آیا ناسا معجزه شق القمر را تایید کرده است؟

 گسل «سن آندریاس» در امریکاست

یکی دیگر از عکس ها مربوط به شیاری در ماه است.

گسل در ماه

شیارهای روی ماه اولین بار ۲۰۰ سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سرتاسر این سیاره مشاهده شدند. درادامه درموردانواع شیارهای موجودبرروی ماه گفته شده.  این شیارها توسط گروه آپولو۱۰ درسال ۱۹۶۹ عکس برداری شده و دو ماه بعد توسط آپولو۱۱ تایید شده است.
ویدیئو گُسل های روی کُره ماه توسط «ناسا»نیزموجوداست

نام علمی این شیار، Ariadaeus Rille است. برخلاف آنچه که گفته میشود، این شیار بصورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها ۳۰۰ کیلومتر است(قطر ماه ۳,۴۷۶ کیلومتر است)

فاصله زمین تا ماه-باتوجه به بیضوی بودن مدار ، فاصله مابین ماه و زمین تقریبی و نسبی است، به طوری که در هر چند مدت معین ماه در حداکثر فاصله ( ۴۰۵۶۹۶ کیلومتر) و گاهی نیز در حداقل فاصله (۳۶۳۱۰۴ کیلومتر) قرار خواهد می گیرد، هرچند سال یکبار  فاصله ماه با زمین متفاوت می شود.

بر اساس برآورد‌های ناسا، به طور میانگین فاصله ماه تا زمین  ۳۸۴۴۰۰ کیلومتر می باشد. (فاصله هر دو سیاره ۴۰۰ میلیون کیلومتراست)

فاصله زمین تامریخ  ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ کیلومتراست که بیش از۵ماه سفربطول می انجامد

راکتی که بسوی ماه پرتاب شد،باسرعت  ۱۶٫۲۶ کیلومتر بر ثانیه ، توانست طی ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه فاصله‌ زمین تا ماه را طی کند.

سرعت فضاپیما  ۳۶۰۰۰ متر بر ثانیه

سرعت نور تقریبا ۳۰۰.۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است

سریعترین موشک های کاوشگران(انسان) که بسوی ماه پرتاب شده توانستندمدت ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه به کره ماه برسند

چرخش ماه به دور خودش با گردش آن به دور زمین همگام است، در همان بازه زمانی ۲۷ روز و ۸ ساعته که ماه به دور زمین می‌گردد، یک مرتبه نیز به دور خودش می‌چرخد.