رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹الی  ۱۳۹۷

رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹الی  ۱۳۹۷

رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹الی  ۱۳۹۷

ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری ، محمود بهمنی،ولی الله سیف،عبدالناصر همتی.

آخرین رئیس کل بانک مرکزی رژیم شاه (خوش کیش)بودکه پس از پیروزی انقلاب دستگیر و روانه زندان شد. و دوسال بعد در سال ۱۳۵۹ اعدام شد.

اولین رئیس کل بانک مرکزی دکتر محمدعلی مولوی بود که ریاستش کمترازیک سال بود.

نرخ ارز-دلار-درشروع کار مولوی  ۱۴ تومان بود که وی توانست درطول  ریاست ۸ ماهه به ۷/۵ تومان برساند.

قاسمی زمانی که از بانک مرکزی رفت هر دلار هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شد

دکترمحمودبهمنی متولد ۱۳۲۶کرج- از تاریخ۲مهر۱۳۸۷ الی ولی الله سیف در ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبود(خودش جایگزین مظاهری شدوسیف جایگزینش)

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای سهولت ومفهوم بودن آسان،تخلیص،ویرایش،اصلاحاتی انجام گرفته است

 

نوسانات نرخ دلار درطول سالهای انقلاب

درادامه ازسال ۱۳۵۷ قیمت دلارکه ۷تومان بوده تا نیمه شهریور۱۳۹۷راخواهیددید

فصول پاییزوزمستان ۱۳۹۵ نرخ دلار۴هزارتا۴۲۰۰

فروردین اردیبهشت وخرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدودچهارهزارتا۴۲۰۰تومان بوده

تیرومرداد ۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴۵۰۰تومان بوده

شهریور ومهر۱۳۹۶ نرخ دلارحدود۴هزاروهفتصدتومان

آبان  ۱۳۹۶هم نرخ دلارحدود ۵هزارتومان

درماه آذر ودی ۱۳۹۶خرخ دلار بین ۵هزارتا۵هزاروپاتصدبوده

۲۵بهمن۱۳۹۶ نرخ دلار ۶۱,۵۹۰

۲۵اسفند۱۳۹۶ نرخ دلار ۵۹,۰۵۰

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ نرخ دلار ۵۹,۱۶۰

۱۳۹۷/۰۲/۰۵ نرخ دلار ۶۷,۹۶۰

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ نرخ دلار ۷۳,۱۸۰

۱۳۹۷/۰۲/۰۶ نرخ دلار ۶۸,۴۹۰

۱۳۹۷/۰۳/۰۳ نرخ دلار ۷۴,۳۲۰

۱۳۹۷/۰۳/۲۷ نرخ دلار ۸۰,۴۴۰

۲۸خرداد۱۳۹۷ نرخ دلار ۸۱,۵۰۰

۱۳۹۷/۰۴/۰۳ نرخ دلار ۹۵,۲۴۰

۱۳۹۷/۰۴/۲۳ نرخ دلار ۹۱,۵۳۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۴ نرخ دلار ۱۰۷,۵۴۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۶ نرخ دلار ۱۱۰,۲۰۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۷ نرخ دلار  ۱۲۰,۹۸۰

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ نرخ دلار ۱۳۶,۱۴۰

۱۳۹۷/۰۵/۲۱ نرخ دلار  ۱۱۹,۰۰۰

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ نرخ دلار ۱۱۵,۱۵۰

۱۳۹۷/۰۶/۱۱ نرخ دلار ۱۳۰,۰۲۰

۱۷شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۵۵,۵۵۰

۱۸شهریور۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۴۸,۷۱۰

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۷

سالهایی که دلار ۱۰۰ تومان بود

بر این اساس نرخ دلار ازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ از ۶۱ به ۷۴،۹۹ و ۹۶ تومان می رسد تا اینکه سال ۱۳۶۸ آغاز سه رقمی شدن نرخ دلار و ۱۰۰ تومانی شدن آن است به طوری که متوسط قیمت آن از ۹۶ تومان سال ۱۳۶۷ به ۱۲۰ تومان سال ۱۳۶۸ افزایش می یابد.

در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز مرز ۲۰۰ تومان را پشت سرگذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.

پرش ۵۰ درصدی قیمت دلار

طبق داده های بانک مرکزی سال ۱۳۷۴ سالی دیگر برای جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار است و از ۲۶۶ به۴۰۷ تومان افزایش می یابد و تا پایان سال ۱۳۷۶ در همین رنج در نوسان است تا اینکه سال ۱۳۷۷ مجددا جهشی دیگر در نرخ آن ایجاد می شود به طوری که با رشد ۳۵ درصدی از متوسط قیمت ۴۷۸ تومانی سال ۱۳۷۶ به ۶۴۶ تومان صعود می کند.

اما در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ دلار حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل رشد دارد و به ۸۶۳ تومان افزایش یافته است.

بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نرخ دلار جهش قابل توجهی نداشت و در همان رنج ۸۰۰ تومان در نوسان بود. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ و با تغییر دولت افزایش دیگری در قیمت ارز واسط ایران ایجاد می شود و به قیمت ۹۰۰ تومان وارد شد و تا پایان سال ۱۳۸۸ به متوسطی حدود ۹۹۷ تومان رسید.

دلار ۱۰۰۰ تومان شد

سال ۱۳۸۹ آغازی بر چهار رقمی شدن دلار است و از ۹۹۷ تومان سال ۱۳۸۸ به رنج ۱۰۰۰ تومان وارد می شود و ۱۰۴۴ تومان برای متوسط نرخ آخرین سال این دهه ثبت می شود.

تحریم نفتی وافزایش دلار

اما دهه ۱۳۹۰ شروع نوسانات شدید نرخ ارز و رکودزنی های قیمت دلار است. به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع بازار نیز دچار التهاب شد. در عین حال برخی سوء مدیریت ها در کنترل بازار ارز موجب شد تا روند قیمت دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد.

همچنین رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ در ۳۱۸۳ تومان ثبت شده است. در عین حال که باید توجه داشت در این یکی دوسال نرخ دلار حتی به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود.

این را هم باید یادآور شد که در حدود یک سال گذشته و به دنبال تغییرات سیاسی کشور و جابه جایی دولت همچنین گشایشی که در توافقات هسته ای ایجاد و رفع بخشی از تحریم ها و آزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده کشور را به همراه داشت بازار ارز نیز نسبت به قبل آرام تر شده و از نوسان کمتری برخوردار بوده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با وجود اینکه نرخ دلار کاهش قابل توجهی نسبت به قبل نداشته اما بازار آزاد از التهاب گذشته نیز برخورد نبوده است.

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز نرخ دلار همواره بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در نوسان بوده و جهش قابل ملاحظه ای نداشته است.

ترخ دلارازسال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۳

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:علت افقی قراردادن تصاویر،بعلت اشغال فضای سایت بوده است،عمودی نگذاشتم

قیمت های سکه راهم دیدنی است

نوع سکه قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ قیمت در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱
سکه تمام بهار طرح جدید ۳۹۱ هزار تومان ۷۸۵ تا ۷۹۵ هزار تومان
سکه تمام بهار طرح قدیم ۴۳۵ هزار تومان ۷۸۰ تا ۷۹۰ هزار تومان
نیم سکه ۱۹۶ هزار تومان ۳۹۰ هزار تومان
ربع سکه ۱۰۹ هزار تومان ۲۰۸ هزار تومان
سکه گرمی ۵۰ هزار تومان ۱۰۷ هزار تومان

قیمت سکه طرح جدید

سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ ۱۰۶۶۰۰
۸۵ ۱۴۴۲۱۰
۸۶ ۱۷۲۸۷۰
۸۷ ۲۰۵۳۸۰
۸۸ ۲۷۰۰۰۰
۸۹ ۳۸۳۰۰۰
۹۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۱۳۵۲۰۰۰
مرداد ۱۳۹۲ ۱۰۶۶۰۰۰

قیمت سکه طرح قدیم

 
سال قیمت / تومان
۱۳۸۴ ۱۲۲۸۹۰
۸۵ ۱۶۷۹۶۷
۸۶ ۱۹۰۶۷۸
۸۷ ۲۳۱۶۴۹
۸۸ ۲۸۸۰۰۰
۸۹ ۴۳۵۰۰۰
۹۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۱۳۲۵۰۰۰
مرداد ۱۳۹۲ ۱۰۳۰۰۰۰

آخرهای اسفند۱۳۹۳ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) یک میلیون و ۱۷ هزار تومان

درنیمه فروردین ۱۳۹۴ قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) ۹۶۸ هزار تومان

نبمه خرداد ۱۳۹۴هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار ۹۲۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان ، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۲۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۳ دلار است.

درشهریور ۱۳۹۴قطعه سکه تمام طرح امامی (جدید)  در بازار ۹۱۲ هزار تومان، طرح بهار آزادی (قدیم) ۹۱۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۶۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۹ دلار است.

درمهرماه ۱۳۹۴ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در بازار ۹۴۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار است.

اوائل تیر  ۱۳۹۵نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید  یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد، هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۶۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۸ دلار است.

فهرست اسامی رؤسای کل بانک مرکزی از بدو تاسیس تا کنون +تصاویر

نام نام خانوادگی سال تصدی عکس و امضا
ابراهیم کاشانی ۱۱۳۳۹
علی اصغر پورهمایون ۱۳۴۰
مهدی سمیعی ۱۳۴۳
خداداد فرمانفرمائیان ۱۳۴۸
مهدی سمیعی ۱۳۴۹  
عبدلعلی جهانشاهی ۱۳۵۰
محمد یگانه ۱۳۵۲
حسن علی مهران ۱۳۵۴
یوسف خوش کیش ۱۳۵۶
محمدعلی مولوی ۱۳۵۷
علی رضا نوبری ۱۳۵۸
سید محسن نوربخش ۱۳۶۰
مجید قاسمی ۱۳۶۵
سید محمدحسین عادلی ۱۳۶۸
سید محسن نوربخش ۱۳۷۳  
محمدجواد وهاجی (قائم مقام رئیس کل(۲ ۱۳۸۲
ابراهیم شیبانی ۱۳۸۲
طهماسب مظاهری ۱۳۸۶
محمود بهمنی ۱۳۸۷
ولی اله سیف ۱۳۹۲
عبدالناصر همتی ۱۳۹۷  رئیس کل جدید بانک مرکزی کیست+ سوابق

درباره نویسنده

1905مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما