“فدک “الآن کجاست؟خرداد۱۳۸۷”باغ فاطمه”۲۶۰ کیلومتری مدینه

ماجرای «فدک »چیست؟سرزمین کجاست؟ مساحت فدک؟چرا امام علی(ع) فدک را در زمان حکومت خود بازپس نگرفت؟ فاصله مدینه تاخیبر فاصله ۱۸۰ کیلومتری فاصله خیبرتافدک ۸۰ کیلومتر «فدک»فاصله ۲۶۰ کیلومتری شهر مدینه  به‌سوی استان «حائل» اسامی همراهان آقای هاشمی راهم خواهیدخواند اولین مقام ایرانی که موفق به شدوارد«باغ فاطمه زهرا»فدک- بشود«آیت الله هاشمی رفسنجانی ودکترروحانی-رئیس جمهور–بودند  منطقه فدک و این چشمه  برای … ادامه خواندن “فدک “الآن کجاست؟خرداد۱۳۸۷”باغ فاطمه”۲۶۰ کیلومتری مدینه