علمای مشهور”مدفون”درنجف-مشاهیرمدفون نجف

علمای مشهور”مدفون”درنجف(عراق)

شیخ طوسی(۳۸۵ ق ـ ۴۶۰ ق)
این آستان کنار باب الطوسی حرم مطهر و در « شارع الطوسی » قرار دارد. این جا سکونت گاه شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی بود که در سال های ۴۴۸ ق تا ۴۶۰ق، یعنی به هنگام هجرتش به نجف، ساخت و در آن جا می زیست. او پیش از آن در بغداد اقامت داشت و از محضر شیخ مفید و سید مرتضی بهره می برد. و پس از وفات سید مرتضی به مرجعیت شیعه رسید. شیخ طوسی وصیت کرد که از این مکان به عنوان مسجد استفاده کنند و خود او را نیز، پس از مرگ، در آن جا به خاک بسپارند. در عصر شاه عباس ساختمان این آستان به همت شیخ بهایی از نو برپا شد. در ۱۲۹۸ ق نیز سید حسین نوه سید مهدی بحر العلوم بنای فرسوده آن را از نو ساخت. قسمت شرقی آستان در ۱۳۶۹ ق به هنگام احداث فلکه اطراف صحن تخریب شد که باقی مانده آن بنا هم چنان هست و گنبدی به رنگ سبز دارد.
علامه حلّی(۶۴۷ ق ـ ۷۲۶ ق)
حسن بن یوسف بن مطهر حلی، از عالمان بزرگ قرن هفتم هجری، در حجره ای میان ایوان طلای صحن مرقد امام علی(علیه السلام) به خاک سپرده شده است. هنگام ورود به داخل رواق مقدس، قبر او در سمت راست به چشم می خورد. علامه حلی، بیش از صد جلد کتاب در فقه، اصول و سایر علم ها تألیف کرد. شیعه شدن سلطان محمد خدابنده، از ایلخانان مغول، به سبب زحمت و تلاش های اوست.۳

ابن طاووس(۵۸۹ ـ ۶۶۴ق)
رضی الدین علی بن موسی مشهور به ابن طاووس، از عالمان و محدثان شیعی بود و تألیف مشهور اللهوف علی قتلی الطفوف از اوست. جنازه او را پس از فوت به نجف آوردند و در جوار امام علی(علیه السلام) به خاک سپردند.۴

مقدس اردبیلی(۱۲۴۹ق ـ ۱۳۵۰ق)
احمد بن محمد اردبیلی از عالمان قرن دهم هجری است که در ۹۹۳ ق وفات یافت و در ایوان حرم امام علی(علیه السلام) داخل اتاقی در کنار مناره جنوبی دفن شد. به هنگام ورود به داخل رواق، قبر مقدس اردبیلی در سمت چپ دیده می شود.

شیخ محمد حسن صاحب جواهر(ت۱۲۰۰ق)

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیت الله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی  از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.وی از سال ۱۲۶۲ هجری قمری مرجعیت عامه شیعیان را بر عهده داشت، قبراین بزرگوار درمحله عماره واقع است.

سید محمدمهدی بحرالعلوم(۱۱۵۵ ق ـ ۱۲۱۲ ق)
آرامگاه سید محمدمهدی طباطبایی، معروف به بحرالعلوم، و فرزندان او کنار آستان شیخ طوسی قرار دارد. در حال حاضر این آستان دارای گنبد و عمارت بسیار زیبا و کاشی کاری شده است که در اواخر قرن چهاردهم ساخته شده است.

شیخ مرتضی انصاری(۱۲۱۴ق ـ ۱۲۸۱ ق)
شیخ مرتضی انصاری دزفولی مرجع بزرگ شیعه و شاگرد صاحب جواهر در ۱۲۸۱ق در نجف از دنیا رفت و در دالان باب القبله در سمت جنوبی صحن مطهر به خاک سپرده شد.

ملا احمد نراقی(۱۱۸۵ ق ـ ۱۲۴۵ ق)
ملا احمد نراقی فرزند مهدی، از مراجع شیعه در ابتدای عصر قاجار و استاد شیخ مرتضی بود. او در ۱۲۴۵ ق در نراق از دنیا رفت و در نجف دفن شد. ملا احمد را در صحن مطهر، نزدیک ایوان بزرگی که در ضلع شمالی حرم واقع است، کنار پدرش به خاک سپردند.

میرزای شیرازی(۱۲۳۰ ق ـ ۱۳۱۲ق)
سید محمد حسن فرزند میرزا محمود، شاگرد شیخ مرتضی انصاری، مرجع تقلید شیعه و صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو است. وی در ۱۳۱۲ ق در سامراء از دنیا رفت و در مجاورت صحن مطهر امام علی(ع) در مدرسه ای بیرون از صحن مطهر، قسمت شرقی باب طوسی دفن شد.

میرزا حسین نوری(۱۲۵۴ ق ـ ۱۳۲۰ ق)
وی از شاگردان میرزای شیرازی و شیخ مرتضی انصاری و صاحب تألیف معروف مستدرک الوسایل است که در ۱۳۲۰ ق وفات یافت. قبر او در صحن امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله، واقع است.

سید اسدالله شفتی(ف۱۲۶۵ق)
فرزند محمد باقر شفتی و از عالمان بزرگ اصفهان و شاگرد صاحب جواهر است که در ۱۲۹۰ ق به هنگام سفر به عتبات، در کرند از دنیا رفت. بدن او را به نجف انتقال دادند و در صحن امام، در اولین مقبره شرقی باب القبله، به خاک سپردند.

شیخ عباس قمی(ف۱۳۵۹)
شیخ عباس محدث قمی، صاحب مفاتیح الجنان و منتهی الآمال، در صحن مطهر امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله، کنارقبراستادش( میرزا حسین نوری )دفن شد.

علامه نائینی(۱۳۵۵ق)
میرزا محمد حسین نائینی در ۱۳۵۵ ق در نجف وفات یافت و در صحن، در پنجمین مقبره جنوبی درب بازار، به خاک سپرده شد. وی عالم و مرجع شیعه و شاگرد میرزای شیرازی بود و در جریان انقلاب مشروطیت از اندیشمندان و متفکران سیاسی معاصر به شمار می رفت که هدایت فکری و عملی انقلاب مشروطه را تا پیروزی آن، همراه آخوند خراسانی، بر عهده داشت. مؤلف کتاب تنزیه الامه و تنبیه المله

سید ابوالحسن اصفهانی(۱۲۸۴ ـ ۱۳۶۵ ق)
سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ شیعه ،در درگاه ورودی دروازه شرقی صحن مطهر مدفون است.

شیخ محمد حسین کمپانی(۱۲۹۶ ق ـ ۱۳۶۱ ق)
شیخ محمد حسین فرزند حاج محمد حسن اصفهانی، معروف به کمپانی، در ۱۳۶۱ق از دنیا رفت و در ایوان حرم در اطاق کوچکی، بین مناره شمالی و مقبره علامه حلی، به خاک سپرده شد. کمپانی دارای تألیفات بسیار در فقه و اصول و شاگرد آخوند خراسانی بود.

سید مصطفی خمینی (۱۳۰۹-۱۳۵۶ش)

از مجتهدان و فقیهان شیعه بوده،وی  فرزند ارشد امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است. مصطفی خمینی آثار  در علم فقه و اصول و تفسیر نگاشته است. او از ابتدای حرکت امام خمینی علیه حکومت پادشاهی پهلوی، وارد فعالیت‌های سیاسی شد و مدتی پس از دستگیری و تبعید پدرش، او نیزدرآبان۱۳۴۳ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دست ساواک دستگیر و به ترکیه و سپس به همراه پدرش به عراق تبعید شد،وی بهمراه پدرش بیش از۱۲سال درنجف مقیم بودند  وسرانجام درسن ۴۷ سالگی آبان۱۳۵۶ به طرز مشکوکی درگذشت،قبرایشان دراتاقکی  در ایوان حرم کنارقبر آیت الله کمپانی مدفون است

شیخ جعفر شوشتری(۱۲۳۰ق ـ ۱۳۰۳ق)
شیخ جعفر شوشتری یا تستری در ۱۳۰۲ ق از دنیا رفت. قبر او، پشت ساختمان حرم در راهروی سرپوشیده، در اولین حجره سمت راست قرار دارد. شوشتری شاگرد صاحب جواهر و از رجال شناسان معاصر بود و تالیف او درباره رجال شهرت فراوانی دارد.

آخوند خراسانی(۱۲۵۵ق ـ ۱۳۲۹ق)
شیخ محمد کاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی عالم معاصر از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی است. او تألیف گران قدر و مشهوری با عنوان کفایه الاصول دارد که هنوزاز متون درسی حوزه های علمیه است . آخوند خراسانی از رهبران مذهبی و فکری مشروطیت در نجف اشرف بود و همراه علامه نائینی به حمایت از مشروطیت در ایران می پرداخت. وی در ۱۳۲۹ ق وفات یافت در راهروی ورودی صحن مطهر از سمت شرق در مقبره جنوبی آن به خاک سپرده شد.

سید محمد کاظم یزدی(۱۲۴۷ق ـ ۱۳۲۸ق)
سید محمد کاظم طباطبایی، مشهور به یزدی، شاگرد میرزای شیرازی و صاحب کتاب معروف عروه الوثقی است. وی در صحن مطهر در مقبره بزرگی واقع در دومین ایوان غربی باب طوسی دفن شده است.

شیخ محمّد جعفر کاشف الغطاء(۱۲۲۷ق)
شیخ جعفر مشهور به کاشف الغطاء از فقیهان و بزرگان عرصه علم و سیاست، قبرش در محله عِماره قرار دارد

سید ابوالقاسم خویی(۱۳۱۷ ق ـ ۱۴۱۳ ق)

سید ابوالقاسم خویی از عالمان و مراجع تقلید معاصر، شاگرد محمد حسین کمپانی و علامه نائینی بود. وی مدتی رییس حوزه علمیه نجف بود قبر سید ابوالقاسم خویی در صحن مطهر، ضلع شرقی، ورودی مسجد الخضراء واقع است.

سید علی قاضی طَباطَبایی (۱۲۸۲-۱۳۶۶ق)

عارف، عالم و استاد اخلاق حوزه علمیه نجف در قرن چهاردهم قمری بود. برخی از علما، فقیهان و مراجع تقلید در مکتب اخلاقی او حضور داشته‌اند.

از شاگردان وی، می‌توان به سیدمحمد حسین طباطبایی و محمد تقی بهجت اشاره کرد.

قاضی طباطبایی در عرفان از طریقۀ ملا حسینقلی همدانی پیروی می‌کرد و رسیدن سالک به مقام توحید را بدون پذیرفتن ولایت ائمه و حضرت زهرا(س) امکان‌پذیر نمی‌دانست. در طریقت عرفانی او انجام مستحبات، رفتن به زیارت قبور، توسل به امام حسین(ع) و انتخاب استاد جایگاه مهمی داشت. رساله سیر و سلوک بحرالعلوم را بهترین کتاب عرفانی می‌دانست و روش احراق را توصیه می‌کرد. وی صاحب کراماتی نیز بوده است.

شیخ ضیاء الدین عراقى (۱۲۷۸-۱۳۶۱ق)

شیخ ضیاء الدین عراقى،معروف به استاد فقها و مجتهدان،ازشاگردان سید محمد کاظم یزدى و شیخ محمد کاظم آخوند خراسانى بوده است آثارمعروفش، شرح تکمله التبصره , کتاب اصول فقه

عبدالعال کرکی(۸۷۰-۹۴۰ق)

علی بن حسین بن عبدالعالی کَرَکی جبل عامِلی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکی (م. ۹۴۰ق.)، از فقها و علمای مشهور شیعه در عصر صفوی است. او از وطن خود، جبل عامل مهاجرت کرد و ابتدا به عراق رفت و سپس به دعوت شاه اسماعیل صفوی به ایران آمد و در تبلیغ و ترویج تشیع، در ایران نقش مهمی را بر عهده گرفت. محقق ثانی، در فقه استدلالی خبره بود و آثار فقهی‌اش با اقبال خاص فقیهان بعدی مواجه شد. کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد از او است و بدین رو، وی را«صاحب جامع المقاصد» می‌گویند. محقق ثانی درباره ولایت فقیه نظرات قابل توجهی دارد.

محقق کرکی شاگردان برجسته‌ای نیز تربیت کرد و بسیاری از فقهاء و دانشمندان قرن نهم و دهم هجری از شاگردان اویند؛ بزرگانی مانند شیخ علی منشار، حسین بن عبدالصمد عاملی (پدر شیخ بهایی) و سید نعمت الله جزائری.

آیه الله شیخ محمد جواد مغنیه (۱۳۲۲ق)

وی اهل لبنان بوده- آثاروی تفسیر قرآن کریم بنام تفسیر الکاشف , دایره المعارف فقه امام صادق (ع) , الفقه على المذاهب الخمسه

محمد مهدی قزوینی عالم معاصر(۱۳۰۰ ق). قبر وی روبه روی مقبره شیخ محمد حسن صاحب جواهر است.
مقداد بن عبدالله حلی، صاحب العرفان فی فقه القرآن،(۷۴۱ ق)

درقبرستان وادی السلام ۳۶۰پیامبرخدا مدفون هستند

سید محمد باقر صدر که در وادی السلام دفن است.

فخر الدین طریحی، صاحب کتاب مجمع البحرین، لغت شناس و ادیب معاصر که در ۱۰۷۵ ق فوت کرد و در محله براق دفن شد.

محمدمهدی بن اَبی‌ذَر فاضل نَراقی معروف به محقق نراقی،صاحب اثرجامع السعادات است،ملا احمد و ملا مهدی ازفرزندان این بزرگوارهستند

سید عبدالله بهبهانی (۱۲۶۲ق- ۱۳۲۸) از مجتهدان شیعه و رهبران جنبش مشروطه ایران بود.

علامه محمد بن هلال صابی ملقب به غرس النعمه(۶۶۴ هـ ق).
جمال الدین محمد بن طاووس، برادر ابن طاووس مشهور(۶۳ ق).
عبدالکریم بن طاووس، برادر ابن طاووس(۶۹۳ ق).
میر محمد حسین، امام جمعه اصفهان در عصر قاجار(۱۱۵۱ ق وفات در اصفهان مدفون درنجف)
شیخ احمد جزایری، صاحب آیات الاحکام(۱۲۵۱ ق)
آقا محمد باقر بن محمد باقر هزار جریبی(۱۲۰۵ ق)
میرزا فتح الله حسینی ابوالمظفر(۱۲۰۶ ق)
علی نقی کمره ای فراهانی(۱۰۶۰ ق)
عبدالرزاق کاشانی(۱۲۴۶ ق).
سید رضا خان الهی کرمانی(۱۱۰۰ ق)
ملا محمد مهدی نراقی(۱۱۲۸-۱۲۰۹ق)

درباره نویسنده

1718مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما