علمایی که در”نجف” مدفونند

علمایی که در

    علما و بزرگان دینی مدفون در نجف اشرف

 بسیاری از سادات، عالمان، اندیشمندان وحتی رجال سیاسی وصیت می کردند که در کنار مرقد مطهر امام علی(ع) و یا وادی السلام دفن شوند.ازجمله این علماوشخصیتها:

شیخ طوسی(۳۸۵ ق ـ ۴۶۰ ق)
این آستان کنار باب الطوسی حرم مطهر و در « شارع الطوسی » قرار دارد. این جا سکونت گاه شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی بود که در سال های ۴۴۸ ق تا ۴۶۰ق، یعنی به هنگام هجرتش به نجف، ساخت و در آن جا می زیست. او پیش از آن در بغداد اقامت داشت و از محضر شیخ مفید و سید مرتضی بهره می برد. و پس از وفات سید مرتضی به مرجعیت شیعه رسید. شیخ طوسی وصیت کرد که از این مکان به عنوان مسجد استفاده کنند و خود او را نیز، پس از مرگ، در آن جا به خاک بسپارند. در عصر شاه عباس ساختمان این آستان به همت شیخ بهایی از نو برپا شد. در ۱۲۹۸ ق نیز سید حسین نوه سید مهدی بحر العلوم بنای فرسوده آن را از نو ساخت. قسمت شرقی آستان در ۱۳۶۹ ق به هنگام احداث فلکه اطراف صحن تخریب شد که باقی مانده آن بنا هم چنان هست و گنبدی به رنگ سبز دارد. شیخ طوسی تالیف فراوانی در علم های گوناگون اسلامی از خود برجای گذاشته است. نقش او در توسعه و رونق حوزه علمیه در نجف بر همگان روشن است.

علامه حلّی(۶۴۷ ق ـ ۷۲۶ ق)
حسن بن یوسف بن مطهر حلی، از عالمان بزرگ قرن هفتم هجری، در حجره ای میان ایوان طلای صحن مرقد امام علی(علیه السلام) به خاک سپرده شده است. هنگام ورود به داخل رواق مقدس، قبر او در سمت راست به چشم می خورد. علامه حلی، بیش از صد جلد کتاب در فقه، اصول و سایر علم ها تألیف کرد. شیعه شدن سلطان محمد خدابنده، از ایلخانان مغول، به سبب زحمت و تلاش های اوست.

ابن طاووس(۵۸۹ ـ ۶۶۴ق)
رضی الدین علی بن موسی مشهور به ابن طاووس، از عالمان و محدثان شیعی بود و تألیف مشهور اللهوف علی قتلی الطفوف از اوست. جنازه او را پس از فوت به نجف آوردند و در جوار امام علی(علیه السلام) به خاک سپردند.

مقدس اردبیلی(۱۲۴۹ق ـ ۱۳۵۰ق)
احمد بن محمد اردبیلی از عالمان قرن دهم هجری است که در ۹۹۳ ق وفات یافت و در ایوان حرم امام علی(علیه السلام) داخل اتاقی در کنار مناره جنوبی دفن شد.۵ به هنگام ورود به داخل رواق، قبر مقدس اردبیلی در سمتت چپ دیده می شود.

شیخ محمد حسن صاحب جواهر(ت۱۲۰۰ق)
محله عماره محل دفن یکی از بزرگ ترین و معروف ترین فقیهان شیعه معاصر، یعنی صاحب جواهر است که اثر بزرگ فقهی جواهر الکلام از اوست. آستان او ساختمان مجلل با گنبد بزرگ کاشی کاری شده است و در کنار آن مسجد صاحب جواهر دیده می شود.

سید محمدمهدی بحرالعلوم(۱۱۵۵ ق ـ ۱۲۱۲ ق)
آرامگاه سید محمدمهدی طباطبایی، معروف به بحرالعلوم، و فرزندان او کنار آستان شیخ طوسی قرار دارد. در حال حاضر این آستان دارای گنبد و عمارت بسیار زیبا و کاشی کاری شده است که در اواخر قرن چهاردهم ساخته شده است.
علامه بحرالعلوم علاوه بر کارهای علمی، به ویژه تعیین میقات های احرام و حدود منی و عرفات، اقدام زیادی در عمران و آبادانی مرقد مطهر انجام داد.

شیخ مرتضی انصاری(۱۲۱۴ق ـ ۱۲۸۱ ق)
شیخ مرتضی انصاری دزفولی مرجع بزرگ شیعه و شاگرد صاحب جواهر در ۱۲۸۱ق در نجف از دنیا رفت و در دالان باب القبله در سمت جنوبی صحن مطهر به خاک سپرده شد.

ملا احمد نراقی(۱۱۸۵ ق ـ ۱۲۴۵ ق)
ملا احمد نراقی فرزند مهدی، از مراجع شیعه در ابتدای عصر قاجار و استاد شیخ مرتضی بود. او در ۱۲۴۵ ق در نراق از دنیا رفت و در نجف دفن شد. ملا احمد را در صحن مطهر، نزدیک ایوان بزرگی که در ضلع شمالی حرم واقع است، کنار پدرش به خاک سپردند. وی دارای آثار زیادی از جمله معراج السعاده است.

میرزای شیرازی(۱۲۳۰ ق ـ ۱۳۱۲ق)
سید محمد حسن فرزند میرزا محمود، شاگرد شیخ مرتضی انصاری، مرجع تقلید شیعه و صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو است. وی در ۱۳۱۲ ق در سامراء از دنیا رفت و در مجاورت صحن مطهر امام علی(علیه السلام) در مدرسه ای بیرون از صحن مطهر، قسمت شرقی باب طوسی دفن شد.

میرزا حسین نوری(۱۲۵۴ ق ـ ۱۳۲۰ ق)
وی از شاگردان میرزای شیرازی و شیخ مرتضی انصاری و صاحب تألیف معروف مستدرک الوسایل است که در ۱۳۲۰ ق وفات یافت. قبر او در صحن امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله، واقع است.

آیت الله شفتی(ف۱۲۶۵ق)
سید اسداللهفرزند محمد باقر شفتی و از عالمان بزرگ اصفهان و شاگرد صاحب جواهر است که در ۱۲۹۰ ق به هنگام سفر به عتبات، در کرند از دنیا رفت. بدن او را به نجف انتقال دادند و در صحن امام، در اولین مقبره شرقی باب القبله، به خاک سپردند.

شیخ عباس قمی(ف۱۳۵۹)
شیخ عباس محدث قمی، صاحب کتاب های مشهور مفاتیح الجنانو منتهی الآمال و از شاگردان میرزا حسین نوری است. وفات او در ۱۳۵۹ ق اتفاق افتاد و در صحن مطهر امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله، کنار میرزا حسین نوری دفن شد.

علامه نائینی(ف ۱۳۵۵ق)
میرزا محمد حسین نائینی در ۱۳۵۵ ق در نجف وفات یافت و در صحن، در پنجمین مقبره جنوبی درب بازار، به خاک سپرده شد. وی عالم و مرجع شیعه و شاگرد میرزای شیرازی بود و در جریان انقلاب مشروطیت از اندیشمندان و متفکران سیاسی معاصر به شمار می رفت که هدایت فکری و عملی انقلاب مشروطه را تا پیروزی آن، همراه آخوند خراسانی، بر عهده داشت. کتاب تنزیه الامه و تنبیه الملهوی حاوی اندیشه های سیاسی او درباره مشروطیت است.

سید ابوالحسن اصفهانی(۱۲۸۴ ق ـ ۱۳۶۵ ق)
سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ شیعه و از شاگردان سید محمد باقر درچه ای و آخوند کاشی است. او در ۱۳۶۵ ق فوت کرد و در درگاه ورودی دروازه شرقی صحن مطهر دفن شد.

شیخ محمد حسین کمپانی(۱۲۹۶ ق ـ ۱۳۶۱ ق)
شیخ محمد حسین فرزند حاج محمد حسن اصفهانی، معروف به کمپانی، در ۱۳۶۱ق از دنیا رفت و در ایوان حرم در اطاق کوچکی، بین مناره شمالی و مقبره علامه حلی، به خاک سپرده شد. کمپانی دارای تألیفات بسیار در فقه و اصول و شاگرد آخوند خراسانی بود.

شیخ جعفر تستری(۱۲۳۰ق ـ ۱۳۰۳ق)
شیخ جعفر شوشتری یا تستری در ۱۳۰۲ ق از دنیا رفت. قبر او، پشت ساختمان حرم در راهروی سرپوشیده، در اولین حجره سمت راست قرار دارد. شوشتری شاگرد صاحب جواهر و از رجال شناسان معاصر بود و تالیف او درباره رجال شهرت فراوانی دارد.

آخوند خراسانی(۱۲۵۵ق ـ ۱۳۲۹ق)
شیخ محمد کاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی عالم معاصر از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی است. او تألیف گران قدر و مشهوری با عنوان کفایه الاصول دارد که امروزه متن درسی حوزه های علمیه است و فرزندان او به همین سبب فامیل کفایی را برگزیده اند. آخوند خراسانی از رهبران مذهبی و فکری مشروطیت در نجف اشرف بود و همراه علامه نائینی به حمایت از مشروطیت در ایران می پرداخت. وی در ۱۳۲۹ ق وفات یافت در راهروی ورودی صحن مطهر از سمت شرق در مقبره جنوبی آن به خاک سپرده شد.

سید محمد کاظم یزدی(۱۲۴۷ق ـ ۱۳۲۸ق)
سید محمد کاظم طباطبایی، مشهور به یزدی، شاگرد میرزای شیرازی و صاحب کتاب معروف عروه الوثقیاست. وفات او در ۱۳۳۷ ق اتفاق افتاد و او را در صحن مطهر در مقبره بزرگی واقع در دومین ایوان غربی باب طوسی دفن کردند. یزدی از هم فکران شیخ فضل الله نوری و از طرف داران تفکر مشروطه مشروعه بود.

شیخ محمّد جعفر کاشف الغطاء(ف۱۲۲۷ق)
در محله عِماره، قبر یکی از فقیهان و بزرگان عرصه علم و سیاست، شیخ جعفر مشهور به کاشف الغطاء، قرار دارد که یکی از شاگردان و مریدان او به نام شیخ اکبر این مقبره را بنا کرد و خود نیز بعدها در همان جا دفن شد. مدرسه المعتمد مشهور به مدرسه کاشف الغطاء از بناهای باقی مانده اوست.

سید ابوالقاسم خویی(۱۳۱۷ ق ـ ۱۴۱۳ ق)
قبر سید ابوالقاسم خویی در صحن مطهر، ضلع شرقی، ورودی مسجد الخضراء واقع است. سید ابوالقاسم خویی از عالمان و مراجع تقلید معاصر، شاگرد محمد حسین کمپانی و علامه نائینی بود. وی مدتی رییس حوزه علمیه نجف بود و برای گسترش حوزه ها و مدرسه های علمی در نقاط مختلف کشورهای اسلامی تلاش زیادی کرد.

دیگر عالمان دفن شده در نجف اشرف:
فخر الدین طریحی، صاحب کتاب مجمع البحرین، لغت شناس و ادیب معاصر که در ۱۰۷۵ ق فوت کرد و در محله براق دفن شد.
محمد مهدی قزوینی عالم معاصر(۱۳۰۰ ق). قبر وی روبه روی مقبره شیخ محمد حسن صاحب جواهر است.
مقداد بن عبدالله حلی، صاحب العرفان فی فقه القرآن،(۷۴۱ ق).
عبدالعال کرکی، معروف به محقق ثانی و شهید ثالث در عهد سلطان طهماسب اول صفوی.
سید اسماعیل بهبهانی تهرانی.
سید مصطفی خمینی(۱۳۵۶ ش) فرزند حضرت امام. قبر او در ایوان حرم مطهر واقع است.
سید محمد باقر صدر که در وادی السلام دفن است.
میرزا احمد مجتهد تبریزی، مقابل مقبره شیخ طوسی با گنبدی سبزرنگ.
علامه محمد بن هلال صابی ملقب به غرس النعمه(۶۶۴ هـ ق).
جمال الدین محمد بن طاووس، برادر ابن طاووس مشهور(۶۳ ق).
عبدالکریم بن طاووس، برادر ابن طاووس(۶۹۳ ق). او تألیفی در باب نجف با عنوان فرحه الغری دارد.
میر محمد حسین، امام جمعه اصفهان در عصر قاجار.
حاجی محمد مهدی، امام جمعه اصفهان در دوره قاجار.
حاجی محمد ابراهیم قزوینی.
شیخ احمد جزایری، صاحب آیات الاحکام(۱۲۵۱ ق).
آقا محمد باقر بن محمد باقر هزار جریبی(۱۲۰۵ ق).
میرزا فتح الله حسینی ابوالمظفر(۱۲۰۶ ق).
علی نقی کمره ای فراهانی(۱۰۶۰ ق).
عبدالرزاق کاشانی(۱۲۴۶ ق).
سید رضا خان الهی کرمانی(۱۱۰۰ ق).
ملا محمد مهدی نراقی.
شرابیانی.
سید محمد سعید حبوبی، از شاعران معاصر.

منبع: عتبات عالیات عراق؛ دکتر اصغر قائدان

***

بنفل ازپارسینه

درباره نویسنده

2121مطلب نوشته است .

۱۲ Comments on “علمایی که در”نجف” مدفونند”

 • الناز wrote on 8 می, 2017, 8:14

  حضرت آدم و نوح هم در نجف اند من نمیدونستم

 • قالب وردپرس wrote on 8 جولای, 2017, 13:34

  سلام
  خیلی جالب بود واسم نمیدونستم که حضرت آدم و نوح هم در نجف هستند
  ممنون که این همه به ما اطلاعات مفید میدید

 • سمعک wrote on 23 آگوست, 2017, 11:07

  ممنون از اطلاعات عالیتون 

 • ترجمه مقاله wrote on 23 آگوست, 2017, 11:11

  ممنون از سایتتون 

 • تجهیزات آزمایشگاهی wrote on 31 آگوست, 2017, 3:26

  موفق باشید 

 • تلگرام باز wrote on 31 آگوست, 2017, 4:54

  خوب بود مرسی

 • ورق سیاه wrote on 20 ژانویه, 2018, 10:02

  بسیار عالی

 • اصفهان آهن wrote on 22 ژانویه, 2018, 12:06

  بسیار عالی ممنونم

 • میلگرد میانه wrote on 14 جولای, 2018, 10:48

  با تشکر از مطالب آموزنده شما

 • تاج گل ارزان wrote on 25 فوریه, 2019, 14:43

  خیلی هم عالی

 • ازدواج در ترکیه wrote on 25 فوریه, 2019, 14:44

  جالب بود. مرسی

 • مشاور حقوقی wrote on 24 اکتبر, 2019, 16:15

  عالی بود

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما