دستگاه تناسلی زن ومرد+اطلاعات کامل وجامع+عکس

آشنایی با اناتومی آلت زنان ومردانپرینه – وستیبول ،لوله های فالوپ ،سرویکس،لابیا،کدام قسمت آلت تناسلی زن رامی گویند؟ مونس پوبیس (بالشتک تناسلی)، غدد سباسه ،فورشت چیست؟ +پنیس penis واطلاعاتی ازآلت تناسلی مردان   ورودی واژن و پرده بکارت را ببینید. /مجرای ادرار آشنایی با اناتومی آلت زنان ومردان   پرده بکارت (hymen ) که جزو بخش خارجی اندام جنسی زنان است به بافت یا غشای … ادامه خواندن دستگاه تناسلی زن ومرد+اطلاعات کامل وجامع+عکس