“گدای سامرا”به چه کسی گفته می شود؟

گدای سامرا“به چه کسی گفته می شود؟

گدایان سامره چه نوع گدایانی هستند که اعمال و رفتارشان صورت ضرب المثل شده است .

گدایی را به مرحله وقاحت و سماجت می کشانند و تا چیزی نستانند دست از دامن مسئول برنمی دارند . این دسته گدایان و گداصفتان را به گدای سامرا تشبیه و تمثیل می کنند

سامرا - حرم مطهرامامین عسکریین(ع)

بیش ازصددرصدساکنان شهر سامرا از پیروان اهل سنت هستنددرحدودنیم قرن پیش خادمان و زیارتنامه خوانهای حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام نیز سنی هابودند.(این رادرمصاحبه ای که باشیوخ شهرسامراداشتم می گفتند(۱۰۰%سُنی)

این خادمان که غالباً گردن کلفت و زورگو بودند، به محض آنکه زائری داخل صحن شود ازاواستقبال گرمی بعمل می آوردند.

IMG_0322_edit

چرا ضریح ۶ ضلعی است؟۶گوشه دارد

 قبری که به صورت انفرادی قرار دارد، مزار حکیمه خاتون و سه قبر دیگر به ترتیب از چپ به راست یا پایین به بالا متعلق به امام علی النقی (ع)، امام حسن عسکری(ع) و نرجس خاتون، مادر امام زمان(عج) است. به همین دلیل ضریح به صورت چهارضلعی ساخته نمی‌شود و هشت وجه دارد.

در حقیقت  زائرکه ازطرف باب الدخول واردمی شود از راست به چپ بوده و مرقد مطهر امام هادی(ع) رو به قبله و در ابتدا قرار گرفته، کناراین بزرگوار، مزار امام حسن عسکری(ع) است. قبرسوم ازسمت چپ – نرجس خاتون -مادرامام زمان(عج)،  مشاهده می کند  -پایین پای امام حسن عسکری قبر «حکیمه خاتون »دختر امام جواد(ع) و عمه امام زمان(عج) قراردارد که معلم نرجس خاتون علیهاالسلام بود.

بعضی ها اصرارداشتند که زائررا به خانه شان ببرندوبعضی ها باآوردن غذا؛ازاوپذیرایی می کنند

وخادمان حرم به نحوی اصرارمی ورزیدند که آداب دخول و زیارت را برای او انجام دهند . اگر زائر بیچاره سواد نداشته باشد عرصه را چنان براو تنگ می کنند که فریادش به آسمان می رسد ولی کسی نیست که به دادش برسد زیرا همه متحد هستند و حتی حفاظت حرم، هم کمتر جرات مداخله می کند .

مدیریت سایت-پیراسته فر:توفیقی شد که اینجانب باحجت الاسلام عباس هدایتی-نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی ازحوزه خوانسار -فریدن/که اخیراً(بهمن ۱۳۹۴به سامراآمده  مصاحبه ای داشته باشیم.

حاج آقاهدایتی می گوید:سال۱۳۳۸ «شرکت حمل ونقل اتوبوسرانی گیتی نورد»ازاصفهان تاکاظمین مستقیاً سرویس داشت.

با۵تومان بامینی بوس می آمدیم تاکاظمین باپنج تومان وبعدازکاظمین «قطار»می نشستیم ،مستقیماً برای سامرا

سال ۱۳۳۸بهمراه مادرم به زیارت عتباات آمدیم.

وقتی واردسامراشدیم،یکی ازاهالی سامراخیلی ازماپذیرایی کرد،برای ماغذای گرم آورد وکلی ماراشرمنده کرد وماهم بسیارازاوتشکرکردیم.

امااوازماطلب پول کرد!؟

گفتیم چه پولی بایدبدهیم؟

اوگفت پول غدا

وباگردن کلفتی پولش راگرفت  وایکاش پول ۲پرس غذارامی گرفت ولی او هرغذاراپول۳برابرش راگرفت/پنج ریال رابایدمی دادی تا کاربجاهای باریک نکشیده

%d8%ad%d8%b1%d9%85-2%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1

ایشان می گوید که خدام حرم همه سنی مذهب بودند وزیارتنامه که میخواندند بایدپولش رامی دادی،حتی اگرسوادهم داشتید برای آنهاپدیرفته نیود!”فلوس”رابایدمی دادی!

وی می گوید:هنگام حرکت بماگفته بودندکه مواظب این افرادکه برای «فلوس=پول»امنیت رابخطرمی اندازندباشید

هدایتی درادامه گفت اهالی سامرا بمناسبتهایی «گوسفند»می آوردندبرای «ذبح»ولی قیمت ۳برابرجاهای دیگرعراق بود

ازآقای هدایتی پرسیدم «مگرسنی ها قبول داشتند امامین عسکریین را؟که خُدّام اینجابودند

ایشان پاسخ دادند،خودشان را محب اهل البیت نشان می دادند ولی درواقع اینطورنبود،بلکه برای «کاسبی»خادم حرم شده بودند.

امرور(دوشنبه ۲۶بهمن ۱۳۹۴)ازنمازجماعت عصر-حرم-برمی گشنم یک  پیرمردنورانی دیدم که دسنهایش قنوت وار درحال دعابود،دلم نیامدکه ازاین سوژه باحال به این سادگی بگذرم

چندتا عکس درهمان حال که اشکهایش آماده ریزش بود گرفتم،بعدرفتم برای مصاحبه

قلبش نیز چون چهره اش نورانی مینمود ،اسمش«حاج علی اکبرشریعتی»بود ازکاروان «ثامن سیرمشهد»آمده بود.

وی می گفت من چندین باربه زیارت ائمه اطهار(ع)آمده ام واز۶۰سال پیش زیارت حرم عسکریین علیهماالسلام  گفت

آقای شریعتی میگفت شصت سال پیش آمده بودیم ازطرف رودخانه دجله آمدیم ،راه خراب وگلی بود وآبگرفته،پول می دادیم با«فرغون»مارا می آوردندحرم،درحرم هم ماجراداشت!

img_0322

در۶گوشه ضریح ۶زیارتنامه خوان نشسته بودند که بازوراززائرپول میگرفتندبه بهانه خواندن زیارتنامه! اگرزائریی قبول نمیکرد،محکم یقه اش رامی گرفتند،تامرزخفگی! که آن رعب ووحشت  حاصل این اقدام ،تسلیم شدن ودادن ۵ریال بود.

حرم بعلت ناامنی از ۳ساعت بعدازاذان مغرب ،بسته می شد(تعطیل بود.)

DSC_2744

ومصیبت دیگراین بود که حدود۱۰نفردراطراف حرم می  پلیکیدند که شمارا ببرندخانه شان(کرایه بگیرند)ولی یک شخصی بود بنام«شیخ محمودخراسانی» که مامی رفتیم خونه شیخ محمود،کرایه هم می دادیم،۲روز اینجابودیم

این مردنورانی اگرچه  جواندل بود وباروحیه ولی درویلچرنشسته بود ونوه اش رتق وفتق امورمی می کرد

DSC_2743 DSC_2748 DSC_2750 DSC_2753

درباره نویسنده

2117مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما