سیمکارت های عراقی-قیمتها وهزینه های مکالمه واینترنت

سیمکارت های عراقی-قیمتها وهزینه های مکالمه واینترنت

سیمکارت های عراقی 

قیمت ها وهزینه های مکالمه واینترنت درعراق 

هرهزاردینارعراقی برابر۴هزارتومان،ایران،است-یعنی یک دینار۴تومان-بهمن ماه۱۳۹۶-ژانویه وفوریه ۲۰۱۸

روش واردکردن شارژ 

اعلام موجودی

 آسیاسل

نحوه واردکردن شارژ آسیاسل

ok#رمز شارژ*۱۳۳*

دریافت مانده شارژ آسیاسل: شماره گیری کد #۱۳۳*

بسته های اینترنت

پکیج میزان حجم (مگ) قیمت (دینار) کد بسته ارسال SMS اعتبار (روز)
روزانه ۵۰ ۱۵۰۰ ۱ ۳۰۶۶ ۱
هفتگی ۵۰۰ ۷۰۰۰ ۲ ۳۰۶۶ ۷
ماهانه ۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۳ ۳۰۶۶ ۳۰
ماهانه ۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۶ ۳۰۶۶ ۳۰
ماهانه ۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۴ ۳۰۶۶ ۳۰
ماهانه ۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵ ۳۰۶۶ ۳۰

برای فعال سازی هر یک از بسته ها باید کد آن را به ۳۰۶۶ ارسال کنید.

هزینه تماس با ایران ۲۸۰ دینار و هزینه ارسال پیام کوتاه ۱۵۰ دینار است.

سیمکارت زین

نحوه واردکردن شارژ سیمکارت زین

ok#رمز شارژ#۱۰۱*
دریافت مانده شارژ سیمکارت زین: شماره گیری کد #۱۰۰*

بسته های اینترنت

پکیج کد بسته قیمت (دینار) کد لغو مدت اعتبار میزان حجم
کلاسیک ۱۰ ۱۲۰۰۰  ۰۱۰  ۳۰  ۵۰۰
مس ۳ ۱۵۰۰۰  ۰۳  ۳۰  ۱۰۰۰
سوپر ۴ ۲۵۰۰۰  ۰۴  ۳۰  ۲۰۰۰
سوپر پلاس ۵ ۳۰۰۰۰  ۰۵  ۹۰  ۳۰۰۰
اکسترا ۶ ۴۰۰۰۰  ۰۶  ۹۰  ۶۰۰۰
اکسترا پلاس ۱۱ ۵۰۰۰۰  ۰۱۱  ۹۰  ۸۰۰۰

برای فعالسازی بسته های کد بسته را به ۲۱۷۷۷ ارسال کنید.

هزینه تماس با ایران ۲۷۰ دینار و هزینه پیامک ۱۵۰ دینار است.

سیمکارت  کروک

روش واردکردن “رمز شارژ “کروک
 نحوه واردکردن شارژ سیمکارت
 #رمز شارژ*۲۲۱*
برای اطلاع از باقیمانده شارژ سیم کارت
 ۲۱۱#* را شماره گیری کنید
اینترنت کورک
برای اطلاع از بسته های اینترنتی سیم کارت اعتباری کروک از دستور#۲۵۰* استفاده شود.
از نمونه بسته های اینترنتی سیم کارت اعتباری کروک به بسته روزنه ۶۰ مگابایت به مبلغ ۱۲۰۰ دینار از طریق کد #۱*۴*۱*۱*۱*۲۵۰* استفاده شود و برای بسته هفتگی ۵۰۰ مگابایت به مبلغ ۵۰۰۰ دینار از کد #۱*۳*۱*۱*۱*۲۵۰* استفاده کنید هم چنین برای بسته های یک ماهه خط کروک ۲۰ گیگابایتی ۲۰۰۰۰ دینار از کد #۱*۱*۱*۱*۱*۲۵۰* استفاده شود.
هزینه تماس خط کروک با ایران هر دقیقه ۲۶۰ دینار و هر پیامک ۱۵۰ دینار است.

پکیج کد بسته قیمت (دینار) کد لغو مدت اعتبار میزان حجم
کلاسیک ۱۰ ۱۲۰۰۰  ۰۱۰  ۳۰  ۵۰۰
مس ۳ ۱۵۰۰۰  ۰۳  ۳۰  ۱۰۰۰
سوپر ۴ ۲۵۰۰۰  ۰۴  ۳۰  ۲۰۰۰
سوپر پلاس ۵ ۳۰۰۰۰  ۰۵  ۹۰  ۳۰۰۰
اکسترا ۶ ۴۰۰۰۰  ۰۶  ۹۰  ۶۰۰۰
اکسترا پلاس ۱۱ ۵۰۰۰۰  ۰۱۱  ۹۰  ۸۰۰۰

برای فعالسازی بسته های کد بسته را به ۲۱۷۷۷ ارسال کنید.

هزینه تماس با ایران ۲۷۰ دینار و هزینه پیامک ۱۵۰ دینار است.

آسیاسل

سیم کارت آسیاسل که هزار دینار شارژ داره و از روز شروع استفاده فقط ۱۵ روز اعتباردارد

هزینه های  آسیاسل  :

تماس از آسیاسل به آسیاسل هر ثانیه: ۳ دینار

تماس از آسیاسل به سایر اپراتورهای عراق هر ثانیه: ۵ دینار

تماس با ایران هر دقیقه: ۲۴۰ دینار

نکته : این تماسها بصورت دقیقه ای محاسبه می شود یعنی اگر یک ثانیه تماس برقرار شود هزینه یک دقیقه کسر می گردد و ۶۱ ثانیه تماس هزینه دو دقیقه

پیامک از آسیاسل به آسیاسل: ۵۰ دینار

پیامک از آسیاسل به سایر اپراتورهای عراق: ۶۰ دینار

پیامک به ایران ۱۵۰ دینار

Mms  داخل شبکه: ۱۲۰ دینار هر پیام

Mms  به ایران: ۲۹۵ دینار هر پیام

اینترنت GPRS به ازاء هر ۱۰ کیلو بایت: از ۸ صبح تا ۱۲ شب: ۱۲ دینار و از ۱۲ شب تا ۸ صبح: ۶ دینار

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ:

برای فعالسازی بسته های اینترنتی سیمکارت آسیاسل بعد از شارژ کردن سیمکارت کد #۲۹۹* را شماره گیری نمایید.
دریافت مانده شارژ آسیاسل: شماره گیری کد #۱۳۳*
کد شارژ کردن آسیاسل:#رمز شارژ*۱۳۳*

برای فعالسازی بسته های اینترنتی سیمکارت زین نیز بعد از شارژ کردن سیمکارت کد #۳۲۱* را شماره گیری نمایید.
دریافت مانده شارژ سیمکارت زین: شماره گیری کد #۱۰۰*
کد شارژ کردن  زین:#رمز شارژ#۱۰۱*

راهنمای استفاده از بسته های اینترنت‌ تلفن‌ همراه در عراق:
 روزانه:
سیم کارت آسیاسل :
۵۰مگابایت اینترنت برای یک روز ۱۵۰۰ دینار عراق – فعالسازی : ارسال
عدد ۱ از طریق پیامک به ۳۰۶۶
سیم کارت زین عراق :
یک روز اینترنت ۳۰ مگابایت، ۳۰۰۰ دینار عراق – فعالسازی: ارسال عدد ۱ از
طریق پیامک به شماره۲۱۷۷۷
هفتگی 
سیم کارت آسیاسل :
۵۰۰ مگابایت اینترنت برای یک هفته ۷۰۰۰ دینار عراق – فعالسازی :
ارسال عدد ۲ از طریق پیامک به ۳۰۶۶
سیم کارت زین عراق :
یک هفته اینترنت ۲۵۰ مگابایت روزانه+۲۵۰ مگابایت شبانه ( ۱بامداد تا ۸ صبح)
۵۲۵۰دینار عراقی، فعالسازی ارسال عدد ۲ از طریق پیامک به ۲۱۷۷۷
 ماهانه:
سیم کارت آسیاسل :
۵۰۰ مگابایت اینترنت برای  یک ماه ۱۲۰۰۰ دینار عراق

فعالسازی :
ارسال عدد ۳ از طریق پیامک به ۳۰۶۶
۱ گیگا بایت اینترنت برای یک یک ماه ۱۵۰۰۰ دینار عراق

فعالسازی :
ارسال عدد ۶ از طریق پیامک به ۳۰۶۶
۲ گیگا بایت اینترنت برای یک یک ماه ۲۵۰۰۰ دینار عراق

فعالسازی :
ارسال عدد ۴ از طریق پیامک به ۳۰۶۶

تنظیمات اتصال به اینترنت
برای آسیاسل یک پیامک خالی به شماره ۱۹۶۰ بفرستید

برای سیم کارت زین یک پیامک خالی به شماره ۲۱۴۴ بفرستید.

نکته: برای تماس گرفتن از ایران به کشور عراق باید به ابتدای شماره کد کشور عراق (٠٠٩۶۴)را اضافه و صفر ابتدای شماره همراه عراق را حدف کنید،یعنی ۱۱رقم باشد

محاسبه قیمت:

هر۴هزارتومان ما(ایران)برابریک هزاردینار(عراق)است-بتعبیردیگرهردینارچهارتومان -دربهمن۱۳۹۶

 

شارژ سیمکارت های عراقی در ۴ مدل قیمتی عرضه می شود:

۵۰۰۰ دیناری

۱۰۰۰۰ دیناری

۱۵۰۰۰ دیناری

۲۵۰۰۰ دیناری

درباره نویسنده

1844مطلب نوشته است .

۳ Comments on “سیمکارت های عراقی-قیمتها وهزینه های مکالمه واینترنت”

 • دانلود فیلم هندی wrote on ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۶

  سلام
  بابت اطلاع رسانی ممنون

 • لوازم بیل کوماتسو wrote on ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۸:۲۰

  سلام .
  بسیار مطالب عالی و مفیدی داشتید تبریک میگم بسیار کاربردی بود
  موفق باشید

 • الکترود ایساب wrote on ۵ اسفند, ۱۳۹۶, ۵:۲۵

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما