قیمت”دلار”درطول انقلاب اسلامی+۶ماهه۱۳۹۷+سکه طلا

قیمت

نوسانات نرخ دلار درسالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷+قیمت سکه

درادامه ازسال ۱۳۵۷ قیمت دلارکه ۷تومان بوده تا نیمه شهریور۱۳۹۷راخواهیددید

دراردیبهشت ۱۳۹۴ نرخ دلار آزاد را برای  ۳۳۳۰ تومان

درخرداد ۱۳۹۴ دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۵ تومان

نیمه شهریور ۱۳۹۴ نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۶۴ تومان

نیمه مهر ۱۳۹۴ دلار ۳۴۵۸ تومان

در آبان ۱۳۹۴ نرخ  دلار آزاد  ۳۵۱۰ تومان

تاآخراسفند  ۱۳۹۴ روی همین  قیمت بود۳۵۰۰تومان

فصول پاییزوزمستان ۱۳۹۵ نرخ دلار۴هزارتا۴۲۰۰

فروردین اردیبهشت وخرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدودچهارهزارتا۴۲۰۰تومان بوده

تیرومرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴۵۰۰تومان بوده

شهریور ومهر۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴هزاروهفتصدتومان

آبان  ۱۳۹۶هم نرخ دلارحدود ۵هزارتومان

درماه آذر ودی ۱۳۹۶خرخ دلار بین ۵هزارتا۵هزاروپاتصدبوده

۲۵بهمن۱۳۹۶ نرخ دلار ۶۱,۵۹۰

۲۵اسفند۱۳۹۶ نرخ دلار ۵۹,۰۵۰

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ نرخ دلار ۵۹,۱۶۰

۱۳۹۷/۰۲/۰۵ نرخ دلار ۶۷,۹۶۰

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ نرخ دلار ۷۳,۱۸۰

۱۳۹۷/۰۲/۰۶ نرخ دلار ۶۸,۴۹۰

۱۳۹۷/۰۳/۰۳ نرخ دلار ۷۴,۳۲۰

۱۳۹۷/۰۳/۲۷ نرخ دلار ۸۰,۴۴۰

۲۸خرداد۱۳۹۷ نرخ دلار ۸۱,۵۰۰

۱۳۹۷/۰۴/۰۳ نرخ دلار ۹۵,۲۴۰

۱۳۹۷/۰۴/۲۳ نرخ دلار ۹۱,۵۳۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۴ نرخ دلار ۱۰۷,۵۴۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۶ نرخ دلار ۱۱۰,۲۰۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۷ نرخ دلار  ۱۲۰,۹۸۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ نرخ دلار ۱۳۶,۱۴۰

۱۳۹۷/۰۵/۲۱ نرخ دلار  ۱۱۹,۰۰۰

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ نرخ دلار ۱۱۵,۱۵۰

۱۳۹۷/۰۶/۱۱ نرخ دلار ۱۳۰,۰۲۰

۱۷شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۵۵,۵۵۰

۱۸شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۴۸,۷۱۰

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۷

سالهایی که دلار ۱۰۰ تومان بود

بر این اساس نرخ دلار ازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ از ۶۱ به ۷۴،۹۹ و ۹۶ تومان می رسد تا اینکه سال ۱۳۶۸ آغاز سه رقمی شدن نرخ دلار و ۱۰۰ تومانی شدن آن است به طوری که متوسط قیمت آن از ۹۶ تومان سال ۱۳۶۷ به ۱۲۰ تومان سال ۱۳۶۸ افزایش می یابد.

در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز مرز ۲۰۰ تومان را پشت سرگذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.

پرش ۵۰ درصدی قیمت دلار

طبق داده های بانک مرکزی سال ۱۳۷۴ سالی دیگر برای جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار است و از ۲۶۶ به۴۰۷ تومان افزایش می یابد و تا پایان سال ۱۳۷۶ در همین رنج در نوسان است تا اینکه سال ۱۳۷۷ مجددا جهشی دیگر در نرخ آن ایجاد می شود به طوری که با رشد ۳۵ درصدی از متوسط قیمت ۴۷۸ تومانی سال ۱۳۷۶ به ۶۴۶ تومان صعود می کند.

اما در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ دلار حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل رشد دارد و به ۸۶۳ تومان افزایش یافته است.

بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نرخ دلار جهش قابل توجهی نداشت و در همان رنج ۸۰۰ تومان در نوسان بود. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ و با تغییر دولت افزایش دیگری در قیمت ارز واسط ایران ایجاد می شود و به قیمت ۹۰۰ تومان وارد شد و تا پایان سال ۱۳۸۸ به متوسطی حدود ۹۹۷ تومان رسید.

دلار ۱۰۰۰ تومان شد

سال ۱۳۸۹ آغازی بر چهار رقمی شدن دلار است و از ۹۹۷ تومان سال ۱۳۸۸ به رنج ۱۰۰۰ تومان وارد می شود و ۱۰۴۴ تومان برای متوسط نرخ آخرین سال این دهه ثبت می شود.

تحریم نفتی وافزایش دلار

اما دهه ۱۳۹۰ شروع نوسانات شدید نرخ ارز و رکودزنی های قیمت دلار است. به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع بازار نیز دچار التهاب شد. در عین حال برخی سوء مدیریت ها در کنترل بازار ارز موجب شد تا روند قیمت دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد.

همچنین رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ در ۳۱۸۳ تومان ثبت شده است. در عین حال که باید توجه داشت در این یکی دوسال نرخ دلار حتی به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود.

این را هم باید یادآور شد که در حدود یک سال گذشته و به دنبال تغییرات سیاسی کشور و جابه جایی دولت همچنین گشایشی که در توافقات هسته ای ایجاد و رفع بخشی از تحریم ها و آزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده کشور را به همراه داشت بازار ارز نیز نسبت به قبل آرام تر شده و از نوسان کمتری برخوردار بوده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با وجود اینکه نرخ دلار کاهش قابل توجهی نسبت به قبل نداشته اما بازار آزاد از التهاب گذشته نیز برخورد نبوده است.

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز نرخ دلار همواره بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در نوسان بوده و جهش قابل ملاحظه ای نداشته است.

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۳

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:علت افقی قراردادن تصاویر،بعلت اشغال فضای سایت بوده است،عمودی نگذاشتم.

*نرخ هارا ازمنابع مختلف ومعتبربرداشته ام(بانک مرکزی،سایت ارزی،روزنامه جام جم وسایت مشرقوبعضی رسانه دیگر

*بدنیست قیمت سکه  راهم ببینید

قیمت های سکه راهم دیدنی است

نوع سکه قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱
سکه تمام بهار طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان ۷۸۵ تا ۷۹۵ هزار تومان
سکه تمام بهار طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان ۷۸۰ تا ۷۹۰ هزار تومان
نیم سکه ۱۹۶ هزار تومان ۳۹۰ هزار تومان
ربع سکه ۱۰۹ هزار تومان ۲۰۸ هزار تومان
سکه گرمی ۵۰ هزار تومان ۱۰۷ هزار تومان

قیمت سکه طرح جدید

سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ ۱۰۶۶۰۰
۸۵ ۱۴۴۲۱۰
۸۶ ۱۷۲۸۷۰
۸۷ ۲۰۵۳۸۰
۸۸ ۲۷۰۰۰۰
۸۹ ۳۸۳۰۰۰
۹۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۱۳۵۲۰۰۰
مرداد ۱۳۹۲ ۱۰۶۶۰۰۰

قیمت سکه طرح قدیم

 
سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ ۱۲۲۸۹۰
۸۵ ۱۶۷۹۶۷
۸۶ ۱۹۰۶۷۸
۸۷ ۲۳۱۶۴۹
۸۸ ۲۸۸۰۰۰
۸۹ ۴۳۵۰۰۰
۹۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۱۳۲۵۰۰۰
مرداد ۱۳۹۲ ۱۰۳۰۰۰۰

آخرهای اسفند۱۳۹۳ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) یک میلیون و ۱۷ هزار تومان

درنیمه فروردین ۱۳۹۴ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) ۹۶۸ هزار تومان

نبمه خرداد ۱۳۹۴هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار ۹۲۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان ، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۲۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۳ دلار است.

درشهریور ۱۳۹۴قطعه سکه تمام طرح امامی (جدید)  در بازار ۹۱۲ هزار تومان، طرح بهار آزادی (قدیم) ۹۱۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۶۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۹ دلار است.

درمهرماه ۱۳۹۴ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در بازار ۹۴۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار است.

اوائل تیر  ۱۳۹۵نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید  یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۶۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۸ دلار است.

درباره نویسنده

1999مطلب نوشته است .

One Comment on “قیمت”دلار”درطول انقلاب اسلامی+۶ماهه۱۳۹۷+سکه طلا”

Trackbacks

  1. هزینه یک عروسی چقدراست؟فرمول محاسبه مخارج

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما