“زن” در ضرب المثل های ملل مختلف

درادامه درمورد اینکه چراخداونددرقرآن میفرماید:حیله”مکر” زنان ازحیله شیطان هم قوی تراست-راخواهیدخواند

انگلیسی:

زن شری است مورد نیاز.

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی ‌داند.

مردی که زن می گیرد مثل کسی است که میمون می پروراند.او باید مسئول خرابکاریش باشد.
اگر زن به اندازه خوبیش کوچک می بود سرا پایش با یک پوست نخود پوشیده می شد.
سگ همیشه قابل اعتماد است و زن تا اولین فرصت.
زن در ۱۰ سالگی فرشته در ۱۵ سالگی طاهره در ۴۰ سالگی ابلیس و بعد از آن عفریته است.
به زن بگو زیبایی تا از خوشی دیوانه اش کنی.
دختر عفیف اگر پایش شکسته باشد بهتر است تا برای تفریح از خانه دور ماند.

اسپانیولی:
به زن بی صدا و سگ ساکت اعتماد مکن.
گیسوی زن داراز است و عقل او گرد.
زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور.
دختران که همه خوبند پس زنان بد از کجا می آیند.

استونی:

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

اعراب:
زن کچل به موهای دختر خاله اش می نازد.

ایتالیایی:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

ایرانی:

زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند.

زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشکله.

زن که رسید به بیست، باید بحالش گریست.

زن سلیطه سگ بی قلاده است.

از سه چیز باید حذرکرد: دیوار شکسته ، زن سلیطه ، سگ گیرنده

سلیطه یعنی :هرزه چانه و زبان دراز،حراف

راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی.

زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری.

زن تا نزاییده دلبره، وقتی که زایید مادره.

زن بیوه را میوه اش می خواهند.

زن بلاست، اما الهی هیچ خانه ای بی بلا نباشه.

زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا.

زن بد را اگر در شیشه هم بکنند کار خودشو میکنه.

زنی که جهاز نداره، اینهمه ناز نداره !

آفریقایی:
زن حکم اسب را دارد ..کسی که او را می راند صاحب اوست.

آلبانی:
زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضی کن.
زنی که می خواند شو هر می خواهد.

آلمانی:

کاری را که شیطان ازعهده ی آن بر نیاید زن انجام می ‌دهد.

وقتی زنی می ‌میرد یک فتنه از دنیا کم می ‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

زن شکل فرشته و قلب افعی و شعور خر دارد.
مراقبت از یک جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از یک زن
زن زیبایی را بر عقل و شعور ترجیح می دهد.
زن بدون مرد باغ بدون دیوار است.

آمریکایی:
دهان زن تعطیل بردار نیست.
زن زیبا =زحمت زیبا.

سوئدی:
به محصولت تا به انبار نریزی و به زنت تا در گورش نسپاری اعتماد مکن.
زن زیبا و مال دنیا خائن ترین چیزهاست.

فرانسوی:

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

مردی از چوب به زنی از طلا می ارزد(ناپلئون).
بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

فنلاندی:
مرد برای کار از خانه بیرون می رود و زن برای اینکه او را تما شا کنند.
زن را از ده بگیر نه از خیابان.

کوبایی:
زن وسگ را باید دنبال نژادشان رفت.
زن را هم می شود مانند سگ به یک تکه استخوان اغوا کرد.

گرجی‌:

اسلحه زن اشک اوست.

مراکشی:
با زنت مشورت کن و عقیده خودت را اجرا نما.
زنی که از خانه بیرون می رود حکم باغی را دارد که در مسیر گله قرار گرفته باشد.

نروژی:
شیطان زن را بلعید ولی از هضمش عاجز ماند.
نه ماهی بدون استخوان است نه زن بدون جنون.
زن مثل نعناع است هر چه بیشتر آن را بکوبی بویش بهتر است.
به سگی که می خوابد و به جهودی که قسم می خورد و به زنی که گریه می کند اعتماد مکن.
گوشت را به خواستگاری بفرست نه چشمت را.

هلندی:

وقتی زن خوب “زیبا”در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

تمام شعور زن در خانه است اگر از آن خارج شد فاقد ارزش می گردد.
اگر زن خوب بود خدا هم یکی برای خودش درست می کرد.

هندی:
سواد برای زن مانند خنجر در کف میمون است.
به ابلیس پناه بده ولی به زن راه مده.

یونانی:

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مرد مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

***

١-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

٢ – مردی که به خاطر ” پول ” زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل

فرانسوی )

۳- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )

۴- زنی سعادتمند است که مطیع ” شوهر”  باشد. ( ضرب المثل یونانی )

۵- زن عاقل با داماد ” بی پول ” خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )

۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی )

٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند.

( ضرب المثل آلمانی )

٨ – داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت .

( ضرب المثل لهستانی )

٩- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد.

( ضرب المثل ایتالیایی)

١٠ -داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .

( ضرب المثل فرانسوی )

١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.

( ضرب المثل ایتالیایی )

١٢- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج ،به مادرش

. ( ضرب المثل آذربایجانی )

١٣- برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی .

( ضرب المثل چینی )

١۴- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن .

( ضرب المثل چینی )

١۵- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر.

( ضرب المثل اسپانیایی)

١۶- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را

از او دور نگه دار . ( ضرب المثل ترکی )

١٧- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

١٨- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد.

( ضرب المثل اسپانیایی )

١٩- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است .

( ضرب المثل فرانسوی )

٢٠- ازدواج کردن وازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است .

( سقراط )

٢١- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت

بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. ( بورنز )

٢٢- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود.

( رولاند )

٢٣- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ( ناپلئون )

 

٢۵- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر

زنمان را خودمان انتخاب کنیم . ( خانم پرل باک )

٢۶- با زنی ازدواج کنید که اگر ” مرد ” بود ، بهترین دوست شما می شد . ( بردون)

٢٧- با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً

نخوانید . ( سونی اسمارت)

٢٨- برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید ” کر ” باشد و  زن ” لال ” . ( سروانتس )

٢٩- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ ” شجاعت ” می خواهد. ( کریستین )

٣٠- تا یک سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتی های یکدیگر را نمی بینند. ( اسمایلز )

٣١- پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید.

( فرانکلین )

٣٢- خانه بدون زن ، گورستان است . ( بالزاک )

٣٣- تنها علاج عشق ، ازدواج است . ( آرت بوخوالد)

٣۴- ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو

” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند. ( سعید نفیسی )

٣۵- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال

تحمل! ( تن )

٣۶- شوهر ” مغز” خانه است و زن ” قلب ” آن . ( سیریوس)

٣٧- عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ( بالزاک )

٣٨- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، اما حالا شش فرزند دارم و
دارای هیچ نظریه ای نیستم . ( لرد لوچستر)

٣٩- مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند ، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.

( بن بیکر)

۴٠- با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش . ( سینکالویس)

۴١- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید . ( پاستور )

۴٢- ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار

خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید.

( سقراط)

۴٣- قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای

خودت دعا کن . ( یکی از دانشمندان لهستانی )

۴۴- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. ( کارول بیکر)

۴۵- من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او

عزیزتر باشم . ( آگاتا کریستی)

۴۶- هر چه متأهلان بیشتر شوند ، جنایت ها کمتر خواهد شد. ( ولتر)

۴٧- هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن

را مربوط به خودش می داند . ( جانسون )

۴٨- زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی

تواند مردی را که شنونده خوبی نیست ، تحمل کند. ( کینهابارد)

۴٩- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل

پیدا می کنند. ( شاو)

۵٠- وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی ، مهمان هایت را یک شب خوشحال می

کنی و خودت را عمری ناراحت ! ( روزنامه نگار ایرلندی )

۵١ – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند. ( ضرب المثل اسکاتلندی)

۵٢ – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . ( ضرب المثل آلمانی )

۵٣ – تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی . ( شارل بودلر )

۵۴ – دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا .

( ضرب المثل اسکاتلندی )

۵۵ –  ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. ( مثل سانسکریت )

۵۶ – زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند .
(ضرب المثل آلمانی )

۵٧ – ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. ( مارک تواین )

۵٨ – ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و
شیرینی و بی مزگی . (ولتر )

۵٩ – تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر کنی. ( شارل بودلر )

***

ایرانیها

«اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟» والله دروغ چرا، من یکی علت در کنار هم نهادن این سه را نمی فهمم. من می گویم آن که ندیده است دستش را بلند کند! از آن گذشته، آن چه که درشماری از این ضرب المثل ها که بی گمان، دست پخت جامعه و فرهنگ مردسالار ماست، جالب است این که برای این که یک فحشی هم به زنها داده باشیم، حرف مسخره و بی معنی هم زیاد می زنیم. اگر این نیمی از بلاهت باشد، نیمه دیگرش به این صورت در می آید که در گذر زمان هم، این حرفهای مسخره را بلغور می کنیم کما این که کرده ایم و ظاهرا حالی مان هم نیست که حرف مان بی معناست. این عبارت «شمشیر وفادار» دیگر چه صیغه ایست؟ نکته این است که این شمشیر، حالا وفادار یا بی وفا را یکی باید به دست بگیرد. چون در غیر این صورت، یک تکه فلز بی بو و خاصیتی است که خود قادر به انجام هیچ کاری نیست. حتی اگر تیز هم باشد، نمی تواند ماست را ببرد تا چه رسد به هر چه های دیگر. ولی ذهنیت مردسالار و یا زن ستیز، چه فرقی می کند، به این جزئیات کار ندارد.

یا مثلا دقت کنید در این ضرب المثل:

« برکنده به، آن ریش که در دست زنان است» . «ریش دست کسی افتادن» البته یک معنای مجازی هم دارد. یعنی اختیار زندگی ات دست دیگری باشد. من از شما می پرسم شما در دور و بر خودتان، چند تا خانواده را می شناسید که مسئولیت تقریبا همه خرده ریز زندگی به دست زن خانه نباشد!؟

آقای محترم صبح به صبح کتش را می پوشد و یا دستی به ریش خضاب بسته و نبسته اش می کشد و می رود سر کار- به خانوارهائی که زن علاوه بر مسئولیت همه خرده ریز زندگی هر صبح مثل آقا به سر کار هم می روند، فعلا کار ندارم- البته که «مسئولیت» پول درآوردن به عهده اوست ولی آیا زندگی فقط به همین جا تمام می شود؟ برخی مردان «خیلی هم باغیرت» ایرانی هم به این افتخار می کنند که من حتی یک تخم مرغ هم بلد نیستم نیم رو کنم. خوب، مردک، پس برو بمیر… این افتخار دارد!؟

البته گاهی هم اتفاق افتاده است که زنها هم بیش از اندازه بی دست و پائی نشان دادند که از توصیف بیشتری می گذرم.

« جزع و گریستن دیوانگی باشد و کار زنان» من که نمی شناسم ولی شما آیا می شناسید مردی را که هیچ گاه در زندگی اش نگریسته باشد! ؟خوب اگر گریستن، دیوانگی باشد، خوب آقای دیوانه، تو رویت می شود به دیگری می گوئی دیوانه!

و این را که از «قابوس نامه» داریم که «دختر نابوده به، چون بود یا به شوی یا به گور» این جا دیگر چه می توانم گفت؟ یک عمری است که دارند درس های اخلاقی این جور کتابها را به خورد ما می دهند بدون این که کسی زحمتی بکشد و دستمان را بگیرد تا در هر قدم پایمان را روی خرابکاریهای موجود در این کتابها نگذاریم. در همین عبارت اندکی دقیق شوید. نمی دانم متوجه تناقض هستید یا نه! دختر را به محض تولد که نمی شود داد به شوی، پس، اگر بخواهیم، «پند» اخلاقی این بزرگوار را به گوش بگیریم، باید دختر را به «گور» کنیم. !!

فرانسویها

فرانسوی ها هم «زن» و «اسب» را به یک دیگر وصل می کنند، «زن ها و اسب ها هیچ یک بی عیب و نقص نیستند» خوب نباشند مگر چیزی هست که بی عیب و نقص باشد.؟

البته گاه می شود که ضرب المثل حالت فحش و ناسزا می گیرد، «از دریا نمک بیرون می آید و از زن شر و بلا» حالا به این نکته البته کار ندارند که اگر این درست است، آن وقت، مردهائی که به خاطر همین زنها، که از آن ها شر و بلا می آید، حاضرند دست به هر کاری بزنند، کما این که در تاریخ زده اند، باید تا چه پایه ابله و زبان نفهم بوده باشند. آدمی که عقل داشته باشد، آیا خود را به دردسر می اندازد که برای خود «شر و بلا» درست کند!؟

این را هم به همت فرانسویان داریم که «ارابه راه را خراب می کند، زن مرد را و آب، شراب را»

انگلیسیها

انگلیسی های «جنتلمن» ولی در حوزه ضرب المثل زیاد جنتلمن نیستند، «زن مثل ازگیل است. همین که برسد ترش می شود» و یا «دو درد بی درمان، باد و زن ها» هرکسی که در این جزیره با این هوای دائما بارانی زندگی می کند می داند که به واقع، باد در این مملکت، دردبی درمانی است چرا وصلش کرده اند به زن، من یکی نمی دانم.

آلمانیها

آلمانی ها معتقدند که «صدافت زنان را مثل خرافه باور نکن» و از آن گذشته، «جائی که زن حاکم باشد، شیطان نخست وزیر است» و البته معلوم نیست که در چنین جامعه ای، مردان چکاره اند؟

وقتی زن حاکم باشد و شیطان هم نخست وزیر، شما بی قابلیت ها فقط بلدید بنشینید و از این ضرب المثل ها بنویسید!

ایتالیاییها

ایتالیائی ها که کارشان به کفر گوئی می کشد، «همه چیز از خدا می آید، به جز زن» و این را هم از این دوستان داریم که «زن فقط هنگامی خوب سخن می گوید که سکوت می کند». می دانم دارند به زنان متلک می گویند ولی آخر مرد حسابی، تو دیگر چقدر قاطی هستی. اگر سکوت کند که دیگر چیزی نمی گوید و اگر چیزی نمی گوید پس تو از کجا فهمیدی که خوب سخن می گوید یا بد! بیخود نگفته اند که وقتی عقل نباشد، جان در عذاب است.

اسپانیائیها

اسپانیائی ها دارند ظاهرا برای بی عقلی خودشان دلیل و بهانه می تراشند که «زن و شراب عقل مرد را از بین می برند» نکته این است که وقتی توی مرد با دانستن این، هم چنان دنبال زن می روی ، خوب خودت مقصری. چرا گناه را به گردن دیگری می اندازی.

روسها

روسها، اندکی به ظاهر مودب ترند، در این ضرب المثل که از قرار بسیار مورد علاقه آقای استالین هم بوده است، «زن باید به رامی بره، به چابکی زنبور عسل، به زیبائی مرغان بهشتی و به وفاداری قمری باشد» تا لابد، مردانی که به تنبلی یک لاک پشت، و به زشتی یک کرگدن و به وفاداری یک گربه اند، به زندگی مورد علاقه بپردازند!

لهستانیها

لهستانی ها، ظاهرا مال دوست تر از دیگران اند، «وقتی دختری به دنیا می آید، مثل آن است که شش دزد به خانه آدم زده باشند» و یا بنگرید به این یکی، «زن سه روز پیش از شیطان زاده شد.» ضرب المثل نویس یادش رفت اضافه کند که دست بر قضا، مرد همزاد شیطان بود.

اعراب

دوستان عرب ما، فکر می کنند که دارند به زنان گیر می دهند ولی اندک دقت نشان می دهد که چقدر از مرحله پرت اند، «زن بی حیا مثل غذای بی نمک است» خوب باشد، این هم اتفاقا خیلی هم خوب است. اگر ناراحتی قلبی داشته باشید اگر فشار خونتان بالا باشد در هردوی این موارد غذای بی نمک از غذای نمکدار بسیار هم بهتر است. پس بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. «اطاعت از زنان آدم را روانه جهنم می کند» این جا هم دوستان، لاف در غریبی می زنند. و یا بنگرید به این ضرب المثل، «زنت را هر صبح کتک بزن، اگر تو دلیلش را ندانی، خودش خوب می داند».

چینیها

چینی ها که قرار است آدمهای زبر و زرنگی باشند از جمله می گویند، که«از دهان مار سبز و نیش زنبور، سم واقعی بیرون نمی آید، این سم فقط در قلب زن یافت می شود». ولی بعد توضیح نمی دهند که چه می شود؟ آخر از این هم حرف بی معنی تر می شود. آخر مرد حسابی، اگر این سم واقعی فقط در قلب زنان است که می تواند کارت را بسازد، پس چگونه است که تو در طول تاریخ، در این ولایت چین، مثل خرگوش بچه پس انداخته ای! این سم واقعی در قلب زنان بود که تو این همه بچه برای بشریت پس انداخته ای،؟ اگر نبود، نمی دانم تکلیف بقیه دنیا چه می شد؟

هندیها

هندی های عزیز هم برای توجیه فقری که دارند، ضمن نکوهش «ثروت» زن را هم نکوهش می کنند و می گویند: «سه چیز ناپایدار است، زن، باد و ثروت» جالب این که در جامعه ای که حتی در هزاره سوم، نیز از زنانی که شوهران شان می میرند می خواهد که خود را نیز بکشند، چون، «لابد بعد از مرگ شوهر، دلیلی برای زنده ماندن شان و جود ندارد» در عین حال، این طوری هم اظهار فضل و فرمایش هم می کند «حتی شیطان هم برای درامان ماندن از زنان دست به دعا بر می دارد»

منبع:تبیان
***

ضرب المثل های هر کشور ، برداشت های فرهنگ آن کشور از ازدواج است. حال با هم مروری کنیم و ببینیم که کشورهای مختلف و ضرب المثل ها و فیلسوفانشان درباره ازدواج چه می گویند:

١-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

٢ – مردی که به خاطر ” پول ” زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

۳- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )

۴- زنی سعادتمند است که مطیع ” شوهر” باشد. ( ضرب المثل یونانی )

۵- زن عاقل با داماد ” بی پول ” خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )

۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی )

٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند. ( ضرب المثل آلمانی )

٨ – داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهستانی )

٩- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی)

١٠ -داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بد اخلاقی محروم گشته ای .( ضرب المثل فرانسوی )

١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. ( ضرب المثل ایتالیایی )

١٢- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن . ( ضرب المثل آذربایجانی )

١٣- برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی . ( ضرب المثل چینی )

١۴- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن . ( ضرب المثل چینی )

١۵- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر. ( ضرب المثل اسپانیایی)

١۶- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار . ( ضرب المثل ترکی )

١٧- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

١٨- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد. ( ضرب المثل اسپانیایی )

١٩- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ( ضرب المثل فرانسوی )

٢٠- ازدواج کردن وازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است . ( سقراط )

٢١- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. ( بورنز )

٢٢- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. ( رولاند )

٢٣- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ( ناپلئون )

٢۴- اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است . ( محمد حجازی)

٢۵- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم . ( خانم پرل باک )

٢۶- با زنی ازدواج کنید که اگر ” مرد ” بود ، بهترین دوست شما می شد . ( بردون)

٢٧- با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)

٢٨- برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید ” کر ” باشد و زن ” لال ” . ( سروانتس )

٢٩- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ ” شجاعت ” می خواهد. ( کریستین )

٣٠- تا یک سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتی های یکدیگر را نمی بینند. ( اسمایلز )

٣١- پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. ( فرانکلین )

٣٢- خانه بدون زن ، گورستان است . ( بالزاک )

٣٣- تنها علاج عشق ، ازدواج است . ( آرت بوخوالد)

٣۴- ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند. ( سعید نفیسی )

٣۵- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل! ( تن )

٣۶- شوهر ” مغز” خانه است و زن ” قلب ” آن . ( سیریوس)

٣٧- عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ( بالزاک )

٣٨- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم . ( لرد لوچستر)

٣٩- مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند ، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند. ( بن بیکر)

۴٠- با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش . ( سینکالویس)

۴١- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید . ( پاستور )

۴٢- ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید. ( سقراط)

۴٣- قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن . ( یکی از دانشمندان لهستانی )

۴۴- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. ( کارول بیکر)

۴۵- من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم . ( آگاتا کریستی)

۴۶- هر چه متأهلان بیشتر شوند ، جنایت ها کمتر خواهد شد. ( ولتر)

۴٧- هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند . ( جانسون )

۴٨- زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی تواند مردی را که شنونده خوبی نیست ، تحمل کند. ( کینهابارد)

۴٩- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا می کنند. ( شاو)

۵٠- وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی ، مهمان هایت را یک شب خوشحال می کنی و خودت را عمری ناراحت ! ( روزنامه نگار ایرلندی )

۵١ – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند. ( ضرب المثل اسکاتلندی)

۵٢ – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . ( ضرب المثل آلمانی )

۵٣ – تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی . ( شارل بودلر )

۵۴ – دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا . ( ضرب المثل اسکاتلندی )

۵۵ – ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. ( مثل سانسکریت )

۵۶ – زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند . (ضرب المثل آلمانی )

۵٧ – ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. ( مارک تواین )

۵٨ -ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بی مزگی . (ولتر )

***

 در مورد مردان

ضرب المثل ها ی معروف کشورهای مختلف در مورد مردان
زن خودش را خوشگل میکند چون خوب فهمیده که چشم مرد تکامل یافته تر از عقل اوست.(دوریس ری)
٢. هر زنی از سر هر مردی زیاد است.(ژان پل سارتر)
***
حیله”مکر” زنان ازحیله شیطان هم قوی تراست
إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعیفاً-٧۶نساء
همانا مکر شیطان ضعیف و سست است
واما… مکرزنان بزرگ وقوی

إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ -٢٨ یُوسُفُ

همانا مکر و کید زنان بزرگ است

علت؟

درتفسیرمیبدی آمده که :

١- شیطان صیاد است و زن دام. که در روایت داریم النساء حبائل الشیطان، یعنی زنان دامهای شیطانند. و صیاد پیدا و دام نهان است. احتراز از از پیدا راحت تر از نهان است.
٢- کید زنان ناخودآگاه در انسان اثر می کند اما کید شیطان اگر اراده خود شخص نباشد اثر نمی کند.
٣- شیطان با گفتن لاحول بگریزد بخلاف زنان!
۴- شیطان فقط وسوسه می کند و خودش دیده نمی شود در حالی که زن هم وسوسه می کند هم خودش جلوی چشم است و نگاه کردن به او خودش اثری جداگانه دارد.
خامسا: کید شیطان در مقابله با رحمت و عصمت خداست، اما کید زنان در مقابله با شهوت و میل مردان.

***

 با توجه به جاذبه عمیق جنسی که در زنان بخصوص زیبارویان هست و با توجه به فتانی و طنازی فوق العاده آنها و کید و مکرهای آنان در دلربایی ، معلوم است که این فتنه گری و مکر عظیم بوده و بسیاری از انسان ها را به زمین می زند و به همین جهت می بینیم که وقتی یوسف صدیق با فتنه گری زنان درباری و فتانی و طنازی آنان روبرو می شود که هر کدام با هزار عشوه و ناز او را به خود فرامی خواند ، دست نیاز به آستان بی نیاز بلند کرده و در نهایت عجز و ناتوانی عرض می کند:

إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ أَکُنْ مِنَ الْجاهِلین (۲)

و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.

“میبدی”کیست؟

ابوالفضل رشید الدین میبدی(فرزند محمد بن محمود بن مهریزد میبدی) نویسنده و مفسر قرآن، یکی از صوفیان بنام اواخر سده پنجم و اوایل ششم هجری است. مهمترین اثر وی تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار است. کشف الاسرار و عدهالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است بر قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ هجری آغاز شده است. این کتاب بر اساس تفسیر “الهروی” خواجه عبدالله انصاری  و در ده جلد نوشته شده‌است.

***


شیطان هم مرد مبارزه با زن نیست ……….. ضرب المثل نروژی

انتخاب زن و هندوانه مشکل است ……….. ضرب المثل فرانسوی

عشق تصوری باطل است مبنی بر این که این زن بابقیه فرق دارد ……….. هنری لویس منکن

شیطان هم نمیداند زن چاقویش را کجا تیز می کند ……….. ضرب المثل لاتینی

در دوره ما زنان می توانند به راحتی نقش مردان را ایفا کنند، اما آنچه برای آنها دشواراست ایفاکردن نقش یک جنتلمن است ……….. کامپتون مکنزی

ترقی اجتماعی را میتوان از روی مقام زن در اجتماع دقیقا اندازه گرفت ……….. مارکس

زن مثل نعناع است هر چه بیشتر کوبیده شود بویش بهتر است ……….. ضرب المثل نروژی

هزار مرد می توانند باهم توافق داشته باشند ولی توافق بین دو زن محال است اگر چه خواهر باشند ……….. ضرب المثل هندی

با زنان بسیار سخن مکن که قربت ایشان مخل وقار و مقل اعتبار است ……….. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

بزرگترین شادی برای مرد آنست که دختر خود را شوهر دهد، زیرا بدین وسیله انتقام خود را از مردم دنیا می گیرد ……….. ضرب المثل ترکی

زن لال هرگز از دست شوهر خود کتک نخورد است ……….. ضرب المثل فرانسوی

زنها هرگز باهم دوستی نمی کنند مگر بخاطر توطئه علیه زن دیگری ……….. آلفونس کار

هیچوقت بدنباله یک دختر یا اتوبوس نرو زیرا به زودی یکی دیگر پیدا خواهد شد ……….. ضرب المثل ایتالیایی

زنی که سن واقعیش را می گوید یا خیلی جوان است که چیزی را از دست ندهد ویا خیلی پیر که دیگر چیزی گیرش نیاید ……….. ضرب المثل چینی

زن و اژدها هر دو در خاک ،به ……….. فردوسی
***

دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. (ضرب المثل ایتالیایی)

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن. (ضرب المثل آلمانی)

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا. (ضرب المثل اسکاتلندی)

زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند. (ضرب المثل آلمانی)

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند. (ضرب المثل اسکاتلندی)

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

مردی که به خاطر “پول” زن می گیرد، به نوکری می رود. (ضرب المثل فرانسوی)

لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی)

زنی سعادتمند است که مطیع “شوهر” باشد. (ضرب المثل یونانی)

زن عاقل با داماد “بی پول” خوب می سازد. (ضرب المثل انگلیسی)

زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. (ضرب المثل انگلیسی)

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت. (ضرب المثل لهستانی)

دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. (ضرب المثل ایتالیایی)

داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بد اخلاقی محروم گشته ای. (ضرب المثل فرانسوی)

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن. (ضرب المثل آذربایجانی)

برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی. (ضرب المثل چینی)

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. (ضرب المثل چینی)

اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل ترکی)

ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید. (سقراط)

ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. (مارک تواین)

ازدواج مجموعه ای از مزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بی مزگی. (ولتر)

تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر کنی. (شارل بودلر)

هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند. (جانسون)

زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کند که مال نداشته باشد، اما نمی تواند مردی را که شنونده خوبی نیست، تحمل کند. (کینهابارد)

اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا می کنند. (شاو)

وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی، مهمان هایت را یک شب خوشحال می کنی و خودت را عمری ناراحت! (روزنامه نگار ایرلندی)

ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ “شجاعت” می خواهد. (کریستین)

تا یک سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های یکدیگر را نمی بینند. (اسمایلز)

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. (فرانکلین)

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو “زنده” می شوند و اگر “بد” شد هر دو می میرند. (کریستوفر مورن)

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. (آگاتا کریستی)

هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایت ها کمتر خواهد شد. (ولتر)

انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم. (خانم پرل باک)

با زنی ازدواج کنید که اگر “مرد” بود ، بهترین دوست شما می شد. (بردون)

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید. (سونی اسمارت)

برای یک زندگی سعادتمندانه، مرد باید “کر” باشد و زن “لال”. (سروانتس)

ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل! (تن)

شوهر “مغز” خانه است و زن “قلب” آن. (سیریوس)

عشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاک)

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم. (لرد لوچستر)

مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند. (بن بیکر)

با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش. (سینکالویس)

خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید. (پاستور)

قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن. (یک دانشمند لهستانی)

ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. (بورنز)

ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. (رولاند)

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. (سانسکریت)

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون)

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. (کارول بیکر)

خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاک)

تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)

درباره نویسنده

2025مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما