شماره تماس”موبایل” نمایندگان مجلس”دهم”وادواری

شماره تماس

شماره تلفن نمایندگان-فعلی وقبلی

لیست شماره تلفن‌ های همراه نمایندگان مجلس دهم

۰۹۱۲۱۴۸۳۰۰۶ علی لاریجانی
۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ مسعود پزشکیان
۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳ علی مطهری
۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵ غلامرضا کاتب
۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲ امیرحسین قاضی زاده
۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲الیاس حضرتی
۰۹۱۲۱۰۵۳۳۶۲محمدعلی وکیلی
۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴۷مصطفی کواکبیان
۰۹۱۲۲۹۷۴۹۹۱فاطمه حسینی
۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰ علی اصغر یوسف نژاد
۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴ محمد عاشوری تازیانی
۰۹۱۲۱۰۸۲۷۱۳ بهروز نعمتی
۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹ محمد قسیم عثمانی
۰۹۱۲۲۵۱۵۵۲۱ احمد امیرآبادی
،محمودی_شهریار ۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
خدری_بوشهر ۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴
اسماعیلی_نورومحمود اباد۰۹۱۱۱۲۱۵۶۸۲
شریعت نژاد_تنکابن ورامسر_۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۹
بنیادی_کاشمر۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵
زارع_بوانات وخرمبید_۰۹۱۲۱۰۲۷۷۲۴
برومندی_مرودشت_۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲
رحیمی_تربت جام_۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱
رجبی _شیراز_۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸
پارسایی_شیراز_۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴
اکبری_شیراز۹۱۲۳۸۷۴۱۴۳
قربانی_استانه اشرفیه_۰۹۱۱۱۸۱۰۲۷
لاهوتی_لنگرود۹۱۱۱۱۳۲۴۱۱۹
بیراوندی_خرم اباد_۰۹۱۶۳۶۷۴۴۹۴
سعادت_برازجان_۰۹۱۷۳۷۳۱۰۴۱
احمدی_زنجان_۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶
حسنژاد مرند وجلفا_۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱
جعفرپور_لارستان_۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶
مقدسی_اراک_۰۹۱۲۳۳۷۲۹۶۰
الماسی_بوشهر_۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰
رضایی_شیراز_۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴
پزشکیان_تبریز_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶
بوکان_عثمانی_۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹
تهران_مطهری_۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۱
کازرون_رضازاده_۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴
کرمان_ابراهیمی_پور_۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
بیگدلی_زنجان_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴
بحرینی_مشهد_۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴
قربانی_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵
علی_اکبری_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۶۸۴۸۷
باستانی_تربت_حیدریه_۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲
تهران_جلالی_۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶
مقصودی_سبزوار_۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷
سبحانی_سبزوار_۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲
کوچکی_نژاد_رشت_۰۹۱۱۶۱۶۲۶۱۳
جعفرزاده_رشت_۰۹۱۱۱۳۹۷۴۵۱
نادری.اورانامات-۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰
حاتمی درگز:۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰
کیانپور.دورود:۰۹۱۲۴۱۴۳۷۲۹
علوی.سنندج:۰۹۱۲۲۰۳۲۸۸۱
محمودی.شهریار:۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
میرزایی.نکو.رودهن.۰۹۱۲۱۲۶۴۹۴۹
پورابراهیمی.کرمان.۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
سامری.خرمشهر.۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹
بروجردی.بروجرد.۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸
گودرزی.بروجرد.۰۹۱۶۶۶۵۱۳۳۹
نیاز اذری بابل.۰۹۱۲۱۱۳۳۶۱۹
نوریان.شهر کرد.۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰
کاظمی.پل دختر لرستان.۰۹۱۲۱۹۰۶۱۰۲
کمال پور .جیرفت.۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳
نوروزی .رباط کریم.۰۹۱۲ ۶۷۰۶۱۳۰
منصوری .ساوه.۰۹۱۲۸۵۵ ۵۹ ۶۹
گلمرادی.امیدیه.۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰
فلاحت پیشه.اسلام اباد غرب.۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
ملکشاهی.خرم اباد.۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
قمی.ورامین.۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸
۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰شماره آقای گلمرادی نماینده امیدیه
دکتر فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب ۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸قمی نماینده ورامین
شماره ملکشاهی راد خرم آباد ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
شماره زارع نماینده آباده٠٩١٧١٠٠٠٠٢٧
۰۹۱۸۸۷۲۴۱۳۷جناب مرادی نمایندە مریوان
شماره داوودمحمدى نماینده قزوین ٠٩١٢٢٨١١۵٠٧
شماره محمد عزیزى نماینده ابهر وخرمدره٠٩١٢٢٩٨٩٨٧٢
سرپل.تجری.۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵
ملکشاهی.کوهدشت.لرستان.۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸
نادری.پاوه.۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰

زرابادی.قزوین.۰۹۱۲۱۸۲۵۶۰۹
امیر ابادی.قم.۰۹۱۲۲۵۱۶۶۱۸
نقوی.ورامین.۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵
نگهبان.خواف ورشتخوار.۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
مهندس احمد صفری ۰۹۱۸۸۳۱۹۶۸۵
بهرام نیا.نهاوند.۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲
طاهر خانی .تاکستان.۰۹۱۲۱۸۱۲۰۲۷
بابایی.بویین زهرا.۰۹۱۲۲۴۸۱۲۵۱۱
سلیمانی.کنگاور۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲
ایذه……۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹
حاج بابایی.همدان.۰۹۱۲۱۵۰۹۰۹۴
عباسی.املش.۰۹۱۲۲۱۸۵۸۲۳
انصاری.داراب.۰۹۱۲۱۴۶۷۰۳۶
حسن پور .سیرجان وبردسیر.۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸
کاظمی.فارسان واردل.۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک
a.karimi@majles.ir
نماینده مردم شریف اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی 🏢 آدرس دفتر:اراک،میدان دارایی، جنب بنیاد شهید،طبقه دوم ☎ تلفن:۰۸۶۳۲۲۱۹۳۶۱ 🖨 فاکس:۰۸۶۳۲۲۱۹۳۶۲ 🌐 وب سایت: www.draak.ir ◀ اینستاگرام: draliakbarkarimi

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر : بعضی ازنمایندگان اسامیشان درچندلیست ممکن است آمده باشد،که احتمال اینکه شماره موبایلشان متفاوت باشد،پس باحوصله ودقت پیگیرباشیدتعدادی ازشماره تلفن های نمایندگان “دوره دهم مجلس”درلیست نمایندگان ادواری وجوددارد ودیگراینکه ممکن است نماینده ای شماره خودش را تغییرداده باشد

یک تقاضا:اگر میتوانبدمارا دررفع نواقص کمک کنید ( شماره نماینده شهرخود ویانمایندگان دیگر رادارید) ، بمااعلام کنید ممنون می شویم، ایمیل pirastehfar2@yahoo.com

واما

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتفکیک استان
اردبیل

صدیف بدری ۰۹۱۴۱۵۷۰۷۴۴

رضاکریمی ۰۹۱۴۴۵۲۹۶۳۳

محمدفیضی رنگریز.۰۹۱۴۱۵۵۰۶۱۲


خلخال -بشیرخالقی ۰۹۱۴۳۱۵۷۳۸۱

گرمی میرحمایت میرزاده ۰۹۱۴۴۰۷۹۶۱۸

مشگین شهر-ملکی۰۹۱۲۱۰۰۵۲۰۵
پارس اباد وبیله سوار -پورحسین۰۹۱۲۱۷۶۶۲۱۴

اذربایجان غربی

ارومیه

نادرقاضی پور ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹

سیدهادی بهادری ۰۹۱۲۳۲۲۸۱۰۸

روح الله حضرت پور۰۹۱۴۱۴۰۹۹۵۷


بوکان -عثمانی۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹

پیرانشهر- خضری۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳


خوی -کبیری۰۹۱۴۱۶۱۱۳۰۴

سلماس- برزگر۰۹۱۴۴۴۳۳۶۳۹


ماکو و چالدران -عین الله شریف پور۰۹۱۴۴۳۹۴۵۷۶

مهاباد-جلال محمودزاده۰۹۱۴۴۴۴۲۵۱۳


میاندواب

همایون هاشمی۰۹۱۲۸۸۹۶۹۰۰

جهانبخش محبی نیا۰۹۱۲۱۱۷۱۰۱۷

نقده -عبدالکریم حسین زاده۰۹۱۴۱۴۰۴۴۰۱

ایلام

ایلام وایوان

سلام امینی۰۹۱۸۸۴۲۵۴۱۴

جلال میرزایی۰۹۱۲۲۸۶۱۸۵۵


دهلران وابادانان- کاظمزاده۰۹۱۸۳۴۱۴۰۵۹

بوشهر

بوشهر عسلویه وکنگان -سکینه الماسی۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰

دشتستان -سعادت۰۹۱۷۳۷۳۱۰۸۴


تنگستان -شهریاری۰۹۱۲۱۱۳۱۹۵۹

بوشهر.گناوه.دیلم -عبدالحمیدخدری۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴

چهار محال وبختیاری

بن وسامان-نوریان۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰

لردگان-سردشتی۰۹۱۳۲۸۳۷۷۸۵


بروجن-ربیعی۰۹۱۳۹۷۸۹۴۵۷

اردل.ارس.کوهرنگ -باباحیدری۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

خراسا ن جنوبی

بیرجند وخوسف- عبادی۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹

قاینات -فلاحتی۰۹۱۵۳۶۳۴۳۵۶


سربیشه -افضلی۰۹۱۵۱۶۱۲۱۵۷

طبس.سرایان -امیر حسینخانی۰۹۱۵۳۱۰۱۹۸۷

خراسان رضوی

گناباد بنایی

۰۹۱۵۵۱۲۹۸۴۷/ تربت جام .تایباد.جهان ابادی۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱


تربت -حیدری۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲

چناران -محمددهقانی نقندر ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
رشتخوار-محمدنگهبان سلامی ۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴

درگز-عبدالله حاتمیان ۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰


سبزوار

حسین مقصودی ۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷

رمضانعلی سبحانی فر ۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲


سرخس-سیداحسان قاضی زاده هاشمی ۰۹۱۲۴۲۲۲۲۷۱

قوچان -شوشتری۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵

کاشمر-بهروزبنیادی ۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵


مشهد
۱_سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی  ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۹۲
۲-نصرالله پژمانفر                               ۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳
۳_محمدحسین حسین زاده               ۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴
۴-رضاشیروان خراسانی                    ۰۹۱۲۸۸۸۲۲۱۸
۵-جوادکریمی قدوسی                    ۰۹۱۵۳۱۴۵۹۹۶


نیشابور

حمیدگرمابی-۰۹۱۲۳۲۷۳۰۰۴۲

۲- هاجرچنارانی“فرزندشهید”۰۹۱۲۲۹۹۵۸۹۲وآیدی تلگرام واینستاگرام

اینستاگرام:https://instagram.com/_u/hajar_chenarani.ir-🕎 تلگرام:@Ch95_admin

اصفهان

حمیدرضا فولادگر/ناهید تاج الدین/حیدر علی عابدی/احمد سالک/حسن کامران دستجردی

اردستان-طباطبایی ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۱۴

سمیرم-سلیمی ۰۹۱۳۲۲۰۰۷۷۹
شاهین شهر-حسینعلی حاجی دلیگانی ۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸

شهرضا-محمودی ۰۹۱۳۲۲۱۷۶۹۷
فریدونشهر-ترکی ۰۹۱۳۳۱۷۹۷۴۳

فلاورجان-موسوی ۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲
اران وبیدگل-ساداتی نژاد ۰۹۱۲۸۹۴۹۵۷۹

گلپایگان-بختیار ۰۹۱۳۲۴۷۳۴۲۰
لنجان-کوهکن ریزی ۰۹۱۲۱۱۱۳۷۱۶

مبارکه-سعیدی مبارکه۰۹۱۳۱۲۷۸۷۸۱
نایین_پوربافرانی ۰۹۱۳۸۰۳۱۵۶۸

نجف اباد-ابوترابی ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸

نطنزوقمصر-صفاری ۰۹۱۲۲۱۸۰۷۱۶

کرج

محمدجوادکولیوند ۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۶
عزیزاکبریان ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵


ساوجبلاغ-محمودبهمنی ۰۹۱۲۲۲۲۲۳۳۱

زنجان

ایقرود_خاتمی_۰۹۱۲۱۵۱۷۱۶۳

خدابنده   بیگدلی_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴
ابهر وخرودره عزیزی_۰۹۱۲۲۹۸۹۸۷۲


زنجان
فریدون احمدی ۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶

علی وقف چی  ۰۹۱۲۱۴۱۰۷۵۹

سمنان

سمنان-همتی ۰۹۱۲۱۳۱۷۹۸۳

دامغان-حسن بیگی ۰۹۱۲۱۰۹۵۹۰۵
گرمسار-کاتب ۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵

شاهرود-حسینی ۰۹۱۲۱۳۲۴۱۶۸

اذربایجان شرقی


بستان اباد-محمدوحدتی ۰۹۱۴۴۳۱۷۳۹۲

بناب-ضیاءاللهاعزازی ملکی ۰۹۱۴۳۱۳۴۲۵۴


تبریز


مسعودپزشکیان ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

احمدعلیرضابیگی ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

محمدحسین فرهنگی ۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸
زهراساعی ۰۹۳۵۵۲۸۹۹۹۱

شهاب الدین بیمقدار ۰۹۱۲۴۰۱۲۰۰۴


سراب-یوسف داودی۰۹۱۴۴۳۱۲۰۹۸

شبستر-علیشاهی ۰۹۱۲۲۱۸۳۵۵۵


کلیبر-قلیزاده ۰۹۱۲۱۱۳۲۰۳۷

مراغه،عجب شیر-حسین زاده_۰۹۱۹۵۱۸۴۹۰۶


مرندوجلفا-حسن ژاد ۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱

ملکان-خدادادی ۰۹۱۲۱۱۸۷۱۶۱


میانه-فرمند ۰۹۱۹۷۱۱۹۷۱۸

میانه-شیویاری ۰۹۱۴۳۲۳۰۳۸۲
هشترود-امینی ۰۹۱۴۳۲۳۱۴۹۹

ورزقان.علیزاده ۰۹۱۴۱۱۴۵۴۳۵

سیستان وبلوچستان

زاهدان –شهریاری۰۹۱۲۱۱۲۵۹۰۲

یار محمدی ۰۹۱۵۱۴۱۹۳۱۳
زابل دهمرده ۰۹۱۲۰۲۷۵۹۱۲

کیخا ۰۹۱۵۵۴۲۰۰۵۸

خاش-کرد ۰۹۱۵۱۴۸۵۲۴۵


سراوان-باسط ۰۹۱۵۱۹۹۳۴۲۷

ایرانشهر-امینی فرد ۰۹۱۲۴۳۵۷۹۹۳

چابهار-ایرانژاد  ۰۹۱۲۱۱۱۲۰۲۵

فارس

خرمبید-زارع ۰۹۱۷۱۰۰۰۰۲۷

اقلید-افضلی ۰۹۱۷۱۱۱۲۹۳۵

جهرم-رضایی کوچی ۰۹۱۷۷۱۶۸۶۱۳


سروستان.خرامن.کوار -داریوش اسماعیلی ۰۹۱۲۳۹۷۴۶۹۱

فسا-جمالی ۰۹۱۲۱۲۳۹۰۳۱


سپیدان-خادم  ۰۹۱۷۹۹۸۳۱۹۵

شیراز

بهرام پارسایی ۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴

فرج الله رجبی ۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸

مسعود رضایی ۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴

علی اکبری

فیروز اباد-حقیقی ۰۹۱۲۸۱۹۷۸۰۰

کازرون-رضازاده ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴


لارستان-جعفر پور ۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶

لامرد-علوی ۰۹۱۰۱۱۴۲۲۴۹

مرودشت.پاسارگاد.ارسنجان-برومندی ۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲

خراسان شمالی

شیروان-عزیزی ۰۹۱۵۱۹۴۸۳۲۶

اسفراین-قوامی ۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶


بجنورد

علی اکبری ۰۹۱۵۱۸۶۹۴۸۷

علی قربانی  ۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵


خوزستان

ابادان

عامرکعبی ۰۹۱۶۶۳۳۷۴۹۶

جلیل مختار ۰۹۱۶۳۳۳۲۱۶۵

غلامرضاشرفی ۰۹۱۶۳۳۳۸۳۰۲


اندیمشک-حسنوند ۰۹۱۲۱۳۰۸۶۶۱


اهواز

جوادکاظم نسب ۰۹۱۶۱۱۳۰۵۲۵

همایون یوسفی ..؟

علی ساری ۰۹۱۶۲۰۵۷۷۳۸


ایذه.-خادمی ۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹

ماهشهر.امیدیه-گل مرادی_۰۹۱۲۲۲۳۲۰۲۵


بهبهان واغاجاری-کشت زر ۰۹۱۶۶۷۱۰۶۴۹

خرمشهر-سامری ۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹


دزفول-پاپی نژاد ۰۹۳۷۳۵۱۴۵۸۵

دشت ازادگان- ساعدی ۰۹۱۶۶۱۸۰۰۸۱


رامهرمزورامشیر-محمدیان  ۰۹۱۶۱۱۷۵۶۱۹

شادگان- ناصری نژاد ۰۹۱۲۲۱۷۴۴۱۷


شوش -راضی نوری ۰۹۱۶۱۱۱۶۶۹۶ک

شوشتر-گیلانی ۰۹۱۲۶۹۸۵۸۶۳


مسجد سلیمان-طاهری عبدوند ۰۹۱۶۳۱۳۰۸۸۳

کرمان

بافت-علی برزبختیاری ۰۹۱۳۱۴۰۱۵۸۳

بم-نیکزادی ۰۹۱۲۴۵۷۷۱۰۰

رفسنجان-انارکی ۰۹۱۲۳۱۴۵۸۹۳


جیرفت وعنبر اباد-کمایی پور ۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳

زرند-امیری ۰۹۱۲۱۴۸۱۳۰۶


سیرجان-حسین پور ۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸

بابک-اسدی۰۹۱۳۲۹۵۰۶۶۲


کرمان

محمدرضاپورابراهیمی ۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵

محمدمهدی زاهدی ۰۹۱۲۹۱۰۳۸۰۶

 

کهنوج-حمزه ۰۹۱۲۵۵۴۴۰۲۱

کرمانشاه

کنگاور- سلیمانی ۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲

 

تعدادی ازاین نمایندگان-دوره نهم-“لیست پایین”درمجلس دهم نیزهستند

۱ گیلان رشت آقازاده‌انصاری سیدعلی ۳۲۳۶۳۶۰ ۱۳۱۱۴۰۶-۰۹۱۱

۲ تهران تهران افتخاری لاله ۸۸۸۴۸۳۲۵ ۳۲۷۵۲۱۱-۰۹۱۲

۳ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو اکبرنژاد شکور ۶۶۹۳۷۹۰ ۱۱۵۶۴۱۹-۰۹۱۴

۴ تهران تهران الهیان زهره ۸۸۲۱۳۵۲۴ ۶۰۸۱۵۷۱-۰۹۱۲

۵ کرمانشاه کرمانشاه امینی جهانبخش ۲۲۳۷۵۴۷۵ ۱۳۱۵۰۵۷-۰۹۱۸

۶ زنجان زنجان و طارم انصاری جمشید ۲۲۲۶۶۳۴۹ ۱۵۰۸۰۵۲-۰۹۱۲

۷ یزد یزد و صدوق اولیا علی‌اکبر ۸۲۴۲۱۳۹ ۲۷۴۸۶۰۹-۰۹۱۳

۸ گلستان گرگان و اق‌قلا ایزدی عبدالناصر ۳۳۲۰۸۱۰ ۱۸۳۱۷۳۵-۰۹۱۲

۹ خراسان رضوی سبزوار بروغنی علی ۲۶۴۶۲۰۱ ۵۷۱۶۰۱۳-۰۹۱۵

۱۰ ایلام ایلام پولادی شاپور ۲۲۳۰۷۹۱ ۸۴۲۸۸۴۶-۰۹۱۸

۱۱ گیلان رشت تامینی‌لیچانی حسن ۲۲۲۰۹۱۳ ۲۹۷۹۳۲۴-۰۹۱۲

۱۲ کرمانشاه قصرشیرین تجری فرهاد ۸۳۵۹۵۹۹ ۱۳۴۷۹۹۵-۰۹۱۸

۱۳ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ترابی‌قهلرمی نصرالله ۳۳۴۰۰۹۳ ۱۸۳۰۲۶۹-۰۹۱۳

۱۴ بوشهر نیر و کلگان و جم جلالیان عسکر ۶۶۲۰۲۹۷۸

۱۵ آذربایجان غربی ارومیه جهانگیرزاده جواد ۳۳۶۲۴۷۰

۱۶ همدان همدان حجازی سیدمحمدکاظم ۸۲۳۴۸۴۹ ۱۱۱۳۴۶۷-۰۹۱۸

۱۷ خوزستان اهواز حسینی سیدشریف ۳۳۵۵۳۶۹ ۱۱۱۹۹۹۰-۰۹۱۶

۱۸ آذربایجان غربی خوی حسینی‌صدر موید ۳۸۰۸۰۱۰ ۴۱۵۶۶۸۳-۰۹۱۴

۱۹ خوزستان بندر ماهشهر هیات‌مقدم خلیل ۲۷۳۶۳ ۱۱۷۲۶۹۱-۰۹۱۷

۲۰ آذربایجان شرقی بستان‌آباد خیری احد ۴۱۲۳۷۳۹ ۱۱۶۸۹۵۶-۰۹۱۴

۲۱ فارس شیراز دستغیب سیداحمدرضا ۶۳۵۶۷۱۶ ۱۱۲۲۴۷۰-۰۹۱۷

۲۲ خوزستان آبادان دهشتی سیدحسین ۳۲۲۲۴۰۶ ۶۳۰۷۱۲۰-۰۹۱۶

۲۳ خوزستان ایذه و باغملک دهشتی علیرضا ۵۲۲۳۳۰۵ ۳۰۱۹۸۳۸-۰۹۱۶

۲۴ آذربایجان شرقی تبریز و آذرشهر و اسکو رحمانی رضا ۲۲۴۶۴۸۵۹ ۴۱۴۹۲۶۰-۰۹۱۴

۲۵ فارس اقلید رحمانی ابوالقاسم ۸۸۰۴۵۵۰۷ ۰۹۱۲۳۸۰۰۲۶۸

۲۶ لرستان الیگودرز رحمانی حجت‌الله ۲۲۲۸۰۸۱ ۳۶۴۰۰۵۷-۰۹۱۶

۲۷ لرستان خرم‌آباد رحیمی‌نسب رضا ۳۲۰۷۹۴۲ ۱۶۱۹۷۵۰-۰۹۱۶

۲۸ تهران تهران رسائی حمید ۷۸۳۰۸۷۰ ۴۷۹۵۴۱۵-۰۹۱۲

۲۹ گلستان گنبدکاووس رستگار عبدالله ۳۳۳۵۰۸۱ ۳۷۲۱۰۷۳-۰۹۱۱

۳۰ فارس جهرم رضایی‌کوچی محمدرضا ۲۲۶۰۲۴۲ ۷۱۶۸۶۱۲-۰۹۱۷

۳۱ اصفهان اصفهان رهبر محمدتقی ۲۲۰۶۲۴۵۶

۳۲ تهران تهران زارعی علی‌اصغر ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲

۳۳ تهران تهران زاکانی علیرضا ۳۲۰۹۸۸۶-۰۹۱۲

۳۴ آذربایجان غربی نقده و اشنویه زنجانی‌حسنلویی علی ۶۲۲۴۵۵۱ ۱۴۰۰۴۰۱-۰۹۱۴

۳۵ خوزستان شوشتر و گلوند سادات‌ابراهیمی سیدمحمد ۲۰۸۷۲ ۱۱۲۷۲۵۷-۰۹۱۶

۳۶ اردبیل پارس‌آبادوبیله‌سوار سپه‌اجیرلو وکیل ۷۲۲۲۶۵۰ ۱۵۱۳۲۷۳-۰۹۱۴

۳۷ تهران تهران سروری پرویز ۳۳۵۵۸۷۳۷ ۲۱۷۳۲۴۸-۰۹۱۲

۳۸ اصفهان نجف‌آبادوتهران سعادت حمید ۲۲۵۱۸۸۸ ۳۲۷۴۷۰۳-۰۹۱۳

۳۹ خوزستان اهواز سودانی ناصر ۷۷۵۰۴۰۹۲ ۳۱۳۷۱۸۰-۰۹۱۶

۴۰ فارس سرودشت‌وپاسارگاد شبانپور حسن ۳۳۴۳۲۱۲ ۷۲۸۱۱۶۹-۰۹۱۷

۴۱ کردستان سنندج شعبانی امین ۲۲۵۳۲۴۴ ۲۱۸۵۸۲۹-۰۹۱۲

۴۲ کرمانشاه کرمانشاه شعبانی محمدرضا ۴۲۳۶۶۵۱ ۱۳۱۴۲۸۴-۰۹۱۸

۴۳ خراسان‌رضوی قوچان و فاروج شوشتری هادی ۶۶۲۵۸۵۴

۴۴ اصفهان اصفهان شهرزاد محمدکریم ۲۲۸۱۴۵۲۵ ۱۱۱۰۵۶۴-۰۹۱۲

۴۵ گیلان آستانه‌اشرفیه صادق سیدمهدی ۴۸۲۲۰۹۴ ۱۲۵۷۴۳۴-۰۹۱۲

۴۶ تهران تهران صفایی طیبه ۲۲۰۹۲۰۰۸ ۱۹۴۴۰۱۵-۰۹۱۲

۴۷ ایلام دره‌شهر عزتی علی ۳۳۶۶۵۷۴ ۱۱۸۴۷۲۷-۰۹۱۶

۴۸ چهارمحال‌وبختیاری لردگان علی‌پوربهزادی جعفر ۵۶۸۲۱۸۵ ۱۸۳۳۴۴۰-۰۹۱۳

۴۹ تهران تهران قدانی‌آشیانی حسین ۵۵۹۰۷۹۹۴

۵۰ یزد ابرکوه فرهمند کاظم ۶۲۴۱۵۷۶ ۲۵۰۹۲۰۳-۰۹۱۳

۵۱ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو فرهنگی محمدحسین ۳۸۱۷۲۶۹ ۴۱۵۶۰۹۸-۰۹۱۴

۵۲ فارس شیراز قادری جعفر ۲۲۸۲۵۹۶ ۷۱۶۱۳۶۵-۰۹۱۷ شهری

۵۳ آذربایجان‌غربی ارومیه قاضی‌پور نادر ۳۳۶۰۲۳۶ ۱۴۱۰۴۱۹-۰۹۱۴

۵۴ خراسان‌رضوی مشهد و کلات قاضی‌زاده‌هاشمی سیدامیرحسین ۳۳۲۲۳۳۰ ۱۳۱۵۰۵۲-۰۹۱۲

۵۵ ایلام مهران قمری داریوش ۲۲۴۶۵۰۳۶ ۱۰۹۶۴۹۳-۰۹۱۲

۵۶ کردستان سنندج کرمی عبدالجبار ۲۲۲۷۱۸۲ ۱۷۱۹۳۵۹-۰۹۱۸

۵۷ کرمانشاه کرمانشاه کرمی‌راد محمد ۸۳۵۹۸۴۰ ۳۸۷۷۲۳۶-۰۹۱۸

۵۸ خراسان‌رضوی مشهدوکلات کریمی‌قدوسی جواد ۷۲۶۸۶۷۰ ۳۱۴۵۹۹۶-۰۹۱۵

۵۹ خوزستان آبادان کعبی عبدالله ۸۸۰۶۱۵۱۵ ۱۱۱۴۰۵۳-۰۹۱۲

۶۰ تهران تهران کوچک‌زاده مهدی ۲۲۰۶۵۰۲۴ ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲

۶۱ گیلان رشت کوچکی‌نژادارم‌ساداتی جبار ۴۲۴۴۶۶۹ ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱

۶۲ سیستان‌وبلوچستان زابل کیخا احمدعلی ۲۲۳۵۱۱۲ ۵۴۲۰۰۵۸-۰۹۱۵

۶۳ تهران تهران محجوب علی‌رضا ۶۶۴۶۱۸۲۸

۶۴ مازندران نوشهروچالوس محسنی‌بندپی انوشیروان ۲۲۳۶۹۷۱۷

۶۵ فارس آباده محمدجانی داود ۸۲۱۶۲۹۵ ۳۵۱۱۳۶۵-۰۹۱۷

۶۶ آذربایجان‌شرقی اهروهریس مسعودی‌ریحان غلامحسین ۳۳۳۶۰۶۴ ۴۲۶۱۲۰۴-۰۹۱۴

۶۷ آذربایجان‌شرقی شبستر مطهری علی ۳۴۵۲۰۲۰ ۱۴۱۱۹۰۰-۰۹۱۴

۶۸ لرستان بروجرد مقدسی هادی ۳۳۳۳۰۱۶۱ ۱۳۰۳۲۵۸-۰۹۱۲

۶۹ لرستان خرم‌آباد ملکشاهی‌راد محمدرضا ۳۲۲۸۷۴۳ ۶۹۸۳۵۴۷-۰۹۱۶

۷۰ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو منادی‌سفیدان علیرضا ۴۴۳۳۶۱۸ ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴

۷۱ گلستان رامیان و آذرشهر منصوری‌رضی مرادعلی ۳۹۷۶ ۱۷۶۳۲۴۶-۰۹۱۱

۷۲ اردبیل اردبیل موسوی سیدکاظم ۶۶۱۴۲۳۱ ۱۵۲۸۲۰۹-۰۹۱۴

۷۳ زنجان خدابنده موسوی سیدفاضل ۴۲۲۳۵۵۰ ۱۴۲۴۰۴۴-۰۹۱۲

۷۴ خوزستان آبادان موسوی‌جرف سیدعلی ۲۲۲۸۸۶۳ ۱۳۱۱۳۱۱-۰۹۱۶

۷۵ اصفهان مبارکه موسوی‌مبارکه سیدعلی‌محمد ۵۲۴۳۴۹۲ ۲۳۹۰۶۳۶-۰۹۱۳

۷۶ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو میرتاج‌الدینی سیدمحمدرضا ۶۶۹۶۹۳۴۶ ۲۱۸۵۸۹۴-۰۹۱۲

۷۷ آذربایجان‌غربی میاندواب میرزایی محمد ۶۶۹۶۱۱۷۸ ۱۰۹۹۷۱۷-۰۹۱۲

۷۸ تهران تهران نادران الیاس ۲۲۷۶۷۴۱۳

۷۹ آذربایجان‌شرقی سراب نصیرپورسودمالی مجید ۴۴۰۸۴۷۷۷ ۱۰۹۷۴۰۴-۰۹۱۲

۸۰ گلستان گلستان نظری‌مهر محمدجواد ۳۹۸۶۴۰۸۳ ۱۷۱۱۳۷۴-۰۹۱۱

۸۱ همدان ملایر ونایی حسن ۶۶۵۵۴۱۰۶ ۳۰۳۶۹۱۳-۰۹۱۲

۸۲ آذربایجان‌شرقی میانه هاشمی سیدحسین ۲۲۴۱۰۹۹۵ ۱۱۱۴۱۷۴-۰۹۱۲

۸۳ آذربایجان‌شرقی بناب اعزازی‌ملکی ضیادالله ۵۴۴۷۳۶ ۴۰۵۱۷۸۶-۰۹۱۴

۸۴ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو پزشکیان مسعود ۵۴۴۷۰۷ ۳۱۳۴۲۵۴-۰۹۱۴ ا

۸۵ آذربایجان‌شرقی کلیبروبخش فتحی‌پور ارسلان ۸۸۴۱۷۴۴ ۱۱۶۴۷۸۴-۰۹۱۲

۸۶ آذربایجان‌شرقی مراغه و عجب‌شهر نجفی یوسف ۳۳۳۷۲۵ ۱۰۲۴۷۸۳-۰۹۱۴

۸۷ آذربایجان‌شرقی مرندوجلفا سازدار سیروس ۳۳۲۰۵۲ ۳۰۲۰۴۳۱-۰۹۱۴

۸۸ آذربایجان‌شرقی ملکان خدادای سلمان ۲۲۴۸۰۸۰۳ ۱۱۸۷۱۶۱-۰۹۱۲

۸۹ آذربایجان‌شرقی میانه حاج‌اصغری سیدمحمدرضا ۲۲۳۳۹۹ ۱۲۳۱۰۴۲-۰۹۱۴

۹۰ آذربایجان‌شرقی هشترود اسماعیلی غفار

۹۱ آذربایجان‌غربی ارومیه ذاکر سیدسلمان ۳۶۵۷۳۷ ۴۴۰۱۵۶۹-۰۹۱۴ قضایی

۹۲ آذربایجان‌غربی بوگان عثمانی محمدقصیم ۸۸۵۱۰۸۱ ۳۸۲۰۱۶۷-۰۹۱۴

۹۳ آذربایجان‌غربی پیرانشهروسردشت پرتوی محمدعلی ۴۲۲۵۷۷ ۱۶۷۵۰۴۲-۰۹۱۴

۹۴ آذربایجان‌غربی ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ۸۸۸۰۴۷۷۳۸ ۱۱۱۰۶۴۲-۰۹۱۲

۹۵ آذربایجان‌غربی ماکووچالدران جعفرزاده سلیمان ۸۸۰۵۶۳۳ ۱۴۳۴۱۸۶-۰۹۱۴

۹۶ آذربایجان‌غربی مهاباد محمودزاده جلال ۲۲۳۴۴۶ ۴۴۴۲۵۱۳-۰۹۱۴

۹۷ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ محبی‌نیا جهانبخش ۲۲۳۶۷۹۴

۹۸ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر صبورقچه‌کندی جواد ۷۷۱۴۴۲

۹۹ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر محمدی قاسم ۶۶۹۳۲۱۹ ۳۴۸۵۳۰۸-۰۹۱۲

۱۰۰ اردبیل خلخال و کوثر خالقی بشیر ۳۸۱۴۴۶ ۳۱۵۷۳۸۱-۰۹۱۴

۱۰۱ اردبیل گرمی اسماعیلی ولی ۷۷۴۰۸۷ ۳۵۵۴۰۰۸-۰۹۱۴

۱۰۲ اردبیل مشکین‌شهر اسدی یونس ۵۲۲۳۲۶

۱۰۳ اصفهان اردستان طباطبایی‌نژاد سیدمصطفی ۲۲۳۷۹۱۳ ۲۹۶۹۶۱۱-۰۹۱۲

۱۰۴ اصفهان اصفهان اخوان‌بیطرف نیره ۳۳۵۰۵۴ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲

۱۰۵ اصفهان اصفهان فولادگر حمیدرضا ۳۳۶۷۲۶ ۲۱۸۵۸۸۳-۰۹۱۲

۱۰۶ اصفهان اصفهان کامران حسن ۵۲۸۴۱۶ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲

۱۰۷ اصفهان برخوارومیمه حسینی‌دولت‌آبادی سیدمحمود ۶۶۴۶۷۱۹ ۳۲۶۵۸۲۶-۰۹۱۳

۱۰۸ اصفهان خمینی‌شهر ابطحی سیدمحمدجواد ۳۲۴۰۴۶ ۳۱۲۲۴۱۳-۰۹۱۳

۱۰۹ اصفهان سمیرم جعفری بهروز ۲۶۴۵۷۳۹

۱۱۰ اصفهان شهرضا حیدرپورشهرضایی عوض ۲۲۴۴۱۵۸ ۱۱۲۸۶۹۴-۰۹۱۲

۱۱۱ اصفهان محمدی بهمن ۷۷۶۴۵۱۱ ۴۷۲۲۵۵۸-۰۹۱۳

۱۱۲ اصفهان فلاورجان موسوی‌لارگالی سیدناصر ۳۷۲۲۲۱۲

۱۱۳ اصفهان کاشان‌واران‌وبیدگل گرانمایه‌پور اصغر ۲۲۴۷۵۴۷ ۳۸۴۲۹۵۳-۰۹۱۳

۱۱۴ اصفهان گلپایگان و خوانسار نکونام محمدابراهیم ۷۷۴۴۶۱۷ ۵۴۳۹۲۱۲-۰۹۱۵

۱۱۵ اصفهان لنجان کوهکن‌ریزی محسن ۲۲۵۶۸۲۰۵ صنایع

۱۱۶ اصفهان نائین حسنی‌باقرانی حسین ۲۲۵۳۳۱ ۱۹۴۳۹۶۹-۰۹۱۲

۱۱۷ اصفهان نطنزوقمصر ضابطی طرقی محمد ۸۸۶۳۰۹۱۸

۱۱۸ اصفهان بگلریان روبرت ۸۸۸۲۲۱۹

۱۱۹ بوشهر بوشهروگناوه‌ودیلم میگلی‌نژاد غلامعلی

۱۲۰ بوشهر دشتی و تنگستان پورفاطمی سیدمحمدمهدی ۱۴۸۱۴۴۷-۰۹۱۲

۱۲۱ تهران پاکدشت بشیری فرهاد ۳۰۶۷۷۳ ۳۴۹۶۸۲۱-۰۹۱۲

۱۲۲ تهران تهران آقاتهرانی مرتضی

۱۲۳ تهران تهران آلیا فاطمه ۸۸۰۵۲۴۳ ۳۹۴۲۷۱۶-۰۹۱۲

۱۲۴ تهران تهران اکرمی سیدرضا ۲۲۸۵۴۲۸

۱۲۵ تهران تهران بادامچیان اسدالله؟

۱۲۶ تهران تهران باهنر محمدرضا ۲۳۵۶۰۱۱

۱۲۷ تهران تهران توکلی احمد ۲۲۳۶۶۵۴ ۱۲۷۳۵۳۲-۰۹۱۲

۱۲۸ تهران تهران حدادعادل غلامعلی؟

۱۲۹ تهران تهران حسینیان روح‌الله ۱۰۹۱۰۵۰-۰۹۱۲

۱۳۰ تهران تهران رهبر فاطمه ۲۲۸۶۶۵۰ ۲۳۶۰۲۲۲-۰۹۱۲

۱۳۱ تهران تهران صدر سیدشهاب‌الدین ۲۲۴۶۱۲۴ ۲۹۹۶۰۶۵-۰۹۱۲

۱۳۲ تهران تهران عباسپورطهرانی‌فرد علی ۱۱۳۰۹۳۷-۰۹۱۲

۱۳۳ تهران تهران غفوری‌فرد حسن ۲۲۵۸۷۷۳

۱۳۴ تهران تهران کاتوزیان حمیدرضا

۱۳۵ تهران تهران کوثری اسماعیل ۳۸۵۹۲۳۱ ۳۱۰۹۶۰۷-۰۹۱۲

۱۳۶ تهران تهران مرندی سیدعلیرضا ۲۲۸۰۰۷۳ ۱۱۶۳۹۶۸-۰۹۱۲

۱۳۷ تهران تهران مصباحی‌مقدم غلامرضا ۸۸۰۳۵۰۵۶

۱۳۸ تهران تهران مطهری علی ۲۲۸۵۷۹۸ ۱۰۰۷۷۸۳-۰۹۱۲

۱۱۹۶۲۷۱-۰۹۱۲ فرهنگی

۱۳۹ تهران تهران نجابت حسین ۲۹۲۷۸۹۵

۱۴۰ تهران تهران نوباوه‌وطن بیژن ۲۲۳۳۰۰۶

۱۴۱ تهران دماوندوفیروزکوه رامین شاهرخ ۲۲۸۵۰۲۹ ۳۲۳۱۹۰۲-۰۹۱۲

۱۴۲ تهران رباط‌کریم نوروزی حسن ۷۲۷۱۹۴ ۳۱۷۷۵۴۵-۰۹۱۵

۱۴۳ تهران تهران نژادفلاح محمدحسین ۲۴۶۵۲۴۳ ۲۱۸۹۴۲۰-۰۹۱۲

۱۴۴ تهران شهریار گروسی حسین ۱۷۱۶۰۲۲-۰۹۱۲ صنایع

۱۴۵ تهران کرج آجورلو فاطمه ۲۵۰۵۵۹۳ ۲۱۷۶۸۹۳-۰۹۱۲

۱۴۶ تهران کرج اکبریان عزیز ۴۴۵۱۰۲ ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۷ تهران ورامین تقوی‌حسینی سیدحسن ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۸ تهران کلیمیان مره‌صدق سیامک ۸۸۷۰۴۳۷۰ ۱۰۹۹۱۰۸-۰۹۱۲

۱۴۹ تهران مسیحیان بت‌کلیا یوناتن ۸۸۲۶۸۴۲ ۱۱۸۳۹۴۷-۰۹۱۲

۱-عباسعلی نورا- نماینده زابل و زهک            ۰۹۱۲۱۲۰۱۴۲۵           

۲- علی اصغر یوسف‌نژاد- نماینده ساری    ۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰

۳- کاظم دلخوش – نماینده صومعه‌سرا   ۰۹۱۱۱۳۵۶۲۲۴

۴- بهمن اخوان – نماینده مردم تفرش    ۰۹۱۲۱۱۷۰۷۱۹

۵- سیدقدرت‌الله حسینی‌پور- نماینده مردم گچساران   ۰۹۱۷۷۱۱۸۰۲۴

۶- قدرت‌الله علیخانی- نماینده قزوین    ۰۹۱۲۱۱۱۵۰۲۴

۷- انوشیروان محسنی بندپی- نماینده مردم نوشهر چالوس  ۰۹۱۲۱۴۸۸۶۶۸

۸- غلامحسین مسعودی ریحان- نماینده اهر و هریس   ۰۹۱۴۴۲۶۱۲۰۴

۹- یوسف نجفی- نماینده مرد مراغه   ۰۹۱۴۱۰۲۴۷۸۳

۱۰- محمدرضا شعبانی- نماینده کرمانشاه   ۰۹۱۸۱۳۱۳۳۸۴

۱۱- جواد زمانی- نماینده کنگاور  ۰۹۱۸۱۳۷۰۲۵۳—۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵

۱۲- علیرضا منادی – نماینده مردم تبریز   ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲

۱۳- سید محمد سادات ابراهیمی- نماینده مردم شوشتر   ۰۹۱۶۱۱۲۷۲۵۷

۱۴- سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد- نماینده اردستان   ۰۹۱۲۲۹۶۹۶۱۱

۱۵- جهانبخش محبی‌نیا- نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب  ۰۹۱۴۲۲۷۶۴۲۹

۱۶- احد خیری- نماینده بستان‌آباد   ۰۹۱۴۱۱۶۸۹۵۶

۱۷- سیدعلی موسوی جرف- نماینده آبادان  ۰۹۱۶۱۳۱۱۳۱۱

۱۸-حمیدرضا پشنگ- نماینده خاش، نصرت‌آباد، جاوه وکورین    ۰۹۱۵۳۴۷۰۶۳۲

۱۹- حسن ملک محمدی- نماینده دامغان  ۰۹۱۲۱۰۵۳۶۴۴

۲۰- مؤید حسینی صدر- نماینده خوی  ۰۹۱۴۴۱۵۶۶۸۳

۲۱- احمدعلی مقیمی – نماینده بهشهر   ۰۹۱۲۱۰۷۴۸۹۲

۲۲- محمدعلی حیاتی- نماینده فقید لامرد و مهر- مرحوم

۲۳- رضا رحمانی- نماینده تبریز،آذرشهر و اسکو  ۰۹۱۴۴۱۴۹۴۶۰

۲۴- علی‌اکبر آقایی- نماینده سلماس – ؟

۲۵- فرهاد بشیری- نماینده پاکدشت  ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱

۲۶- علیرضا سلیمی- نماینده محلات و دلیجان-  ؟

۲۷- علی کریمی فیروز جایی- نماینده بابل  ۰۹۱۱۱۱۲۷۷۷۵

۲۸- محمد آشوری تازیانی- نماینده بندرعباس،قشم ،حاجی‌آباد و ابوموسی  ۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴

۲۹- عبدالحسین ناصری- نماینده گرگان و آق‌قلا  ۰۹۱۱۱۷۱۷۳۶۶

۳۰- سیدمحمد مهدی پورفاطمی- نماینده دشتی و تنگستان  ۰۹۱۲۱۴۸۱۴۴۷

۳۱- سیدعلی ادیانی راد- نماینده قائم شهر و جویبار  ۰۹۱۲۲۲۳۶۷۶۹

۳۲- محمدمهدی افشاری- نماینده مرضدم داراب و زرین‌دشت   ۰۹۱۷۱۱۳۰۱۷۶

۳۳- سلمان خدادادی- نماینده ملکان- ؟

۳۴- سیدکاظم موسوی- نماینده مردم اردبیل،نیر و نمین  ۰۹۱۴۱۵۲۸۲۰۹

۳۵- سیدحسین هاشمی- نماینده میانه   ۰۹۱۲۱۱۱۴۱۷۴

۳۶- مراد علی منصوری رضی- نماینده رامیان، آزادشهر و فندرسک  ۰۹۱۱۱۷۶۳۲۴۶

شماره تلفن شخصیتهای نظام

دفتر علی شمخانی (دبیر شورای امنیت ملی): ۰۲۱۸۸۷۲۳۸۲۹

سیدمحمود علوی (وزیر اطلاعات): ۰۹۱۲۸۱۷۸۱۷۵

علی مطهری (نماینده تهران در مجلس):۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳-۰۲۱۳۳۱۱۹۷۹۶ – ۰۹۱۲۳۳۹۵۴۵۳۸

محمدباقر نوبخت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) ۰۹۱۰۱۱۱۴۳۵۹

اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس جمهور): ۰۹۱۲۱۳۰۰۶۴۰

عماد افروغ (نماینده پیشین تهران در مجلس): ۰۹۱۲۲۱۸۵۸۵۵

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور) ۰۹۱۲۱۱۲۰۲۳۲

محمد رضا باهنر ( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۰۹۱۲۱۱۳۳۲۶۲

مهدی چمران (عضو شورای شهر تهران) ۰۹۱۲۱۱۲۹۳۶۵

دکترغلامعلی حداد عادل (نماینده تهران)۰۹۱۲۱۳۳۳۹۹۰

محسن رضایی میرقائد (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام )

۰۹۱۲۳۲۷۷۴۱۸ – ۰۹۱۲۱۳۳۸۵۷۵ – ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۲۱

علاالدین بروجردی (رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس): ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸

عباس فلاحی باباجان اهر وهریس ۰۹۱۴۳۲۶۰۴۲۴
غلامرضا نوری قزلجه بستان آباد ۰۹۱۴۳۰۱۱۷۶۰
محمد باقری بناب ۰۹۱۴۴۲۰۶۷۷۴
مسعود پزشکیان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶
محمدحسین فرهنگی آذرشهر واسکو ۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸
علیرضا منادی سفیدان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲
مهناز بهمنی (اقتصادی) سراب ۰۹۱۴۱۳۱۰۰۵۴
علی علیلو شبستر ۰۹۱۲۵۰۸۱۰۴۱
ارسلان فتحی‌پور(اقتصادی) کلیبر-خداآفرین و بخش هوراند ۰۹۱۲۶۹۷۶۰۱۷
مهدی دوات گری مراغه وعجب شیر ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۴۹
محمد حسن‌نژاد (اقتصادی) مرند وجلفا ۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱
شهروز افخمی ملکان ۰۹۱۴۴۲۲۳۰۱۱
سید بهلول حسینی میانه ۰۹۱۲۲۱۸۵۷۹۷
محمد علی مددی میانه ۰۹۱۴۳۲۳۱۵۱۹
غلامحسین شیری هشترود واویماق ۰۹۱۴۱۲۱۳۵۳۸
الهویردی دهقانی ورزقان ۰۹۱۴۳۱۵۲۵۳۳
جواد جهانگیرزاده ارومیه ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۱۳
عابد فتاحی ارومیه ۰۹۱۴۴۴۱۴۴۲۴
نادر قاضی‌پور ارومیه ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹
محمد قسیم عثمانی بوکان ۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹
موید حسینی صدر خوی و چایپاره ۰۹۱۴۴۱۵۶۶۸۳
علی اکبر آقائی معانجوقی سلماس ۰۹۱۲۱۱۱۰۶۴۲
محمد علیپور ماکو-چالداران-پلدشت- شوط ۰۹۱۴۴۱۶۳۷۸۸
عثمان احمدی (اقتصادی) مهاباد ۰۹۱۴۳۴۲۰۸۵۰
روح‌الله بیگی ئیلانلو میاندوآب-شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۰۶
مهدی عیسی‌زاده میاندوآب- شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۵۳۲۲۳
عبدالکریم حسین‌زاده نقده و اشنویه ۰۹۱۹۰۳۰۹۰۱۶
رسول خضری پیرانشهر و سردشت ۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳
کمال‌الدین پیرموذن اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۴۱۵۱۱۵۱۵
منصور حقیقت‌پور اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۲۷۶۱۴۱۶۳
جلیل جعفری بنه خلخال خلخال و کوثر ۰۹۱۲۲۶۵۰۷۳۹
یونس اسدی مشکین‌شهر ۰۹۱۴۳۵۴۰۵۵۳
حبیب برومند داش قاپو مشکین شهر ۰۹۱۲۶۳۵۴۵۰۳
احمدی بخشایش اردستانی اردستان ۰۹۱۲۱۱۴۹۹۱۷
میرقسمت موسوی اصل گرمی ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۲
نیره اخوان بیطرف اصفهان ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹
احمد سالک کاشانی اصفهان ۰۹۱۲۱۳۷۵۹۹۵
حسن کامران دستجردی اصفهان ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵
عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷
محسن صرامی فروشانی خمینی‌شهر ۰۹۱۳۱۰۱۶۷۷۱
حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین‌شهر ومیمه و برخوار ۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸
عوض حیدرپور شهررضایی شهرضا و دهاقان ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۹۴
محمدعلی اسفنانی فریدن و فریدونشهر وچادگان ۰۹۱۳۳۰۲۸۴۳۵
سیدناصر موسوی لارگانی (اقتصادی) فلاورجان ۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲
عباسعلی منصوری آرانی کاشان و آران بیدگل ۰۹۱۲۱۱۱۳۴۵۸
علی ایرانپور مبارکه ۰۹۱۳۳۰۰۶۵۰۹
روبرت بگلریان مسیحیان ارمنی جنوب ایران ۰۹۱۲۳۸۶۶۰۹۰
سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی نائین و خور وبیابانک ۰۹۱۲۷۵۶۶۰۰
ابوالفضل ابوترابی نجف‌آباد و تیران و کرون ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸
محمد فیروزی نطنز و بخش قمصر ۰۹۱۳۲۶۲۵۲۴۵
سیدمحمد حسین میرمحمدی گلپایگان و خوانسار ۰۹۱۲۳۷۰۵۰۹۸
مفید کیائی‌نژاد ساوجبلاغ و نظرآباد وطالقان ۰۹۱۲۲۵۲۶۴۹۴
عزیز اکبریان کرج ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵
محمدجواد کولیوند کرج ۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۵
عبدالکریم جمیری بوشهرو گناوه و دیلم ۰۹۱۷۷۷۲۶۴۸۲
مهدی موسوی‌نژاد دشتستان ۰۹۱۲۲۵۲۳۰۵۱
سیدمحمد پورفاطمی دشتی و تنگستان ۰۹۱۲۴۹۰۹۸۹
موسی احمدی کنگان و دیر و جم ۰۹۱۷۱۱۳۵۳۷۰
مرتضی آقاطهرانی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۵۲۰۴۳۰
سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۴۸۳۰۲۱
غلامعلی حدادعادل تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۳۹۱۹۹۷۳۹۹
سیدعلیرضا مرندی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۱۶۳۹۶۸
سیدمسعود میرکاظمی(انرژی) تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۴۱
شاهرخ رامین تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۳۴۳۱۹۰۳
ابراهیم نکو (اقتصادی) رباط کریم و بهارستان ۰۹۱۲۱۹۵۷۵۱۹
اسفندیار اختیاری کسنویه یزد زرتشتیان ۰۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷
حسین گروسی شهریار-قدس- ملارد ۰۹۱۲۱۶۲۶۴۲۶
سیامک مره صدق کلیمیان ۰۹۱۲۱۰۹۹۱۰۸
یوناتن بت کلیا مسیحیان آشوری و کلدانی ۰۹۱۲۱۱۸۳۹۴۷
کارن خانلری مسیحیان ارمنی شمال ایران ۰۹۱۲۳۲۱۱۹۸۰
سیدحسین نقوی‌حسینی ورامین- پیشوا ۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵
فرهاد بشیری پاکدشت ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱
امیرعباس سلطانی بروجن ۰۹۱۳۳۸۰۵۰۳۱
سیدسعید زمانیان دهکردی شهر کرد ۰۹۱۳۱۸۱۹۱۱۶
مجید جلیل سرقلعه لردگان ۰۹۱۲۱۵۴۰۲۰۷
سیدمحمدباقرعبادی بیرجند و درمیان ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹
محمدعلی عبدالله‌زاده فردوس-سرایان- طبس ۰۹۱۲۳۷۹۶۷۰۵
جواد هروی قائنات ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳
مراد هاشم‌زهی نهبندان وسربیشه ۰۹۱۵۵۰۴۷۰۹۰
ابوالقاسم خسروی‌سهل آبادی تربت‌حیدریه و مه و لات‌و زاوه ۰۹۱۵۵۳۱۸۳۶۷
غلامرضا اسدالهی تربت‌جام-تایبادو باخزر ۰۹۱۲۴۴۸۲۸۸۴
محمود نگهبان سلامی خواف و رشتخوار ۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
حسین محمدزاده درگز ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۶۴ – ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۶۵
رمضانعلی سبحانی‌فر سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲
محمدرضا محسنی‌ثانی سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۲۸
احمد سجادی (انرژی) فریمان-سرخس-بخش‌های احمدآباد و رضویه ۰۹۱۵۵۰۳۷۲۸۴
هادی شوشتری قوچان وفاروج ۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵
محمد اسماعیل نیاء کاشمر-بردسکن و خلیل‌آباد ۰۹۱۵۱۱۵۱۱۸۵
سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۲۴۵۲۸۶
نصرالله پژمان‌‌فر مشهد وکلات ۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲
حسین سبحانی‌نیا نیشابور و تخت جلگه ۰۹۱۲۱۱۱۷۴۶۶
علی مروی (انرژی) نیشابور وتخت جلگه ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۱۰
محمد دهقانی‌نقندر چناران و بینالود ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
محمدرجایی باغ سیائی گناباد و بجستان ۰۹۱۹۳۵۷۸۷۴۹
هادی قوامی اسفراین ۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶
موسی‌الرضا ثروتی بجنورد ۰۹۱۵۱۱۰۸۲۵۴
قاسم جعفری بجنورد ۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸
عبدالرضا عزیزی شیروان ۰۹۱۵۱۸۴۸۳۲۶
جواد سعدون‌زاده (انرژی) آبادان ۰۹۱۶۱۳۱۱۲۰۰

*****

جنگ روانی برای رسیدن به اهداف-شماره تلفن نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام وخسته نباشید حضور تمامی همکاران عزیز وگرامی/سایت معلمان پیمانی

ما در این مرحله با تلاش وهمکاری شماعزیزان در سراسر کشور امید داریم بتوانیم وزارت آموزش وپرورش را در مورد خودمان ملزم به پاسخگویی کنیم . برای رسیدن به همین هدف در این مرحله نمایندگانی را انتخاب کرده ایم که واقعا مرد عمل باشند وبه ما کمک کنند . ضمنابه پیشنهاد همکاران رسانه های واحدی را معرفی می کنیم تا همگی به این رسانه ها فشار بیاوریم تا از وزیر سوال بپرسند . خواهشمند است در هنگام تماس حتما ذکر کنید ما معلمان پیمانی استخدام ۸۹ هستیم وحتما به تبدیل وضعیت در یزد اشاره کنید. از همه ی همکاران استدعا داریم همگی تماس بگیرند ونتیجه ی اقدامات خود را درنظرات بنویسید تا تعداد دوستانمان فعالمان را بدانیم.

۱-دکتر حسن کامران نماینده ی اصفهان وعضو کمسیون امنیت ملی    ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵   فقط تماس بگیرید پیامک بی فایده است . به علت مراجعات زیاد مردمی سخت می شود تماس گرفت .اما مردعمل هستند با استفاده از ایشان حتی می توانیم به وزیر برسیم.

۲-خانم نیره اخوان نماینده ی اصفهان و همسر دکتر کامران ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹

۳-عطاءالله سلطانی  نماینده ی رزن ورییس کمیته ی آموزش وپرورش مجلس۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴

۴-امیر خجسته نماینده ی مردم همدان۰۹۱۸۱۱۱۱۵۰۷

۵-بخش نیمروزی رادیو ایران:۰۲۱۲۲۱۶۴۴۶۴    -۳۰۰۰۰۶۱۰

۶-خبرگزاری فارس:۰۲۱۸۸۹۱۰۵۰۰ –info@farsnews.com

۷-تماس با خبر ۲۰:۳۰:   ۳۰۰۰۲۰۳۰    – تلفن:۰۲۱۲۲۱۶۴۸۱۹

۸-تماس با نشریه ی نگاه:   ۰۲۱۸۲۲۸۲۱۱۹  – پیامک ۳۰۰۰۱۲  –  negah@medu.ir                   

۹-مرکز پاسخگوی وزارت:۰۲۱۸۲۲۸۸۰۰۰

۱۰-دفتر مدیر کل بازرسی وشکایات وزارت آموزش وپرورش:۰۲۱۸۸۸۰۰۲۱۵

 ما می توانیم موفق شویم بنابراین از همه ی همکاران گرامی تقاضا داریم با احساس مسئولیت ویژه تا حصول نتیجه با شماره های اعلام شده تماس بگیرند . از همکارانمان در اصفهان خواهشمندیم در تماس با دکتر کامران ما را یاری رسانند. /http://peymani-89.blogfa.com/category/2

مه با هم برای یکبار هم که شده متحدشویم و با نماینده ها حرف بزنیم  تابدانند ظلمی هم درحق ما نیروهای پیمانی ۸۹ رخ داده است. .شماره تماس دکتر هروی نایب رییس کمسیون آموزش شماره ی ایشان ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳ا

سلام شماره دکتر شاهین محمد صادقی نائب رئیس مجلس و عضو هیئت رئیسه 

۰۹۱۲۲۱۸۵۸۷۸

شماره ثروتی نماینده فعال بجنورد خراسان شمالی ۰۹۱۵۱۱۰۸۲۵۴

تلفن دکتر خسروی ۰۹۳۷۳۴۵۶۷۹۰  حتما زنگ بزنید جواب میده

شماره دکتر فیاضی ۰۹۳۵۳۵۶۷۸۹۰

سلام شماره حاج عیسی دارایی نماینده اندیمشک خوزستان اینه- ۰۹۱۶۱۴۰۰۱۸۲

اقای ناصر عاشوری(نماینده شهرستان فومن)
 ۰۹۱۲۱۵۹۳۶۱۹

نماینده ی محترم خرمشهر جناب آقای عبدالله سامری ۰۹۱۶۳۳۳۷۶۳۹ ما به ایشان پیام دادیم

سلام شماره همراه دکتر شهریاری نماینده زاهدان و رییس کمسیون بهداشت مجلس ۰۹۱۲۱۱۲۵۹۰۲ لطفا همگی تماس بگیرید

۰۹۱۷۷۶۱۰۰۷۹شماره آقای ابوالقاسم جراره می باشد

مهندس پاپی نماینده دزفول خوزستان)
شماره ایشان ۰۹۳۷۳۵۰۴۴۸۵

شماره جناب آقای کریمیانی نماینده شهرستانهای مریوان و سروآباد۰۹۱۸۸۷۴۰۷۹۲

اینهم شماره یونس اسدی نماینده شهرستان مشگین شهر۰۹۱۴۳۵۴۰۵۵۳

سلام:همکاران عزیز با نماینده خرمشهر در تماس باشید نماینده ی بسیار فعالیست شماره۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹ حاج عبدالله سامری حتمابا ایشون در تماس باشید شاید کاری برای ماکردند

دکتر عباس مقتدایی -سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده اصفهان ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷

دکتر کامران نماینده ی اصفهان. ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵ حتما زنگ بزنید خیلی پیگیره
خانم اخوان نماینده ی حقوقی مجلس ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹

**************

تلفن نماینده ها جهت تماس با آنها
-فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵}
{-علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵}
-حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳}
{-سید حسین نقوی حسینی ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲
-تهران تهران لاله افتخاری۳۲۷۵۲۱۱-۰۹۱۲
{-فارس شیراز دستغیب سیداحمدرضا ۶۳۵۶۷۱۶ ۱۱۲۲۴۷۰-۰۹۱۷
-خوزستان آبادان دهشتی سیدحسین ۳۲۲۲۴۰۶ ۶۳۰۷۱۲۰-۰۹۱۶
{-آذربایجان شرقی تبریز و آذرشهر و اسکو رحمانی رضا ۴۱۴۹۲۶۰-۰۹۱۴
{-تهران تهران رسائی حمید ۴۷۹۵۴۱۵-۰۹۱۲
{-فارس جهرم رضایی‌کوچی محمدرضا۷۱۶۸۶۱۲-۰۹۱۷
{-تهران تهران زارعی علی‌اصغر ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲{
-تهران تهران زاکانی علیرضا ۳۲۰۹۸۸۶-۰۹۱۲
-خوزستان شوشتر و گلوند سادات‌ابراهیمی سیدمحمد ۱۱۲۷۲۵۷-۰۹۱۶
نوشهر و چالوس- آقای قاسم احمدی لاشکی
عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم ۰۹۱۱۱۹۵۴۳۷۸
محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی کمیسیون عمران ۰۹۱۸۳۳۷۰۷۲۷
وحید احمدی نماینده کنگاور صحنه هرسین بیستون ۰۹۱۲۶۵۰۶۶۶۶
فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵
علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵
حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳
{-آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو فرهنگی محمدحسین ۴۱۵۶۰۹۸-۰۹۱۴
-فارس شیراز قادری جعفر ۷۱۶۱۳۶۵-۰۹۱۷
آذربایجان‌غربی ارومیه قاضی‌پور نادر ۳۳۶۰۲۳۶ ۱۴۱۰۴۱۹-۳۹{
-خراسان‌رضوی مشهدوکلات کریمی‌قدوسی جواد ۳۱۴۵۹۹۶-۰۹۱۵
{-تهران تهران کوچک‌زاده مهدی ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲{
خیلی مهم-گیلان رشت کوچکی‌نژاد جبار ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱
{-آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو منادی‌سفیدان علیرضا ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴{
-بوشهر دشتی و تنگستان پورفاطمی سیدمحمدمهدی ۱۴۸۱۴۴۷-۰۹۱۲ ردبیل
حقیقت پور۰۹۱۲۷۶۱۴۱۴۳
افضلی فرد۰۹۱۴۳۵۱۲۶۱۲
پیر موذن۰۹۱۴۱۵۱۱۵۱۵
نماینده های کرمانشاه 
محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی کمیسیون عمران ۰۹۱۸۳۳۷۰۷۲۷
وحید احمدی نماینده کنگاور صحنه هرسین بیستون ۰۹۱۲۶۵۰۶۶۶۶
فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵
علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵
حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳
تهران _ زارعی علی‌اصغر: ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲
آذربایجان‌شرقی، تبریز و آذرشهر و اسکو _ منادی‌سفیدان علیرضا: ۴۴۳۳۶۱۸ ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴
گیلان _ کوچکی‌نژاد جبار: ۴۲۴۴۶۶۹ ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱
اصفهان _ عباس مقتدایی: ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷
سلطانی: ۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴
نماینده پاکدشت _ فرهاد بشیری: ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱
اراک _ سلیمی : ۰۹۱۸۸۶۶۳۴۶۰
۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴ سلطانی
۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸ جعفری قاسم
۰۹۱۱۱۵۲۱۹۴۶ – ۰۹۳۵۳۵۶۷۸۹۰ فیاضی
تهران_ کوچک‌زاده مهدی ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲
میر قسمت موسوی اصل ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۳
منادی علیرضا ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴
یزد_اسفندیار اختیاری کسنویه ۰۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷
خسروی ۰۹۳۷۳۴۵۶۷۹۰ 
عباس قائدرحمت نماینده دورود و ازنا لرستان
۰۹۱۲۱۳۶۴۳۸۵ 
غلامرضا نوری – بستان آباد
۰۹۱۴۳۰۱۱۷۶۰
شماره تلفن های آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

درباره نویسنده

2088مطلب نوشته است .

۳۰ Comments on “شماره تماس”موبایل” نمایندگان مجلس”دهم”وادواری”

 • رضا wrote on ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۷:۳۰

  با سلام.. از نمایندگان محترم تقاضا دارد برای رضای خدا. طرح حذف محرومیت مشمولان غایبی که بر اساس بودجه سال ۹۴ به صورت نقد جریمه خدمت سربازی را واریز نمودند را مانند مشمولان غایب در بودجه سال ۹۵  حذف نمایید چرا که این یک تبعیض و اجحاف در حق مشمولان سال ۹۴ است.  برای رضای خدا لطفا این کار را انجام بدید که مجدد به جامعه برگردیم و ما را به عنوان شهروند درجه ۲ نشناسند  انگشت نما نشویم… ممنون

 • محمدحسین wrote on ۱۳ آبان, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۶

  سلام نمایندگان ملت شما را قسم میدم به رگهای بریده سالار شهیدان شمارا قسم میدم به پهلوی شکسته خانم زهرا شمارا قسم میدهم به ابروی امام زمان به وضع معیشت و حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح رسیدگی و دلسوزی کنید به مولای علی هر ماه جلوی خانواده ام از خجالت اشک میریزم به -خداوندی خدا قسم .فکر ابرو و کرامت و حرمت ما باشید .ممنون

 • کارمند wrote on ۲۲ آذر, ۱۳۹۶, ۹:۴۹

  با سلام و احترام
  خدا کمک کند و نمایندگان مجلس همت کنند وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی هر چه سریعتر اتفاق بیوفتد ، سر و سامان یافتن و بهبود وضعیت اسفبار پرسنل و کارشناسان این سازمان یک نیاز حیاتی است .در حال حاضر حقوق های ما زیر خط فقر (یک و نیم میلیونی) و قراردادهای ما نیز ظالمانه است. بخصوص در شهرستانها

 • ناشناس wrote on ۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۶:۲۴

  در مورد شماره تماس مسعود پزشکیان ،
  شماره ای هست که در صورتی که در ساعت غیر کاری که با دفترشون تماس گرفته میشه،این شماره رو به عنوان تماس از طریق پیامک،جهت کار ضروری معرفی میشه و با شماره ای که در این صفحه گفته شده فرق داره شماره جدید ۰۹۱۴۹۱۹۵۶۶۰

 • emitis wrote on ۱۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۷:۲۲

  شماره تلفن٠٩١٢۴٠۵١٧٨۶ که تو سایتتون زدید ٧ سال دست بندس و شما با قرار دادن تو سایتتون ایجاد مزاحمت می کنید اگر بر ندارید من به پلیس فتا شکایت می کنم ازتون

 • پیراسته فر wrote on ۱۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۱۴

  سلام ایمیتیس
  همچین شماره ای(٩١٢۴٠۵١٧٨۶) تو سایتم نیست،ضمناًبجای تهدید،محترمانه بگید،که بهترنتیجه می گیرید.
  چون شماره هایی که زدیم ،شماره نمایندگانی است که خودشان با علاقه واشتیاق به موکلین داده اند ویا دردفتر ملاقاتشان زده اند،برای اینکه تنورانتخابات راداغ نگه دارند،ما که نرفتیم ازجاهایی خصوصی ومحرمانه شماره ای رابرداریم!که شما ماراتهدیدمی کنید.

 • ماه بانو wrote on ۱۵ دی, ۱۳۹۶, ۱۸:۰۹

  جناب emitis شماره شما در سایت وجود ندارد. شماره مشابه با شما ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ در این صفحه موجود است.

 • ثنا صفری wrote on ۱۹ دی, ۱۳۹۶, ۱۰:۴۳

  شماره تلفن پروانه سلحشور نماینده مجلس

 • Mohammad wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۳:۲۶

  سلام.خوبید؟ممنون از سایت خوبتون.ببخشید بنده شماره موبایل نمایندگان مجلس یازده و دوازده و وزرا رو میخواستم……لطفا ارسال کتید.با احترام و تشکر

 • پیراسته فر wrote on ۳ بهمن, ۱۳۹۶, ۳:۳۶

  سلام آقامحمد
  یه ۴و۵سالی بمن مهلت بده!شماره تلفن نمایندگان دوره یازدهم ودوازدهم را میذارم.
  امردیگری ندارید!؟

 • امید wrote on ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷, ۶:۳۰

  سلام.شماره تماس علی اصغر احمدی رو میخاستم.معاون سیاسی وزیر کشور و دبیر کل حزب همبستگی.خواهشا دوستان کمکم کنید.
  معاون سیاسی وزیر کشور از ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تا ٢٠ شهریور ١٣٩۶ بوده است. او پیشتر معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر و امید و دبیر کل جمعیت هلال احمر بوده است. او مدتی استاندار گلستان و نماینده شاهرود بوده.احمدی همچنین معاون وزیر کشور در دو دوره، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دبیر شورای امنیت کشور بوده‌است.

 • سعادت wrote on ۲۷ خرداد, ۱۳۹۷, ۱۸:۵۱

  باسلام من یک گله از وزارت آموزش وپرورش ویک تقاضا به نمایندگان مجلس…گله ام از آموزش وپرورش اینکه ما بامدرک فوق و لیسانس وبالاتر در روستاها بیکار بودیم از سر ناچاری برای یک لقمه نون کارگری از روستا دور بودیم تا متوجه شدیم دیپلمی وفوق دیپلمی ها عرصه نهضت را توروستا از ما گرفتند و وراثتی انتقالش دادند به همسر یا اقوامشان واین عدالت همچنان باقیست!!!وما بامدرک بالاتر باسابقه تدریس دوسال سرباز معلمی سالهای۸۴ -۸۶ همچنان بیکاریم ..وزیر محترم آموزش وپرورش ببخشید شما برای استخدام نیروی جدید چرا از ما ک هم سابقه تدریس داریم وهم مدرک فوق لیسانس وبالاتر، استفاده نمیکنید ؟!تقاضام از نمایندگان مجلس اینکه خواهش میکنم الکی به حق التدریسیهای با مدرک پایین ونهضتی هایی ک با بی عدالتی وارد این ماجرا شدند رای ندهید.یکم به وضعیت ما هم تاملی داشته باشید وچاره ای،دیگه زندگیمون داره فلج میشه…

 • رضا wrote on ۲۹ خرداد, ۱۳۹۷, ۱۳:۱۲

  با سلام
  افزایش بیش از صد در صدی قیمت آهن آلات بخصوص میلگرد که یک کالای استراتژیک می باشد عمده عامل افزایش قیمت مسکن و خودروکالاهای صنعتی و فلزی و سایر کالاها می باشد ،در تابستان گذشته قیمت میلگرد هر کیلو ۱۵۰۰ تومان بود در ۲۴ اسفند ۹۶ به ۲۵۵۰ تومان رسید و الان ۳۳۰۰ تومان می باشد و عجیب است که نه دولت و نه مجلس ونه صدا و سیما و نه قوه قضائیه کوچکترین اعتراض و اشاره ای به این گرانی و افزایش قیمت بی رویه نمی نمایند و خدا داند که چه مافیایی پشت این قضیه است در حالی که از صفر تا صد فرایند تولید آن داخلی می باشد و متاسفانه هر چه تولید می شود صادر می گردد بطوری که در بازار داخلی با این رکودی که وجود دارد بعضاً کمبود هم می باشد .شاید شما بتوانید پیگیری نمایید و مسئولین را به پاسخگویی بکشانید. با تشکر

 • دانشجو wrote on ۴ تیر, ۱۳۹۷, ۹:۱۵

  باسلام نماینده محترم مجلس شما و سایر نمایندگان به عنوان منتخب مردم وظیفه شرعی و ملی دارید مطالبه گری از دولت برای عمل به اصلی ترین وظیفه خود یعنی عمل به اقتصاد مقاومتی به نحوی کاملا منطبق با سیاستهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری را با قوت و شدت در مجلس به انجام برسانید و مسئولین اجرایی را از پناه بردن به حواشی خطرناکی مثل تصویب لوایح چهارگانه برای حل مشکلات اقتصادی حفظ کرده و باز بدارید.

 • ابراهیم کمانکش wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۷, ۱۶:۲۵

  اعرض سلام اینجانب جانباز ۱۵درصد که درسن ۱۴سالگی درس رارهاکردم وبه جهبه رفتم یک سال بسیجی ودوسال خدمت کردم انزمان فکر نمی کردم فردای هست حالادیگردیرشود نه کاری نه سرمایی نهتوانه کارکردان دارم ازسپا ۶۰۰تومان میگرم اما جانبازانه بنیاد۱۵۰۰میگیرند تورا به خداقسم پروند من به بنیاد انتقال دهید کارزیادی ازشما نمیخاهم توراامامحسین قسم میدم شمارا امام حسین می سپارم خدا یارد باشد

 • جانباز wrote on ۲۷ تیر, ۱۳۹۷, ۱۶:۲۷

  اعرض سلام اینجانب جانباز ۱۵درصد که درسن ۱۴سالگی درس رارهاکردم وبه جهبه رفتم یک سال بسیجی ودوسال خدمت کردم انزمان فکر نمی کردم فردای هست حالادیگردیرشود نه کاری نه سرمایی نهتوانه کارکردان دارم ازسپا ۶۰۰تومان میگرم اما جانبازانه بنیاد۱۵۰۰میگیرند تورا به خداقسم پروند من به بنیاد انتقال دهید کارزیادی ازشما نمیخاهم توراامامحسین قسم میدم شمارا امام حسین می سپارم خدا یارد باشد

 • پیراسته فر wrote on ۲۹ تیر, ۱۳۹۷, ۷:۳۳

  سلام جانبازعزیز
  خوب بودکه شهرتو می نوشتید وخطابت هم به نماینده شهرت بودبااسم ،که دفترش پیگیرمی شد.

 • امید wrote on ۱۶ مرداد, ۱۳۹۷, ۱۲:۱۰

  شماره تماس علی اصغر احمدی رو میخاستم.معاون سیاسی وزیر کشور و دبیر کل حزب همبستگی.خواهشا دوستان کمکم کنید.
  معاون سیاسی وزیر کشور از ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تا ٢٠ شهریور ١٣٩۶ بوده است. او پیشتر معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر و امید و دبیر کل جمعیت هلال احمر بوده است. او مدتی استاندار گلستان و نماینده شاهرود بوده.احمدی همچنین معاون وزیر کشور در دو دوره، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دبیر شورای امنیت کشور بوده‌

 • الیاس wrote on ۱۱ آبان, ۱۳۹۷, ۱۲:۲۹

  از نمایندگان کمیسیون افتصادی و کمیسیون قضایی خواهشمندم که ماده ای در قوانین خانواده اصلاح کنند با این مضمون که
  بعد از متارکه شرعی و ازدواج مجدد زوجه ، دین مهریه از شوهر اولیه ساقط شود تا زوجه از دو زوج و زوج های بعدی مهریه دریافت نکند
  متاسفانه این در کشور ایران باب شده است که زوجه مهریه خودش از زوج اولیه تقسیط می کند سپس به بهانه هایی طلاق می گیرد و با فرد دیگری ازدواج می کند و …..

  با تشکر فراوان

 • عل اصغر wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۷, ۴:۴۲

  سلام وعرض ادب خدمت نماینده محترم شهرستان تایبادوتربت جام دکتررحیمی ۵۳ساله که ازاول انقلاب درهاددرگروه قنوات مشغول خدمت شدمازسوی همین نهادمردمی به جبهه اعزام شدک من درسال ۶۱زمینی گرفتم وبیماری سختی مبتلاشدم مجبوربفروش زمین درهمان سال۶۱جهت درمان وجراحی کلیه به مبلغ ۸۰هزارتومان فروختم بدون اینکه اطلاعی داشته باشم که بعد زمین یامسکن به تعلق نمیگره حالاحدود۱۵ساله بعلت بیماریهاوجراحیهاازقبیل قلب بازتعویض دریچهای قلب ریه دستگاه گوارش وفشارخون قندخون وغیره تحت پوشش کمیته امدادتایبادمیباشم توی خانه مستاجری که بخاطرنداشتن اجاره خانه دربدرم لذاعاجزانه تقاضامندم باتوچه به وضع ملی بدی که دارم واین همه ماده برای خانه دارشدن مددجویان بنده موردلطف ومرحمت خودوتمام مسعولین دلسوزقشرضعیف تابنده هم خاندارشوم وبند جیم که رابرایم حذف یااینکه راضیم باخانوادم توی دشت زمین بدهن تاچادربزنم وزندگی کنیم اجرکم عندالله

 • عل اصغر wrote on ۱۸ دی, ۱۳۹۷, ۵:۰۶

  سلام مجدد حدود۴۰ساله که مستاجرم واواره توی کوجه خبابان و۱۵ساله ازکارافتادم فقط باحقوق کمیته امدادحتی باگرانی داروها هزینه داروهایم نمشودشمابخداقسم میدم حتی اه شده باکمک خیرین بزرگواروکمک خداوندبخشنده ومهربان مشکلم حل بفرماییدتاازاین بیشترشرمنده خانوادم نشم ازخداوندارزوی موفقیت برای همه دلسوزان این مرزوبوم میکنم شمارهتماسم درکمیته امدادامام خمینی تایبادهست۵۴۵۲۶۹۶۵و۰۹۳۰۸۳۸۵۵۷۱میباشدتوکلم رخداتاانشاالله خبرهای خوبی بنوم باتشکرفراوان

 • ناصر wrote on ۱ اسفند, ۱۳۹۷, ۱۳:۴۳

  سلام
  ممنونم از مطلب بسیار مفیدتون

 • Amir wrote on ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸, ۱۰:۲۴

  باسلام و عرض ادب و احترام خدمت نمایندگان محترم
  ما چیزی از شما نمی خواهیم جز عمل به قانون و شرع در این راستا شما نمایندگان باید و باید به طرح شفافیت در تمام ارکان کشوری اعم از دولت و غیره…یعنی همه چیز مملکت جز مسائل امنیتی رای مثبت بدهید و این طرح را تصویب کنید
  در صورت مخالفت شما نمایندگان از این خواسته بر حق برداشت ما مردم از مخالفین این خواسته این است شما منافق و خائن هستین
  شفافیت….
  شفافیت….
  شفافیت….
  والسلام…………

Trackbacks

 1. شمار ه موبایل – آموزش سایت سازی
 2. شمار ه موبایل – مجله کلیک
 3. شمار ه موبایل – تبلیغ کلیک
 4. آدرس دکتر پژمان خسروی دزفول - دانش فایل
 5. موبایل پیمان اردبیل – گوگلی
 6. آدرس ارتباط مردمي با عبدالرضا مصري در کرمانشاه | علم پدیا
 7. ::: مهم و فوری ::: کمپین جلوگیری از تاثیر قطعی سوابق در کنکور 98 - صفحه 210

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما