هفتمین نمازجمعه رشت آیت الله فلاحتی+ماجرای«کنترل موالید»درایران

هفتمین نمازجمعه رشت آیت الله فلاحتی+ماجرای«کنترل موالید»درایران

هفتمین نمازجمعه رشت-امامت آیت الله فلاحتی

درادامه هشتمین و نُهمین  نمازجمعه راهم خواهیدخواند

نمازجمعه این هفته(جمعه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) مصادف با٢ رمضان ١۴٣٩ همچون هقته های پیش درمصلی امام خمینی رشت  به امامت آیت الله رسول فلاحتی برگزارشد

اولین جمعه ماه رمضان بود ودرماه رمضان ،استقبال مردم روزه داربرای حضوردرنمازجمعه زیاداست،درسنه های ماضی نیز چنین بوده

آیت الله فلاحتی درساعت۱۲:۵۳دقیقه مسلح شدبرای ایرادخطبه 

امام جمعه رشت گفت من قول ادامه سلسله مطالب«نظام خانواده»راداده بودم ولی بمناسبت ماه مبارک رمضانن مطالبی رامتذکرمی شوم،اگرچه این مطالب بی ارتباط با خانواده نیست.

فلاحتی به بیان حدیثی ازرسول معظم اسلام پرداخت.

وی گفت«رمضان»از سوزاندن می آید،یعنی ماهی است که گناهان با روزه سوخته می شود.

خطیب جمعه رشت مراتب رهاورد روزه رااینچنین گفت:

۱-صبر-انسان اگربخواهدبه مقصدومقصودبرسدبایدیک سختی هایی رامتحمل شود وصبوری لازمه این منظوراست.

۲-تقوا:انسان میتواندبادوری ازگناه به این مهم هم برسد،روزه وسیله ای است برای کسب تقوا

۳-تقویت اراده:انسان بانخوردن ونیاشیدن درحالی که همه رادردسترس دارد،اراده خودراتقویت میکند(یعنی وقتی انسانی توانست ازاستفاده مال حلال دست بکشد به حرام کشیده نمی شود)

۴-یادقیامت:انسان باتشنگی وگرسنگی به یادقیامت می افتد وبا رفتن به سرقبوراموات

آیت الله فلاحتی یکی دیگرازدستاورد اجتماعی روزه را «کاهش ناهنجاری ها اجتماعی»دانست وگفت براساس گزارش نیروی انتظامی درماه رمضان کمترشکایت وپرونده هاراداریم.

خطبه اول نمازبا سوره توحیددرساعت۱۳:۰۶دقیقه بپایان رسید.

درفاصله ۲ثانیه نشستم روی صندلی-بین۲خطبه-خطبه دوم شروع شد.

امام جمعه رشت گفت سئوالات وابهاماتی شده بودکه

آیامیتوانیم خطبه دوم را قبل ازداخل شدن اذان ظهربخوانیم؟

ایشان بااشاره به مطالب امام خمینی درتحریرالوسیله گفت بله نظرامام این است که اشکالی ندارد ،گفته اندبهتراست پایان خطبه به «زوال»اذان ظهرمتصل باشد.

وی ادامه دادبعضی ازمراجع ازباب احتیاط مستحب اشکال کرده اند که چون  درباب «احتیاط مستحب»میتواند مقلدرجوع کندبه مرجعی که حکم داده -کم صریح- که دراینصورت هم بلا اشکال است برای کسانی که مقلددیگرمراجع بزرگوارهستند.

اجوبه الاستفتائات-بابب نمازجمعه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای:

س ۶۲۸: آیا خواندن خطبه‏ های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی صحیح است؟

جواب: خواندن آن قبل از زوال جایز است، ولى احتیاط آن است که قسمتى از آن در وقت ظهر باشد.

امام جمعه رشت به مسئله «برجام»پرداخت واز زیاده خواهی های سلطه طلبانه رئیس جمهورامریکاگفت وگفت ظاهراً درفهم مطالب از مسئولین جلوترند،وی گفت«مردم خوب تشخیص می دهند»بایدبه تشخیص مردم احترام گذاشت.

آیت الله فلاحتی اشاره ای به۳۰اردیبهشت «روز جمعیت» کشورداشت.

وی گفت خودکشورهای کفردرفکرازدیادنسلندوامادربرهه ای «ایران» را بعنوان کشور نمونه برای «کنترل موالید»قراردادند

وبا مطایبه گفت:«ازهمین امشب بفکرافزایش جمعیت باشید»!

وی اشاره ای به مناسبت۳خرداد «آزادی خرمشهر»داشت،گفت من درراه جاده بصره-خرمشهر «جبهه»بودم که خبرفتح خرمشهرراشنیدم  وجمله امام را یادآورشد(خرمشهرراخداآزادکرد)وی گفت امام این جمله را برای این گفت که ازاین پیروزی بزرگ دچارعُجب نشویم.

خطبه دوم درساعت۱۳:۲۴به اتمام رسید

نمازجمعه درساعت۱۳:۳۳پایان یافت

نمازعصرساعت۱۳:۴۰دقیقه شروع شد

ازحاشیه های نماز امروز

حضور«مدیرکل شعارگیلان»حاج آقاجوشن بود که بعدازماه هانقاهت درنمازجمعه حضورپیداکرده بود واما ظاهراًآنچه این شیربیشه را پکرکرده بود«خلع شعارش»بود!نه بیماری!

چون مسئولین جدیدنمازجمعه تصیم گرفته اند که از دادن شعارهای غیرضرور(مثل سلامت وشادی روح فلان کس)ویا احساساتی شدن های جلب توجه گونه جلوگیری کنند.

جالب این بود که امروز «نگارنده»توفیق همجواری با جانشین مدیرکل شعارگیلان«سردارجهاندیده»بودم که  درکنارپدرش درصف های میانی جلوس داشتند.

حاشیه دیگر نمازجمعه :همگانی کردن پارکینک مصلی بود که ۲هفته است جاری وساریست.

قبلاً اینجا فقط «خواص»می توانستندورودکنند،مردم عادی نه اینکه مجاز به آوردن خودروهاشون نبودند،بلکه خودشان-حتی بدون خودرو-حق آمدت از این درب رانداشتند!

دیگرحواشی نمازجمعه امروز:دیدارهای مردمی بعداز اتمام نماز با امام جمعه رشت(نماینده ولی فقیه استان)چون هفته های گذشته بود.

  آیا باید یکی از خطبه های نماز جمعه قبل از وقت اذان و زوال باشد و آیا می توان هر دو خطبه را قبل از اذان یا بعد از اذان اقامه کرد؟

حضرت امام خمینی :وقت نماز جمعه با زوال خورشید شروع مى‏ شود و تا وقتى که سایه شخص به اندازه دو قدم «پا» متعارف برسد امتداد دارد. ولى احتیاط واجب آن است که از اوائل عرفى زوال ظهر تأخیر نیاندازند و اگر تأخیر افتاد احتیاط مستحب آن است که نماز ظهر را بخوانند.

جائز است دو خطبه نماز جمعه قبل از ظهر شرعى ایراد شود به طورى که پایان خطبه ‏ها با ظهر شرعى مصادف باشد ولى احتیاط مستحب آن است که آنها را در وقت ظهر بخواند.

اگر امام خطبه‏ ها را قبلًا شروع کرده و هنگام زوال به پایان برساند و نماز جمعه را شروع کند صحیح است.

 آیت الله  مکارم شیرازی:وقت نماز جمعه از اول ظهر است به مقدارى که اذان و خطبه‏ ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پایان مى‏یابد.احتیاط واجب آن است که دو خطبه ی نماز جمعه را بعد از ظهر بخوانند.

 آیت الله العظمی فاضل لنکرانی :خیر لازم نیست و اگر امام خطبه ها را قبل از زوال شروع کند و هنگام زوال به پایان برساند نماز جمعه صحیح است و فرقی نمی کند که هنگام اذان در کجای دو خطبه باشد.

آیت الله العظمی سیستانی :داخل شدن وقت یکی شرایط وجوب نماز جمعه است و داخل شدن وقت عبارت از زوال آفتاب یعنى ظهر است، و وقتش اول عرفى زوال است، پس هر گاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش تمام شده و نماز ظهر را باید به جا آورد .خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد.

هشتمین نمازجمعه  رشت به امامت آیت الله فلاحتی 

امروز(جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷)دوم جمعه ماه مبارک رمضان(٩ رمضان ١۴٣٩)

امروز مسئله خاصی نبود الا بعلت کثرت نمازگزاران ، محوطه داخلی مصلی گنجایش این همه جمعیت رانداشت که درایوان وکفشداری وشبستان  فرش انداخته بودند وام اوضاع شبستان  زحمت زا بود برای نمازگزاران(عدم نظافت ونیندیشیدن برای موضوع «اتصال» درجماعت )بود وآقایان فقط چندتا موکت  را وسط شبستان  انداخته بودند وخبری ازآنهانبود هرکس بایدخودش دست بکارمی شد،دربهای اطراف شبستان  هم قفل بودند،ظاهراً تیم جدید ستادفکراینهارانکرده بودند.

واما تنهاموضوعی که متفاوت بودباخطبه های هفته های قبل ،یک سخن امام جمعه رشت بود

آیت الله  فلاحتی گفت«امام جمعه درمورداشتغال کاری نمی تواندبکند» و گفت  امام جمعه  دراموربیکاری دخیل نیست وازمردم درخواست کرد که برای این  مشکل وقت امام جمعه رانگیرند واجازه بدهند که به کارهای مهمتری برسد!مراجعه نکنند

البته اینطورگفت که مراجعات خودرا کم کنند وادامه داد که بعضی ها اینهمه وقت صرف می کنند،وقتی می پرسیم چراآمده اید؟می گویند برای دیدنتان آماده ایم! ایشان گفتند«امام جمعه دیدن دارد»!؟

واین را هم گفت برای بیکاری به دولتی ها مراجعه کنند!

خواستیم به امام جمعه محترم بگوییم:آیا دولتی ها(استاندار،فرماندار..مدیران کل ودیگر«داران»)همین مشکل شمارا رادارند(مجوز بکارگیری ندارند وجایگاهی نیست که این آقایان بیکاران را به آنجامعرفی کنند.

خوب بودامام جمعه محترم این درخواست رانداشتند،چون با این مراجعات بیشتردربطن مشکلات قرارمی گرفتید ومردم هم یک دل تسلایی بود برایشان ودیگراینکه شایداین مراجعات موجب میشد،ضرورتی پیداکند که با دیگرمسئولین استان هم اندیشی هایی میداشتید وتا شاید حل مشکل شود.

نهمین نمازجمعه  رشت به امامت آیت الله فلاحتی

امروز(جمعه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۷)سومین جمعه ماه مبارک رمضان(١۶ رمضان ١۴٣٩)

نمازجمعه باهمان سبک وسیاق هفته های قبل برگزارشد

واما ازمبحث-نظام خانواده-خبری نبود،بجایش از«مرگ»گفته شد که یادمرگ انسان رامهیای قیامت میکند

خطیب جمعه رشت بااستنادبه نامه ۳۱نهج البلاغه-خطاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزندش امام حسن(ع)-مطالبی بیان داشت.

خطبه ۱۰دقیقه ای درپیرامون مرگ ومُردن وترس ازمرگ بود

امام جمعه رشت درآغازخطبه دوم نیزمبحث مطروحه«مرگ» خطبه اول- نامه ۳۱نهج البلاغه-راادامه داد!وبعداشاراتی به مناسبت های هفته پیش روداشت که ازبین آنهابه ماجرای ۱۵ خرداد ودستآوردهایش پرداخت،البته اشاراتی هم به شب قدرداشت.

آیت الله فلاحتی ،رئیس جمهورترکیه«رجب طیب اردوغان»راازنفوذی هادانست واورا مهره انگلیس معرفی کرد،همچون مُرسی.

وی درادامه اشاره ای داشته به سفرش به ترکیه وگفت:گفته می شود که اقتصادترکیه درحال شکوفاشدن هست،واماواقعیت این است که توده مردم درحال پوسیدن هستند.

برای ادعایش دلیلی هم آورد،گفت :هنوزمردم ترکیه درطبقه ششم آپارتمان از«هیزُم»برای وسیل گرمایشی استفاده می کنند.

شروع خطبه درساعت۱۲:۵٩دقیقه بوده وپایان نمازعصر۱۳:۵۴دقیقه

***

برای اطلاع از۴ نمازقبلی به لینک هایی که درپایین گذاشته ام مراجعه کنید

۱-اولین نمازجمعه آیت الله فلاحتی 

اولین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله فلاحتی+حواشی

۲-دومین نمازجمعه رشت به امامت حاج آقافلاحتی 

دومین نمازجمعه”رشت”فلاحتی+برداشتن نرده ها+حواشی دیگر

۳-سومین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله فلاحتی 

http://www.pirastefar.ir/?p=18241

۴-چهارمین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله رسول فلاحتی 

چهارمین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله فلاحتی+عکس

۶و۵-پنجمین وششمین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله رسول فلاحتی

http://www.pirastefar.ir/?p=18600

توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:قانون کنترل جمعیت در سال ۱۳۷۲ تصویب و به مدت ۲۰ سال در کشور اجرا شد،سقف فرزندان خانواده۴تابود،فرزندبیشتراز۴تاازهرگونه امتیازات محروم بودند،حتی کالاهای کوپنی به آنهاتعلق نمی گرفت!مشمول بیمه نمی شدند،بقول طراح کنترل موالید:از بچه چهارم به بعد بیمه فرزند بر عهده خود والدین بود.

ماجرای «کنترل موالید»درایران ونقش دکترمرندی

چه کسانی مخالف بودندوچه کسانی موافق/نظرامام ورهبری؟

دکترمرندی درتوجیه طرحش می گوید:آن زمان رشد جمعیت ۹/۳ درصد بود؛ این میزان طبق محاسبه جمعیت شناسان به این معنا بود که جمهوری اسلامی هر ۱۸-۱۷ سال جمعیتش دو برابر می شود؛ در آن زمان از عهده ارائه خدمات با این رشد جمعیت بر نمی آمدیم وحالا به جای جمعیت ۷۸ میلیون کنونی ۱۴۰ میلیون جمعیت داشتیم.

من زمانی که به‌عنوان معاون بهداشت وزارت‌خانه انتخاب شدم، در این فکر بودم که بایستی کاری کنم تا هم مرگ‌ومیر کاهش پیدا کند و هم سلامت جامعه ارتقا پیدا کند

اولین مسئولیت رسمیش:معاون بهداشت،دکتر منافی (وزارت بهداری در دولت اول میرحسین موسوی)

درجای دیگرمی گوید:من وزیر برنامه و بودجه دولت موسوی بودم با یک یک مسئولین صحبت کردم با یک یک سران سه قوه بحث کردم، با آقای منتظری صحبت کردم و به عبارتی با هر کسی که می توانست در این کار نقش داشته باشد صحبت کردم.

خدمت حضرت امام  از نگرانی های خود نوشتم و حضرت امام پاسخ دادند که مطلب مهمی است و باید در رسانه ها و دانشگاه ها مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد؛ این امر با مجوز حضرت امام بود

افراد مخالف بسیار نادر بودند؛ وقتی طرح گفته شد افراد بسیاری بر اهمیت کار صحه گذاشتند؛ امکان دارد الان افرادی اظهار مخالفت کنند اما در آن زمان مخالف اجرای طرح کنترل جمعیت نبودند؛ آیت الله موسوی اردبیلی که در نماز جمعه بیان می داشتند باید نسل را زیاد کرد، وقتی دلایل اجرای سیاست های کنترلی را شنیدند قانع شدند نباید در خطبه ها بر افزایش نسل تاکید کنند.

همه نگران بودند تنظیم خانواده کار خلاف شرع است و نمی خواستند ورود پیدا کنند؛ آقای منتظری(قائم مقام رهبری) و بسیاری قبول کردند در سخنرانی ها و خطبه های خود مسئله افزایش نسل را مطرح نکنند.

نگرانی همه از بعد شرعی بود؛ وقتی حضرت امام ابراز داشتند این مطلب قابل بحث است نگرانی ها از لحاظ غیر شرعی بودن بر طرف شد، قانون در مجلس تصویب شود! حتی قبل از قانونی شدن آن، والدین امر تنظیم خانواده را شروع کردند رشد جمعیت شروع به کاهش کرد،

البته عده ای از مردم از لحاظ مذهبی نگران بودند که کار خلاف شرع نباشد و عده دیگر از جهت جنگ و کاهش تعداد جوانان، در نتیجه شهادت و جنگ نگران بودند و می خواستند این کمبود جبران شود؛ وقتی مردم دیدند حضرت امام نگران این مسائل نیستند بنابراین نگرانی مردم هم از این جهات برطرف شد.

من(مرندی) استاد دانشگاهی در آمریکا بودم، وقتی به ایران آمدم و وارد جامعه شدم و مشکلات را دیدم درصدد حل مشکل بر آمدم؛ یکی از راه حل هایی که برای حل مشکلات بهداشتی به ذهنم رسید تاسیس شبکه بهداشت و درمانی بود تا به مردم ارائه خدمت بدهیم.

با افزایش جمعیت دیدم نه می توان به مردم نان و غذا داد و نه می توان در آموزش، بهداشت و… ارئه خدمت کرد، در نهایت به فکر راه چاره افتادم؛.

مرندی می گوید:اگر طرح سیاست های کنترلی بد بود بعد از ۳۰ سال داریم به این امر اذعان می کنیم؟ اگر طرح بدی بود چرا دولت تصویب کرد؟

اگر بد بود چرا مورد تصویب مجلس قرار گرفت؟

اگر بد بود چرا شورای نگهبان این طرح را تصویب کرد؟

مرندی یک حرف عجیب دیگری هم می زند:

در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، در بیت رهبری بودم که ۲بار به من گفتند که مقام معظم رهبری درباره مسئله تنظیم خانواده اظهار نارضایتی کردند.

یک بار با آقای هاشمی رفسنجانی رفتم خدمت رهبری،ایشان  سر جانماز نشسته بودند و هنوز اذان ظهر را نگفته بودند که من خدمت ایشان رفتم و بار دیگر هم ایشان تنها بودند.

به مقام معظم رهبری عرض کردم سنی از من گذشته است و نمی خواهم کار خلاف شرعی انجام دهم یا کاری کنم که شما موافق آن نیستید، اگر شما ذره ای نسبت به این مطلب اشکال می بینید من کار را تعطیل کنم؛ هر دو بارآن بزرگوار اظهار داشتند که کار خود را ادامه دهم./منبع:خبرگزاری دانشجو۱۷ تیر ۱۳۹۳بااندکی اصلاحات

آقای مرندی درمصاحبه با سایت مهرخانه(۱۵ مرداد ۱۳۹۱ )می گوید:

لذا من با روسای محترم سه قوه آن زمان مکاتبه کردم و جوابی نگرفتم. حضوری رفتم نزد آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم. ایشان بعد از صحبت های طولانی گفتند: “حرف تو درست است ولی من تنها قولی که می توانم بدهم این است که در خطبه های نمازجمعه در مورد افزایش نسل صحبت و تبلیغ نکنم و کاری بیشتر از این از دستم بر نمی آید”. با آقای هاشمی هم بحثمان به جایی نرسید.

یک روز با آقای خامنه ای که آن زمان رئیس جمهور بودند، رفتیم شعبه انستیتو پاستور را در جاده کرج افتتاح کنیم، من رفت و برگشت در ماشین ایشان نشستم و در مورد این موضوع با ایشان صحبت کردم. اول به شدت نظر منفی داشتند ولی وقتی ادله خودم را آوردم و همین نکاتی را که برای شما گفتم با شرح و تفصیل بیشتر برای ایشان گفتم، نهایتا هنگام پیاده شدن از ماشین گفتند:” تو بدون مشورت روحانیت کاری نکن و بعد هم کاری نکن که شعارهای زمان شاه مثل دو تا بچه کافیه زنده بشود”.

این نشان می داد که ایشان نسبت به کنترل جمعیت نظر متفاوتی پیدا کرده اند، هرچند موافقت خود را هم اعلام نکردند. رفتم پیش آقای منتظری که آن زمان قائم مقام رهبری بود و همین مطالب را به ایشان نیز گفتم. بحث طولانی ای هم با هم داشتیم که اول ایشان نظر منفی داشتند ولی در آخر گفتند:” درست است ولی من تنها کاری که می توانم انجام بدهم این است که در مورد افزایش نسل در خطبه های نمازجمعه قم صحبت نکنم. “

حتی با آقای قرائتی به خاطر اینکه در تلویزیون خیلی در مورد توالد و تناسل صحبت می کردند، وارد مذاکره و بحث شدم. ایشان از همه مخالف تر بود. و چندین جلسه با هم حرف زدیم و در نهایت ایشان هم گفتند:”دیگر در مورد افزایش نسل در برنامه هایشان صحبت نمی کنند.” ولی ایشان هم نظر موافقی نداشت. با همه این کارها مشکلم حل نشد.

لذا وقتی دیدم هیچ راهی نیست نامه ای نوشتم خدمت امام خمینی . آن زمان با امام  مکاتبه زیاد می شد. ایشان هر چند مدت یکبار جواب هر چند موضوع را در یک نامه می دادند. یکی از جواب ها جواب نامه من بود که نوشته بودند: “تنظیم خانواده و کنترل جمعیت مطلب بسیار مهمی است و بایستی راجع به آن در رسانه ها و دانشگاه ها بحث شود”.

این دیگر چراغ سبزی بود برای ورود به این مباحث. اکثریت عظیم مسئولین هم موافق بودند اما می ترسیدند خلاف شرع باشد و لذا مطرح نمی کردند، که با این جواب امام  فرصت و جسارت پیدا کردند نظر خود را اعلام کنند. حتی برخی از مراجع وارد صحنه شدند و در موافقت با کنترل جمعیت سخنرانی کردند. و خلاصه به سهولت لایحه ای نوشته شد. در دولت و مجلس تصویب شد، شورای نگهبان تایید کرد و بودجه قابل توجهی هم برای در اختیار گذاشتن وسایل جلوگیری از بارداری برای آن درنظر گرفته شد و وارد مرحله اجرا شد. 

بیوگرافی دکترسیدعلیرضامرندی

توضیحات مجددمدیریت سایت-پیراسته فر:آقای دکترسیدعلیرضامرندی (متولد (ا۱۳۱۸اصفهانفارغ التحصیل امریکااست(بعدازاخذپزشکی ازدانشگاه تهران)،وی درزمان انقلاب امریکاتشرف داشتند،همسرش به ایران امده بود ودنبال کارمی گشت برای شوهرش که یهویی شدوزیر بهداری « زمانی که من به دفتر وزیر بهداری مراجعه کردم، زرگر درخواست کرد که رئیس انجمن ملی حمایت از کودکان بشوم»،زیرمجموعه وزارت بهداری (دکترزرگروزیربود)وبعد«  معاون بهداشت وزیر» ویکسال بعدوزیر

معاون امور بهداشتی وزارت بهداری (نام سابق وزارت بهداشت ودرمان) بهمن ۱۳۶۱ تا مرداد ۱۳۶۳

وزیر بهداری (سابق) مرداد ۱۳۶۳ تا شهریور ۱۳۶۴

۲۳ سال (سال ۱۳۶۳ الی۱۳۸۶) معاون ویاوزیر بوده+نماینده دوره هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی

روز ورود من به ایران مصادف با روز تسخیر لانه جاسوسی شد، زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد پس از اتمام سال تحصیلی آمریکا، همسرم به همراه سه فرزندم که در مدت اقامت ۱۵ ساله من در آمریکا به دنیا آمده بودند به ایران بازگشتند و من در آنجام ماندم تا خانه، مطب و سه خودروی خود را بفروشم.  در آمریکا تخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان را(دانشکده پزشکی ویرجینیای آمریکا) اخذ کرده بودم و بورد تخصصی ام را در آنجا گرفته بودم که فکر نمی کنم به جز من و دکتر عزیزی کسی این بورد را از دانشگاه های آمریکا دریافت کرده باشد.

دکترمرندی در سال ۱۳۴۳ در رشته پزشکی فارغ‌التحصیل شد ، وی در بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ دوره تخصصی کودکان را در دانشکده پزشکی ویرجینیای آمریکا گذراند و در سال ۱۳۵۰ بورد تخصصی اطفال را دریافت کرد.

دکترمرندی استادیار و دانشیار دانشگاه رایت – استیت آمریکا بود و تا سال ۱۳۵۸ رئیس بخش کودکان و همزمان رئیس بخش نوزادان بیمارستان دانشگاهی Miami Valley Hospital بود. دکتر مرندی در سال ۱۳۵۶ بورد فوق تخصص نوزادان را از آمریکا دریافت کرد.

دکترمرندی با این کار«کنترل موالید»امریکاپسندانه خود!مفتخربه کسب ۳مدال شد:

جایزه جمعیت سازمان ملل متحد (سال۱۹۹۹میلادی)  ۱۳۷۸

جایزه بنیاد دکتر شوشای سازمان جهانی بهداشت(سال ۲۰۰۰)۱۳۷۹

نشان دولتی درجه اول خدمت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹) 

«حد زاد و ولد در جامعه‌ ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان‌دار و نیاز به زمان و مقطعى را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنى و بروى! ما رفتیم، غافل شدیم؛  ۱۰ سال، ۱۵ سال. بعد حالا به ما گزارش می دهند که آقا جامعه‌ ما در آینده‌ نه چندان دورى، جامعه‌ پیر خواهد شد؛ این چهره‌ جوانى که امروز جامعه‌ ایرانى دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟»/بیانات رهبرانقلاب در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۷/۲۳

***

مطالب زیر بنقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری(۱۳۹۲/۰۹/۱۳) است:
* حد زاد و ولد در جامعه ما چیست؟
حد زاد و ولد در جامعه‌ی ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان‌دار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حالا به ما گزارش میدهند که آقا جامعه‌ی ما در آینده‌ی نه چندان دوری، جامعه‌ی پیر خواهد شد؛ این چهره‌ی جوانی که امروز جامعه‌ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟
]
* تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف میشد
یکی از مهمترین موجودی‌های باارزش ما، همین نسل جوانِ تحصیلکرده است. نسل جوان تحصیلکرده، هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهائی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ی تحدید نسل از اواسط دهه‌ی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ی ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ی حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش برویم – من چندی پیش هم در ماه رمضان در سخنرانی گفتم – کشور پیر خواهد شدخانواده‌ها، جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود کردن فرزندان در خانه‌ها، به این شکلی که امروز هست، خطاست. این نسل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده‌ی این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه‌ی مشکلات کشور را اینها حل میکنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان هست، و با استعدادی که در ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.[۲]
* با روند کنونی کشور دچار پیری عمومی خواهد شد
محدود کردن نسل، برای کشور ما یک خطر بزرگی است. ما در منطقه‌ی خطر مبالغ زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم؛ میتوانستیم جلوی این کار را بگیریم، نگرفتیم. آنچه که متخصصین و کارشناسان، با نگاه‌های علمی، با دقت علمی بررسی کرده‌اند، ما را به این نتیجه میرساند که با این روند کنونی، کشور در آینده دچار مشکل فراوان خواهد شد؛ کشور دچار پیری عمومی خواهد شد. این تحدید نسل، چیز بدی است. البته شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است؛ منتها آنطور که برای ما نقل کردند، آن طرح جواب نمیدهد؛ این مقداری که در این طرح دیده شده، جوابگو نیست. مسئولین و علاقه‌مندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس، باید توجه کنند و درست انجام دهند. [۳]

* فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است

فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقتهائی که از ماها سر زده، یک برهه‌ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می‌بینیم؛ که من بارها این را به مردم عرض کرده‌ام: پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهائی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است.
فرزندآوری یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است؛ چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است؛ اوست که زحماتش را تحمل میکند، اوست که رنجهایش را میبرد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده؛ صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندامهای جسمانی‌اش را به آنها داده؛ در واقع این هنر زنها است. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد. [۴]
* فرهنگ‌سازی نیست، تعطیل است
ما نمیخواهیم این قضیّه را با شعار و با «صلوات بفرستید تمام بشود» و مانند اینها پیش ببریم؛ میخواهیم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشود؛ گره‌های ذهنی‌ای که وجود دارد باز بشود، حقیقت قضیّه روشن بشود و به اعتقاد من ما میتوانیم این کار را بکنیم؛ یعنی متفکّرین ما و صاحبان دانشِ مرتبط با مسئله‌ی جمعیّت – در هر بخشی از بخشها – میتوانند در این زمینه منطق صحیح و قابل قبولی را ارائه کنند. این همایش البتّه قدم اوّل است، یعنی قدم ابتدایی است، [امّا] از گذاشتن قانون به‌نظر من مهم‌تر است؛ چون فرهنگ‌سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، حرف اوّل را میزند؛ باید فرهنگ‌سازی بشود که متأسّفانه امروز این فرهنگ‌سازی نیست، تعطیل است؛ با اینکه حالا گفته‌شده، ما هم گفته‌ایم، دیگران هم گفته‌اند، در مجلس هم مطرح شده، بعضی‌ها هم کم و بیش اینجا و آنجا بحث میکنند، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته…
تمایل به داشتن فرزندکمتریک عارضه«بیماری» است
ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه‌ی ما دچار میل به کم‌فرزندی بشود. این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ والّا انسان به‌طور طبیعی فرزند را دوست میدارد.
چرا ترجیح میدهند افرادی که فقط یک فرزند داشته باشند؟
چرا ترجیح میدهند فقط دو فرزند داشته باشند؟
چرا زن به‌شکلی، مرد به‌شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟
اینها را بایستی نگاه کرد و دید عواملش چیست؛ این عوامل را پیدا کنید،
برای علاج این عوامل بیماری‌زا – که به اعتقاد بنده اینها عوامل بیماری‌زا است
– متخصّصین و صاحبان اندیشه را بخواهید فکر کنند. فرض کنید مثلاً بالا رفتن سنّ ازدواج؛ خب بلاشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود میکند، بالا رفتن سنّ ازدواج است؛ خب، این یکی از کارهایی است که باید در کشور فکر بشود. چرا سنّ ازدواج در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه‌ی جنسی؟ ما باید به این فکر کنیم. خب، از آن‌طرف میگویند که اینها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه‌ی اینها با هم جمع بشود.
ما نباید تصوّر بکنیم که حتماً بایستی یک نفری یک خانه‌ی مِلکی داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بکند؛
نه،
رزق راخدامی رساند
اِنَ یَکونوا فُقَرآءَ یُغنِهِمُ اللهُ مِن فَضلِه؛ این قرآن است [که‌] با ما دارد این‌جور حرف میزند. یعنی همه‌ی آن گره‌های ذهنی‌ای را که وجود دارد در این زمینه، باید شما باز کنید، یعنی شأن شما و همایشی از این قبیل، این است که بایستی این کار فکری و علمی را بکند؛ یعنی صرفاً بیان فکر، بیان خواست و حتّی شعارهایی در این زمینه نباشد. واقعاً کار بشود، کار فکری بشود؛ عوامل کاهش جمعیّت و موجبات افزایش جمعیّت به‌نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افکار نخبگان. در این زمینه خب الان عامّه‌ی مردم، بعضی‌ها متدیّنند، بعضی‌ها متعبّدند، وقتی گفته میشود، میروند سراغ باروری بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشوند، باید مسئله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، کار سهل میشود، کار فرهنگ‌سازی آسان میشود. [۵]

منابع:

[۱] بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

[۲] بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
[۳] بیانات در دیدار مسئولان نظام‌ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
[۴] بیانات در دیدار جمعی از مداحان ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
[۵] بیانات در دیدار اعضای همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

 

ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم.

سیاست تحدید نسل در یک برههاى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند.

آنطورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال ۱۳۷۱ به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم.

از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نماى زیباى جوانى در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطورى که کارشناسها بررسى علمى و دقیق کردند. اینها خطابیات نیست؛ اینها کارهاى علمى و دقیقِ کارشناس ىشده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد – که امروز قاعده جمعیتى ما جوان است – و به تدریج دچار پیرى خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است. یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلىمان کمتر جمعیت خواهیم داشت.

اینها چیزهاى خطرناکى است؛ اینها را بایستى مسئولین کشور به جد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و کار درستى باید انجام بگیرد. این مسئله افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است که واقعاً همه مسئولین کشور – نه فقط مسئولین ادارى- روحانیون، کسانى که منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه درباره آن فرهنگسازى کنند؛ از این حالتى که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم.»/پایان سایت رهبری

مرکز آمار  ۲۳ اسفند ١٣٩۶ اعلام کرد که جمعیت کشور  از مرز ۸۱ میلیون نفر عبور کرد.

جمعیت ایران طی قرن گذشته همواره رشد صعودی داشته است.  دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ جمعیت ایران با رشد ۳.۱ دهم درصد افزایش یافت، اما به دلیل اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده از نیمه دوم ۱۳۴۰ میزان رشد جمعیت کاهش یافته و طی دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ به ۲.۷ درصد رسید. دوباره طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ با وقوع انقلاب اسلامی و شرایط خاص دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ایران و عراق این میزان به بالاترین سطح خود در طول تاریخ تحولات جمعیت ایران، یعنی حدود ۳.۹ درصد برابر با ۳.۲ درصد رشد طبیعی و حدود ۰.۷ درصد ناشی از مهاجرت افزایش یافت.

مسئولین از اینکه نمیتوانند رزق این جمعیت راتأمین کنند دست به کاهش زدند یک تحصیلکرده -خوشنام-امریکا سیاستگذار این کاهش بود، وسرهمه را«کلاه»گذاشت!،از سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده را احیا و اجرا کردند. علاوه بر آن سیاست‌های توسعه‌ای از جمله گسترش شبکه بهداشت روستایی، توسعه مناطق محروم و افزایش تحصیلات مناطق روستایی به ویژه زنان در اولویت برنامه های دولت قرار گرفت.

 برنامه‌های توسعه و بهداشت برنامه‌های تنظیم خانواده به کاهش مرگ و میر نوزادان منجر شد و تقاضا برای فرزند زیاد را کاهش داد. از این رو برنامه‌های تنظیم خانواده با استقبال مردم روبرو شد؛ در نتیجه میزان رشد سالانه جمعیت طی دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ به حدود ۱.۹ درصد رسید. سپس این آمار طی دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به حدود ۱.۶ درصد و در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به حدود ۱.۲۹ درصد رسید. طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز تعداد جمعیت با رشد ۱.۲۴ درصد افزایش یافت.

درباره نویسنده

1573مطلب نوشته است .

One Comment on “هفتمین نمازجمعه رشت آیت الله فلاحتی+ماجرای«کنترل موالید»درایران”

Trackbacks

  1. اولین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله فلاحتی+حواشی

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما