فریز کردن برای تخمک، اسپرم  در دمای حدود ۱۹۶- درجه سانتیگراد یعنی نقطه جوش نیتروژن مایع انجام می گیرد. در چنین دمای پایینی همه فعالیت های زیستی حتی فعالیت های زیست-شیمیایی که به مرگ سلول ها می‌انجامند باز می ایستند. طی این فرایند می توان نمونه ها را برای مدت نامحدود و بدون آسیب دیدن نگهداری کرد.

فریز تخمک

در جریان سیکل فریز تخمک، تخمک گذاری بیمار تحریک شده و مشابه مراحل IVF از وی تخمک گیری می شود. پس از جمع آوری، تخمک ها برای چند ساعت در محیط کشت در شرایط ویژه ای در انکوباتور قرار می گیرند و در همان روز، جهت باروری های آینده منجمد می شوند.

فریز اسپرم

فریز اسپرم در مورد آن دسته از بیمارانی که تحت درمان های خاص از جمله شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار می گیرند ونیز برای افرادی که دارای تعداد سلول های اسپرم اندک باشند نیز بکار می رود.

فریز جنین

 پس از مصرف داروهای محرک تخمک گذاری برای انجام IVF، تعداد زیادی تخمک حاصل می شود که ممکن است برای خانم مبتلا به نازایی بیش از نیاز باشد؛ بنابراین تعداد جنین های ایجاد شده پس از مجاور کردن تخمک و اسپرم ها نیز بیش از حد نیاز خواهد بود زیرا در انجام لقاح آزمایشگاهی در هر بار، حداکثر ۳ جنین به رحم خانم منتقل می شود. در این صورت می توان با تکنیک های پیشرفته جنین های اضافه را فریز و در دفعات بعد استفاده کرد. از این گذشته، امکان دارد شرایط جسمی خانم در همان ماه مناسب نباشد بنابراین با امکان فریز جنین ، می توان در آن دوره همه جنین ها را فریز کرده تا انتقال آن ها به رحم در ماه های آینده صورت گیرد.

***

فرق کرایو باکوتر چیست؟
برخی پزشکان   با کرایو (انجماد =فریز)Cryolipolysis (کرایو لیپولیز)
سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن)Curette 
به فریز(کرایو)  -“پروب سر صاف” نیزگفته می شود