پس از پاک شدن واجب است.
عدم وجوب قضاى نماز بر حائض
۱۰۲۸٫ آیا قضاى نماز بر حائض واجب است؟
ج. قضاى نمازهاى واجب یومیّه واجب نیست اما قضاى نمازهاى واجب غیر یومیّه مانند: نماز آیات و نماز نذر و نماز طواف ـ اگر اقوى نباشد بنابر احتیاط واجب ـ لازم است.
حیض شدن پس از وقت نماز
۱۰۲۹٫ خانمى پس از گذشتن مقدارى از اذان حیض شده آیا باید نمازش را قضا کند؟
ج. اگر مقدارى از وقت نماز گذشته که مى توانسته بر حسب حال خودش که مسافر بوده یا نبوده وضو و غسل (مثلاً جنابت) یا تیمم کند و نماز بخواند باید آن نماز را قضا کند. اگرچه احتیاط مستحب است که اگر وقت کافى براى سایر شرایط را نداشته اما مى توانسته با طهارت نماز بخواند آن نماز را قضا کند.
فکر مى کرد وقت نداشته
۱۰۳۰٫ خانمى که حیض بوده و در اواخر وقت پاک شده و فکر مى کرده وقت کافى براى غسل و نماز ندارد، ولى بعد متوجه شده وقت داشته؛ آیا نماز را باید قضا کند؟
ج. بله، قضاى آن نماز بر او واجب است.
کسى که فکر مى کرد براى دو نماز وقت دارد
۱۰۳۱٫ اگر پس از پاکى فکر مى کرد براى هر دو نماز وقت داشته اما بعد متوجه شد فقط براى نماز دوم وقت داشته قضاى هر دو بر او واجب است؟
ج. قضاى نماز دوم واجب است.
کسى که فکر مى کرد براى دو نماز وقت ندارد
۱۰۳۲٫ خانمى پس از پاکى فکر مى کرد براى هر دو نماز وقت ندارد و نماز دوم را به جا آورد آیا نماز دوم صحیح است؟
ج. بله نماز دوم صحیح است و نماز اوّل را هم باید به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید.
رساندن دست و بدن به خط قرآن و دعا و قرآن خواندن حایض
کراهت همراه داشتن قرآن
۱۰۳۳٫ همراه داشتن قرآن داخل غلاف براى حائض چه حکمى دارد؟
ج. مکروه است.
کراهت رساندن بدن به حاشیه قرآن
۱۰۳۴٫ دست زدن حائض به حاشیه قرآن و بین سطر ها چه حکمى دارد؟
ج. مکروه است.
لمس قرآن برجسته توسط حائض نابین
۱۰۳۵٫ آیا خانم هاى نابینا به هنگام عادت ماهانه مى توانند قرآن بخوانند؟ با توجه به این که قرآن براى آن ها به صورت برجسته نوشته شده و بایستى آن را براى خواندن لمس کنند.
ج. لمس مزبور جایز نیست و مى توانند حایلى قرار دهند و یا دستکش به دست کنند و یا به همراه گوش دادن به مثل ضبط صوت به تلاوت بپردازند، البته در غیر سوره هایى که آیه سجده دارد و خواندن بیش از هفت آیه براى آنان مکروه است.
مراد از هفت آیه
۱۰۳۶٫ این که زن حائض مى تواند هفت آیه از غیر سوره هاى سجده دار بخواند، آیا مراد از هفت آیه در مجلس واحد یعنى به نحو مستمر است یا به صورت منفصل مراد است؟
ج. ظاهرا به نحو مستمر مراد است.
منظور از کراهت قرآن خواندن
۱۰۳۷٫ براى خانم ها کراهت قرائت سوره هایى که آیه سجده ندارند را از جهت کم بودن ثواب آن دانستید. آیا تحصیل ثواب کم بهتر است یا اصلاً قرائت را ترک کنند؟
ج. کراهت خواندن قرآن، کراهت عبادتى است نه حقیقى. پس ترک خواندن نه احوط است و نه بهتر. پس خواندن با ثواب کمتر اولویت دارد.
شرکت حایض در مجالس ختم قرآن
۱۰۳۸٫ آیا زن حائض مى تواند در مجالس ختم قرآن که معمولاً در ماه مبارک رمضان تشکیل مى شود شرکت کند و قرآن را گوش بدهد با توجه به این که سوره هاى سجده دار را هم مى خوانند و اگر آیه سجده را استماع کرده اند وظیفه چیست؟
ج. استماع قرآن اشکال ندارد و با شنیدن آیه سجده باید سجده کند و طهارت در آن شرط نیست.
تلاوت سهوى آیه سوره ى سجده دار
۱۰۳۹٫ آیه سوره ى سجده دار که در دعاى کمیل یا ادعیه دیگر وارد شده، اگر زن حائض ندانسته یا از روى غفلت تلاوت کند، آیا اشکال دارد؟
ج. اشکال ندارد.
سوره سجده در دعاه
۱۰۴۰٫ خانمى مى داند که اگر دعاى کمیل یا دعاهاى دیگر را شروع کند وقتى به آیه سوره سجده دار رسید، از روى غفلت آن را قرائت خواهد کرد. آیا جایز است اصل دعا را بخواند؟
ج. آن موضع را علامت بگذارد که آن را نخواند.
تفحص از آیه هاى سوره سجده دار
۱۰۴۱٫ آیا بر خانم ها لازم است که قبل از خواندن دعاهاى وارده از و جود آیه یا آیات سوره هاى سجده دار تفحص کنند ویا آیا لازم است اطلاع کامل از متن سوره مذکور داشته باشند تا به جهل تقصیرى به تلاوت آن ها نپردازند؟
ج. با ندرت وجود آن در ادعیه، ظاهرا فحص لازم نیست.
قرائت زیارت عاشورا در زمان عادت
۱۰۴۲٫ آیا زنان در عادت ماهیانه میتوانند زیارت عاشورا بخوانند؟
ج. بله مى توانند.
رفتن حائض به حرم مطهر ائمه ـ علیهم السّلام ـ
۱۰۴۳٫ آیا رفتن زن حائض به رواق هاى اطراف ضریح مطهر امام رضا ـ علیه السّلام ـ اشکال دارد؟ گرچه قبر را ببیند و به ضریح خیلى نزدیک باشد؟
ج. عبور، حتى از خود حرم مطهر اشکال ندارد، و نشستن در حرم شریف جایز نیست و در رواق خلاف احتیاط است.
غسل حیض
نماز خواندن با غسل حیض
۱۰۴۴٫ آیا مى توان با غسل حیض نماز خواند؟
ج. لازم است پس از آن وضو نیز بگیرد.
وجوب غسل حیض
۱۰۴۵٫ خانم حائض پس از پاکى، براى چه اعمالى باید غسل انجام دهد؟
ج. حائض براى هر کارى که طهارت در آن شرط است باید غسل نماید.
در غسل حیض وضو هم باید گرفت
۱۰۴۶٫ آیا با غسل حیض همانند غسل جنابت مى توان بدون وضو نماز خواند؟
ج. غسل حیض در احکام و کیفیت همانند غسل جنابت است اما براى نماز از وضو کفایت نمى کند.
وقت وضو در غسل حیض
۱۰۴۷٫ زن حائض که مى خواهد غسل حیض کند چه وقت باید وضو بگیرد؟
ج. بهتر است وضو بگیرد، خواه قبل از غسل باشد یا بعد از غسل.
غسل حیض درروز فرد یا روز زوج
۱۰۴۸٫ غسل حیض بین روزهاى ۳ ـ ۱۰ باید در روزهاى زوج باشد یا فرد؟
ج. فرقى ندارد بستگى به پاکى و ایام عادت دارد پس کسى که ۳ روزه یا ۵ روزه پاک مى شود، روز فرد غسل مى کند وکسى که ۴ روزه یا ۶ روزه پاک مى شود روز زوج غسل مى کند.
ناتوانى از انجام وضو
۱۰۴۹٫ اگر حائض بعد از غسل حیض نتواند وضو بگیرد؟
ج. بدل از وضو تیمم نماید.
ناتوانى از انجام وضو و غسل حیض
۱۰۵۰٫ اگر حائض از غسل حیض و وضو هر دو عاجز شود چه تکلیفى دارد؟
ج. دو تیمم یکى بدل از غسل حیض و دیگرى بدل از وضو به جا آورد.
آب فقط به اندازه غسل دارد
۱۰۵۱٫ خانم حائض فقط به اندازه وضو یا غسل آب دارد کدام را انجام دهد؟
ج. آب را براى غسل مصرف کند.
باطل شدن تیمم بدل از غسل حیض
۱۰۵۲٫ خانمى که به جاى غسل حیض تیمم کرده آیا پس از کارى که وضو را باطل مى کند دو باره باید تیمم بدل از غسل کند؟
ج. تیمم بدل از غسل تا زمانى که بتواند غسل کند باطل نمى شود؛ هر چند احتیاط مستحب تجدید تیمم بدل از غسل است.
پاکى از حیض و عدم دسترسى به آب
۱۰۵۳٫ حائضى که در حال سفر پاک مى شود و دسترسى به آب براى غسل ندارد وظیفه اش براى نماز چیست؟
ج. باید تیمم بدل از غسل حیض کند و تا دسترسى به آب با تیمم نماز بخواند.
فراموشى غسل حیض
۱۰۵۴٫ زنى حائض بوده و غسل حیض را فراموش کرده و مدتى نماز خوانده و فقط وضو مى گرفته و در این بین غسل هاى واجب و مستحب دیگرى انجام داده وظیفه او چیست؟
ج. اگر آن غسل هاى واجب را به قصد وظیفه انجام مى داده ـ که همین طور هم هست ـ ، نمازهاى بعد از غسل قضا ندارد.
غسل حیض پس از مرگ
۱۰۵۵٫ کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده،آیا لازم است غسل حیض یا غسل جنابت بدهند؟
ج. همان غسل میّت براى او کافى است، ولى بنابر احتیاط موقع غسل دادن نیت غسل جنابت و یا حیض را نیز بنمایند.
قصد اقامت زن حائض مسافر
۱۰۵۶٫ زن مسافر در مقصد، با این که ایام عادت او است، مى تواند قصد ده روز کند و یا باید صبر نماید تا پاک شود و در ابتداى ورودش به مقصد، اگر مثلاً پنج روز عادت او است، این پنج روز جزو عشره، محسوب است یا نه؟
ج. مجرد قصد ده روز، کافى است؛ اگرچه در تمام آن، حائض باشد که بعدا اگر یک روز هم بماند باید نماز را تمام بخواند به شرط آن که قبل از خواندن نماز، از قصد اقامه ده روز، برنگشته باشد.
روزه
۱۰۵۷٫ پس از پاک شدن از حیض اگر تا اذان صبح غسل نکنیم روزه صحیح است؟
ج. یکى از شرایط درست بودن روزه باقى نماندن بر حیض و نفاس تا اذان صبح (در صورتى که پاک شده است) و دیگر آن که در تمام روز حیض و نفاس نشود، اگرچه مقدار کمى از روز باشد.
حناگذارى در زمان عادت زنانه
۱۰۵۸٫ آیا حنا گذاشتن به خاطر مریضى در ایام عادت مکروه است؟
ج. به طور کلى خضاب کردن با حنا یا چیز دیگر براى حائض کراهت دارد.
نزدیکى در ایام حیض
۱۰۵۹٫ در زمان حیض، نزدیکى نمودن در مهبل حائض، چه صورت دارد؟
ج. در زمان حیض نزدیکى نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و درباره هر یک از مرد وزن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلى حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب کفر است.
نزدیکى مرد با همسر حایض
۱۰۶۰٫ هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکى نمود، آیا کفاره بر زن واجب است یا نه؟
ج. واجب نیست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.
مقدار کفاره
۱۰۶۱٫ کفاره نزدیکى، چه قدر است؟
ج. کفاره عبارت است از یک دینار، (یعنى اشرفى هجده نخودى) که یک مثقال شرعى است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.
اوّل، وسط و آخر حیض
۱۰۶۲٫ اوّل، وسط و آخر حیض را بیان فرمایید.
ج. زنى که مدتش مثلاً شش روز است، روز اوّل ودوم آن، اوّل حیض است و روز سوم و چهارم، وسط حیض است وروز پنجم و ششم، آخر حیض است.
کفاره نزدیکى با کنیز در زمان حیض
۱۰۶۳٫ کفاره نزدیکى با کنیز در زمان حیض چه قدر است؟
ج. سه مد گندم یا جو که به مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولى تفریق بر سه مسکین، دلیلى ندارد. بلکه احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به سه مسکین، یا ده مسکین، اگرچه به بیش از سه مد باشد، و شاید به دادن یک دینار، مثلاً به ده مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.
نزدیکى با زنى که با استفاده از قرص حیض نمى بیند
۱۰۶۴٫ نزدیکى با زنى که با قرص از حیض جلوگیرى مى کند چه حکمى دارد؟
ج. اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکى اشکال ندارد.
قول زن در حیض و پاکى
۱۰۶۵٫ قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟
ج. بلى مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکى با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکى با او حلال است. و هر گاه خبر دهد که در یک ماه، سه حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به هر زمانى که مى گوید زمان حیض است، جارى است، واگر احتمال ضعیف برود که راست مى گوید، احوط است.
در حال نزدیکى متوجه حیض شود
۱۰۶۶٫ به گفته همسرم مبنى بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به مجامعت کردم و متوجه شدم که پاک نشده و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره دارد؟
ج. در فرض سؤال کفاره ندارد.
نزدیکى قبل از غسل حیض
۱۰۶۷٫ آیا نزدیکى کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟
ج. در جایز بودن نزدیکى غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکى قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.
جنابت زن حائض به غیر نزدیکى
۱۰۶۸٫ در زمان عادت ماهانه اگر زن به طریقى غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟
ج. در مورد مزبور اشکال ندارد.
جماع با حایض از پشت
۱۰۶۹٫ نزدیکى کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟
ج. بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.
در حال آمیزش حیض شدن
۱۰۷۰٫ اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتداى آمیزش حیض نبوده و بعدا شده چه وظیفه اى دارد؟
ج. واجب است فورا خود را کنار بکشد.
حکم سایر لذت ها غیر نزدیکى
۱۰۷۱٫ حکم مادون الجماع چیست؟
ج. نزدیکى در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولى بوسیدن و لذت هاى دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.
حرمت، به زن دایم اختصاص ندارد
۱۰۷۲٫ آیا حرمت نزدیکى به همسر دایم اختصاص دارد؟
ج. نزدیکى در حال حیض حرام است، چه زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.
حرمت نزدیکى با حائض
۱۰۷۳٫ نزدیکى با زن حائض به چه مقدار حرام است؟
ج. نزدیکى کردن در مهبل، هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.
نزدیکى در ایامى که حیض قطعى نیست
۱۰۷۴٫ آیا نزدیکى با زنى که حیضش قطعى نیست جایز است؟
ج. نزدیکى کردن در روزهایى که حیض زن قطعى نیست، ولى شرعا باید براى خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنى که بیشتر از ده روز خون مى بیند و باید به دستورى که قبلاً ذکر شده روزهاى عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزدیکى نماید.
حکم فرزندى که نطفه اش در زمان حیض به وجود مى آید
۱۰۷۵٫ اگر در حال حیض کسى با زن خودش جماع کند و فرزندى متولد شود حکمش چیست؟
ج. هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکى کند معصیت کرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است.
عرق کسى که با حائض نزدیکى کرده
۱۰۷۶٫ آیا نزدیکى در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که اجتناب از عرق واجب شود؟
ج. اگر در زمانى که نزدیکى با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکى کند، در صورتى که عرق او خشک نشده واگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقى که بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتى اگر خشک نشده باشد، لازم نیست.
بطلان طلاق حائض
۱۰۷۷٫ حکم طلاق زن در حال حیض و نفاس چیست؟
ج. طلاق دادن زن در حال حیض و نفاس باطل است و زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس و حیضى که قبل از این پاکى بود، با او نزدیکى نکرده باشد.
صحت طلاق قبل از غسل حیض
۱۰۷۸٫ آیا طلاق دادن زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل صحیح است یا خیر؟
ج. در صحت طلاق، غسل شرط نیست.
موارد صحت طلاق زن در حال حیض
۱۰۷۹٫ در چه حالاتى مى توان زن حائض را طلاق داد؟
ج. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
۱) آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.
۲) آبستن باشد، واگر معلوم نباشد که آبستن است وشوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد.
۳) مرد به واسطه غایب بودن، نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد، ولى احتیاط مستحب در این است که در این صورت یک ماه صبر کند وبعد طلاق بدهد.
روزه نذرى مصادف با حیض
۱۰۸۰٫ اگر خانمى نذر کند که در هر هفته، مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنان چه در یکى از جمعه ها حائض شد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. باید آن روز را روزه نگیرد، بلکه قضاى آن را به جا آورد.
قطع خون سر ۳ روز، دو باره دیدن در ۱۰ روز
۱۰۸۱٫ هرگاه خون سر سه روز قطع شود ودر بین ده روز باز، دیده شود و قطع شود، حکمش چیست؟
ج. تمامى خون و پاکى وسط، حیض است.
حائض شدن در نماز
۱۰۸۲٫ حائض شدن در نماز چه حکمى دارد؟
ج. اگر بین نماز، حائض شود، حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد نماز باطل است، بلکه هم چنین است پیش از تمام نمودن سلام واجب؛ و اگر در نماز باشد وگمان نماید که حائض شده، دست خود را داخل کند و به موضعى که خون بیرون مى آید بمالد، پس اگر خون بیرون آمده باشد، از حالت نماز بیرون رود وگرنه نماز را تمام نماید، لکن ظاهر این است که اگر چنین نکند ونماز را تمام کند عیبى ندارد و اگر بعد از نماز، حائض شدن، ظاهر نشود یا معلوم نشود پیش تر بودن حیض بر تمام بودن نماز، نماز او صحیح است.
عدم جواز اعتکاف کسى که مى داند در ۳ روز حیض مى شود
۱۰۸۳٫ خانمى مى خواهد معتکف شود ولى مى داند قبل از ۳ روز حیض مى شود اعتکافش چه حکمى دارد؟
ج. جایز نیست، اعتکاف براى کسى که مى داند به عید فطر و قربان برخورد مى کند و نمى تواند روزه بگیرد.
ترس از نرسیدن به وقوفین براى حائض
۱۰۸۴٫ هر گاه خانمى به جهت عارض شدن حیض بترسد که اگر منتظر بماند تا پاک شود و طواف عمره را به جاى آورد و وقت وقوف به عرفات بگذرد چه کند؟
ج. در این صورت اگر براى عمره تمتع محرم شده عدول مى کند از نیّت احرام به احرام حج افراد واگر محرم نشده احتیاطا به وظیفه حج افراد در احرام از میقات یا منزل (هر کدام نزدیک تر به مکه باشد) عمل مى کند وگرنه از مکه محرم مى شود.
صحت احرام حائض و زائو
۱۰۸۵٫ آیا خانم هاى حائض و زائو مى توانند محرم شوند؟
ج. در صحت احرام، طهارت از حدث اصغر و اکبر شرط نیست و کسى که محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر باشد، احرام وى صحیح است. به عبارت واضح تر احرام شخص بى وضو یا جنب یا زن حائض و نفساء اشکالى ندارد. بنابراین جنب و حائض و نفساء مى توانند احرام ببندند.
جواز تلبیه حائض
۱۰۸۶٫ آیا در حال حیض و نفاس مى توان تلبیه هارا گفت؟
ج. گفتن تلبیه ها و تکرار آن هنگام بر خواستن از خواب، بعد از هر نماز واجب و مستحب، وقت رسیدن به سواره، هنگام بالا رفتن از تل یا سرازیر شدن از آن، وقت سوار شدن یا پیاده شدن واوقات سحر حتى در حال حیض و نفاس مستحب است.
حائض قبل از احرام وارد حرم شده
۱۰۸۷٫ هر گاه زن حائض از روى جهل به حکم وندانستن مسأله از میقات احرام نبسته و داخل حرم شد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. بر او لازم است مانند دیگران در صورتى که نتواند به میقات برگردد، به خارج حرم رفته واز آن جا احرام ببندد؛ بلکه احتیاط این است که تا آن جا که ممکن است از حرم دور شود واحرام ببندد به شرطى که این عمل مستلزم فوت حج نباشد و در صورتى که انجام این عمل برایش ممکن نباشد، با دیگران یکسان خواهد بود، یعنى مانند دیگران از حرم محرم شود.
غسل حیض و نفاس براى طواف
۱۰۸۸٫ پس از پاکى از حیض و نفاس آیا براى طواف، غسل واجب است و اگر نتواند غسل نماید چه وظیفه اى دارد؟
ج. بر زن حائض و نفساء (زائو) بعد از گذشتن ایام حیض و نفاس واجب است که براى طواف غسل کنند، و در صورت معذور بودن از غسل و مایوس شدن از توانایى بر غسل، واجب است با تیمم طواف کنند. ودر صورت معذور بودن از تیمم، تا آخر زمان تمکن از مباشرت نایب گرفتن متعین است واحوط آن است که خود نیز طواف کند.
حیض پس از احرام با گنجایش وقت عمره
۱۰۸۹٫ هر گاه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتع یا پس از بستن احرام، خون حیض ببیند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را داشته باشد چه وظیفه اى دارد؟
ج. بایستى صبر کند تا پاک شود و غسل نموده و اعمال عمره را به جا آورد.
حیض پیش از احرام با نداشتن وقت عمره
۱۰۹۰٫ هرگاه زن پیش از بستن احرام براى عمره تمتع یا پس از بستن احرام، خون حیض ببیند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را نداشته باشد چه وظیفه اى دارد؟
ج. در این صورت، حج تمتعش بدل به حج افراد شده وبر او واجب است در صورت تمکن بعد از فراغت از حج، عمره مفرده به جا آورد.
حیض پس از احرام با نداشتن وقت عمره
۱۰۹۱٫ هرگاه زن بعد از بستن احرام براى عمره تمتع خون حیض ببیند و وقت به جا آوردن اعمال عمره را نداشته باشد، چه وظیفه اى دارد؟
ج. در این صورت مى تواند حج افراد را به جا آورد و بعد از فراغت، عمره مفرده به جا آورد مانند صورت اوّل، و این کفایت مى کند از آن چه بر او واجب بوده است از حج تمتع.
حیض در اثناى طواف
۱۰۹۲٫ اگر زن در اثناى طواف حائض شود چه حکمى دارد؟
ج. مشهور بین فقها این است که اگر حائض شدن پیش از تمام شدن چهار شوط باشد، طوافش باطل مى شود و چنان چه بعد از آن باشد، آن چه به جا آورده صحیح است، و واجب است بعد از پاکى و غسل نمودن، باقیمانده را به جا آورد. و احوط در هر دو صورت این است که بعد از پاکى یک طواف کامل به نیت اعم از تمام و اتمام به جا آورد، به این معنى که چنین نیّت کند که اگر یک طواف کامل بر من واجب است، که این طواف است و اگر به جا آوردن کمبود طواف سابق بر من واجب است، هر مقدار از این طواف کمبود او را تکمیل کند بکند و باقیمانده، زیادى باشد. و این در صورتى است که وقت این کار را داشته باشد و در غیر این صورت سعى و تقصیر نموده وبراى حج محرم شود و لازم است پس از بازگشت از منى و قبل از طواف حج، قضاى طواف عمره را به نحوى که گفته شد به جا آورد.
حیض بین طواف و نماز طواف
۱۰۹۳٫ هر گاه زن پس از طواف و پیش از نماز آن، یعنى بین طواف و نمازش، حیض شود چه حکمى دارد؟
ج. طوافش صحیح است و نماز طواف را پس از پاکى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصیر را به جا آورده و نماز طواف را پیش از طواف حج قضا نماید.
پس از طواف و نماز نمى داند حیض بوده یا نه
۱۰۹۴٫ هر گاه زنى پس از طواف ونمازش احساس نمود که حیض شده، ولى نمى داند که پیش از طواف حیض شده یا پیش از نماز یا در اثناى نماز یا بعد از نماز، در این صورت چه وظیفه اى دارد؟
ج. در این صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.
پس از طواف و نماز متوجه حیض شده
۱۰۹۵٫ هر گاه زنى پس از طواف ونمازش احساس نمود که حیض شده و بداند که حیض قبل از نماز حادث شده و وقتش هم تنگ است، در این صورت چه وظیفه اى دارد؟
ج. سعى و تقصیر نموده و نماز را تا پس از پاکى تأخیر بیندازد و عمره اش صحیح است.
به جا نیاوردن عمدى عمره تا حیض شدن
۱۰۹۶٫ هر گاه زنى به مکه رسید و مى توانست اعمال عمره را به جا آورد ولى با علم وعمد به جا نیاورد تا حیض شد و وقت هم تنگ شد چه وظیفه اى دارد؟
ج. ظاهرا عمره اش فاسد است. و احتیاط این است که عدول به حج افراد نموده و حج خود را در سال بعد اعاده نماید.
تقدیم طواف بر وقوفین
۱۰۹۷٫ خانمى به حج تمتع رفته و مى ترسد حیض شود آیا مى تواند طواف و نماز طواف حج را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد؟
ج. تقدیم طواف چه طواف حج باشد چه طواف نساء ـ على المشهور الاظهر ـ و نماز و سعى بر وقوفین در حج تمتع جایز نیست؛ مگر براى پیرمردان یا زنى که بیم حیض شدن دارد، که این دو مى توانند طواف حج ونمازش را قبل از وقوفین به جا آورند و احوط نیز در صورت امکان، اعاده آن هاست در ایام تشریق یا بعد از آن تا آخر ماه ذى الحجه، و اگر ممکن نشد، استنابه نماید على الاحوط واگر مى داند که اعاده آن تا آخر ماه ممکن نمى شود، پس احوط، جمع بین تقدیم و استنابه است.
نیابت طواف حائض
۱۰۹۸٫ خانمى که حیض ببیند یا زائو شود، ونتواند تا پاک شدن خود در مکه بماند که طواف کند چه وظیفه اى دارد؟
ج. لازم است براى طواف ونماز نایب بگیرد وپس از طواف نایب، شخصا سعى کند.
ترک طواف نساء حائض
۱۰۹۹٫ خانمى که حائض شود و قافله تا وقت پاکى او منتظرش نشود، آیا مى تواند طواف نساء را ترک نموده و با قافله خود همراه شود؟
ج. بلى مى تواند طواف نساء را ترک کند. ودر این صورت احتیاط این است که براى طواف نساء ونمازش نایب بگیرد. وچنان چه مشغول طواف بوده وپس از به جا آوردن نصف آن حیض شود، مى تواند باقى را ترک وبا قافله برود. واحتیاط در این صورت، آن است که براى باقى مانده طواف و نمازش نایب بگیرد.
آیت الله بهجت فومنی

درباره نویسنده

2088مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما