هرپیامبری باپیامبردیگرچندسال فاصله”زمانی” داشته؟+زندگینامه پیامبران”مختصر”

                              پیامبران الهی بترتیب مأموریت وسن آنها

ابوذرغفاری  از حضرت رسول اکرم(ص) پرسید انبیاء الهی چند نفر بوده اند؟پیامبر اکرم در جواب فرمودند:۱۲۴۰۰۰ نفر،سپس پرسید چند نفر از آنها پیامبران مرسل بودند.آن حضرت فرمود:۳۱۳نفر از آنهاد مبعوث به رسات شده اند(مرسل بوده اند).آنگاه پیامبر اکرم بیان داشتند،که اولین پیامبر بنی اسرائیل موسی وآخرین آنها عیسی بود 

۶۰۰ نفر نبی در فاصله زمانی بین این دو نفر(موسی وعیسی)،ابلاغ رسالت می نموده اند.

ابوذر عرض کرد یا رسول ا… خداوند چند کتاب  نازل فرمود؟

پیامبر جواب دادند: ۱۰۴ کتاب

۵۰ کتاب از آنها بر « »،۳۰صحیفه بر« ادریس»،۲۰صحیفه بر «ابراهیم»، تورات بر «موسی»،انجیل را بر «عیسی»،زبور را بر «داود» و فرقان را بر من«محمد» نازل نموده  است.

ابوذر پرسید،صحف ابراهیم چه بود؟ حضرت در جواب بیان داشت که همه( است.

بعضی عقیده دارند که لقمان،ذوالقرنین و طالوت نیز از پیامبران بوده،ولی اغلب مفسرین وارباب حدیث بر این نظر دارند که آنها از پیامبران نبودند بلکه از عباد الصالحین می باشند.

اسامی پیامبرانی که در قرآن نام آنها ذکر شده به شرح زیرمی باشد:

 فاصله زمانی بعثت پیامبران اولوالعزم چندسال بوده است؟

فاصله حضرت آدم  تا حضرت نوح  بیش از ۱۲۰۰ سال

فاصله حضرت نوح  تا حضرت ابراهیم حدود۲۲۴۰سال

فاصله حضرت ابراهیم تا حضرت موسی  حدود ۹۰۰ سال

فاصله حضرت موسی  تا حضرت عیسی  حدود ۱۹۰۰ سال

فاصله حضرت عیسی  تا حضرت محمد  حدود ۶۲۰ سال بوده است.در روایتی آمده است که: امام صادق (ع) فرمود: “بین حضرت نوح  و ابراهیم خلیل  هزار سال فاصله بود.”[۱]

اما آنچه که در کتاب های تاریخ آمده است عبار تست از این که عمر حضرت آدم  ۱۰۰۰ سال بوده است.

فاصله میان مرگ آدم و طوفان نوح  هزار و دویست و چهل و دو سال بود 

 فاصله میان طوفان نوح  و مرگ او سیصد و پنجاه سال.

فاصله  میان نوح و ابراهیم  دو هزار و دویست سال.

فاصله  میان ابراهیم و موسی  نهصد سال 

فاصله میان موسی  و داود پانصد سال 

فاصله میان داود  و عیسی  هزار و دویست سال 

فاصله بین موسی و عیسی  هزار و هفتصد سال

 فاصله میان عیسی  و حضرت محمد  ششصد و بیست سال.

پبنابراین  از روزگار آدم تا محمد (ص) هفت هزار و هشتصد سال بوده است.[۲]

گزارش فاصله زمانی میان پیامبران به روایت دیگر:

فاصله بین آدم و نوح ده قرن فاصله وجود داشته است.

فاصله میان نوح  و ابراهیم  هم ده قرن فاصله بوده است.

* فاصله میان ابراهیم  و موسی  نیز ده قرن فاصله بوده است

فاصله میان موسی بن عمران و عیسی بن مریم هزار و نهصد سال بوده است

در فاصله میان آن دو(موسی وعیسی) هیچ فترتی (زمان بدون پیامبر) نبوده است و در آن مدت فقط از بنی اسرائیل هزار پیامبر مبعوث شده استفاصله میان میلاد عیسی  و بعثت رسول خدا پانصد و شصت و نه سال بوده است.[۳]

 علت اختلاف مورخین ازفاصله زمانی

شاید بتوان اختلاف این دو گزارش را به این نحو توجیه کرد که این اختلاف ناشی از آن است که معیار آغاز محاسبه در نزد مورخین متفاوت است.

بعضی آغاز و انجام را تولد قرار داده اند و برخی آغاز و انجام را نبوتشان، و برخی به صورت تلفیقی، یعنی برای آغاز تولد پیامبری را در نظر گرفته و برای پایان آغاز بعثت پیامبر دیگر را و یا برعکس.

برای نمونه به گزارش دوم توجه می کنیم. او فاصله میان عیسی  و حضرت محمد (ص) را این طور بیان می کند:

فاصله میان میلاد عیسی(ع) و بعثت رسول خدا (ص) پانصد و شصت و نه سال بوده است که آغاز را میلاد عیسی (ع) و پایان را بعثت حضرت محمد (ص) قرار داده نه تولد آن حضرت.

البته با این توجیه، اختلاف میان مورخان ممکن است به حداقل برسد اما از بین نمی رود و نمی توان به جواب قاطع و روشنی دست یافت؛ زیرا طبق بعضی از گزارشات فاصله بین نوح و ابراهیم ده قرن است اما در گزارش دیگر این فاصله بیش از ۲۲۰۰ سال ذکر شده است. بهرحال این ارقام تقریبی است و احتمال خطا در آن زیاد است.


[۱] مجلسی محمد باقر ، بحار، ج ۷۶، ص ۹۱

[۲] المقدسی، مطهر بن طاهر، ، البدء و التاریخ، ترجمه شفیعی کدکنی، محمدرضا، ج ۱، ص ۲۳۸، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.

[۳] بن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ترجمه، مهدوی دامغانی، محمود، ج ۱، ص ۴۱، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۴ ش.

*****

شناسنامه پیامبران

۱-حضرت آدم

پدر و مادر: خداوندمتعال آدم را ازخاک آفرید و جان دراو دمید.

تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم

مدت عمر: ۹۳۰

محل هبوت: آن حضرت در کوه صفا و بنا به قول مشهور درکوه سراندیب فرود آمد.

۲-حضرت ادریس

پدر:یارد

مادر:بره

تاریخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم

مدت عمر: ۳۶۵ سال

بعثت:در کوفه مبعوث شد.

محل دفن:آن حضرت به آسمان ها عروج کرد.

 ۱۳۹۷/۰۶/۲-حضرت نوح

پدر:لمک

مادر:قینوش

تاریخ ولادت:۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر:بیش از هزار سال نوشته اند

بعثت:پیامبری ایشان در بابل،عراق و شام بود

محل دفن:نجف اشرف درکشور عراق

۴-حضرت هود

پدر:شالخ

مادر: بکیه

تاریخ ولادت:۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم

مدت عمر:۴۶۰سال

بعثت: برای هدایت قوم عاد مبعوث شد.

محل دفن:نجف اشرف در عراق

۵-حضرت صالح

پدر: جابر

تاریخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم

مدت:۲۸۰سال

بعثت:برای هدایت قوم ثمود به پیامبری رسید.

محل دفن:نجف اشرف واقع در کشور عراق

۶-حضرت ابراهیم

معنای اسم:ابراهیم یا ابرام به زبان عبری به معنی پدر عالی است.

پدر:تارخ

مادر:ورقه

تاریخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر:۱۷۵سال

بعثت:آن حضرت دربابل مبعوث شد.

محل دفن:در شهر خلیل الرحمان واقع در کشور فلسطین

۷-حضرت اسماعیل

پدر:ابراهیم

مادر:هاجر

تاریخ ولادت:۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر:۱۳۴ سال

بعثت:در شبه جزیره عربستان به پیامبری برگزیده شد.

محل دفن:مدفن آن حضرت در حجر اسماعیل کنار قبر مادرش هاجر می باشد.

۸-حضرت لوط

پدر:هاران

مادر:ورقه

تاریخ ولادت:۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر:۸۰ سال

 بعثت:آن حضرت برای هدایت قوم سدوم مبعوث شد.

محل دفن:قریه کفر بر یک در یک فرسنگی مسجدالخلیل در فلسطین.

۹-حضرت اسحاق

پدر: ابراهیم

مادر:ساره

تاریخ ولادت:۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر:۱۸۰ سال

بعثت:آن حضرت در فلسطین مبعوث شد .

محل دفن:شهر خلیل الرحمان در کشور فلسطین.

۱۰-حضرت یعقوب

پدر:اسحاق

مادر:رفقه

تاریخ ولادت:۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر:۱۴۷سال

بعثت:آن حضرت در فلسطین مبعوث شد .

محل دفن:جامع الخلیل واقع درکشور فلسطین.

۱۱-حضرت یوسف

پدر:یعقوب

مادر:راحیل

تاریخ ولادت:۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.

مدت عمر: ۱۲۰سال

بعثت:ان حضرت در مصر مبعوث گردید و مقام وزارت هم داشت.

محل دفن:جامع الخلیل واقع در کشور فلسطین.

۱۲-حضرت شعیب

پدر:صیفون

مادر:میکاء

تاریخ ولادت:۳۶۱۶ سال بعداز هبوت آدم.

مدت عمر:۲۴۲ سال

بعثت:برای هدایت مردم مدین و ایکه مبعوث شد.

محل دفن:بروایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است.

۱۳-جضرت ایوب 

پدر:صیفون

مادر:میکاء

تاریخ ولادت:۳۶۱۶ سال بعداز هبوت آدم.

مدت عمر:۲۴۲ سال

بعثت:برای هدایت مردم مدین و ایکه مبعوث شد.

محل دفن:بروایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است.

۱۴-حضرت موسی

پدر:عمران

مادر:یوکابد

تاریخ ولادت:۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر: ۱۲۰ سال

بعثت:آن حضرت با برادرش هارون برای بنی اسراعیل مبعوث شد.

محل دفن:بروایتی در شش فرسنگی بیت المقدس مدفون است.

۱۵-حضرت هارون

پدر:عمران

مادر:یوکابد

تاریخ ولادت:۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم.(باتوجه به اینکه ولادت هارون قبل از موسی بوده،به دلیل تقدم در نبوت حضرت موسی،بعد از وی ذکر شده است).

مدت عمر:۱۲۳ سال

محل دفن:کوه هور در طور سینا

۱۶-حضرت داود

پدر:ایشی

تاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر:۱۰۰ سال

بعثت:خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد

محل دفن: بیت المقدس واقع در قریه داود در کشور فلسطین

۱۷-حضرت سلیمان

پدر: داود

مادر:برسبا

تاریخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر:۵۳ سال

بعثت:خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد

محل دفن:بیت المقدس در قریه داود در کشور فلسطین

۱۸-حضرت الیاس

پدر:یاسین

مادر:امٌ حکیم

ظهور:۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم

دعوت به حق:۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود

یعثت:خداوند او را برای مردم بعلبک مبعوث کرد

محل دفن:آن حضرت به اسمان عروج کرد

۱۹-حضرت یعسع /یعشع

پدر:یاسین

مادر:امٌ حکیم

ظهور:۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم

دعوت به حق:۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود

یعثت:خداوند او را برای مردم بعلبک مبعوث کرد

محل دفن:آن حضرت به اسمان عروج کرد

۲۰-حضرت یونس

پدر: متی

مادر:تنجیس

ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم

دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق کرد

بعثت:خداوند او را پس از یسع برای هدایت مردم نینوا بر انگیخت

محل دفن:شهر کوفه در کشور عراق

۲۱-حضرت ذوالکفل

پدر: ادریم

ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم

مدت عمر : ۷۵ سال

محل دفن:مدفن ان حضرت بین شهر کوفه و حله قرار دارد.

۲۲-حضرت زکریا

پدر:برخیاء

ظهور:۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر:۱۱۵ سال

بعثت:در فلسطین مبعوث شد

محل دفن:ان حضرت در بیت المقدس مدفون است

۲۳حضرت یحیی

پدر: زکریا

مادر:عیشاع

تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.

مدت عمر:۳۰سال

بعثت:در فلسطین مبعوث شد.

محل دفن:قبر ان حضرت در مسجد جامع اموی دمشق است.

۲۴-حضرت عیسی

مادر:مریم

تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.

مدت عمر:۳۳ سال

بعثت:در فلسطین مبعوث شد.

محل دفن: ان حضرت به اسمان عروج نمود.

۲۵-حضرت محمد

مادر:آمنه

تاریخ ولادت:عام الفیل،در سال ۵۷۰ میلادی بوده است.

مدت عمر:۶۳ سال

بعثت:در مکه.

محل دفن: مدینه.

***

سئوال واشکال؟
میگویند حضرت محمد (ص) در سن چهل سالگی مبعوث گردیدند و باز هم میگویند در سال چهاردهم بعثت به مدینه مهاجرت نمودند یعنی آغاز سال هجری و باز هم میگویند حضرت محمد(ص) در سال یازدهم هجری رحلت فرمودند . حال بیایید حساب کنیم : چهل بعلاوه چهارده بعلاوه یازده میشود شصت و پنج ! ولی باز هم میگویند رسول الله در سن ۶۳ سالگی وفات نمودند . بنظر شما با این تفاسیر سن رسول الله در هنگام وفات۶۳ بوده
یا ۶۵؟
پاسخ:
حضرت رسول در ربیع الاول سال سیزدهم هجری به سمت یثرب مهاجرت نمودند و وفاتشان هم در سال ۱۱هجری صحیح می باشد. احتمالا آن یک سال اختلاف حساب هم مربوط به تفاوت ماه هاست
یعنی اگر همه را به میلادی تبدیل کنید درست می شود.
سال ولادت پیامبر سال ۵۷۰ میلادی بوده است و وفات رسول الله را سال ۶۳۲ میلادی ثبت نموده اند. لذا سن حضرت در زمان وفات ۶۳ سال بوده است

روز اول: پنج‌شنبه ۲۶ صفر ۱ قمری/‏۹ سپتامبر ۶۲۲: ترک مکه و اقامت سه‌روزه در غار ثور در نزدیکی مکه

روز پنجم: دوشنبه ۱ ربیع‌الاول ۱ قمری‏/۱۳ سپتامبر ۶۲۲: ترک ناحیهٔ مکه و سفر به ناحیهٔ یثرب

روز دوازدهم: دوشنبه ۸ ربیع‌الاول ۱ قمری‏/۲۰ سپتامبر ۶۲۲: ورود به قباء در نزدیکی مدینه

روز شانزدهم: جمعه ۱۲ ربیع‌الاول ۱ قمری‏/۲۴ سپتامبر ۶۲۲: ورود به مدینه برای نماز جمعه و بازگشت مجدد به قباء

روز بیست و ششم: دوشنبه ۲۲ ربیع‌الاول ۱ قمری‏/۴ اکتبر ۶۲۲: انتقال به مدینه

سن حضرت محمد(ص)در زمان هجرت بیش از ۵۲ ساله بوده است
و باز با یک محاسبه بسیار ساده مشخص می شود که هجرت بعد از حدود ۱۳ سال از بعثت انجام شده (۱۲ سال و خورده ای) نه ۱۴ سال

دلایل اختلاف دیدگاه شیعه و اهل سنّت نسبت به زمان تولد پیامبر اسلام(ص) چیست؟
پرسش
علت‌های اختلاف دیدگاه شیعه و اهل سنّت نسبت به زمان تولد پیامبر اسلام(ص) چیست؟
پاسخ
ثبت تاریخ‌های ولادت، وفات و شهادت پیامبران، ائمه اطهار(ع) و اولیای الهی؛ یکی از قدیمی‌ترین کارهای علمی است که مورّخان اسلامی بدان پرداخته‌اند و کتاب‌ها و مقالاتی نیز در این موضوع به رشته تحریر در آورده‌اند، اما با وجود توجه فراوان به این تاریخ‌ها، اختلافات بسیاری در ثبت و ضبط آنها به چشم می‌خورد. یکی از این اختلاف‌ها مربوط به ولادت پیامبر اسلام(ص) است.
عموم سیره نویسان اتفاق دارند که، تولد پیامبر گرامی اسلام(ص) در عام الفیل، سال ۵۷۰ میلادی بوده است؛ زیرا آن‌حضرت به‌طور قطع، در سال ۶۳۲ میلادی در گذشته است، و سن مبارک او ۶۲ تا ۶۳ بوده است. بنابراین، ولادت او در حدود ۵۷۰ میلادی خواهد بود. اکثر محدّثان و مورّخان بر این قول اتفاق دارند که تولد پیامبر، در ماه ‏ربیع الاول بوده،[۱] اما درباره روز تولد پیامبر اسلام(ص) میان علمای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد:
الف. دوازدهم ربیع الاول: این نظریه، میان اهل سنت مشهور است که ظاهراً کهن‌ترین نص آن، مربوط به ابن اسحاق است که آرای او در بسیاری از اخبار سیره، رسمیت یافته‌اند. عبارت ابن اسحاق، این است: «ولد رسول الله(ص) یوم الاثنین، لاثنتی عشره لیله خلت من شهر ربیع الاول، عام الفیل»؛[۲] رسول خدا(ص) در روز دوشنبه، دوازدهم ربیع الاول عام الفیل متولد شد. و بیشتر منابع اهل سنت نیز از ابن اسحاق آن‌را نقل کرده‌اند.
در میان شیعیان؛ شیخ کلینی(ره) این نقل را در روز جمعه پذیرفته است: «وُلِدَ النَّبِی(ص) لِاثْنَتَی عَشْرَهَ لَیلَهً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ‏ الْأَوَّلِ‏ فِی عَامِ الْفِیلِ یوْمَ الْجُمُعَهِ…»؛[۳] پیامبر (ص) در روز جمعه دوازدهم ربیع الاول‏ عام الفیل‏ متولد شد.
مسعودی در «اثبات الوصیه»، روز ولادت پیامبر(ص) را ابتدا دوم ربیع الاول و پس از آن، روز جمعه دوازدهم ربیع الاول دانسته و آن‌را صحیح‌تر می‌داند.[۴]
ب. هفدهم ربیع الاول: مشهور میان شیعیان این است که تولد پیامبر اسلام(ص) در هفدهم ربیع الاول است.[۵]
درباره علت اختلاف مورّخان مسلمان در مورد روز تولد پیامبر اکرم(ص) باید گفت:
۱. این اختلاف همچون رویدادهای دیگر تاریخی، از همان آغاز وجود داشته و امری عادی و طبیعی بوده است. اما علم تاریخ به معنای اصیل آن؛ یعنی دانستن تاریخ ولادت و وفات، جزو علوم عربی و سنت تاریخ‌نگاری اسلامی از آغاز شکل‌گیری این علم در دنیای اسلام است. و لازم است در اختلاف تواریخ؛ راه‌های خاصی[۶] برای تعیین تاریخ درست ارائه داد؛ در حالی‌که به صورت منظم و روش‌مند تا کنون در این‌باره چیزی نوشته نشده است.
۲٫ با توجه به این‌که برای مورّخان شیعه تعیین روز ولادت و وفات و شهادت پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) از اهمیت بیشتری برخوردار بود، بیشتر عالمان این رشته، راه‌حلی برای آسان کردن کار مردم ارائه می‌دادند‌ و آن این‌که؛ یک روز را براساس شهرتی که محصول بررسی علمی و مسائل دیگر بوده است، برای ولادت و یا وفات، معیّن می‌کردند.
برای آگاهی بیشتر درباره پرسش مطرح شده به مقاله زیر مراجعه شود:
جعفریان، رسول، دیدگاه کلینی، مفید و… درباره روز میلاد پیامبر اکرم(ص)، فصلنامه علوم حدیث، شماره ۵۲، سال ۱۳۸۸، ص ۷۱ – ۹۷٫

[۱]. برگرفته از نمایه «ولادت پیامبر و استحباب روزه در روز دوشنبه»، سؤال ۴۶۲۷٫
[۲]. ابن هشام حمیرى معافرى، السیره النبویه، ج ۱، ص ۱۵۸، دار المعرفه، بیروت، بی‌تا؛ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، ج ۲، ص ۱۵۶، دار التراث، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
[۳]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج ۱، ص ۴۳۹، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
[۴]. «و روی ان السید محمّدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ولد مع طلوع الفجر من یوم الاثنین مطهّرا- و روی یوم الجمعه- لاثنتی عشره لیله خلت من شهر ربیع‏ الأول‏ فی عام الفیل و هو عام الفتح- و هو أصح»؛‏ مسعودى، على بن حسین، إثبات الوصیه للإمام علیّ بن أبی طالب، ص ۱۱۴، انتشارات انصاریان، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
[۵]. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ۱، ص ۴۲، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛  قطب الدین راوندی، سعید بن عبد اللّٰه، الخرائج و الجرائح، ج ۲، ص ۷۶۰، مؤسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق؛ علامه مجلسی، جلاء العیون‏، ص ۶۴، انتشارات سرور، قم، چاپ نهم، ۱۳۸۲ش.
[۶]. ر.ک: نمایه‌های‌ «اعتماد به احادیث»، سؤال ۳۱۲۵؛ «علت اعتماد و پذیرش تاریخ»، سؤال ۴۸۲۳٫
توضیح مدبریت سایت -پیراسته فر:وقتی مورخان درروزتولدپیامبراسلام اختلاف دارند،پس بایدانتظارداشته باشیم که درموردموالیدویا مسائل دیگرتاریخی انبیاء دیگرچنین اختلافاتی باشد

درباره نویسنده

2050مطلب نوشته است .

۹ Comments on “هرپیامبری باپیامبردیگرچندسال فاصله”زمانی” داشته؟+زندگینامه پیامبران”مختصر””

Trackbacks

  1. حضرت داوودع و ویژگیهای او – گوگلی
  2. حضرت داوودع و ویژگیهای او – لول فوتبال ایران
  3. حضرت داوودع و ویژگیهای او – مجله کلیک
  4. حضرت داوودع و ویژگیهای او – توپترین ها
  5. حضرت داوودع و ویژگیهای او – رویال خبر
  6. حضرت داوودع و ویژگیهای او – زمان کلیک
  7. حضرت داوودع و ویژگیهای او – طلا کلیک
  8. حضرت داوودع و ویژگیهای او – بالاشو مگ
  9. حضرت داوودع و ویژگیهای او – دیده شو

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما