قرص های ضدبارداری”اورژانسی”کنتراسپتیوEC

قرص های ضدبارداری

روش‌های  اورژانسی پیشگیری از بارداری  (Emergency Contraception)

روش اورژانس پیشگیری از بارداری را به اختصار (EC) گفته می شود، هنگامی  است که خانمها -رابطه جنسی «محافاظت نشده» ویا-مشکوک-غیرمطمئن داشته باشند.


درچه مواردی از  روش EC  از بارداری استفاده می شود؟

*هنگامیکه شک دارند که “منی”به واژن ریخته  ویادست خیس آلوده به منی به واژن مالیده شده باشد یابه هردلیلی به واژن نفوذکرده باشد.

*هنگام معاشقه ، سرآلت خیس  به واژن برخوردداشته  باشد.

*خانم هایی که از روش طبیعی بصورت نادرست استفاده کرده باشند .
* پارگی کاندوم 

* در افرادی که IUD دارند ولی IUD درغیر از دوران قاعدگی می‌کنند،خارج  شود.

*خانم هایی که  قرص شیردهی (لاینسترول) می کنندولی زمان مصرف قرص بیش از ۳ ساعت فراموش شده باشد.
*خانم هایی که آمپول DMPA (سه ماهه) تزریق می‌کنند ولی نوبت بعدی شان بیش از دو هفته تاخیر داشته باشد.
*خانم هایی که آمپول سیکلوفم (یک ماهه) تزریق می‌کنند و لی نوبت بعدی بیش از یک هفته تاخیر افتاده باشد.
*خانم هایی که از روش‌های دوره‌ای یا ریتمی (طبیعی) یا از انزال منقطع استفاده می‌کنند و تماس جنسی مشکوک دارند.

*خانمهایی که با قرص‌های ترکیبی اقدام به پیشگیری  می‌کنند و لی بیش از ۳ نوبت مصرف قرص را فراموش کرده‌اند.

چرااسم این قرص ها ی اورژانسی را  قرص”صبح روزبعد”می گویند؟

چون معمولاً سکس درشب انجام می گیرد وقرصها بایک فاصله زمانی کوتاه-۱۰ساعته-مصرف می شود.

 روش فوری و اورژانسی برای جلوگیری ازبارداری«Morning-After Pills

قرص صبح بعد

گاهی در اثر پاره شدن کاندوم و یا تماس های ناخواسته و یا “لاپایی ها” ی کنترل نشده ویا سکس مقعدی ویادیگرمعاشقه ها…احتمال ریختن مقداری مایع منی به داخل واژن است و موجبات هراس و سر درگمی خانمهامی شود

ازاین قرصهای ضدحاملگی استفاده کنید

قرصهایی ساخته شده اند که درصورتی که درعرض ۷۲ ساعت (تضمیناًدر۵۰ساعت ) پس از مقاربت خورده شوند می توانند از بارداری جلوگیری کنند. 

 این قرصها بعلت داشتن مقادیر زیاد هورمون ،ازصبح روزبعدازمصرف، اثر ضد بارداری خود را نشان می دهند بیشتری خواهند داشت.

درادامه قیمتهای قرصهای ضدبارداری راخواهیددید

هنگام مصرف قرص ازخوردن بستنی زغالی اجتناب کنید

نحوه مصرف قرصهای ضدبارداری

نحوه مصرف انواع قرص‌های اورژانسی جهت پیشگیری از بارداری (فقط یکی از روشهای زیر باید انتخاب کنید)
* قرص HD: (دو) عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+۲ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن

*قرص LD: (چهار)عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+ ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن

* قرص تری فازیک: ۴ عدد قرص سفید رنگ در اولین فرصت بعدمعاشقه ویاسکس+ ۴ عدد قرص سفید ۱۲ ساعت بعد از آن (قرص‌های مرحله سوم)

* قرص لونرژسترل یا اووسیز(لونیژل): ۷۵۰/.یک عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+یک عدد ۱۲ ساعت پس از آن /یا یکعدد۱٫۵

توضیح:میتوان لونیژل۷۵۰راهر۲راباهم دریک مرحله خورد
منظوراز (اولین فرصت):
اگرچه تا۷۲ساعت گفته اند،اماهرچقدربه زمان سکس نزدیکترباشداثربخشیش مطمئنتره .سعی شوداز۵۰ساعت تجاوزنکند(فاصله معاشقه با خوردن قرص)
برای اهمیت موضوع تکرارمی کنم باادبیات دیگر

قرص” LD“ال دی
ال دی (۴ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۴ قرص در نوبت دوم خورده شود/ مجموع ۸ قرص)

قرص”HD “اچ دی ( ۲ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۲ قرص در نوبت دوم /مجموع ۴ قرص)

قرص تری فازیک(قرص های مرحله سوم) ۴ عدد  در نوبت اول و ۴ عدد دیگر ۱۲ ساعت بعد.مجموع۸تا

قرص تری فازیک سفیداست.

قرص(اووسیز) لونژیل یا لوونورژسترل levonorgenstrel (هر بسته ی آن دو تایی است) مرحله اول یکی مصرف ‌شود. سپس ۱۲ ساعت باید دومین قرص را بخورید.

هم می توان یکبار از قرص لونژیل۱٫۵ میکروگرمی آن استفاده کرد و هم از روش هر ۱۲ ساعت ۲ قرص ۷۵۰ میکروگرمی–یعنی (اگرلونژیل ۷۵۰ میل باشد ۲ تا باید خورد ولی ۱٫۵ میل باشد ۱(یک) عدد کافی است.
تکات قابل توجه
قرص‌ها را با شکم خالی مصرف نکنید.
– اگر قرص‌ها تا ۲ ساعت پس از مصرف، استفراغ شدید باید دوباره مصرف قرص‌ها را آغاز نموده و با ضدتهوع مصرف کنیدیعنی آن قرص خورده باطل می شود
– برای جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ نیم ساعت قبل از مصرف قرص‌های اورژانس و ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این گونه قرص‌ها از یک قرص ضد تهوع استفاده شود.
– حداکثر دفعات استفاده از قرص‌های اورژانس در هر سیکل قاعدگی فقط یکبار است.
– در یک سیکل قاعدگی نمی‌توان چندین نوبت از قرص‌های اورژانس استفاده کرد زیرا منجر به بروز اختلالات شدید قاعدگی، افزایش خطا و افزایش احتمال باروری می‌شود.
– معمولا ۳ الی تا یک هفته و(دربعضی ازموارد۲هفته نیزگزارش شده است)پس از مصرف قرص‌های اورژانس قاعدگی اتفاق می‌افتد.
– اگر پس از مصرف قرص‌های اورژانس تا ۳ هفته خونریزی اتفاق نیفتاد. می توانید آزمایش BHCG انجام شود ودرروز۱۲ آزمایش بتامعتبره جوابش

• زمان شروع مصرف قرص اورژانس
مصرف قرص باچندساعت فاصله بامعاشقه باشد(اسمش قرص صبح بعداست) حداکثرتا ۷۲ ساعت بعد از آن /. اگر زمان مورد نظر از ۷۲ ساعت بگذرد، مصرف قرص اورژانس بی‌فایده خواهد بود.ولی ضررش بقوت خودباقیست

لورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است به طور کامل ۱۴ روز بعد ظاهر شود

نکته ظریف:

این قرصها اصطلاحا به نام قرص صبح روز بعد (Morning after pill) معروف می باشند

بهتراست بین معاشقه( سکس )تامصرف اولین قرص -چندساعتی فاصله باشد،چون همانطورکه ازاسمش مشخصه(صبح بعد)چون معمولاًسکس درشب انجام می گیرد ومصرف قرص ازصبح بعدش شروع شود.

جلوگیری ازبارداری  به روش غیراورژانسی(کنتراسپتیو)

جلوگیری ازبارداری به روش-کنتراسپتیو(Contraceptive) -غیراورژانسی

طریقه مصرف

* باید اولین قرص را در روز پنجم قاعدگی خود مصرف کند.

* در صورت قطع خونریزی و یا ادامه پیدا کردن خونریزی باید در هر دو صورت روزانه”شب” یک قرص مصرف گردد (تا اتمام بسته قرص).

* بهتر است بعد از صرف شام و یا پیش از خوابیدن مصرف کنید تا عوارض گوارشی ناشی از آن کاهش یابد.

*در زمانی که بسته “۲۱تایی”کاملاً تمام شد، تا ۷ روز مجاز به مصرف قرص نیستید و باید در روز هشتم بسته جدیدی از قرص را آغاز کنید،یعنی پس از یک‌هفته استراحت (وقفه)، دوباره بسته دیگر راشروع کنید.

قرص ۲۸ تایی شامل ۲۸ قرص فعال + ۷ قرص بی اثر می باشد

اگرفراموش کردید

اگر یک شب قرص را فراموش کردید به محض به یاد آوردن یک قرص را بخورید.

-اگر ۲ شب متوالی مصرف قرص را از یاد بردید، بجای یک قرص، ۲ قرص بخورید و ازشب بعد یک قرص را ادامه دهید تا بسته به اتمام برسد.

-اگر ۳ شب متوالی مصرف قرص را فراموش کردید، ادامه قرص را قطع و تا زمان آغاز پریود از روش دیگری  -برای جلوگیری ازبارداری-استفاده نمائید و بعد از روز پنجم

قاعدگی مطابق قبل مصرف قرص را شروع کنید.

نکته

چون تاثیر قرص‌های پس از یک هفته از مصرف مشاهده می‌گردد و برای آمیزش جنسی بهتر است در طول این مدت(هفته اول) از کاندوم نیز استفاده کرد.

* این قرص‌ها باید به صورت متوالی و در زمان‌های مشخص مصرف گردند.

لکه بینی -زمان مصرف

* در صورتی که  با مصرف قرص لکه بینی مشاهده کردید تا ۲ الی ۳ ماه جای نگرانی نیست

* ممکن است درطول مصرف – علائمی مثل تهوع، استفراغ و سردرد از بین می‌رود.اگر این علائم ادامه پیدا کرد بهمراه قرص‌، ویتامین‌ B6 استفاده کنید-موقت ،نه دائم(اگرپس از شام و قبل ازخواب مصرف کنیداین حالت رانخواهیدداشت)

قرص‌های LD مطمئن‌ترین روش پیشگیری از بارداری هستند(چه به روش کنتراسپتیو هم روش اورژانسیش)

داروهای ضد بارداری-contraceptive

قرص LD”ال دی “( LOW DOSE)  و قرص HD “اچ دی”( HIGH DOSE) 

عملکردقرص های ضدحاملگی

قرص های ضدبارداری-مانع رها شدن تخمک می‌شود. همچنین از لانه‌گزینی تخمک و انتقال تخمک بارور شده در لوله‌های رحمی جلوگیری می‌کند. مهمترین کارکردش این است که باضخیم ترکردن مخاط گردن رحم   مانع ورود اسپرم  به داخل رحم می شوند /بدین ترتیب جلوی بارداری گرفته می کنند -رحم رافریب می دهند

شروع تأثیر دارو: نورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است  ۲هفته بعد ظاهر شود 

%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%b6%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%da%98

 قرص لونورژسترل فقط برای پیشگیری اورژانس کاربرد داردبرای زمان طولانی نبایداستفاده شود(برخلاف آن۲نوع دیگر)

چون این قرص ها تهوع و استفراغ آوراهستند.بهتراست یک ساعت قبل از مصرف هر دوز و ۴ تا ۶ ساعت بعد از ان از یک داروی ضد تهوع مصرف کنید

چنانچه ظرف مدت سه هفته بعد از مصرف از روش جلوگیری اورژانس ، پریود نشدید  تست بارداری بدهید(تست دادن بمعنای حامله بودن نیست،بلکه یقین کردنه که نیستید)

  عوارض جانبی

عوارض جانبی این قرصها عبارتنداز: تهوع ، استفراغ ، سردرد ، حساس شدن”درد” پستانها ، سرگیجه ، احتباس مایعات در بدن و خونریزی های نامنظم . این عوارض جانبی معمولا بعداز یکی دو روز از بین خواهند رفت . با خوردن این قرصها همراه با غذا و یا مصرف داروهای ضد تهوع ، می توان از احساس تهوعی که خوردن این قرصها ایجاد میکند کم نمود . در صورتی که در عرض کمتراز۲ساعت که قرصها را مصرف نمودید ، استفراغ کردید ، باید دوباره قرصها را بخورید(یعنی باطل شد).*

نکته: از این روش فقط در موارد اورژانسی و اضطراری باید استفاده شود و نباید به طور دائمی از آن استفاده کرد

هشدارها در زمان مصرف

۱- بهتر است که قرص‌ها با شکم خالی خورده نشود.‌

۲- در صورت استفراغ کردن تا دو ساعت پس از استفاده از روش، خوردن مجدد قرص‌ها ضروری است.‌

۳- حداکثر دفعات مجاز استفاده از این روش در هر سیکل قاعدگی یک بار است.

۴- در صورتیکه درطول  ۳ هفته پس از مصرف “پریود”نشدید، تست بارداری (ترجیحاً بتا اچ.سی.جی) بدهید.‌

اورژانسی برای  برای “جنین”زنان متأهل ،خطرناک نیست، موجب سقط جنین نمی شود.

قرصهای لونژیل”LONGIL “لونژیل ۰٫۷۵ میلی گرم – لونرژسترل”Levonorgestrel” یا اووسیز”OVOCEASE”

ـ مصرف ۲ عدد ۷۵۰یک‌جا در اولین فرصت بخورید و یا اول ۱ عدد ودر ۱۲ ساعت بعددومی را(اگر۱٫۵ رااستفاده می کنید،یکی کافیه)
ـ هرچه زودتر این داروها مصرف شوند ، موثرتر خواهند بود و گرچه در بعضی از منابع بر اثر بخشی آنها تا ۱۲۰ ساعت ـ ۵ روز ـ پس از یک نزدیکی مشکوک تاکید شده ، بهترین زمان مصرف آنها ۵۰ساعت اول ـ پس از نزدیکی مشکوک است.

سعی کنید اولین قرص را در اولین فرصت پس از برقراری رابطه جنسی مشکوک بخورید. قرص بعدی را نیز۱۲ ساعت بعد مصرف کنید. پس از آن دیگر قرصی مصرف نکنید و منتظر خونریزی باشید معمولا خونریزی ظرف ۷ روز پس از مصرف آخرین قرص اتفاق می افتد. در طی این مدت دیگر رابطه جنسی نداشته باشید یا حتما از یک روش مطمئن استفاده کنید. ظرف ۳ تا ۱۰ روز پس از روش اورژانس، دچار خونریزی می شوید ،این خونریزی به معنی ریزش آستر رحم-اندومتر- است (بافت داخلی جداره رحم را آستررحم می گویند)

لونورژسترول)

ترکیبات این چهار قرص (یاسمین – روکین – کنتراسمین – دروسپیل) ، مثل همن ، شامل : ۳ میلی گرم دروسپیرنون و ۰٫۰۳ میلی گرم اتینیل استرادیول می باشد.

بسته بندی قرص یاسمینقرص ۲۸ تایی شامل ۲۸ قرص فعال + ۷ قرص بی اثر می باشد . هم چنین بسته بندی ۲۱ عددی نیز دارد.

بسته بندی قرص روکین و کنتراسمین و دورسپیل: شامل بسته ی ۲۱ عددی فعال می باشد.

کنتراسپتیو ترکیبی با اثر مهار گونادوتروپین ها مهار تخمک گذاری و کاهش موکوس سرویکال و اندومتر

دروسپیرنون یک آنالوگ اسپیرونولاکتون است که فعالیت آنتی مینرالوکورتیکوئیدی داردو اما اثرات آندرو‍‍ژ‍نیک، استروژنیک، آنتی گلوکوکورتیکوئیدی و گلوکوکورتیکوئیدی را ندارد.دارو مقداری اثرات آنتی آندروژنیک دارد.

قرص یاسمین - نحوه مصرف قرص یاسمین - عوارض قرص یاسمین

مزایای مصرف قرص یاسمین ( روکین – کنتراسمین – دروسپیل):

– درمان PMS (سندرم پیش از قاعدگی)

– کاهش موهای زاید : دروسپیرونون یک آنالوگ اسپیرونولاکتون است که دارای هر دو اثر ضد مینرالوکورتیکوئیدی وضد آندروژنی است و مصرف آن به عنوان یک داروی پروژستینی همراه با اتینیل استرادیول مجاز شمرده شده است. ویژگی های این دارو نشان مید هند که میتواند انتخاب ارجح برای درمان هیرسوتیسم باشد .

موارد منع مصرف قرص یاسمین( روکین – کنتراسمین – دروسپیل)

نقص کلیوی، کبدی، آدرنال، بیماری های ترومبو آمبولی وترومبوفلبیت ،بیماری های قلبی و عروقی، دیابت با در گیری عروقی ،سردرد با علائم نورولوژیک ،کارسینوم سینه و آندومتر، نئو پلازی وابسته به استروژن ،خونریزی غیر عادی رحمی، زردی و یرقان، تومور کبدی ،حاملگی یا شک به حاملگی ،افراد سیگاری بالای ۳۵ سال

قرص روکین - عوارض قرص روکین - نحوه مصرف قرص روکین

چندتوصیه درمصرف قرص ضدبارداری روکین(یاسمین ایرانی)

ممکن است در طول ۲ماه اول  خونریزی نامنظم داشته باشیدد ویا  لکه بینی

فاصله مصرف دو قرص  بیش از ۲۴ ساعت نباشد.

بهتراست در اولین دوره مصرف این دارو ( ۷ روز اول) از یک روش جلوگیری دیگر “کاندوم”هم استفاده نمایید .

دارو را در ساعت معین و ترجیحاً بعد غذا و قبل از خواب میل کنید .

سعی کنیدهنگام مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور شدیدآفتاب اجتناب کنید.

بهتر است برای اطمینان بیشتر مصرف آن از روز اول خونریزی قاعدگی شروع و تا پایان۲۱ قرص -شبی یک قرص بخورید.

مصرف بسته بعدی قرص ، پس از یک فاصله هفت روزه آغاز کنید.

ترکیبات قرص دزوسپتیو ( قرص مارولون – قرص دایسینل)

desogestrol+ethinyl stradiol

اتینیل استرادیول۳۰ میکروگرم+دزوجسترول ۱۵۰میکروگرم

دزوسپتیو (Desoceptive) با نام تجاری مارولون (Marvelon) یک قرص نوع پیشگیری از بارداری می باشد.این دارو ممکن است تحت نام های تجاری مختلف و یا در شکل های گوناگون در دسترس باشد٬ هر نام تجاری خاص از این دارو فقط برای شرایط شما و توسط پزشک تجویز می شود .

شکل دارویی دزوسپتیو( قرص مارولون – قرص دایسینل)

قرص (۲۱ قرص در هر بلیستر)

نکته:دقت شود  هنگامیکه این قرص(قرص سیپروترون کمپاند یا دیان) را استفاده می کنیین  در دو هفته اول مصرف، باید از روشهای دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده بکنید،بتنهایی کارسازنیست. البته قرضهای دیگر ضدبارداری “غیراورژانسی همینطورند

نحوه مصرف قرص مارولون و دزوسپتیو و دایسینل

روزی یک قرص جلوگیری از بارداری مارولون از روز ۵ قاعدگی تا ۲۱ روز بسته بعدی ۷ روز بعد اتمام بسته قبل مصرف میشود. اگر زمان شروع بعد از روز پنجم بود تا مدت ۱۰ روز از یک روش کنتراسپتیو دیگر مثل کاندوم استفاده نمائید.

مزیت مصرف قرص مارولون- دایسینل – دزوسپتیو بر سایر کنتراسپتیوها

کمتر بودن میزان عوارض مثل : لکه بینی  ،چاقی ،  تهوع  ،  سردرد  ، درد پستان

اگر یک یا دو نوبت مصرف قرص مارولون فراموش شود نیازی به مصرف قرص اضافه نیست.
اگر مصرف ۳ قرص مارولون فراموش شود به محض یاد آوری دوز آخر آن را مصرف نمائید اما از یک روش کنتراسپتیو استفاده کنید.
در صورت استفراغ بعد ۲ ساعت از مصرف دارو به محض احساس بهبود آن را مصرف نمائید.
در صورت اسهال شدید برای بیش از ۲۴ ساعت در دوز معمول مشکلی ایجاد نمی کند اما در صورت فراموش شدن یک دوز دارواز روش دیگر استفاده شود.
در صورت قطع پریود بیش از ۲ ماه با مصرف دارو از یک روش کنتراسپتیو استفاده شود.
دارو ریسک بروز ترومبوز های وریدی عمقی و آمبولی ریوی را بخصوص در زنان چاق یا سیگاری یا افرادی که مدت طولانی به علت شکستگی پا یا مسافرت بیحرکت هستند را افزایش میدهد.
دارو ریسک بروز سرطان سینه و گردن رحم را در افرادی که بیش از ۵ سال از این دارو استفاده میکنندرا بالا میبرد.

موارد احتیاط در مصرف دزوسپتیو( قرص مارولون – قرص دایسینل)

سابقه حمله قلبی در خانواده ٬چاقی٬ سیگاریها ٬دیابت ملیبتوس٬ فشار خون بالا٬ زنان فلج ٬آنمی٬ سابقه دپرسیون ٬سابقه میگرن٬ بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو٬ سلبقه بیماری کبدی٬ کاهش عملکرد کلیوی٬ نقص قلبی٬ سنگ مثانه٬ سابقه سرطان سینه در خانواده

موارد منع مصرف دزوسپتیو( قرص مارولون – قرص دایسینل)

حاملگی ٬شیردهی٬ ترومبوز های عمقی و آمبولی ریوی٬ بیماری های انعقادی٬ لوپوس٬ سندرم اورمیک همولیتیک زنان با سابقه واریکوز ورید ها و چاقی٬ سابقه بیماری های قلبی و عروقی٬ دیابت شدید٬ زنان بالای ۵۰ سال ٬میگرن شدید٬ سرطان سینه ٬سنگ مثانه٬ یرقان

عوارض جانبی احتمالی مارولون( قرص مارولون – قرص دایسینل)

تهوع٬ استفراغ ٬سردرد٬ بزرگی و حساس شدن سینه ها٬ تغییرات وزن ٬احتباس آب در بافت های بدن ٬کاندیدیاز واژینال٬ تغییر در سیکل ماهیانه ٬لکه بینی٬ دپرسیون٬ واکنش های پوستی٬ کاهش میل جنسی٬ افزایش فشار خون کلوآسما٬ انحنای قرنیه ٬اختلال در اعمال کبدی٬ سنگ مثانه٬ لخته خون

قرص پیشگیری از بارداری بلارا Belara®   و چاریوا ، حاوی Chlormadinone استات، مشتق شده از پروژسترون طبیعی با خواص آنتی آندروژنیک  و دوز پایینی  از اتینیل استرادیول هستند.

قرص بلارا شامل ۲۱ قرص با میزان استروژن برابر با قرص LD می باشد. اما تفاوت اصلی آن در نوع و میزان پروزسترون می باشد. قرص بلارا و قرص چاریوا ، شامل ۲۲ میلیگرم کلرمادیون (که یک نوع پرویژسترون طبیعی است) می باشد ، که البته،  نوعی پیش ساز پروژسترون میباشد و در بدن به پروژستین تبدیل میشود و از لحاظ افزایش وزن کمترین تاثیر را نسبت به سایر کنتراسپتیوهای خوراکی دارد.

قرص بلارا ، از سال ۱۹۹۹ در آلمان و سپس در بسیاری از کشورهای مورد استفاده قرار گرفت  .

دوز مصرف قرص جلوگیری از بارداری:

یاسمین: روزی یک عدد شروع از روز اول تا ۲۱ روز ۷ قرص غیر فعال درادامه مصرف می شودکه رنگ متفاوت دارد مصرف این قرصها درپیشگیری ازبارداری کمکی  نمی کند اما به جایگزینی استروژن کمک میکند.

کنتراسمین و روکین و دروسپیل : از روز اول قاعدگی ، شبی یک عدد تا ۲۱ شب . سپس ۷ روز فاصله تا شروع بسته جدید .

یاز : از روز اول سیکل  ،بسته از ابتدا شروع شده و بدون وقفه  ،بسته ی دوم شروع شود . قرصهای سفید  ،خنثی بوده و دارای هورمون نیستند .

عوارض جانبی احتمالی مصرف قرص یاسمین ( روکین – کنتراسمین – دروسپیل)

عوارض قلبی عروقی، بیماری های سنگ مثانه ،ترومبوز، عوارض گوارشی، ادم، تغییر درسیکل قاعدگی ،ناباروری موقت بعد از قطع مصرف، ملاسما، تغییر در وزن، کاهش ترشح شیر در هفته های اول بعد از زایمان، میگرن، راش، عوارض قلبی ،کاندیدیاز،عدم تحمل لنز های تماسی

    

عوارض  ناشی از مصرف قرص ضد بارداری 

 بر هم خوردن زمان قاعدگی، سرگیجه، سردرد، افزایش و یا کاهش وزن و معمولا این عوارض در بروشور داخل جعبه قرص های ضد بارداری توسط شرکت های تولید کننده نوشته شده اند و تقریبا اکثر پزشکان نیز از آن ها مطلع می باشند.

عملکرد”قرص ضدبارداری”دربدن

 افزایش متابولیزم هورمون استروژن است، استروژن مازاد سبب افزایش میزان عنصر مس در سرم خون می گردد. ازدیاد این عنصر در خون تغییرات منفی جسمانی و روانی از قبیل نوسانات خلق و خوی، افسردگی، بیی قراری و اضطراب،افزایش فشار خون، ریزش مو و غیره را به دنبال دارد.

مس یک اکسیدان قوی است و سبب تولید رادیکال های آزاد می شود که باعث تخریب ویتامین هایی که خاصیت آنتی اکسیدان دارند از قبیل ویتامین ای، ث و سایر ویتامین ها و مواد معدنی از قبیل ب۶۶،روی، سلنیوم،

 منیزیم و بروز مشکلاتی از قبیل ضعف غدد فوق کلیوی، خستگی زودرس، تخریب پوست و غیره می شود.

***

دزوسپتیو یا مارولون

دزوسپتیو (Desoceptiveبا نام تجاری مارولون (Marvelon

قرص پیشگیری از بارداری حاوی دزوژسترل و اتینیل استرادیول- از نظر میزان هورمونی مشابه قرصهای LD است.روزانه یک قرص به مدت ۲۱ روز تجویز می‌شود. شروع دارو از روز پنجم قاعدگی یا روز هشتم پس‌از مصرف آخرین قرص دوره قبلی  است.

قرص یاسمین (yasmine )

قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری با دوز پایین مشابه ال دی است که نوع پروژسترون آن از نوع دسپیرونون می باشد این نوع پروژسترون عوارض کمتری نسبت به سایر انواع پروژسترون دارد. عوارضی مانند افزایش وزن- عوارض پوستی و نیز تهوع و استفراغ براساس ادعای شرکت تولید کننده دارو -بایر- و نیز تجربه بالینی بسیار کمتر است.

.موارد منع مصرف این قرص همانند تمام انواع قرصهای ترکیبی می باشد و در صورت سابقه بیماری کبدی و سنگ کیسه صفرا، بیمارهای فلبی و عروقی و نیز حاملگی نباید مصرف شود. در صورتی که از قرص اسپیرونولاکتون به صورت همزمان استفاده می کنید نباید یاسمین مصرف کنید چون پروژسترون این قرص از انواع نگهدارنده پتاسیم است و می تواند عوارض قلبی و متابولیک داشته باشد.

قرص یاز yaz 

قرص ضدبارداری یاز ( YAZ ) را چگونه استفاده کنیم

هر بسته از قرص بارداری یاز دارای ۲۸ عدد است که ۲۴ عدد آن صورتی و دارای هورمون بوده و ۴ عدد آن سفید رنگ است ، قرص های سفید دارای مواد بی اثر بوده و بیشتر حاوی مکمل ها مثل آهن و اسیدفولیک است .

برای شروع از قسمتی که فلش قرمز دارد یک قرص صورتی را از اول پریود شروع کنید و بدون وقفه در مسیر فلش ادامه دهید بعد از آن که قرص های سفید رنگ تمام شد بسته ی بعدی را شروع کنید .

در این نوع قرص ، برخلاف قرص های ۲۱ عددی شما باشروع و پایان پریودتان کاری ندارید . در فاصله ای که قرص های سفید را می خورید خودبه خود پریود می شوید .

در افراد دیابتی خوردن هیچ گونه قرص جلوگیری توصیه نمی شود اما در مواردی که مجبور باشیم بهترین گزینه بین این دسته قرص ها ” یاز ” است .

قرص یاز ۲۸ قرص در هر بسته دارد که ۲۴ تای آن صورتی کمرنگ و ۴ تای ان سفید رنگ است برای شروع قرص در روز اول سیکل اولین قرص صورتی کمرنگ را بخورید- به کلمه START پشت بسته قرص توجه کنید.- ترجیحا در ساعتی معین- و سپس مصرف قرصها را به صورت شبی یکی ادامه دهید. پس از تمام شدن قرصهای صورتی قرصهای سفید را بخورید تا بسته قرص تمام شود حتی اگر در طی این مدت پریود بشوید یا نه باید شروع بسته جدید را آغاز کنید. این قرص می تواند تاحدودی بدخلقی قبل از پریود PMDDرا کاهش دهد. به خاطر داشته باشید در یک هفته اول شروع بسته جدید و ترجیجا در یک ماه اول مصرف هر قرص پیشگیری از بارداری از یک روش کمکی مانند کاندوم نیز استفاده کنید.

موارد منع مصرف قرص و نیز تداخل با داروهای دیگر دقیقا مانند قرص یاسمین است. اگر قبل از قرص یاز از یک قرص پیشگیری ۲۱ تایی استفاده می کرده اید برای شروع یاز ابتدا ۱ هفته بین این دو فاصله بیاندازید . اما اگر از قرصهای ۲۸ تایی استفاده می کرده اید می توانید بلافاصله پس از بسته قبلی، قرص یاز را شروع کنید.

قرص بلارا (Belara)

 قرص پیشگیری از بارداری بلارا Belara®   و چاریوا ، حاوی Chlormadinone استات، مشتق شده از  پروژسترون طبیعی با خواص آنتی آندروژنیک  و دوز پایینی از اتینیل استرادیول هستند.

قرص بلارا شامل ۲۱ قرص با میزان استروژن برابر با قرص LD می باشد. اما تفاوت اصلی آن در نوع و میزان پروزسترون می باشد. قرص بلارا و قرص چاریوا ،  شامل ۲ میلیگرم کلرمادیون (که یک نوع پرویژسترون طبیعیی است) می باشد ، که البته،  نوعی پیش ساز پروژسترون میباشد و در بدن به پروژستین تبدیل میشود و از لحاظظ افزایش وزن کمترین تاثیر را نسبت به سایر کنتراسپتیوهای خوراکی دارد.

ساخت شرکت گروننتال ،هر قرص حاوی اتینیل استرادیول و کلرمادیونون است اثر پروزسترون این قرص در افزایش وزن کمتر از سایر انوع قرصهاست.هر بسته بلارا حاوی ۲۱ قرص می باشد. مصرف بلارا، را باید از روز اول سیکل آغاز کرد. در صورتیکه در دوره های قبل، نوع دیگر ضد بارداری را دریافت کرده اید. می توانید مصرف این قرص را آغاز کنید. قرص ها را نجوید. برای افزایش کارایی، قرص ها باید به طور منظم در هر ۲۴ ساعت مصرف شود.پس از مصرف آخرین قرص، برای یک دوره هفت روزه، نباید قرص ها مصرف شود.که ۴ – ۲ روز پس از مصرف آخرین قرص، خونریزی اتفاق می افتد. پس از ۷ روز، مصرف قرص را باید ادامه داد.

ترکیباتی که باعث کاهش سریع هورمونهای استروئیدی می شوند، اثر پیشگیری بلارا، را تحت تأثیر قرار می دهند مانند باربیتوراتها، ریفامپین، گریزوفلوین، فنیل بوتازون، داروهای ضد صرع (باربکسالون، کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون) و همچنین مصرف آنتی بیوتیک هایی مثل آمپی سیلین، تتراسیکلین که باعث تغییر فلور روده می شوند، میزان فعالیت بلارا، را کاهش می دهد.

قرص سیپروترون کامپاند/دیان

قرص diane یا همان cyproterone compound

بخاطر نامنظمی پریودیا دکتر واسم” قرص سیپروترون کامپاند“معمولاً برای درمان بی نظمی پریود تجویز می شود ضمن اینکه عوارضی چون بزرگ شدن سایز سینه هاست

تو یه سال ۳ ماه میخورند ۲ ماه متوقف و بعد ش۳ ماه مصرف می شود

قرص ها۲۱ عددی هستند

مصرف قرص سیپروترون کامپاند به این ترتیب است که یک قرص در روز به مدت ۲۱ روز تجویز میشود. بعد از پریود درمان را باید از روز ۵ قاعدگی شروع کرد. در دوره های بعد،۷ روز پس از قطع دارو، درمان باید مجددا(سه هفته مصرف،یک هفته متوقف)

بهترین زمان مصرف قرص برای عقب انداختن پریودی شروع از حداقل سه ماه قبل از زمان مورد نظر است. و بعید است درفواصل زمانی کمتر از دو هفته نتیجه مناسب بدهد

کاربرددیگراین قرص برای ضخامت لایه اندومتری هنگام بارداری است. وتنبلی تخمدان

برای درمان  جوش های صورت  پرمویی- هم قرص “سیپروترون کامپاند” تجویز می شود

نورتیسترون (NORETHISTERONE)

Primolut(پریمولوت)N

 نام تجاری: منزول، میکرونور، نوریدی، نوریسترات، پریمولوت N، اوتولان

درمان اختلالات قاعدگی ، به تأخیر انداختن دوران قاعدگی و ضدبارداری به کار گرفته می شود.

البته همه اینهابایدبا نظرپزشک باشه

امادر “روش اورژانسی”ازاین قرص استفاده نمی کنند بلکه بمنظور جلوگیری از بارداری درشرایط عادی ،بیشتر  زنانی استفاده می کنند که کیست تخمدان  دارند و ویااختلالات هورمون مردانه “پرمویی”داشته باشند.

***

بیش از۶ماه مصرف نکنید

ترکیباتی که باعث کاهش سریع هورمونهای استروئیدی می شوند، اثر پیشگیری بلارا، را تحت تأثیر قرار می دهند مانند باربیتوراتها، ریفامپین، گریزوفلوین، فنیل بوتازون، داروهای ضد صرع (باربکسالون، کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون) و همچنین مصرف آنتی بیوتیک هایی مثل آمپی سیلین، تتراسیکلین که باعث تغییر فلور روده می شوند، میزان فعالیت بلارا، را کاهش می دهد.

دوره مصرف قرض ضدبارداری. معمولاً نباید از ۳تا ۶ ماه بیشتر شود. اما به‌طور کلی یادآوری این نکته ضروری است که قرص‌های ضد‌بارداری ممکن است بارداری را مدتی به تاخیر بیندازد اما مصرف‌کننده را نابارور نمی‌کند. پس اگر طبق دستور و طی یک دوره درمانی مشخص این قرص‌ها را مصرف کنید، لازم نیست نگران عواقب احتمالی آن باشید.

از آنجا که استروژنی که این قرص‌ها تولید می‌کنند چند برابر استروژن طبیعی بدن است

استفاده طولانی‌مدت از آ‌ن‌ها می‌تواندآندومتر را بیش‌از‌حد لاغر کند و در نتیجه بارداری را به تاخیر بیندازد.

***

قیمت های قرصهای ضدبارداری

یاز -ساخت آلمان قیمت ۱۶۰۰۰تومان

بلارا-ساخت شرکت گروننتال و دارای کلرمادینون و اتینیل استرادیول. قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

قرص روکین: (یاسمین ایرانی)  ساخت شرکت دارو سازی ابوریحان- دارای دروسپیرونون (۳ میلی گرم) و اتینیل استرادیول (۰٫۰۳ میلی گرم) – قیمت ۶۰۵۰ تومان –

یاسمین-ساخت شرکت بایر آلمان و دارای دروسپیرنون و اتینیل استرادیول. قیمت ۱۴۹۰۰ تومان

دزوسپتیو (مارولون ایرانی)تولید شرکت ایران هورمون و دارای دزوژسترل و اتینیل استرادیول می باشد. قیمت ۲۱۰۰ تومان

مارولون- تولید شرکت ابوریحان به صورت تحت لیسانس دارای دزوژسترل و اتینیل استرادیول می باشد. قیمت ۳۵۰۰ تومان

اورژانسی ها

قیمت ۲عددقرص لونژیل:۱۵۰۰تومان

قرض ضدبارداری چگونه مانع حاملکی می شود

قرص‌های ضدبارداری از ۲ بخش هورمونی کاملا متفاوت تشکیل شده‌اند. ماده موثر آنها اتینیل استرادیول است و قسمت دوم آنها از پروژسترون تشکیل شده است.مکانیسم اثر بیشتر قرص‌های ضدبارداری از طریق توقف تخمک گذاری است اما بخش پروژسترونی قرص نیز باعث کاهش ضخامت لایه داخلی آندومتر می‌شود. این حالت باعث می‌شود اگر هم تخمک‌گذاری انجام شد جنین به راحتی داخل رحم ننشیند. علاوه براین، کاهش ضخامت لایه داخلی رحم باعث مرتب شدن عادت ماهانه و کاهش خونریزی ماهانه می‌شود.

رحم-اندومتر

لوونورژسترل یک هورمون مصنوعی است که به هورمون جنسی زنانه (پروژسترون) شباهت دارد. یکی از ترکیبات اصلی قرصهای ضد بارداری است.

این دارو مخاط گردن رحم را ضخیم تر میکند  بطوری که اسپرم به دشواری می تواند به داخل رحم نفوذ کند و بدین ترتیب جلوی بارداری گرفته میشود میشود.

ترشحات شبیه “سفیده تخم مرغ” ویا “خلط “چیست؟

هرخانمی  در سنین باروری معمولا ترشحاتی دارد که به رنگ سفید و روان است.  این ترشحات در زمان تخمک گذاری کیفیتی شبیه به سفیده تخم مرغ  یاخلط هستند،طبیعی است و جای نگرانی نیست

امااگراخیراً رابطه جنسی داشته میتواند علامت خطر”حاملگیباشد

هنگامی که این ترشحات شفاف، لیز و چسبنده باشد، احتمال باردار شدن شما می باشد

    قرصهای ضدبارداری چگونه مانع حاملگی می شوند؟

درشرایط طبیعی برای حاملگی وقتی ازمیان چندصدمیلیون اسپرم فقط یکی بعدازمدتها تلاش وارددهانه رحم می شود وباتخمک زن،جفت می شود،بمحض ورودیک اسپرم خوشبخت،مخاط دهانه رحم ، ضخیم می‌شود وبامسدودکردن دهانه، از ورود  اسپرم های دیگر جلوگیری می‌شود. 

این قرص ها نیز با در دست گرفتن نظم هورمونهای زنانه در بدن زن،رحم رافریب می دهند،همان  کاری می کنند که “اسپرم خوشبخت”می کند،یعنی علاوه بر جلوگیری از تخمک گذاری، مخاط دهانه رحم را ضخیم می‌کنند و  از وارد شدن اسپرم به رحم جلوگیری می‌کند.

درنیز همینگونه  عمل می شود،مخاط دهانه رحم ضخیم می شودIUD

زمان زنده ماندن وفعالیت “اسپرم “چقدراست؟  

اسپرم تا حدود ۵روز می تواند در مجاری تناسلی زنانه باقی بماند و تخمک تا ۲۴ ساعت پس از آزاد شدن قابل بارور شدن است، یک زن می توند از رابطه جنسی ۷ روز پیش از تخمک گذاری تا ۲۴ ساعت پس از آن باردار شود. روشهایی که تخمین می زنند چه زمانی یک زن بارور است بستگی به چرخه قاعدگی، تغییرات مخاط دهانه رحم یا تغییر در درجه حرارت بدن دارد.      

لوونورژسترل به صورت ترکیبات فقط در شکل پروژستوژن و در قرصهای ترکیبی ضدبارداری همراه با داروی استروژن موجود  است.لوونورژسترل را در بعضی موارد اضطراری به عنوان عامل ضدحاملگی بعد از مقاربت استفاده  می کنند. با استروژن نیز در درمان جایگزین هورمونی برای مداوای نشانه های یائسگی تجویز میشود.

شما تا ۷۲ ساعت بعد از مقاربت مشکوک می توانید از این قرص ها استفاده کنید.لوونورژسترل به همراه لاینسترول حاوی هورمون پروژسترون هستند.از این هورمون هم در روش جلوگیری با قرص عادی ( به همراه استروژن ) و هم به تنهائی ( همان قرص شیردهی ) استفاده می شود.همان طور که گفته شد از این هورمون می توان در روش جلوگیری اورژانسی نیز استفاده کرد.هم می توان یکبار از قرص ۱۵۰۰ میکروگرمی آن استفاده کرد و هم از روش هر ۱۲ ساعت ۲ قرص ۷۵۰ میکروگرمی

شروع تأثیر دارو: نورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است به طورکامل ۱۴ روز بعد ظاهر شود و این بستگی دارد به روز شروع مصرف  قرصها.      

اطلاعاتی کامل درباره قرص های پیشگیری از بارداری 
 قرص های LD و HD 
یکی از روشهای مطمئن در پیشگیری از بارداری، مصرف قرص‌های خوراکی ترکیبی است، که به دو شکل ال .دی، و اچ.دی در بسته های ۲۱  عددی در دسترس عموم می باشد. مقدار هورمونهای استروژن و پروژسترون قرص های اچ .دی بیشتر از قرص های ال .دی است.

مزایای مصرف  قرص های پیشگیری از بارداری «ال .دی» و «اچ . دی »
-کاهش میزان بیماریهای التهابی لگن
-کاهش میزان کیست خوش خیم و سرطان تخمدان
-کاهش میزان غدد خوش خیم پستان
-کاهش میزان خونریزی قاعدگی و در نتیجه جلوگیری از کم‌خونی و رفع قاعدگی دردناک
-پیشگیری از حاملگی خارج از رحم

طریقه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری  
هر بسته حاوی ۲۱ قرص می باشد. اولین قرص را از روز پنجم قاعدگی آغاز نمایید. در صورت اتمام خونریزی و یا ادامه خونریزی، در هر دو حال روزانه یک قرص مصرف کنید، تا بسته قرص تمام شود. بهتر است قرص را پس از شام و پیش از خواب میل نمایید تا عوارض گوارشی ایجاد نکند.پس از اتمام بسته قرص، هفت روز کامل قرص نخورید و در روز هشتم بسته بعدی را بدون توجه به روز شروع قاعدگی آغاز نمایید. چنانچه تا هفت روز قاعدگی رخ نداد،  به مرکز بهداشتی – درمانی یا پزشک مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص ضد بارداری 
چنانچه یک شب مصرف قرص ضد بارداری را فراموش کردید، تا نوبت مصرف قرص بعدی به محض یاد آوردن، یک قرص میل کنید.چنانچه دو شب پشت سر هم مصرف قرص را فراموش کردید، در دو شب بعدی، هر شب به جای یک قرص دو قرص میل کنید و تا آخر بسته مجدداً هر شب یک قرص مصرف نمایید و علاوه بر آن، همزمان از روش پیشگیری دیگری مثل کاندوم استفاده کنید.
چنانچه سه شب یا بیشتر مصرف قرص پیشگیری از بارداری را فراموش کردید، از مصرف بقیه قرص ها خودداری نموده، تا شروع قاعدگی از روش دیگری استفاده کنید. سپس از روز پنجم قاعدگی بسته جدید را آغاز کنید.

نکات مهم 
-اثر قرص پیشگیری از بارداری یک هفته پس از شروع اولین بسته قرص ظاهر می شود.  در صورت انجام نزدیکی در این فاصله، باید علاوه بر مصرف قرص از روش دیگری، مثل کاندوم، استفاده کرد.
– قرص ها ی ضد بارداری را بصورت نا پیوسته، مثلاً یکماه در میان یا دو ماه در میان مصرف نکنید .

در موارد زیر همزمان با مصرف قرص احتمال حاملگی وجود دارد
-ابتلا به اسهال و استفراغ شدید.
-مصرف داروهای ضد سل و یا ضد تشنج.
-مصرف آنتی بیوتیکهایی،‌مثل آمپی سیلین و تتراساسکلین. 
در هر یک از موارد فوق همزمان با مصرف قرص باید از یک روش پیشگیری دیگر، مثل کاندوم، استفاده کرد.

قرص های پیشگیری از بارداری برای چه افرادی مناسب تر است ؟
-خانم هایی که خواهان یک روش مطمئن قابل برگشت پیشگیری از بارداری هستند .
-خانم هایی که قاعدگی منظم و دردناک دارند .
-خانم هایی که در سال های اول ازدواج به سر می برند .

موارد منع مصرف قرص های پیشگیری از بارداری
* حاملگی یا احتمال آن
* سرطان پستان
* خونریزی های نا شناخته رحمی
* بیماریهای قلبی – عروقی
* اختلالات خونی
* افزایش چربیهای خون
* بیماری های کبدی و کیسه صفرا
* فشار خون
* سردرد های میگرنی
* بیماریهای قند
* صرع
* افسردگی شدید
* خانم های سیگاری چاق بالای۳۵ سال سن که بیش از پنج نخ سیگار در روز مصرف می کنند، بهتر است از روش دیگری استفاده کنند.

نکات مهم در مصرف قرص ضد بارداری:
وجود لکه بینی همزمان با مصرف مرتب قرص، به مدت ۲ تا ۳ ماه اهمیتی ندارد. در صورت تداوم بیشتر باید به پزشک مراجعه کرد.
علائمی مانند تهوع، استفراغ و سردرد همراه با مصرف قرص به تدریج پس از ۲ تا ۳ ماه برطرف می شود. برای پیشگیری از این عارضه بهتر است قرصها را پس از شام و قبل ازخواب مصرف کرد.( در صورت تداوم علائم تهوع و استفراغ می توان همراه با قرصهای پیشگیری، از قرصهای  ویتامین ( ب – B6 ) به مدت محدود استفاده کرد.)

در مدتی که قرص مصرف می شود، حجم خون قاعدگی به نسبت قبل از مصرف، کاهش می یابد که در صورت کم شدن بیش از حد و لکه بینی یک در میان و یا قطع کامل، باید به پزشک مراجعه کرد.
برای مصرف قرص  LD محدودیت سنی وجود ندارد و می توان آن را تا سن ۴۵ سالگی و حتی بیشتر تحت نظارت و کنترل ادامه داد. لیکن در مواردی نظیر فشار خون کنترل نشده و مصرف سیگار و غیره توصیه می شود که مصرف قرص به سن کمتر از ۳۵ سال محدود گردد و در سنین بالاتر افراد باید پس از مشاوره از روشهای دیگری استفاده کنند.

قرص های ضد بارداری تری فازیک (سه مرحله ای )
یکی از روشهای موثر و قابل برگشت پیشگیری از بارداری، مصرف قرص های خوراکی تری‌فازیک می باشد. این قرص ها به دلیل داشتن مقادیر متفاوتی هورمون دارای سه رنگ متفاوت می باشند و بایستی از نقطه شروع به طور مرتب مصرف گردند.

قرص های تری فازیک
-جلوگیری از حاملگی خارج از رحم
-کاهش کیست خوش خیم تخمدان
-کاهش میزان سرطان تخم دان
-کاهش میزان غدد خوش خیم پستان
-کاهش خونریزی قاعدگی
-جلوگیری از کم خونی
– رفع قاعدگی درد ناک
-کاهش میزان بیماریهای التهابی لگن

طریقه مصرف قرص های تری فازیک
بسته های قرص تری فازیک دارای ۲۱ عدد قرص می باشد. باید مصرف این قرص ها را تحت نظر ماما یا پزشک شروع نمود و از مصرف خود سرانهء آنها پرهیز نمود. اولین قرص را از اولین روز قاعدگی آغاز کنید و روزانه یک قرص تا ۲۱ روز میل نمایید. پس از پایان بسته قرص، هفت روز کامل قرص نخورید. در روز هشتم، بسته بعدی قرص را بدون توجه به روز شروع قاعدگی آغاز نمایید و چنانچه تا هفت روز خونریزی قاعدگی رخ نداد، به مرکز بهداشتی یا پزشک مراجعه نمایید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص ضد بارداری:درشرایط غیراورژانسی
چنانچه پیش از۱۲ ساعت از زمان همیشگی، خوردن قرص را به یاد آورید، بلافاصله یک قرص مصرف کنید.
چنانچه بعد از ‍۱۲ساعت به یاد آوردید که یک قرص ضد بارداری یا بیشتر را فراموش کرده اید، مصرف بقیه قرص ها را ادامه داده و قرص های فراموش شده رامصرف نکنید . در عوض به منظور پیشگری از بارداری نا خواسته حتماً به طور همزمان با مصرف بقیه قرص ها از روش دیگری، مثل کاندوم، استفاده کنید.

نکات مهم 
-اثر این قرص ها در پیشگیری از حاملگی یک هفته پس از شروع اولین بسته قرص ظاهر می شود و چنانچه در این فاصله نزدیکی صورت گیرد، علاوه بر مصرف قرص از یک روش پیش گیری دیگر، مثل کاندوم، استفاده کنید.

– قرص ها ی ضد بارداری را به صورت نا پیوسته – مثلاً، یک ماه در میان یا دو ماه در میان مصرف نکنید.

اگر احتمال حاملگی می دهید
-مصرف نا مرتب قرص ها
-ابتلا به اسهال و استفراغ شدید
-مصرف آنتی بیو تیک ها – مثل آمپی سلین، تتراسایکلین
-مصرف داروهای ضد سل و ضد تشنج

قرص های تک هورمونی ( دوران شیر دهی )


یکی از روشهای مناسب جهت پیشگیری از بارداری در مادران شیرده قرص های لاینسترنول (Lynestrenol)می باشد، که ترجیحاً بهتر است در شش ماه اول پس از زایمان مصرف شوند، به این شرط که شیر خوار به جز شیر مادر از هیچ نوع نوشیدنی یا غذای دیگری (حتی آب ) استفاده نکند.

 مصرف قرص شیردهی (لاینسترنول ) ترشح شیر را کاهش نمی دهد.

طریقه مصرف
هر بسته قرص شیر دهی حاوی ۲۸ عدد قرص می باشد که شروع آن از ۴۵ روز پس از زایمان یا نخستین روز قاعدگی است. چنانچه بیش از ۴۲  روز از زایمان گذشته، ولی قاعدگی شروع نشده باشد، باید از حامله نبودن  اطمینان حاصل کرد.

روزانه در ساعت معین (مثلاً، ساعت ۱۰ صبح ) یک قرص میل نمایید. پس از پایان یک بسته، بلافاصله در روز بعد مصرف اولین قرص از بسته جدید را آغاز کنید. در طول مدت مصرف قرص ها ممکن است قاعدگی قطع شده یا لکه بینی وجود داشته باشد، که بایستی بدون توجه به این حالت، قرص ها را همچنان در ساعتی معین میل نمود. در صورت شروع خونریزی قاعدگی نیز باید مصرف قرص ها را ادامه داد.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص
 چنانچه کمتر از سه ساعت از زمان همیشگی مصرف قرص گذشته باشد، در همان لحظه به خاطر آوردن، قرص فراموش شده را مصرف کرده و سپس قرص های بعدی را در همان زمان همیشگی میل نمایید.
چنانچه بیش از سه ساعت از زمان همیشگی مصرف قرص گذشته باشد، در همان لحظه به خاطر آوردن، قرص فراموش شده را مصرف کرده و سپس قرص های بعدی را در همان زمان همیشگی میل نمایید. به علاوه، دو روز نزدیکی نداشته باشید و یا جهت اطمینان در این دو روز از کاندوم استفاده کنید.

قرصهای شیردهی وضدحاملگی
در موارد زیر همزمان با مصرف قرص شیردهی احتمال حاملگی وجود دارد :تداخل دارویی
-ابتلا به اسهال و استفراغ
-مصرف آنتی بیوتیکها
-مصرف داروهای ضد تشنج
-مصرف مسکن ها 
در هر یک از موارد فوق،همزمان با مصرف قرص های شیردهی باید از یک روش پیشگیری دیگر، مثل کاندوم، استفاده کرد .

موارد منع مصرف قرص های دوران شیردهی :
– حاملگی
-بیماری شدید کبدی یا سابقه بیماری کبدی 
-سرطان پستان و کلیه سرطانهای وابسته به هورمون
-خونریزی رحمی با علت ناشناخته
-سابقه حاملگی خارج از رحم

نحوه مصرف قرص های شیردهی

در صورتی که  از زایمان هنور قاعدگی اتفاق نیفتاده است از ۶ هفته پس از زایمان مصرف قرص آغاز می شود (عدم قاعدگی دلیل برعدم تخمک گذاری نیست) و در صورت وقوع قاعدگی قبل از ۶ هفته مصرف قرص را باید از روز اول خونریزی قاعدگی آغاز نمود .
برای استفاده از این روش باید هر روز در ساعت معین یک عدد قرص میل کنید تا بسته قرص تمام شود و مصرف بسته بعدی بلافاصله و بدون قطع ادامه می یابد .
در صورت تغییر یک روش دیگر مثلا IUD به قرص شیردهی طی ۶ ماه اول بعد از زایمان بلافاصله پس از قطع روش قبلی ، مصرف قرص شروع شود .
توجه داشته باشید مصرف قرص شیردهی فقط زمانی مؤثر است که کودک تنها از شیر مادر تغذیه میکند لذا توصیه می شود این روش به ۶ ماه اول شیردهی محدود شده و بعد از آن یک روش مطمئن تر انتخاب شود .

فراموشی قرص شیردهی

خوردن قرص های دوران شیردهی در ساعت معین بسیار اهمیت دارد .
در صورتی که مصرف قرص را در مدت کمتر از ۳ ساعت بعد از زمان همیشگی آن فراموش نمودید باید به محض به یاد اوردن قرص فراموش شده را بخورید و قرص بعدی را نیز در همان زمان معین همیشگی میل نمایید .
اگر بیشتر از ۳ ساعت از زمان معمول مصرف قرص بگذرد در همان لحظه که بخاطر آوردید قرص فراموش شده را بخورید و قرص های بعدی را نیز در زمان معین همیشگی خورده و علاوه بر آن به مدت دو روز از نزدیکی خود داری و یا از کاندوم  استفاده کنید .
در صورت فراموشی دو قرص (۲ روز) ، به محض بخاطر آوردن ، قرصهای فراموش شده یکجا خورده و مصرف بقیه قرص ها ادامه یابد و تا ۷ روز هم از روش کمکی مانند کاندوم  استفاده شود . و در صورت داشتن نزدیکی بدون پیشگیری در این ۲ روز با نظر ماما از روش اورژانس پیشگیری استفاده شود .
در صورت فراموشی بیشتر از ۲ قرص و داشتن نزدیکی بدون پیشگیری طی ۷۲ ساعت اخیر  مشاوره با ماما و تغییر روش پیشگیری ضروری می باشد .

/LD/HD برگرداندن/تهوع واستفراق بعدازخوردن 

اگر فرد در طول دو ساعت پس از مصرف قرصها در نوبت اول یا دوم ، دچار استفراغ شد”برگرداند” ، در اولین فرصت باید ۲ قرص دیگر hd مصرف کند.

اگر این اتفاق بعد از خوردن قرصها در نوبت اول رخ دهد ، قرصهای نوبت دوم کماکان باید ۱۲ ساعت بعد از نوبت اول مصرف شوند . تزریق یک آمپول ب ۶ بصورت عضلانی می تواند در کاهش تهوع مؤثر باشد . استفراغ اگر بیش از دو ساعت بعد از مصرف قرصها رخ دهد ، اهمیتی ندارد زیرا دارو جذب شده است 

۱۲ ساعت پس از خوردن قرصهای نوبت اول ۲ قرص hd دیگر بایستی خورده شود

 قرص خوراکی hd همراه با شیر یا آب زیاد بایستی مصرف شود . باید دقت کرد که قرص نوبت اول را در زمانی مصرف کرد که نوبت دوم را بتوان ۱۲ ساعت پس از آن مصرف کرد . مصرف نوبت اول را بی دلیل نباید به تأخیر انداخت ، زیرا میزان تأثیر ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد . 

تهوع و استفراغ حین مصرف: بهتر است قبل و ۴-۶ ساعت پس از مصرف هر دوز از داروی اورژانسی پیشگیری، از یک داروی ضدتهوع مانند دیمن هیدرینات یا دیفن هیدرامین استفاده شود. مصرف قرص دیمن هیدرینات ۲۵-۵۰ میلی‌گرم ۳-۴ بار در روز یا قرص (شربت) دیفن هیدرامین ۲۵-۵۰ میلی‌گرم ۲-۴( قاشق غذاخوری کوچک) به نحوی که مصرف دوز اول آنها نیم ساعت قبل از خوردن قرص اورژانسی پیشگیری از بارداری و دوزهای بعدی (در صورت نیاز) با فاصله‌های ۶ ساعته پس از آن است، در کاهش شدت تهوع و استفراغ موِ‌ثر است

یا تزریق یک آمپول ب ۶ بصورت عضلانی که برای پیشگیری ازتهوع کارسازه

با خوردن این قرصها همراه با غذا و یا مصرف داروهای ضد تهوع ، می توان از احساس تهوعی که خوردن این قرصها ایجاد میکند کم نمود . در صورتی که در عرض ۲ساعت که قرصها را مصرف نمودید ، استفراغ کردید ، باید دوباره قرصها را بخورید

                                                  ***

نکته:مصرف قرص های ضدبارداری درشرابط عادی با شرایط اورژانسی فرق  می کند

اوژانسی یعنی رابطه جنسی “ناخواسته”داشتی وحالا میخواهی کاری کنی که حامله نشی

اماشرایط عادی  یعنی قصدحاملگی نداری ویا قصدسفرداری ازیک ویاچندماه قبل داری خودوتو آماده می کنی که  پریودنشی

سؤالاتی درباره قرص های ضدبارداری باپاسخ۴۰سؤال

۱-    قرص ضدحاملگی چیست ؟

وقتی زن حامله می شود در سراسر دوران حاملگی بدنش هورمون هائی ( مواد شیمیائی مخصوص ) می سازد که از تخمک گذاری ( اوولاسیون ) او جلوگیری می کند . دانشمندان توانسته اند مواد شیمیائی نظیر این هورمون ها را بسازند و قرص های ضد حاملگی از همین مواد درست شده است . اگر این قرص ها بر طبق دستور مصرف شود ، از حاملگی زن جلوگیری می کند .

۲-    قرص چگونه عمل می کند ؟

هورمون های موجود در قرص ها مانع تخمک گذاری در تخمدان های زن می شود و اگر تخمک وجود نداشته باشد زن نمی تواند حامله شود .

۳-    این قرص ها همان قرص هائی هستند که موجب دوقلو زائیدن می شوند ؟

خیر ، قرص هائی که موجب دوقلو زائیدن یا بیشتر می شوند ، یک سری داروهای باروری هستند که موجب حاملگی زنان نازا می گردند

۴-    قرص های ضد حاملگی تا چه حد موثرند ؟

این قرص ها از هر روش و وسیلۀ دیگر موثرترند . اگر شما مطابق دستور ، قرص بخورید مسلما حامله نخواهید شد

۵-    آیا قرص خوردن به مدت بیش از دو سال ، خطرناک است ؟

خیر ، وقتی داروهای جدیدی به بازار عرضه می شود ، دولت مقررات ایمنی مخصوصی روی آن می گذارد . این امر در مورد قرص های ضد باروری نیز رعایت شده اما چون این قرص ها کاملا بی ضرر تشخیص داده شده و تعداد بسیاری از زنان بدون هیچگونه آسیبی به خوردن این قرص ها ادامه داده اند آن مقررات مخصوص برداشته شده است . اکنون با تجویز پزشکتان شما می توانید تا هر زمان که بخواهید ، به طور مداوم قرص بخورید .

۶-    آیا ممکن است این قرص ها موجب لخته شدن خون و یا عفونت در دیوارۀ سیاهرگ ها شوند ؟

از هر یکصد هزار نفر زن که قرص می خورند ، سه نفر احتمالا به چنین مشکلاتی بر می خورند و این رقم بسیار ناچیز است . تعداد بانوان حامله ای که گرفتار این مشکلات می شوند چهار برابر یعنی ۱۲ نفر در صد هزار نفر است . قرص موثرترین وسیلۀ جلوگیری از حاملگی و فوائد آن بیش از زیان های آن است .

۷- اگر خواسته باشم بچه دار شویم چه کنم ؟

خوردن قرص را ترک کنید ، به همان وضعیتی که قبل از مصرف قرص داشته اید ، بر خواهید گشت .

۸- اگر به خاطر بچه دار شدن خوردن قرص را ترک کنم ، چقدر طول خواهد کشید که حامله شوم ؟

بیشتر زن ها در اولین ماه و تقریبا همۀ زنان در پایان سه ماه پس از ترک قرص حامله می شوند ولی اگر شش ماه گذشت و حامله نشدید با پزشک خودتان مشورت کنید .

۹- آیا این قرص ها موجب تنظیم قاعدگی می شوند ؟

آری ، این قرص ها قاعدگی ماهانه زنان را منظم تر می کنند . برخی زن ها که در ایام قاعدگی گرفتار درد زیر دل می شوند ، پس از خوردن قرص دردشان آرام می شود یا به کلی از میان می رود .

۱۰- اگر قرص بخورم خونریزی بیشتر خواهم داشت ؟

خیر ، بیشتر زنان به خونریزی کمتری گرایش پیدا می کنند زیرا بدنشان به تولید خون قاعدگی بیشتر ، احتیاج پیدا نمی کند .

۱۱- وقتی که قرص می خورم خونریزی بین ماه برایم امری طبیعی خواهد بود ؟

این موضوع « لکه بینی » یا ( خونریزی بین ماه ) نامیده می شود و برای یک یا دو ماه اول طبیعی است . اگر بیش از این طول کشد یا مایۀ دردسر شما شود ، با پزشک خودتان مشورت کنید .

۱۲- آیا این قرص ها موجب تهوع یا بی حالی اول صبح می شوند ؟

بعضی زن ها اوایل که شروع به خوردن قرص می کنند ، گرفتار این عارضه می شوند ولی پس از آنکه بدن به قرص عادت کرد ، تهوع و بی حالی برطرف می شود .

در صورت پیش آمد این عوارض برای رفع ناراحتی می توان با مراجعه به پزشک داروهای ضد اسیدی خورد .

قرص را می توان درست قبل یا بعد از غذا یا قبل از خواب مصرف کرد .

۱۳- آیا این قرص ها موجب درد پستان می شوند ؟

خیر ، بعضی از زن ها درست قبل از شروع قاعدگی دچار درد پستان می شوند .

۱۴- چرا بعضی از زن ها احساس می کنند که خیلی سنگین و ورم کرده هستند ؟

این احساس از اینجا ناشی می شود که بدن اینگونه زن ها درست قبل از آغاز قاعدگی مقداری آب جذب می کند ولی خوردن قرص ، این حالت را شدید تر نمی کند .

۱۵- آیا قرص موجب بالا رفتن اشتها می شود ؟ آیا زن ها را چاق می کند ؟

بله مصرف این قرص موجب افزایش اشتها می شود ،تندکی اندکی موجب چاقی می شود . افزایش معمولی وزن در حدود (۲ کیلوگرم )این امر موجب نگرانی نیست ، در حقیقت بسیاری از زن ها هم در اثر خوردن قرص لاغر می شوند .

۱۶- خیلی بی حال و افسرده هستم ، آیا این افسردگی در اثر خوردن قرص نیست ؟

معمولا وقتی زنی افسرده باشد باید علت دیگری برای افسردگیش وجود داشته باشد ، اما زنی که قبلا چنین باشد ممکن است پس از خوردن قرص افسرده تر شود . در عین حال برای بسیاری از زن ها ، قضیه برعکس است . یعنی اغلب پس از خوردن قرص سرحال تر می شوند زیرا ترس از حاملگی فکرشان را آشفته نمی کند و بدین جهت احساس رضایت و خرسندی می کنند .

۱۷- آیا این قرص ها موجب سردرد می شوند ؟

خیر ، تعداد زنان مبتلا به سردرد در میان مصرف کنندگان قرص و آنها که مصرف نمی کنند به یک اندازه است . دانشمندان عقیده دارند که خوردن قرص موجب بروز سردرد نمی شود . اگر مکرر دچار سردرد می شوید حتما بیادتان باشد که هنگتم مراجعه به پرشک برای گرفتن دستور قرص ، راجع به این موضوع هم با او صحبت کنید .

۱۸- آیا خوردن قرص موجب خواهد شد که نوجوانان فعالیت جنسی بیشتری داشته باشند ؟

خیر

۱۹- چگونه باید قرص بخورم ؟

روز پنجم قاعدگی شروع به خوردن قرص بکنید . تا وقتی بستۀ قرصتان تمام شود ، مرتبا روزی یک قرص بخورید . این کار بر حسب نوع قرصی که می خورید ممکن است ۲۰ یا ۲۱ روز طول بکشد . در حدود دو روز پس از خوردن آخرین قرص ، قاعدگی شما شروع خواهد شد . اولین روزی را که خون می بینید روز اول حساب کنید . روز پنجم از این روز دوباره به خوردن قرص بپردازید . ( اگر قرص های شما ۲۱ روزه است سه هفته قرص بخورید و یک هفته ترک کنید به همین ترتیب ادامه دهید .)

«توصیه بعضی ازپزشکان: خوردن قرص باید از روز دوم  رگل  شروع شود . »

۲۰- چه مدت بعد از خوردن قرص ، اثر آن ظاهر می شود ؟

اگر خوردن قرص را در روز پنجم قاعدگی شروع کرده اید ، در تمام آن ماه از آبستنی مصون خواهید بود . از طرف دیگر ، اگر برای اولین بار قرص می خورید ( مثلا اگر ازدواج کرده اید ، یا اگر شوهرتان از سر خدمت یا مسافرت به خانه برگشته ) برنامۀ قرص خوردن خود را قبلا چنان تنظیم کنید که مطمئن باشید از حاملگی مصون هستید . اگر می خواهید روش دیگری را یاد بگیرید که در صورت فراموش کردن قرص از آن استفاده کنید ، از درمانگاه تنظیم خانواده یا از پزشکتان بپرسید .

۲۱- چه وقت روز برای خوردن قرص مناسب تر است ؟

وقت بهتری برای خوردن قرص وجود ندارد ، ولی باید هر روز در یک موقع قرص بخورید .

بنابراین ، بهترین وقت برای شما همان موقعی است که فکر می کنید خوردن قرص را بهتر به خاطر خواهید آورد .

« معمولا فاصلۀ بعد از شام یا قبل از خواب توصیه می شود .»

۲۲- اگر یک روز قرص نخورم چه خواهد شد ؟

به محض اینکه به یادتان آمد ، قرص فراموش شده را بخورید . اگر معمولا شب قرص می خورید و تا فردا صبح یادتان نیامده ، اول صبح قرص فراموش شده را بخورید و شب آن روز طبق معمول هر شب قرص بخورید . اگر بیش از یک روز خوردن قرص را فراموش کردید ، به منظور اطمینان بیشتر ، علاوه بر قرص روش دیگری را هم برای جلوگیری از حاملگی مورد استفاده قرار دهید .

۲۳- آیا در آخر ماه که بستۀ قرص تمام شده ، ممکن است حامله شوم ؟

خیر ، اگر مرتبا قرص بخورید و هر ماه در روز پنجم قاعدگی شروع کنید ، در تمام اوقات از حاملگی مصون خواهید بود

۲۴- در مدتی که به بچه شیر می دهم می توانم قرص بخورم ؟

فقط با اجازۀ پزشکتان . چون در مدت شیر خوارگی بچه احتمال حاملگی وجود دارد ، بنابراین با پزشک خودتان در این زمانه صحبت کنید . ممکن است پزشک از شما بخواهد که تا وقتی به بچه شیر می دهید ، قرص نخورید . اگر قرار بر این شد ، هر طور هست از وسیلۀ دیگری استفاده کنید تا شیرخوارگی طفل تان سپری شود و بتوانید دوباره قرص بخورید .

۲۵- اگر بیماری قند داشته باشم می توانم قرص بخورم ؟

در این مورد مسائل فراوانی هست که بایتسی ملاحظه شود و پزشک شما بهترین کسی است که در این مورد شما را راهنمایی خواهد کرد .

۲۶- آیا با ناراحتی قلبی می توانم قرص بخورم ؟

این هم مورد دیگری است که فقط باید توسط پزشک شما دربارۀ آن اظهار نظر شود.

۲۷- آیا قرص ها زمان یائسگی را به تاخیر می اندازد ؟

خیر ، حوادث دوران یائسگی تمام بدن را فرا می گیرد و بسیار پیچیده است .

منتها قرص های ضد باروری حوادث این دوره را سهل تر خواهد ساخت و در تمام این دوران به طور قطع شما را علیه حاملگی مصون خواهد کرد .

۲۸- آیا وقتی زن ها قرص می خورند لکه بینی و خونریزی بین عادت های ماهانه شان چندین ماه طول می کشد ؟

خیر

۲۹- آیا قرص خوردن ، باعث لخته شدن خون در ایام قاعدگی می شود ؟

لخته شدن خون در اثر قرص اتفاق می افتد ولی خیلی به ندرت . اگر برای شما چنین پیشامدی شد ، پزشکتان را بی خبر نگذارید .

۳۰- اگر در وسط ماه قرص خوردن را ترک کنم چه وقت پریود خواهم شد ؟

وقت آن فرق می کند . عموما بین یک تا پنج روز قاعده می شوید . البته فراموش نکنید که اگر در وسط ماه از خوردن قرص خودداری کنید ممکن است حامله شوید .

۳۱- با اینکه قرص می خورم اگر حامله شوم بچه طبیعی خواهد بود ؟

دلیل واضحی وجود ندارد که قرص هیچگونه ۀسیبی به بچۀ شما برساند . اگر فکر می کنید که حامله شده اید موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید . همچنین اگر دو ماه متوالی قاعده نشدید ، علت را هر چه باشد به دکتر اطلاع دهید .

۳۲- آیا قرص های ضد حاملگی تخمدان های مرا از کار خواهد انداخت و آن را خشک خواهد کرد ؟

همۀ قرص های ضد حاملگی فقط از تخمک گذاری در داخل تخمدان ها جلوگیری می کنند . قرص به تخمدان ها هیچ آسیبی نمی رساند و تخمدان ها همچنان سالم می مانند .

۳۳- آیا مردها می توانند قرص بخورند ؟

خیر ، کار قرص های ضد حاملگی ، جلوگیری از تخمک گذاری در تخمدان های زن است و بنابراین روی مرد اثری ندارد .

۳۴- کسی که رابطۀ جنسی ندارد می تواند قرص بخورد ؟

آری ، اغلب زنان دوست دارند که همه وقت قرص بخورند ، زن ها دوران قاعدگی منظمی را که پس از خوردن قرص برقرار می شود ، دوست دارند ، علاوه بر این ، اطمینان دارند که همیشه علیه حاملگی مصونیت خواهند داشت .

۳۵- آیا بدون اجازۀ شوهرم می توانم قرص بخورم ؟

این امر بسته به وجدان و تصمیم شماست . در عین حال کمتر شوهری را میتوان یافت که با استفاده از هر روش برای جلوگیری مخالف باشد . بنابراین بد نیست دربارۀ روش دیگری مطالعه کنید . اگر فکر می کنید که اندیشۀ تنظیم خانواده برای شوهرتان مفهوم نیست ممکن است پزشک خانوادگی یا درمانگاه تنظیم خانواده در این مورد کمکی از دستشان ساخته باشد .

۳۶- آیا شوهر می فهمد که یک زن قرص می خورد یا نه ؟

اگر مرد قرص را نبیند هیچ وسیله ای وجود ندارد که خوردن یا نخوردن قرص را تشخیص بدهد.

۳۷- رغبت جنسی زن در موقع قرص خوردن کم می شودیازیاد ؟

هیچ تأثیری درمیل جنسی نداردولی بعضی از زن ها می گویند میلشان بیشتر می شود زیرا ترس حامله شدن فکرشان را مشوش نمی سازد .

۳۸- موثرترین وسیله بعد از قرص کدام است ؟

بعد از قرص بهترین وسیله عبارت است از آی . یو . دی . این وسیله از یک رشتۀ پلاستیکی کوچک تشکیل می شود که به وسیلۀ پزشک در داخل رحم گذاشته می شود و تا وقتی که زن خواسته باشد بچه دار شود باقی می ماند . اغلب این وسیله از طرف زنانی که سابقۀ حاملگی داشته اند مورد استفاده قرار می گیرد .

پس از آی . یو . دی . دو وسیله را می توان نام برد که اگر دقیقا مورد استفاده قرار گیرند در همان حدود مصونیت خواهند بخشید . این دو وسیله عبارتند از : دیافراگم و کاندوم . این هر دو وسیله را باید همراه ژله یا کرم ضد حاملگی به کار برد تا حد اکثر مصونیت را بدهند .

۳۹- کدام وسایل کم نتیجه هستند ؟

وسایلی که کمتر از وسایل مذکور نتیجه دارند عبارتند از :

کف ، ژله و کرم ضد حاملگی که هر کدام را به تنهایی می توان مورد استفاده قرار داد از این سه وسیله کف را می توان بهتر از دو وسیلۀ دیگر دانست و به هر حال میزان تاثیر داروها فرق می کند .

به جز اینها نیز وسایل دیگری از قبیل دورۀ مطمئن ، نزدیکی منقطع و شیاف ضد حاملگی هست که می شود بدون دستور و نظارت پزشک از آن استفاده کرد . این وسایل چندان مصونیتی پدید نمی آورند . ولی البته هر وسیله ای بهتر از به کار نبردن هیچ وسیله است .

۴۰- سالم ترین سال های عمر برای حامله شدن کدام است ؟

بهترین سال های مادر شدن ، بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی است . قبل از ۲۰ و یا پس از ۳۰ سالگی احتمال اینکه حاملگی برای سلامت مادر خطرناک باشد بیشتر است .

                                                            **

بهترین و کم عارضه‌ترین قرص پیشگیری کدام است؟


قرص‌های ضدبارداری گاه مانند شمشیرهای دو لبه عمل می‌کنند و مصرف نادرست آنها می‌تواند با افزایش خطر سرطان سینه، اضافه وزن، سقط جنین بعد از قطع قرص و … همراه باشد. از طرف دیگر بسته بودن فضای جامعه باعث شده بسیاری از خانم‌ها بدون مراجعه به متخصص زنان به انتخاب خود این داروها را از داروخانه تهیه و مصرف کنند که کاری عقلانی نیست، پس این مطلب را بادقت بخوانید.
قرص‌های جدید اثر مردانه‌زایی ندارند 
قرص‌های ضدبارداری از ۲ بخش هورمونی کاملا متفاوت تشکیل شده‌اند. ماده موثر آنها اتینیل استرادیول است و قسمت دوم آنها از پروژسترون تشکیل شده است. از آنجایی که بخش اتینیل استرادیول معمولا در همه قرص‌ها ثابت است، قرص‌ها برحسب اینکه حاوی چه مقدار از این ماده باشند به قرص‌هایی با دوز بالا یا پایین تقسیم‌بندی می‌شوند. قسمت پروژسترونی قرص‌ها هم قابل تغییر است و انواع مختلفی دارد. برخی از آنها اثر ضد هورمون مردانه و برخی دیگر اثر مردانه‌زایی دارند. اکثر قرص‌های ضدبارداری که در گذشته استفاده می‌شد دارای اثر مردانه‌زایی بودند به جز چند قرصی که اخیرا وارد بازار شده‌اند ازجمله یاسمین، یاز، دیان و مارولون. مکانیسم اثر بیشتر قرص‌های ضدبارداری از طریق توقف تخمک گذاری است اما بخش پروژسترونی قرص نیز باعث کاهش ضخامت لایه داخلی آندومتر می‌شود. این حالت باعث می‌شود اگر هم تخمک‌گذاری انجام شد جنین به راحتی داخل رحم ننشیند. علاوه براین، کاهش ضخامت لایه داخلی رحم باعث مرتب شدن عادت ماهانه و کاهش خونریزی ماهانه می‌شود.
آنهایی که نباید قرص بخورند
مصرف قرص‌های ضد بارداری به مدت کوتاه برای مثال ۳ تا ۶ ماه معمولا مشکلی ایجاد نمی‌کند. بهتر است همیشه از قرص‌هایی با دوز پایین از جمله یاسمین، یاز، مارولون، دیان ۳۵ یا نوع ایرانی آنها مانند سیپروترون کامپاند یا LD استفاده شود. اگر این داروها  در فرد جواب داد دیگر نیازی به استفاده از قرص‌های قوی مثل HD وجود ندارد. قبل از تجویز قرص باید سابقه خانوادگی فرد پرسیده شود که نباید دیابت و فشار خون داشته باشد، وزنش خیلی بالا نباشد، بهتر است سیگار نکشد و سابقه بیماری فلبیت یا لخته شدن خون هم نداشته باشد زیرا این قرص‌ها می‌توانند باعث افزایش لخته یا ترمبوز در بدن شود به خصوص در افراد مبتلا به فلبیت می‌توانند منجر به سکته مغزی، سکته قلبی یا ترومبوز در پاها شوند. همچنین فردی که قرص ضدبارداری می‌خورد و برای مثال دست یا پایش می‌شکند و مجبور می‌شود مدتی بی‌حرکت  باشد بیشتر در خطر ترومبوز قرار دارد تا فردی که قرص مصرف نمی‌کند. علاوه براین کسانی که می‌خواهند عمل جراحی شوند حتما باید از یک ماه قبل مصرف قرص را قطع کنند چون ممکن است احتمال ترومبوز بعد از جراحی در عروق شان زیاد شود.

از روز دوم قاعدگی بخورید نه روز پنجم! 


هورمون‌های کنترل‌کننده تخمک‌گذاری (FSH و LH) توسط هیپوفیز ترشح می‌شوند. قرص‌های ضدبارداری با بالا بردن سطح هورمون‌های زنانه باعث می‌شوند بدن تشخیص دهد چون به اندازه کافی هورمون زنانه وجود دارد پس نیازی به ترشح ۲ هورمون اصلی FSH و LH نیست بنابراین سطح آنها بسیار کاهش پیدا می‌کند و تخمک گذاری متوقف می‌شود. برای توقف تخمک گذاری تاکید می‌شود قرص‌هایی که جدیدا در بازار هستند از جمله یاسمین، یاز و مارولون حتما از روز دوم عادت ماهانه میل شوند چون این داروها یک مقدار ضعیف‌تر هستند و شروع مصرف از روز پنجم شاید یک مقدار دیر باشد. متاسفانه دیده شده که حتی داروخانه‌ها به عادت قدیم می‌گویند از روز پنجم قرص میل شود درنتیجه بعضی بارداری‌ها با وجود مصرف قرص اتفاق می‌افتد که می‌تواند خطرناک هم باشد. قرص‌ها اگر از روز پنجم خورده شوند باید درماه اول از یک وسیله پیشگیری دیگر هم استفاده کرد اما اگر از روز دوم خورده شوند از فردای آن روز قرص تاثیرگذار خواهد بود. اگر هم شک و تردید دارید می‌توانید در ماه اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده کنید. لازم به ذکر است که مصرف هیچ قرصی بعد از روز هفتم عادت ماهانه دیگر تاثیرگذار نخواهد بود. 
قرص‌هایی برای زمان شیردهی
در زمان شیردهی باید از قرص‌های ضدبارداری متفاوتی استفاده کرد. این قرص‌ها مینی پیل نام دارند و فقط حاوی پروژسترون هستند و باید هر روز سر ساعت میل شوند زیرا سطح هورمون‌شان بسیار پایین است تا در شیردهی اختلالی ایجاد نکنند. مکانیسم اثر آنها فقط با نازک کردن لایه داخلی رحم و ممانعت از لانه گزینی است بنابراین خیلی نمی‌توانند جلوی تخمک‌گذاری را بگیرند و فقط در ۶ ماهی که خانم به طور کامل شیر می‌دهد موثر هستند. یعنی اگر کسی شیرخشک به کودکش بدهد تاثیر آن بسیار کمتر می‌شود و بهتر است از روش دیگری همزمان استفاده کند. سایر قرص‌های ضدبارداری نیز بهتر است هر روز سر ساعت خورده شوند اما یک مقدار جای مانور هم دارند. برای مثال اگر فرد هر شب سر ساعت ۹ قرص می‌خورد و یک شب آن را فراموش کند و فردا صبح یادش بیفتد می‌تواند قرص فراموش شده را میل کند و شب سر ساعت ۹ طبق روال عادی به مصرف قرص ادامه دهد. اما اگر بیشتر از ۲ روز فراموش کند دیگر فایده‌ای ندارد و باید آن ماه همزمان از یک روش جلوگیری دیگر نیز استفاده کند.
بعد از ۳ ماه آزمایش چربی و قند خون بدهید
این داروها گاهی اوقات سردردهای میگرنی را تشدید می‌کنند یا حتی به وجود می‌آورند زیرا پروژسترون باعث احتباس آب در بدن می‌شود. استروژن موجود در قرص نیز گاهی اوقات باعث بزرگ‌تر و دردناک شدن سینه‌ها می‌شود. اگر بیمار می‌خواهد قرص را طولانی مدت مصرف کند حتما باید ۳ ماه بعد از شروع مصرف، سطح چربی‌های بدنش از جمله کلسترول و تری‌گلیسیرید و همچنین قند خونش را اندازه‌گیری کند زیرا این قرص‌ها در تعداد کمی از افراد می‌تواند باعث افزایش چربی‌ها و قند خون شوند که اگر این مشکلات با رژیم غذایی همزمان، اصلاح نشوند باید مصرف قرص قطع شود. 
فقط برای موارد اورژانسی
قرص‌های اورژانسی یا «Morning-After Pills»در گذشته بیشتر از نوع HD بودند، درحال حاضر قرص‌های پروژسترونی به نام لونژیل موجود هستند که فقط پروژسترون دارند. طریقه مصرف‌شان هم به این صورت است که یک عدد بعد از رابطه جنسی و یک عدد ۱۲ ساعت بعد خورده می‌شود. این داروها فقط در ۷۲ ساعت اول بعد از مقاربت قابل استفاده هستند و هرچه زودتر مصرف شوند تاثیرگذاری‌شان هم بیشتر است. مصرف این قرص‌ها باید محدود باشد چون درصد موفقیت‌شان در حد ۸۵ درصد است و اصلا جلوی تخمک گذاری را نمی‌گیرند بلکه سطح هورمون را بالا می‌برند و بعد سطح هورمون دوباره پایین آمده و یک قاعدگی اتفاق می‌افتد، درنتیجه بارداری رخ نمی‌دهد. بهتر است خانم‌هایی که رابطه دارند این قرص را در منزل داشته باشند تا اگر کاندوم پاره شد یا خوردن قرص ضدبارداری فراموش شد بتوانند از آن استفاده کنند. 
خطر سقط جنین
برخی افرادی که برای مدت طولانی از قرص‌های ضدبارداری استفاده می‌کنند بعد از قطع قرص دچار عادت ماهانه نشدن یا آمنوره بعد از قطع قرص می‌شوند زیرا یکی از مکانیسم‌های اثر قرص‌ها بالا بردن هورمون شیر یا پرولاکتین است. قاعدگی‌ها معمولا باید چند ماه بعد از قطع قرص برگردند و اگر برنگردند یعنی تخمک‌گذاری انجام نمی‌شود و شانس بارداری کم می‌شود. در این صورت فرد باید حتما از لحاظ هورمونی بررسی شود. اما اگر قرص برای مدت کوتاه استفاده شود معمولا این حالت رخ نمی‌دهد. مصرف طولانی‌مدت باعث می‌شود ضخامت آندومتر آنقدر نازک شود که گاهی اگر بارداری هم اتفاق بیفتد منجر به سقط می‌شود. 
بالای ۴۰ سال با احتیاط 
معمولا بدن همه افراد به قرص‌ها یکسان جواب نمی‌دهد. ممکن است یک نفر بیشتر با یاز سازگاری داشته باشد و فردی دیگر با یاسمین یا دیان و … بنابراین باید قرص‌ها را امتحان کرد. در هر صورت بهتر است در مرحله اول از داروهای جدید مثل یاز، یاسمین، دیان، مارولون و … استفاده کرد و بعد اگر مشکلی بود نوع قرص را عوض کرد. لازم به ذکر است که سیگاری‌های بالای ۳۵سال بهتر است اصلا از قرص‌های ضد بارداری استفاده نکنند. همچنین در افراد بالای ۴۰سال باید خیلی با احتیاط تجویز شوند. 
بیشتر از ۴ سال مصرف نکنید
استفاده از این قرص‌ها به مدت طولانی و بدون توقف اصلا توصیه نمی‌شود. همانطور که ذکر شد این قرص‌ها حاوی هورمون اتینیل استرادیول هستند. در واقع گروه اتینیلی که به این استردیول اضافه شده است باعث می‌شود هورمون به مدت طولانی در بدن باقی بماند، یعنی اگر قرصی امروز قطع شود چند ماه طول می‌کشد تا کل دارو از بدن خارج شود و از آنجایی که این هورمون می‌تواند تحریک‌کننده سرطان سینه باشد توصیه می‌شود قرص با فواصل ۳ ماهه استفاده و یک ماه توقف یا ۶ ماهه استفاده و ۲ ماه توقف مصرف شود. درکل استفاده از قرص بیشتر از ۴ سال به خصوص به طور ممتد خیلی توصیه نمی‌شود.

 

دقت شود

قرص‌های ضدبارداری(ECPs) اورژانسی

بانام های: پیش‌گیری اضطراری  

قرص صبح روز بعد(Morning-after Pill)

قرصهای تحت فشار،معروفند

روش مصرفشان باشرایط عادی ویا مسافرت متفاوت هست

***

کارکردوعملکرد”قرص”اورژانسی

قرص های اورژانسی-خونریزی بعدازمصرف-احتمال حاملگی

روش اورژانس پیشگیری از بارداری روشی است که پس از تماس جنسی بدون استفاده از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری و یا هر موردی که احتمال حاملگی ناخواسته وجود داشته باشد، اعمال می‌گردد.
این روش یکی از روش‌های هورمونی پیشگیری از بارداری محسوب می‌شود.

روش‌های اورژانس پیشگیری از بارداری در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:


– استفاده نکردن از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری نظیر قرص‌های پیشگیری از بارداری
– پارگی کاندوم – سوراخ شدن کاندوم و خروج کاندوم در حین تماس جنسی.
– در افرادی که IUD دارند و اقدام به خروج IUD در خارج از دوران قاعدگی می‌کنند یا خروج خود به خود IUD انجام می‌شود و تمایل به ادامه پیشگیری از بارداری دارند.
– در کسانی که از قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند و بیش از ۳ نوبت مصرف قرص را فراموش کرده‌اند.
-در افرادی که قرص شیردهی (لاینسترول) را به مدت بیش از ۳ ساعت فراموش کرده‌اند.
– در کسانی که آمپول DMPA (سه ماهه) تزریق می‌کنند و بیش از دو هفته تاخیر در تزریق نوبت بعدی دارند.
– در کسانی که آمپول سیکلوفم (یک ماهه) تزریق می‌کنند و بیش از یک هفته تاخیر در نوبت بعدی دارند.
– در افرادی که از روش‌های دوره‌ای یا ریتمی (طبیعی) یا از انزال منقطع استفاده می‌کنند و تماس جنسی مشکوک دارند.
-٫ در کسانی که از روش طبیعی نادرست استفاده می کنند (زمان‌بندی تخمک‌گذاری را رعایت نمی‌کنند و پریودهای مرتب ندارند.)

توجه: روش اورژانس پیشگیری از بارداری بعنوان یک روش دائمی پیشگیری از بارداری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

مکانیسم عمل
 تاثیر بر مخاط داخلی رحم (آندومتر)
– جلوگیری از تخمک گذاری
– اختلال در حرکات لوله‌های رحمی
توجه: هر قدر فاصله زمانی تماس جنسی مشکوک تا زمان شروع مصرف قرص کوتاهتر باشد میزان اثر بخشی آن بیشتر است.

عوارض
– تهوع و استفراغ در حین مصرف
– اختلال قاعدگی
– سردرد و سرگیجه

موارد منع مصرف قرص‌های اورژانس شامل دو بخش است:
– موارد منع مصرف قرص‌های ترکیبی
* حاملگی (به علت بی ‌ثر بودن نه خطر برای جنین)
*در افرادی که منع مصرف ترکیبات استروژنی دارند مانند میگرن، ترومبوز وریدهای عمقی
* تماس جنسی متعدد بدون استفاده از یک روش محافظت شده و مطمئن که در این گونه موارد اثر قرص اورژانس کاهش می‌یابد و احتمال حاملگی افزایش می‌یابد.
 موارد منع مصرف قرص‌های پروژسترونی
* حاملگی
* بیماری‌های فعال و شدید کبدی
* خونریزی‌های غیر طبیعی و تشخیص داده نشده دستگاه تناسلی
* تماس جنسی متعدد
* پورفیری حاد فعال

در صورتی که فرد با مصرف قرص اورژانس باردار شود، تاثیری بر روی جنین نخواهد داشت و سبب بروز ناهنجاری در جنین نخواهد شد و نیاز به ختم حاملگی نیست.

• نکات
– قرص‌ها را با شکم خالی مصرف نکنید.
– اگر قرص‌ها تا کمتراز۲ ساعت پس از مصرف، استفراغ شوند باید دوباره مصرف قرص‌ها را آغاز نموده و با ضدتهوع مصرف کنندیعنی آن قرص خوردهه باطل می شود
– برای جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ نیم ساعت قبل از مصرف قرص‌های اورژانس و ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این گونه قرص‌ها ازز یک قرص ضد تهوع استفاده شود.
– حداکثر دفعات استفاده از قرص‌های اورژانس در هر سیکل قاعدگی فقط یکبار است.
– در یک سیکل قاعدگی نمی‌توان چندین نوبت از قرص‌های اورژانس استفاده کرد زیرا منجر به بروز اختلالات شدید قاعدگی، افزایش خطا وو افزایش احتمال باروری می‌شود.
– معمولا ۳ الی تا یک هفته  و(دربعضی ازموارد۲هفته نیزگزارش شده است)پس از مصرف قرص‌های اورژانس قاعدگی اتفاق می‌افتد.
– اگر پس از مصرف قرص‌های اورژانس تا ۳ هفته قاعدگی اتفاق نیفتاد. باید آزمایش BHCGG انجام شود.

• زمان شروع مصرف قرص اورژانس
مصرف قرص بلافاصله پس از تماس مشکوک حداکثرتا ۷۲ ساعت (ترجیحاً۵۰ساعت)بعد از آن امکان پذیر می‌باشد. اگر زمان مورد نظر از ۷۲ ساعت بگذرد، مصرفف قرص اورژانس بی‌فایده خواهد بود.ولی ضررش بقوت خودباقیست

• نحوه مصرف انواع قرص‌های اورژانس جهت پیشگیری از بارداری (فقط یکی از روشهای زیر باید انتخاب شده و به طور کامل انجام شود).
۱٫ قرص HD: 2 عدد در اولین فرصت تا ۷۲ ساعت بعد از تماس مشکوک/ ۲ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
۲٫ قرص LD: 4 عدد در اولین فرصت تا ۷۲ ساعت بعد از تماس مشکوک/ ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
۳٫ قرص تری فازیک: ۴ عدد قرص سفید رنگ در اولین فرصت تا ۷۲ ساعت بعد از تماس مشکوک/ ۴ عدد قرص سفید ۱۲ ساعت بعد از آنن (قرص‌های مرحله سوم)
۴٫ قرص لوونورجسترول: ۷۵۰/.یک عدد در اولین فرصت تا ۷۲ ساعت بعد از تماس مشکوک/ یک عدد ۱۲ ساعت پس از آن یا یکعددد۱٫۵

البته باید توجه داشت اگر شروع مصرف قرص‌های اورژانس کمتر از ۱۲ ساعت باشد میزان اثر بخشی آن بیشتر است.تا۴۸ساعت تضمین است”منتفی شدن بارداری”

مزیت قرص‌های پروژسترونی (لوونورجسترول) آن است که به دلیل وجود پروژسترون و نداشتن استروژن، عوارض قرص‌های ترکیبی را ندارند و حالت تهوع و استفراغ و سردرد و سرگیجه با مصرف این گونه قرص‌ها بسیار کاهش می‌یابد و میزان اثر بخشی آن نسبت به قرص‌های ترکیبی بیشتر است (حدود ۹۹ درصد) و از طرفی بعلت آنکه در هر وعده مصرف قرص، تنها یک عدد قرص استفاده می‌شود مصرف آن از نظر روحی برای فرد، راحت تر است.
باید به یک نکته توجه داشت اگر فردی از داروی فنی توئین یا ریفامپین استفاده می‌کند و ناچار به استفاده از قرص اورژانس مانندد لوونورجسترول باشد، از آنجایی که این قرص ها اثر قرص‌های هورمونی را کاهش می‌دهند باید تعداد آن را به ۲ عدد در هر وعده رساند (۲ عدد لوونوجسترول در اولین فرصت/ ۲ عدد ۱۲ ساعت بعد) توجه: قرص‌های پیشگیری از بارداری اورژانس از بیماری‌های قابل انتقال از راه تماس جنسی و ایدز پیشگیری نمی‌کنند. گردآوری /: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران

***

پرسش وپاسخ

 من چند روز پیش درست بعد از اتمام پریودیم با نامزدم نزدیکی داشتم و بخاطر ترس اورژانسی لوونورژسترول مصرف کردم و طبق چیزی که هست چند روز بعدشم پریود شدم … و روز سوم پریودی مجددا با نامزدم ارتباط داشتم و با اینکه چیزی روی … ریخته نشد اما بخاطر ترس قرص رو مصرف کردم …
ایا میتونه عملکردشو برای جلوگیری داشته باشه در دوران پریودی ؟؟؟ چون دوبار در یک دوره استفاده کردم … در روند پریودی من مشکلی پیش میاد ؟؟
میخواستم بگم که ایا بعد از استفاده دوم این قرص ایا باید خونریزی مثل پریودی بوجود بیاد ؟ مثل دفعه اول که استفاده کردم و خونریزی شد …؟ و اینکه من لکه بینی پیدا کردم یعنی خونریزی نیست … این یعنی مشکلی هست 
 پاسخ : 

برای پیشگیری از بارداری به وسیله ی قرص لوونورژسترول، باید حتما ۲ عدد یک‌جا در اولین فرصت و ۱ عدد در ۱۲ ساعت بعد مصرف شود تا یشترین اثر رو در پیشگیری از بارداری داشته باشه

از نظر فیزیولوژیکی احتمال بارداری در ۵روز اول پس از اتمام پریود کم است اما در صورت تخلیه منی در واژن حتما باید از روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنی 

و اما اگر سوال شما رو درست فهمیده باشم شما در روز سوم قاعدگی زمانی که هنوز پاک نشدی نزدیکی داشتی که در این روزها به خاطر از بین رفتن دیواره رحم در اثر تغییرات هورمونی امکان بارداری وجود نداره و حتی نیاز به مصرف قرص ضد بارداری هم نیست (( البته در صورتی که حداقل یک روز پس ار نزدیکی هم هنوز خونروش داشته باشی که اگر نداشتی باید از همون روش اول استفاده کنی))

البته توصیه می شه که در زمان خونریزی (پریود) نزدیکی انجام نشه چون باعث بیماری های عفونی در هر دو طرف میشه  

 قطعا در استفاده مجدد شما خونریزی به اندازه پریودی نخواهد بود و لکه بینی ایجاد خواهد نمود (( لکه بینی باید حداقل دو روز باشه)) که در مورد شما هم که این اتفاق افتاده است و هیچ جای نگرانی وجود نداره
 
البته باز هم یادآوری می کنم برای پیشگیری از بارداری به وسیله ی قرص لوونورژسترول، باید حتما ۲ عدد یک‌جا در اولین فرصت و ۱ عدد در ۱۲ ساعت بعد مصرف شود تا یشترین اثر رو در پیشگیری از بارداری داشته باشه
 
برای اطمینان می تونید از آزمایش خون و یا baby chek ها که تو داروخانه ها فراوانه استفاده کنی
البته آزمایش خون بسیار بهتر و مطمئن تر و دقیق تره که یه آزمایش سرپاییه و یک ساعته هم جواش آمادست
***
 پرسیده بودین خونریزی چطوری وچه مدت است شروع شده من بعد از خوردن اورزانسی و ال دی پریود شدم ولی ماه بعدش در زمان پریود فقط سه روز لکه بینی داشتم وبعد از ۱۳روز باز هم چند روز لکه و خونریزی کمی داشتم وباز هم در زمان پریود ماه بعد خوریزی شروع و ادمه پیدا کرد تا ۱۱روز که قرص پروسترون خوردم یک هفته چند روز پاک شدم و بعدش دوباره خوریزی شروع شد که الان حدود ۱۶روزه که خونریزی نسبتا زیادی دارم و دکتر گفتن کورتاژ کن تا مشخص بشه خونریزیت به چه علته ودرمان هم بشی یعنی خونریزیت قطع بشه
***
سوال : 
 من الان ۳ ماهه دارم قرص ال دی مصرف میکنم، تو ۲ ماه پیش خیلی به موقع پریود شدم ولی این ماه چند روز مونده به اینکه بسته قرص تموم بشه خیلی کم لکه بینی داشتم که زود قطع شد، حالا که قرصم تموم شده هنوز بعد ۴ روز پریود نشدم، ممکنه باردار باشم؟ 
 
پاسخ : 
 
احتمال بارداری تقریبا صفر است
با این همه می توانید از تست های بارداری موجود درد داروخانه ها و یا دادن آزمایش استفاده نمائید  
 ***
تکرار

اگر بیش از ۷۲ساعت از رابطه جنسی نگذشته باشد،  می‌توان با یکی از این روش‌هااز بارداری ناخواسته جلوگیری نماید:
*  قرص لوونورژسترول، ۲ عدد یک‌جا در اولین فرصت و ۱ عدد در ۱۲ ساعت بعد
* ۴ عدد قرص LD یک‌جا در اولین فرصت و چهار عدد ۱۲ ساعت بعد.
*  قرص تری‌فازیک، ۴ عدد قرص سفید در اولین فرصت و ۴ عدد قرص سفید ۱۲ ساعت بعد.
و در بعضی از کشورها هم از ۲ عدد قرص HD در اولین فرصت و ۲ عدد ۱۲ ساعت بعد استفاده می‌شود که البته به دلیل هورمون بالا و عوارض، کمتر توصیه می‌شود. قرص لوونورژسترول با اسامی تجاری مختلفی در بازار موجود است که در مراکز بهداشتی‌درمانی به نام LNG یا لوونورژسترول عرضه می شود.

***

قرصهای لونژیل – لونرژسترل یا اووسیز
ـ مصرف قرص اول در۴۸ ساعت اول پس از نزدیکی و ترجیحا بلافاصله پس از نزدیکی مشکوک و قرص بعدی ۱۲ ساعت بعد
ـ مصرف ۲ عدد یک جا در اولین فرصت در۴۸ ساعت اول پس از نزدیکی مشکوک
ـ هرچه زودتر این داروها مصرف شوند ، موثرتر خواهند بود و گرچه در بعضی از منابع بر اثر بخشی آنها تا ۱۲۰ ساعت ( ۵ روز)  پس ازرابطه جنسی مؤثردانسته اند ،واما بهترین زمان مصرف آنهاتا ۲زوزبعداز رابطه جنسی است.

سعی کنید اولین قرص را در اولین فرصت پس از برقراری رابطه جنسی مشکوک بخورید. قرص بعدی را نیز۱۲ ساعت بعد مصرف کنید. پس از آن دیگر قرصی مصرف نکنید و منتظر خونریزی باشید معمولا خونریزی ظرف ۷ روز پس از مصرف آخرین قرص اتفاق می افتد. در طی این مدت دیگر رابطه جنسی نداشته باشید یا حتما از یک روش مطمئن استفاده کنید. ظرف ۳ تا ۱۰ روز پس از روش اورژانس، دچار خونریزی می شوید ،این خونریزی به معنی ریزش استر رحم-اندومتر- است بنابراین دیگر محصول حاملگی در رحم جایگزین نشده و بارداری رخ نخواهد داد. بنابراین این خونریزی به معنی این است که شما در این سیکل باردار نشده اید.در صورت تعویق خونریزی پس از ۱ هفته تا ۱۰ روز برای آزمایش بارداری اقدام کنید(خودتان هم میتوانید بی بی چک بذارید) ویا آزمایش «بتا»بدهید.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:روش استفاده از«بی بی چک»بصورت مصور دراین لینک :

روش استفاده- بیبی چک(Baby Chek)+(HCGβ)+چندتست دیگرخانگی

بهتر است قرصها را با شکم خالی نخورید ، اگر تا ۲ ساعت پس از مصرف قرصها استفراغ کردید ، مجددا قرص را بخورید.
ـ به خاطر داشته باشید بیش از یک نوبت در یک سیکل قاعدگی از این روش استفاده نکنید.برخی داروها اثر این قرصها را کاهش می دهد ،، مثلا اگر از فنی توئین یا ریفامپین استفاده می کنید ، اثر این روش کم می شود بنابراین در صورت مصرف همزمان این داروها باقرصهای پیشگیری ، تعداد قرصهای پیشگیری را دو برابر کنید.

قرص ضد بارداری چگونه در بدن عمل می کند

یکی از تاثیرات منفی قرص ضد بارداری افزایش متابولیزم هورمون استروژن است، استروژن مازاد سبب افزایش میزان عنصر مس در سرم خون می گردد. ازدیاد این عنصر در خون تغییرات منفی جسمانی و روانی از قبیل نوسانات خلق و خوی، افسردگی، بی قراری و اضطراب،افزایش فشار خون، ریزش مو و غیره را به دنبال دارد.

مس یک اکسیدان قوی است و سبب تولید رادیکال های آزاد می شود که باعث تخریب ویتامین هایی که خاصیت آنتی اکسیدان دارند از قبیل ویتامین ای، ث و سایر ویتامین ها و مواد معدنی از قبیل ب۶، روی، سلنیوم، منیزیم و بروز مشکلاتی از قبیل ضعف غدد فوق کلیوی، خستگی زودرس، تخریب پوست و غیره می شود.

میزان بالای استروژن نیز فاکتوری مهم در ابتلا به سرطان به ویژه سرطان سینه و دهانه رحم است.

قرص ضد بارداری به طرق دیگر نیز به بدن آسیب می رساند از جمله تاثیر منفی بروی کبد و کلیه ها

عوارض جانبی ، به دلیل تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی است که در بدن بوجودمی آورد، تغییرات بیوشیمیایی در صورت مصرف طولانی مدت ، می توانند سبب بروز عوارض و مشکلات جدی و خطرناک شود

 ***

تداخلات دارویی Drug Interactionsside effects

بعضی آنتی بیوتیک ها که برای درمان عفونت ها استفاده می شوند( آمپی سلین ، تتراسایکلین) ٬ ممکن است تأثیر قرص جلوگیری از بارداری را کمتر کنند

اما بعلت فوی بودن “اورژانسی ها”-داروهای دیگر ممکن است توسط این قرص ها تحت تاثیر قرار بگیرند که آن بیماران  بایدباپزشک خودمشورت کنند.

ترانس امیک اسیدTranexamic Acid)

کاربامازپین (Carbamazepine)

فنتانیل(Fentanyl)

ایزوترتینوئین(Roaccutane)یا آکوتان (Accuntane)

میتوتانMitotane)

تئوفیلین(Theophylline)

تیزانیدین(Tizanidine)

و داروهای ضدتشنج

قرص “کاربامازپین “اثر قرص ضدبارداری را کم می‌کند بنابراین احتمال باردار شدن وجود دارد.

بستنی زغالی
بستنی زغالی نسل جدیدی از بستنی است که  از طعم دهنده زغال چوب گیاهی استفاده می شود

زغال چوب موجود درآن مانند یک سم زدا تمامی مواد شیمیایی موجود در معده و دستگاه گوارش را جذب کرده و از بین می برد و باعث بی اثرشدن داروهای هورمونی تنظیم کننده بارداری می شود واگر در یک ماه چندین نوبت از این بستنی استفاده شود امکان بارداری  حتی با وجود مصرف  قرص های ضد بارداری وجود دارد.

برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

2162مطلب نوشته است .

۳۶۷ Comments on “قرص های ضدبارداری”اورژانسی”کنتراسپتیوEC”

 • arshin wrote on 29 ژانویه, 2017, 15:49

  سلام تورو خدا جواب منو بدین من دوروز پیش با نامزدم معاشقع داشتم اب منی  نامزدم کلا خالی شد رو واژنم و من باکره هستم البته نمیدونم رفت داخل واژن یا ن😢😢😢ولی بعد از چند دیقه شستمش ولی استرس دارم ک حامله باشم و بعد ۲۰ ساعت قرص اورژاانسی ال دی ۴ ساعت باهم و بعد از ۱۲ ساعت ۴ قرص دیگر باهم خوردیم از اونجایی که من اصلا تاحالا ال دی نخورده بودم بعد از مصرف دومین دوره ینی ۴ قرص بعدی صبحش دچار حالت تهوع شدید شدم و اسهال و استفراغ گرفتم ایا امکان بارداری من وجود دارد؟تورو خدا جواب منو زود بدین استرس دارم لطفا
  لطفا ب من بگین تورو خدا خیلی حیاتیه برام این موضوع😭😭😭😭

 • پیراسته فر wrote on 29 ژانویه, 2017, 19:39

  سلام
  من پاسخ رابه ایمیلت فرستادم
  وایمیلت راهم ازاینجابرداشتم برای احتیاط

 • النا wrote on 4 فوریه, 2017, 3:56

  با سلام 
  من هم دقیقا مشابه خانم آرشین هستم” میشه لطفا کمکم کنید ? الان ۳۴ ساعت از رابطه ام گذشته میخوام ۲قرص hd بخورم” ۱۲ساعت بعد ۲قرص دیگر” چون دفعه اولمه مشکلی واسم پیش نمیاد ???? امکان بارداری چقدره ?? قرص رو مصرف کنم ??? قبلش قرص ضد تهوع بخورم ?
  ممنون میشم کمکم کنید 

 • پیراسته فر wrote on 4 فوریه, 2017, 5:45

  سلام
  باایمیلم تماس بگیرید.چندتاسؤالموجواب بدین تابگم چه کنید
  pirastehfar2@yahoo.com

 • بزرگواری wrote on 8 فوریه, 2017, 9:23

  سلام من این ماه به قصد بارداری نزدیکی داشتم ولی ۱۰ روز آخر دوره پریودم سفر کربلا برام پیش آمده که میخوام قرص ال دی بخورم که اگه حامله نبودم پریود نشم سوالم اینه اگه حامله شده باشم خوردن قرص باعث سقط میشه؟
  چون استرس داشتم روز ۱۹ دوره تخمک گذاری داشتم و از روز ۲۳ میخوام به مدت یک هفته قرص بخورم

 • پیراسته فر wrote on 8 فوریه, 2017, 10:38

  سلام
  تست بارداری دادی؟نتیجه؟

 • بزرگواری wrote on 9 فوریه, 2017, 21:25

  سلام هنوز تست ندادم چون دوره ام تموم نشده و الان موقع تخمکگذاری هست

 • بزرگواری wrote on 9 فوریه, 2017, 21:36

  دوره پریودم از ۲ بهمن شروع شده و با تست ال اچ که گذاشتم فکر میکن ۱۸ یا ۱۹ بهمن زمان تخمک گذاریم بود و ۲۵ بهمن سفر در پیش دارم و میخوام از ۲۳ قرص ال دی بخورم

 • Fatem wrote on 10 فوریه, 2017, 12:49

   سلام وخسته نباشید.توروخدازودارجوابموبدیدخیلی عصبی شدم.من ۱۱بهمن رابطه بدون جلوگیری ذاشتم وکل منی داخل واژنم ریخته شدمن نیم ساعت بعد۵عددقرص ال دی خوردم و۱۲ساعت بعدش یادم رفت مصرف کنم و۳۲ساعت بعدش یادم اومد.یعنی من دوشنبه که ظهرساعت ۲ظهربعدازرابطه قرص ال دی مصرف کردم. ۱۲ساعت بعدش یادم رفت و۳۲ساعت بعدش که شد۲نصف شب سه شنبه یادم.اومدو۴عددمصرف کردم و۱۱ساعت بعدش ۴عددمصرف کردم والان ۱۰روزازمصرف قرص گذشته .ضعف پاودل درددارم ولی هنوزپریودنشدم ایاامکان بارداری وجودداره؟؟؟البته من توماه آذریعنی۲ماه پیش یه سقط داشتم .توزوخداکمکم کنیددارم دیوونه میشم ممنونم ازتون

 • پیراسته فر wrote on 10 فوریه, 2017, 14:53

  سلام فاطمه خانم عزیز
  با این توصیفی که کردی ،احتمال بارداری نیست
  واما اون درد ها عوارض داروهاست وسکس که ترشحات را دستخوش تغییرکرده

 • بزرگواری wrote on 10 فوریه, 2017, 22:22

  سلام جواب من رو ندادید
  خوردن قرص ال دی در صورت بارداری باعث سقط میشه یا نه ؟

 • پیراسته فر wrote on 10 فوریه, 2017, 23:49

  سلام
  اگربارداری اتفاق افتاده ،موجب سقط نمی شود

 • eli wrote on 13 فوریه, 2017, 17:26

  سلام،خسته نباشید
  من ازقرص هاى ضدباردارى استفاده میکنم،هنگام رابطه با همسرم مقدارى از مایع منى وارد واژن شد،با اینکه قرص مصرف میکنم ولى براى اطمینان آیا باز هم نیاز هست از روش جلوگیرى اورژانسى استفاده کنم؟
  اصلا میشه همراه با قرص ضد باردارى از لونژیل هم استفاده کرد؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

 • eli wrote on 13 فوریه, 2017, 17:30

  سلام،خسته نباشید
  من ازقرص هاى ضدباردارى استفاده میکنم،هنگام رابطه با همسرم مقدارى از مایع منى وارد واژن شد،با اینکه قرص مصرف میکنم ولى براى اطمینان آیا باز هم نیاز هست از روش جلوگیرى اورژانسى استفاده کنم؟
  اصلا میشه همراه با قرص ضد باردارى از لونژیل هم استفاده کرد؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

 • پیراسته فر wrote on 13 فوریه, 2017, 17:47

  سلام الهام خانم عزیز

  قرص لونژیل یا همان لوونورژسترول نوعی قرص پیشگیری از بارداری اورژانسی است

 • فرزانه wrote on 14 فوریه, 2017, 0:44

  سلام خسته نباشید من حدود دو هفته است که قرص راقطع کردم و در این مدت رابطه ای نداشتم اما هنوز پریود نشدم دو بار هم از بی بی چک استفاده کردم و هر دوبار جواب منفی بود سوالم اینه علت پریود نشدنم چی هست؟

 • پیراسته فر wrote on 14 فوریه, 2017, 2:40

  سلام فرزانه خانم

  تست خون(BHCG) بدهید

 • نسیم wrote on 17 فوریه, 2017, 19:33

  سلام ببخشید من یک هفته و نیم پیش روز دوشنبه ی قرص ضد بارداری انداختم بعدش دیگه ننداختم تا ۴شنبه که با همسرم نزدیکی کردم و همه ی آب منی تو واژنم خالی شد فرداش پریود شدم آیا احتمال حاملگی هست؟پسرم ده سالشه و ده ساله هیچ روشی استفاده نکردم و طبیعی جلوگیری میکردم لطفا راهنماییم کنید

 • نسیم wrote on 17 فوریه, 2017, 19:36

  درضمن بارداری به روش سکس هم مربوطه؟یعنی سکس ما حالت نشستن من روی همسرم بود و اینکه امکان داره آب منی برگرده و داخل نره؟

 • پیراسته فر wrote on 17 فوریه, 2017, 22:44

  سلام نسیم خانم
  شماچه قرصی استفاده کردی؟وچگونه
  هرکدام روش مصرف مخصوص دارند

  قرص” LD”ال دی- (۴ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۴ قرص در نوبت دوم خورده شود/ مجموع ۸ قرص)
  قرص”HD “اچ دی ( ۲ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۲ قرص در نوبت دوم /مجموع ۴ قرص)
  قرص تری فازیک سفید( ۴ عدد با هم ،بعداز ۱۲ ساعت – ۴ عدد دیگرخورده شود/مجموع۸ قرص)

  قرص(اووسیز) لونژیل یا لوونورژسترل levonorgenstrel (هر بسته ی آن دو تایی است) مرحله اول یکی مصرف ‌شود. سپس ۱۲ ساعت باید دومین قرص را بخورید.

  هم می توان یکبار از قرص لونژیل۱٫۵ میکروگرمی آن استفاده کرد و هم از روش هر ۱۲ ساعت ۲ قرص ۷۵۰ میکروگرمی-یعنی اگرلونژیل ۰٫۷۵ میل باشد ۲ تا باید خورد ولی ۱٫۵ میل باشد ۱ عدد مصرف شود
  لورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است به طور کامل ۱۴ روز بعد ظاهر شود

  عملکردقرص های ضدحاملگی
  داروهای ضدبارداری-مانع رها شدن تخمک می‌شود. همچنین از لانه‌گزینی تخمک و انتقال تخمک بارور شده در لوله‌های رحمی جلوگیری می‌کند. همچنین موجب جلوگیری از ورود اسپرم به رحم به دلیل ضخیم‌تر کردن مخاط گردن رحم است.(حالت فریب دادن رحم رادارد) مخاط گردن رحم را ضخیم تر میکند بطوری مانع ورود اسپرم به داخل رحم می شود بدین ترتیب جلوی بارداری گرفته می شود

  شروع تأثیر دارو: نورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است ۱۴ روز بعد ظاهر شود

 • نسیم wrote on 18 فوریه, 2017, 3:06

  من ال دی مصرف کردم بعد رابطه هیچ قرصی ننداختم فقط میخوام بدونم امکان بارداری با اون شرایط هست؟
  در ضمن قبل رابطمون تازه یک دوره شروع کرده بودم هر روز سروقت مینداختم اما دوسه روز آخر ی روز درمیان شد و یبارم دوتارو باهم انداختم بعدش وسطش ننداختم و دوشنبه یکی انداختم.دیگه ننداختم و چارشنبه تو رابطمون اتفاق افتاد.که دوروز بعد پریود شدم.پریود شدنم یعنی باردار نیستم؟یا اثر قرصا نمیذاره باردار بشم؟

 • پیراسته فر wrote on 18 فوریه, 2017, 5:11

  سلام
  نگران نباشید
  اولاً بعدازقطع فرص زمان میبره تا رحم خودشوآماده کنه برای پذیرایی ازاسپرم
  دوماًزمان تخمکگذاریت نبوده
  پس احتمال بارداری بعیده

 • دلارا wrote on 18 فوریه, 2017, 16:23

  سلام وقتتون بخیر من ٢١ روز یاسمین خوردم و ۶ روزبعد اینکه قطع کردم رابطه بدون جلوگیری داشتم،الان ١۵ روزه که قرص رو قطع کردم ولی پریود نشدم.ایا احتمال داره که باردارم،البته من به سختی پریود میشم و سالهاست که به زود قرص مدروکسی پروژسترون یا امپول یا شیپروترون پریود میشم.دو دوره قیل از مصرف یاسمین رو هم با کمک مدروکسی پروژسترن پریود شدم،خواهش میکنم جواب بدید دو روزه زندگیم عذا شده از ترس بارداری

 • پیراسته فر wrote on 18 فوریه, 2017, 18:07

  سلام دلارا خانم عزیز
  احتمالاً شمابه”آمنوره ثانویه”مبتلاهستی
  قد،وزن تان؟
  آفزایش وزن دارید؟یاکاهش وزن
  آیااسترس هم داری؟حساسی وزودبهم می ریززی؟
  آیا به پرمویی(هیرسوتیسم)هم مبتلا هستی؟
  تست تخمدان دادی؟کیست تخمدان
  پرولاکتین شماهم بایدبررسی شود
  آیادرخانواده کسی به آمنوره مبتلا هست؟
  معمولاً درچنین مواردی از”آمپول” پروژسترون‌ و یا استروژن‌ برای درمان‌ و تشخیص‌ استفاده‌ می کنند
  اگر پروژسترون‌ قطع‌ شود و خونریزی‌ قاعدگی‌ رخ‌ بدهد، نشان ازسلامتی دستگاه‌ تناسلی‌ شماست‌.
  همه این مواردبایدزیرنظرمتخصص باشد

 • دلارا wrote on 18 فوریه, 2017, 19:35

  با سلام و شب بخیر من وزنم تغییر نکرده ولی مدت هاست که هرچقدر هم مقدار غذام زیاد باشه چاق نمیشم.قدم ١٧٠و وزنم  ۶٠ هست.٢٧ سالمه.تنبلی تخمدان دارم و اگر قرص نخورم کیسته تخمدتانم یک ماهه حتی ممکنه به ۵٠ میلی هم برسه.ولی الان مشکلم اینه که ایا دلیل اینهمه تاخیر میتونه به خاطر بارداری باشه؟؟؟؟چون تا اخر هفته به دکتر و ازمایشگاه دسترسی ندارم..بسیار متشکرم از راهنمایی های خوبتون

 • دلارا wrote on 18 فوریه, 2017, 19:41

  عذر میخوام که ناقص ارسال  کردم جواب رو بله اخیرا با مصرف پروژسترون دچار پر مویی شدم،پرولاکتینم تا بحال بالا نبوده ولب مادرم هم قائدگی های نا منظم داشتن قبلا به طوری که در زمان باروریشون هیچ وقت منظم نبوده پریودشون.و اینکه استرس بسیار بسیار زیادی به خاطر شرایط زندگیم دارم.ولی اینها هیچ کدوم جدید نیست و از خیلی قبل ها این مشکلات رو داشتم ولی اولین باره که بعد قطع قرص ضد بارداری اینهمه تاخیر در پریود دارم.باز هم ممنون

 • Poyan wrote on 27 فوریه, 2017, 14:50

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم مشکلی برای اینکه قرص ١.۵ میلی گرمی لونژیل را داخل هواپیما ببرم هست یا خیر؟
  با تشکر

 • مهشید wrote on 11 مارس, 2017, 14:41

  سلام خانم دکتر ببخشید من نتونستم سوالمو اینجا بپرسم فرستادم به ایمیلتون جسارتا خیلی ضروریه خواهش میکنم جوابمو بدین 

 • Aaaaa wrote on 13 مارس, 2017, 23:23

  با سلام، بنده با نامزدم چند روز پیش رابطه داشتم و  نامزدم  از دوتا قرص اورژانسی فقط یکیشو خورد، میخراستم بدونم چقدر احتمال حاملگی وجود داره ؟! اینم باید بگم که رابطه ما فردای اون روزی اتفاق افتاد که نامزدم دوران پریودش تموم شد، ممنون میشم پاسخگو باشید دکتر عزیز

 • پیراسته فر wrote on 14 مارس, 2017, 1:32

  سلام آقای محترم
  ازادبیات سؤال زنانه ات هم میشدفهمید که “زن”نیستی!
  چون نمیدونی چگونه بایدسؤال کرد
  قرصهای اورژانسی چندنوع هستند وهرکدام روش مصرفشون متفاوت هست،خانمها وقتی کلمه “اورژانسی”را می آورند،بلافاصله نام قرص رامی برن وچگونگی مصرف
  ودیگراینکه میگن که چندساعت بعدازسکس ،قرص مصرف شد
  وشایدلازم باشه ازاتفاقات “فعل وانفعالات”درونیشون چیزی بگن
  پس بااین توضیحات ناقص چیزی نمیتونم بگم

 • Aaaaa wrote on 14 مارس, 2017, 6:28

  سلام دکتر عزیز، نامزد بنده  یک عدد از قرص های اورژانسی دوز ٠.٧۵ رو خورد ولی دوزدیگشرو نه . واینکه این قرص ١:٣٠ دقیقه بعد از رابطه ما مصرف شد، وموضوع دیگه اینکه ما روز بعد اتمام دوره ماهانش ارتبااط داشتیم،  از لحاظ احساسی هم یه مقدار تغییرات داشته ایشون و اینکه  الان موندیم که ایشون حامله شدن یا نه ممنون میشم ازتون

 • پیراسته فر wrote on 14 مارس, 2017, 7:50

  سلام

  احتمالاًقرص لونژیل (لونرژسترل یا اووسیز)بوده که نامزدت خورده
  اگر۱٫۵را یکی هم میخورد حالا مطمئن بودی که خطررفع شده
  حالا بااین وضعیت هم احتمال بارداری کم هست وبقیه باکرام الکاتبین است،امیدواریم که اتفاق ناگواری رخ ندهد

 • مینا wrote on 18 مارس, 2017, 20:03

  سلام من به خاطر یه سفر زیارتی برای اولین بار در طول عمرم به مدت ده روز قرص ال دی خوردم…سه روزبعد از قطع قرص پریود شدم.عصر پریوذی درد وحشتناکی داشتم بعد از دو سه ساعت ک درد خوب شد یک زائده ی بلند قدر یک انگشت و لوله ای مانند از رحمم خارج شد خواستم بدونم اون چی بوده

 • پیراسته فر wrote on 18 مارس, 2017, 20:17

  سلام مینا خانم
  جای نگرانی نیست،فکربدبدل راه نده
  آن احتمالا خون لخته شده بوده که باتأخبرخارج شد

 • sara wrote on 19 مارس, 2017, 13:42

  سلام ، خسته نباشید
  من و نامزدم تو ایام تخمک گذاری من رابطه داشتیم ، احتمال این رو میدیم که اسپرم ایشون به واژن من رسیده باشه ، من هنوز دختر هستم ، به خاطر خونوادم که متوجه نشن ۱۹ ساعت بعد قرص اووسیز مصرف کردم ۲ تا ، ۱۲ ساعت بعدش هم دو تای دیگه ، می خوام بدونم با توجه به این که دوز اول رو ۱۹ ساعت بعد از رابطه مصرف کردم چقدر احتمال حاملگی هست ؟ و کلا بعد از مصرف قرص ها چه علائمی دارم که نشون بده که من حامله هستم یا نه ؟ تو رو خدا جواب بدید ما ۱ ماه نامزدی کردیم شرایط عقد نداریم هنوز ، ممنون

 • پیراسته فر wrote on 19 مارس, 2017, 17:00

  سلام ساراخانم عزیز
  میلادفاطمه زهرا راتبریک میگم وپیشاپیش فرارسیدسال نوراهم تبریک میگم
  وامابااین چیزهایی که گفتی، احتمال حاملگی صفره
  اگردوست داری درموردفعل وانفعالات دوران شکل گیری نطفه وجنین وعلائم بارداری اطلاع داشته باشید به این ۲
  لینک سربزن
  http://www.pirastefar.ir/?p=5656
  http://www.pirastefar.ir/?p=10626

 • sara wrote on 19 مارس, 2017, 22:02

  سلام ، من هم تبریک میگم پیشاپیش عید رو به شما و این میلاد رو ، ممنون از پاسختون ، فقط چند تا سوال میمونه ، یکم استرس دارم ، ببخشید که تعداد سوالام زیاده ۱٫ این که با توجه به این که قرص اووسیز مصرف کردم کی پریود خواهم شد ؟ ۲٫ تو متن خوندنم که ۳ تا ۱۰ روز ، یعنی زودتر از ۳ روز نمیشه ؟ ۳٫ و تو این بازه ی یک هفته ای چه روزیش احتمالش بیشتر هست ؟ ۴٫ بعد اگه خونریزی باشه باید مثل پریودی باشه یا لکه بینی ؟ ۵٫ و اگر خدایی نکرده خونریزی نداشتم باید چیکار کنم ؟ ۶٫ تو متن نوشته بودید این دسته از قرص ها ۱۴ روز بعد تاثیرشون رو نشون میدن ، این یعنی چی ؟ یعنی ۱۴ روز بعد از مصرف پریود میشن ؟ یعنی بعد از اون باید آزمایش داد ؟ یا بعد از ۱۰ روز ، خیلی خیلی ممنونم ، لطف بزرگی می کنید تو عید مشاوره گرفتن از دکترا و ماماها اونم با شرایط من سخته ممنون که کمک می کنید

 • پیراسته فر wrote on 20 مارس, 2017, 18:41

  سلام-سال نویتان مبارک
  اماپاسخ:
  معمولا خونریزی ظرف ۷ روز پس از مصرف آخرین قرص اتفاق می افتد.
  درمدت حدود۳ تا ۱۰ روز پس از روش اورژانس، دچار خونریزی می شوید

 • ميترا wrote on 20 مارس, 2017, 20:39

  من همیشه قرص استفاده میکنم ، ولی ماه قبل اشتباهی به قرص رو نخوردم! قرص روز ٢١ ام رو نخوردم! تو دوره جدید دقیقا روز تخمک گذاریم نزدیکی داشتم و منی داخل واژنم رفت! قرصم رو شروع کرده بودم طبق معمول! ممکنه قرص اثر نکنه!؟؟ بخاطر نخوردن یکی از قرص ها تو دوره ماه قبلم!؟؟!

 • پیراسته فر wrote on 21 مارس, 2017, 1:36

  سلام میتراخانم
  سال نویت مبارک
  واما پاسخ سؤالت
  خوب بودبرای جواب مناسب-نام قرص وشروع مصرف قرص را(ازچه ماه،سال)واینکه چندسالته واینکه مجردید وباکره ویا متأهل رامی گفتید

 • ميترا wrote on 21 مارس, 2017, 7:33

  من متاهل هستم عزیزم
  و حدود ٨ ماه هس که متناوت میخورم قرص مارولین رو
  ٢٩ سالمه

 • Mahshid wrote on 29 مارس, 2017, 22:18

  سلام ببخشبد سوال من اینه که من بهمن ماه با نامزدم رابطه داشتیم منی برخورد نکرد ولی برای ترس از پیشاب قرص ال دی طبق دستور مصرف کردم روز ۱۱اسفند (درست به موقع)پریود شدم مثل همیشه اما الان ۲روز از زمان پریودم میگزره ولی هنوز نشدم علایم پریودی دارم ولی نشدم میخواستم بدونم امکان بارداری وجود داره؟

 • پیراسته فر wrote on 30 مارس, 2017, 1:15

  سلام مهشیدخانم عزیز
  وقتی پریودشدی یعنی “بارداری”منتفی است
  واماتأخیر پریود بعدازخوردن قرص اورژانسی طبیعی است،آن قرصهااختلال درترشح هورومونهاایجادمیکنند.

 • Fatem wrote on 8 آوریل, 2017, 8:21

  سلام خسته نباشید.من ۲۹لسفندباهمسرم نزدیکی داشتم وکل آب منی داخل رحم من ریخته شد.من همان موقع ۴قرص ال دی و۱۲ساعت بعد۴قرص دیگرخوردم ولی پریودم عقب افتاده .توروخداکمکم کنیدمن تودوران عقدهستم واینکه خانواده ام خیلی تعصبی هستن وحاملگی دردوران عقدراخیلی بدمیدونن.دارم دیوونه میشم لطفاکمکم کنید.الان حدودا۵روزه که پریودم عقب افتاده

 • پیراسته فر wrote on 8 آوریل, 2017, 9:17

  سلام
  نگران نباشید
  بااین وضعیتی که تعریف کردی”بارداری”منتفی است
  وبی نظمی پریودهم ناشی از مصرف قرص هاست

 • Fatem wrote on 10 آوریل, 2017, 12:43

  سلام خسته نباشید.شرمنده دوباره سوالم روتکرارمیکنم ببخشبدتوروخدا.من ۳۰لسفندباهمسرم نزدیکی داشتم وکل آب منی داخل رحم من ریخته شد.من همان موقع ۴قرص ال دی و۱۲ساعت بعد۴قرص دیگرخوردم ولی پریودم عقب افتاده .توروخداکمکم کنیدمن تودوران عقدهستم واینکه خانواده ام خیلی تعصبی هستن وحاملگی دردوران عقدراخیلی بدمیدونن.دارم دیوونه میشم لطفاکمکم کنید.الان حدودا۵روزه که پریودم عقب افتاده.جوابم رودادیدولی من ۳۰اسفندپاک.شدم وهنوزپریودنشدم شماگفتیدمنفیه پس چرامن پریودنمیشم.خیلی عصبی شدم بخدا.لطفاکمکم کنید

 • پیراسته فر wrote on 10 آوریل, 2017, 13:17

  سلام دخترعزیزم
  فاطمه جان !من همون موقع گفتم که این حالت(تأخیرپریود)غیرطبیعی نیست
  یعنی جای نگرانی نیست-حرص وجوش هم نخور
  استرس سیستم ایمنی بدنتوبهم می ریزه
  خیالت راحت باشه (باردارنیستی )وسیکل قاعدگیت ازماه دیگر منظم خواهدشد

 • آنیتا wrote on 16 آوریل, 2017, 5:58

  سلام خسته نباشید خواهش میکنم جواب بدین
  من با نام نامزدم یه رابطه ی کوتاه داشتم ولی از پشت فقط یبار آلت اون اومد یکم جلوتر البته خشک بود کاملا( این اتفاق ۱۴ روز بعد از پریود شدنم رخ داد) من میترسیدم چیزی بخوره به آلت من بخاطر همون دو تا قرص اووسیز ۷۵ میلی گرم یکی ۱ ساعت بعد و اونیکی ۱۲ ساعت بعدش خوردم
  الان ۱۱ روز میگذره و خونریزی نکردم ولی ۵ روز هست که علائم پریود دارم اما نشدم هنوز
  آیا احتمال بارداری هست؟تو رو خدا جواب بدین خیلی استرس دارم

 • پیراسته فر wrote on 16 آوریل, 2017, 14:49

  سلام آنیتاخانم عزیز
  بااین توصیفی که کردی “بارداریت”منتفی است،پس نگران حاملگیت نباش

 • آنیتا wrote on 16 آوریل, 2017, 13:42

  خانوم پیراسته فر شما که زود جواب میدادین!
  میشه بی زحمت جواب بدین ؟؟؟خیلی نگرانم دکتر هم نمیتونم برم
  خیلی ممنونم

 • نگبن wrote on 22 آوریل, 2017, 17:25

  سلام ،وقتتون بخیر،من برای تنظیم پریودم این ماه قرص سپروترون مصرف میکنم همزمان با اون توی نزدیکیم ناخواسته آب منی داخل خالی شد منم فوری یه قرص لونژل خوردم ۱۲ ساعتم یکی دگ خوردم ،،۱۰ عددم از قرص سپروترونم مونده میخاستم ببینم آیا اون قرص سپروترون رو ادامه بدم؟ دوتاشو باهم خوردم مشکلی پیش نیاد واسم؟؟ لطفا زود جوالبمو بدین خاهش میکنم

 • پیراسته فر wrote on 23 آوریل, 2017, 7:39

  سلام نگین خانم
  مشکلی نیست،ادامه بدید

 • افسانه wrote on 28 آوریل, 2017, 21:00

  سلام . خسته نباشین . من بعداز رابطه با همسرم ۱۲ساعت بعد ۲تا ال دی خوردم . نوبت بعدی هم ۲تا . الان نوبت سومه تازه متوجه شدم ال دی رو باید ۴تا میخوردم . چه کاری یاید انجام بدم لطفا راهنماییم کنین ممنون

 • پیراسته فر wrote on 28 آوریل, 2017, 21:24

  تا۴۸ساعت بعدازسکس -خوردنش،بارداری منتفی میشود،تضمیناً-تا۷۲ساعت هم اثردارد
  نوبت سوم نداریم در”اورژانسی”
  برای اطمینان پیشنهادمیشودمجددبخورید،اگرچه عوارض ناگواری دارند

 • Sami wrote on 30 آوریل, 2017, 21:13

  سلام
  بعد از معاشقه لونژیل ۱.۵ مصرف ک دم اما نگرانم، ۷ روز قبل هم استفاده کرده بودم و با اینکه توصیه نمیشه باز هم استفاده کردم، آیا میشه کاره دیگه ای کرد ؟ مثلاً قرص دیگه ای بصورت ۱۲ ساعته مصرف کرد ؟؟؟؟ ۱ روز گذشته
  ممنون میشم سریع جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 1 می, 2017, 0:22

  سلام سامی خانم
  خوردن این قرصها”اورژانسی”خیلی عوارض ناگواری دارد،همان یک مرحله اش،تاچه رسدبه اینکه شماقصدتکرارش رادارید
  حالا که “ناپرهیزی”می کنید ازروش پیشگیری فیزیکی(غیردارویی)بهره ببرید
  یعنی دریک یک پریود بیش ازیک مرحله استفاده نشود..

 • مريم wrote on 23 می, 2017, 18:30

  سلام
  من حدودا بعد از ٣ روز و نیم از رابطه ٢ عدد لونرژسترل .٧۵ خوردم .. بازم لازمه که ١٢ ساعت دیگه تکرارش کنم؟؟ ضمن اینکه منی داخل ریخته نشده ولی پیشاب احتمالا بوده … 

 • پیراسته فر wrote on 23 می, 2017, 19:06

  سلام مریم خانم
  جواب:نه
  همون کافیه

 • فاطمه wrote on 24 می, 2017, 16:54

  سلام
  ببخشید رابطه درروز دوم قایدگی میتواند منجر ب بارداری شود؟

 • پیراسته فر wrote on 24 می, 2017, 17:11

  سلام فاطمه خانم
  اگرچه بارداری درحول وحوش تخمکگذاری انجام می گیرد ،امااین به معنی “گارانتی”بودن درایام دیگر(که نشید)نیست ازباب احتیاط اجتناب شود

 • nce wrote on 28 می, 2017, 9:03

  با سلام و خسته نباشید من ۳۲ سال دارم ویه بچه بعد از ظهر جمعه نزدیکی بدون پیشگیری داشتم که تمام منی به داخل واژن ریخت در شرایطی که در روز های باروری قرار داشتم یعنی روز ۱۲ بعد از شروع قاعدگی و روز بعد ۴تا قرص اووسیزساعت ۱۰شب خوردم باید (۲تا نمی دونستم اضافه خوردم)۱۲ ساعت دیگه که باید ۲تای دیگه باید می خوردم که امروز ساعت ۱۰٫چون روزه بودم و اشکال ایجاد می کرد نخوردم اصلا احتمال تشکیل جنین هست ؟ احتمال اسیب به جنین اگه تشکیل شده باشه وجود داره ؟اگه قرص لوونورژسترول با دوز ۱٫۵ بخورم چی ؟ برا جلو گیری فایده داره برا جنین ضرر نداره؟ خیلی ممنون زود جواب بدید خواهش می کنم قرصلوونورژسترول۱٫۵ بخورم یا نه

 • nce wrote on 28 می, 2017, 15:05

  با سلام خاهش می کنم جواب بدید تو بد برزخی هستم قرص دیگه ای بخورم یا نخورم

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 15:42

  چقدرازمدت رابطه زناشویی بدون کنترلتون گذشته؟چندساعت؟

 • nce wrote on 29 می, 2017, 3:42

  سلام خانوم پیراسته فر گفته بودم از روز جمعه تقزیبا ۳روزالان ولی باز هم تو تقریبا ۵۲ ساعت قرص لوونورژسترول با دوز ۱٫۵ خوردم دیگه نمی دونم چکار کنم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 6:08

  سلام خانم nce
  اگرخوردید وبالانیاوردید(درطی ۲ساعت اول بعدازمصرف)-نگران نباشید ونیازی به مصرف مجددنیست

 • مریم wrote on 5 ژوئن, 2017, 9:20

  سلام.ممنون میشم سوال منو جواب بدید.من در دوران عقد چندبار مجبور شدم قرص اورزانسی مصرف کنم تقریبا ۵الی ۶بار.و در دوران مجردی بخاطر کیست قرص های مخصوص رفع کیست همان هایی ک باید هر شب خورد و روی آن روزهای هفته را نوشته (اسمش را نمیدانم)میخوردم.الان ک ازدواج کردم یکسال است ک اصلا جلوگیری هم نمیکنم ولی باردار هم نمیشوم.هیچ روش پیشگیری ندارم.آیا ممکن است این قرص ها ک خوردم باعث این اتفاق شود و مانع بارداری من شود.؟خواهش میکنم جواب بدید من باید چکار کنم باردار شم

 • مریم wrote on 5 ژوئن, 2017, 9:22

  سنم را فراموش کردم بگم.۳۴ سال.لطفا جواب سوالم رو ک پرسیدم بدید .ممنون

 • Shahab wrote on 6 ژوئن, 2017, 8:01

  سلام لطف کنبد اگه میشه زودتد جوابمو بدید
  من روز ۱۰ ام فروردین با نامزدم رابطه بدون پوشش داشتم ب طوریکه فقط آلتم واژن ایشونو در حد ۵ ثانیه لمس کرد و مایعی ک اومده بود فقط پیشاب بود ن منی،بعد حدود ۸ ساعت بعد یک عدد قرص اوسیز و ۱۲ ساعت بعد ار قرص اول قرص اوسیز بعدی رو خورد. ۱۹ ام فروردین آزمایش بتا دادن و مقدارش صفر بود،یک یک هفته بعد هم همینطور آزمایش دادن و دوباره صفر شد (لازمه نکته ای رو بگم ک ایشون اخرین بار ۱۸ ام اسفند پریود شده بودن) بعد در تاریخ ۲۲ ام دوباره عادت شدن در فروردین و یکم مقدار خون کمتر از دوره های قبلیه پرود بود و بعد دوباره در تاریخ ۲۰ ام اردیبهشت هم پریود شدن و مثه قبل عادی بود مقدار خون…اما چیزی ک مارو مضطرب کرده اینه ک ایشون از حدود ۱ ماه بعد رابطه دردهای خیلی خفیف و تیرکشنده و گذرایی در ناحیه کشاله ران راست ک احتمال میدیم تخمدان راست باشه داشتن البته خیلی گذرا بودن ب این صورت ک شاید کلا ۵٫۶ بار اتفاق افتاده ک دوبار ازین بین یکم طول کشیده در حد چن ساعت و بعد حوب شده و خیلیم نامنظم درد گرفته یعنی اینک درد دوران تخمک گذاری هم نبوده احتمالا …ما استرس این رو داریم ک حاملگی خارج رحمی نبوده باشه لطفا راهنمایی کنید نکته دیگه ای ک باید بگم ابنه ک ما انجام دادن سونو برامون یکم سخته برای اینک مطمئن بشیم حاملگی کلا چ خارج چ داخل رحمی هس یا ن میتونیم دوباره آزمایش بتا رو انجام بدیم یا خیر؟با تشکر

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 9:08

  سلام شهاب خرابکار!
  علایمی که گفتیدموضوع بارداریش بعیده ،من احتمال “کیست”می دهم.دقت کن “احتمال”گفتم

 • Shahab wrote on 6 ژوئن, 2017, 8:36

  لازمه این نکته رو بگم خدمتتون ک نامزدم باکره هس و این رابطه ای ک داشتیم هم بدون دخول بود ،واقعا استرس ب جونموو افتاده لطفا زودتر جواب بدید ایشون ۲۲ ساله هسن

 • Shahab wrote on 6 ژوئن, 2017, 9:30

  خه خب قبلا کیست نداشتن پس اینک کلمه احتمال رو میارین پس ینی منظورتون اینه ک چیکا کنیم؟میتونیم تست بتا رو تکرار کنیم تا خیالمون از حاملگی خارج رحمی راحت شه یا حتما سونو لازمه؟

 • Shahab wrote on 6 ژوئن, 2017, 9:35

  بخشید شرمنده ازینک هی سوال میپرسم خواهش میکنم واضح بفرمایین چیکا کنیم واقعا چن ماهه استرس داره میکشه مارو

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 10:05

  سلام شهاب
  اینو بازکن
  http://www.pirastefar.ir/?p=11139

 • الهام wrote on 6 ژوئن, 2017, 10:49

  سلام دکتر خسته نباشید من رابطه داشتم و بیست دقیقه بعدش یک عدد قرص لوورژسترول ٧۵ خوردم و تقریبا بیست دقیقه بعد هم یدونه دیگه و بعد دوازده ساعت یکی دیگه خوردم لطفا راهنمایی کنید ممنون

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 14:21

  سلام الهام خانم
  خب شما قرص را خوردید ونگران بارداری نشید”پری”هم میشید
  معملاً۳تایکهفته خونریزی اتفاق می افتد ،شاید طول هم بکشد.

 • Moon wrote on 7 ژوئن, 2017, 18:44

  باسلام، من در روز ۱۷ پریودنامزدم رابطه ای با نامزدم نداشتم فقط دست من که آلوده به پیشاب بوده باواژن نامزدم تماس پیداکرد . نامزدم یکساعت بعد ۲تا قرص اچ دی مصرف کرد و ۱۴ ساعت بعد ۲تا قرص اچ دی دیگه مصرف کرد . الان دوهفته گذشته ولی پریود نشده . فقط دوسه روز پیش دوروز لکه بینی داشت . آیا احتمال بارداری هست ؟ ماه قبل ۱۸ ام پریود بوده .

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 19:21

  سلام Moon
  اولاً قرصها طبق دستورخورده شود(بافاصله۱۲ساعت،نه۱۴ساعت)
  اگرقرص هم نمیخورد احتمال بارداریش بعیدبود حالا که قرص را خورده امکان بارداریش نیست
  آیالکه بینی هم نداشته؟
  قرص ها یک هفته پریودرا جلو،عقب می اندازند

 • Moon wrote on 7 ژوئن, 2017, 19:34

  فقط دوروز لکه بینی خفیف داشت

 • Nazanin wrote on 12 ژوئن, 2017, 1:50

  سلام
  وقتتون بخیر خانم دکتر
  میخواستم بدونم تو ۵ روز اول استفاده از قرص ال دی ( برای اولین بار شروع کردم) میشه برای جلوگیری به جای کاندوم از قرص لونژیل استفاده کنم؟
  چون تو توضیحاتتون فقط نوشته بودید در ۵ روز اول استفاده از کاندوم استفاده شود

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 5:36

  سلام نازنین خانم
  بله میتونین
  فقط یادت باشه که روش مصرف قرص ها(عادی وطولانی بااورژانسی)فرق دارد

 • dea wrote on 15 ژوئن, 2017, 12:54

  سلام من یک دوره از قص ال دی استفاده کردم و در روزهای آخر ب تجویز پزشک از قرص همزمان از قرص داکسی سایکلین در چند روز آخر استفاده کردم دقیقا زمان پریود شدنم چند روز فقط لکه خون داشتم آیا احتمال دارد باردار شده باشم
  ممنون اگه جوابمو بدید 

 • Moon wrote on 16 ژوئن, 2017, 8:05

  باسلام ، من روز ۱۷ پریودم با نامزدم رابطه ای نداشتم . فقط دست نامزدم که آلوده به پیشاب یا منی بوده با واژن من مالیده شده . دوساعت بعد من ۲تا قرص اچ دی خوردم و ۱۴ ساعت بعد دوتا قرص اچ دی دیگه خوردم . دوهفته بعد از مصرف قرص در موعد پریودم ، پریود شدم . ۴ روز اول خونریزی بود و۳ روزبعدش لکه بینی که جمعا ۷ روز طول کشید . میزان خونریزی نسبت به ماههای قبل کمتر بود . من خیلی نگرانم . آیا من باردار هستم ؟ میشه در بارداری پریود شد ؟ اشتهای من زیاد شده واحساس سنگینی میکنم .

 • پیراسته فر wrote on 16 ژوئن, 2017, 14:37

  سلام مون خانم
  دیگه تا این حد واژن هوشمندنیست!:فقط دست نامزدم که آلوده به پیشاب یا منی بوده با واژن من مالیده شده ..
  ودیگراینکه حتی اگرسکس هم داشتید با خوردن اون قرص بارداری اتفاق نمی افتاد
  واما درخوردن قرص ها(درصورت نیاز)طبق دستورعمل کن/۱۲ساعت فاصله باشه،نه کمترونه بیشتر
  حالادوباره ته دلتو خالی نکرده باشم.توحامله نمیشی(البته این دفعه را)
  ودیگراینکه یکی ازویژگی این قرص ها(علاوه بربرهم زدن نظم پریود و درد وجساسیت سینه وتهوع ودل درد.)افزایش اشتها است وبخاطرهمینه که عده ای خیال می کنن این قرصها خودبخودافزایش وزن میاره درصورتیکه همانطور که گفتی اشتهارازیادمیکنه وموجب پرخوری میشود وپرخوری هم موجب افزایش وزن

 • moon wrote on 16 ژوئن, 2017, 16:46

  باسلام، تشکر از پاسخگویی شما . ۷ روزی که من پریود شدم جز دوره پریود من محسوب میشه ؟ الان مطمعنا باردار نیستم . من باکره هستم . خیلی نگرانم .ببخشید زیاد سوال کردم .

 • dea wrote on 16 ژوئن, 2017, 22:15

  سلام من یک دوره از قرص ال دی استفاده کردم و در روزهای آخر ب تجویز پزشک از قرص همزمان از قرص داکسی سایکلین در چند روز آخر استفاده کردم دقیقا زمان پریود شدنم چند روز فقط لکه خون داشتم آیا احتمال دارد باردار شده باشم
  ممنون اگه جوابمو بدید

 • پیراسته فر wrote on 17 ژوئن, 2017, 0:41

  دیاخانم سلام
  شما مشخص نکردید ال دی رابعداز آمیزش خوردی”اورژانسی” ویا دوره عادی پیشگیری ؟
  واگراورژانسی خوردی چندساعت بعد وچندتا ودرچندمرحله
  واز زمان آخرین مصرف قرص چندروزگذشته؟

 • dea wrote on 17 ژوئن, 2017, 2:03

  یک سایکل عادی یعنی یک ورق در طول ماه رو خوردم و در چند روز  آخرم اشاره کردم داکسی هم مصرف کردم ولی در زمانی که باید پریود میشدم اون چهار پنج روز بقدری خونم کم بود که انگار لکه خونی داشتم الان خیلی نگرانم که آیا باردارم یا نه

 • علی wrote on 18 ژوئن, 2017, 18:29

  سلام جناب دکتر
  با نامزدم رابطه ای داشتم ولی دخول صورت نگرفت ولی چون نگران پیش اب هستیم ۳۶ ساعت بعد از رابطه ۴تا قرص ال دی خوردو بعد ۱۳ ساعت ۲ عدد ( به علت دست رس نبودن فقط ۲ تا داشتیم ) ولی بعد ۶ ساعت ۲ تا دیگه خورد  مشکلی پیش میاد ؟ 
  کاری باید کرد باز ؟ باید. دوباره قرص بخوره ؟
  مرسی از شما

 • پیراسته فر wrote on 19 ژوئن, 2017, 2:19

  سلام علی آقا
  امیدواریم که اتفاق بدی نیفته که بعیدمیدونم بیفته

 • علی wrote on 18 ژوئن, 2017, 19:22

  چند قطره منی هم روی التش ریخت 

 • علی wrote on 19 ژوئن, 2017, 5:47

  خیلی ممنون !!! یعنی نیازی نیست قرصی دیگه بخوره ؟ یک قرص لوونورژسترول به منظور محکم کاری. !

 • پرستو wrote on 20 ژوئن, 2017, 7:27

  سلام
  توروووووخدا تورووووخدا جوابمو بدین خسته شدم دی…
  من در ۲۶اردیبهشت رابطه از عقب داشتم بعدگذشت ۱۱روز یعنی در ۶خرداد باید پریود میشدم ک سیکل من منظم است ولی نشدم نگران شدم در ۱۰خرداد یعنی بعد گذشت ۴روز بعد تاخیر در پریودیم و ۱۵روز بعد لقاح تست خون دادم منفی بود و بتای بدنم ۱ بود ولی چون تاخیر ادامه داشت در ۱۸خرداد یعنی ۱۲روز بعد تاخیر در پریودیم۲تا ثرص ۷۵میل اوسیز وبعد۱۲ساعت دوتا دیگه مصرف کردم میدونم خیلییی دیر شده بود… دیشب دچار خون ریزی شدم ولی فقط یه شب بود و تا الان دیگه نیومده.یعنی من الان باردارم؟بخدا دارم میمیرم از استرس کمکم کنین

 • پیراسته فر wrote on 20 ژوئن, 2017, 9:23

  پرستو جان!دخترعزیزم
  عفب هیچ ربطی به بارداری ندارد،قرص بیموقع غیرازضرراستفاده ای نداشته وعوارضی هم دارد که احتمالا حس می کنید(تهوع،حساس شدن پستانها،دل درد..)
  بهرحال بعیدمیدانم که اتفاق ناگواری”بارداری”رخ دهد

 • پرستو wrote on 20 ژوئن, 2017, 9:49

  دکتر خیلییییی ممنونم خیلیییی.بخدا از نگرانی مردم الانم خونریزی دارم ولی قهوه ای و قرمز و صورتیه همش هست.خب اخه ترسیدم شاید مایع موقع تمیز کردن داخل رفته باشه اخه تاخیر در پریودی داشتم بعد ازمایشم دادم منفی بود ولی نگران بودم چرا ۱شده بتای بدنم گفتم چون زود اقدام کردم ۱شده حتما باردارم پس خدا انشالله خیرتون بده خیلی ممنونم

 • dea wrote on 20 ژوئن, 2017, 13:43

  یک سایکل عادی یعنی یک ورق در طول ماه رو خوردم و در چند روز  آخرم اشاره کردم داکسی هم مصرف کردم ولی در زمانی که باید پریود میشدم اون چهار پنج روز بقدری خونم کم بود که انگار لکه خونی داشتم الان خیلی نگرانم که آیا باردارم یا نه ممنون میشم جواب بدید 

 • پیراسته فر wrote on 20 ژوئن, 2017, 17:19

  سلام دا
  یکی ازنشانه های عدم بارداری،بعدازآمیزش؛خونریزی”پریود”است،شما هم که شدید،پس دیگرجای نگرانی نیست.

 • پرستو wrote on 21 ژوئن, 2017, 15:19

  سلام دکتر.ببخشید بازم مزاحم میشم و میپرسم شرمنده.اتفاقی ک برام افتاده رو ک کامل شرح دادم فقط الان پریودیم یجوریه یعنی رنگش قرمز کم رنگه انگار دستت بریده و خون میاد.داخلشم یه چیزای تیکه تیکه شده است!
  با پریودیه همیشم فرق داره کاملا.این ینی من حامله هستم یا کلا خون ریزی بعد خوردن قرص حتی انقدر دیر یعنی عدم بارداری ببخشید دیگه گرانم کسیم ندارم ک ازش کمک بگیرم شرمنده

 • پیراسته فر wrote on 21 ژوئن, 2017, 15:27

  سلام
  باایمیلم تماس بگیرید

 • پرستو wrote on 21 ژوئن, 2017, 15:35

  میشه ایمیلتونو بدین.چشششششم

 • پیراسته فر wrote on 21 ژوئن, 2017, 17:23

  سلام
  اگه یکم زحمت می کشیدید ،ایمیلمو می دیدید
  بهرحال
  pirastehfar2@yahoo.com

 • پرستو wrote on 21 ژوئن, 2017, 17:19

  ایمیل زدم اگه میشه جوابمو بدین فقط مرسی واقعا

 • نیلو۸۸۸۸۸ wrote on 23 ژوئن, 2017, 21:09

  سلام دکتر عزیز
  تورو قران جواب بدین دارم میمیرم فقط، من ی هفته پیش با نامزدم رابطه داشتم ناخواسته کلش ریخته شد پنج ساعت بعد دوتا قرص اورژانسی اووسیز ک دوتایی هست رو باهم خوردم کلا، بعدش دو روز بعد هم باهم سکس داشتیم و رابطمون بازم مشکوک بود دوازده ساعت بعد سه قرص اچ دی خوردم دوازده ساعت بعد دوتا دیگه ک دوساعت بعدش استفراغ و سردرد شدیدی گرفتم، میخوام بدونم توو این چندروز ک‌ دوبار قرص اورژانسی استفاده کردم توو یک سیکل قاعدگی امکان حاملگی وجود داره؟؟؟ تورو قران جواب بدین دارم میمیرم منتظرم ممنون میشم خیلی مرررسی مررررسی دکتر جون😭😭😭😭استرس دارم.

 • پیراسته فر wrote on 24 ژوئن, 2017, 0:01

  سلام نیلوخانم
  هم کامنت میزاری وهم ایمیل میزنی!
  فقط اینوبگم”مفت”خودتو بکشتن ندی با این هیجانات!
  تو ایمیل جواب کامل دادم

 • Moon wrote on 26 ژوئن, 2017, 15:22

  باسلام ، چندبار پیام فرستادم ولی خیلی نگرانم .من در ۳ خرداد دست نامزدم که آلوده به پیشاب یا منی بوده به واژن من مالیده شده . دوساعت بعد من ۲تا قرص اچ دی خوردم و ۱۴ ساعت بعد دوتا قرص اچ دی دیگه خوردم . دوهفته بعد از مصرف قرص در موعد پریودم یعنی ۱۸ خرداد پریود شدم . ۴ روز اول خونریزی بود و۳ روزبعدش لکه بینی که جمعا ۷ روز طول کشید . میزان خونریزی نسبت به ماههای قبل کمتر بود . من خیلی نگرانم . آیا من باردار هستم ؟ در ۲۸ خرداد بی بی چک استفاده کردم منفی بود ولی هنوز استرس دارم . حالت تهوع هم دارم خیلی میترسم بطوریکه نمیتونم غذا بخورم .

 • پیراسته فر wrote on 26 ژوئن, 2017, 15:50

  سلام موون
  اصلاً نیازی به خوردن قرص نبوده ،بدون قرص هم باردارنمیشدی،حالا برای احتیاط قرص هم خوردی که “اورزانسی”همانطورکه باهمون قوت وقدرت،مانع ازبارداری میشه،مشکلات دیگرهم پیش میاره”عوارض سنگینی دارد”
  ازبابت حاملگی نگران نباشید،هیچ خبری نیست،بیخود حرص نخورید،فقط مواظب سلامتیت باش،همه شرایط طبیعی است.

 • Moon wrote on 26 ژوئن, 2017, 17:09

  باسلام ، بسیار سپاسگذارم که باعث آرامش بنده شدید .

 • ندا wrote on 26 ژوئن, 2017, 20:07

  سلام ببخشید من کمتر از یک ماه باردارم اما نمیتونم نگهدارم ۳۲ سالمه میشه لطف کنید پاسخ به ایمیلم بدید .تو رو خدا منو راهنمایی کنید.چه قرصی با چه دوزی بخورم.تو رو خدا جوابم بدین

 • Shahab wrote on 28 ژوئن, 2017, 4:09

  با سلام و خسته نباشید ببخشید نامزدم در ۱۳ امین روز بعد شروع دوره خونریزی قبلی دستش رو بعد از اینک ب مقداری از پیشاب من میزنه بعد با لباس پاک میکنه و خشک میشه دستش اما بعد از چند دقیقه ب واژن خودش میزنه میخاسم ببینم احتمال بارداری هس یا ن؟لازم ب ذکر هس ک یک ساعت بعدش ۱ قرض لونژیل۱٫۵ خورد

 • پیراسته فر wrote on 28 ژوئن, 2017, 4:25

  سلام آقاشهاب
  احتمال بارداری نیست

 • Shahab wrote on 28 ژوئن, 2017, 5:56

  س اینک میگن اسپرم تا چن ساعت زنده میمونه و …چیه ؟ اگه میشه لطف کنید قانعمون کنید ک راحت شیم …اصلا ینی امکانش بارداری نیس قطعیه؟ ما ترسمون از اینه ک با پاک کردن اون مایع پیشابی ک روی دست نامزدم بوده اسپرم ها بطور کامل از بین نرفته باشن …

 • پیراسته فر wrote on 28 ژوئن, 2017, 7:30

  شهاب جان سلام
  وقتی خانمی پریودشد یعنی قابلیت بارداری درآن بازه زمانی(درآن مرحله ازآمیزش)وجودندارد-مراحل بعدربطی به قبل ندارد
  ثانیاًپیشاب اسپرم اندکی وجوددارد درحالی که برای باراری۲۰میلیون اسپرم لازمه(ازچندصدمیلیون اسپرم درهرمرحله سکس”درمنی مرد”)
  پس حاملگی اتفاق نمی افتد
  واما من در روزحدود۱۰۰تا ایمیل وتلگرام وکامنت”ازپیچ های مختلف سایتم”راجواب میدم واونوقت برای هرکی یک مفاله بنویسم که امکان پذیرنیست!

 • Moon wrote on 28 ژوئن, 2017, 14:30

  باسلام ، چندبار پیام فرستادم ولی خیلی نگرانم .من در ۳ خرداد دست نامزدم که آلوده به پیشاب یا منی بوده به واژن من مالیده شده . دوساعت بعد من ۲تا قرص اچ دی خوردم و ۱۴ ساعت بعد دوتا قرص اچ دی دیگه خوردم . دوهفته بعد از مصرف قرص در موعد پریودم یعنی ۱۸ خرداد پریود شدم . ۴ روز اول خونریزی بود و۳ روزبعدش لکه بینی که جمعا ۷ روز طول کشید . میزان خونریزی نسبت به ماههای قبل کمتر بود . من خیلی نگرانم . آیا من باردار هستم ؟دوبار بی بی چک استفاده کردم منفی شد .هرروز حالت تهوع هم دارم خیلی میترسم . ازاین میترسم که بارداری خارج از رحم اتفاق افتاده باشه . ممکنه من خارج از رحم باردار شده باشم ؟ بی بی چک بارداری خارج از رحم را نشون میده یا نه ؟

 • پیراسته فر wrote on 28 ژوئن, 2017, 15:42

  مون جان سلام
  من که قبلاً بهت گغتم:هیچ خبری نیست،پریشان احوالیت بیمورداست
  نه رحمیش ونه خارج ازرحمش
  آن حالتها”تهوع” ازعوارض قرصه وهیچ چیزغیرطبیعی مشاهده نمیشه
  حالا هم باخیال راحت به کارو زندگیت برس اینقده انرژی منفی نده

 • Moon wrote on 28 ژوئن, 2017, 16:08

  سلام دکتر عزیز ، واقعا سپاس که با آرامش پاسخ میدید و انرژی مثبت میدید . ان شااله سلامت و برقرار باشید .

 • Moon wrote on 1 جولای, 2017, 8:14

  سلام و عرض ادب ، جناب دکتر من چند شب دل درد شبیه دل درد پریودی دارم بطوریکه وقتی از خواب بیدار میشم فکر میکنم پریود شدم ولی در صورتیکه پریود نشدم . پریود من ۱۸ خرداد بوده ماه قبل . من از بارداری خارج رحم خیلی میترسم . کمکم کنید . شنیدم در بارداری خارج رحم پریودی اتفاق میفتد .

 • پیراسته فر wrote on 1 جولای, 2017, 10:43

  سلام
  مون جان! تو هیچت نیست
  تو فقط کله ات مشکل پیداکرده!وگرنه نه ازبارداری رحمی خبری است ونه خارج رحمی

 • Zahra wrote on 3 جولای, 2017, 21:32

  سلام ،۱۲امین روز سیکلم دستم آغشته ب پیشاب نامزدم بود نمیدونم خشک شده بود یا ن داخل واژنم زدم ، بعد ۴ ساعت لوونژیل یک و نیم خوردم بعد از ۶روز خونریزی کردم دو هفته زودتر!اما ن مشابه پریود ،آیا تیتربتا لازمه؟یف

 • پیراسته فر wrote on 4 جولای, 2017, 4:17

  سلام زهرا خانم
  نه نیازی نیست
  اولاً پیشاب آنقدرها”اسپرم”نداره که منجربه بارداری بشه(آن مایع ،مجرای ادراررا اسیدی میکند،میکروب زدایی می کند چون مجرای ادرارومنی مردان مشترک است،برعکس خانمها که جداست)
  برای بارداری بیش ازبیست میلیون اسپرم لازم است(ازبیش ازصدمیلیون اسپرم درهرآمیزش
  ودیگراینکه تو قرص را هم خوردی برای محکم کاری
  پس دیگه هیچ جای نگرانی نیست.

 • Hesam wrote on 5 جولای, 2017, 19:44

  سلام خسه نباشین نامزدم در ۱۲ امین روز سیکلش قاعدگیش دستش ب پیشاب من خورد و بعد بدون اطمینان از خیس یا خشک بودن دست ،ب داخل واژن خود دست میزند بعد از ۳٫۴ ساعت لونژیل ۱٫۵ میخورد و بعد از ۶ روز خونریزی ب مقدار شاید نصف حجم خون پریود های عادی و ب مدت ۲ یا ۲٫۵ روز ادامه پیدا میکند…احتمال بارداری هس ؟چرا انقد حجم و مدت پریود کوتاه شده؟

 • پیراسته فر wrote on 5 جولای, 2017, 19:59

  سلام آقاحسام
  همه این توضیحاتت نشان ازمنتفی بودن بارداری است
  وهیچ موردغیرطبیعی مشاهده نمیشه
  بگو نگران نباشه

 • taban wrote on 6 جولای, 2017, 2:03

  با عرض سلام
  بعد از رابطه بدون دخول دختر باکره در روز ۱۲ سیکل قاعدگی که منی روی واژن ریخته شده و پس از آن سریعا شسته شد بعد از حدود ۴۰ساعت از رابطه مشکوک نیز ۴عدد قرص ال دی و بعد از ۱۲ساعت دیگر هم ۴عدد دیگر مصرف شد
  احتمال بارداری در این مورد چقدر هست؟ رابطه بدون دخول دختر باکره در روز ۱۲ سیکل قاعدگی که منی روی واژن ریخته شده و پس از آن سریعا شسته شد بعد از حدود ۴۰ساعت از رابطه مشکوک نیز ۴عدد قرص ال دی و بعد از ۱۲ساعت دیگر هم ۴عدد دیگر مصرف شد
  احتمال بارداری در این مورد چقدر هست؟

 • پیراسته فر wrote on 6 جولای, 2017, 3:39

  سلام
  هیچ

 • نسرین wrote on 6 جولای, 2017, 10:01

  سلام وقتتون بخیر
  من تا به حال از روش قرص استفاده نکردم. الان روز اول پریودم هستش و می‌خواستم از روش قرص استفاده کنم برای پیشگیری. خواستم بدونم اگر از روز دوم شروع به خوردن قرص کنم این ماه دیگه رابطه بدون محافظت داشته باشم و منی داخل رحم بریزه احتمال بارداری وجود نداره؟ یا باز باید از کاندوم استفاده کنیم؟
  پیشاپیش ممنون

 • پیراسته فر wrote on 6 جولای, 2017, 13:27

  سلام نسرین خانم
  منی داخل رحم بریزه احتمال بارداری وجود نداره؟
  جواب:داره
  درروش جلوگیری خودت بایدانتخاب کنی
  ازبین قرص ها همه مؤثرند اما لونژیل بی دردسرتره

 • نسرین wrote on 6 جولای, 2017, 10:26

  و اینکه کدوم قرص باید باشه؟ ال دی و اچ دی فرقی ندارن؟

 • Hesam wrote on 6 جولای, 2017, 15:32

  سلام ببخشید من چن روز پیش پیام دادم راجب اینک نامزدم تو ۱۲ امین روز تز سیکلش دستش ب پیشاب من خورد و بعدش بدون اطمینان از خیس یا خشک بودن دستش اونو داخل واژنش کرد و ۴ ساعت بعدم ی لونژیل۱٫۵ خورد، میخاسم بگم دقیقا ۶ روز بعد خونریزی داشت اونم ب مقدار نصف حجم خون پریود حدود ۲ روز و بعدش یک روز فقط خونابه داشت بعد کامل قط شد و دوباره یهو یکم خونریزی داشته ی لخته سیاه جدا شده و دوباره انگار قط شده …میخاسم ببینم این میتونی لانه گزینی باشه ؟اخه لانه گزینی هم دقیقا همینجوره …چ زمانی تست بتا بدیم؟

 • پیراسته فر wrote on 6 جولای, 2017, 17:05

  سلام آقاحسام عزیز
  به این سؤال پاسخ داده بودم
  اولاً بعضی ازعلائم مشترک است(بین بارداری وعوارض قرص)
  اما درباره تست بتا
  به این لینک مراجعه کنید
  http://www.pirastefar.ir/?p=9213

 • نسرین wrote on 6 جولای, 2017, 19:44

  یعنی حتی اگر قرص مصرف شه هم احتمال بارداری هست؟

 • پیراسته فر wrote on 7 جولای, 2017, 5:28

  سلام نسرین خانم
  اگرقرص بخوری(خورده باشید)”بارداری”منتفی است

 • Sh wrote on 8 جولای, 2017, 3:32

  سلام من دوره سومه که به دلیل کیست البته زیر ۵ سانت سیپرو ترون کامپاند مصرف میکنم سه شنبه بعداز ظهر نزدیکی داشتم بدون جلوگیری ولی متاسفانه سه شنبه و چهارشنبه شب یادم رفت قرص رو مصرف کنم از ۵ شنبه تا الان شنبه مثل قبل مصرف کردم الان شنبه است اگه یه قرص لونژیل ۱/۵ بخورم تاثیری داره و ایا باید همچنان اون قرص قبلی رو هم ادامه بدم خواهش می کنم جواب بدین و اگه بارداری اتفاق افتاده باشه خوردن این قرص ها برای جنین ضرر نداره؟یه فرزند هم دارم

 • پیراسته فر wrote on 8 جولای, 2017, 4:31

  سلام
  لونژیل ۱/۵ مصرف کنید -برای جنین ضررنداره
  باتوجه به وقفه۲۴ساعته واون اتفاق سیکل مصرف “سیپرو”را می تونیدتغییربدهید

 • Shervin wrote on 8 جولای, 2017, 6:09

  سلام خسه نباشید.دقیقا ۶ روز بعد از راطه نامزدم دچار خونریزی با حجم تقریبا نصف زمان پریود و مدت ۲روز شد بعد از ۲ روز خونریزی قط و دوباره یکبار دیگه بعد از قط شدن همراه با یک لخته خونریزی اتفاق افتاد و بعد از ان ب طور کل قط شد با توجه ب اینک ۳ ساعت بعد رابطه قرص لونژیل خورده شد و رابطه در روز ۱۲ ام سیکل اتفاق افتاده میخاسم ببینم دلیل این خونریزی چیه ک انقد زود اتفاق افتاد؟ میتونه خونریزی حاصل از لانه گزینی باشه؟؟و احتمال بارداری باشه؟

 • پیراسته فر wrote on 8 جولای, 2017, 11:07

  سلام شروین خانم
  اون قرص اورژانسی امکان لانه گرینه را نمی دهند
  ازبارداری خبری نیست
  درماه های دیگرچطوربوده قاعدگیت؟

 • نرگس wrote on 8 جولای, 2017, 13:03

  من یه رابطه داشتم ، منی وارد واژنم شد ، بعد یک ساعت ۲تا قرص اووسیز خوردم. آیا حامله نمیشم ؟ همین ۲تا قرص کافیه ؟ احتمال حامله شدنم چقدره ؟

 • پیراسته فر wrote on 8 جولای, 2017, 15:27

  سلام نرگس خانم
  احتمال حامله شدنت صفر است
  قرص هم دیگه نیازنیست بخوری

 • Shervin wrote on 8 جولای, 2017, 13:27

  ر چند ماه اخیر قاعدگی نامنظم اما ۳۰ روز ب بالا بوده و اخرین بار ۲۴ ام همین ماه پریود شروع شد و ۱۲ ام دوباره خونریزی اتفاق افتاد نمیدونم بخاطر قرصه ینی بنظرتون ک خونریزی اتفاق افتاده ب این زودی اونم فقط ۲ روز اونم با این مقدار حجم؟ینی ممکن نیس قرص اثر نکرده باشه؟

 • پیراسته فر wrote on 8 جولای, 2017, 15:29

  سلام
  نگران نباشید مشکل خاصی نیست.،قرص ها هم تأثیرخودشونو داشتن

 • Zahra wrote on 10 جولای, 2017, 7:50

  سلام آقای دکتر من بعد ۱۲روز بعد از رابطه آزمایش بتا دادم ۰ شد و ۱۹روز از آخرین روز پریودم میگذشت ،تو بعضی جاها دیدم نوشتن ۲۳روز از آخرین روز پریود باید گذشته باشم الان خیلی استرس دارم ،آیا زود بوده؟

 • پیراسته فر wrote on 10 جولای, 2017, 11:15

  سلام
  بیبی چک بزار

 • مونا wrote on 10 جولای, 2017, 11:09

  سلام و خسته نباشید ممنون میشم اگه هرچه سریعتر جوابمو بدید. من ١۴ ساعت بعد از معاشقه ٢ تا قرص یاز خوردم و ١٢ ساعت بعدش دوتای دیگه البته نمیدونستم باید ۴ تا هربار بخورم، و۵ ساعت بعد که ٧ صبح امروز بود ۴ مرتبه بالا آوردم، الان نیاز هست بازم قرص بخورم یا اینکه همون مقدار کافی بوده؟ 

 • پیراسته فر wrote on 10 جولای, 2017, 15:30

  سلام موناخانم
  این قرص که باطل شد
  واما چندساعت از آمیزشتان میگذره؟

 • Saeed wrote on 10 جولای, 2017, 15:14

  سلام اقایه دکتر سعید هستم.قبلا بهتون گفته بودم نامزدم سه روز پشته سره هم قرص اووسیز۷۵/دوتایی مصرف کرده.یعنی هر روز مقاربت بوده و ۵ ساعت بعدش ۲ قرص ۷۵ میل اووسیز مصرف کرده.الان ۷ روزه که گزشته پریود نشده و امروز جراحی بینی داشته.میخواستم ببینم احتماله بارداری وجود داره؟ما کی باید ازمایش بدیم؟و روز هایه مقاربتم بلافاصله بعد از اتمامه پریودی بوده؟و حالا که جراحی بینی داشته و خون از دست داده تکلیفش چی میشه؟ تورو خدا راهنماییمون کنید مردیم از استرس

 • پیراسته فر wrote on 10 جولای, 2017, 15:48

  سعیدجانم تو خسته کردی منو!
  هرچی بهت میگم:نگران نباش،بارداری منتفقی است،بازم سؤال میکنی!- ۴تا۵تاکامنتتوجواب دادم ولی توبیش از۱۰باربازم سؤال کردی
  تو به وسواس گرفتارشدی
  لطفاً یه جای دیگه مراجعه کنید ومن هیچ حرف تازه براتون ندارم

 • مونا wrote on 10 جولای, 2017, 16:23

  امشب ساعت ١٢ میشود  ۴٨ ساعت. منظورتون از باطل شدن چیه؟

 • پیراسته فر wrote on 10 جولای, 2017, 17:17

  LD ویا لونژیل بخور(طبق دستور)
  منظور از باطل شدن؟یعنی طبق دستورنخوردی

 • Saeed wrote on 10 جولای, 2017, 16:48

  ببخشید واقعا نمیدونم شایدم وسواس باشه به هر حال من واقعا ممنونم ازتون بابت راهنمایی هاتون ببخشید که ازیتتون کردم واقعا عذر خواهی میکنم.من فقط گفتم ۷ روز از اخرین قرص گزشته هنوز پریود نشده کی باید رفت ازمایش.
  بازم عذر خواهی منو بپذیرید

 • مونا wrote on 10 جولای, 2017, 17:47

  ببینید من مسکو زندگی میکنم و اینجا به راحتی نمیتونم قرص تهیه کنم
  حتما باید با نسخه ی پزشک باشه
  همین قرص یاز هم به سختی پیدا کردم
  لطفا قرصی رو معرفی کنید که به نسخه احتیاج نداشته باشه
  و اینکه آیا مصرف دوباره ی این قرص ها برای من عوارضی رو به دنبال داره یا نه؟
  منظورم اختلالات هورمونی و نازایی هستش

 • مونا wrote on 10 جولای, 2017, 18:33

  توروخدا جواب بدید واقعا حیاتیه واسم

 • پیراسته فر wrote on 10 جولای, 2017, 20:15

  موناخانم عزیز
  ازداروخانه های ویا مراکزبهداشتی مسکو سؤال کن
  ما که ازقوانین دارویی مسکو مطلع نیستیم
  انواع فرص ها
  رص HD: (دو) عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+۲ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
  *قرص LD: (چهار)عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+ ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
  * قرص تری فازیک: ۴ عدد قرص سفید رنگ در اولین فرصت بعدمعاشقه ویاسکس+ ۴ عدد قرص سفید ۱۲ ساعت بعد از آن (قرص‌های مرحله سوم)
  * قرص لونرژسترل یا اووسیز(لونیژل): ۷۵۰/.یک عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+یک عدد ۱۲ ساعت پس از آن /یا یکعدد۱٫۵
  توضیح:میتوان لونیژل۷۵۰راهر۲راباهم دریک مرحله خورد
  منظوراز (اولین فرصت):
  اگرچه تا۷۲ساعت گفته اند،اماهرچقدربه زمان سکس نزدیکترباشداثربخشیش مطمئنتره .سعی شوداز۵۰ساعت تجاوزنکند(فاصله معاشقه با خوردن قرص)
  برای اهمیت موضوع تکرارمی کنم باادبیات دیگر
  قرص” LD“ال دی
  ال دی (۴ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۴ قرص در نوبت دوم خورده شود/ مجموع ۸ قرص)
  قرص”HD “اچ دی ( ۲ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۲ قرص در نوبت دوم /مجموع ۴ قرص)

  قرص تری فازیک سفید( ۴ عدد با هم ،بعداز ۱۲ ساعت – ۴ عدد دیگرخورده شود/مجموع۸ قرص)

  قرص(اووسیز) لونژیل/ مارولون / دزوسپتیو (یاسمین ایرانی) / یاسمین/ بلارا/یاز (یاس) /دزوسپتیو یا مارولو
  مارولون / دزوسپتیو (یاسمین ایرانی) / یاسمین/ بلارا/یاز (یاس) /دزوسپتیو یا مارولو

  قرص HD: (دو) عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+۲ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
  *قرص LD: (چهار)عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+ ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد از آن
  * قرص تری فازیک: ۴ عدد قرص سفید رنگ در اولین فرصت بعدمعاشقه ویاسکس+ ۴ عدد قرص سفید ۱۲ ساعت بعد از آن (قرص‌های مرحله سوم)
  * قرص لونرژسترل یا اووسیز(لونیژل): ۷۵۰/.یک عدد در اولین فرصت بعد از معاشقه ویاسکس+یک عدد ۱۲ ساعت پس از آن /یا یکعدد۱٫۵
  توضیح:میتوان لونیژل۷۵۰راهر۲راباهم دریک مرحله خورد
  منظوراز (اولین فرصت):
  اگرچه تا۷۲ساعت گفته اند،اماهرچقدربه زمان سکس نزدیکترباشداثربخشیش مطمئنتره .سعی شوداز۵۰ساعت تجاوزنکند(فاصله معاشقه با خوردن قرص)

  برای اهمیت موضوع تکرارمی کنم باادبیات دیگر
  قرص” LD“ال دی
  ال دی (۴ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۴ قرص در نوبت دوم خورده شود/ مجموع ۸ قرص)
  قرص”HD “اچ دی ( ۲ قرص در نوبت اول و “۱۲ساعت بعد”۲ قرص در نوبت دوم /مجموع ۴ قرص)

  قرص تری فازیک سفید( ۴ عدد با هم ،بعداز ۱۲ ساعت – ۴ عدد دیگرخورده شود/مجموع۸ قرص)

  قرص(اووسیز) لونژیل

 • مونا wrote on 10 جولای, 2017, 21:26

  مرسی از تمام راهنماییهاتون بالاخره لونژیل ١.۵ پیدا کردم

 • پیراسته فر wrote on 11 جولای, 2017, 1:31

  سلام موناخانم عزیز
  خداراشکر
  یک سؤال؟
  شمادرمسکو راحت توانستیدبه سایتم دسترسی پیداکنید یا اینکه ازقبل سیو کرده بودید؟ازکاربران قبلی بودید

 • Salam wrote on 11 جولای, 2017, 7:58

  سلام خسته نباسید میخواستم بدونم اگر بعد از اتمامه پریودی سکس داشته باشی و بلافاصله قرص اورژانسی مصرف کنی و۷ روز بعد از خوردن قرص ها ببخشید استفراق کنی اثر قرص ها از بین میره؟و روزه هشتم فقط قطره خون و لک پیدا کنی که روز هایه تخمک گزاری هم هست نشانه ی بارداریه

 • پیراسته فر wrote on 11 جولای, 2017, 9:18

  سلام Salamخانم
  جواب هر۲سؤال:نه

 • Salam wrote on 11 جولای, 2017, 10:26

  ممنونم ازتون سواله اخرم اینه که من که بلافصله بعد از اتمامه پریودی و چند روز قبل از تخمک گزاری از روش اورژانسی استفاده کردم، این قرص تخمک گزاری رو کلا تعطیل میکنه یا به تعویق میندازه.ممنون که راهنماییم میکنید. استرس من به خاطره اینه که درست در روزهایه تخمک گزاری دچاره لک بینی و قطره ای شدم میخوام بدونم اسپرم زنده مونده و لقاح انجام شده یا طبیعیه

 • پیراسته فر wrote on 11 جولای, 2017, 12:08

  اسپرم معمولاً تا۳روزمیتونه زنده بمونه اگرچه تا ۵روزهم گفته اند

 • Zahra wrote on 11 جولای, 2017, 13:32

  سلام آقای دکتر چند روز بعداز رابطه باید بی بی چک بذارم؟؟؟ ،۱۲روز بعد رابطه آزمایش تیتر بتام صفر شد

 • پیراسته فر wrote on 11 جولای, 2017, 15:36

  سلام زهراخانم
  بعداز ۷ روز  از رابطه جنسی میشه  گذاشت  ولی نتیجه بخش نیست
  ۱۴ بعد از رابطه جنسی نشون میده 
   ولی ۲۱ روز از سکس گذشته باشه جواب مطمئن میده
  برای اطلاع کامل ازنحوه استفاده ازبی بی چک به این لینک مراجعه کنید
  http://www.pirastefar.ir/?p=9213

 • بیتا wrote on 14 جولای, 2017, 11:47

  با سلام
  من بخاطر کیست دوماه هست قرص ال دی بلارا میخورم، تو دومین دوره از مصرف قرص درست روز،۱۲یا ۱۳ دوره قاعدگیم،با همسرم رابطه داشتم، ولی آب منی کم ریخته شد به واژنم. من همینطوری که قرص ال دی رو ادامه میدادم برای اطمینان همون شب ۲قرص آل دی خوردی، ۱۲ساعت بعد باز ۲قرص آل دی، ۱۲ساعت بعدش باز ۲قرص آل دی. بعد ۲۴ساعت قرص آل دی رو طبق روال هر سری(یعنی هر شب ۱قرص)خوردم و دوره مصرفم تموم شده. من هرماه ۲۴ام پریود میشدم ولی ایندفه بعد تموم شدن قرص ۴روز بعد ازم خون اومد. نوع خون هم به شدت هرسری پریود نبود ۲روز طول کشید، رنگشم قرمز لخته خونی بود،
  آیا این خون قاعدگی هست یا لانه گزینی؟
  من حاملم؟

  تاکید کنم من دوماه هست که مرتب قرص ال دی خوردم

 • پیراسته فر wrote on 14 جولای, 2017, 15:51

  سلام بیناخانم
  این خونریزی بخاطرقرص “اورژانسی”بوده
  یکی ازعوارض “اورژانسی”بهم زدن تعادل هورمونی هست،پریود تأخیروتقدم پیدامی کند
  واینهامیتونه علایم عدم بارداری باشد
  البته جهت تذکر:قرص اورژانسیLDروی هم۸تااستکه بفاصله۱۲ساعت خورده میشه(هربار۴تا)
  حالا دیگه نیازنیست که تکرارکنی،چون خونریزی داشتید.

 • بیتا wrote on 15 جولای, 2017, 4:44

  سلام
  یه سوال دیگه داشتم
  کسی که قرص ال دی میخوره، و مرتب هر شب میخوره،حتی بعد دوماه، چجوری ممکنه که حامله بشه
  چون همه جا نوشته درصد بارداری با قرص ال دی، ۹۱تا۹۹%هستش.
  یعنی
  میشه به این سوالم هم جواب بدین.
  یعنی چه اتفاقاتی میفته که باوجود قرص ال دی مینویسن احتمال بارداری هست؟

 • پیراسته فر wrote on 15 جولای, 2017, 7:43

  بیتاجان دخترعزیزم
  معمولا!هیچ جا وهیچ کس (درعرف)نمیگه۱۰۰% متخصص ترین جراحان که هیج درکارشان شکی نیست،هم نمیگن ۱۰۰%
  منظورکاردرست انجام شده بقیه اش باخداست،(مثل اینکه یکی همه چیزو okکنه وبعدش هم بگه(انشاءالله)..توضیحات بیشترغیرازاینکه نگرانهاتونو زیادکنه ثمری نخواهدداشت.
  شمانگران نباشید

 • Mona wrote on 16 جولای, 2017, 5:14

  سلام جناب پیراسته فر
  زمانی ک ۱هفته بعد از قرص اورژانس ۲روز خونریزی اتفاق میفته آیا پریود باید طبق سیکل خودم تو تاریخ موعد رخ بده یا ۱ماه بعد از اون دو روز خونریزی که بر اثر قرص اورژانس اتفاق افتاد؟

 • پیراسته فر wrote on 16 جولای, 2017, 5:30

  سلام موناخانم
  احتمال تقدم وتأخر(جلووعقب افتادن)بمدت یک هفته هست.

 • آنا wrote on 19 جولای, 2017, 13:35

  با سلام خدمت خانم دکتر گل
  من روز ۱۰ و ۱۲ بعد از پریودی نزدیکی بدون جلوگیری داشتم ، چون قصد بارداری داشتم اما روز ۲۱ پریودی یک نزدیکی بدون جلوگیری داشتم ک قرص اچ دی خوردم دوتا اول و دوتا دوازده ساعت بعد ، حالا سوالم این هست اگر بارداری در روزهای ده و دوازده بعد از قاعدگی اتفاق افتاده باشد با خوردن قرص های اچ دی در نزدیکی روز ۲۱ امکان سقط وجود دارد? من ۳۱ خرداد روز اول قاعدگی ام بود یک هفته از خوردن قرص های اچ دی گذشته اما هنوز پریود نشدم،( امروز ۲۸ تیر )

 • پیراسته فر wrote on 19 جولای, 2017, 13:51

  سلام آناخانم
  امکان سقط-نه

 • Mona wrote on 19 جولای, 2017, 15:26

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  من بعد از ۲۲روز از رابطه بی بی چک گذاشتم منفی شد، ۱۲روز بعد از رابطه هم آزمایش بتام صفر شد
  اما هنوز پریود نشدم
  آیا احتمال بارداری هس؟

 • پیراسته فر wrote on 19 جولای, 2017, 16:46

  سلام موناخانم
  احتمال بارداری نیست ولی برای بررسی مسائل دیگر
  باایمیلم تماس بگیر
  تاریخ پریود وفاصله خونریزی بعدارقرص تا پریود
  واینکه آیاسابقه بی نظمی پریوددرماه های پیش راداشتید؟
  پاسخ هاراایمیل کنید

 • آنا wrote on 19 جولای, 2017, 16:49

  با سلام مجدد خدمت خانم دکتر عزیز
   الان جواب ازمایش بتا رو گرفتم ۲۰۰ بود ، خانم دکتر خیلی برام حیاطی هست که بارداری من در کدام روز اتفاق افتاده   ، تاریخ آخرین قاعدگی من ۳۱ خرداد بود،و روز ده و دوازده بعداز پریودی نزدیکی بدون جلوگیری داشتم و روز ۲۱ بعد از قاعدگی که البته گفتم قرص اورژانسی اچ دی استفاده کردم ، همیشه سیکلم ۲۶ روزه بوده جز سری آخر پریودی که ۳۲ روز طول کشید(۳۱ خرداد) تا الان که ازمایش دادم.لطفا بگید احتمال باردار در کدام روز بیشتر بوده. آیا با خوردن قرص اورژانسی روز ۲۱ پریودی باز هم امکان بارداری وجود داشته?

 • پیراسته فر wrote on 19 جولای, 2017, 18:00

  سلام آنا
  ارزیابی حاملگی از روی مقدار هورمون

   اگر مقدار هورمون HCGβ کمتر از ۱۰ باشد شخص باردار نیست.

  اگرمقدار هورمون HCGβ بیشتر از ۲۵ باشد فرد باردار است.

  اگر مقدار هورمون بین۱۰تا ۲۵ باشد احتمالش هست.

  راهنمای سطوح HCG در طول بارداری

  * ۳ هفته  LMP گذشته باشد :            ۵۰-۵             mIU/ml

   * ۴ هفته از  LMP گذشته باشد  :         ۴۲۶-۵           mIU/ml

   * ۵ هفته از  LMP گذشته باشد :          ۷۳۴۰-۱۸        mIU/ml

  * ۶ هفته از  LMP گذشته باشد  :          ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰   mIU/ml

   * ۸-۷ هفته از  LMP گذشته باشد  :       ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰  mIU/ml

  * ۱۲-۹ هفته از  LMP گذشته باشد  :       ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml

  * ۱۶-۱۳ هفته از  LMP گذشته باشد  :      ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml

  *  ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد  :      ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰    mIU/ml

  *  ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد  :      ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰    mIU/ml

  *منظور از LMP اولین روز آخرین پریود است.

  نکته: هورمون hCG شش (۶)روز بعد از تخمک گذاری  در خون مادر   و ۲هفته روز بعد از تخمک گذاری  در ادرار مادر (بی بی چک )  دیده می شود

  تا وقتی میزان بتا ۳ رقمی هست، سونوگرافی ضرورتی ندارد ،بلکه میتواندموجب نگرانیتان بشود

   ساک بارداری  در صورتی دیده می شودکه میزان بتا بالای ۱۰۰۰  باشد . پس با بتای ۲۵۰ باردارنیستید

  اگر میزان بتا ۱۵۰۰ شد و ساک بارداری در سونو (واژینال ) مشاهده نشد ،جای نگرانی نیست . زیر ۲۰۰۰ ساک قابل مشاهده نیست

  *منظور از LMP اولین روز ازآخرین قاعدگی است.

 • Shervin wrote on 20 جولای, 2017, 6:45

  سلام وقت بخیر ببخشید من قبلا پیام داده بودم نامزدم در روز ۱۲ ام پریودش دستش ب پیشابم خورد و فقط در حد ی لحظه دست ب واژنش زد بعد ۴ ساعت بعد ی لونژیل ۱٫۵ خورد ۶ روز بعد از اون اتفاق (رابطه ک نمیشه گف…)در حد ۲ روز خونریزی ب اندازه نصف حجم پریود داشت ب طور خلاصه بخام بگم ماه قبل ۲۴ ام پریود شد ۶ ام همین ماه اوت اتفاق افتاد و ۱۲ ام ۲ روز خونریزی داشت الان ک ۲۹ هست هنوز پریود نشده لازمه بگم ک در ماه قبل ۳۴ یا ۳۵ روز بوده پریودش و تو این چند ماه اخیر دوره ها خیلی نامنظم بوده اما معمولا بالای ۳۰ روز…ما ۱۲ روز بعد اون رابطه بتا دادیم منفی شد و ۲۲ روز بعدش هم بیبی چک منفی بود…الان سوالم اینه ک ما اگه الان بتا بدیم قطعیه جوابش آیا؟و اینک تا چن روز دیگه اگه عقب بیفته پریودش جای نگرانی نیس؟ممنون میشم اگه جواب بدین بهمون ک تکلیفمون رو بفهمیم

 • پیراسته فر wrote on 20 جولای, 2017, 7:20

  سلام شروین خانم عزیز
  “پیشاب “اسپرمی ندارد که تامنجربه حاملگی شو!
  برای هربارداری۲۰میلیون اسپرم لازمه
  واما
  احتمال اینکه “کیست”ویاپولیپ داشته باشیسدبعیدنیست

 • Mahta wrote on 20 جولای, 2017, 18:27

  سلام ،خسته نباشید
  من بعد از رابطه ۵ساعت بعدش قرص لونژیل ۱و نیم مصرف کردم یک هفته بعد لک دیدم بعد از حدود ۱۰ روز دچار خشکی واژن شدم ک بی سابقه بوده و دیگه پریود هم نشدم ،این خشکی ب چه علتیه؟آیا بخاطر این خشکیه ک پریود نشدم هنوز ؟
  با سپاس ازینکه دلسوزانه کمک میکنید واقن دعاگوتون هستم..

 • پیراسته فر wrote on 20 جولای, 2017, 19:09

  سلام مهتاخانم
  خشکی واین میتونه بعلت مصرف بعضی ازداروها(فیبرومی واندومتریوز)باشه
  کاهش سطح استروژن نیزمیتونه باشه
  داروی (لوبریکاتورهای واژینال )میتواند کمک کندبه بهبود
  بهتراست به پزشک مراجعه کنید

 • Eli wrote on 23 جولای, 2017, 3:57

  سلام دکترجان؛ممنون میشم سوال من را پاسخ دهید بسیار ضروریه؛بنده بطور متناوب دو ماه پریود نشدم سونوگرافی رفتم هیچ مشکلی دیده نشدخداروشکر و همچیزم سالم بود و اولین بار بود که اینچنین شدم اما با دکترنشورت کردم کفان میتوتی واسه تنظیم پریودی ام قرص یاز بخورم منم در ماه ۳ شروع کردم به خوردن و تقریبا نصف قرص ها که خوردم شروع شده به لکه بینی و بعدم هونریزیم طوری زیاد بود که قرص خوردنم تاثیری نداشت و مابقی قرص ها رو نخوردم؛و دقیقا طبق زمان های قبلی ام مثلا روز ۱۹ ام ماه پریود شدم و تا ۷ روز بعدش ادامه پیدا کرد.من دو روز بعد با همسرم رابطه جنسی بطور کامل داشتیم و آب منی بطور کامل تخلیه شد در واژنم؛اما من همان شب ۱ دونه قرص یاز مصرف کردم؛(در زمان پریودیم بخاطر شرایط خونریزی شدیدم هیچی قرصی نخوردم؛چون روش پیشگیریمون همیشه کاندوم بود و مایل به خوردن قرص نبودم فقط بخاطر تنظیم پریودیم بود که اونم ناقص خوردم )فردای آنروز مجددا رابطه جنسی محافظت نشده داشتیم و تخلیه کامل منی در واژن؛و من طبق روال قرص یاز مصرف کردم همان شب؛با این وجود اگر قرص ها رو ادامه بدم به خوردن امکان بارداری برایم نیست؟خواهشا توضیح دهید؟چرا که ما قصد بچه دارشدن داریم اما بک آزمایش ژنتیک رفتیم تقریبا دوماه بعد نتیجه اش میاد و اینکه دکترم از قبل بهمون گفت احتمال اینکه مشکل دار باشه بچه بسیار زیاده(چون من یکسال پیش یک سقط داشتم؛بدلیل مشکل اتفاقی هیدرو…در ۴ماه و نیم )بنظرتون احتمال بارداری برایمان هست تو این رابطه با مصرف این قرص و اینجوری؟و اگر بارداری صورت بگیرد مصرف این قرص تاثیری نگذارد بر روی جنین چون من میخام تا ۲۳ روزش یاز بخورم،خیلی نگرانیم.
  باتشکر از شما

 • پیراسته فر wrote on 23 جولای, 2017, 12:34

  اگرجنین شکل گرفته باشه مصرف قرص ،خطرچندانی ندارد واما این ترکیبات شیمایی باآن قدرت وقوت -برای دیگراندامهانیزمیتوانداثرگزارباشذ

 • Eli wrote on 23 جولای, 2017, 4:01

  اصلاح میکنم دکتر ژنتیک گفتن که احتمال اینکه بچه مسکل دار باشد بسیار بسیار پایین است چرا که ما هر دو سالم بودیم و اون اتفاق هم گفتن اتفاقی است؛اما بازم یک آزمایش ازما گرفتن که ۲ ماه بعد مشخص میشه نتیجه اگر اینمدت من باردار باشم و بعد نتیجه بیاد مشکلی ایجاد نمیشه؟

 • Mona wrote on 23 جولای, 2017, 18:34

  سلام وقت بخیر
  من ۱۲ روز وسپس ۲۶روز بعد نزدیکی بتا دادم جفتش صفر شد !
  نزدیک ۱۰ روزه پریودم عقب افتاده ک سابقه نداشته و آزمایش بتای دوم رو بعد تاخیر در پریود دادم!
  من فقط روز نزدیکی یک لونژیل ۱و نیم خوردم ،لک دیدم و دیگه پریود نشدم اصلا و نشونه هاشم اصلا ندارم، ضمنا سونوهم داده بودم و میدونم کیست ۳ندارم
  امروز ی ماما معاینم کرد و گف دهانه اصن باز نشده ،اگ تا چن روز دیگ پریود نشدی بیا دوباره بررسی کنم !آخرین پریود من ۲۴خرداد بوده
  خاستم بپرسم چن درصد احتمال بارداری هس؟

 • hori wrote on 24 جولای, 2017, 10:47

  سلام
  پیشاپیش اگه سوالم تکراریه معذرت میخوام اما نتونستم همه کامنتارو بخونم
  من یک رابطه مشکوک با همسرم داشتم و دقیق متوجه نشدم اما احتمال میدم مقدار کمی منی با واژنم تماس پیدا کرده باشه
  حدود ۱۸ ساعت بعد ۴ قرص ال دی مصرف کردم اما برای دور دوم که ۱۲ ساعت بعد میشه فراموش کردم و یکساعت و نیم با تاخیر یعنی ۱۳.۵ ساعت بعد ۴ قرص ال دی دیگه مصرف کردم
  خواستم بدونم این تاخیر یک ساعت و نیمه میتونه اثر دارو از بین ببره
  و در این مواقع که دچار فراموشی میشیم چند ساعت تاخیر طبیعیه؟
  ممنون ازتون.

 • پیراسته فر wrote on 24 جولای, 2017, 13:15

  سلام حوری خانم
  بله یک ساعت ونیم میتونه موجب کاهش اثرات قرص بشه

 • مینو wrote on 24 جولای, 2017, 14:31

  سلام
  من با شوهرم در روز ۶ پریودم یعنی دقیقا اتمام ان رابطه جنسی بدون دخول داشتم و منی هم به من برخوردی نداشت اما از ترس ۴ قرص الی دی بلافاصله و ۱۲ ساعت بعد ۲ قرص ال دی رو خوردم یعنی دو تا کمتر خوردم. ۶ روز بعد پریود شدم ولی از آن موقع تا به حال که دوماه می گذرد پریود نشدم و درد زیر شکم دارم و ترشحاتم زیاد شده … بی بی چک دوبار استفاده کردم منفی بوده…… حالا به نظر شما چرا پریود نمیشم ؟ ایا باردارم؟

 • مینو wrote on 24 جولای, 2017, 14:39

  اینو رو هم اضافه کنم که نامنظمی در پریودم وجود دارد و حتی شده دو ماه هم پریود نشم

 • مینو wrote on 24 جولای, 2017, 14:43

  ببخشید ایا پریودی بعد از قرص اورژانسی میتونه دلیل بر عدم بارداری باشه؟

 • پیراسته فر wrote on 24 جولای, 2017, 15:16

  سلام مینوخانم
  پریود بعداز رابطه جنسی ویا بعداز اورژانسی دلیل براینه که اندومتری وفولیکول به اندازه لازم نبوده ودیواره رحم فروریخته،امکان بارداری برای رحم فراهم نشده
  واما آن بی نظمی میتونه از کیست ویاپولیپ رحم باشه
  تذکر :این یک احتمال است،امیدوارم موجبات ناراحتیتوفراهم نکرده باشم که اگرهم تأییدشود”نظریه ام” درمانشان مشکل آفرین نیست

 • مینو wrote on 24 جولای, 2017, 15:43

  ممنون از پاسختون
  میشه تو این مشکل هم یاریم کنید.
  من تو این ماه احساس پری و یه مقدار شکمم بزرگ شده و درد زیر شکم دارم سینه هامم حس پری دارن و تکرر ادرارم گرفتم…. با این علائم نگران داشتن تومور رو دارم….. و دوره های قبلم بوده که دو سه ماهی یه بار پریود شدم و البته فقط این ماه هست که این علائم رو پیدا کردم.

 • پیراسته فر wrote on 25 جولای, 2017, 1:52

  سلام
  هستم
  نگران نباشید
  باایمیلم تماس بگیرید

 • احدی wrote on 24 جولای, 2017, 19:57

  سلام
  ببخشید من سوالی داشتم که نیاز به راهنماییتون دارم ممنون میشم ا نگرانی درم بیارید. من به روش اورژانسی از بارداری پیشگیری کردم منتها به جای هشت قرص من ۶ قرص ال دی استفاده کردم. و بعدش هم پریود شدم وبی از پریودی بعدی اثلا خبری نیست. حالا سوالم اینجاست روش غلط من مانع بارداری شده که پریود شدم ؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 25 جولای, 2017, 0:14

  سلام شکوفه خانم
  تعریف کردنت هم بی شباهت به قرص خوردنت نیست!هر۲تاناقص
  خب می گفتی:چندساعت بعداز رابطه،قرص خوردی و چندروزبعدازقرص خوردن خوئنریزی داشتی؟
  وپریودهای قبلیت کی بوده واینکه نامنظم بودن؟

 • احدی wrote on 25 جولای, 2017, 4:32

  سلام مجدد
  من بلافاصله بعد از رابطه ای که داشتم چهار قرص ال دی و دوازده ساعت بعدش دو تا خوردم (چون به شدت حالم بد شد نتونستم دوتای دیگه رو بخورم). یه هفته بعد پریود شدم به مدت ۶ روز وبی الان از پریود بعدیم ۱۵ روز می گذره یعنی ۴۵ روز از آخرین پریود. پریودهامم بی نظمی دارن اما در حدی چند روز نه اینقد.

 • پیراسته فر wrote on 25 جولای, 2017, 7:18

  سلام خانم احدی
  چرامتوجه نمیشید!؟
  پرسیدم :چندروز ؟عددبده ..نه اینکه دوباره بگید(نه۱۵ روز.درحدچندروز)!
  میتونید به پزشکان وسایتهای دیگه مراجعه کنید که اینطوری اتلف وقت نشه وشماهم زودتر به جواب برسید!

 • مینو wrote on 25 جولای, 2017, 4:36

  مینو هستم….. ببخشید چطور با ایمیلتون تماس بگیرم؟

 • پیراسته فر wrote on 25 جولای, 2017, 7:12

  سلام
  اینطور!
  pirastehfar2@yahoo.com

 • احدی. شکوفه wrote on 25 جولای, 2017, 7:19

  سلام مجدد ممکنه منو هم یاری کنید.

 • احدی. شکوفه wrote on 25 جولای, 2017, 7:24

  من دقیقا یک روز بعد از اتمام پریودم رابطه داشتم و دقیقا بعد از یک ساعت ۴ قرص ال دی خوردم و دوازده ساعت بعد ۲ قرص ال دی. بعد از ۷ روز پریود شدم به مدت ۶ روز. یعنی در یه ماه دوبار پریود شدم به فاصله هفت روز یه بار قبل از رابطه و یه بار هم بعد از خوردن قرص ها . حالا ۴۵ روز از آخرین پریودم میگذزه یعنی ۱۵ روز تاخیر داشتم.

 • احدی. شکوفه wrote on 25 جولای, 2017, 7:47

  ۱۸ ام موعد پریودم هست اما تا به الان پریود نشدم

 • احدی. شکوفه wrote on 25 جولای, 2017, 11:51

  در حد ۳ تا ۴ روز همیشه عقب میوفته

 • درسا wrote on 26 جولای, 2017, 14:37

  سلام.خسته نباشید
  ببخشید من اولین باره که از قرص جلوگیری استفاده میکنم(یاز)
  و از روز اول عادت استفاده کردم
  ولی عادت من به جای ۷روز۱۱روز طول کشیده البته نه شدید(سابقه نداشتم)
  میخواستم بدونم به خاطر این قرصاس یا دلیل دیگه ای داره…
  ممنونم

 • پیراسته فر wrote on 26 جولای, 2017, 18:04

  سلام درسا خانم
  بله قرصها نظم هورمونهارا بهم میزند وعوارضی هم دارد

 • آنا wrote on 26 جولای, 2017, 17:49

  سلام دکتر جان خسته نباشید…ببخشید آقای دکتر من چند سوال دارم
  آیا یک هفته بعد از آمیزش و لقاح تست بتا ۲۰۰ می شود? و ساک حاملگی چند روز بعد از لقاح در سنو دیده میشود..و آخر اینکه اچ بی خونم ۹ و فریتین۳٫۵ هست،برای بارداری مشکلی نیست?
  ممنون از اینهمه صبوری در پاسخگویی

 • پیراسته فر wrote on 26 جولای, 2017, 18:09

  سلام آناخانم عزیز
  اولاً دعامیکنم بزودی نی نی سالم وخوشگل خدا روزیت کنه
  واما جواب همه سؤالاتت را دراین لینک بگیرید
  http://www.pirastefar.ir/?p=10626
  این لینک هم میتونه کمکت کنه
  http://www.pirastefar.ir/?p=9213

 • بهار wrote on 28 جولای, 2017, 4:42

  سلام دکترخسته نباشین ماهمیشه جلوگیری طبیعی میکنیم ولی الان شش روز ازوقت پریودم گذشته خیلی نگرانم ک نکنه بارداربشم دیشب یه قرص ال دی خوردم حالت تهوع گرفته بودم بیبی چک کردم منفی بود دکترکمکم کن

 • پیراسته فر wrote on 28 جولای, 2017, 4:49

  سلام بهارخانم
  چی شده؟
  یک دانه ال دی حوردی؟!!
  باایمیلم تماس بگیرید

 • آنا wrote on 28 جولای, 2017, 19:34

  با سلام ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیارم قرار دادید.سپاس

 • سارا wrote on 5 آگوست, 2017, 2:09

  سلام دکتر جون کمکم کن تو رو خدا بچه اولم یکسالو نیمشه بچه دومم چهار ماهشه
  اصلا پریود نمیشم الانم سنو دادم منفی بوده جوابش ولی میترسم حامله باشم
  سوزن هم زدم ک پریود بشم ولی متاسفانه در حد دو قطر ه بود و قط شد الان نمیدونم چیکار کنم میترسم دو باره حامله بشم ایا قرصی چیزی هست بخورم و پریود بشم بخدا هردو بچم سزارین بوده از شددت کمر درد نمیتونم تکون بخورم تو رو خدا کمکم کن تورو حصرت عباس کمکم کن

 • پیراسته فر wrote on 5 آگوست, 2017, 7:31

  ساراخانم عزیز سلام
  حتماً می دونیدکه شما مبتلا به “آمنوره ثانویه”هستید
  معمولاًقرصهای دراین موردرا بایدبانظرپزشک خورد
  ماهم امیدواریم که بارداری اتفاق نیفتد
  برای اطلاعات بیشترازعلل وعوارض آمنوره به این لینک مراجعه نمایید
  http://www.pirastefar.ir/?p=10201

 • مرضیه wrote on 8 آگوست, 2017, 2:58

  سلام دکتر عزیز ۳۴ سالمه و یه دختر ۷ساله دارم  رابطه بدون کنترل داشتم اما قرص اورژنس خوردم الان پریود نشدم و سونو میگه تا امروز شش هفته و یک روز است امروز میخوام با دارو سقط کنم فقط اون روز ضربان قلب نداشت میخوم بدونم ضربان قلب از چه زمانی شروع میشه -چون اصلا شرایط بچه رو نداریم ممنون میشم زود جوابمو بدین

 • پیراسته فر wrote on 8 آگوست, 2017, 4:20

  سلام مرضیه خانم
  جوابتواینجابگیر
  http://www.pirastefar.ir/?p=10626

 • مهسا wrote on 8 آگوست, 2017, 7:56

  خانما توروخدا جواب منو بدین. من از روز سوم پریودی شروع به مصرف قرص سیپروترون کردم طبق دستور پزشک برای کیست،و پنج روز بعد از شروع قرص با شوهرم نزدیکی داشتم و آبش کامل خالی شد داخل واژن، اولین دوره هست که این قرص رو مصرف میکنم،و به طور کامل تا ۲۱ روزگی مصرف کردم، آیا احتمال بارداری هست؟؟توروخدا جواب بدین

 • مهسا wrote on 8 آگوست, 2017, 9:19

  خانم دکتر جواب منو بدین 😢

 • مهسا wrote on 8 آگوست, 2017, 18:02

  سلام خانم دکتر پیراسته فر.خسته نباشید .من بازم سوالم رو تکرار میکنم توروخدا جواب بدین کمکم کنید خیلی استرس دارم. من از روز سوم پریودی شروع به خوردن سیپروترون کردم و ۵ روز بعد از شروع قرص با شوهرم نزدیکی داشتم و آب منی ریخته شد داخل واژن. اولین دوره هم هست استفاده میکنم از این قرص. آیا احتمال بارداری هست؟۲۱ روز مرتب قرص رو خوردم

 • پیراسته فر wrote on 8 آگوست, 2017, 18:19

  مهساخانم سلام

  باایمیلم تماس بگیرید

 • Hasin wrote on 13 آگوست, 2017, 19:20

  لورژسترول ۴ ساعت طول می کشد تا اثر کند اما اثر ضدبارداری آن ممکن است به طور کامل ۱۴ روز بعد ظاهر شود

  ببخشید من این قسمت را متوجه نشدم. اگر امکان دارد برایم یک توضیح مختصر بدهید.آیا به این معنی است که تا چهارده روز پس از مصرف قرص اورژانس اگر رابطه مجدد اتفاق بیفتد نیازی به مصرف مجدد نیست؟

 • پیراسته فر wrote on 13 آگوست, 2017, 20:08

  حسین جان تو حریم زنانه رفتین!

 • Hasin wrote on 13 آگوست, 2017, 20:32

  اگه امکان داره جوابم رو بدین اسمم حصین هست.

 • پیراسته فر wrote on 14 آگوست, 2017, 2:58

  سلام حصین خانم عزیز
  معذرت میخام جنسیتتونو متوجه نشده بودم
  منطوراز۲هفته عوارضش هست،نه اینکه درطول این۲هفته هرمرحله سکس داشته باشید،همون قرص کفایت می کند

 • سحر wrote on 16 آگوست, 2017, 6:00

  سلام و خسته نباشید
  – من با همسرم رابطه داشتم و اب منی داخل واژم ریخته شد
  – ۲عدد قرص hd هر دو نوبتم خوردم اما چون تازه پریودم تمام شده بود و این هفته به خاطر سفر زیارتی که دارم نمیخوام پریود بشم میتونم قرص های ضد بارداری هر شبما ادامه بدم یا نه؟
  ممنوع از راهنماییتون

 • پیراسته فر wrote on 16 آگوست, 2017, 13:02

  سلام سحرخانم
  روش اورژانسی با غیراورژانسی فرق میکنه
  برای جلوگیری ازاین اتفاق نیازبه مصرف اورژانسی دارین

 • Morteza wrote on 24 آگوست, 2017, 6:23

  سلام خسته نباشید، من با نامزدم دیروز رابطه داشتم، چند قطره منی به واژن ایشون ریخته شده، بعد نیم ساعت تا ۱ ساعت از گذشته رابطه یه قرص  لونژیل ۱.۵ مصرف کرد، میشه بگین بعد از خوردن این قرص چه اتفاقی می افته که مطمئن بشیم بارداری رخ نمیده؟.

 • پیراسته فر wrote on 24 آگوست, 2017, 7:22

  سلام مرتضی خان
  علائم”عوارض”قرص
  تهوع-سرگیجه،حساس شدن روی پستانها،دردهای شکمی،بهم خوردن تعادل هورمونها(بهم حوردن نظم پریود)+چندروزبعدازمصرف آخرین قرص هم خونریزی خواهددادشت ،بین ۳تا۲هفته

 • Morteza wrote on 24 آگوست, 2017, 6:37

  ایا ممکنه قرص اثر نکنه ؟ استرس داریم چون خیلی مونده تا عقد و عروسی.

 • mona wrote on 30 آگوست, 2017, 1:46

  سلام خسته نباشید من در ماه پیش از قرص اورژانسی مصرف کردم و پریود شدم به شکل طبیعی اما در این سیکل هنوز ۳۷روزه پریود نشدم و رابطه جنسی خاصی هم نداشتیم این ماه !فقط نامزدم با دستش از روی لباس ب واژن من دست زد همین! و منم دست زدم ب پیشابش اما شستم دستمو سریع
  این تاخیر برا چیه؟نگرانم
  ممنون

 • سمانه wrote on 30 آگوست, 2017, 10:20

  باسلام،واقعا متاسفم که این قرصها توکشورما اینطوری تبلیغ میشه!بیچاره اون افرادی که اطلاع ازعوارض قرص ندارن ومصرف می کنن!آیا سازندگان این قرص به خانواده خوداجازه مصرف می دهند!!!
  چرامابایدنگران روندطبیعی مکانیسم بدنمان باشیم!!!آیامابرای هضم شدن غذا،نفس کشیدن،جریان خون ودفع هم همین طورنگرانیم وقرص میخوریم!!!پس چرا دراین مورددچارنگرانی هستیم!!!بعیداست خارجی ها خود ازاین قرصها استفاده کنند!ازتعدادبچه های پسربزرگ ترامپ معلوم است که همسراوازاین قرصهااستفاده می کندیانه؟؟!!!!!!

 • پیراسته فر wrote on 30 آگوست, 2017, 11:38

  پروفسور سمانه
  سلام
  لطفاً درمقام وعظ ومدعی ورودنکن،ضمن اینکه احساسات پاکت قابل تقدیراست.
  نکنه این کامنتها،شمایادخاطرات تلختان افتاده وبرای آرامش خودتان به سرزنش برخاسته اید!
  اعتفادات ودرکمان ازشماکمترنیست،اما نخواستیم ازمکانیسم “سرزنش”استفاده کنیم ،هیچکدام ازاین دخترانی که میان مشکلشونو میکن،دختران بدی نیستند،واکثرا!ازخانواده های اصیل ومتدین هستند
  وخودشون که دارندعذاب می کشند واحساس گناه می کنند،دیگه من بجای نمک پاشیدن برزخمشان بایدمرحم بزارم
  اگردختران ناصالحی بودند دیگه اینقده ترس ولرز”اضطراب”نداشتند که بیان تو اینترنت همه جاسرک بکشند تا بتوانندحامی ای پیداکنند که درکشان بکنه ودستشون بگیره
  اره دخترم ما اینو درک می کنیم واین عزیزان را هم درک می کنیم
  واینکه می فرمایید :این قرص هارا امریکا ساخته و…ال وبل..این دارو همه مراحل تأییداستاندارد(FDA)را طی کرده اند
  “پروفسورسمانه “ماهم امریکارا شیطان بزرگ می دانیم ولی این دلیل نمیشه که ازتکنولوژیش استفاده نکنیم وبگوییم “بوق شیطان”است ویا تهاجم فرهنگی..همین فضای مجازی که شمادارین استفاده می کنین وبا این امکانات اومدید “کامنت”گذاشتید ،مرکزاصلیش درامریکاوکاناداستوتلگرامت،درآلمانه
  بقیه بماند طلبت

 • سما wrote on 30 آگوست, 2017, 21:25

  سلام خسته نباشید من حدود۱هفته بعداز پریودی با نامزدم رابطه مقعدی داشتم و احتمال میدم که حدود ۲_۳قطره از اب منی یا پیشاب با واژن من برخورد کرده برای همین ۲عدد قرص۷۵باهم استفاده کردم وحدود ۱۰روز بعد ۳روز خونریزی خفیف به رنگ قهوه‌ای داشتم ،بعداز اتمام خونریزی ۲بار هم از تست بارداری استفاده کردم که منفی بود ولی هنوز پریود نشدم خیلی میترسم

 • پیراسته فر wrote on 31 آگوست, 2017, 1:15

  سلام سماخانم عزیز
  اگرچه هیچ سئوالی مطرح نکردی تامن پاسخ بدهم!”صرفاً یک گزارش بود” ونگفتی که چندساعت بعد قرص “لونژیل”راخوردی؟اما من گذاشتم بپای اضطرابت که یکم “گیج شدی” ودست وپاتو گم کردی!
  واماجواب:
  اگرقرص را تازیر۷۲ساعت خوردی،نگران بارداری نباشید،مضافاً اینکه خونریزی داشتید.
  پس دیگه جای نگرانی نبایدباشه

 • zahra wrote on 1 سپتامبر, 2017, 0:02

  سلام
  در صورتی ۷روز از رابطه جنسی گذشته باشه و ۵ روز پریود عقب افتاده باشه بی بی چک جواب میده؟

 • پیراسته فر wrote on 1 سپتامبر, 2017, 3:25

  سلام زهراخانم
  نه
  بیبی چک- درروز۲۱جوابش مطمئنه

 • shahab wrote on 3 سپتامبر, 2017, 7:11

  سلام  آقای دکتر
  سوال بنده این هست ک آیا خوردن قرص اورژانسی میتونه عامل این بشه ک ماه بعد در سیکل بعدی تاخیر در پریود اتفاق بیفته؟

 • پیراسته فر wrote on 3 سپتامبر, 2017, 7:14

  سلام شهاب
  بله

 • , mary wrote on 12 سپتامبر, 2017, 14:58

  سلام دکتر جان من دوماهه قرص یاز مصرف کردم.و ماه بعد قرار نبود قرص مصرف کنم اما یک روز بعد پریودی یعنی هشت روز بعد آخرین قرص دوباره قرص مصرف کردم.ایا تاثیری دارد یا نه

 • پیراسته فر wrote on 12 سپتامبر, 2017, 16:06

  مری خانم سلام
  سئوالتو واضح بگید،طوری حرف می زنیدکه انگارمن ازهمه اموراتت باخبرم وبااین تو ضیح کوتاه همه چی دستم میاد!
  مثلاً(ایا تاثیری دارد یا نه)چی تأثیر!؟

 • , mary wrote on 14 سپتامبر, 2017, 14:24

  سلام.دکتر ببخشید منظورم.اینه من دوماه قرص خوردم.این.ماه سه روز بعد پریودیم.دوباره قرص خوردم.ایا قصا تاثیر خودشونو میزارن یا باید ازروش دیگه ای استفاده کنم?

 • , mary wrote on 14 سپتامبر, 2017, 17:31

  خواهش میکنم دکتر جواب بدید الان قرص خوردن من فایده دارد یانه ?

 • پیراسته فر wrote on 14 سپتامبر, 2017, 18:31

  سلام mary
  اگرقرصها(غیراورژانسی)راطبق دستورخوردید وهنوز بصورت مستمرادامه میدید،همون کفایت می کند وگرنه بایدفکردیگربکنید
  ضمناً”خون”نبایدخللی درمصرف قرصهای دوره ای(غیراورژانسی)ایجادکند.

 • , mary wrote on 14 سپتامبر, 2017, 18:37

  دکتر ببخشید من قرص ها رو بعد پریودی شروع کردم بین دو بسته فاصله افتاد مشکلی نیست?ممنونم.از جواب دادنتون

 • پیراسته فر wrote on 14 سپتامبر, 2017, 20:56

  مری خانم
  مشکل هست
  اگرخوب دقت می کردی نیازی به سئوال مجددنبود
  نه به دستوالعمل خوردن قرص توجه کردید ونه به پاسخم دقت کردید!
  بایدپرونده تولدتت رابررسی کرد که چندماهه بدنیااومدی که اینقده عجولی وبی دقتی هم حاصلشه

 • گلاره wrote on 20 سپتامبر, 2017, 12:23

  سلام اقای دکتر ۱۲ روز از خوردن قرص اووسیز میگزره هنوز پری نشدم. ازمایش بتا تیتر هم دادم جوابش ۱بود و منفی من چیکار کنم درد زیر شکمم دارم اما هنوز پری نشدم حامله نیستم.?لطفا جواب بدید نگرانم

 • پیراسته فر wrote on 20 سپتامبر, 2017, 12:30

  سلام گلاره
  شکیباباش ،خونریزی اتفاق خواهدافتاد(انشاءالله)

 • گلاره wrote on 20 سپتامبر, 2017, 12:47

  آقای دکتر یعنی ممکنه حامله باشم من قرصم دو تا۷۵درصد باهم ۶ساعتش بعد خوردم یعنی اثر نداشته اگه باردار باشم بخوام بندازم عوارض نداره چطور میشه بندازم😢

 • پیراسته فر wrote on 20 سپتامبر, 2017, 13:50

  گلاره !باایمیلم تماس بگیرید

 • گلاره wrote on 20 سپتامبر, 2017, 13:58

  ایمیلتون چیه ندارم

 • شبنم wrote on 16 اکتبر, 2017, 3:51

  سلام اقای دکتر…من روز ۱۲ سیکلم رابطه منقطع داشتم اما از پیش اب ترسیدم به همین دلیل ۳۶ ساعت بعد رابطه از روش اورژانسی با قرص ال دی استفاده کردم…نوبت دوم استفاده از قرص ال دی بعد ۳ ساعت استفراغ کردم…حالا بعد ۱۰ روز از خوردن قرص هنوز پریود نشدم ولی علایم پریودی و دارم ولی درد زیر شکم دارم و ترشحات واژینالی ندارم ..ممکنه عوارض قرص باشه؟؟

 • پیراسته فر wrote on 16 اکتبر, 2017, 12:16

  سلام شبنم خانم
  این علائمی که داری ازعوارض مصرف قرصه،نه بارداری

 • مهسا wrote on 16 اکتبر, 2017, 15:41

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من قرص روکین مصرف میکنم ولی یکی از قرصا کم اومده فک میکنم تو یه روز دوتا خوردم الان دوتا قرصم مونده بجای سه تا از یه بسته ی دیگه بخورم اون یدونه رو؟ 

 • پیراسته فر wrote on 16 اکتبر, 2017, 19:44

  سلام مهساخانم
  اشکالی نداره

 • Atefeh wrote on 27 اکتبر, 2017, 12:58

  سلام خانم دکتر
  من در طول یه هفته یه بار یا دوبار رابطه ی جنسی دارم. رابطه ی مقعدی اما داخل جلو نمیره. بعد از هررابطه هم قرص اورژانسی مصرف میکنم. ایا احتمال بارداری هست؟

 • Atefeh wrote on 27 اکتبر, 2017, 13:07

  بعد در چه صورت. احتمال بارداری حتمی هست؟
  من مبتلا به بیماری روماتیسم مفصلی هم هستم ایا خوده رابطه یا قرص ها برایم ضرری داره؟

 • مریم wrote on 5 نوامبر, 2017, 5:51

  سلام. من با همسرم رابطه پر خطر داشتم و یقین داشتم که مایع داخل بدنم ریخته شده. یک ربع بعد رابطه سه عدد قرص تری فاربه(از هر رنگ یک عدد) مصرف کردم و ۱۲ ساعت بعد هم اینکارو تکرار کردم.
  چون شهریور قرص اورژانسی استفاده کردم و چرخه قاعدگیم نامنظم شده بود نمیخوام دیگه اورژانسی مصرف کنم. آیا به این روشی که من قرص استفاده کردم احتمال بارداری هست؟چند درصد؟

 • زهرا wrote on 9 نوامبر, 2017, 8:00

  سلام من دوماه پیش یک رابطه محافظت نشده البته بدون دخول داشتم . و قرص اورژانسی هم نخوردم و تا دوماه پریود نشدم و ترشحات زیادی هم داشتم. البته کلا پریود شدن نظم نداره و تو این دوماه هم قرص های فست فت میخوردم که چاق تر شم و تا ده کیلو هم چاق تر شده بودم.بعد از دوماه یک رابطه محافظت نشده دیگه داشتم که این بار قرص اورژانسی خوردم و پریود شدم. اما هنوز نگران رابطه محافظت نشده دوماه پیش هستم . ممکنه من حامله باشم . و اگر کلا خانمی حامله باشه و قرص اورژانسی بخوره پریود میشه ؟

 • پیراسته فر wrote on 9 نوامبر, 2017, 15:41

  سلام زهراخانم
  احتمالا شما مبتلا به آمنوره ثانویه باشد

 • mahtab wrote on 11 نوامبر, 2017, 14:18

  سلام بنده روز۷قاعدگی  ی رابطه سطحی داشتم قرص اورژانسی هم استفاده نکردم پریودام نامنظمه از ۳۰تا ۴۰ روز .یکبار۲۱روز بعد رابطه و یکبارم ۲۶روز  بعد رابطه بی بی چک گذاشتم منفی بود ،اما پریود نشدم هنوز 
  آیا بی بی چک تو اون زمان ها معتبر بوده ؟یا باید آزمایش خون بدم حتما چون نامرتبه دوره هام؟ممنون

 • پیراسته فر wrote on 11 نوامبر, 2017, 21:16

  سلام مهتاب خانم
  ۲۱روزبرای بیبی چک میتونه دقیق باشه
  امانامنظم بودن پریودت میتونه ناشی از تیروئیدت ویا کیستت باشه/احتمالاً

 • سحر wrote on 11 نوامبر, 2017, 17:01

  سلام .من یه رابطه جنسی بدون دخول داشتم و نامزدم ارضا نشد ولی میترسم ابش ب مقدار خیلی کم اومده باشه ولی بازم دخول نداشتیم و من چیزی حس نکرد ولی بعد ۶۰ساعت ۲تا ال دی خوردم و الان حدود یک هفتس لکه سیاه رنگ میشم و الان زمان پریودیم و استرس دارم نمیدونم باید چیکار کنم ماه پیشم کیست داشتم

 • پیراسته فر wrote on 11 نوامبر, 2017, 21:20

  سحرخانم سلام
  برای هررابطه مشکوک -نیازبه مصرف قرص اورژانسی است
  وشما قرص رااشتباهی خوردید،متأسفانه!
  باید۴تایی میخوردید،۱۲ساعت بعدهم۴تای دیگر یعنی مجموعاً۸تا

 • سحر wrote on 11 نوامبر, 2017, 17:03

  ۲بار بی بی چک استفاده کردم و منفی بوده

 • سحر wrote on 11 نوامبر, 2017, 17:07

  تروخدا جواب بدین من حتی از استرس نمیتونم کاری انجام بدم

 • سحر wrote on 11 نوامبر, 2017, 22:34

  من واقعا نگرانم اگه میشه جوابمو بدیننن لطفا

 • میکروفن کنفرانس wrote on 12 نوامبر, 2017, 6:41

  ممنون از راهنماییتون
  کدوم قرص عوارزش کمتر ؟

 • Gomnam wrote on 17 نوامبر, 2017, 19:55

  سلام خانم دکتر من با نامزدم‌نزدیکی داشتم و سر آلتم خیس بود با همون حالت کردم داخل واژن نامزدم و چون ترسیدیم باردار بشه قرص ال دی گرفتیم ولی ۱ دونه ساعت ۹ شب اول خورد یدونه هم ساعت ۹ شب بعدی میشه بگید امکان بارداری هست یا نه و اینکه طریقه مصرف قرص رو واضح توضیح بدید ممنونم

 • پیراسته فر wrote on 17 نوامبر, 2017, 23:08

  سلام
  قرص راکه اشتباهی خورده! درهرمرحله باید۴تامیخورده نه یکی ! درمجموع باید۸تامیخورده درنتیجه قرص باطل ودیگراینکه بجای اوامر ..واضح توضح بدهید! همونجابخونید..واضح توضیح دادهام

 • Haniyeh wrote on 17 نوامبر, 2017, 21:32

  سلام‌خسته نباشید من دو دوره قزص روکین مصرف کردم بخاطر کیست pco و دوره اول ک قطع کردم پریودم طبیعی بود و باز روز هشتم بسته دوم رو مصرف کردم تا روز بیستم ک با نامزدم نزدیکی داشتم و فقط منی رو روی واژنم ریخت و همون شب قرص ۲۱ ام رو مصرف کردم و بعدش نخوردم و منتظر پریودی شدم .چهار روز بعدش تا حدود سه روز فقط لکه داشتم و خون ریزی خیلی خیلی کم وچندبارم دفع لخته داشتم .نمیدونم ایا من پریود شدم یا مشکل دیگه ای بوده؟ و دوباره از روز هشتم بسته بعدی رو شروع کردم ..چند وقته همش استرس دارم و میترسم ک نکنه باردار شم.ممنون میشم همینجا جوابم رو بدین

 • پیراسته فر wrote on 17 نوامبر, 2017, 23:15

  سلام هانیه خانم
  چندم پریودت عمل جنسی اتفاق افتاده؟
  آیادخول انجام نگرفته؟

 • مریم wrote on 18 نوامبر, 2017, 4:33

  سلام.اگر رابطه محافظت نشده با ورود آب منی ب داخل واژن صورت بگیره و فردای آن روز قاعدگی رخ بده باز هم امکان بارداری هست؟

 • پیراسته فر wrote on 18 نوامبر, 2017, 5:03

  سلام
  نه

 • Haniyeh wrote on 18 نوامبر, 2017, 9:23

  سلام خانم دکتر من باکره ام و دخول نبوده فقط منی روی واژنم ریخته شد ..من دومین دوره مصرف قرص دقیقا روز بیستمش رابطه داشتم و همون روز و روز بعدش ک اخرین قزص بود رو خوردم و منتظر پریودیم شدم و سه روز بعدش فقط لکه قهوه ای داشتم و چندبارم دفع لخته تا چهار روز و دوباره سر وقت و بعد ۷ روز و سر روز هشتم بسته سوم رو مصرف کردم و الان چهار روزه سر وقت دارم قرص میخورم .چند وقته خیلی نگرانم و همش استرس دارم .نمیدونم چیکار کنم

 • پیراسته فر wrote on 18 نوامبر, 2017, 10:48

  سلام هانیه خانم
  نگران نباشید”باردار”نیستید

 • Reza wrote on 25 نوامبر, 2017, 14:26

  سلام خانم دکتر
  من هفته ی پیش یکشنبه با نامزدم رابطه دخولی داشتم ولی مایع منی را کامل بیرون ریختم. فقط نگران پیش آب هستیم که یه وقت داخل نرفته باشد. نامزدم حدود ۱ ساعت بعد یک عدد لونژیل ۱٫۵ استفاده کرد. فرداش(دوشنبه) هم با کاندم رابطه داشتیم و بازم یک ساعت بعد (یعنی حدود ۲۴ساعت بعد از رابطه دیروز) یک عدد لونژیل ۱٫۵ دیگر خورد. الان ۵ روز میگذره. علایم پریودی رو داره ولی نمیشه. امکان بارداری هست؟؟ چند روز دیگه پریودی اتفاق میافته؟؟

 • پیراسته فر wrote on 25 نوامبر, 2017, 15:14

  رضاجان سلام
  بارداری منتفیه ولی مصرف اورژانی ۲باردریک ماه میتواندسلامتی نامزدت راتهدیدکند،این قرصهاخیلی قوی هستند وعوارض ناگواری دارند
  علت تأخیرش استرسشه ،که با این دلشوره ها ممکنه تا۲هفته هم تأخیرخونریزی داشته باشه

 • Reza wrote on 25 نوامبر, 2017, 22:55

  ممنون بابت راهنماییتون.
  ببخشید فقط یه سوال دیگه ، اگه مثلا یک هفته بعد از مصرف قرص ، دچار حالت تهوع و استفراغ شد ، نیاز هست که قرص بخوره؟؟

 • پیراسته فر wrote on 26 نوامبر, 2017, 2:20

  سلام
  یکی ازعوارص مصرف قرص های اورژانسی تهوع است

 • محبوبه wrote on 28 نوامبر, 2017, 15:41

  سلام
  من سه تا فرزند دارم . برای جلوگیری تاکنون از کاندوم استفاده می کردیم.میخوام از این به بعد قرص بخورم.اگه میشه بهترین و مطمئن ترین قرص که کمترین عوارض داشته باشه با روش مصرف توضیح بفرمایید.

 • پیراسته فر wrote on 28 نوامبر, 2017, 16:29

  سلام محبوبه خانم
  همه قرصها خوبند
  ولی قرص یاسمین (yasmine ) رابرای شماپیشنهادمیکنم
  اشتباه نکنیدبه روش-کنتراسپتیو(Contraceptive) -غیراورژانسی مصرف می شود -۲۱تایی هستند،شبی یکی مصرف شود،ازرابطه جنسی قبل از۲هفته ازشروع ،اجتناب شود.
  روش مصرف راازهمون پست پیگیرباشید.

 • راحیل wrote on 4 دسامبر, 2017, 7:28

  سلام. ببخشید مزاحم شدم میخواستم راهنمایی بگیرم ازتون.
  من قرص اچ دی مصرف میکنم و پریشب نزدیکی محافظت نشده داشتم و قصد بارداری ندارم و … تا به حال مرتب قرص میخوردم اون شب هم سر زمانش قرص خوردم ولی فرداش با ۶ ساعت تاخیر قرص مصرف کردم. احتمال بارداری چقدر زیاد میشه؟ و اینکه چون قرص اچ دی مصرف میکنم اثرش بیشتر هست یا نه با ال دی خیلی فرقی نمیکنه؟

 • پیراسته فر wrote on 4 دسامبر, 2017, 9:51

  سلام راحیل خانم
  نگفتی که شب چندم قرصت بود؟یعنی تاشب سکس-چندتاخورده بودی؟
  منظوراز۶ساعت تأخیر قرص راخوردی یعنی چه؟وچندتا وچجوری؟

 • راحیل wrote on 4 دسامبر, 2017, 15:55

  ۶ روز قرص خورده بودم تا شب سکس که اون شب هم خوردم که میشه ۷ تا. ولی فرداش که قرص هشتمم بود رو یادم رفت و ۶ ساعت بعد خوردم. از اون به بعد مرتب سر زمان خودش دارم میخورم.

 • راحیل wrote on 4 دسامبر, 2017, 15:59

  منظورم اینه که مثلا دو نصف شب باید میخوردم که به جاش هست صبح خوردم.

 • پیراسته فر wrote on 4 دسامبر, 2017, 16:41

  سلام راحیل
  برای اطمینان ازعدم بارداری باید۲هفته ازمصرف میگذشت
  حالا هم برای احتیاط از اورزانسی استفاده کن اگراز۷۰ساعت تجاوزنکرده

 • Faezr wrote on 4 دسامبر, 2017, 18:30

  سلام تقریبا ۱۲ روز بعد از اولین روز پریودی (پریودی ۱۰ روزه بود و رابطه میشه ۲ روز بعد پاکی)رابطه از روی لباس داشتیم
  من هم شورت و ساپورت و نامزدم شلوار پاش بود
  من اصلا ارضا نشدم
  فقط ترس از پیشاب بود که اونم از روی شلوار هرچی نگاه کردم خیس نشده بود
  فقط من به الت نامزدم دست زدم بعدشم دستمو شستم
  یک ساعت بعد دوعدد قرص ۰۷۵ لونژیل مصرف کرده
  با اینکه همه میگن احتنال بارداری نیست
  ولی الان بعد تقریبا ۹ روز هنوز خونریزی نداشتم
  بیبی چک هم گذاشتیم دوبار منفی شد
  حتما خونریزی باید ایجاد بشه؟
  اصلا امکان بارداری هست؟
  تا موعد پریودی باید صبر کنیم؟
  ازمایش نیاز هست؟
  نگرانیم با اینکه میدونیم احتمال بارداری نیست حتی
  ممنون میشم جواب بدین

 • Faezr wrote on 4 دسامبر, 2017, 18:31

  سلام تقریبا ۱۲ روز بعد از اولین روز پریودی (پریودی ۱۰ روزه بود و رابطه میشه ۲ روز بعد پاکی)رابطه از روی لباس داشتیم
  من هم شورت و ساپورت و نامزدم شلوار پاش بود
  نامزدم اصلا ارضا نشد
  فقط ترس از پیشاب بود که اونم از روی شلوار هرچی نگاه کردم خیس نشده بود
  فقط من به الت نامزدم دست زدم بعدشم دستمو شستم
  یک ساعت بعد دوعدد قرص ۰۷۵ لونژیل مصرف کرده
  با اینکه همه میگن احتنال بارداری نیست
  ولی الان بعد تقریبا ۹ روز هنوز خونریزی نداشتم
  بیبی چک هم گذاشتیم دوبار منفی شد
  حتما خونریزی باید ایجاد بشه؟
  اصلا امکان بارداری هست؟
  تا موعد پریودی باید صبر کنیم؟
  ازمایش نیاز هست؟
  نگرانیم با اینکه میدونیم احتمال بارداری نیست حتی
  ممنون میشم جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 4 دسامبر, 2017, 18:46

  سلام خانم Faezr
  اصلاً نگران بارداری نباش،حتی نیازی به مصرف قرص هم نبوده
  واما دلیل تأخیر خونریزی میتونه مشکلات تخمدان”کیست”باشه ویاتیروئید ویااسترس
  پریود۱۰روزه طبیعی”نرمال”نیست.

 • Faezr wrote on 5 دسامبر, 2017, 19:22

  ببخشید من باز کامنت میزارم سعی میکنم اخریش باشه
  واقعا خطری نیست حتی ۱%؟ تمام روح و روانم بهم ریخته
  اگر خطری هست از الان اقدام بکنم شاید حل بشه
  ممنون اقای دکتر

 • پیراسته فر wrote on 5 دسامبر, 2017, 21:58

  سلام
  دیگه بایدچجوری بگم!؟

 • mahtab wrote on 9 دسامبر, 2017, 15:22

  سلام من روز ۷پریودم به پیشاب نامزدم دست زدم بعد دستمو با آب و مایع شستم ،و رفتم ب واژن خودم دست زدم،الان بعد ۲۰ روز حالت تهوع دارم،بنظرتون باردارم؟

 • پیراسته فر wrote on 9 دسامبر, 2017, 16:11

  سلام مهتاب خانم
  پیشاب فاقداسپرم است.

 • elnaaz wrote on 14 دسامبر, 2017, 20:38

  سلان اقای دکتر شب بخیر اقای دکتر من ۱ دی پریود میشم و میخوام این مدت برم مسافرت چجوری باید پریودم رو عقب بندازم ممنون میشم توضیح بدید و ۷ روز میخوام عقب بیفته

 • پیراسته فر wrote on 15 دسامبر, 2017, 4:59

  النازخانم عزیز
  سفرخوشی رابرای شماآرزومیکنم
  واما برای تأخیرانداختن پریود-قرص ال دی(LD)را از روز ۵ تا ۷ دوره قاعدگی(پریود) بصورت روزانه -بایدشروع کنید.
  برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید

 • رها wrote on 25 دسامبر, 2017, 23:36

  سلام من بعداز ۸ساعت رابطه جنسی باهمسرم ۸عدد قرص تری فازیک رو باهم خوردم،ایا امکان بارداری رو دارم؟۴عددزردو ۴عدد نارنجی

 • پیراسته فر wrote on 26 دسامبر, 2017, 5:35

  سلام رهاخانم
  این چه جورقرصخوریه!؟تهوع نگرفتید،حالاحال مساعددارید؟
  باایمیلم تماس بگیرید
  فاصله پاک شدن پریودت سکس با-ونیزفاصله اش با زمان پریود بعدی؟ سیکلت چندروزه است؟رابگید

 • رها wrote on 26 دسامبر, 2017, 0:03

  خانم دکتر لطفا در اسرع وقت جواب سوالمو بدین ممنونتون میشم🙏

 • مهدی wrote on 2 ژانویه, 2018, 9:03

  اقای دکتر ببخشید باز سوال میکنم خانومم باید بعداز چند روز خونریزی کنه اگه خونریزی کنه حامله شدنش منتفی ؟اگه نکنه یعنی حامله شده؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژانویه, 2018, 11:28

  سلام
  کمی کمتراز زمان پریوداصلیش

 • مهدی wrote on 2 ژانویه, 2018, 11:32

  دکتر یعنی اگه خونریزی نکنه حاملس؟ چند روز بعداز خوردن قرص باید اتفاق بیوفته؟

 • Zahra wrote on 8 ژانویه, 2018, 17:31

  سلام اقای دکتر
  ببخشید
  نامزدم موقع خداحافظی منو بغل کرد امکان داره از لباسهای ایشون و من پیشابی چیزی رد بشه خدایی نکرده؟
  چند ساعت قبلش هم پریود شدم
  نگرانم قرص اورژانسی نیازه؟ لطفا جوابمو بدین

 • پیراسته فر wrote on 8 ژانویه, 2018, 20:03

  زهراخانم عزیز سلام
  جوابتو بایه شوخی میدم!
  تو اگراز کوچه نامزدت عبورکنی ممکنه “حامله”بشی!آن طرفهانرو!!!!اگرهم رفتی تو کیفت یه مشت قرص باشه!
  اخه دخترم!این دیگه چه حرفیه”بابغل کردن ،بالباس”کی باردارشده که تو دومی باشی!؟
  زمانی بارداری اتفاق می افته که آلت آغشته به منی تازه باشه و نیز لباسی”شرت”هم بتن نباشه وبردهانه واژن “آلت خیس”تماس داشته باشد-آنم درصورتیکه زمان تخمکگذاریت باشه ویا حداقل ۵روزبه زمان روزتخمکگذاری فاصله باشد-
  اسپرم فقط درمحیط مرطوب ونمناک”مثل داخل واژن ویا محفظه ای بادمای مناسب میتونه یه مدتی زنده بماند
  اسپرم دربیرون-فضای آزاد-ویاروی لباس ویادست ودیگراعضای خارجی بدن همون لحظات اول -دقیقه اول-می میرد

 • زهرا wrote on 9 ژانویه, 2018, 18:53

  سلام. من با همسرم رابطه داشتم و حدود یک روز بعد قرص اورژانسی رو دوتا مصرف کردم و فرداش هم دوتا. بعد یک هفته علائم لکه بینی ظاهر شد. میخواستم بدونم با وجود این لکه بینی هم احتمال بارداری وجود داره یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژانویه, 2018, 3:04

  سلام زهراخانم
  اولاً وقتی از مصرف اورژانسی-حرف می زنید،اسم قرص را بگید ودوزش را هم بگید
  مثلاًاینکه میگید۲تامصرف کردم و۲تای بعدرافردا…اگر”منظور”hd”باشه ۲تای بعدرا ۱۲ساعت بعدخورده باشید”بارداری”منتفی است

 • زهرا wrote on 10 ژانویه, 2018, 20:51

  مچکر دکتر. اسم دارو رو دقت نکردم. پیش یکی از همکاراتون رفتم و ایشون تجویز کرد. تقریبا ۳۰ ساعت بعد. من نگران لکه بینی بودم که نکنه علامت بارداریم باشه ودارو اثر نکرده باشه

 • nazanin wrote on 11 ژانویه, 2018, 9:12

  سلام خانوم دکتر. میخواستم بپرسم وجود درد زیاد و خونریزی دقیقا ۷ روز بعد از مصرف داروهای اورژانسی میتونه نشونه بارداری باشه یا نه؟ ابن اتفاق ۱۰ روز زودتر از زمان پریودیم رخ داد.

 • پیراسته فر wrote on 11 ژانویه, 2018, 12:09

  سلام نازنین خانم
  خونریزی بعدازمصرف قرص طبیعی است واما درد زیادنمی دونم چطوری برات اتفاق افتاده؟آیا بی نظمی پریودداشتید،ماه های قبل؟سیکلت چندروزه است؟سن شما؟
  قرص را چندساعت بعداز سکس مصرف کردید وچگونگی مصرف..اسم قرص
  لطفاً ازطریق ایمیل پیگیرباشید

 • nazanin wrote on 11 ژانویه, 2018, 13:37

  مرسی دکتر. درد طوریه که میاد و میره. سه روزه درد دارم. ۲۱ سالمه و تا حدودی بی نظمی دارم. معمولا اواخر ماه پریود میشم. حدود ۳۰ام. رابطه روز یازدهم بود. قرص ها رو یک روز بعد مصرف کردم. ۲ تا و ۲ تا ۱۲ ساعت بعد. پس از رابطه به دکتر مراجعه کردم و ایشون داروهارو داد. احتمال بارداری بنظرتون هست؟ 

 • Sara wrote on 11 ژانویه, 2018, 14:54

  سلام دکترجان
  من روز دوم پریودیم (پریودام ۱۰ روز طول میکشه و تقریبا بین هر پریودم با ماه بعدی ۳۰ روز فاصله داره)باکره ام و نامزد کردم،
  امکان داره پیشاب نامزدم از لباسش عبور کنه و از لباسای من و پدم (نواربهداشتی) هم بگذره وارد بشه و اتفاقی بیوفته
  از نظر خودم واقعا خنده داره ولی دلم اروم نگرفت امدم بپرسم اگه نیازه قرص بخورم 😔
  مقالاتتون رو خوندم که پیشاب اول اسپرم نداره
  سرچ کردم تقریبا به نتایج مشابهی رسیدم ولی باز یسری سایتا گفتن احتیاط باید کرد
  ممنون میشم راهنماییم کنین نیازه قرص مصرف بکنم؟

 • پیراسته فر wrote on 11 ژانویه, 2018, 15:03

  سلام ساراخانم عزیز
  نگران نباش “باردار”نمیشی نیازهم به قرص نبوده ونیست/این حرفم فقط برای این مرحله معاشقه تان بوده.یعنی نمیتونی شبیه سازی کنیدبرای مراحل دیگر !
  واما یک موضوع دیگرهم بایدبگم واون اینه که :احتمالا شما باید”کیست”داشته باشید ویا تیروئید و یا مشکل اینچنینی

 • nazanin wrote on 11 ژانویه, 2018, 15:09

  سلام دکتر. جواب منو ندادین. ایمیلتون رو نداشتم که پیام بدم 🙁

 • Saeed wrote on 6 فوریه, 2018, 5:57

  سلام دکتر جان من یه سوال داشتم اونم اینه که من موقع رابطه با خانومم ۲تا کاندوم رو هم میزارم که خیالمون بیشتر راحت باشه ایا این کار درسته؟
  و سوال بعدیم اینه که چرا میگن بعد از رابطه ی دهانی از رویه کاندم باید کاندوم رو عوض کرد؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 6 فوریه, 2018, 11:07

  سلام
  جواب اول :کارازمحکم کاری عیب نمیکنه
  جواب دوم:ازهمونها بپرسید

 • Saeed wrote on 6 فوریه, 2018, 14:21

  متوجه نمیشم دکتر جان من فقط شنیدم که میگن باید عوض کرد و خواستم صحت این موضوع رو از شما جویا بشم

 • زهرا wrote on 8 فوریه, 2018, 9:04

  سلام عزیزم من روز یکشنبه صب با نامزدم رابطه داشتم (لای پا)فقط،قبل از امدن خارج شدن منی سریع پاشد ولی شک دارم بخاطر پیشاب یا ی موقع همون منی قطره ای ریخته باشه،همون موقع ی قرص تری فاربه خوردم
  روز بعدس دوشنبه دو تا قرص خوردم
  روز بعدش سه شنبه یکی شب خوردم
  چهارشنبه ۴ تا ال دی خوردم بهد ۱۲ ساعت بعدش ۲ تا ال دی باز ۱۲ ساعت بعدش ۲ تای دیگه،چون تهوع داشتم نمیتونستم بخورم ۴ تاشو
  خیلی استرس دارم تورو خدا راهنمایی کنید

 • پیراسته فر wrote on 8 فوریه, 2018, 16:19

  زهراخانم سلام
  این چجورقرص خوردنیه!
  قرص هارا بایدطبق دستورخورد،بدون هیچگونه دخل وتصرف دردستورالعمل
  حالا بازهم جای شکرش باقیه که فقط “پیشاب”بوده وپیشاب هم فاقداسپرمه

 • دلخسته wrote on 8 فوریه, 2018, 21:46

  سلام دکتر. خسته نباشید.
  به علت اختلالی که در چرخه قاعدگی داشتم و لکه بینی های مکرر به پزشک مراجعه کردم و قرص روکین را تجویز نمودند و گفتند از روز سوم شروع قاعدگی شروع به مصرف کنم
  دکتر با توجه به این که دستور مصرف قرص در پشت بسته از روز اول قاعدگی است و پزشک من از روز سوم تجویز کردند ایا مشکلی در مصرف قرص بر خلاف روند پشت بسته وجود ندارد؟
  و سوال دیگر این که ایا مصرف این قرص های جلوگیری برای دختران مجرد عوارص سوء ندارد؟
  من ۲۴ ساله و مجرد هستم.
  متشکرم.

 • پیراسته فر wrote on 9 فوریه, 2018, 4:34

  دلخحسته جان!سلام
  دشمن دلخسته باشه!
  جواب هر۲سئوالت”نه”است
  انشاءالله چندسال بعد، تو کامنت از وضعیت نوزادت بپرسی

 • Sara wrote on 11 فوریه, 2018, 20:04

  سلام اقای دکتر من بالاتر سوالمو پرسیدم که اینجا باز تکرار میکنم یادتون بیاد
  “سلام دکترجان
  من روز دوم پریودیم (پریودام ۱۰ روز طول میکشه و تقریبا بین هر پریودم با ماه بعدی ۳۰ روز فاصله داره)باکره ام و نامزد کردم،
  امکان داره پیشاب نامزدم از لباسش عبور کنه و از لباسای من و پدم (نواربهداشتی) هم بگذره وارد بشه و اتفاقی بیوفته
  از نظر خودم واقعا خنده داره ولی دلم اروم نگرفت امدم بپرسم اگه نیازه قرص بخورم 😔
  مقالاتتون رو خوندم که پیشاب اول اسپرم نداره
  سرچ کردم تقریبا به نتایج مشابهی رسیدم ولی باز یسری سایتا گفتن احتیاط باید کرد
  ممنون میشم راهنماییم کنین نیازه قرص مصرف بکنم؟”

  الان پریودم عقب افتاده چیکار بکنم امکان بارداری چقدره؟
  علائم پریودی دارم مثه کمردرد ولی پریود نشدم البته بااینکه پریودم منظمه
  معمولا بین۲۰ تا ۲۴ام پریود میشدم
  الان نشدم لطفا راهنمایی کنین
  ما واقعا کاری نکردیم تازه من لباس تنم بود نامزدمم همینطور هیچ برخورد مستقیمی هم نداشتیم
  لطفا راهنمایی بکنین خیلی ممنون ازراهنماییتون

 • پیراسته فر wrote on 12 فوریه, 2018, 4:02

  ساراجان!دخترعزیزم من که گفتم :نبایدمشکلی داشته باشید با این توصیفی که کردید،احتمالاً به وسواس مبتلا شدید بخاطر فکرهای نگران کننده

 • Sara wrote on 22 فوریه, 2018, 22:07

  سلام اقای دکتر ببخشید خیلی سئوال میپرسم.
  من پریود شدم با تاخیر بعد ۵ روز قطع شد ،قرص ففول خوردم دوباره امروز خونریزی داشتم ولی کمه،این توصیفات نگران کنندس؟
  من پریودام ۱۰ روزست

 • پیراسته فر wrote on 23 فوریه, 2018, 5:14

  سلام زهراخانم
  مشکلت همون کم خونی بایدباشد که “فیفول برااونه

 • Sara wrote on 23 فوریه, 2018, 14:19

  سلام
  اقای دکتر‌sara های بالا تو کامنت ها من هستم،با این تفاسیر خطرحاملگی هست؟مثلا خونریزی لانه گزینی باشه این خونریزیم؟
  اخه نباید قطع میشد پریودیم چون همیشه پریودیم ۱۰ روزه بوده
  بنظرتون بیبی چک بزارم؟
  خیلی متشکرم

 • پیراسته فر wrote on 23 فوریه, 2018, 15:28

  سلام علیکم
  بذار

 • Sara wrote on 23 فوریه, 2018, 17:25

  یا خدا ینی خطر حاملگی هست؟😔😢😢

 • پیراسته فر wrote on 23 فوریه, 2018, 18:56

  ساراخانم سلام مجدد
  تو منو خسته کردی،هرباریه چیزی میگی!
  من که درهمون کامنت اول گفتم با آن وضعیتی که تعریف کردید”باردار”نیستید،ولی آرام نگرفتید ،گفتید بیبی چک بذارم؟گفتم بذار

 • داریوش wrote on 6 مارس, 2018, 18:25

  سلام اقای دکتر خسته نباشید.
  آقای دکتر من یک رابطه داشتم ک تمام آب منی داخل واژن ریخته شد. بعد فردای آن روز تماس گرفتم.  گفت قرص اورژانس خوردم. بهش گفتم فردا هم بخور ک گفت این قرص ها اورژانسی است و یک دانه کافی هستش. آیا قرصی هست ک خوردن یکیش کافی باشه ؟ در ضمن اقای دکتر آیا با خوردن این قرص جای نگرانی نیس برای بارداری ؟ آنقدر این قرص قوی هست ؟
  من خیلی دلشوره و اضطراب دارم لطفا پاسخگو باشید. ممنون از دلسوزیتون

 • داریوش wrote on 6 مارس, 2018, 18:46

  اقای دکتر در ادامه کامنتم مزاحمتون شدم در سایتی خوندم ک قرص های اورژانسی بر روی افراد چاق اثر کمتری دارد آیا درسته ؟ و اینکه الان چهار روز از مصرف قرص گذشته آیا تا الان اثر خودشو گذاشته ؟ این قرص وقتی ک شب قبلس الکل خورده باشی و مست باشی. اثرشو از دست نمیده ؟ ببخشید تعداد سوالام زیاد شد. چون نگران هستم و کاری ازم برنمیاد میپرسم. شرمنده. بخدا قسم ک دعاتون کردم و میکنم. منو از نگرانی دربیارید. مچکرم

 • پیراسته فر wrote on 6 مارس, 2018, 19:21

  سلام اقاداریوش
  اگرقرص راطبق دستورخورده باشه،مشکلی از نظر”بارداری”پیش نمیاد،چاقی والکل هم درتأثیرگذاری”کارایی” قرص ،خللی واردنمی کند
  اثرگذاریش ممکنه تا۲هفته هم بطول بینجامد.
  ودیگراینکه قرص یکی کافی است یانه؟بستگی به نوع ودوز قرصهادارد که خانمها خودشان بلدند که کدام قرص ، چندتایی است وچگونه بایدخورد.

 • داریوش wrote on 6 مارس, 2018, 20:11

  سلام 
  خیلی ممنون از پاسخگویتون آقای دکتر. فقط اینکه آیا اگر همون یدونه هم با دوز کافی خورده باشه. حتما از بارداری جلوگیری میکند ؟ خطایی نداره این قرص ک یه موقعه نشه خدای نکرده ؟ (میدونم نباید باز کامنت می فرستادم بیشتر از دوتا جوابتونم کامل بود ببخشید ک باز فرستادم خواستم خیالم راحت بشه خیلی اوضاع روحی خودم خرابه ) ممنون از این همه دلسوزیتون واقعا ستودنیه . خیلی مچکر. #کامنت_آخر

 • صبا wrote on 25 مارس, 2018, 6:08

  سلام من ۲۵ روز بعد از پریودم سکس مقعدی داشتم باکرم و دخول نداشتیم منی کامل در مقعد تخلیه شد از طرفی نامزدم بعد از رابطه خودشون پاک کردن وبعد از اون چندین دقیقه خودشونو به الت من مالیدن من قبل از رابطه علائم پریودیم شروع شده بود سینه درد و ورم شکم ازاونجا که استرس بارداری داشتم نیم ساعت بعد رابطه دوتا اچ دی و۱۲ ساعت بعد دوتا اچ دی خوردم الان علائم پریود دارم ولی نشدم احتمال بارداری هست؟؟یک هفته تا ده روز بعد رابطه ازمایش جوابش اطمینانی؟؟چیکارکنم پریود بشم با امپول میشم؟مراجعه کنم دکتر نگرانم شدیدا

 • پیراسته فر wrote on 25 مارس, 2018, 7:07

  سلام صباخانم-سال نویت مبارک
  باردانیستید
  امادرباره تست بارداری(بی بی چک وبتا)به این لینک مراجعه کنید :
  http://www.pirastefar.ir/?p=9213

 • صبا wrote on 25 مارس, 2018, 7:19

  ممنونم اقای دکتر از لطفتون سال نو شما هم مبارک اگر باردار نیستم چرا امروز که زمان پریودم نشدم؟؟یعنی یک درصدم احتمال بارداریم نیست؟؟

 • صبا wrote on 25 مارس, 2018, 9:53

  اقای دکتر جوابمو بدید با وضعیت من چند درصداحتمال بارداری هست؟چرا پریود نشدم پس امروز که وقتم ۲ فروردین اچ دی اورژانسی خوردم و دوازده ساعت بعدش

 • پیراسته فر wrote on 25 مارس, 2018, 10:54

  هیچ درصد!

 • رویا1995 wrote on 25 مارس, 2018, 15:15

  سلام من ۳ روز مونده به پریودم سکس داشتم یکی دوساعت بعدش ۲ تا hd خوردم دقیقا ۱۲ ساعت بعدم دوتا پریودم یک روز عقب افتاده بخاطر قرص یا حامله شدم ؟؟؟؟ پقدر احتمال بارداری هست؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 25 مارس, 2018, 17:20

  سلام رؤیاخانم
  با این وضعیتی که شرح دادید امکان بارداری صفره

 • رویا1995 wrote on 25 مارس, 2018, 17:55

  اگر امکان بارداری صفر دلیل اینکه روز خودم پریود نشدم چیه؟؟من کی میتونم ازمایش خون بدم؟؟اصلا روزهای اخر قبل پریودی بعدی امکان بارداری چقدر؟؟درضمن من پارسال هم چندباری لونژیل خوردم الان چه دارویی بخورم که پریود بشم؟؟ممنون از پاسخگویی

 • هانی wrote on 26 مارس, 2018, 14:24

  سلام اقای دکتر عصر بخیر سال نو مبارک
  برای تنظیم پریودی که بخاطر قرص اورژانسی که زیاد از حد و چند دوره استفاده شده چیکار باید کرد؟؟من هورمونام بخاطر لونژیل و اچ دی بهم خورده لک میبینم رو دستمال ولی پریود نه

 • پیراسته فر wrote on 26 مارس, 2018, 16:53

  سلام هانی خانم
  اگرمشکلی-بیماری- دیگری نداری پریودت تا ماه بعداز مصرف قرص “اورژانسی”بنظم درمیاد
  -اورژانسی درحداکثردرماه یکباراستفاده کن،درآمیزش ها ازروشهای دیگربرای باردارنشدن-بهره ببر

 • هانی wrote on 26 مارس, 2018, 14:25

  باردارم از خودتون پرسیدم باتوجه به شرایطم گفتید احتمال بارداری صفر ازمایشم منفی بوده و باردار نیستم دیروز وقتم بود نشدم امروز دستمالم خون قهوه ای روش

 • ابوالفضل wrote on 27 مارس, 2018, 1:58

  با سلام سال نو مبارک من دیروز با خانومم رابطه داشتم بدون دخول هنگام ارضا شدن مایع منیم تماما ریخت روی کمرش بعدش به خاطر ترسی که داشت سریع دوتا قرص اووسیز ۱.۵ خورد میخواستم بدونم احتمال بارداریش چقده؟

 • پیراسته فر wrote on 27 مارس, 2018, 2:19

  سلام ابوالغضل
  سال نوی شماهم مبارک باشه
  جواب:احتمال بارداری نیست- قرص ۱.۵ یک دونه هم کافی بود

 • ابوالفضل wrote on 27 مارس, 2018, 3:49

  با سلام سال نو مبارک من دیروز با خانومم رابطه داشتم بدون دخول هنگام ارضا شدن مایع منیم تماما ریخت روی کمرش بعدش به خاطر ترسی که داشت سریع دوتا قرص اووسیز ۱.۵ خورد میخواستم بدونم احتمال بارداریش چقده؟
  جوابی که شما دادید سلام ابوالغضل
  سال نوی شماهم مبارک باشه
  جواب:احتمال بارداری نیست- قرص ۱.۵ یک دونه هم کافی بود
  بعد چن روز خانومم پریود میشن؟۱۸ پریود میشه و پریودیش منظمه

 • ابوالفضل wrote on 27 مارس, 2018, 8:49

  اقای دکتر قلبم داره میاد توی حلقم اگ قرص اووسیز خورده بشه بعد چن روز زن پریود میشه ؟ خانومم باید ۱۸ همین ماه پریود بشه دیروزم قرص اووسیز خورده دو تا ۱.۵ الان باید کی پریود بشع؟به خاطر خوردن قرصها

 • پیراسته فر wrote on 27 مارس, 2018, 10:51

  ابوالفضل جان! سلام
  نیازی به اینهمه بال بال زدن نیست! حرص نخور جیزی نیست،حامله نمیشه(ایندفعه)دفعه دیگر مواظب باش
  امکان تأخیر درپریودهست.
  درشرایط معمولی -نرمال-بعداز ۳الی۵روز که ازآخرین مصرف قرص گذشته باشه باید خونریزی اتفاق بیفتد
  ولی اگر استرس داشته باشه ویا مشکلات تخمدانی مثل “کیست” ویا تیروئید.. هیچ معلوم نیست که کی خونریزی داشته باشه

 • رویا wrote on 15 آوریل, 2018, 8:34

  من ۲۶ سالم ودوران عقد هستم پرده بکارت دارم اخرین پریودم۷ فروردین بود ۲۵ فروردین رابطه مقعدی داشتم که چون با ماشین حساب تخمک گذاری حساب کرده بودم و تخمک گذاریم ۱۸ تا۲۴ فروردین بود نگران شدم نکنه مقداری از اب منی به سمت واژن رفته بود من روی شکم دراز کشیده بودم وشوهرم پشتم بودالبته تمام اب منی مقعدم تخلیه شد وبا دستمال پاک کردم ودستشویی رفتم بااین حال ۴ ساعت بعد از رابطه دوتا قرص لونژیل۰٫۷۵ باهم خوردم برای اطمینان ایا بااین شرایط امکان بارداریم وجود داره بدون هیچ دخولی وباوجود پرده؟؟ چه زمانی پریود بعدیم شروع میشه؟؟چه زمانی میتونم ازمایش خون بدم برای اطمینان ایا لازم ازمایش خون؟احتمال بارداری من چقدر؟؟لطفا راهنماییم کنید خیلی میترسم ایمیلم بهتون زدم لطفا جوابمو بدید

 • پیراسته فر wrote on 15 آوریل, 2018, 13:41

  سلام رؤیاخانم
  اگرایمیل زدید ،پس جواب دادم
  واما اینو میگم جهت استفاده دیگران
  با مصرف”اورژانسی”امکان لانه گزینی نیست ،بتعبیردیگربارداری اتفاق نمی افتد
  واما پریودبعدیت کی هست؟
  اگرمشکل تخمدان یا تیروئید ویا میوم و..دیگرمشکلات اینچنینی نداشته باشید ازماه دیگربا تأخیرحدودیکفته ای بنطمش برمیگزده

 • فرناز wrote on 12 دسامبر, 2018, 22:29

  سلام دکتر خسته نباشید…

  دکتر یک سوال داشتم… من ماه قبل ۲۱پریود شدم این ماه روز ۲۰با نامزدم ی رابطه بدون دخول داشتیم… من هم چون نزدیک روز پریودم نبود قرص مصرف نکردم بعدش… امروز۲۱ پریود نشدم … استرس گرفتم ک چرا نخوردم هنوز۷۲ ساعت نشده بخورم یا نیازی نیست؟؟ البته بگم ۲-۳ ماهی هست ک تاریخ پریودم بهم ریخته… مرسی از پاسخ گویی خوبتون دکتر…

 • ريحان wrote on 15 دسامبر, 2018, 5:00

  سلام دکتر
  ببخشید یه سوال بسیار فوری دارم
  من دو هفته پیش با همسرم رابطه ی کامل داشتم و بعدش قرص اورژانسی خوردم و با وجود گذشت یک هفته از پریود بیاین مجدد پریود شدم،صبح جمعه یعنی دیروز مجدد رابطه ی کامل داشتم و منی کامل تخلیه شد در واژن، الان چه قرص اورژانسی ای بخورم که هم باردار نشم، و هم اثر کنه با توجه به اینکه از خوردن قبلی دو هفته میگذره و هم با سه هفته تاخیر پریود بشم که بخاطر از دست دادن خون زیاد انرژیم از دست نره
  ممکنه ایمیلمو حذف کنین
  سپاس

 • پیراسته فر wrote on 15 دسامبر, 2018, 8:15

  سلام ریحانه خانم
  همه قرص های اورژانسی ذکرشده دراین پُست کارایی لازم رادارند-اگر دقیقاً طبق دستور بخورید- واما بهتراست آن قرصی را بخورید که بابدنت سازگارتره-قبلاً مصرف می کردید
  ودیگراینکه خون پریود یک نوع پاکسازی -ریست-بدن است.
  البته بعلت سنگینی این قرصها توصیه شده که دریک دوره سیکل نبایدبیش ازیک مرحله مصرف شود،اماشما درحال حاضرچاره ای جز مصرف مجددندارید.
  ضمناً اگرفاصله پاکی پریودرا با رابطه تان را می گفتید شاید راه حل دیگری ارائه میشد،یعنی اگرفاصله بیش از یک هفته از زمان دقیق تخمکگذاریتان بود.
  ازاین ببعد سعی شود درهرماه ،اگر بیش از یک مرحله ، سکس اتفاق افتاد، از روشهای طبیعی بزای جلوگیری ازبارداری بهره ببرید.

 • ريحان wrote on 17 دسامبر, 2018, 14:30

  ممنون دکتر
  از روز پاکی تا سکس کمتر دو روز
  و روش طبیعی یعنی چه کاری؟؟
  البته ما هر دو با استفاده از لوازم جلوگیری چه زنانه و چه مردایه مثله کاندوم مشکل داریم.
  ممکنه راهنماییم کنین
  از پاسخگوییتون ممنون
  اگر ممکنه ایمیلمو پاک کنین
  سپاس

 • بوکلت دانلود wrote on 6 آوریل, 2019, 13:26

  جالب بود ! با سپاس از سایت خوب تان !

Trackbacks

 1. مضرات مصرف دارو برای تاخیر در دوران قاعدگی | فتویاب 📷
 2. کاندوم پاره شد | روزانه
 3. ضد بارداری | روزانه
 4. بارداری قرص | روزانه
 5. تاثیرات مختلف قرص های ضد بارداری | فتویاب 📷
 6. گنج
 7. جشن تولد
 8. قرص های اورژانسی-خونریزی بعدازمصرف-احتمال حاملگی
 9. پس از ترک مصرف قند چه اتفاقی برای بدن رخ میدهد – آموزش سایت سازی
 10. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – رویال خبر
 11. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – تبلیغ کلیک
 12. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – وب همراه
 13. پس از ترک مصرف قند چه اتفاقی برای بدن رخ میدهد – زمان کلیک
 14. پس از ترک مصرف قند چه اتفاقی برای بدن رخ میدهد – مجله کلیک
 15. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – زمان کلیک
 16. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – گوگلی
 17. چگونه خونریزی بینی را متوقف کنیم – لول فوتبال ایران
 18. پس از ترک مصرف قند چه اتفاقی برای بدن رخ میدهد – رویال خبر
 19. پس از ترک مصرف قند چه اتفاقی برای بدن رخ میدهد – طلا کلیک
 20. بارداری فراموش شده - مگ جند فایل
 21. دستگاه ضد بارداری – فارس نتورک
 22. ریختن آب منی در واژن و جلوگیری با قرص اورژانس – سایت خبری market-center
 23. جلوگیری ازبارداری به روش-کنتراسپتیو(Contraceptive) -غیراورژانسی

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2020 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما