ماجرای ترور«رزم آرا»+حسنعلی منصور+لایحه«گس-گلشاییان»ملی شدن نفت

ماجرای ترور«رزم آرا»+حسنعلی منصور+لایحه«گس-گلشاييان»ملی شدن نفت

ماجرای «تروررزم آرا» + ماجرای «ترورحسنعلی منصور»

گزارش جامع ۲تروری که  نتیجه اش  تسهیل وتسریع  درتصویب قوانین اسلامی ،توسط نمایندگان مجلس شد ونیز ونخست وزیری دکترمصدق ، بصورت جامع ازمنابع مختلف جمع آوری کرده ام را خواهیدخواند:مدیریت سایت پیراسته فر

«توافقنامه  گس-گلشاییان»چیست+قانون ملی شدن صنعت نفت ایران درچه تاریخی بود؟ «لولهنگ»چیست؟دستآوردخون شهدای «فدائیان اسلام» رادرادامه خواهیدخواند

ماجرای «تروررزم آرا» علت وعوامل

سپهبد علی رزم ‏آرا -متولد ۱۲۸۰شمسی  پس از تبعید رضاخان به ریاست ستاد ارتش رسید.

رزم آرا

وی دردر پنجم تیرماه ۱۳۲۹،باحمایت انگلیس  نخست‏ وزیری شد،درزمان نخست وزیری اوبود که ماجرای «ملی شدن صنعت نفت»ایران  که باتلاش  دکترمصدق وهمکاری آیت الله کاشانی که آنزمان  رئیس مجلس شورای ملی -دوره شانزدهم-بود ،دولت مصدق «لایحه ملی شدن صنعت نفت»رابه مجلس ارائه داد اما نخست وزیربه شدت مخالفت این لایحه بود که میخواست بااین اقدام خدمتی به اربابانش بکند،روحانیون  فعال سیاسی«فدائیان اسلام »وگروه نواب صفوی  به این نتیجه رسیدند که تنهاراه «تصویب”این لایحه برداشتن مانع تصویب «رزم آرا »است.

به همین جهت  خلیل طهماسبی از سوی جمعیت فداییان اسلام مأمور ترور رزم‏ آرا گردید و سرانجام وی را در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ش به هلاکت رساند.طومارحکومت۸ماهه عنصرانگلیسی برچیده شد

سپهبد علی رزم آرا، به عنوان ژنرال ارتش رژیم شاه و عنصر سرشناس دولت استعماری انگلیس هنگامی که به نخست وزیری کشور رسید با ملی شدن صنعت نفت ایران به شدت مخالفت می‏کرد .

 اعدام انقلابی وی در واقع هشداری به برخی نمایندگان مجلس شانزدهم بود که به دلیل وابستگی به انگلیس، مانع از ملی شدن صنعت نفت در ایران می‏شدند. به همین جهت، به فاصله کوتاهی پس از حرکت انقلابی اعدام رزم آرا، طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت مجلس، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

ماجرای قتل رزم آرا اززبان قاتل مهره انگلیس:

روز حادثه به مسجد رفتم که قرار بود رزم آرا برای شرکت در مراسم ترحیم آیت الله فیض -مسجدشاه-به آنجا بیاید. هنگام ورود رزم آرا به مسجد، ماموران انتظامی مردم را از مسیر او دور ساختند.

یک مامور پلیس مرا برای دور شدن هل داد و دست بر سینه ام گذاشت. دستش به سلاح کمری من که در جیب بغل بود خورد ولی متوجه آن نشد.

من همچنان در صف اول بودم که رزم آرا به سه قدمی ام رسید و رد شد که به سویش دویدم و سه گلوله به او زدم. گلوله چهارم در لوله تپانچه گیر کرد ماموران بر سرم ریختند و مرا که قصد مقاومت نداشتم زیر مشت و لگد قرار دادند که از حال رفتم و تا دو روز چیزی نفهمیدم. پس از بهوش آمدن، نگرانی من از این بود که رزم آرا زنده مانده باشد و دیکتاتور شود که روز بعد با اخباری که به گوشم رسید این نگرانی ام رفع شد-مُرد-.

من خودم را آماده مردن کرده بودم و باکی از اعدام شدن نداشتم و حتی جملاتی را که می خواستم زیر چوبه دار بگویم در ذهن آماده کرده بودم. در زندان بودم که ملت پیروز شد و نمایندگان آن (مجلس اقدام رزم آراءراخیانت به ملت وقتلش راواجب دانستند) مرا از مجازات معاف و آزاد کردند./پایان سخنان خلیل طهماسبی

یک هفته بعدازترور«نفت»ملی شد

انتخابات دوره پانزدهم که بیشترنمایندگان از«حزب دموکرات ایران»بودند وابستگی خاصی به رزم آراداشتند  ومیتوان گفت که  رزم آرا «فعال مایشاء»بود.

وامادر انتخابات دوره شانزدهم  دراکثرشهرستانها نمایندگان ازدست نشانده های «رزم آرا»بودند ولی درتهران رقیب سرسختش « سرلشگر زاهدی» که افتخاردامادی شاه را هم داشت ،اورادرمهره چینی نمایندگان محروم کردو غالب کرسی‌های تهران به دست جبهه ملی افتاد.

کابینه او چند بار استیضاح شد ولی هربار توانست  رأی اعتماد بگیرد، به عکس در مجلس سنا اکثریت ضعیفی از او حمایت می‌کرد. رزم‌آرا از روزی که به صدارت رسید، با مسئله نفت روبرو شد. سرانجام مجبور شد لایحه گس- گلشائیان را که در زمان دولت ساعد به مجلس داده شده بود، پس بگیرد.

لایحه گس- گلشائیان چیست؟

توافقنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس- عباسقلی گلشائیان(وزیر دارایی کابینه ساعد) سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده داشت

«نویل گس» یکی از مدیران شرکت نفتی انگلیس بود که سرپرستی تیم مذاکره کننده دولت انگلیس رابعهده داشت.

قرارداد الحاقی گس – گلشاییان با مذاکراتی تنظیم گردید که ادامه حضور انگلستان را توجیه می‏کرد،این لایحه با شتابزدگی تمام در حالی‏که بیش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود، به امید این‏که هیچ نماینده  مخالفی وجود نخواهد داشت با قید دوفوریت تقدیم مجلس گردید، اما  اقلیت مجلس باانجام اقداماتی  مانع تصویب آن  درآن دوره شدند.

بر اساس این قرارداد،سلطه شرکتهای  انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید می شد .

 پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در۲۰ بهمن ۱۳۲۸ش. برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده‌ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله مصدق بود وآیت الله کاشانی توانستنددرمقابل زیاده خواهی های انگلیس وایادی داخلی آن بایستند.

دردوره شانزدهم ،مجلس شورای ملی به «ساعد» رأی اعتماد نداد و «علی منصور» نخست وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در۳۰ خرداد ۱۳۲۹ش. کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی مأموریت یافت، تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند،سرانجام کمیسیون نفت، با مردود شناختن لایحه،در جلسه ۴ آذر ۱۳۲۹ش.  به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی به ضررملت وکشوراست.

در این هنگام جبهه ملی، پیشنهادی مبنی بر ملی‌کردن صنعت نفت را بدین شرح به مجلس شورای ملی تقدیم کرد: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود؛ یعنی عملیات اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد» پس از رد لایحه الحاقی گس- گلشائیان در کمیسیون نفت، تظاهرات عظیمی علیه دولت بر پا شد و مطبوعات با مقالات خود از این اقدام جبهه ملی حمایت کردندکه با رد لایحه الحاقی گس -گلشائیان، زمینه برای تصویب ملی‌شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی هموار شود

دکتر مصدق در جلسه ۱۶ اسفند۱۳۲۹ طی سخنانی می‌گوید: «راهی به جز موافقت با ملی کردن صنعت نفت که آرزوی ملت ایران و بزرگ‌ترین قدم مجلس شورای ملی برای آزادی و ترقی ملت ایران است، وجود ندارد و یقین دارم که قلب همه ما که همواره آکنده از مهر ایران بوده و هست، امروز بیش از هر زمانی به هم نزدیک شده و خواهیم توانست در یک محیط صمیمی و پرمحبت به اتفاق آرا به آرزوهای ملت ایران که همراه با فتاوی علمای اعلام نیز جزو فرایض دینی ما شده است پاسخ مثبت بدهیم، ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را تصویب و برای گذشتن از آخرین مرحله قانونی تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماییم.»

تصویب «ملی شدن صنعت نفت»ایران

سرانجام در آخرین ساعات روزهای۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده به شور در میان صحن علنی گذاشته شد و به این شرح تصویب شد: « بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی ، ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ، ملی اعلام شود. » امضا کنندگان این عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نریمان، دکتر سید علی شایگان، دکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری زاده ، الهیار صالح، سید حسین مکی.

۵ روز بعدازترور

۲۹  اسفند ۱۳۲۹این قانون به تصویب  نمایندگان سنا رسید و«صنعت نفت» ملی اعلام شد.

موفقیت های پی درپی درپی خون شهدای فدائیان اسلام

چگونگی انتخاب «دکترمحمدمصدق»بعنوان«نخست وزیر»ایران

روز ۷ اردیبهشت۱۳۳۰ حسین علاء نخست وزیر وقت به علت ترس از اینکه درلیست ترورقرارگرفته باشد!اعلام  کناره‌گیری کرد،اصرار شاه  درانصراف ازتصمیمش هم بی فائده بود!.

چند ساعت پس از استعفای علاء، ۷۹ نفرنفراز ۱۰۰ تن نماینده حاضر در مجلس شورای ملی، « دکتر مصدق»را برای پُست  نخست وزیری به شاه  کاندیدکردند . اما مصدق قبول زمامداری را مشروط به تصویب لایحه ۹ ماده‌ای طرح اجرای ملی کردن نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلستان دانست.

لایحه مزبور همان روز در مجلس شورای ملی و روز بعد در مجلس سنا به تصویب رسید و بدین‌سان مصدق سنگر نخست وزیری را به دست آورد و فصل جدیدی در زندگی ملت ایران گشوده شد و روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی و برنامه دولت را شامل دو ماده اعلام کرد:
۱-‌ اجرای قانونی ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور طبق قانون اجرای اصل ملی شدن مصوب نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد و موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲-‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
روز ۲۲ اردیبهشت ماه مجلس شورای ملی و سنا، طبق قانون اجرای ملی شدن نفت نمایندگان خود را برای تشکیل هیاتی مشترک انتخاب کرده و در ۲۴ اردیبهشت نخست وزیر طی بخشنامه‌ای انحلال شرکت نفت انگلیس را به کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی اعلام می‌کرد.

سخنرانی تحقیرآمیز ایران وایرانی ازتریبون مجلس درمخالفت با ملی شدن نفت

نطق رزم آرادرمخالفت ازملی شدن نفت-درمجلس «من سربازم و می‌خواهم به مملکت خود خدمت کنم،

ملت ایران عرضه ساختن لولهنگ ( آفتابه گِلی)را هم ندارند، آن وقت چطور می‌خواهند دستگاه عظیم نفت را اداره کنند»

این نطق تحقیرآمیز  که ناشی ازخودباختگی دولت رزم آراء بود مردم راخشمگین کرد ودراینجابود که فدائیان اسلام تصمیم گرفتند  از او انتقام بگیرند.

ماجرای «ترورحسنعلی منصور»

حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، هم در اول بهمن سال ۱۳۴۳ مقابل مجلس شورای ملی توسط فدائیان اسلام ترور شد دراعتراض به تبعیدامام خمینی به ترکیه

حسنعلی منصور

منصور در میدان بهارستان -زمانیکه برای سخنرانی به مسجد جامع تهران می‌رفت  که باشلیک گلوله -فدائیان اسلام- محمد بخارایی و سعید نیک‌نژاد«ترور»شد.

منصورازمدافعان قانون «کاپیتولاسیون»بود.

لایحه کاپیتولاسیون در واپسین روزهای صدارت اسدالله علم تنظیم و به مجلس سنا برده شد. مجلس سنا با اصرار سفارت آمریکا به تصویب سریع آن، لایحه مزبور را به کمیسیون خارجه ارجاع داد. این لایحه پس از چند ماه رسیدگی، به صورت مخفیانه به تصویب کمیسیون خارجه­ مجلس سنا رسید و در۳مرداد ۱۳۴۳ گزارش کمیسیون خارجه در جلسه فوق العاده مجلس سنا به اتفاق آراء به تصویب رسید.

دادگاه – ردیف اول-ازچپ:محمدبخارایی، صفاری هرندی، سعیدنیک نژاد، محمدصادق امانی، مهدی عراقی

کار دفاع از  لایحه  «کاپیتولاسیون»در مجلس سنا به عهده دولت حسنعلی منصور بود.

در مجلس سنا  به ریاست جعفر شریف امامی و احمد میر فندرسکی به عنوان معاون وزیر امور خارجه و نمایندگی از سوی دولت در تصویب این لایحه حضور داشتند.

متن تصویب شده لایحه به مجلس شورای ملی ارسال شد و مجلس شورا به فوریت آن رأی داده، آن را به کمیسیون خارجه ارجاع دادوسرانجام این لایحه  در۲۱مهردر ۱۳۴۳ طی جلسه علنی مجلس شورا به ریاست دکتر حسن خطیبی، نایب رئیس مجلس و با حضور نخست وزیر و اعضای هیات دولت به تصویب رسید.

به موجب این لایحه، مستشاران آمریکایی، تکنیسین ها، اعضای خانواده و خدمه آنها اعم از نظامی و غیرنظامی مشمول این لایحه قرار گرفته و از حاکمیت قضایی ایران خارج شدند.وامام خمینی دست به افشاگری زد که منجربه اخراجش ازایران شدوتتمه ۱۴سال و۳ماه دوری ازوطن وسرانجام تحقق «انقلاب اسلامی»

درباره نویسنده

2047مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما