“شهدای زن”مصلی رشت۵ اسفند ۱۳۷۳روزقدس

شهدای “زن”مصلی رشت

روز جمعه، ۵ اسفند ۱۳۷۳ ( ٢۴رمضان ١۴١۵) مردم روزه داربعداز راهپیمایی “روزقدس”برای نمازجمعه به مصلی آمدند

جمعیت زیادی آمده بودند

مصلی هنوزتکمیل نشده بود،مخصوصاً روی پله های طرف زنانه”نرده”نصب نشده بود

سیدمحمدباقرحجتی(دامادآیت الله احسانبخش)که یکی ازدست اندرکاران اصلی ستاد نمازجمعه بود می گوید:

حاج آق حجتی می گوید:جمعیت کیپ تاکیپ نشسته بودند،دراین مکان که محل ترددبود هم زنان نشسته بودند

آن روز وقتی یکی ازلامپ های طبقه بالا اتصالی کرد-ترکید-زنان ترسیدند که نکندبمبی باشد،شتابان به پایین دویدند،خانمهایی که پایین نشسته بودند-طبیعی -درجای خودنشسته بودند،وقتی موج جمعیت-مضطربانه-به طبقه همکف دویدند-دراین «پاگرد »ازدحام شد وبطرف پایین می آمدند،اما چنان ترسیده بودند وهمدیگرراهُل می دادند که روی  خانمهای تشستهِ پایین اُفتادند وموجب کشته شدن-ناشی ازخفگی-شدند!

مسئول ستادنمازجمعه وقت-حجتی-هنوز-پنج شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸(بعداز۲۵سال)خاطره را که یادمی آوردمتأثرمی شود! می گوید«اشتباه بزرگی کردم»! می پرسم چرا؟چه کوتاهی کردید؟

می گوید:زنان روی هم افتاده بودند،داشتندخفه می شدند،من رفتم ازطرف مردانه کمک-نیرو-بیاورم،تاآمدیم کارازکارگذشت بود،ادامه می دهد که من بایددرنگ نمی کردم بادستان خودم زنان افتاده را ازهم جدامی کردم،میتوانستم چندنفررا بگیرم،بکشم بطرف دیگر…می گویدمقصرخانم های مسئول ستادجمعه بودند که اجازه داده بودندخانمها اینجابنشینند،درصورتیکه اینکه محل ترددبود.

صحنه ناراحت کننده جلوی چشمش رژه می روند،می گوید:یک مادری بچه خودش رادربغل داشت هم نشسته بود که براثراین هجوم -فشارجمعیت-کشته شدند.

ازحاج آقاحجتی می پرسم:نمازجمعه بهم نخورد؟

می گوید:قسمت مردان متوجه داخل محوطه زنان نشدند(محصوربود)مرگ خاموش بود.

وی ادامه می دهد:خطیب جمعه(حاج آقااحسانبخش درحال ایرادخطبه دوم بود،درگوشی گفتم حادثه ای پیش آمده،که حاج آقاهم خطبه راکوتاه کردونمازجمعه برگزارشد.

آقای حجتی آمارشهدارایادش نبود،می گفت ۸ تا۱۰نفر امابعدکه چندجاتلفنی تماس گرفت،۱۳نفرهم گفته شد.

«سیدمحمدباقرحجتی »،برادرزاده امام جمعه موقت-فقید- رشت(حجت الاسلام موسی حجتی،امام جماعت مسجدسوخته تکیه)می باشد

***

حاج آقا اکبراصغری (پدرشهیدامین اصغری) نیز ازاعضای ستادنماز جمعه بوده  می گوید:

من درهمین جلوبودم -خطبه دوم نمازبود که یکی ازلامپ هاپایین -طرف مردانه می ترکد که کمی صدای انفجار خفیف داشت،چون  هم لامپ رادیده بودند وهم حالات ترکیدنش را( طبیعی بوده)، واکنشی نشان نمی دهند،خطیب جمعه  (مرحوم آیت الله احسانبخش)هم  بدون هیچ خللی خطبه هارا ادامه می دهد وشاید اصلاً متوجه نشده بوده واما درقسمت زنان،زمزمه می شود که “بمب”ی منفجرشده!این شایعه سریع می پیچددرطبقه فوقانی وزنان پامی شوندکه مصلی راترک بکنند،زودفرارکنند،چون عجله می کنند،هرکس میخواهدزودترازمهلکه”غیرواقعی”نجات پیداکند،موج جمعیت که بهم می خورند،عده ای ازبالا سقوط می کنند وبعضاً زیردست وپامی مانندوبتعبیری دچارخفگی می شوند!درهمین موقع یکی ازاعضای ستادنمازجمعه آقای سیدمحمدحجتی(دامادمرحوم احسانبخش)درگوشی خلاصه ماجراراگفت وخواست که خطبه را کوتاه بکند ودرفاصله بین خطبه واقامه نمازجمعه ،اذان گفته شد که درهمین فاصله مصدومین  به بیمارستان انتقال یافتند ونماز بدون هیچگونه خللی به پایان رسید.

امرور(یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶) که بهمراه حاج آقا اصغری به پیش حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوطالب حجازی رئیس ستاد اقامه نماز گیلان وامام جمعه موقت رشت رفته بودیم ،موضوع راازایشان جویاشدیم.

آقای حجازی  درزمان مرحوم احسانبخش هم امام جماعت موقت بودند،ایشان گفتند من درآن روزحادثه درمصلی حضورنداشتم ،چون درتعداد کشته ها مرددبود ،به”شهرام همتی” محافظ مرحوم  آیت الله احسانبخش زنگ زدند وماجرارا تلفنی پرسیدند که همتی گفتندتعدادکشته ها۱۳نفربودند

وبه همین سادگی۱۳نفراز خانمهای نمازگزارشهیدمی شوند.

پنج(۵)نفراز این جانباختگان درگلزارشهدای رشت (ردیف بعدازشهدای گمنام)مدفون هستند و۸نفردیگربه روستاهای محل زندگیشان بخاک سپرده می شوند.

شایدتقدیراین بوده که اجلشان درمصلی وبادهان روزه ودرصفوف نمازجمعه باشد.روحشان شاد.

 

محوطه درونی مصلی 

این مصلی با۵۳ستون داردوبیش از۵۰۰۰سجاده-مفروش- برای نمازگزاران (۳۵۰۰مردان+۱۵۰۰زنان)

مصلی  امام خمینی رشت

دهها باب مجتمع مسکونی، تجاری، صنعتی(آدینه)،در۹طبقه و۱۲۴۰واحد+ چندین هکتار زمین مزروعی به عنوان پشتوانه این اثر بزرگ وقف شده است،

مضافاً یک «پمپ بنزین » دردولت آبادرشت ویک «کارخانه چای»  درفومن+مجتمع مسکونی ۱۲واحدی«باران»گُلساربا۴دهانه مغازه+یک پاساژدرگلسار +۴۰هکتارزمین زراعی درشهرستان ماسال+۱۵هکتارزمین درمنطقه لاکان رشت+۵هزارمترمربع زمین درمنطقه شهرصنعتی رشت+۶هزارمترمربع زمین شهرستان شفت+یک باب منزل منزل مسکونی درمحله«عینک» رشت نیزمتعلقات(موقوفات)  مصلی می باشد

آیت الله حاج صادق احسانبخش(نماینده ولی فقیه استان وامام جمعه رشت)در شب ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ شمسی در سالگرد رحلت  مرادش امام خمینی درگذشت.

5

آیت الله احسانبخش در۲۶فروردین۱۳۶۱”درمسجدکاسه فروشان  ترورشددوسرانجام در شب۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ شمسی در سالگرد رحلت  مرادش امام خمینی  به درجه شهادت نائل آمد.

مصلیی بزرگ رشت در سال ۱۳۶۲ به کوشش آیت الله حاج صادق احسان بخش امام جمع وقت رشت در زمینی به مساحت چهار هکتار با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع شروع ودرسال۱۳۷۰افتتاح شد..

دراوائل افتتاح ،محراب درسمت راست مصلی جانمایی شده بود که بعدها تغییرداده شد،مسیرلوله های گازنیزغیرمهندسی انجام گرفته بودکه مانع بازشدن دربهای سمت راست(بطرف خیابان)می شد که بعدهااصلاح شد،البته هنوزگنبدش ناتمام مانده،نیازی است که دستی به سرورویش کشیده شودتاازاین نمای آهن بی رنگ (فقط ضدزنگی )بیرون بیادونمایی داشته باشد.

سازندگان مصلی رشت

سارندگان ومجریان «مصلی امام خمینی »رشت

درباره نویسنده

1942مطلب نوشته است .

۲ Comments on ““شهدای زن”مصلی رشت۵ اسفند ۱۳۷۳روزقدس”

  • فریدخت wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۷:۰۵

    سپاس از مطالب خوب و عالی شما.
    ان شاالله قسمت بشه بتونم به گلزار شهدای رشت بیایم.

  • اصفهان آهن wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۲۲

    ممنون از مطالب مفید و کاربردی که به اشتراک گذاشتین موفق باشید

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما