قرص های ضدبارداری”اورژانسی”کنتراسپتیوEC

روش‌های  اورژانسی پیشگیری از بارداری  (Emergency Contraception) روش اورژانس پیشگیری از بارداری را به اختصار (EC) گفته می شود، هنگامی  است که خانمها -رابطه جنسی «محافاظت نشده» ویا-مشکوک-غیرمطمئن داشته باشند. درچه مواردی از  روش EC  از بارداری استفاده می شود؟ *هنگامیکه شک دارند که “منی”به واژن ریخته  ویادست خیس آلوده به منی به واژن مالیده شده باشد یابه هردلیلی … ادامه خواندن قرص های ضدبارداری”اورژانسی”کنتراسپتیوEC