اطاعت از رئیس جمهور”اطاعت ازرهبر است”نورولایت تابیده

اطاعت از رئیس جمهور

اطاعت از رئیس جمهوراطاعت ازخدا است

« ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) بوده ولی رییس جمهوری را مردم انتخاب می کنند،

وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود،

 وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست»

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی روز چهارشنبه(۲۱ مرداد ۱۳۸۸) در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی از سراسر کشور در موسسه آموزشی امام خمینی در قم


وی ولایت فقیه را روح انقلاب و مشخصه این حکومت ذکر کرد و گفت: دشمنان می خواستند یا این رکن اساسی را حذف و یا تضعیف و کمرنگ کنند که در این جریان برخی آگاهانه و برخی فریب خورده اقدام به این امر نمودند.

ولایت فقیه به دلیل آنکه دارای پرتویی از انوار امام زمان(عج) است و مردم نیز بدلیل این که او را جانشین به حق ولیعصر(عج) می دانند اطاعت از او را همچون اطاعت از امام عصر بر خود لازم می دانند.

آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی حکومت اسلامی است که هیچ یک از کشورها و ملل اسلامی نیز نظیر آن را ندارند و این امر باعث علاقه و جلب توجه بسیاری ملت های دنیا به کشور اسلامی ما شده است.

وی بر اساس خطبه ای از حضرت علی(ع) حقوق والی و سرپرست جامعه بر مردم را بزرگترین حق مردم بر مردم ذکر کرد و گفت: رهبر وقتی قانون را تایید می کند بنابراین همه مصوبات قانونی همچون نماز و روزه بر مردم واجب می شود که این از حقوق والی بر مردم است.
آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد این است که مردم اطاعت و محبت به ولایت فقیه را اطاعت و محبت به خداوند می دانند که در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

مدیرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ولایت فقیه را عامل پیروزی و دوام کشور و اساس رفع توطئه های دشمنان دانست و گفت: در جامعه ما به این اصل درست توجه نشده و نمی شود.

عموم مردم لزوم و اهمیت ولایت فقیه را درک می کنند ولی برخی خواص مسوولیت پذیر رهبری را مانند رییس جمهوری یک شخصیت سیاسی و نفر اول در کشور می دانند در حالی که این دو تعریف تفاوت ماهوی با یکدیگر دارد.


آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: بااشاره به این که« ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) بوده ولی رییس جمهوری را مردم انتخاب می کنند، وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود، وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست»
وی خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب به دلیل جدایی دین از سیاست علما در این عرصه وارد نمی شدند در حالی که دیانت عین سیاست است که این شعار از سوی شهید مدرس مطرح و توسط امام به آن جامه عمل پوشانده شد.
اکنون در فرهنگ دینی ما هر که دیندارتر است از ولایت فقیه حمایت می کند ولی هنوز بعد از ۳۰ سال این اصل آنچنان که باید جا نیافتاده است.
اصل اطاعت از رهبری شرعی است که بخشی از دین ما را تشکیل می دهد و رهبر نیز باید با تمام توان احکام اسلامی را پیاده کرده و نیازهای مردم را برآورده سازد.

آیت الله مصباح یزدی افزود: همه مردم از هر قشر و سنی که باشد نسبت به رهبر مسوولیت دارند و باید در حد توان خود از او حمایت کنند و این کمک محدود به قشر خاصی از مردم و مسوولان حکومتی نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گویا و اثرگذار بودن زبان هنر اشاره کرد و گفت: هنرمندان باید معارف اسلامی را در خود تقویت کنند تا در این مسیر تحت تاثیر عوامل سوء و انحرافی قرار نگیرند.
هنر نیز همچون علوم دیگر که می تواند هم مفید و هم مضر باشد که در این صورت و به دام لغزش ها افتادن هنرمند ضرر آن بیش از منفعت آن می کند.

***

هنرمندان بسیجی از سراسر کشور در موسسه آموزشی امام خمینی در قم

مصباح یزدی: اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خداست

وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود.

رجانیوز: یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: جریانات اخیرکه در کشور رخ داد، ولایت فقیه را هدف قرار داده بود.

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی روز چهارشنبه(۲۱ مرداد ۱۳۸۸) در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی از سراسر کشور در موسسه آموزشی امام خمینی در قم افزود: سلسله جنبان این قضایا هر که بود درصدد حذف ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور بود.

وی ولایت فقیه را روح انقلاب و مشخصه این حکومت ذکر کرد و گفت: دشمنان می خواستند یا این رکن اساسی را حذف و یا تضعیف و کمرنگ کنند که در این جریان برخی آگاهانه و برخی فریب خورده اقدام به این امر نمودند.

وی ادامه داد: ولایت فقیه به دلیل آنکه دارای پرتویی از انوار امام زمان(عج) است و مردم نیز بدلیل این که او را جانشین به حق ولیعصر(عج) می دانند اطاعت از او را همچون اطاعت از امام عصر بر خود لازم می دانند.

آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی حکومت اسلامی است که هیچ یک از کشورها و ملل اسلامی نیز نظیر آن را ندارند و این امر باعث علاقه و جلب توجه بسیاری ملت های دنیا به کشور اسلامی ما شده است.

وی بر اساس خطبه ای از حضرت علی(ع) حقوق والی و سرپرست جامعه بر مردم را بزرگترین حق مردم بر مردم ذکر کرد و گفت: رهبر وقتی قانون را تایید می کند بنابراین همه مصوبات قانونی همچون نماز و روزه بر مردم واجب می شود که این از حقوق والی بر مردم است.

وی افزود: آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد این است که مردم اطاعت و محبت به ولایت فقیه را اطاعت و محبت به خداوند می دانند که در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

مدیرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ولایت فقیه را عامل پیروزی و دوام کشور و اساس رفع توطئه های دشمنان دانست و گفت: در جامعه ما به این اصل درست توجه نشده و نمی شود.

آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: عموم مردم لزوم و اهمیت ولایت فقیه را درک می کنند ولی برخی خواص مسوولیت پذیر رهبری را مانند رییس جمهوری یک شخصیت سیاسی و نفر اول در کشور می دانند در حالی که این دو تعریف تفاوت ماهوی با یکدیگر دارد.


وی بااشاره به این که ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) بوده ولی رییس جمهوری را مردم انتخاب می کنند، یادآور شد: وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود.

وی افزود: وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.

آیت الله مصباح یزدی خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب به دلیل جدایی دین از سیاست علما در این عرصه وارد نمی شدند در حالی که دیانت عین سیاست است که این شعار از سوی شهید مدرس مطرح و توسط امام به آن جامه عمل پوشانده شد.

وی افزود: اکنون در فرهنگ دینی ما هر که دیندارتر است از ولایت فقیه حمایت می کند ولی هنوز بعد از ۳۰ سال این اصل آنچنان که باید جا نیافتاده است.

وی تاکید کرد: اصل اطاعت از رهبری شرعی است که بخشی از دین ما را تشکیل می دهد و رهبر نیز باید با تمام توان احکام اسلامی را پیاده کرده و نیازهای مردم را برآورده سازد.

آیت الله مصباح یزدی افزود: همه مردم از هر قشر و سنی که باشد نسبت به رهبر مسوولیت دارند و باید در حد توان خود از او حمایت کنند و این کمک محدود به قشر خاصی از مردم و مسوولان حکومتی نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گویا و اثرگذار بودن زبان هنر اشاره کرد و گفت: هنرمندان باید معارف اسلامی را در خود تقویت کنند تا در این مسیر تحت تاثیر عوامل سوء و انحرافی قرار نگیرند.

وی ادامه داد: هنر نیز همچون علوم دیگر که می تواند هم مفید و هم مضر باشد که در این صورت و به دام لغزش ها افتادن هنرمند ضرر آن بیش از منفعت آن می کند/چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸(٢٠ شعبان ١۴٣٠)عصرایران بنقل ازرجانیوز

***

روزنامه ایران پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۸،

قسمتی از سخنان آیت الله مصباح یزدی رامنتشرمی کند:

سلسله جنبان جریانات اخیر ولایت فقیه را هدف قرار داده بود

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: جریانات اخیرکه در کشور رخ داد، ولایت فقیه را هدف قرار داده بود.آیت الله «محمدتقی مصباح یزدی» در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی از سراسر کشور در موسسه آموزشی امام خمینی در قم افزود: سلسله جنبان این قضایا هر که بود درصدد حذف ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور بود.وی ولایت فقیه را روح انقلاب و مشخصه این حکومت ذکر کرد و گفت: دشمنان می خواستند یا این رکن اساسی را حذف و یا تضعیف و کمرنگ کنند که در این جریان برخی آگاهانه و برخی فریب خورده اقدام به این امر نمودند.وی ادامه داد: ولایت فقیه به دلیل آن که دارای پرتویی از انوار امام زمان(عج) است و مردم نیز به دلیل این که او را جانشین بحق ولیعصر(عج) می دانند اطاعت از او را همچون اطاعت از امام عصر بر خود لازم می دانند./پایان

***

مدیریت سایت-پیراسته فر:۷سال زحمت کشیدندتا این آقای دکتر «لنکرانی»  پیداکرد و آماده اش کرد واما خوش انصاف های «شورای نگهبان» مهرتأییدنزدند!

آیت الله مصباح:من در پیشگاه الهی شهادت می‌دهم در بین کسانی که در یازدهمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شده‌اند جناب آقای دکتر لنکرانی ‏اصلح هستند و امیدوارم که این شهادت برگ زرینی درنامه ۸۰ ساله من باشد. ..

برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می‌شوند اما برای این کار مناسب نیستند.  آقایان روی فردی توافق کرده‌اند که بنده از ۷سال پیش او را در نظر گرفته بودم ولی به کسی نگفته بودم. ‏بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی‌شناسم.

واما همین یکی -درزیراین آسمان کبود-تأییدصلاحیت نشد!البته وقتی خبررسید که تأییدنمی شود»انصراف داد» وبجایش آقای «سعیدجلیلی» آمد.

آرای آقای جلیلی درانتخابات ریاست جمهوری(دوره یازدهم)  ۴٬۱۶۸٬۹۴۶ 

مصباح یزدی: زیر آسمان اصلح از لنکرانی نمی‎شناسم

لنکرانی در محضر آیت‌الله مصباح یزدی

آیت الله مصباح یزدی:برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می‎شوند، اما برای این کار مناسب نیستند ولی ‏بینی و بین الله شهادت می‎دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی‎شناسم.

برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می‎شوند، اما برای این کار مناسب نیستند ولی ‏بینی و بین الله شهادت می‎دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی‎شناسم.

کامران باقری‌لنکرانی(کاندیدای انتخابات ریاست‌‌جمهوری یازدهم) با حضور در ستاد انتخابات کشور و طی کردن مراحل رسمی، به عنوان نامزد این انتخابات ثبت‌نام کرد./۱۳۹۲/۲/۱۷خبرگزاری فارس.

علت ردصلاحیت دکترلنکرانی؟

چیزی شبیه اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران(همان بلایی که سرکاندیدای حزب جمهوری دراولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد-گفتندپدر جلال الدین فارسی افغانی است)

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:البته ماقصدجسارت به این عالم بزرگوار(آیت‌ الله محمدتقی‌ مصباح‌ یزدی‌)رانداریم که بقول  علما«مُلا»است دردرس وبحث تواناست وآثارعلمی متعددی هم دارد واما حرف دراین است که درورودبه مسائل سیاسی بایداحتیاط بکند،بعضاً توصیه های سیاسی اش نتایح مطلوب ندارد،حداقل  ازمصداقهااجتناب کند.

مصاحبه با فارس شایعات پیرامون گذشته خود و خانواده اش را تکذیب کرد. وی درباره سفر خانواده اش و وضعیت پدرش پیش از انقلاب اسلامی گفت: «پدر بنده در خارج از کشور سکونت دارد و ما از سال ۱۳۵۶ جدا از یکدیگر زندگی می‌کنیم.»

لنکرانی:پدرم قبل از انقلاب در صنعت آلومینیوم به عنوان یک کارگر کار خود را آغاز کرداما به دلیل پشتکار و توان فنی توانست برای خود کارگاه و کارخانه‌ای ایجاد کند اما قبل از انقلاب فضای صنعت آلومینیوم انحصاری بود و شرایطی پیش آمد که ایشان احساس کرد دیگر نمی‌تواند در ایران زندگی کند و بنابراین سال ۵۳ به خارج از کشور رفت و در سال ۵۴ به ایران بازگشت اما سال ۵۵ مجدد به آمریکا بازگشت و زمانی که شرایطی باثبات برای کارشان فراهم شد از ما خواستند که به همراه مادر، خواهر و برادرمان به آمریکا برویم لذا ما تا سال ۵۶ در آمریکا اقامت کردیم.

سال ۵۶ بود که مادر مرحومم پس از یک سال سکونت در آمریکا به پدرم گفتند که ما نمی‌توانیم در اینجا زندگی کنیم و شرایط اینجا برای زندگی مناسب نیست و ما اذیت می‌شویم و در واقع توجه ایشان که تربیت فرزندان و فضای فرهنگی آمریکا بود. اما پدرم با توجه به شرایط ایران که درباره کارشان وجود داشت حاضر به بازگشت نشدند اما به ما گفتند که شما آزاد هستید که به ایران بازگردید؛ مادرم به ما گفتند شما آزاد هستید که هر طور می‌خواهید تصمیم بگیرید لذا ما نیز همراه مادرمان به ایران بازگشتیم لذا طلاق به معنی قانونی اتفاق نیفتاد اما دو مسیر متفاوت طی شد./پایان مصاحبه دکترلنکرانی.

«هلوی »احمدی نژادکیست؟

کامران باقری لنکرانی متولد سال ۱۳۴۴،  فارغ التحصیل دکترای حرفه‌ای پزشکی سال ۱۳۶۸  دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  متخصص بیماری‌های داخلی  سال ۱۳۷۱همان دانشگاه و مدرک فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد را در سال ۱۳۷۵همان دانشگاه.

کامران باقری لنکرانی در دوران دانشجویی خود، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سپس عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بود. پس از آن به سمت معاونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید. همچنین مدتی بعنوان ریاست بیمارستان نمازی شیراز ایفای مسئولیت کرد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ ، کامران باقری لنکرانی به عنوان وزیر بهداشت دولت نهم انتخاب شد. اما در دولت دهم، جای خود را به مرضیه وحید دستجردی داد تا اولین زنی باشد که در ایران به مقام وزارت می رسد.

تودیع دکترلنکرانی۱۶ شهریور ۱۳۸۸معارفه خانم مرضیه دستجردی(بنیانگذارجمنا)

***

امروز(چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲) بعد از ظهر شورای مرکزی جبهه پایداری به دیدار علامه مصباح رفتند و آیت الله مصباح در این دیدار بیانات ‏مهمی را فرمودند که قسمت مهمی از این بیانات در ادامه تقدیم می‎گردد:

علامه مصباح در این دیدار این گونه اظهار داشتند : من در پیشگاه الهی شهادت می‎دهم در بین کسانی که در یازدهمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شده‎اند جناب آقای دکتر لنکرانی ‏اصلح هستند و امیدوارم که این شهادت برگ زرینی درنامه ۸۰ ساله من باشد.

ایشان در بخشی دیگر از سخنان فرمودند : برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می‎شوند اما برای این کار مناسب نیستند ولی ‏بینی و بین‎الله شهادت می‎دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی‎شناسم./۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ایسنا

**

مشایی طی سخنانی تصریح کرد:«ما در ساختار نظام اسلامی هستیم. هر ایرادی هم که به این ساختار داریم، در چارچوب خودش داریم. ما معتقد به اصلاح درون ساختار هستیم… من معتقدم بزرگترین خیانت را آنها خواهند کرد که جلوی اصلاح را درون ساختار خواهند گرفت.»

او همچنین گفت:«من اینجا عرض می‎کنم هر کس در این مسیر یک گام از آقای احمدی‎نژاد عقب‎تر باشد، گناهکار است؛ یک گام جلوتر باشد، کلّهم منتفی است موضوعیتش… اگر کسی ادعای حضور در جریانی را می‎کند که نمادش احمدی‎نژاد است، حق ندارد از احمدی‎نژاد جلو بزند و مدعی آزادی و سیاست و مبارزه و از این حرف‎ها باشد.»

مشایی تأکید کرد:«اینکه ما همدیگر را دفع کنیم، این، آن را دفع کند و… کار درستی نیست. اما تفاوت‎ها را هم باید جدی بگیریم. این نیست که هرکس خواست باشد بگوییم او هم باشد!»

مشایی گفت:«ما یک فرمانده واحد داریم. اینجا نشسته(اشاره به دکتر احمدی‎نژاد)» او تصریح کرد:«احمدی‎نژاد نماد ماست؛ راهمان است.» مشایی همچنین افزود:«من به عنوان قبله به او(احمدی‎نژاد) نگاه می‎کنم، به عنوان مظهر ایمان به او نگاه می‎کنم.» او همچنین نکاتی را در خصوص بی‎گناهی بقایی مطرح کرد./۱۵ مرداد ۱۳۹۶رجانیوز

درباره نویسنده

2118مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما