شرایط استفاده از تبصره”پیش دانشگاهی وسوم “+راهنمای ثبت نام کنکور۱۳۹۸

شرایط استفاده از تبصره

شرایط استفاده ازتبصره در پیش دانشگاهی وسال سوم دبیرستان وسال دوازدهم

درادامه یک خبرخوب برای کنکوری های سال۱۳۹۸ خواهیدخواند+ترمیم»معدل»نمره را..

 

۷ تیر ۱۳۹۸آخرین خبر:کنکور سراسری سال ۹۸

کل ثبت نام کنندگان :  یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب

 گروه ریاضی و فنی :  ۱۶۴ هزار و ۲۴۱ نفر

گروه علوم تجربی :  ۶۳۷ هزار و ۲۴۶ نفر

گروه علوم انسانی :  تعداد ۲۸۲ هزار و ۳۰۶ نفر

گروه هنر :  ۲۵ هزار و ۱۳۵ نفر

گروه زبان‌های خارجی :  ۱۰ هزار و ۸۷ نفر

تعداد زن :  ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر ( ۵۷.۹۸ درصد )

مرد : ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر ( ۴۲.۰۲ درصد )

 آخرین اخبارکنکوررا خواهیدخواند… ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش-مصاحبه بافارس/۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

 دانش آموز سال دوازده ۴درس(۲درس نهایی و۲درس داخلی)نمره  ۷ (۷الی۹/۷۵) داشته باشد مشمول تبصره می شود و فارغ التحصیل (قبول)می شود،درادامه توضیحات کافی(توسط مدیرسایت) بازبان ساده داده شده

درپیش دانشگاهی (سال چهارم)ملاک قبولی یک درس داشتن نمره سالانه ۱۰است،نمره ورقه ملاک نیست،هرنمره ای درورقه-نهایی-داشته باشید-حتی زیر۷-قبول محسوب می شوید

شرایط استفاده از تبصره ماده ۳۱ آئین نامه آموزشی

درادامه همه آنچه که داوطلبان داوطلبان کنکوربایدبدانند راخواهیدخواندثبت نام کنکور۱۳۹۷

دانش آموزانی که همه درسهارا قبول شده اند وتنها یک درس نمره قبولی”۱۰“ندارند

اگر آن درس را نمره هفت به بالا(۷الی۹/۷۵)داشته باشند ،بااستفاده از تک ماده”تبصره”قبول محسوب می شوند /درخرداد یاشهریورویادیماه

  فرمول محاسبه نمره سالانه

(نمره مستمرترم اول×۱)+(نمره امتحانی نرم اول×۲)+(نمره مستمرترم دوم×۱)+(نمره ورقه خرداد×۶)حاصل ابن ۴موردهرچی آمدتقسیم بر۱۰بکنید

عددی که بدست می آیدنمره سالانه شماست

دانش آموزان سال سوم دبیرستان

از۲تا تبصره میتوانند استفاده کنند

درصورتی که نمره آن درس کمتراز۷نباشد

یعنی اگردانش آموزی همه دروس خودرا قبول شده باشد “نهایی وداخلی” ولی ۲تادرس را نمره قبولی “۱۰”نگرفته باشد ،درصورتیکه آن ۲درس را نمره کمترازهفت نباشد(۷الی۹/۷۵) بااستفاده از تبصره برایش کارنامه قبولی صادرمی شود

ملاک نمره ،نمره سالانه می باشد

(نمره مستمرترم اول×۱)+(نمره امتحانی نرم اول×۲)+(نمره مستمرترم دوم×۱)+(نمره ورقه خرداد×۶)حاصل هرچی آمدتقسیم بر۱۰بکنید،عددی که بدست میاد”نمره سالانه”شمااست

  اگرنمره سالانه اش بالای ۱۰هم باشد ولی نمره ورقه نهایی کمتر از۷باشد قبول محسوب نمی شود ،اما شرایط استفاده ازتبصره رادارد

***

 استفاده از تبصره پس از امتحانات خردادماه امکان پذیر است.

عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که «شرایط استفاده از تک‌ماده و تبصره برای دانش‌آموزان چگونه است؟»، اظهار داشت: دیگر عنوان تک‌ماده نداریم اما استفاده از تبصره برای دانش‌آموزان شرایط خاصی دارد.

وی با اشاره به اینکه نخستین شرط استفاده از تبصره، سال آخری بودن دانش‌آموز محصل است، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزی که معدل سال آخر او بالاتر از ۱۰ باشد و نمره ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی بالاتر از ۷ داشته باشد، امکان استفاده از تبصره را دارد تا نمره قبولی دریافت کند.

عمادی افزود: دانش‌آموزانی که پنج درس نهایی و یا افرادی که دروس نهایی کمتری دارند باز هم می‌توانند در ۲ درسی که نمره بالاتر از هفت داشته باشند از تبصره استفاده کنند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با این شرایط در مجموع دانش‌آموزان سال سوم و سال آخر تحصیل می‌توانند در چهار درس نهایی و غیر نهایی از تبصره استفاده کنند.

وی با اشاره به دانش‌آموزانی که شامل این تبصره می‌شوند، عنوان کرد: دانش‌آموزان سال سوم رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی، فنی و حرفه‌ای و پیش دانشگاهی شامل استفاده از تبصره در دروس نهایی خواهند شد.۹۴/۰۴/۲۱

بزرگسالان

با استناد به ماده ۹۱ آیین نامه آموزشی متوسطه دوره روزانه و ماده ۷۰ آیین نامه آموزشی بزرگسالان دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که :

الف – در کلیه واحد های درسی دوره متوسطه در رشته مربوط ( حداقل ۹۶ واحد درسی ) قبول شده باشد.

ب – معدل کل وی حداقل ۱۰ باشد.

تبصره ۱: چنانچه دانش آموزی از مجموعه درس های دوره متوسطه ، حداکثر در چهار عنوان درسی ( دو عنوان نهایی و دو عنوان غیر نهایی ) آخرین نمره درس وی ( سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری ) ۷ و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد ، فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و همچنین استاندار مهارت ( درس های مهارتی ) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شود.

*  با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه آیین نامه آموزشی قابل اجرا از مهرماه ۹۰ ، پایه اول متوسطه از سال تحصیلی ۹۱- ۹۰ و بعد آن ، مردودی ندارد لذا فارغ التحصیلان دوره جاری (خرداد ۹۳ ) که قبولی پایه اول متوسطه خود را در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ کسب نموده اند  مشمول تبصره ۱( استفاده از ۴ تکماده ) می شوند اما چنانچه دانش آموزی قبل از سال تحصیلی ۹۱-۹۰  قبولی پایه اول را کسب کرده باشد  مشمول این آیین نامه جدید نمی شود و با ایشان مطابقت آیین نامه قدیم ( استفاده از حداکثر ۲ تکماده ) در سال جاری رفتار خواهدشد .

تبصره ۲ :در شاخه کاردانش و آن دسته از رشته های فنی و حرفه ای که دروس آنها امتحان نهایی ندارد ، دانش آموزان می توانند حداکثر در ۴ عنوان درسی غیر نهایی از تبصره یک ماده ۹۱ اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه ( سالی واحدی ) با رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در تبصره استفاده نمایند.

نمره سالانه آن دسته از دورس شاخه فنی و حرفه ای که نمره مستمر ندارند براساس فرمول زیر محاسبه می شود:( نمره پایانی نوبت اول ) + (نمره پایانی نوبت دوم)  تقسیم بر ۲ = ۱۲

محاسبه درشهریور

(نمره مستمر×۱)+(نمره ورقه×۴)حاصل تقسیم بر۵،عددی که بدست می آیدنمره شهریورشمااست

درصورتی قبول محسوب می شودکه این نمره کمتر از ۱۰ نباشد

درصورتیکه دانش آموز درس مربوطه رابصورت حضوری گرفته باشد،اگرغیرحضوری گرفته باشد،ملاک فقط نمره ورقه است

* در شاخه فنی و حرفه ای دروسی که مستمر ندارد دانش آموز باید نمره ۱۲ در امتحان شهریور کسب کند.

***

دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم براساس تبصره ۱ ماده ۹۱ اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، می‌توانند با داشتن حداقل نمره ۷ در ۴ درس از تبصره استفاده کنند.

 مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش وپرورش افزود: قبل از اصلاح آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، دانش آموز می توانست از ۵ تبصره استفاده کند، اما بعد از اصلاح آیین نامه مذکور، دانش آموز می تواند از ۴ تبصره که شامل ۲ درس از دروس نهایی و ۲ درس از دروس داخلی است، استفاده کند.

 افشانی همچنین عنوان کرد: تا قبل از اصلاح آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، دانش آموز باید از ۵ تبصره، ۳ درس را در سال اول دبیرستان و ۲ درس را در زمان فارغ التحصیلی استفاده می کرد، اما بعد از اصلاح آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، دانش آموز فقط در زمان فارغ التحصیلی می تواند در صورت نیاز از ۴ تبصره استفاده کند.

مدیرکل دفتر فنی وحرفه ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش(محمد شریف زاده) : مصوبه استفاده از تبصره در رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش همانند رشته های نظری است.

 وی تصریح کرد: دانش آموز هنرستانی با داشتن حداقل نمره ۷، می تواند از ۴ تبصره شامل ۲ درس نهایی و ۲ درس غیرنهایی استفاده کند.

 مدیرکل دفتر فنی وحرفه ای و کارودانش وزارت آموزش وپرورش افزود: البته در شاخه کارودانش و آن دسته از رشته های شاخه فنی وحرفه ای که دروس آنها امتحان نهایی ندارد، دانش آموزان می توانند حداکثر در ۴ عنوان درس غیر نهایی از تبصره یک ماده ۹۱ اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه با رعایت ضوابط استفاده کنند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای استفاده ازتبصره دردروسی که نهایی نیستند،اخذ(کسب)نمره ۷درورقه ملاک قبولی نیست،یعنی حتی نمره ورقه را۴یا۵هم بگیرید،بتعبیردیگر نمره سالانه وقتی به۷برسدمیتواندآن درس را تبصره کند-درصورتیکه هیچ یک ازدروس دیگرراکمتراز ۱۰نداشته باشد

درواما درپیش دانشگاهی (سال چهارم)ملاک قبولی یک درس داشتن نمره سالانه ۱۰است،نمره ورقه ملاک نیست،هرنمره ای درورقه-نهایی-داشته باشید-حتی زیر۷-قبول محسوب می شوید-امادرسال سوم شرط قبولی یک درس علاوه برداشتن نمره سالانه۱۰ است ونمره ورقه هم نبایدکمتراز۷باشد.

پیش دانشگاهی هافقط یک درس رامیتوانندازتبصره استفاده کنند

ملاک قبولی دروس تخصصی( فنی وحرفه ای )ها کسب نمره ۱۲می باشد

تکماده همون تبصره است

یعنی بااستنادبه فلان تبصره  از”تکماده”استفاده می کنید(مشمول تبصره می شوید)

 

خبرخوب برای کنکوری های سال۱۳۹۸ 

تأثیرسوابق تحصیلی درکنکور۱۳۹۸ بصورت مثبت اعمال می شود

تأثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۸ که به‌موجب تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده بود، باعث موجی از اعتراض‌ها میان داوطلبان کنکور شد و اغلب آنها اعمال سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی را به‌نفع خود نمی‌دانستند.

در همین رابطه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم به‌منظور بررسی جوانب مختلف تصمیم اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار کرد و در آخرین جلسه تصمیمات جدیدی اخذ شد.

آن‌گونه که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش گفته است، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توصیه کرد تا تأثیر سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۳۹۸ نیز به‌صورت مثبت باشد.

وی افزود: موضوع تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۸ یک بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده بررسی خواهد شد.

خدایی گفت: در کنکور  ۱۳۹۷ از مرز تکلیف قانون برای پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان از طریق سوابق تحصیلی عبور کرده و هم‌اکنون ۹۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها با استفاده از سوابق تحصیلی تکمیل می‌شود و کنکور برای ۱۰ درصد از رشته‌ها باقی مانده است./۲۹ مرداد ۱۳۹۷تسنیم

تأثیرمثبت  معدل یعنی چه؟

توضیح مدیریت سایت پیراسته فر:تأثیرمثبت  معدل یعنی اگر»معدل نمرات نهایی»بالا باشد محاسبه می شود واگرمعدل بالا نبوده محاسبه نمی کنند،دخالت نمی دهند،

بتعبیرساده،درصورتی معدل -سوم وپیش دانشگاهی -رادخالت می دهند که موجب افزایش تراز کنکوربشود،درغیراینصورت معدل دخالتی ندارد.

ضمناً تأثیرمعدل، سال گذشته  ۳۰درصدبود( ۲۵ درصد دروس -نهایی-سال سوم و ۵ درصد دروس -نهایی-پیش دانشگاهی)

***

جزئیات سوابق تحصیلی در کنکورهای ۹۸ و ۹۹ اعلام شد

سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار و جزئیات سوابق تحصیلی در کنکورهای ۹۸ و ۹۹ اعلام شد.
جلسه شورای سنجش و پذیرش برگزار شد و شرایط و جزئیات نحوه برگزاری کنکور ۹۸ و ۹۹ در این جلسه به تصویب رسید.( ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ )

در سال ۹۸ دو مجموعه سوال جداگانه برای نظام آموزشی قدیم و جدید طراحی خواهد شد، اما سوالاتی که از مباحث مشترک بین دو نظام آموزشی قدیم و جدید طرح می‌شود یکسان است. به همین دلیل داوطلبان باید حتما در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند شرکت کنند.
ظرفیت پذیرش جداگانه برای داوطلبان نظام قدیم و جدید اختصاص پیدا نمی‌کند و نمرات دو گروه تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره کل نهایی در زیر گروه مربوطه انجام خواهد شد.
چگونگی نحوه تأثیر ۳۰ درصدی میزان سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ و ۹۹

ابراهیم خدایی گفت: در آزمون سراسری سال ۹۸ میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد است و ۲۰ درصد با تأثیر قطعی و ۱۰ درصد با تأثیر مثبت اعمال می‌شود.

تأثیرمعدل برای دیپلم‌های نظام جدید

متقاضیان دارای دیپلم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که دیپلم خود را سال ۹۸ و طبق نظام آموزشی جدید گرفته‌ و امتحانات پایه دوازدهم آنها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند و سوابق تحصیلی موجود دیپلم به‌‌میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که ۲۰ درصد تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنها لحاظ می‌شود؛ اما در کنکور ۹۹ تأثیر قطعی برای این دسته از متقاضیان ۳۰ درصد خواهد بود و چیزی تحت عنوان تأثیر مثبت در نمره کل نهایی وجود نخواهد داشت.

تأثیر سوابق تحصیلی دپیلم‌های نظام قدیم وپیش دانشگاهی هاچگونه محاسبه می‌شود؟

اما داوطلبانی که دیپلم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی خود را از سال ۸۴ تا ۹۷ دریافت نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده، سوابق تحصیلی موجود دیپلم آنها به‌میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب محسوب خواهد شد.

برای پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است.

در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

به این‌صورت که میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر ۱۶/۶۷ درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر ۳/۳۳ درصد است. درصورتی که سوابق تحصیلی، تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به‌تفکیک برای دیپلم حداکثر ۸/۳۳ و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر ۱/۶۷ افزایش خواهد یافت. درصورت عدم وجود تاثیر مثبت، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان ۲۰ درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.

 

۷ تیر ۱۳۹۸آخرین خبر:کنکور سراسری سال ۹۸

کل ثبت نام کنندگان :  یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب

 گروه ریاضی و فنی :  ۱۶۴ هزار و ۲۴۱ نفر

گروه علوم تجربی :  ۶۳۷ هزار و ۲۴۶ نفر

گروه علوم انسانی :  تعداد ۲۸۲ هزار و ۳۰۶ نفر

گروه هنر :  ۲۵ هزار و ۱۳۵ نفر

گروه زبان‌های خارجی :  ۱۰ هزار و ۸۷ نفر

تعداد زن :  ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر ( ۵۷.۹۸ درصد )

مرد : ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر ( ۴۲.۰۲ درصد )

آمار ثبت نام کنندگان در کنکور سال ۹۸ نسبت به آمار ثبت نام کنندگان در سال ۹۷ تعداد ۶۴ هزار و ۷۹۷ نفر بیشتر است.

از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۵۷۷ هزار و ۲۵۵ نفر از داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و تعداد ۵۴۱ هزار و ۷۶۰ نفر از داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی قدیم و مدرک پیش دانشگاهی هستند، به عبارت دیگر ۵۱.۵۹ درصد داوطلبان دارای دیپلم نظام جدید و ۴۸.۴۱ درصد داوطلبان دارای نظام قدیم هستند.

همچنین تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۰۹ نفر از داوطلبان علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی خود گروه‌های آزمایشی دوم یا سوم (هنر و زبان‌های خارجی) را نیز انتخاب کرده‌اند، تعداد ۷۸ هزار و ۵۸۵ داوطلب علاوه بر گروه اصلی گروه آزمایشی هنر را انتخاب کرده‌اند و همچنین تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۲۴ داوطلب علاوه بر گروه اصلی گروه آزمایشی زبان را انتخاب کرده‌اند.

به این ترتیب برای گروه آزمایشی هنر ۱۰۳ هزار و ۷۲۰ کارت و برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۱۶۵ هزار و ۶۱۱ کارت صادر شده است، از تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۰۹ داوطلبی که علاقمندی دوم و سوم را اعلام کرده‌اند تعداد ۱۵۲ هزار و ۸۷۸ داوطلب زن و تعداد ۸۱ هزار و ۲۳۱ داوطلب مرد هستند.

با توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب واقعی و تعداد علاقمندان به گروه‌های آزمایشی دوم و سوم (هنر و زبان‌های خارجی) برای برگزاری آزمون سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

* نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های شرکت در آزمون تمام داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبان‌های خارجی به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۹ تیر ۹۸ تا روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد.

متقاضیان شرکت در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام‌خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند./۷ تیر ۱۳۹۸

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:برای اطلاع از «ترمیم معدل»نمره به این لینک مراجعه کنید:

ترمیم معدل چیست؟برای تغییررشته دیپلم چه کنیم؟

***

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۷ در رابطه با آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعلام شد.

در سال ۱۳۹۸ دو آزمون جداگانه با دو مجموعه سئوال برگزار می شود

الف- آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

۱- در سال ۱۳۹۸، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سئوال) مطابق موارد ذیل انجام می‌شود، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶) ، سئوال یکسان طرح خواهد شد.

یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام‌ قدیم

یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام‌ جدید (۳-۳-۶)

توجه: داوطلبان با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت کنند.

۲- نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره‌ کل‌نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود. به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد با ۲۰ درصد تاثیر قطعی و ۱۰ درصد تاثیر مثبت

۳- در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد است و ۲۰ درصد با تاثیر قطعی و ۱۰ درصد با تاثیر مثبت اعمال می‌شود به‌طوری‌که:

الف- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ب- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ کرده اند و امتحانات یک‌ یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.

سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.

سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است.

در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

به عبارت دیگر میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر ۱۶.۶۷ درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر ۳.۳۳ درصد است و درصورتی که سوابق تحصیلی تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر ۸.۳۳ و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر ۱.۶۷ افزایش خواهد یافت.

درصورت عدم وجود تاثیر مثبت، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی ( حداکثر به میزان ۲۰ درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.

ج- سایر دیپلمه‌ها (غیر از بندهای الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

توجه ۱: اطلاعات بیشتر درخصوص میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری ارائه می‌شود.

توجه ۲: وزارت آموزش‌ و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلی که حداکثر تا سال ۱۳۹۷، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، برای سال ۱۳۹۸ فراهم می‌کند.

۴- عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری که وزارت آموزش و پرورش امتحان آن‌ها را به صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، برای اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵- فهرست منابع سوالات آزمون برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید (۳-۳-۶) متعاقباً اعلام خواهد شد.

۶- دانش‌آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کارودانش می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند. این دانش‌آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بایستی در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند، در غیراینصورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.

۷- معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (۳-۳-۶) و معدل کتبی دیپلم (سال یازدهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.

۸- دانش آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم‌انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ ۱،۲،۳» و «عربی ۱،۲،۳» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سوالات «تاریخ ۱،۲،۳ اختصاصی» و «عربی ۱،۲،۳ اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پاسخ ‌می‌دهند.

سوالات سایر دروس امتحانی همان سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.

ب- آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

۱- در سال ۱۳۹۹، فقط یک آزمون (یک مجموعه سوال) براساس نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) برگزار می‌شود.

۲- در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر قطعی اعمال می‌شود. به‌طوری‌که:

الف- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ب- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ کرده اند و امتحانات یک‌ یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.

سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر قطعی و برای داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.

سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

۳- بندهای ۶ ، ۷ و ۸ مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ نیز برقرار است.

در پایان خاطر نشان می‌سازد که تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی که در آزمون سراسری اجرا می‌شود (مانند سهمیه‌بندی، بومی‌پذیری و …) مصوب مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است./۲۶ شهریور ۱۳۹۷

***

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:تا دیروز (سه شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۷)که اخباررارصدمی کردم -دربخش اخبارسراسری – وزیرآموزش وپرورش شاکی بود که وقتی معدل تأثیرگذارنباشه دانش آموزان به دروس مدرسه  اهمیت نمی دهند-بی اعتنامی شوند- ومیرن خودشون را برای کنکورآماده می کنند(کلاسهای کنکور،تستهای کنکوری برایشان مهم میشه)معلوم بود که هنوزنتوانسته اند به یک جمع بندی برسند، نهایی نشده-مخالفین وموافقین دارد این قانون

***

همه آنچه که داوطلبان داوطلبان کنکوربایدبدانند

۱ -دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ و یا دارا بودن دیپلم نظام قـدیم یـا مـدرک کاردانی (فوقدیپلم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.
۲ -دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش که فاقد مدارک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند حق ثبت نام در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۷ را ندارند و در صورت ثبتنام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

(یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶- لغایـت -یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶)
۳ -زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ لغایت روز یکشنبه ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ است. ثبت نام منحصراً از طریق سایت اینترنتـی سـازمان سنجش آموزش کشورانجام می شود.

سوابق تحصیلی

۴- نظر به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم های شاخه نظری (نظام سالی واحدی) شامل رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علـوم انسـانی و علوم و معارف اسلامی که از سال ۱۳۸۴ به بعد (سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۹۶، (دیپلم خود را اخذ نموده اند در آزمون آنان اعمال خواهد شـد. مراحل ثبت نام را چگونه پشت سر بگذرانند؟ با توجه به اینکه ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ منحصراً به روش اینترنتی انجام می گیرد،

شـماره سریال ثبت نام

لـذا کلیـه داوطلبـان لازم اسـت شـماره سریال ثبت نام (شماره ۱۲ رقمی مندرج در سریال اعتباری ثبت نام)، و همچنین شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام خود را برای انجـام امـوربعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبتنامی، مشاهده کارنامه مرحله اول، انتخاب رشته، مشاهده کارنامه نهایی و …) آزمون به دقت نـزد خـود نگهداری کنند

ضمناً داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام،

شماره پرونده+کد پیگیری

خـود را نیـز یادداشـت کنند. ۱- شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام، پس از پایان مراحل مختلف ثبت نام توسط سیستم به داوطلبان ارائـه خواهـد شـد.

پرینت ثبت نام

بـه داوطلبـان توصیه می شود از تقاضانامه ثبت نامی نهایی خود که بر روی آن شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام درج شده، پرینت تهیه کنند.

۲ -آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در گزینش دانشگاه پیام نور و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز است، باید سریال اعتباری به مبلغ ۱۱۰۰۰۰( یکصد و ده هزار ریال) را تهیه و بند مربوط را علامتگذاری کنند.

زمان”مهلت”ویرایش اطلاعات (یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶- لغایـت -یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶)

۳ -چنانچه پس از پایان مراحل ثبت نام (دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی ثبت نام) و یـا اتمـام مهلـت ویـرایش اطلاعـات، متوجه شدید که اشکالی در اطلاعات ثبت نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبت نام مجدد یا مکاتبه با این سازمان جداً خودداری شود و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان

در محدوده زمانی ثبت نام و ویرایش (۰۱/۱۱/۹۶ لغایـت ۰۸/۱۱/۹۶ (نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام شود)

شرایط اختصاصی برای داوطلبان ۱- داشتن دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حـداکثر تـا تـاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ اخذ شود یا داشتن مدرک کاردانی

کاردانی های فنی وحرفه ای حق شرکت دارند

۲- دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده هـای فنـی و حرف های وزارت آموزش وپرورش و همچنین آن دسته از داوطلبان مذکور که حداکثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۷ در مقطع کاردانی (فـوق دیـپلم) فارغ التحصیل می شوند، حق ثبت نام در آزمون سراسری را خواهند داشت. ۳- فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی به شرطی می توانند در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۷ شـرکت کنند کـه خـدمات قـانونی مقـرر را تـا تـاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ یـا ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ بـه پایـان برسـانند.
فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه های آموزشی غیر پزشکی حـداکثر تـا ۳۱/۶/۱۳۹۷ بـه شـرطی مـی تواننـد در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند که تعهدات و خدمات قانونی را انجام داده باشند.

مهلت انصراف دانشجویان فعلی

۵- دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۶ دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (بجز دانشجویان مشمول تبصره های ۲ و ۳ بنـد الف) چنانچه واجد دیگر شرایط مندرج در این دفترچه (مخصوصاً مقـررات نظـاموظیفـه) باشـند و حـداکثر تـا تـاریخ ۲۰/۱۲/۹۶ از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند، حق ثبتنام و شرکت در این آزمون را دارند.
۶- دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع موارد مرتبط آیین نامه آموزشی همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی) را اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حسـاب کامـل بـا مؤسسه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشـجویان وزارت ذیربـط و در صـورت نداشـتن مشـکل نظاموظیفه (برای برادران) حق ثبتنام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می تواننـد کلیـه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یکجا به انجام برسانند.

اگر۲باردردانشگاه دولتی”روزانه” قبول شده ایدحق شرکت ندارید

۷- بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سـتاد انقـلاب فرهنگـی وقـت)، متقاضـیانی کـه از سـال تحصـیلی ۶۴-۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمون های ورودی (دوره های روزانه) رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شـده باشـند، حـق ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت.
۸- پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶) اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز)، در صورت ثبت نام و شرکت در آزمـون سراسری سال ۱۳۹۷، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسـلامی، نیمـه حضـوری، پیـام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.

۹- دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد هستند.
۱۰- دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته اپتیک که قبل از سال ۱۳۸۹ پذیرفته شده باشند، درصورت شرکت در گروه آزمایشـی علـوم تجربـی و احراز نمره علمی و شرایط لازم، می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته بینایی سنجی ادامه تحصیل دهند.

****

کنکور ۹۷ برای‌ پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی ـ غیرانتفاعی‌ و همچنین کد رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در کنکور ۹۷ و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت‌نام از روز یکشنبه اول بهمن آغاز می‌شود و در پایان‌ وقت‌ روز یکشنبه هشتم بهمن ماه‌ ۱۳۹۶ پایان‌ می‌پذیرد. داوطلبان‌ می‌توانند در مهلت‌ مقرر براساس توضیحات اعلام شده برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ اقدام کنند.

الف) تکالیف داوطلبان‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون:

مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ (این دفترچه همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است).

خرید کارت اعتباری ثبت‌نام از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org.

مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی ذیل:

۱) کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ با عنوان رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

۲) کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ اخذ کرده اند.

تبصره: دارندگان مدرک پیش‌دانشگاهی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ باید طبق بند ۳ فوق اقدام کرده و دانش‌آموزان پیش‌ دانشگاهی سال جاری که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ فارغ‌التحصیل می‌شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ ۲۸ خرداد ۹۷ مراجعه کنند.

دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

متقاضیان ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، با دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون از پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، ضمن مطالعه دقیق آن برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیر ایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه ایثارگران که در این دفترچه راهنما درج شده است، در صورتی که دارای شرایط مندرج در دفترچه ‌باشند، می‌توانند به عنوان داوطلب در این آزمون ثبت‌نام کنند.

پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

تبصره ۱- با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

گروه آزمایشی پنجگانه

تبصره ۲- هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون می‌تواند متقاضی شرکت در یکی از گروه‌های پنجگانه آزمایشی شامل: گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبان‌های خارجی) شود.

تبصره ۳- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی (با توجه به توضیحات تبصره ۴ ذیل) ‌باشد، لازم است که به ازای هر گروه آزمایشی، مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت دارد.

نحوه ثبت نام درآزمایشی هنر و زبان خارجی

تبصره ۴- منظور از ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی بدین صورت است که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب یکی از گروه‌های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود؛ به عبارت دیگر، هیچ داوطلبی نمی‌تواند به طور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کند.

تبصره ۷- در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندی به رشته‌های دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران، به اطلاع می‌رساند که در صورت اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فوق، موضوع در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون یا در زمان انتخاب رشته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیش دانشگاهی های “تجدیدی”تاآخرشهریور وقت دارند

دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.

فنی وحرفه ای ها حق ثبت نام ندارند

دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی یا کاردانی هستند حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را ندارند و در صورت ثبت‌نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی: آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، موسیقی نظامی، نقاشی، نمایش عروسکی ، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه‌ آزمایشی هنر به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می‌پذیرد.

توضیحات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه‌های مربوط در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. به عبارت دیگر، این رشته‌ها از ردیف رشته‌های مربوط به پذیرش نیمه‌متمرکز خارج شده و اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های فوق در شهریور ماه سال ۹۷ همزمان با نتایج سایر رشته‌های متمرکز اعلام خواهد شد.

متقاضیانی که از سال‌ تحصیلی‌ ۶۳-۶۴ به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ (دوره‌ روزانه‌) رشته‌های تحصیلی متمرکز یا نیمه‌متمرکز پذیرفته‌ شده‌ باشند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت.

پذیرفته‌ شدگان‌ دوره‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۶ (اعم‌ از رشته‌های‌ متمرکز یا نیمه‌متمرکز) در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد.

بر اساس ضوابط، دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۶ دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صورتی می‌توانند در آزمون سراسری سال ۹۷ ثبت‌نام و شرکت کنند که اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام کنند.

داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقی خواهند شد.

داوطلبان، در صورت تمایل به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی، لازم است که با وارد کردن اطلاعات درخواستی نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی بر اساس دستورالعمل به شرح ذیل اقدام کنند:

الف- آن دسته از داوطلبانی که مشمول سوابق تحصیلی نیستند، اجازه ویرایش کلیه اطلاعات ثبت‌نامی خود را دارند.

ب- آن دسته از داوطلبانی که مشمول سوابق تحصیلی هستند، اجازه ویرایش اطلاعات خود را دارند؛ اما اجازه ویرایش اطلاعات سوابق تحصیلی را نخواهند داشت.

توجه: شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغییر در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق‌ نشریه پیک ‌سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (سایت سازمان) و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

 

آخرین اخبارکنکور

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش-مصاحبه بافارس/چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

براساس مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۶ اسفندماه، با توجه به درخواست داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، برای آخرین بار همانند آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) مطابق موارد ذیل انجام خواهد شد، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶)، سوال یکسان طرح خواهد شد.

یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام‌ قدیم

یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام‌ جدید (۳-۳-۶)

توجه: داوطلبان با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت کنند.

درباره نویسنده

2090مطلب نوشته است .

۱,۹۷۳ Comments on “شرایط استفاده از تبصره”پیش دانشگاهی وسوم “+راهنمای ثبت نام کنکور۱۳۹۸”

 • محدثه wrote on 23 مارس, 2017, 8:42

  سلام خسته نباشید.من پیش دانشگاهی رشته تجربی هستم.ما امسال ۱ تبصره داریم.میخواستم بپرسم میتونم از این تبصره برای امتحان” داخلی” مثل ریاضی استفاده کنم؟؟
  یافقط برای کشوری ها میشه تبصره زد؟؟

 • پیراسته فر wrote on 23 مارس, 2017, 9:33

  سلام محدثه خانم
  سال نویت مبارک
  بله میتوانید،فرقی نمیکنه
  اما خیلی عجیبه این کارتون ! چون درامتحانات داخلی معمولاً دبیران یه کارایی میکنن که دانش آموزدردروس داخلی نمره اش حداقل به۱۰برسد

 • محدثه wrote on 23 مارس, 2017, 10:13

  سال نوی شما هم مبارک
  ولی متاسفانه مدرسه ما حتی نمره مستمر رو هم بالاتر ازده به بچه هایی که واقعا نیاز به نمره دارند نمیدن.و اگه بادبیر هم صحبت کنیم بازهم فایده ای نداره

 • محمد wrote on 23 مارس, 2017, 15:25

  سلام روز بخیر سال نوتون مبارک ببخشین بنده امسال پیش دانشگاهیم … از تبصره میتونم برای فزیک که کشوری هست استفاده کنم ؟ یعنی فقط شرط استفاده ش اینه که نمره فزیک پایانیم بین ۷ و ۱۰ باشه ؟ مثلا نمره پایین تر بگیرم نمیتونم ازش استفاده کنم ؟ نوبت اول ۱۹ بودم

 • پیراسته فر wrote on 23 مارس, 2017, 15:58

  سلام محمدآقا
  سال ۹۶برشمامبارک
  وقتی نمره ترم یکت۱۹است دیگه چرانگرانی! ودرفکرتبصره ؟

  وامااگرنمره سالانه ات کمتراز۷نباشد(فقط یک درس)سیستم خودبخودبرایت قبولی صادرمی کند

 • عرفان wrote on 20 آوریل, 2017, 17:32

  سلام
  من پیش دانشگاهی هستم و سال سوم از تبصره استفاده کردم امکانش هست در صورت لزوم امسال هم از تبصره استفاده کرد؟!

 • پیراسته فر wrote on 20 آوریل, 2017, 18:29

  سلام آقاعرفان
  سال سوم(تبصره)هیچ ربطی به پیش دانشگاهی نداره
  اماشماچرا”تنبلی”راپیشه کردی!؟
  بجای برنامه ریزی برای تبصره ،برنامه ریزی بکن برای درسخوندنت

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 17:27

  بله

 • عرفان wrote on 21 آوریل, 2017, 13:17

  چشم حتما ممنونم از پاسخگویی تون
  درس رو که می خونیم و به امید خدا نیاز به تبصره هم نداشته باشیم
  بازم ممنونم

 • زهرا wrote on 25 آوریل, 2017, 8:25

  سلام ببخشید من سال سوم گرافیکم سال دوم درس ریاضی و ادبیات رو ۹٫۷۵شدم شهریور ک امتحان دادم بازم ۹٫۷۵شدم و قبول نشدم امثال اگر همه درسامو قبولی بگیرم اون دوتا رو تبصره میتونم بزنم
  بعد یه سوال اگر تبصره بزنم نیازی نیست شهریور دوباره بیام ؟ و تو کنکورم ک مرداد هست مشکلی ایجادمیکنه؟

 • پیراسته فر wrote on 25 آوریل, 2017, 9:49

  سلام زهراخانم
  اونابصورت خودکاردرسیستم بعنوان قبولی محسوب میشوند،فقط درقسمت ملاحضات درجلوی ان ۲درس نوشته میشه”تبصره”
  واما تبصره هیچ تأثیری درکنکورنداره…همانطورکه درخواستگاری نمی پرسن که قبولیت باتبصره بوده یا خردادیه یاشهریوری ویادیماهی!!!

 • محمد علی wrote on 1 می, 2017, 16:00

  سلام خسته نباشید از اونجایی که نمره سالانه هر درس با این فرمول محاسبه میشه مستمر اول با ضریب یک + پایانی اول با ضریب دو + مستمر دوم باضریب یک + پایانی دوم با ضریب شش – تقسیم بر ده  چن تا سوال داشتم اول  این که در صورت استفاده از تبصره نمره بالای هفت دانش آموز به ۱۰ تبدیل میشه یا به میزانی که برای قبولی نیاز داشته باشه ؟ چون ممکنه دانش آموزی حتی با اخذ نمره ۱۰ در امتحان پایانی خرداد طبق فرمول بالا نمرش به ۱۰۰ نرسه و اینکه اگر دانش آموزی با اخذ نمره زیر ۱۰ در امتحان پایانی جمع نمرات و ضرایبش بیشتر از ۱۰۰ باشه قبول محسوب میشه یا حتما باید نمره ۱۰ رو در امتحان پایانی درس مربوطه بیاره ؟در واقع ( منظور از بالای هفت بودن مربوط به نمره سالانه است یا به نمره پایانی؟) با تشکر

 • پیراسته فر wrote on 1 می, 2017, 17:03

  سلام آقامحمدعلی
  این رمانی که شمانوشتید! من متوجه نشدم چی خواستی ،سؤالت چیست!؟
  خلاصه ومختصرومفیدسؤالتوبکن

 • amir hossein nazari wrote on 5 می, 2017, 13:03

  .salam.khaste nabashid man sale sevome ensani hastam dar sale dovom darse tarikh adabiat ro natonestam ghabol sham-barye shahrivar ham natoonestam emtehan bedam-mikhstam bedonam emsal mitoonam in dars ro tabsare bezanam ya na

 • پیراسته فر wrote on 5 می, 2017, 15:55

  سلام آقاامیر
  اگرنمره سالانه ات۷ویا بالاتراز۷باشدمیتونید

 • محمد علی wrote on 5 می, 2017, 15:41

  با عرض سلام و خسته نباشید مجدد رک و پوسکنده سوال من اینه که شرط استفاده از تک ماده اینه که نمره سالانه دانش آموز بالای هفت باشه ؟ یعنی اگه دانش آموزی در خرداد نمره ۱۰ رو کسب کرد اما طبق فرمول مربوطه نمره سالانه ش به ۷ نرسید نمیتونه از تک ماده استفاده کنه ؟ 

 • محمد مهدی wrote on 6 می, 2017, 10:01

  سلام خسته نباشید

  من پیش دانشگاهی هستم
  . درس ریاضی رو مستمر اول:۱۳ و پایانی اول ۸ و مستمر دوم ۱۰ گرفتم . میخواستم بدونم باچه نمره ای بدون تبصره قبول میشم و با چه نمره ای با تبصره؟ممنون میشم اگه جوابمو بدید

 • پیراسته فر wrote on 6 می, 2017, 11:28

  ۱۲ضربدریک +(۸ضربدر۲)+۱۰=میشود۳۸
  ۳۸رااز۱۰۰کم می کنیم میشود۶۲
  اگر۶۲راتقسیم بر۶بکنیم می شود۱۰،خرده ای که قبول محسوب میشوید
  که نمره سالانه ات میشه۱۰ونیم

 • محمد مهدی wrote on 6 می, 2017, 11:42

  آقای پیراسته فر یعنی اگر من باتوجه فرمایش شما ۱۳ضربدر یک+۸ضربدر۲+۱۰ که میشود ۳۹
  و۳۹را از ۷۰ کم کنیم میشود۳۱
  که۳۱ تقسیم بر۶ میشود۵
  ……… یعنی اگر من در پایانی دوم ۵ بگیرم میتونم با استفاده از تبصره قبول شوم و شهریور امتحان ندم؟

 • پیراسته فر wrote on 6 می, 2017, 12:05

  مهدی جان چرااینقده بی دقتی!؟
  من که گفتم ..توضیح دادم
  که برای قبولی درپیش دانشگاهی نمره ورقه “نهایی”ملاک نیست،بلکه نمره سالانه ملاکه

 • محمد مهدی wrote on 6 می, 2017, 11:58

  و اینکه اگر نمره سالانه درس بالای ۷ باشه میشه با استفاده از تبصره قبول شد و شهریور امتحان نداد
  یا هم نمره برگه و هم نمره سالانه؟
  پیش دانشگاهی

 • پیراسته فر wrote on 6 می, 2017, 16:25

  مهدی جان
  برای -ملاک نمره سالانه (۱۰)است ،(برعکس دروس نهایی “سال سوم”که حتماً بایدنمره ورقه ۷باشد)
  پس آن مثالی که زدی(۵هم بگیری)قبولی

 • محمد مهدی wrote on 6 می, 2017, 12:14

  اقای پیراسته فر ببخشید انقد سوال میکنم ولی ریاضی ما امسال نهایی نیست (پیش دانشگاهی هستم)

 • محمد مهدی wrote on 6 می, 2017, 13:59

  اقای پیراسته فر خواهش میکنم جوابمو بدید
  خیلی برام مهمه
  ممنون

 • علی wrote on 6 می, 2017, 16:54

  سلام آقا ببخشید
  من سوم تجربی هستم نوبت اول نمره فیزیکم بد شد و نوبت دوم اگه ۷ بیارم روی برگه ولی نمره سالانه ام کم باشه نمیتونم تبصره کنم ؟؟

 • پیراسته فر wrote on 6 می, 2017, 19:36

  علی آقاسلام
  بدشد!یعنی چه درسؤال باعددورقم حرف میزنن
  ولی اگه نمره سالانه ات به ۱۰نرسیدقبول محسوب نمیشی دران درس

 • علی wrote on 7 می, 2017, 1:39

  خوب پس با این حساب باید نمره نوبت دوم کتبی را ۱۱ به بالا بگیرم

 • علی wrote on 7 می, 2017, 10:41

  آقا ببینید بنده واقعیتش نوبت اول یه مشکلی برام پیش اومد اونجوری که میخواستم نخوندم گرفتم ۶ مستمرم داد بهم ۷ حالا نوبت دوم با مستمر باید چند بگیرم تا بشه تک ماده کرد ؟؟

 • علی wrote on 7 می, 2017, 12:40

  با سلام من سال سوم ریاضی رو ۳ شدم وتک ماده کردم امسال که پیش هستم اگر ریاضی رو زیر ۷ بشم باید شهریور امتحان بدم یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 7 می, 2017, 12:45

  سلام علی آقا
  تک ماده سوم ارتباطی به پیش دانشگاهی نداره
  اگرنمره سالانه پیش ، به هفت برسه(بااعمال تبصره)قبولی
  نمره ورقه ملاک نیست-فقط نمره سالانه
  ضمناً درسال سوم ریاضی ۳نشدی وحتماًبامحاسبات دیگرنمرات (مستمراول ودوم ونمره ورقه ترم اول”سالانه”به۷رسیده

 • علی wrote on 7 می, 2017, 13:47

  ببخشید که دوباره سوال میکنم چون شما تنها کسی هستید که کمک میکنید من معنی این تبصره رو درست متوجه نمیشم ولی میشه راهنمایی کنید

  تبصره : چنانچه دانش آموز واحدهای آ موزشی ایثارگران از کلیه درسهای دوره پیش دانشگا هی رشته مربوط نمره قبولی کسب کرده باشد ودریک عنوان درسی آ خرین نمره وی ۷وبیشتر ومعدل کل وی حداقل۱۰باشد نیز فارغ التحصیل دوره پیش دانشگا هی شناخته خواهد شد. (۱)

  آخرین نمره یعنی چی؟ دبیرستان ما شاهد هست

 • پیراسته فر wrote on 7 می, 2017, 16:32

  علی جان سلام
  نمره آخر،همون نمره امتحان آخر درهمون درسه
  یعنی اگرریاضی را۳بارامتحان دادی ونمره لازم را نگرفتی(سومین نمره میشه آخرین نمره)
  این سه امتحان هرکدام نمره سالانه است منظور

 • ندا wrote on 9 می, 2017, 7:25

  سلام ببخشید من پیش تجربی هستم وامروز امتحان ریاضی دادم با محاسبات خودم ریاضیمو ۳میشم مستمر هم فکر کنم معلمم ۱۰بده من شهریوری شدم؟

 • ندا wrote on 9 می, 2017, 7:27

  نوبت اول هم ۱۰/۷۵شدم با مستمر۱۵

 • پیراسته فر wrote on 9 می, 2017, 7:35

  سلام نداخانم
  مجموع نمرات سالانه این درست۵۲/۵میشه که تقسیم بر۱۰بشه نمره سالانه ریاضی میشه ۵وخرده ای
  بعدش اعتراض ورقه میکنی ،احتمالاًکم وکسریهات رفع میشه وبه۷میرسه که مشمول تبصره بشی
  اماامیدوارم این تبلی راباخودت به دانشگاه نبری!

 • ندا wrote on 9 می, 2017, 7:42

  سلام خیلی ممنون یعنی نمره برگه ی ریاضیم به ۷برسه؟
  معلممون عمرا اضافه کنه اماشاید یه وقت ۴یا ۵بشم چون خواستم برگمو تصحیح کنم به خودم حداقل نمره را دادم

 • Ghazaleh wrote on 9 می, 2017, 7:46

  سلام و خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم
  من سال چهارم هستم و ترم اول زبان رو ٧ شدم و برای ترم دوم اگر برشم ٩/٢۵  میتونم تبصره بزنم؟

 • پیراسته فر wrote on 9 می, 2017, 10:31

  سلام غراله خانم
  دخترم! مستمراول ودومت؟

 • Ghazaleh wrote on 9 می, 2017, 7:48

  نمره مستمر هم فکر نکنم بالا تر از ١١.١٢ بده
  چقدر نمره برای قبولی کم دارم؟

 • Ghazaleh wrote on 9 می, 2017, 14:45

  مستمر اول ١١ مستمر دوم ١١،١٢ فکر کنم

 • پیراسته فر wrote on 9 می, 2017, 16:44

  غزاله جان سلام
  دخترم نمره سالانه ات میشه۹
  یعنی بایه اعتراض میتونی به قبولی برسونی
  وگرنه مشمول تبصره میشی وسیستم برات قبولی صادرمیکنه

 • مائده wrote on 10 می, 2017, 16:18

  سلام خسته نباشید..من سال سوم هندسه۲ و حسابان از تبصره استفاده شد…امسال ک پیش دانشگاهی هستم میشه از تبصره توی هندسه تحلیلی و دیفرانسیل استفاده کرد؟هندسه نهایی نیست و دیفرانسیل نهایی ست.
  کلا چند تا تبصره امسال میشه استفاده کرد؟

 • پیراسته فر wrote on 10 می, 2017, 17:49

  مائده خانم سلام
  تبصره سال سوم هیچ ربطی با پیش دانشگاهی نداره/یعنی انگارتو سال سوم تبصره نزدی
  فقط یه درس(درپیش دانشگاهی)هردرسی باشه
  سال سوم چهارتا-۲تانهایی +۲تاداخلی

 • پیراسته فر wrote on 19 جولای, 2017, 16:59

  سلام مائده خانم
  پیش فقط یک تبصره داره(نهایی یا داخلی)
  تبصره سال سوم ربطی به پیش نداره
  ودیگراینکه(من شنیده بودم اگه..)درست نشنیدی ویا ازآگاهان نشنیدی،..نشان به این نشان که اگرهمه چیز راحواست میذاشتی ،درست می شنیدی دیگه نه نیازی به تبصره بسال ۳ ونه نگاهت به “پروژه”تبصره سال چهارم!

 • مائده wrote on 10 می, 2017, 17:55

  آخه من شنیده بودم اگه سال سوم از تبصره استفاده کنی دیگ نمیتونی سال چهارم ازش استفاده کنی توی اون درس…پس این غلطه؟
  و توی سال چهارم نهایی بودن یا نبودن امتحان ربطی به استفاده از تبصره نداره؟

 • پیراسته فر wrote on 10 می, 2017, 18:37

  ربطی نداره مائده!

 • محمد علی wrote on 11 می, 2017, 9:45

  با عرض سلام و خسته نباشید من مجدد سوالمو تکرار میکنم برای قبولی در سال سوم نمره سالانه و نمره ورقه در امتحانات نهایی هر دو باید بالای ۷ باشن تا فرد بتونه از تبصره استفاده کنه ؟ یا ملاک فقط نمره سالانه ست؟

 • پیراسته فر wrote on 11 می, 2017, 9:57

  سلام برمحمدعلی
  برای قبولی نمره ۷درورقه نهایی ملاکه ،امابرای تبصره زدن،نه
  یعنی اگرهرنمره ای درورقه نهایی بگیری که با احتساب نمرات مستمراول ودوم وپایانی اول،نمره ات به ۷رسیده باشد،شماقبول محسوب می شود(بااستفاده ازتکماده=تبصره)
  درسال سوم هردانش آموزمیتواند۴درس را بزند-حق استفاده ازتبصره رادارد(۲تانهایی و۲تاداخلی)

 • رضا wrote on 11 می, 2017, 18:17

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما؛ من پیش دانشگاهى هستم و ریاضى ترم اول ١٧ گرفتم و مستمر ترم اول ١٨ و مستمر ترم دوم هم ١۵ گرفتم. و نمره ورقه ترم دوم ریاضیمو به دلایلى (مریض بودم) ٣ گرفتم. میخواستم بدونم با استفاده از تبصره قبول میشم یا میمونم برا شهریور؟؟

 • پیراسته فر wrote on 11 می, 2017, 18:33

  سلام رضاخان!
  جمع نمراتت۷۳می شود که نمره سالانه ات۷وخرده ای میشه
  پس دراینصورت شما بااستفاده ازتبصره قبول محسوب می شوید.سیستم خودش گواهی قبولی برات صادرمیکنه

 • علیرضا wrote on 12 می, 2017, 10:04

  سلام. من برادرم سال چهارم تجربیه نوبت اول درس ریاضی رو بخاطر مریضی امتحان نداد و الان هم بخاطر مشکلاتی دوباره نمیتونه درس ریاضی رو امتحان بده. ولی بقیه درساش نمره هاش خیلی بالاست مثلا تا الان زمین و شیمی و زبان بالای ۱۹ میگیره نوبت اول هم همه درسا بالای ۱۸ شده بود. الان برای قبولی دانشگاه مشکلی پیش میاد؟ خواهشا جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 12 می, 2017, 10:40

  سلام برعلیرضا
  نمرات درس ریاضی درامتحانات(ترم اول ومسمتراول ودوم )چندشده؟

 • علیرضا wrote on 12 می, 2017, 10:49

  نوبت اول امتحان نداد . بعد جای نمره مستمر و نوبت اول تو کارنامه نوشته بودن (موجه) . مستمر نوبت دوم ۱۲

 • پیراسته فر wrote on 12 می, 2017, 11:11

  به اداره اموزش وپرورش مربوطه(واحدامتحانات ویاواحدمشاوره)مراجعه کنید

 • علیرضا wrote on 12 می, 2017, 11:36

  منظورم اینه که اگه شهریور امتحان بده ، چقدر امکانش هست که برای ثبت نام دانشگاه دیر بشه؟ یا اشکالی پیش نمیاد. یعنی تا حالا شده کسی یه درس رو شهریور پاس کنه و قبول بشه کنکور هم قبول بشه ولی برای ثبت نام دانشگاه دولتی دیر بشه

 • پیراسته فر wrote on 12 می, 2017, 16:40

  سلام
  اگربرای شهریورقبول بشه که برای ثبت نام دردانشگاه مشکلی نخواهدداشت
  امااگردشهریورهم نتونه قبول بشه(حتی باتبصره)ازثبت نام دردانشگاه های دولتی محروم میشه

 • علی wrote on 12 می, 2017, 12:31

  سلام خسته نباشید ببخشید من پیش دانشگاهی هستم و فردا امتحان شیمی داخلی دارم..من اصلا برای فردا به هیچ وجه اماده نیستم میترسم نتونم ۱۰ بگیرم…امتحان بدم یا بزارم برای شهریور؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 12 می, 2017, 13:11

  سلام علی آقا
  اطلاعات درسیتوبده
  شیمی رادرترم اول و۲مستمر.چندگرفتی؟نمره
  تنبلی روهم بزارکنار

 • پیراسته فر wrote on 12 می, 2017, 16:36

  سلام برعلی
  امتحان بده .خلاص
  مگرچه امتیازی داره که میخاه بزاری شهریور!الا اینکه برحرص وجوش هات افزوده بشه
  نهایتاً به ۷برسونی(بااحتساب نمرات ترم اول و۲مستمر)

 • علی wrote on 12 می, 2017, 12:51

  سلام ببخشید من از یه معلم پرسیدم گفتند با مستمر نوبت دوم و نهایی را ضرب در چهار میکنیم بعد تقسیم بر ۵ اگه به ۷ رسید میشه تک ماده کرده
  آیا راست گفتن؟؟
  در ضمن من سوم دبیرستانم

 • علی wrote on 12 می, 2017, 14:22

  لطفا جواب بدین؟؟

 • علیرضا wrote on 12 می, 2017, 14:41

  سلام ممنون میشم جواب سوالم رو بدید.

 • علي wrote on 14 می, 2017, 10:08

  سلام..ببخشید من مستمر نوبت اولم ۱۵ نمره نوبت اول ۱۳مستمر نوبت دوم هم ۱۵ هست..متاسفانه امروز معلم ریاضی بهم گفت نمرت تو برگه ۵  شده…الان کلاً بهم ریختم قبول میشم یا نه؟؟؟رشتم هم پیش تجربی …لطفا جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 14 می, 2017, 11:14

  سلام علی آقا
  اگرفقط همین درس راخراب کردی
  نمره سالانه ات حدود۸/۵میشه وبااستفاده ازتبصره قبولی

 • کامران wrote on 14 می, 2017, 14:32

  برای چند درس می تونم از تبصره استفاده کنم (پیش) ؟

 • پیراسته فر wrote on 14 می, 2017, 16:24

  سلام آقاکامران
  جواب:یک

 • علی wrote on 14 می, 2017, 14:56

  سلام. من سال سوم انسانی ام و از سال اول ریاضی و فیزیک رو پاس نکردم ونمره ام بالای ۷ شده با این حال میتونم از تبصره استفاده کنم؟ (توروخدا جواب بدید)

 • پیراسته فر wrote on 14 می, 2017, 16:24

  سلام علی آقا
  بله میتوانید

 • علی wrote on 15 می, 2017, 6:09

  مرسی. راستی شما مشاور تحصیلی هستید؟

 • هستی wrote on 15 می, 2017, 6:30

  سلام خسته نباشید من ترم اول زبان ۱۰٫۵ ومسمتر ترم اول۱۶ شدم اما ترم دوم برگه رو ۵٫۷۵ ومستمر رو حداقل۱۰یا ۱۱ میشم خواستم بپرسم من شامل تبصره میشم؟

 • پیراسته فر wrote on 15 می, 2017, 10:18

  سلام برهستی!
  نمره سالانه زبانت۸/۵میشه وبااستفاده ازتبصره قبولی(اگردروس دیگررانمره کمتراز۱۰نداشته باشی)

 • سادات wrote on 17 می, 2017, 6:17

  سلام من پیش دانشگاهی هستم میخوام حتما قبول شم که ان شاالله کنکور قبول شدم برم دانشگاه . بعضیا میگن پیش دوتا تبصره داره درسته؟ بعد میشه برای نهایی ها هم استفادش کرد؟

 • پیراسته فر wrote on 17 می, 2017, 9:11

  سلام خانم سادات
  من آن بعضی هارونمیشناسم
  تاآنجایکه من می دونم پیش دانشگاهی یه تبصره داره

 • مبین wrote on 18 می, 2017, 13:27

  منه ساده که فکر میکردم مثل سال سوم ۲درس نهایی ۲درس غیر نهایی رو میشه تبصره زد

  تازه من سال سوم رو بدون تبصره و امتحانات شهریور قبول شدم امسال هم پیش خودم فکر میکردم زیست و فیزیک که نهاییه تبصره بزنم ببخشید آقا/خانم پیراسته فر اگه درسی رو تبصره بزنیم تو قبولی کنکور تاثیری داره یا نه

 • پیراسته فر wrote on 18 می, 2017, 20:15

  سلام مبین خانم
  تأثیری درقبولی دانشگاه نداره

 • دانش اموز کنکوری wrote on 20 می, 2017, 5:18

  سلام خدمت جناب پیراسته فر
  بنده تا الان فکرمیکردم تبصره پیش دانشگاهی شامل ۲تا نهایی و ۲تا غیرنهایی میشه, الان که متوجه شدم اینطور نیست, شدیدا دچار ترس شدم.
  در دروس ریاضی و فیزیک و زیست دچار مشکلم..
  امتحان ریاضی داده شده و احتمالا نمره نهاییش پاس شده محسوب میشه با در نظر گرفتن شرایط مطلوب!!!
  ولی درمورد زیست و فیزیک, بنظر شما کدام درس را راحت تر میشه با خوندن سوالات نهایی به حد مطلوب رساند؟؟؟؟؟؟
  با تشکر از پاسخگوییتون

 • پیراسته فر wrote on 20 می, 2017, 5:29

  سلام
  مصطفی جانم!من که نمیدونم”مطلوبت”چیه!
  چه بساممکنه “مطلوب”یکی برای دیگری “نامطلوب”باشه
  لطفاً حضوری پیش مشاورمدرسه ات برو ومشکلات ومسائل خودت رامطرح کن

 • دانش اموز کنکوری wrote on 20 می, 2017, 5:57

  عرضم به حضورتون که منظور از مطلوب, قبولی هست….
  همونطور که گفتم ریاضی که امتحانش داده شده, باتوجه به نمرات قبلی پاس میشه(فرموده بودین اگر نمره کل بالای ده باشه قبولیم؟ یعنی ممکنه نمره امتحان اخرم زیر ده باشه ولی مجموعا بالای ده)
  درمورد زیست و فیزیک میخواستم بدونم کدومشون رو میشه با مطالعه امتحانات نهایی سالهای پیش،تا حد خوبی یادگرفت و پاس کرد؟
  متاسفانه مدرسه مشاور خوبی نداره, اگر جواب بدید ممنون میشم

 • دانش اموز کنکوری wrote on 20 می, 2017, 13:26

  پاسخ نمیدین؟🙈
  عجله دارم

 • پیراسته فر wrote on 20 می, 2017, 14:35

  آقامصطفی!اگه عجله داری میتونین تشریف ببرید!
  واماکارشما یک جلسه کامل حضوری میطلبه

 • دانش اموز کنکوری wrote on 20 می, 2017, 17:22

  ناراحتتون کردم؟ ببخشید
  کسی نیست اینجا که برم جلسه حضوری…
  امیدوار بودم شما جواب بدین
  یعنی گفتن کلمه ی یکی از دو درس زیست یا فیزیک, به جلسه حضوری نیاز داره؟؟؟؟ شما در نظر بگیرین شخصی که هردو رو صفردرصد بلده…
  کدومش قابل یادگیری در حد پاس شدنه؟ با خوندن جزوات امتحان نهایی گذشته.
  + بجز موضوع بالا, این رو هم پرسیدم که اگر نمره امتحان ریاضی خرداد زیر۱۰ و مجموع کل نمرات ریاضی سالانه ام بالا ده باشه,ریاضی پاس شده؟

 • پیراسته فر wrote on 20 می, 2017, 17:33

  سلام آقامصطفی عزیز
  فیزیک مشکل تره/زیست راآسونتره
  جواب سوال دوم:
  هرنمره ای خرداد”ورقه”بگیری ،فقط بایدنمره سالانه ات به ۱۰برسد(برای قبولی)یعنی نمره ورقه ملاک نیست

 • دانش اموز کنکوری wrote on 21 می, 2017, 5:09

  متشکرم اقای پیراسته فر

 • محمد wrote on 21 می, 2017, 15:08

  سلام خدمت شما.
  ببخشید شیوه محاسبات نمرات دروس نهایی سال چهارم هم مثل سال سومه؟ملاک قبولی چیه؟نمره سالانه؟ یا جمع نمره برگه و نمرات سالانه؟

 • پیراسته فر wrote on 21 می, 2017, 16:38

  سلام آقامحمد
  نحوه محاسبه نمره سالانه اینگونه محاسبه می شود
  جمع ۲نمره مسمتر(اول ودوم)+ضریب نمره امتحانی اول+نمره خردادضربدر۶ حاصل تقسم بر۱۰ حاصلش می شودنمره سالانه همون درس
  بتعبیردیگر:نمره مستمراول رابانمره مستمردوم جمع می کنیم،
  بعدنمره ورقه ترم اول را ضربدر۲می کنیم
  بعدنمره ورقه خردادراضربدر۶می کنیم
  حاصل راباهم جمع می کنیم
  درآخرهمه اینهاراتقسیم بر۱۰می کنیم
  حاصل این می شودنمره سالانه

 • حمید wrote on 22 می, 2017, 12:34

  سلام سوم کامپیوتر هستم فنی حرف ای

  میخاستم ببینم اگر من در ریاضی و زبان را تک ماده کنم از معدلم که کم میشه مثلا معدل من ۱۴ است با دوتا درس تجدیدی اگر این دوتا درس را تک ماده کنم معلدم همون ۱۴ می مونه یا میاد زیر ۱۴
  خواهش میکنم زود جوابم‌را بدید؟؟؟؟

 • حمید wrote on 22 می, 2017, 12:36

  لطفا زود جوابم را بدید

 • حمید wrote on 22 می, 2017, 12:39

  چون مدرسه بهم گفت اگر هر درسی را تک ماده کنی ۲۰ صدم از معدلت کم میشه میخاستم ببینم راسته یا دروغه به معدل کاری داره تک ماده

 • پیراسته فر wrote on 22 می, 2017, 14:24

  حمیدجانم سلام
  معدل براساس نمرات شماست-نه افکار وسلایق مسؤلین مدرسه ات
  یعنی نمراتت معدلت را شکل می دهند.
  شما به آن آقایان پروفسورتوجه نکنید!

 • حمید wrote on 22 می, 2017, 17:24

  سلام یعنی اقای پیراسته فر
  دیگه ربطی به معدل نداره تک ماده یعنی کم‌نمیشه ؟؟

 • پیراسته فر wrote on 22 می, 2017, 17:54

  حمیدجانم
  من چطوری بگم؟!
  معدل حاصل نمراتت دردروسه(چه باتبصره وچی باقبولی عادی)
  هیچ چیزدیگه نقشی درمعدلت نداره
  تو دانشگاه هم ازت نمی پرسند که باتبصره قبول شدی ویا بی تبصره
  هنگام خواستگاری هم چنین سؤالی ازطرف خانواده نامزدت پرسیده نمیشه!

 • حمید wrote on 22 می, 2017, 17:25

  از معدل دیگه کم نمیشه چیزی؟؟؟

 • میترا wrote on 23 می, 2017, 16:46

  سلام خسته نباشین
  من سال چهارم انسانی هستم و تا حالا خدارو شکر هیچ تبصره ای نزدم
  امتحانات نهایی و داخلی به چه صورت هست برای شرط تبصره
  یعنی داخلی چند تا میتونیم بزنیم و نهایی چند تا ؟
  ممنون میشم جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 23 می, 2017, 17:14

  سلام میتراخانم
  سال چهارم(پیش دانشگاهی)فقط میتونی یک تبصره استفاده کنی”هردرس” وملاک فقط رساندن نمره سالانه آن درس موردنظربه ۷ وبالاتراز۷″تازیر۱۰″است
  البته درصورتیکه غیرازاین درس هیچ درسی راکمترازده نداشته باشی”سالانه را”

 • میترا wrote on 24 می, 2017, 8:29

  ممنونم
  منظورتون از هر درس یعنی چی؟

 • پیراسته فر wrote on 24 می, 2017, 9:13

  سلام
  میتراخانم
  من فارسی گفتم!
  هردرس یعنی هردرسی را که درسال چهارم هست”دارید” را میتونید یکی راانتخاب کنید

 • ارمان wrote on 24 می, 2017, 10:53

  سلام خدمت شما.من امسال سال اخری هستم سوم هستم می خواستم ببینم که چندتا میتونم تک ماده بزنم ؟ بعد زیره چند دیگه نمیشه تک ماده زد؟ من شرایطشو خوندم چیزی نفهمیدم.ولی مستمر های مارو خوب دادن .یعنی با یه هفت پاس میشیم.میخواستم ببینم زیره ۷ هم میشه یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 24 می, 2017, 15:01

  آرمان جانم سلام
  سال آخریعنی چه؟
  معمولاً پیش دانشگاهی را سال آخرمیگن
  رشته وسال تحصیلی تان رابگید

 • میعاد wrote on 24 می, 2017, 17:48

  سلام من پیش دانشگاهی هستم و زیست رو ترم اول کلا ۱۲ گرفتم ترم دوم ۵ بگیرم و مستمر ۱۴ گرفتم میتونم بزارم تبصره؟؟؟؟
  راستی من تا حالا هیچ درسی رو تبصره نزاشتم این کمکی نمیکنه که امسال بیش از یک تبصره داشته باشم؟؟؟؟
  ممنوت

 • پیراسته فر wrote on 24 می, 2017, 18:06

  سلام آقامیعاد
  کلاً۱۲گرفتی یعنی چه!؟
  ودیگراینکه برای محاسبه نمره سالانه یک درس باید۴نمره داشته باشی(مستمر اول ،مستمردوم،نمره امتحان اول ودوم)
  واما فقط میتونی یک درس راتبصره بزنی،حتی اگرتاحالا شاگرداول مدرسه ات بوده باشی

 • Sina wrote on 24 می, 2017, 20:20

  سلام
  من کارم خیلی ضروریه لطفا کمک کنید.
  من نوبت اول مستمر و امتحان بیست.با مستمر ترم دوم اونم بیست. به دلایلی نتونستم بخونم بره نهایی ریاضی جمع کل نمرم تا الان ۸۰ میشه.باید در نهایی سال سوم چند بگیرم تا تبصره یا قبولی بشه . ۳ یا ۴ کافیه؟

 • پیراسته فر wrote on 24 می, 2017, 20:44

  سلام سیناجان
  شماسه ونیم هم بگیری بااستفاده ازتبصره قبول محسوب میشی
  اگربه ۷برسونی بدون تبصره قبولی

 • Mehri wrote on 24 می, 2017, 22:08

  سلام 
  میخواستم بدونم اگه روی برگه ٧بشی بدون تبصره قبول میشیم
  چون من دی ماه امتحان دادم ،و فک نمیکنم ترم اول مستمر داشته باشم ،ایا با نداشتن مستمر درسی که نمره ٧روی برگه اوردم بامستمر ٢٠ترم دوم 
  قبول میشم یا نه 
  چون شنیدم برای قبولی حتما باید روی برگه ١٠بشم 

 • Mehri wrote on 24 می, 2017, 22:35

  سلام 
  میخواستم بدونم اگه روی برگه ٧بشی بدون تبصره قبول میشیم
  چون من دی ماه امتحان دادم ،و فک نمیکنم ترم اول مستمر داشته باشم ،ایا با نداشتن مستمر درسی که نمره ٧روی برگه اوردم بامستمر ٢٠ترم دوم 
  قبول میشم یا نه 
  چون شنیدم برای قبولی حتما باید روی برگه ١٠بشم 
  پیش دانشگاهی هستم

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 5:12

  سلام
  ملاک تبصره زدن(درپیش دانشگاهی)رسانده نمره سالانه به ۷است

 • رضا wrote on 25 می, 2017, 9:01

  خسته نباشید . من سومم میخواستم بدونم اگه جمع نمرات سالانم ۷ نشه نمیتونم تبصره بزنم ؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 9:10

  سلام رضاجان
  اگردرمحاسبات(نمرات ۲مستمرو۲نمره امتحانی)نمره سالانه درس موردنظربه ۷برسد ازتبصره محروم میشی

 • مهسا wrote on 25 می, 2017, 9:49

  سلام من سال سوم گرافیکم امروز امتحان طراحی داشتم حالم بد شد نتونستم خوب پاس کنم حس میکنم نتونم ۱۴ که نمره قبولیه بگیرم اگر نتونم میتونم تبصره بزنم؟چون درس تخصصی و نهاییه به نظرتون میشه تبصره زد
  اگر تشه و من شهریور بیام و قبول شم ولی مرداد که کنکور دارم میتونم کنکور بدم و اگر قبول شدم برم دانشگاه یا نمیشه

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 14:55

  سلام مهساخانم عزیز
  دخترم همانطورکه خودت بچه تیزی هستی تخصصی هاتون تبصره نداره،اگرخردادنتونستی ثبول بشی،درشهریور قبول میشی وقبولی شهریورهیچ مشکلی درکنکورت بوجودنمیاره
  اینقده حرص هم نخور باخیال راحت بشین درسهاتو بخون که انشاءالله رشته موذددلخواهتو دردانشگاه قبول بشی که میشی(انشاءالله)

 • ابوالفضل.bjz wrote on 25 می, 2017, 11:31

  سلام‌من هنرستان بزرگسالان درس میخونم و درس ریاضی نمره قبولی نگرفتم و سه ترم امتحان دادم ولی قبول نشدم و نمره ام کمتر از ۷ بوده و سه روز دیگه امتحان دارم اگه نمره ۷ بشه قبول میشم؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 14:57

  سلام برابوالفضل
  فقط دروس تخصصی رانمیتونی تبصره بزنی -بقیه را که نمره ات راکه به۷رسوندی بااستفاده ازتبصره قبولی

 • میعاد wrote on 25 می, 2017, 11:41

  سلام کسی که با تبصره پیش دانشگاهی رو قبول بشه با کسی که بدون تبصره قبول بشه تفاوتی داره؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 15:01

  سلام
  میعادجانم
  نگفتی این تفاوت -منظورت کجا س!
  ولی اگردانشگاه هست،نه فرقی نمیکنی باقبولی .
  وبرای خواستگاری هم خانواده نامزدت نمی پرسن که باتبصره قبول شدی ویا بی تبصره!
  اما ممکنه دوستان حسودت یه چیزایی بگن

 • درنا wrote on 25 می, 2017, 12:33

  سلام من دیپلم کامپیوتر هستم و برای شرکت در کنکور ۹۶ دارم پیش دانشگاهی تجربی میخونم چندروز پیش امتحان دینی نهایی داشتم اما متاسفانه نمره برگم ۶ میشه اما مستمر۲۰ خداستم بپرسم ایا قبول میشم یا نه؟ باید حتما تبصره بزنم؟اصلا میشه تبصره بزنم؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 15:06

  دریاجان سلام
  دخترعزیزم بااین توضیحات شما ،میشه گفت که “دینی”رابااستفاده ازتبصره قبولی
  البته برای محاسبه یک نمره سلانه-۴نمره را بایدمحاسبه کرد(نمره ۲مستمر،ونمرات ۲امتحان”ورقه”)

 • حمیدرضامحمدی wrote on 25 می, 2017, 14:44

  سلام اقای پیراسته فر

  . من سال سوم دبیرستان هستم رشته کامپیوتر .من نوبت اول ریاضی مستمر گرفتم ۱۹ و پایانی گرفتم ۱۸ و نمره و نوبت دوم هم مستمر گرفتم ۱۹ تا الان ۷۴ نمره دارم میخاستم ببینم اگر یدفعه ریاضی بگیرم تو ورقه ۱ تو امتحان نهایی می تونم تک ماده کنم ۱ ضریب ۶ داره که با ۷۴ جمع بشه میشه ۸۰ آیا میشه تک ماده کرد
  ممنون میشم زود جواب بدید؟؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 15:17

  سلام آقاحمید
  اگرصفرهم بگیری -بااستفاده ازتبصره قبولی
  البته اگربدون تبصره میخواه قبول بشی که بایدنمره ۷رادرورقه خردادداشته باشی

 • حمیدرضامحمدی wrote on 25 می, 2017, 16:17

  اقای پیراسته .من که که سوم دبیرستان رشته کامپیوتر هستم یه درس داریم به نام بانک اطلاعاتی .معاون مسئول ثبت نمره مدرسمون گفت اگر درس بانک اطلاعاتی قبول نشی نمی تونی ریاضی را تبصره کنی میخاستم‌ببینم راسته یا الکیه
  ..قبول درس بانک اطاعاتی هم ۱۲ هستش

 • حمیدرضامحمدی wrote on 25 می, 2017, 16:18

  گفت ریاضی پیش نیاز بانک اطاعاتی است؟

 • محدثه wrote on 25 می, 2017, 16:21

  میگم من سوم تجربی هسم..امتحان نهایبی ریاضی را ۵٫۵ شدم و با محاصبه با مستمر اینا ۹٫۵ شدم ..ایا میتونم ازتک ماده استفاده کنم؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 0:34

  سلام محدثه خانم
  ببخشید کامنتت راندیدم
  اگرچه “محاصبه” شماغلط است!
  باید درست”محاسبه”کنید!!!
  اگرآنچه که شماگفتید،بایک اعتراض ورقه میتونیدنمره خودرا به ۱۰برسانیدوبدون استفاده ازتبصره قبولی خردادمحسوب شوید
  اما اگرنتوانستید شما شرایط استفاده ازتبصره رادارید
  تکماده باتبصره فرقی ندارد
  درهرصورت برای شمادرهمین روزهای آینده قبولی صادرمی شود(انشاءالله)
  امابرای دانشگاه درست درس بخون

 • rezvan wrote on 25 می, 2017, 18:02

  سلام،خسته نباشید

  ؛ منظور از نمره ی سالانه چیه؟…من ترم اول زیست و فیزیک رو ۱۸و۱۹شدم…اگه این دو درس رو در امتحانات نهایی پیش دانشگاهی تا۷بگیرم میتونم قبول بشم؟…این امکان برای هردوش وجود داره؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 18:18

  سلام رضوان خانم
  پیش دانشگاهی فقط یک درس تبصره داره
  نمره سالانه یعنی ۲مسمتر+ضریب نمره امتحانی اول+نمره امتحانی نهایی”خرداد”ضربدر۶ حاصل اینها تقسیم بر۱۰ عدی که بدست می آیدنمده سالانه آن درس می باشد

 • rezvan wrote on 25 می, 2017, 18:08

  و اینکه آیا تو کنکور تاثیر منفی داره یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 25 می, 2017, 18:22

  نه

 • امير wrote on 25 می, 2017, 20:39

  سلام خسته نباشید ببخشید من مستمر نوبت اول رو ١٨ گرفتم در درس ریاضی و نوبت اول اول ١٠ و مستمر نوبت دوم فکر کنم ١٧ و نمره نهایی رو فکر کنم ٣ من می تونم استفاده کنم از تکماده ؟؟ رشتمم تجربیه سال سوم 😂✌️

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 0:27

  امیرجان سلام
  اینگونه نمره سالانه(درس ریاضی)شمارابدست می آوریم
  دوتامستمرراباهم جمع می کنیم که میشود۳۵
  نمره ترم اول راضربدر۲می کنیم که میشود۲۰
  نمره نهایی”خرداد”راضربدر۶می کنیم میشود۱۸
  حالا اینهاراباهم جمع می کنیم
  حاصل اینها میشود۷۳
  حالا۷۳راتفسیم بر۱۰می کنیم
  که میشود۷وخرده ای
  بااین وضعیت شماشرایط استفاده ازتبصره رادارد وقبولی خردادمحسوب می شوید
  سیستم خودبخود برات قبولی صادرمی کند

 • محدثه wrote on 25 می, 2017, 20:46

  ببخشید جواب سواله منو ندادید!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Abbas wrote on 25 می, 2017, 23:35

  سلام
  اگه یه درسیو مثلا ۶ بشیم با مستمر ۱۸ اینطورا قبول میشیم یا نه من یه درسیو خراب کردم و اصلا اصلا نمیخوام به شهریور برسه سریع جواب بدین لطفا

 • Abbas wrote on 25 می, 2017, 23:38

  و بعد میگن انگار تک ماده برداشته شده اون چیه قضیش
  مت پارسال ۲ تا تک ماده کردم باز تک ماده دارم؟
  تبصره همون تک مادس؟؟؟

 • Abbas wrote on 25 می, 2017, 23:47

  قاعده تبصره زدن کلا چجوریه میشه یه توضیح بدین من از فیزیک خیلی میترسم هیچی بلد نیستم اونو چجوری میتونم تبصره بزنم؟؟
  پیش دانشگاهی هستم و فیزیک نهایی هست

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 0:57

  سلام
  شما درخونه هم اینطورطلبکارانه وبااین ادبیات حرف می زنید(سریع جواب بدین….کلا چجوریه…توضیح بدین…اون چیه قضیش…
  انگاری اوامر وفرمایشاتت خیلی زیاده!!
  بهرحال بعلت طولانی بودن وپراکندگی سؤالات شماراارجاع میدم به خواندن پاسخ های کامنت دوستان!

 • محمد wrote on 26 می, 2017, 8:37

  سلام
  من رشتم ریاضیه درس دیفرانسیل رو مستمر اول۱۵ تو برگه دی ۱۶ ومستمر نوبت دوم۱۵شدم باید چند بیارم تو برگه خرداد تا قبول شم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 11:11

  سلام
  ۶/۵ شش ونیم

 • عرفان الف wrote on 26 می, 2017, 9:48

  اقای پیراسته فر من. اگر نمره سالانم. به ۱۰۰یا همون ۱۰ برسه اما. نمره ورقه نهاییم زیر ۷ باشه. قبول میشم یان؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 11:12

  سلام عرفان
  سال چندمی؟

 • عرفان الف wrote on 26 می, 2017, 9:52

  اقای پیراسته فر یک سوال دیگر.
  میتوان. برای نمره های. زیر ۷ تبصره زد درحالی که نمره نهایی ۵یا۶ باشد

 • hamid reza wrote on 26 می, 2017, 9:54

  سلام سوم فنی و رشته کامپیوتر هستم درس زبان خارجی من نوبت اول مستمر گرفتم ۱۸ و پایانی نوبت اول گرفتم ۱۴ و نمره مستمر نوبت دوم گرفتم ۱۸ میخاستم بدونم تو امتحان نهایی چند باید بگیرم که بتونم تک ماده اش کنم
  .لطفا سری جواب بدید؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 11:54

  سلام حمیدجان
  شش ونیم

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 11:41

  وقتی کارنومتو تک ماده زدی بعد چه قدر طول میکشه دوباره بفرستن؟؟؟

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 11:46

  ببخشید من مستمر اولم ۱۷ ..نوبت اول ۱۲٫۷۵گرفتم….بعد مستمر دومم ۱۸….و نهاییم ۵ گرفتم…ایا قبول میشم؟؟؟؟؟و یا میتونم  ازتک ماده استفاده کنم؟؟؟ ممممنوووووووووووون میشم جواب بگید…….خواهش میکنم

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 12:20

  محدثه خانم عزیز سلام
  بایدحدود۷بگیری
  وکارنامه شمارا مثل دیگرقبول شدگان “بدون تبصره”

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 11:48

  سوم هستم..ودر  درس ریاضی

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 12:52

  ببخشید یعنی من قبول نمیشمممم؟؟؟؟؟؟؟و نمیتونم ازتک ماده استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • عرفان الف wrote on 26 می, 2017, 12:53

  اقای. پیراسته فر فنی هستم سال اخر مکانیک خودرو. این شرایطی که گفتم بالارو میگین. بهم شدنیه. یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 14:09

  دروس اختصاصی درفنی قابل استفاده ازتبصره نیست

 • Nastaran wrote on 26 می, 2017, 12:59

  سلام ببخشد برای فیزیک هم میشه تک ماده زد؟بعد اگه ٧ بشیم بدون تک مادم میشه رد کرد؟و اینکه نمره قبولی برای زیست پیشم میشه بگین؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین 🙂 

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 14:16

  نسترن خانم عزیز سلام
  دخترعزیزم وقتی می نویسی(تایپ کردی)خودت بخون که من بایدچقدرعذاب بکشم برای اینکه بفمم چی میگی!
  …بعد اگه ٧ بشیم بدون تک مادم میشه رد کرد؟..
  حالا شما پیش دانشگاهی ؟یعنی نگران پیش هستی وحالا سال سوم؟
  همینقدمیتونم بگم(اگرپیش هستی)فقط یه درس رومیتونی یبصره بزنی

 • مبينا wrote on 26 می, 2017, 13:31

  سلام
  عذر میخوام من پیش چهارم هستم درس زیست رو پارسال تکمأده  کردم میخواستم بدونم امسال  هم میتونم باز زیستو تبصره کنم
  ممنون میشم پاسخ بدید

 • Mobina dehghani wrote on 26 می, 2017, 13:36

  سلام
  عذر میخوام من پیش تجربی أم درس زیستو پارسال من تک ماده کردم میشه امسال هم تبصره کنم؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 14:07

  سلام مبیناخانم
  بله بدون استرس وباخیال راحت امسال هم تبصره میتونی بزنی
  پیش-ربطی به سوم نداره(تبصره)

 • امير wrote on 26 می, 2017, 13:55

  آقا پیراسته فر اگه اونطوری که گفتید نمیوفتم بهترین خبر خوشیم میشه تا الآن

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 14:05

  سلام امیرجان
  انشائالله که هیچوقت درزندگیت نیفتی
  واگرهم هروقت افتادی یه چیزی پیداکنی”برداری”!

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 14:48

  نگفتید من چی میشم در اخر؟؟قبول نمیشم؟؟و تک ماده میتونم استفاده کنم یانه؟؟؟واییییییی این ریاضیه منو میکشه اخر

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 15:54

  محدثه جان،دخترعزیزم نمره سالانه ات تا ۹/۵(نه ونیم)هم میرسه وشما قبولید
  قبولی خردا۱۳۹۶

 • Nastaran wrote on 26 می, 2017, 15:29

  ببخشید اگه بد نوشتم فردا امتحان کمی استرس بالاست 
  من از کامنتاتون این برداشت و کردم که درس اختصاصى مثل زیست و نمیشه با ٧ قبول شد این درسته و اینکه بله من پیشم
  و معدل هامم تا الان بالا ١٩ بوده ولی چون امسال برای کنکور خوندم تشریحی نمتونم به زیست برا نمره بالا جواب بدم میخوام خیالم راحت شه که با نمره بالا ٧ حتی نیاز به تک ماده هم دارم یا نه

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 15:49

  نسترن جان
  منظوراز(درس اختصاصى)در هنرستان است،نه دبیرستان
  برای زیست میتونی با۷ازتبصره استفاده کنی

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 15:51

  نه گفتید ایا من نمیشم یانه؟؟؟
  ببخشید من مستمر اولم ۱۷ ..نوبت اول ۱۲٫۷۵گرفتم….بعد مستمر دومم ۱۸….و نهاییم ۵ گرفتم…ایا قبول میشم؟؟؟؟؟و یا میتونم  ازتک ماده استفاده کنم؟؟؟ ممممنوووووووووووون میشم جواب بگید…….خواهش میکنم

 • maryam wrote on 26 می, 2017, 16:17

  سلام
  ببخشید من فردا امتحان دیف دارم.‌..بعد اگه یه وقت خدایی نکرده نمره ی برگه ام زیر ۷ بشه میتونم از تبصره استفاده کنم؟؟؟؟میدونم که مستمرم رو بالای ۱۸ میدن…و اینکه نمره ی ترم اول به استفاده از تبصره ربطی داره یا نه؟؟من ترم‌۱ نمره ی برگه ام ۷ شد و مستمر بهم ۱۸ دادن…میشهههه لطفااا جواب بدیین دارم از استرس میمییرم😣

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 17:41

  سلام مریم خانم
  شمااگرسه ونیم هم بگیری نمره سالانه ات به ۷خواهدرسیدوبااستفاده ازتبصره قبولید
  البته یکم بجنبی همین امشب نمره ای مطلوب (بدون نیازبه تبصره)خواهی گرفت(انشاءالله)
  بازم تکرمیکنم اگربین۳و۴هم بگیری قبولی

 • reza wrote on 26 می, 2017, 16:28

  سلام من نمره ریاضی نمره مستمر نوبت اولم شدم‌ ۱۸ و نمره پایانی نوبت اولم شد ۱۸ و نمره مستمر نوبت دوم هم شدم ۱۹ ولی متاسفانه بخاطر یه مشکلی تو امتحان نهایی پایانی دوم ریاضی شدم ۲ می تونم از تک ماده کنم
  لطفا سری جواب بدید اقا پیراسته فر؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 17:43

  سلام آقارضا
  اگرسال سوم دبیرستان هستی “بله”قبولی

 • reza wrote on 26 می, 2017, 17:21

  لطفا سری جواب سوال منو بدید اقا پیراسته فر????

 • محدثه wrote on 26 می, 2017, 18:31

  ببخشید من مستمر اولم ۱۷ ..نوبت اول ۱۲٫۷۵گرفتم….بعد مستمر دومم ۱۸….و نهاییم ۵ گرفتم…ایا قبول میشم؟؟؟؟؟و یا میتونم  ازتک ماده استفاده کنم؟؟؟ ممممنوووووووووووون میشم جواب بگید…….خواهش میکنمممممممم

 • پیراسته فر wrote on 26 می, 2017, 18:44

  محدثه خانم عزیز
  احتمالا زیاددرس خوندی چشمهات خوب نمی بینه!
  من چندبارجواب دادم

 • حسین wrote on 26 می, 2017, 19:05

  سلام خسته نباشید ببخشید من فردا امتحان دیف دارم ترن اول نمره برگم ۱۵ شد مستمرم هم ۱۷ شد من اگه فردا نمره ام پایین ۷ بشه میتونم تک ماده بزنم. بعد باید چه نمره ای بیارم تا بتونم از تک ماده استفاده کنم. ممنون میشم جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 0:46

  سلام
  حسین جان
  برای محاسبه نمره سالانه(۴نمره نیازاست)نمره مستمراول ودوم ونمره ورقه ترم اول ودوم
  اگر۳تای اول رامی دادید بهت می گفتم که نمره خردادراچندبگیری قبولی
  واما بطورکلی میگم خودت حساب کن
  ۲تامستمرراباهم جمع کن ،حاصل راباضریب نمره امتحان ترم اول جمع بکن-حالا حاصل این ۳موردرا از۱۰۰کم بکن-هرچه بدست آمدرا تقسیم بر۶بکن-این عددبدست آمده ،اگربه ۷برسد،شماشرایط استفاده ازتبصره راکسب کرده اید.

 • نازگل wrote on 26 می, 2017, 19:26

    سلام ..شب خوش.درسال سوم  درس ریاضی را  جمع کل نمرات یاهمون سالانه…۹٫۲۵یا ۹٫۵ شویم  شرایطمان چطوراست؟قبولی خردادی؟؟یا..بااسفاده ازتبصره قبول میشوم؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 0:48

  سلام نازگل
  بله بااین شرایطی که گفتی قبولی خردادمحسوب می شوید

 • مریم wrote on 26 می, 2017, 19:53

  سلام خسته نباشی. من امسال میتونم از تبصره. استفاده کنم
  برا همین خواستم بپرسم نمره سالانه به ۱۰ برسه اما برگ نهایی ۶ بشه قبولم. یا نه ؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 0:51

  سلام مریم خانم عزیز
  بایدمی گفتیدکه سومی یاپیش دانشگاهی! چون شایط استفاده دراین ۲مقطع فرق می کند
  اما
  اگراگرپیش دانشگاهی هستی با۶هم قبولی محسوب میشوی
  اگرسال سومی بااستفاده ازتبصره “قبول”محسوب می شوید.

 • پارسا wrote on 26 می, 2017, 22:36

  سلام و خسته نباشید , من دانش اموز ریاضی سال پیش دانشگاهی هستم. و ترم یک فیزیکمو به دلایلی ۲ گرفتم و میان ترم هم ۱۰٫ به نظرتون اگه نهاییمو ۱۱ بگیرم نمره سالانم باعث افتادن من میشه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 0:57

  سلام
  پارساجان وهمه دانش آموزانی که سؤال دارند توجه کنند
  اول رشته ومقطع تحصیلی خودرابگویید وبعدنمرات مستمر اول ودوم را ونیزنمره امتحانی ترم اول را تابگویم که درنهایی چندبایدبگیری تاقبول بشوید(باتبصره ویابی تبصره)
  حالا ما اگربنارابراین بزاریم که حداقل نمره مستمرشما درترم دوم ۱۰باشد،شما باگرفتن نمره ۱۱بااستفاده ازتبصره قبول خردادمحسوب می شوید.

 • پارسا wrote on 27 می, 2017, 1:04

  ببخشید سال چهارم یک تبصره داره؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 1:06

  سلام
  بله-فقط یک تبصره دارد

 • محمد wrote on 27 می, 2017, 2:04

  سلام
  من سال چهارم ریاضی هستم. درس حساب دیفرانسیل ترم اول شدم ۱۹ با مستمر ۲۰٫ مستمر ترم دوم ۱۷٫ میخواستم ببینم با چه نمره ای در امتحان نهایی میتونم این درس رو پاس کنم

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 4:03

  سلام محمدجان
  طاعات وعبادات قبول حق تعالی
  شمااگرنمره ۴/۵(چهارونیم )بگیری قبولی
  اما برای قبولی معمولی(بدون تبصره)

 • نازگل wrote on 27 می, 2017, 4:11

  بباعرض پوزش چون بقیه نظرات خوندم اینو میگم….یعنی اگر من نهاییم رو برگه ۵٫۵ شم..جمع کل نمرات ۹٫۵ شوم فک نکنم قبولم درسته؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 5:23

  نازگل”ناز” سلام
  بااین نمره (۵/۵)بااستفاده ازتبصره”قبول”هستی درهمین خرداد

 • علی wrote on 27 می, 2017, 4:12

  سلام سوم هستم من زبان خارجی نوبت اول مستمر گرفتم ۲۰ و پایانی نوبت اول گرفتم ۱۳ و نمره مستمر نبوبت دوم گرفتم ۱۸ امروز بخاطر یه مشکه رفتم‌سر جلسه امتحان تو امتحان نهایی بیشتر از ۳ نمیگیرم
  میشه بگید از تبصره می تونم استفاده کنم که دیگه نرم برای شهریور
  ؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 5:39

  سلام علی جانم
  بله با این توصیف نمره سالانه ات به۸می رسه وبا استفاده ازتبصره “قبول”ی خردادمحسوب میشی

 • امیر wrote on 27 می, 2017, 4:58

  سلام
  خسته نباشید
  من ترم اول مستمر۱۷ نمره روی برگه۱۵ شدم
  الان اگر ترم دوم روی برگه برای مثال۵ بشم با مستمر ب ۷ برسم امکان استفاده از تبصره رو دارم؟
  یا اگر اصلا ب۷ نرسم باید شهریور امتحان بدم؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 5:20

  سلام امیرجان
  بااین توصیف وتوضیح،شمابااستفاده ازتبصره قبولید.درخرداد

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 5:10

  با عرض خسته نباشید
  نمره برگه ترم اول ۱۴
  مستمر ترم اول ۱۵
  مستمر ترم دوم ۱۹
  نمره نهایی ۴۰۵
  میخواستم بدونم با تبصره قبولم یا نه

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 5:30

  سلام آقامهران عزیز
  شما که اینطورمنظم ومرتبی چرامقطع تحصیلیتونو نگفتید(سومی،پیش دانشگاهی،دبیرستانی ویاهنرستانی)
  بهرحال اگردبیرستانی هستی نمره سالانه ات به ۹می رسد وشما بااستفاده ازتبصره قبولید(انشاءالله)

 • سارا wrote on 27 می, 2017, 5:44

  سلام خسته نباشین
  من رشته تجربیم و پیش دانشگاهی میخواستم بدونم من با نمره ی رو برگه ی ۱۰٫۷۵ نوبت اول و مستمر ۱۷ نوبت اول اگه مستمر نوبت دومم ۱۶ باشه نهایی رو چند باید بگیرم تا بتونم از تبصره استفاده کنم و قبول خرداد باشم؟

 • نازگل wrote on 27 می, 2017, 5:59

  وای یعنی من بدون تبصره قبول نیسم؟؟؟؟خب ۹٫۵ که واسه .۵/. نباید ادمو بندازن…اخه شنیدم تبصره چیزه خوبی نیس

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 6:50

  نازی جان
  شما بایک اعتراض ورقه به احتمال زیاد میتونی برسونه به۱۰
  وبدون تبصره قبول بشی
  واگرهم نشدی جای نگرانی نیست حالا باتبصره
  این تبصره نه دردانشگاه برات مشکل ایجادمیکنه ونه درازدواج!

 • رها wrote on 27 می, 2017, 5:59

  سلام 🙂 خسته نباشین …پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی هستم.نمراتم در درس دیفرانسیل :

  مستمر نوبت اول : ۲۰
  پایانی نوبت اول : ۱۷/۵
  مستمر نوبت دوم : ۲۰
  پایانی نوبت دوم : ۵

  حساب کردم جمع کل و تقسیم بر ده شد : ۱۰/۵

  الان من باید چیکار کنم ؟ نمره ی برگه ی نهایی ۵ شده! نمره ی سالانه ۱۰/۵… باید درخواست تک ماده بدم یعنی ؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 6:53

  سلام رهاخانم عزیز
  شمابدون تبصره قبولید/بدون تکماده وتبصره

 • حسین wrote on 27 می, 2017, 6:02

  سلام خسته نباشید من الان آزمون دیفرانسیل دادم فکر کنم ۶ یا ۷ میشم 
  نمره تم اول برگه ۱۵
  مستمر اول۱۷
  مستمر دوم ۱۸
  آیا من با تبصره قبول میشم یا اینکه بدون تبصره هم قبول میشم اگه بدون تبصره قبول میشم میشه لطف کنید نمره ای که بدون تبصره قبول میشمو بکید.ممنون از توجهاتتون

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 6:58

  سلام حسین جان
  من نمره امتحان خردادرا بین اون دونمره گرفتم (شش ونیم)
  که دراینصورت نمره سالانه شماحدود۱۱می شود که قبولید/بدون تبصره

 • محمد wrote on 27 می, 2017, 6:28

  با سلام
  ببخشید من بزرگسالان هستم ، امتحان زیست اگر زیر ۷ بگیرم در چه صورتی میتونم پاس کنم مستمر هم ۲۰ شدم
  ممنون میشم پاسخ دهید

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 6:46

  سلام خسته نباشین, من رشته ریاضی در درس دیفرانسیل نمره ۳ می گیرم. اما میان ترمم در ترم ۲ برابره با ۱۶ و همچنین نمره ترم اولم ۱۳ و میان ترمم ۱۵ ایا نمره هام به ۷ برسه من می تونم از تبصره استفاده کنم؟

 • سمیرا wrote on 27 می, 2017, 6:56

  سلام
  من پیش دانشگاهی تجربی ام
  امروز امتحان نهایی زیست داشتم
  ترم اول کتبی ۱۵٫۲۵ شدم مستمر ۱۸
  ترم ۲هم احتمال زیاد ۱۰ ب بالا میشم قبول میشم یا ب تبصره نیاز دارم؟
  بعد یه سوال دیگه فیزیک ترم ۱ ۱۶٫۷۵ شدم مستمر ۱۹٫۲۵
  اگه ترم ۲ زیر ۷ بشم باید تبصره بزنم؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • رها wrote on 27 می, 2017, 7:20

  دستتون درد نکنه 🙂
  خیالم راحت شد..

  التماس دعا تو این شب های با برکت ..

 • S wrote on 27 می, 2017, 7:27

  اقا یه سوال من ترم اول دیف ۱۰ شدم مستمرترم ۱داده۱۳ اگه ترم دوم ۷بشم قبول میشم؟با همون مستمر.لطفا جواب بدید.

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 7:50

  سلام (اس)جان
  من چندین بارنوشتم که هرکسی سؤال داره اینهارابگه
  سال تحصیلی/هنرستان یادبیرستان .اعلام نمرات مستمراول ومستمردوم ونمره ترم اول

 • محمد مهدی wrote on 27 می, 2017, 7:34

  سلام اقای پیراسته فر
  خیلی مخلصیم و ارادت داریم
  یه سوالی داشتم: من پیش دانشگاهی تجربی ام درس زیست رو مستمر اول ۱۵ و پایانی اول رو ۱۲ گرفتم مستمر دوم رو ۱۰ داده تو امتحان نهایی باید چند بگیرم تا بدون تبصره قبول عادی بشم
  سپاس

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:51

  سلام محمدمهدی جان
  که باشیرین زبونی کارهاتو پیش میبری!
  تو اگه ۴ هم بگیری باتبصره قبولید

 • احمد wrote on 27 می, 2017, 7:35

  سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر هستم

  .

  ‌‌نمره ریاضی بنده نوبت اول مستمر ۱۸ و نمره پایانی نوبت اول ۱۸ و نمره مستمر نوبت دوم هم ۱۸ شدم .امروز سر جلسه امتحان نهایی ریاضی حالم بد شد تو ورقه بیشتر از ۲ نمگیرم
  میخاستم ببینم با این شرایط می تونم تبصره کنم ؟؟؟

 • مهدی wrote on 27 می, 2017, 7:38

  سلام میخواستم بدونم من الان دیفرانسیل پیشو ۸ بشم نمره سالانم هم بالا هفت بشه خود به خود سیتم قبولم میکنه؟؟ دیگ نباید کاری انجام بدم ممنون میشم ج بدید

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:55

  مهدی جان سلام
  اگربه۸حتی۷برسونی سیستم خودبخود برات قبولی صادرمیکنه ونیازی به هیچ اقدامی نیست.

 • Amir wrote on 27 می, 2017, 7:43

  سلام خسته نباشید

  من رشته ریاضی هستم (پیش دانشگاهی)

  نمره مستمر ۱__۲۰
  نمره نوبت اول__۱۰
  نمره مستمر ۲__۲۰
  الان من با این نمرات

  امتحان دیفرانسیل نوبت دوم رو اگه ۲ بشم هم با استفاده از تبصره قبولم درسته؟؟!!

  جمع نمرات میشه ۶۰ با ۱۲ میشه ۷۲ یعنی نمره سالانم از ۷ بیشتر شده

  لطف کنین اگه میشه جواب بدین دارم میمیرم 🙁

 • ندا wrote on 27 می, 2017, 7:51

  سلام من امروز امتحان دیفرانسیل دادم.
  نمره مستمر سال اول:۱۷
  نمره ورقم:۱۲٫۵
  نمره مستمر دوم:۱۸
  نمره ورقم سال دوم:۶
  من بدون تبصره میتونم قبول شم یا نمیشه؟تورو خدا جواب بدین دارم میمیرم 🙁

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 8:05

  سلام نداجان
  دخترم !من ایران نیستم ولی میدونم که بچه هایی که امتحان نهایی دارن (مشاوره آنلاین)نیازدارن-اما نه اینکه بعدازیک دقیقه “بال بال”بزنی!
  واما شما (قبول)هستید-بایه اعتراض ورقه میتونید آن نیم نمره را هم بگیری”به احتمال زیاد”
  درغیراینصورت بااستفاده ازتبصره قبولید(البته درصورتیکه هیچ درس دیگررا “گند”نزده باشی.

 • ندا wrote on 27 می, 2017, 7:56

  وای تورو خدا یکی جواب بده 🙁 🙁 🙁

 • محمد wrote on 27 می, 2017, 8:09

  سلام
  ضمن عرض خسته نباشید
  من امروز امتحان دیفرانسیل رو حدود ۴ میشم
  ترم اول هم حدود ۱۲ شدم و مستمرم هم حدود ۱۵ هستش میخواستم بدونم قبول میشم یا نه ؟اخه خیلیا میگن اگه ورقت زیر ۷ بشه میری برای شهریور.
  با تشکر

 • Fatemeh wrote on 27 می, 2017, 8:10

  سلام امروز امتحان دیفرانسیل دادم
  نمره مستمر اول ۲۰
  نمره ورقه نوبت اول ۱۹
  مستمره دوم ۱۸
  ورقه دوم ۶
  الان من میتونم قبول بشم ؟ بدون تبصره یا با تبصره؟

 • ندا wrote on 27 می, 2017, 8:11

  میمیرن یکم نهایی هارو راحت بدن…والاه
  بازم ممنون فقط امکانش هس بهم بگین نمره سالانم چن میشه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:19

  خدانکشدت “ندا”که اینقده جنجالی ای!
  نمره سالانه ات میشه۹/۵ که بایه اعتراض ورقته ویخرده منت کشی! به ۱۰میرسونی
  که بدون تبصره قبول بشی وگرنه باتبصره قبولی

 • حسین wrote on 27 می, 2017, 8:15

  سلام من امروز زیست دادم پیش دانشگاهی هستم
  نمره ترم اول ۱۲
  نمره مستمر اول ۱۸
  مستمر دوم ۱۸
  نهایی ۳یا۴ میخواسم ببینم قبول میشم یان خیلی ممنون

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:21

  سلام حسین جان
  اگرفقط همین یکی”زیست”راگندزدی بانمره ۸بااستفاده ازتبصره قبولید

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 8:17

  سلام!من پیش ریاضی ام!!امروز امتحان دیفرانسیل داشتیم!ترم اول کلاسیم ۱۲ بود و کتبیم ۸/۵ ترم دوم هم کلاسیم ۱۲ و نهایی رو میشم ۶ متاسفانه!!!البته هندسه تحلیلی هم ممکنه بیوفتم!به نظرتون میتونم دیفرانسیل رو تک ماده کنم و هندسه رو شهریور بدم?

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:26

  سلام فاطمه خانم عزیز
  باتوجه به این وضاع نمره سالانه (دیفرانسیل)به ۷می رسد وبااستفاده ازتبصره قبولید درخردا

 • ندا wrote on 27 می, 2017, 8:26

  توی حساب کردن نمره سالانه : نمره مستمر نوبت دوم ضربدر ۶ میشه؟یا نمره ورقه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:30

  وای خدای من این دخترم مثل “پیشی”همه جا پیداش میشه!
  من چندبارجوابتو دادم
  اما خوب گوش کن:
  نمره مستمر ترم اول وترم دوم را باهم جمع می کنم.
  نمره ترم اول”ورقه”راضربئر۲می کنیم
  نمره ترم دوم”خرداد”راضربدر۶می کنیم
  حاصل این ۳موردرابهم جمع می کنیم وحاصل جمع اینهارا تقسیم بر۱۰می کنیم .عددبدست آمده میشه نمره سالانه ات

 • حسین wrote on 27 می, 2017, 8:26

  اقای پیراسته فر لطفا سوالمو جواب بدید دل تو دلم نیس

 • سهیل wrote on 27 می, 2017, 8:47

  یا خدا چقد زیست پیش سخت بود امروز … با این نمره ها بنظرتون زیست تبصره میشه قبول شد؟؟
  مستمر اول ۱۳ 
  پایانی اول۱۱ 
  مستمر دوم ۱۴
  پایانی دومو ۴ بشم قبولم با تبصره؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:32

  سهیل جان سلام
  بله بااستفاده ازتبصره قبولید”زیست”را

 • احمد wrote on 27 می, 2017, 9:01

  احمد wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۶, ۷:۳۵

  سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر هستم

  .

  ‌‌نمره ریاضی بنده نوبت اول مستمر ۱۸ و نمره پایانی نوبت اول ۱۸ و نمره مستمر نوبت دوم هم ۱۸ شدم .امروز سر جلسه امتحان نهایی ریاضی حالم بد شد تو ورقه بیشتر از ۲ نمگیرم
  میخاستم ببینم با این شرایط می تونم تبصره کنم ؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 9:40

  احمدآقاسلام
  بانمره ۸/۵شرایط استفاده ازتبصره را داری وقبولید

 • ثنا wrote on 27 می, 2017, 9:30

  سلام اقای پیراسته فر، خسته نباشید
  چهارم تجربی هستم میخواستم اگه لطف کنین ببین با این نمراتی که دارم امتحان فیزیک این ترم رو چند باید بگیرم که با تبصره قبول شم؟
  مستمر اول ۱۵
  ترم اول ۱۴/۵
  مستمر دوم رو امتحان ندادم واسه همین ۵ واسم گذاشته 😕

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 9:44

  سلام مجدد ‘پیش دانشگاهی هستم درس دیفرانسیل
  متوجه عرضتون شدم راجب این بحث
  ولی اگه در درس فیزیک نمره برگه نهاییم بالای هفت بشه و جمع کل نمراتم به ۱۰ برسه نیازی به تکماد ندارم درسته؟
  یسوال دیگم دارم تکماده فقط یدونه داریم ما؟یا نهایی و داخلی هرکدوم یک دونه؟

 • ندا wrote on 27 می, 2017, 9:44

  ممنون از اینکه با حوصله جواب سوالامو دادین 🙂

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 9:55

  سلام
  من امسال دیفرانسیل نهاییم رو ۵ میشم… ترم اولم پایانی ۱۶٫۲۵ شدم و مستمر ترم اولم هم ۱۸ میتونم تبصره بزنم؟

  خیلی ممنون میشم جواب بدید
  خیلی برام مهمه…

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 10:01

  سلام خیلی ممنون که پاسخ دادید!فقط یه سوال دیگه همان طور که گفتید فقط یک درس رو در سال چهارم میشه تبصره زد!!خب الان اگه کسی دو درس رو بیوفته میتونه یکیو تبصره کنه و دیگری رو شهریور بده  ‘??یا باید جفتشو شهریور بده?یا سیستم خودش خود ب خود یکیو ده میزنه و اون یکی درس رو باید شهریور داد?:-(

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:25

  فاطی جان
  شما این اختیاررادارید(اگر۲درس رانمره سللانه زیر۱۰داشتید)یکی از۲درس را که سالانه را به ۷رسوندید،بعنوان تبصره ذخیره کنید(امتحان ندهید)درس دیگررادرشهریورامتحان بدهید ویا اینکه هر۲درس راامتحان بدهید
  سیستم زمان بصورت خودکارعمل میکنه که فقط یک درس راکم داشته باشید،یعنی چون ۲درس را دارید دیگه عملیاتی انجام نمیگیره درسیستم

 • کاظم wrote on 27 می, 2017, 10:02

  سلام من پیش دانشگاهی هستم ولی بزرگ سالان حساب کردن نمره برای قبولی در بزرگسالان چجوری هسته؟؟؟؟

 • سحر wrote on 27 می, 2017, 10:04

  سلام 
  سال چهارم تجربی چن تا تبصره داره؟ برا امتانای نهایی یا داخلی؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:26

  سلام سحری
  جواب:یکی(تهایی یاداخالی)فقط یکی

 • محمدرضا wrote on 27 می, 2017, 10:22

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم درپیش دانشگاهی امتحان نهایی بین۷تا۹.۷۵بشی میشه از تک ماده استفاده نکرد یعنی با مستمر قبول شد اون درسو تک ماده رو برای درس دیگه ای استفاده کرد

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:37

  سلام محمدرضا جان
  من که نفهمیدم چی گفتی!

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 10:22

  سلام من امروز دیفرانسیل امتحان دادم و ۵ میشم…
  ترم اول ۱۶٫۲۵ و مستمر  اول ۱۸ و مستمر دوم هم ۱۲ آیا قبول میشم؟ با تبصره؟

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 10:22

  سلام تو امتحان دیفرانسیل
  نمره مستمر اول ۲۰
  نمره ورقه نوبت اول ۱۹
  مستمره دوم ۱۸
  ورقه دوم ۶
  الان من میتونم قبول بشم ؟ بدون تبصره یا با تبصره؟

 • رها wrote on 27 می, 2017, 10:27

  سلام اقای پیراسته فر خسته نباشین.چهارم تجربی هستم نمره ی نهایی امتحان زیست امروز رو حساب کردم متاسفانه شد ۳٫۷۵ اگه نمره مستمرم ۱۱-۱۲ باشه میتونم از تبصره استفاده کنم؟؟ینی برای شهریور میشه نمونم؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 10:32

  رهاخانم “گیج”ً
  نمره امتحانی”ورقه”ترم اول ومستمردومت را هم بگو

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 10:36

  آقای پیراسته فر لطفا جواب منو هم بدید
  خیلی ممنون میشم…. 
  منتظرم 🙁
  دیفرانسل امروز نهایی ۵ میشم مستمر اول ۱۸ پایانی اول ۱۶٫۲۵ و مستمر دوم ۱۲
  قبول میشم؟ 

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 10:39

  فاطمه خانوم من قول شرف میدم قبول میشی با استفاده از تکماده
  میخای ادرس بده اگه قبول نشدی بیام دم درتون خانوادگی کتکم بزنین

 • رها wrote on 27 می, 2017, 10:41

  خخخخ اره بخدا این زیست گیجم کرده
  مستمر ترم اول ۱۵
  پایانی ترم اول ۱۰٫۵
  مستمر ترم دوم ۱۱-۱۲ پایانی هم که…. 🙁

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 14:29

  رهاجان سلام
  اینقده حرص نخور،لاعرمیشی،زشت میشی وهزاران دردومرض میگیری ازاسترس!
  زیست را باتبصره قبولید

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 10:41

  اقای پیراسته فر من یسوال دیگم پرسیدم میشه جواب بدید😑🙍🙏

 • Sara wrote on 27 می, 2017, 10:43

  سلام
  خسته نباشید
  من امروز امتحان دیفرانسیل رو حدود ۴ میشم
  ترم اول هم حدود ۱۲ شدم و مستمرم هم حدود ۱۵ هستش مستمر اولم هم حدود ۱۶ بود میخواستم بدونم قبول میشم یا نه ؟اخه خیلیا میگن اگه ورقت زیر ۷ بشه میری برای شهریور
  راستی تبصره رو خود. سیستم به طور خودکار منظور میکنه یا باید درخواست داد؟
  با تشکر

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:13

  ساراخانم عزیز
  مگرشماپیش دانشگاهی نیستی؟
  شمابانمره سالانه۸قبولی خردادمحسوب میشی(باتبصره)
  اون دوستان”خیلی ها”یه چیزشنیدن ولی۲ چیزونشنیدن
  نشنیده ها اینه
  درپیش دانشگاهی دانش آموز تو ورقه خردادصفرهم بیاوردولی نمره سالانه رابه ۷برسونه قبوله”باتبصره”
  درسال سوم اگردانش آموزنمره سالانه اش ۱۲هم باشد،امانمره ورقه(خرداد)زیرحرف باشه “قبول”محسوب نمی شود،اما باتبصره براش قبولی صادرمی شود
  اما اگردانش آموزپیش دانشگاهی چنین نمره ای کسب کند”قبولی”بدون تبصره محسوب می شود

 • محمدرضا wrote on 27 می, 2017, 10:43

  امتحان دیفرانسیل امروزو میشم ۹.۵ مستمر ترم اول شده ۱۸مستمر ترم دوم شده۱۷قبول میشم میشه از تک ماده اسفاده نکنم؟؟؟

 • محمد مهدی wrote on 27 می, 2017, 10:48

  سلام اقای پیراسته فر
  خیلی مخلصیم و ارادت داریم
  یه سوالی داشتم: من پیش دانشگاهی تجربی ام درس زیست رو مستمر اول ۱۵ و پایانی اول رو ۱۲ گرفتم مستمر دوم رو ۱۰ داده تو امتحان نهایی باید چند بگیرم تا بدون تبصره قبول عادی بشم
  سپاس
  ممنون میشم جوابمو بدید

 • فاطمه wrote on 27 می, 2017, 10:52

  خب راستشو بخواین از صبح که اومدم خونه تا الان فقط دارم تو اینترنت میگردم ببینم قبول میشم یا نه … نه خوابیدم نه چیزی خوردم… میخواستم مطمین بشم…
  خیلی ممنون

 • رها wrote on 27 می, 2017, 10:55

  فاطی منم:( از استرس ماهیچه های قلبیم گرفته:(

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 11:10

  وای من جزوه دیفرانسیلمو پرت کردم قبل امتحان 🙇

 • سعید wrote on 27 می, 2017, 11:24

  سلام خسته نباشید بنده پیش دانشگاهی ریاضی هستم متاسفانه نمره پایانی نوبت دوم دیفرانسیل صفر میشم اما نمره مستمر رو بالای ده شدم میخواستم بدونم میتونم دیفرانسیلو تک ماده بزنم؟!؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:16

  سلام سعیدجان
  روزانه ای یاشبانه؟
  اگرروزانه هستی نمرات۲مستمرونمره امتحانی اول؟

 • آنیتا wrote on 27 می, 2017, 11:47

  سلام آقای پیراسته فر
  من پیش ریاضیم .. امروز صبح امتحان دیفرانسیل داشتم…نهایی بود..میخوام بدونم با نمره هایی که میگم میتونم با تبصره قبول بشم؟
  مستمر ترم اول ۱۷
  پایانی ترم اول ۱۲
  مستمر ترم دوم ۱۷
  نهایی ترم دوم ۵
  البته تو درسایه دیگه نمره سالانم بالای ۱۰ میشه ولی یکی دوتا درسو تو برگه ترم دوم ۹ میشم(با این حال میتونم دیفرانسیلو تبصره بزنم؟)
  از صبح که اومدم اصن آروم قرار ندارم..چون میترسم کنکور قبول بشم ولی دبفرانسیلو پاس نشم نتونم برم دانشگاه..نمیخوام به شهریورم برسه..چون اون موقع اگه بلدم باشم از استرس نمیتونم جواب بدم.

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:29

  اوخی! دختر عزیزم(آتیناخانم)
  بااین خبرخوش یه هورابکش تا۲کوچه اونورتربشنون
  شما قبولی خردادمحسوب می شوید
  بانمره سالانه حدود۹ باتبصره قبولید
  آن درسهارا هم قبولید(چون وقتی تو برگه ۹میشی یعنی نمره ۵۴راکسب میکنی که بااحتساب نمرات دیگر(مجموع۲مستمر+ضریب ترم اول)به بالای ۱۰می رسونی
  خسته نباشید..چندتانفس عمیق بکش برو پای موبایلت !

 • نیوشا wrote on 27 می, 2017, 11:51

  سلام خسته نباشین
  من امروز دیفرانسیلمو میشم ۵
  و با تبصره قبول میشم

  این به این معنیه که دیگه نمیتونم تو درس دیگه ایه از تبصره استفاده کنم یا تک ماده کنم؟
  و اگه مایین ده شم حتما باید شهریور امتحان بدم؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:34

  نیوجان!دخترگلم سلام
  اون درسهایی که مرددی(احتمال خطرمیدید)نمراتشومی دادید واین “دیفرانسیل)را هم نمران۲مستمرو نمره امتحانی اول را میگفتی تامیگفتم چه خاکی بایدروی آنهابریزی!

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 11:57

  اقای پیراسته فر جون عزیزت یه زنگ بزن همه چی روشن شه
  من استرس دارم
  ۰۹۰۱۶۷۲۵۸۰۵

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:35

  مهران جان !من ایران نیستم
  همینجا حرفهاتو بزن باحوصله جواب میدم

 • سو گل wrote on 27 می, 2017, 12:00

  سلام خسته نباشید
  ببخشی یه سوال داشتم در باره امتحان دیفرانسیل من دانش اموز پیش ریاضی هستم
  من ترم اول و مستمر ترم اول و احتمالا مستمر ترم دومم ۲۰ است ولی متاسفانه بنا به دلایلی موجهی نتونستم
  امتحان نهایی دیفرانسیل رو خوب بودم میشه لطفا بگید که باید حداقل چه نمره ای بیارم از امتحان نهایی تا قبول خرداد ویا با تک ماده قبول خرداد بشم
  ممنون از شما

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:43

  سوگل جانم سلام
  خیلی ناراحت میشم وقتی دانش آموزنخبه با یک اتفاق اینچنین مضطرب میشه
  بهرحال شما اگرصفرهم بشی قبولیددرخرداد(باتبصره)
  امااگرنمره ورقه رابه سه ونیم برسانید ،بدون تبصره قبولید
  امیدوارم تونسته باشم لبخندبرلبانت بنشونم وموجب کاهش استرست بشم.

 • رها wrote on 27 می, 2017, 12:06

  همه با دیفرانسیل درگیرن!!!
  بدبخت زیستی فقط منم:|

 • Navisa wrote on 27 می, 2017, 12:18

  سلام خسته نباشین
  بلخشید من یه سوال داشتم
  من رشتم تجربى پیش دانشگاهى هستم
  امسال اصلا مدرسه نرفتم و الان فقط براى امتحان هاى نهاییم میخونم
  مدرسم بهم گفتن همه ى درس ها رو قبولت میکنیم و مستمر بالا میدیم (البته زیست هنوز معلوم نیست چه مستمرى بهم دادن)
  من اصلا نمیدونم براى زیستم چه نمره هایى گرفتم براى مستمرهام
  اما ترم اول ١.۵ شدم امروزم ورقه رو ۴ میشم
  میخوام بدونم با چه مستمرى من میتونم تبصره بزنم یا بدون تبصره قبول بشم؟

 • حسین wrote on 27 می, 2017, 12:18

  پیش دانشگاهی فقط ۱تبصره داره؟اخه من شنیدم یه تبصره داره یه تک ماده؟؟؟؟؟

 • کاظم wrote on 27 می, 2017, 12:28

  سلام من پیش دانشگاهی هستم ولی بزرگ سالان …حساب کردن نمره برای قبولی درامتحان نهایی برای بزرگسالان چجوری هسته؟؟؟؟لطفا جواب بدید اقای پیراسته فر ممنون

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:58

  سلام کاظم آقا
  اینطوری محاسبه میشه
  نمره خردادراضربدر۴می کنید،حاصل رابامستمرجمع می کنید وحاصل این ۲راتقسم بر۵می کنید،عددبدست آمده نمره شما است
  اگربه ۷رسوندی باتبصره قبولید وبه ۱۰ وبالا ترکه قبولی معمولی

 • سو گل wrote on 27 می, 2017, 12:33

  سلام دوباره خدمت شما
  طبق محاسباتی که خودم انجام دادم حتی اگه نمره ورقه امتحان نهایی دیفرانسیلم ۳.۵ هم باشه قبول خرداد هستم بدون استفاده از تک ماده .( اخه نمی خواپ از تک ماده استفاده کنم )
  می خواستم ببینم درسته ؟
  مستمر ترم اول :۲۰
  مستمر ترم دوم :۲۰
  ترم اول :۲۰
  ۲۰+۲۰+(۲×۲۰)=۸۰
  ۱۰۰-۸۰=۲۰
  ۲۰÷۶=۳.۵

 • دنیا wrote on 27 می, 2017, 13:13

  سلام خسته نباشید من پیش دانشگاهی تجربی هستم در سایت اموزش پرورش گفتن دوتا اختصاصی و دوتا عمومی میشه تبصره زد بعضیا هم میگن ۸ واحد میشه تبصره زد راسته؟من دوتا از درسای نهاییمو احتمالا پاس نمیشم کنکورم دارم چیکار باید بکنم ینی قبول نمیشم و نمیتونم کنکور بدم؟

 • دنیا wrote on 27 می, 2017, 13:22

  و اینکه من غیر حضوری هستم و فقط ۴ تا از درسام ۲/۵نمره مستمر داره ینی ما مستمر ۲۰ نداریم یکی از درسایی که میوفتم مستمر نداره و یکی دگ از درسا هم زیست هست که ۴ میشم و با ۲/۵نمره میشم ۶/۵میشه بگید کدوم درسته اینکه ۸ واحد میتونم تبصره بزنم ینی چی ینی این دوتا رو میشه تبصره زد؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 13:48

  دنیاخانم سلام
  من چیزی نفهمیدم!

 • رها wrote on 27 می, 2017, 13:28

  آقای پیراسته فر:(
  من موندممممم
  سوال من:(
  میشه بی زحمت جواب سوال منم بدین

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 14:30

  رهایی ! من چی رو جواب بدم ؟سؤالت؟
  چی بکنم تا گل لبخندبرلبانت بنشینه!؟

 • علی wrote on 27 می, 2017, 13:38

  با سلام 
  سوالام اینه که اگه کسی سوم از دو تبصره استفاده کنه می تونه در دیفرانسیل از تبصره استفاده کنه
  امروز امتحان دیفرانسیل بود سوالات خیلی وحشی بودند

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 14:49

  علی جان سلام
  بله میتونید
  تبصره سوم ربطی به پیش دانشگاهی نداره

 • فائزه wrote on 27 می, 2017, 13:47

  سلام .ببخشید یه سوال داشتم ،من پیش دانشگاهی تجربی هستم زیست مستمر ۱و نوبت اول ۲۰گرفتم اما به خاطر مشکلاتی نتونستم برای ترم دوم بخونم و فکر کنم نمره ی برگم۶بشه ،اگه دبیر مستمر۲رو۱۵بده قبول میشم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 14:53

  فائزخانم عزیز سلام
  شما بااین توصیف بانمره۱۱قبول خردادهستید(بدون تبصره)

 • مهران wrote on 27 می, 2017, 13:49

  سلام مجدد ‘پیش دانشگاهی هستم درس دیفرانسیل
  متوجه عرضتون شدم راجب این بحث
  ولی اگه در درس فیزیک نمره برگه نهاییم بالای هفت بشه و جمع کل نمراتم به ۱۰ برسه نیازی به تکماد ندارم درسته؟
  یسوال دیگم دارم تکماده فقط یدونه داریم ما؟یا نهایی و داخلی هرکدوم یک دونه؟

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 14:13

  اقای پیراسته فر اگه ممکنه جواب منو هم بدید .بالا سوالو مطرح کردم 🙁 .متشکر از زحمات شما…

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 15:10

  یلداجان سلام
  دخترم !من سؤالتو ندیدم،لطفاً مجددبفرمایید

 • ali6505 wrote on 27 می, 2017, 14:19

  سلام ببخشید من پیش تجربی هستم مستمر نوبت اول زیستمو ۲۰ گرفتم پایانی نوبت اولمو ۱۵ونیم ومستمر نوبت دوممو۲۰ برگه امتحان نهاییم هم۷.۲۵ میشم میخاستم ببینم پاس میشم یا ن؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 15:00

  سلام علی عزیز
  شمابانمره۱۱/۵قبولی خردادید(بدون تبصره)
  خسته نباشید.

 • علیرضا wrote on 27 می, 2017, 14:20

  سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقا/خانم پیراسته فر
  بنده به دلیل مبتلا شدن به یک بیماری خاص در طول سال چهارم دبیرستان(رشته ریاضی) موفق نشدم اونطور که باید درس بخوانم ، امروز امتحان دیفرانسیل روی برگه حدود ۳ تا ۴ نمره نوشتم و نمره مستمر ترم اول ۱۸ / نمره پایانی ترم اولم ۱۴ / و احتمالا نمره مستمر ترم دوم هم بالای ۱۶ است . آیا قبول میشوم؟ یا باید از تک ماده استفاده کنم ؟

  ضمناََ برای امتحان فیزیک هم اگر میشود برایم محاسبه کنید که حداقل نمره مورد نیاز برای قبولی چقدر است؟ نمره مستمر ترم اول فیزیک ۲۰ / نمره پایانی ترم اول فیزیک ۱۵ و نمره مستمر ترم دوم هم به احتمال زیاد بالای ۱۷ است .
  ببخشید که وقت شما رو میگیرم ، با تشکر از زحمات شما.

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 14:47

  سلام علیرضاجان
  فیزیک را۵/۵بیاری قبولی
  ودیفرانسیل را بااستفاده ازتبصره قبولی
  پس شما قبولی خردادید(انشاءالله)

 • رها wrote on 27 می, 2017, 14:51

  ووووووویییییییی آخیییییششششششششش
  خدایا شکررررررررررت
  اقای پیراسته فر عاااااااااشقتتتتممممممم ب مولاااااااااااا مرسیییییییییی مرسییییییییییی خیـــــــــلی مرسی

 • امیر wrote on 27 می, 2017, 14:57

  سلام اقای پیراسته فر من مستمر ترم اول ۱۴٫۵ ترم اول۱۵٫۵ ولی مستمر ترم دوم نمیدونم بهمون نگفتن امروزهم که امتحان نهایی دیفرانسیل داشتیم نمرم خوب نمیشه فکرکنم ۵یا۶یا۷ مطمین نیستم . ناظممون گفت باید روبرگه بالای۷بشی تا تک ماده بزنی واقعا درسته؟ دارم از استرس میمیرم واینکه ایا تبصره باتک ماده فرقی هم داره؟ طورخدا جواب بدید درضمن فقط همین امتحانو گندزدم

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 15:19

  امیرجان سلام
  نگران نباش تو همین خردادقبولی
  تو نمره سالانه ات دراین درس کمتراز۸نمیشه وبااستفاده ازتبصره قبولی (برعکس نظرآن معاون جاهل!)برای استفاده ازتبصره هرنمره ای درورقه بیاری ،درصورتیکه نمره سالانه رابه ۷برسونی قبولی

 • دنیا wrote on 27 می, 2017, 15:07

  من توی سایت اموزش پرورش دیدم که ما برای امتحانا میتونیم ۴ تا تک ماده بزنیم ۲ تا عمونی دو تا اختصاصی بعضی از معلم ها هم همینو گفتن این درسته یا همون یه دونس؟

 • نیوشا wrote on 27 می, 2017, 15:14

  =))))))))
  یکیش که همین دیفرانسیله یکیشم فیزیک که هنوز امتحان ندادم
  برای دیف
  مستمر ترم اول شدم ۱۶
  نمره پایانی ترم اول ۱۱
  و مستمر دوم و به احتمال زیاد ۱۵ به بالا میشم
  ممنون میشم بگین چه خاکی تو سرم‌بریزم :)))))))

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 15:31

  نیوشاجان!دخترناشکیبا
  تو این درسو”دیف”بانمره بالای۸ بااستفاده اتبصره قبولید
  امانمرات فیزیک رانگفتی
  ولی حرص وجوش نخور.چندتا نفس عمیق بکش چندتاشلوغکاری وشیطنت..!بشین فیزیکو بخون
  البته خودتو بکشتن ندی (تفریحات کوتاه مدتتو هم داشته باش)ریلاکس کارهاتو بکن
  اگرهم خدای نکرده فیزیک را هم کم وکسرآوردی دنیابه آخرنمی رسه (شهریورراخدابرای چه آفریده!)..بلاخره یکی “شهریور”راهم تحویل بگیره!

 • دنیا wrote on 27 می, 2017, 15:27

  و اینکه من به خاطر مشکلاتی درس دینی و زیستمو میوفتم زیستو فک کنم ۴ میشم ما نمره ی مستمر هیچی نداریم فقط برای زیست و ادبیاتو زمین هر نمره ای بگیریم ۲/۵نمره به نمرمون اضافه میکنن ینی من اگه زیستو ۴ بشم با این ۲/۵ میشم ۶/۵ دینیمم احتمالا ۶یا۷ میشم الان من باید شهریور امتحان بدم ینی؟پس کنکورم چی میشه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:19

  دنیاجان! چرا “رمان”مینویسی!
  خلاصه ومختصرومفیدبگو
  بهرحال
  اگربه شهریورهم بکشه دردانشگاهت هیچ مشکلی پیش نمیاد(اگرقبولی شهریورباشی)اصلاً خدا “شهریور”راچراآفرید!؟برای شماها

 • سعید wrote on 27 می, 2017, 15:33

  اقای پیراسته فر من نمره نوبت یک دیف ۱۲/۷۵و نمره مستمر دو حدود ۱۲تا۱۵ نمره نوبت دو هم صفر شدم حالا میتونم تک ماده بزنم ممنون؟؟؟؟؟!!

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 15:45

  سعیدجانم (تی جاناقربان)نمره مستمر ترم اولت چنده؟
  چرااینقده حواسپرتی!

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:39

  سعیدجان سلام
  نابستان۳ماه هست ،فرصت مناسب داری نگران نباش

 • فاطمه!! wrote on 27 می, 2017, 15:48

  تو امتحان دیف
  نمره مستمر اول ۲۰
  نمره ورقه نوبت اول ۱۹
  مستمره دوم ۱۸
  ورقه دوم ۶
  الان من میتونم قبول بشم ؟ بدون تبصره یا با تبصره؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:22

  فاطی جانم توبانمره “سالانه”۱۱دراین درس(دیفرانسیل)قبولی “خرداد”
  بدون نبصره قبولی
  خسته نباشید

 • سعید wrote on 27 می, 2017, 15:49

  مستمر ترم اول ۱۴ 

 • فاطمه!! wrote on 27 می, 2017, 15:49

  خواهشا جواب بدین 😑

 • امیر wrote on 27 می, 2017, 16:24

  ببخشید تبصره همون تک ماده هس؟ خداوکیلی امروز به قصد کشتن سوال دیفرانسیل داده بود طراح به اصطلاح محترم خیلیییییی……………….

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:37

  خداقوت امیرجان
  تبصره همون تکماده است
  حیف که من حالا دستموازدعابرداشتم برای نفرین طراحان بدجنس زیست!
  وگرنه یه نفرینی به طراحان دیفرانسیل می کردم که شبشونو نمیتونستن به صبح کنن!

 • نازگل wrote on 27 می, 2017, 16:25

  ببخشید دوباره مزاحم شدم…
  امروز معاونمون صحبت کردم گفتم با این شرایط که نمره سالانه ام ۹٫۵ میشه میتتونم از تبثره استفاده کنم یانه!!گفتن شرایطه خاصی داره!!!!!!!!!!!!!!خب شرایطش چیععععععععععععععهه

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:33

  نازگل عزیز
  آن معاون بیسواد اگربلدبود بایک کلمه ساده می گفت “بله”
  اماچون بلدنبوده خجالت کشیده که بگه نمیدونم ! وگفته شرایط .. وبخاطرهمین توروپیچونده!(همانطورکه شما بعضی وقتها بعضی هارا اینطور”می پیچونین”!

 • Parnia wrote on 27 می, 2017, 16:27

  چند تا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید
  ۱- فرق تبصره با تک ماده چیه ؟؟
  ۲- برای پیش دانشگاهی نمهره ی سالانه مهم است یا نهایی؟؟
  ۳-ما در سال پیش اجازه چند بار تک ماده را داریم ؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:29

  پریاخانم عزیز
  سلام
  جواب
  ۱-فرقی نداره
  ۲-یک درس(داخلی ویانهایی)فقط یکی
  ۳-“داریم” فعل آینده است و”سال پیش” گذشته!

 • mohadese wrote on 27 می, 2017, 16:34

  سلام من پیش دانشگاهیم
  برای فهمیدن قبولی یاتجدیدی نمره ترم دوم
  نمره ترم اول ضربدر ضریب ب اضافه مستمر به اضافه نمره ترم دوم ضربدر ۶به اضافه مستمر ترم دوم این جوریه دیگ نه؟؟
  بعد اگ بالای هفت بشه باید تبصره زد دیگ ن؟؟؟؟
  تو روخدا جواب بدید ممنون میشم

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 16:46

  سلام خسته نباشین, من رشته ریاضی در درس دیفرانسیل نمره ۳ می گیرم. اما میان ترمم در ترم ۲ برابره با ۱۶ و همچنین نمره ترم اولم ۱۳ و میان ترمم ۱۵ ایا نمره هام به ۷ برسه من می تونم از تبصره استفاده کنم؟ این بود سوالم 🙂

 • mohadese wrote on 27 می, 2017, 16:47

  اقای پیراسته فر برا چی انقد زیست سخت بود😭😭😭
  نامردای بی رحم ما امسال کنکور داریم درست ولی نمیتونستن 
  اسونتر بگیرن ما بدبختا لااقل حرص نخوریم واسه نمره؟امو بدبخت ادمیم😭🔫
  قبول میشدیم لااقل 
  خودایاااا من نمیگذرم ازشون

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:27

  محدثه جان!سلام
  اگربتونی عکس طراحان سؤال زیست را برام بفرستی تایک هفته دیگه جنازه شون را تقدیمتان میکنم!
  روزقیامت دامنشونو می گیریم!
  خدادندونهاشون بیندازه این “سیاه بخت”های “دم بریده”را
  مرگ برامریکا ومرگ برطراحان بی رحم!!

 • اسد wrote on 27 می, 2017, 17:12

  سلام
  خوبی؟
  یه سوال داشتم
  من امروز به امتحان نرسیدم
  اگه این امتحان رو خود نرم افزار تک مادش کنه جریانش چیه؟؟
  از معدلم میاد پایین یا نه؟؟
  و اگه ۳ تا امتحان نهایی رو ندی ،خود بخود یکیش تک ماده میشه و باید دوتارو شهریور بدی؟
  من نمیخوام تک ماده کنم و میخوام خودم ۳تاش رو امتحان بدم …جریان چیه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 18:12

  سلام
  اگربیش از یک درس را کمتراز۱۰داشته باشی سیستم پاسخگونیست
  فقط اگریک درس راکم وکسری داشته باشی اونم نمره سالانه ات به۷برسه ،سیستم بصورت خودکار برات قبولی صادرمیکنه

 • Lord Alireza wrote on 27 می, 2017, 17:12

  سلام
  من دیفرانسیل نمره نوبت اولم ۱۱ و ۲ تا مسترم هردو ۱۵٫۵ هستش. این امتحان رو بین ۶ تا ۸ میشم.
  تو رو خدا کمکم کنید.نمره ورقم باید به ۷ برسه یا سالانه؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین.

 • Lord Alireza wrote on 27 می, 2017, 17:33

  جواب بدین دیگه مردم از ترس.

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:52

  علی جان سلام
  خیلی پیامها زیادن.بعضی ها درمیرن ازچشم من
  ضمن عذرخواهی درخواست طرح مجددرادارم

 • رها wrote on 27 می, 2017, 17:43

  آقای پیراسته فر؟
  سلام خوبین شبتون بخیر خسته نباشین ببخشید امروز خیلی خستتون کردیم
  میگم اقای پیراسته فر حالا من مشکل زیستم حل شد احساس میکنم دینی رو هم گند زدم:| میگم اگ دینی ۶-۷ بشم بعد مستمر ترم دومم ۱۲-۱۳ باشه دینی چی میشه اونوخ؟؟؟ قبول میشم؟؟؟ یا چون توی زیست از تبصره استفاده کردم دینی میمونه واسه شهریور؟؟؟😭😭😭

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 17:48

  رهاجان! تو در روز چندبارمی میری وزنده میشی!؟
  نمرات دینی تو بگو ۲مستمروامتحان ترم اول

 • lili9999 wrote on 27 می, 2017, 17:46

  ۹/۷۵ گرد میکنن ده بشه؟تبصرمو برای فیزیک نگه دارم؟( پیش دانشگاهی )

 • Lord Alireza wrote on 27 می, 2017, 17:54

  سلام
  من دیفرانسیل نمره نوبت اولم ۱۱ و ۲ تا مسترم هردو ۱۵٫۵ هستش. این امتحان رو بین ۶ تا ۸ میشم.
  تو رو خدا کمکم کنید.نمره ورقم باید به ۷ برسه یا سالانه؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین.

 • اسد wrote on 27 می, 2017, 17:57

  سلام. تو رو خدا جواب بدید. استفاده از تک ماده اجباریه یا اختیاری؟؟من نمیخوام تک ماده کنم.من امتحان نهایی سه تا درس رو غیبت میکنم و مستمر ترم اول و دومشون به علاوه نمره امتحان ترم اولم بیسته آیا خود کامپیوتر برام درسی رو بی اجازه من تک ماده میکنه؟

 • نازی wrote on 27 می, 2017, 18:05

  سلام میگم من فردا امتحان فیزیک دارم…بعد مستمر اول ۱۹٫٫نوبت اول ۱۳٫۷۵٫٫و پایانی دومم ۱۷…چن بشم قبول میشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:04

  نازی جان سلام
  شمااگه یک ونیم هم بگیری”درامتحان نهایی”قبولی(بااستفاده ازتبصره
  امااکر۷بگیری بدون تبصره قبولی

 • نازی wrote on 27 می, 2017, 18:05

  کلاس سومم هسم

 • رها wrote on 27 می, 2017, 18:11

  بخدا ۱۰۰ بار بیشتررررر میمیرم زنده میشم!!!
  ترم اول: مستمر ۱۴ پایانی ۱۴٫۵

  ترم دوم: مستمرش فک کنم تو این حدود باشه ۱۲-۱۳-۱۴

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:09

  رهاخانم چون یکی راداری برای تبصره
  دینی راباید۷بگیری تا بعنوان دانش آمورقبولی خرداد محسوب بشی
  واما من نگران قبولیت نیستم
  نگران آن بدبختی هستم که دلشوبهت خوش کرده “نامزدت”تو هرروزبایداونودقمرگ کنی!وآخرش هم به بیابانهاپناهنده بشه

 • شمیم wrote on 27 می, 2017, 18:12

  سلام 🙂 خوبین ؟ ببخشید یه چیزیو واضح میشه بگین ؟ من پیش دانشگاهی ام .نمره ی برگه ام شده ۶ . ولی نمره ی سالانه ام بالای ۱۰ هست . قبول هستم بدون تبصره یا خیر ؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:34

  سلام شمیم خانم عزیز
  بله قبولید،بدون تبصره

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 18:25

  و بازهم کامنت منو ندیدین :((

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 18:29

  سلام خسته نباشین, من رشته ریاضی در درس دیفرانسیل نمره ۳ می گیرم. اما میان ترمم در ترم ۲ برابره با ۱۶ و همچنین نمره ترم اولم ۱۳ و میان ترمم ۱۵ ایا نمره هام به ۷ برسه من می تونم از تبصره استفاده کنم؟ این بود سوالم :(( 🙁

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:41

  سلام یلداخانم عزیز
  شما دراین درس(دیفرانسیل)بانمره۷/۵ قبولی خردادمحسوب میشوی(بااستفاده ازتبصره)
  ونمره پایین ۷درخردادهیچ تآثیری دراستفاده ازتبصره ندارد
  واگرخدای نکرده بیش ازیکی را پاس نکردی،انتخابش باشماست که کدام را امتحان بدهیدوکدام راتبصره

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 18:31

  و این که اگه بیش تر از یکی داشته باشیم نمیشه زد تبصره؟ و این که خودمون بین دوتا می تونیم یکیو به دلخواه بزنیم یا کامپیوتر خودش میزنه؟؟؟

 • sahar wrote on 27 می, 2017, 18:40

  سلام .میخواستم ببینم میشه به جز این تبصره از تک ماده هم برای درس دیگه برداریم؟من الان دیفرانسیلم با جمع نمره ها لبین هفت و ده میشم میخواسم ببینم میتونم فیزیکم کمتر از ده بشم ؟ولی جمعه نمره هام بیشتر از ١٠شه؟

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:43

  سحرجان سلام
  حرفهایت(ادبیات نوشتاری) مثل افغانهابود!زبان پشتو وفارسی دری بود!من نفهمیدم که چی گفتی!

 • نازلی امیر سالاری wrote on 27 می, 2017, 19:31

  سلام ، عذر میخوام من سال دهم متوسطه رشته ریاضی هستم متاسفانه بنا به دلایلی امسال افت تحصیلی شدید کردم ، من عاشق رشتمم و میخوام از ریاضی برم معماری ، اینطور که حساب میکنم ممکنه فیزیک و ریاضیمو بیوفتم ، اما من خنگ نیستم دلالیلی دارم ، میتونم از تک ماده استفاده کنم ?? مدرسه اجازه داره رشتمو عوض کنه ?? اخه من میترسم رشتمو عوض کنن ?? مدرسه دولتی منو ثبت نام میکنه ?? یا ثبت نامم نمیکنن اگر تک ماده داشته باشم
  واقعا به فکر خودکشی ام 😭
  لطفا کمکم کنید

 • پیراسته فر wrote on 27 می, 2017, 19:49

  نازلی جان سلام
  شمابرویدبه واحدمشاوره اداره تان موضوع تطبیق واحدرامطرح کنید
  بگیدمیخام برم”کاردانش”
  دیپلمتو بگیر بجای افکارمسموم خودکشی”عشق وحال”تو بکن،البته ازنوع حلالش

 • سعید wrote on 27 می, 2017, 20:01

  اقای پیراسته فر جواب منو ندادید اگر مستمر یک۱۴ پایانی نوبت یک۱۲و مستمر دوم۱۵وپایانی نوبت دوم صفر شده باشم میتونم تبسره بزن ؟؟؟؟!؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 0:30

  سلام آقاسعید
  جواب:نه

 • یلدا wrote on 27 می, 2017, 20:08

  متشکر

 • سارا wrote on 27 می, 2017, 20:55

  سلام خسته نباشین
  میشه بگین من با 
  نوبت اول رو ورقه ۱۰٫۷۵ مستمر ۱۷
  نوبت دوم مستمر ۱۶ و رو ورقه ۴ یا ۴٫۲۵ قبولی خرداد میتونم باشم یا خیر

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 0:37

  ساراخانم عزیز
  نمره سالانه شمادراین درس به بالای هفت می رسه وبااستفاده ازتبصره “قبول”ی خردادمحسوب می شوید

 • رها wrote on 27 می, 2017, 21:15

  سارا جون نمره ی سالانه انجمن بالای هفت میشه 🙂 با تبصره قبولی …

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 0:37

  سلام رها
  داری شیطنت می کنی!

 • دنیا wrote on 27 می, 2017, 21:35

  خوب ینی اگه شهریور شم تیر میتونم کنکور بدم اخه گفتن اگه دولتی قبول شم مشکل به وجود میاد چون پاس نشدم

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 0:33

  سلام دنیا خانم
  قبولی شهریور ،هیچ مشکلی دررابطه با ثبت نام دردانشگاه نخواهندداشت

 • Lord Alireza wrote on 28 می, 2017, 3:33

  آقای پیراسته فر برای بار دارم مینویسم
  من دیفرانسیل نمره نوبت اولم ۱۱ و ۲ تا مسترم هردو ۱۵٫۵ هستش. این امتحان رو بین ۶ تا ۸ میشم.
  تو رو خدا کمکم کنید.نمره ورقم باید به ۷ برسه یا سالانه؟؟؟

  ممنون

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:17

  لردجان سلام
  شمابدون تبصره قبولید
  درپیش دانشگاهی داشتن ۷درورقه ملاک قبولی درآن درس نیست(سال سوم هست)
  یعنی شما قبولی خرداد۱۳۹۶هستیدبدون تبصره
  سعی کردم (درتوضیحات)برات بپربونم بخاطرآن تأخیردرپاسخگویی!

 • کاظم wrote on 28 می, 2017, 3:52

  اقای پیراسته فر چرا جواب منو نمیدید… من پیش دانشگاهی هستم ولی بزرگ سالان حساب کردن نمره برای قبولی درامتحان نهایی بزرگسالان چجوری هسته؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:23

  سلام کاظم جان
  تاانچایی که یادمه جوابتو دادم
  گفتم اینطوری محاسبه میکنن
  نمره امتحانی ضربدر۴ حاصل را بامستمرجمع می کنیم وبهد حاصل این ۲را تقسم بر۵می کنیم
  عددی که بدست آمدنمره سالانه شما درآن درس می باشد

 • امير wrote on 28 می, 2017, 4:35

  سلام در امتحان نهایی سال چهارم اگر طبق آنچه فرمودید ما با نمره زیر ده جمع نمراتمان با فرمول به صد برسد از قانون تک ماده استفاده کرده ایم؟(مستمر اول و دوم ١٧  نوبت اول ١۵ و نوبت دوم ٩/۵)

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:26

  سلام امیرجان
  درپیش دانشگاهی گرفتن نمره ۷(درورقه نهایی)ملاک قبولی نیست
  یعنی اگردانش آموز پیش درامتحان خرداد۳،۴هم بگیره درصورتیکه نمره سالانه اش به ۱۰برسد،بدون تبصره قبوله

 • احمدلو wrote on 28 می, 2017, 4:53

  سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای ۵ درس نهایی داریم ببخشید اقا پیراسته فر

  ببخشید من شرایط تک ماده را خوندم دقیق متوجه نشدم نوشتید اونایی که معدل بالای دارن دارن می تونن تک ماده کنن
  میخاستم ببینم معدل کتبی نهایی باید بالای ۱۰ باشه یا معدل کل سالانه تمام درس ها

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:29

  حمیدجان سلام
  درهنرستان فقط دروس تخصصی قابل تبصره زدن نیست
  بقیه رامیتونی(تا۴تا)فقط نمره سالانه همون درس را به ۷برسونی

 • مژگان wrote on 28 می, 2017, 4:58

  سلام آقای پیراسته فر
   من 
  مستمر ترم اول زیستم ۱۹پایانی ترم اول۱۹
  مستمر ترم اول۲۰پایانی۹
  آیا بدون تبصره قبولم؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:34

  سلام مژگان خانم عزیز
  بله دخترم !تو همین خردادقبولی وقبولیت هم بدون تبصره وتکماده است
  موفق باشید
  امیدوارم یه رشته خوبی تو دانشگاه بری وبرایم کامنت بزاری! اماآنجامشورتت تو این محورباشه که چه بکنم از۳نفر برترهای دانشکده ام رتبه ام بهتربشه!

 • sahar wrote on 28 می, 2017, 4:59

  ببخشید.🙈میگم که من الان دیفرانسیلمو باتبصره قبول میشم.میخوام ببینم فیزیکم و میتونم با تک ماده پاس کنم؟یعنی نمره ی برگم بین ۷تا۱۰شه ولی جمع نمره ی سالانم بیشتر از ده؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:37

  سحرجان سلام
  درپیش دانشگاهی گرفتن نمره ۷درنهایی خرداد ملاک قبولی نیست،بلکه صرفاً نمره سالانه ات به ده برسه قبول محسوب میشی بدون تبصره
  ودیگراینکه درپیش دانشگاهی فقط میتونین یک درس رو تکماده بزنی

 • محدثه wrote on 28 می, 2017, 5:01

  سلام من زیست پیش دانشگاهی امتحان دادم 
  مستمر اول ۲۰ پایانی ۱۸
  مستمر دوم ۲۰پایانی۸
  خواهش میکنم بگید بدون تبصره قبولم یا نه؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:11

  سلام محدثه خانم عزیز
  اگر۴بگیری هم قبولی بدون تبصره

 • احمدلو wrote on 28 می, 2017, 5:03

  سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای ۵ درس نهایی داریم ببخشید اقا پیراسته فر

  ببخشید من شرایط تک ماده را خوندم دقیق متوجه نشدم نوشتید اونایی که معدل بالای ۱۰ دارن می تونن تک ماده کنن
  میخاستم ببینم معدل کتبی نهایی باید بالای ۱۰ باشه یا معدل کل سالانه تمام درس ها

 • علی wrote on 28 می, 2017, 5:07

  سلام
  من چهارم تجربیم دیروز امتحان زیست دادم متاسفانه ۸میشم
  مستمر اول ۲۰و پایانی اول ۱۸
  آیا بدون تبصره قبول میشم یا نه؟؟؟ دارم دیوونه میشم تورو خدا بگید

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:41

  سلام علی جان
  تی جاناقربان
  تو بااین نمرات خوبت اکردرنهایی زیر۷هم بگیری بدون تبصره قبولید(بااین ۸ نیازی به تبصره نداری)
  اینقده حرص نخور پسرگل!

 • علی wrote on 28 می, 2017, 5:09

  مستمر ترم دومم ۲۰

 • احمدلو wrote on 28 می, 2017, 5:13

  سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر ۵ درس نهایی داریم ببخشید اقا پیراسته فر

  ببخشید من شرایط تک ماده را خوندم دقیق متوجه نشدم نوشتید اونایی که معدل بالای ۱۰ دارن می تونن تک ماده کنن
  میخاستم ببینم معدل کتبی نهایی باید بالای ۱۰ باشه یا معدل کل سالانه تمام درس ها

 • sahar wrote on 28 می, 2017, 5:23

  عاقای پیراسته فر  توروخدا بگید 😔😔من خعلی استرس دارم 😔😔

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 5:43

  سحرکوچولو! جوابتو دادم

 • امیر wrote on 28 می, 2017, 6:01

  سلام مجدد اقای پیراسته فر تبصره رو خود سیستم به طور خودکارمیزاره یا باید اقدام کنیم خودمون؟

 • احمدلو wrote on 28 می, 2017, 6:04

  جواب ما را ندادی اقا پیراسته فر سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر ۵ درس نهایی داریم ببخشید اقا پیراسته فر

  ببخشید من شرایط تک ماده را خوندم دقیق متوجه نشدم نوشتید اونایی که معدل بالای ۱۰ دارن می تونن تک ماده کنن
  میخاستم ببینم معدل کتبی نهایی باید بالای ۱۰ باشه یا معدل کل سالانه تمام درس ها

 • احمدلو wrote on 28 می, 2017, 6:16

  معدل کتبی نهایی مهمه برای تک ماده یا معدل کل دروس تمام درس ها
  که گفتید باید بالای ۱۰‌باید باشه که بتونید تک ماده کنید؟

 • کاظم wrote on 28 می, 2017, 6:42

  ببخشید اقای پیراسته یه سوال دیگه اگه در بزرگسالان نمره مستمرم ۲۰باشه روی برگه چند بگیریم میتونم از تک ماده استفاده کنم ؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 9:14

  سلام
  چهارونیم

 • sahar wrote on 28 می, 2017, 6:43

  کلی  مرررسییی 😍😍

 • ثریا wrote on 28 می, 2017, 7:20

  سلام اقای پیراسته فر من پیش تجربیم دروز امتحان زیست دادم اما بد دادمش ۶ میشم یا ۶خورده ایی
  مستمرنوبت اول۱۶
  مستمر نوبت دوم۱۰
  پایانی نوبت اول۱۴
  پایانی نوبت دوم۶ حساب کردم میشم اینجوری قبول خرداد میشم بدون تک ماده?اخه تک ماده رو میخام واسه فیزیک توروخدا جواب بدید ممنون

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 9:20

  سلام ثریاخانم
  نمره سالانه زیست”لعنی”میشه۸/۵
  حالا اکرفیزیک را به ۱۰نتونی برسونی .میری برای یه مرخصی !
  درشهریورباخیال راحت میشننی هر۲تارومیخونی که هم ازبیکاری حوصله ات سرنره وهم یه چیزی یادگرفته باشی!

 • مهرداد wrote on 28 می, 2017, 7:21

  سلام من پیش دانشگاهی بزرگسالان هستم  و نمره نوبت اول ندارم خالا می تونم از تبصره استفاده کنم و چه نمره ای  باید در برگه بگیرم و امکان استفاده از تبصره در دو درس را دارم ؟ ممنونم

 • amirhossein wrote on 28 می, 2017, 7:40

  با سلام و خسته نباشید ،من سال سوم کامپیوتر هستم امروز که امتحان دادم به دلایلی نتونستم بخونم و خیلی امتحانو بد دادم یعنی نمره من ۲٫۵ یا۳ میشه ،اما نمرات مستمر و سالانم بالاست یعنی چیزی در حد هفده یا هیجده میخواستم بدونم میشه از شرایط تبصره یا تک ماده استفاده کرد؟
  خیلی برام مهمه جواب این سوال ممنون میشم جواب بدین با تشکر

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 9:28

  امیرجان سلام
  فقط نمیتونین “دروس”تخصصی “راتبصره استفاده کنین،بقیه راوقتی نمره سالانه ات به ۷رسیدمیتونی

 • Lord Alireza wrote on 28 می, 2017, 7:57

  سلام ممنون از جواب
  خب من اگر ۶ بشم که نمره سالانم به ۱۰ نمیرسه پس تک ماده میشه درسته؟؟؟اگر ۸ بشم گفته شما درسته.ی سوال ۲ نمره ای رو چون شک دارم اینجوری اختلاف وجود داره.
  سوال دیگمم اینه که شهریور برای همه این تقسیم بر ۵ وجود داره؟؟؟یا افراد خاصی مثل بزرگسالان؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 9:34

  علیرضاجان
  دانش آموز “پیش”اگرنمره ۵یا۴هم بگیره تو ورقه خرداد،وقتی نمره سالانه اش به ۱۰رسیدقبوله (قبول بدون استفاده ازتبصره)
  جواب سوال آخر:بزرگسالان.مدارس شبانه

 • رها wrote on 28 می, 2017, 8:17

  سلام ببخشید فرمول محاسبه ی نمره سالانه چیه؟
  میخوام محاسبه کنم ببینم با استفاده از تبصره قبول میشم یا نه

 • فاطیما wrote on 28 می, 2017, 8:28

  سلام آقای پیراسته
  من سوم تجربی هستم امتحان فیزیک امروز دادم
  مستمر نوبت اول ۱۷
  پایانی نوبت اول ۱۴
  مستمر نوبت دوم احتمالا ۱۵ .۱۶ باشم
  حساب کردم برگه ۵ میشم
  شامل تبصره میشم یا شهریوری ام ؟
  شرایط چطوره؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 10:10

  فاطمیا خانم عزیز سلام
  شما بانمره سالانه ۹با استفاده ازتکماده قبولید(قبول خرداد)

 • Ahmad wrote on 28 می, 2017, 8:33

  سلام اقای پیراسته فر 
  من مستمر ترم اولم ١٧ ورقه ١٣ مستمر ترم دوم ١٨ ورقه ٢-٣ 
  با تبصره قبول می شم؟

 • Ahmad wrote on 28 می, 2017, 8:35

  پیش ریاضی دیفرانسیل

 • امیر حسین wrote on 28 می, 2017, 9:04

  سلام
  من فیزیک ترم یک شدم ۱۰ مستمر ترم ۱ شدم ۱۵
  مستمر ترم دو هم شدم ۱۷ من الان امتحانم رو ۵ میشم.
  قبولم یا نه؟ تبصره لازمم؟ باید چیکار کنم؟
  خیلی نگرانم دل تو دلم نیست دارم میمیرم.

 • رها wrote on 28 می, 2017, 9:36

  سلامممممم
  خوبین اقای پیراسته فر
  میگم ک ینی من ۷ نگیرم تو ورقه دینی موندم واس شهریور؟؟؟؟
  راستی اقای پیراسته فر دوتا رها داریم هاااا اونیکه گفتین داری شیطنت میکنی من نیسم من اونیم که نامزدشو راهی بیابون میکنه… دقمرگش میکنه…🙈

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 10:05

  آهان ببخشید!
  سلام
  پس شما بچه مثبتی!
  مگه پیش دانشگاهی نیستی؟
  درپیش دانشگاهی برای قبولی(بدون تکماده)ملاک فقط رسوندن نمره سلانه به۱۰است
  یعنی ۴هم بگیری ولی نمره سالنه ات به ۱۰برسه قبول بی تبصره ای

 • سعید فاضلی wrote on 28 می, 2017, 9:52

  سلام اقای پیراسته فر ، خواهشا جواب بدین ، من سال سوم نظریم ، اگه من تو امتحانات نهایی ۴ تا درس رو مثل فیزیک جبر هندسه و حسابان رو پایین ۷ شم ، ولی بقیه رو قبول شم ، میتونم تبصره بزنم؟؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 10:46

  سلام آقاسعید
  جواب:اگرنمره سالانه ات به ۷برسه بله بااستفاده ازتبصره قبولید

 • رها wrote on 28 می, 2017, 10:21

  عع اقای پیراسنه فر شرایط منو ک میدونین
  زیستم افتاد تو تبصره دینی رو دیروز گفتم بتون شرایطشو

 • رها wrote on 28 می, 2017, 10:24

  پس ینی من نمره مستمر ترم ۲ که ۱۴ و پایانی اولم ۱۴٫۵ هسشتش و مستمر ترم ۲ ۱۳-۱۴ میشه با اینکه تو ورقه زیره ۷ بگیرم قبولی خرداد حساب میشه یا نه؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 10:43

  نه ! مثل اینکه این “رها”بااون رهازیادفرقی ندارن!
  دخترگلم
  مجموع۲مستمرمیشه۲۸
  ضریب نمره امتحانی اول میشه۲۹
  ورقه خردادرادر۶ضرب میکنیم میشه۴۲
  که حاصل جمع این ۳تامیشه۹۹
  تقسم بر۱۰میکنیم که میشه ۱۰
  پس این درس رابدون استفاده ازتبصره قبولید
  یه تبصره هم که میتونیدبزنید
  که درنیجه میشی فارغ التحصل خرداد
  وخلاص
  البته تو اعتراض ورقه بکن وقتی کارنامه گرفتی

 • رها wrote on 28 می, 2017, 10:26

  ببخشید مستمر ترم ۱ ۱۴ بود ترم ۲ ۱۲-۱۳-۱۴

 • کاظم wrote on 28 می, 2017, 10:44

  مگه نباید مجموع نمرات سالانه به ۷برسه خوب این با ۳٫۷۵هم که میشه رسید بهش ولی حالا چرا ۴٫۵باید گرفت روی برگه:؟؟؟؟

 • رها wrote on 28 می, 2017, 10:49

  ببخشید میشه جوابه منو هم بدین
  میشه فرمول محاسبه ی نمرهی سالانه رو بگید

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 10:56

  رهاجان اینم فرمول
  ۲تامستمرراباهم جمع می کنیم
  نمره امتحانی اول راضربدر۲می کنیم
  نمره ورقه خردادراضربئر۶می کنیم
  حاصل این۳موردراباهم جمع میکنیم
  وحاصل جمع اینهاراتقسیم بر۱۰می کنیم
  عددبدست آمده نمره سالانه شماست

 • رها wrote on 28 می, 2017, 10:56

  عع آقای پیراسته فر
  منظوری بودااااا حرفتون
  مرسی اقای پیراسته فر کلی ممنون دستتون درد نکنه واقعا خیلی کمکم کردین خداخیرتون بده

 • کاظم wrote on 28 می, 2017, 10:57

  یعنی با نمره پایین تر از۴٫۵نمیشه تک ماده زد،:؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:57

  سلام کاظم خان
  اگرپیش دانشگاهی هستید بله میشه
  چون گرفتن نمره ۷ملاک نیست،فقط بتونی نمره سالانه را به ۷برسونی

 • Ahmad wrote on 28 می, 2017, 11:00

  سلام اقای پیراسته فر 
  من مستمر ترم اولم ١٧ ورقه ١٣ مستمر ترم دوم ١٨ ورقه ٢-٣ 
  با تبصره قبول می شم؟
  پیش ریاضی دیفرانسیل  
  لطفاً جواب بدین

 • کاظم wrote on 28 می, 2017, 11:03

  ؟؟؟؟؟؟:

 • iman wrote on 28 می, 2017, 11:05

  ببخشید اگ میشه ب سوال من پاسخ بدید خیلی مهمه واسم من درس ریاضی سال سوم برگه نهایی چهار میبرم نمرات مستمر و ترم اولم هم بالا چهارده پونزده هستش بنظرتون میتونم این درسو با تبصره قبول بشم؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:13

  آقاایمان سلام
  سؤال راکلی نمی پرسن !
  منم کلی میگم انشاءالله

 • رها wrote on 28 می, 2017, 11:06

  ممنون آقای پیراسته فر

 • امیر حسین wrote on 28 می, 2017, 11:07

  جواب نداید

 • حمیدرضا wrote on 28 می, 2017, 11:08

  جواب ما را ندادی اقا پیراسته فر سلام سوم هنرستان هستم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر ۵ درس نهایی داریم ببخشید اقا پیراسته فر

  ببخشید من شرایط تک ماده را خوندم دقیق متوجه نشدم نوشتید اونایی که معدل بالای ۱۰ دارن می تونن تک ماده کنن
  میخاستم ببینم معدل کتبی نهایی باید بالای ۱۰ باشه یا معدل کل سالانه تمام درس ها؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:18

  حمیدرضاجان سلام
  احتمالاً جواب رادادم
  بنارامیزارم که ندادم+عذرخواهی
  جواب:فقط دروس تخصصی را مجاز به تبصره نیستید
  بقیه دروس را زمانی میتونین تبصره بزنین که نمره سالانه شما به ۷برسد ولی اگردرسی را میخواهین قبول بدون تبصره بشین بایدعلاوه برآوردن نمره ۱۰درسالانه ،نمره درورقه تان هم کمتراز۷نباشد
  دوباره میگم که گیج نشی:برای تبصره زدن فقط ملاک رسوندن نمره سالانه به ۷است درآن درس
  منظور ازمعدل ۱۰ معدل کل است

 • Mahnnaz wrote on 28 می, 2017, 11:29

  سلام خدمت اقا پیراسته خسته نباشید ببخشید ی سوال داشتم
  خاستم بدونم ک تو سال سوم تبصره با تک ماده داریم؟؟بعد 
  فرق تبصره با تک ماده رو میشه بگید ممنون میشم 

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:00

  سلام مهنازخانم عزیز
  بله خیلی هم داریم۴تا
  تبصره همون تکماده است/شما بااستناد ازتبصره از”تکماده “استفاده می کنی

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:30

  مهنازخانم سلام
  من این سؤال راچندبارجواب دادم(برای دیگران)
  امابه احترام شما”مشتری جدید”مجدداً میگم
  درسال سوم سال خوشی برای همه تنبلا هست!۴تادرس (داخلی یانهایی)رامیتونن بااستفاده ازتبصره”نکماده”بزنن
  بااین وصف متوجه شدیدکه تبصره همون تکماده هست

 • ثریا wrote on 28 می, 2017, 11:31

  اقای پیراسته فر ینی اگه زیست هشت و نیم بشم تک ماده میتونم بزنم یا ن??
  بعد ی سوال دیگه اینکه من هنوز دقیقا نمیدونم مستمر زیست چند بم داده میخام برم ازش بپرسم اگه بالاتر ده باشه قبولم??چقدر دیگه نمره میخام ک نیوفتم زیستو??بدون تک ماده!

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:38

  ثریاجان دخترگلم سلام
  درصفحه مدیریتم -کامنتهای همه پیچ هام میاد(باهام)وشما که نصف ونیمه می نویسید”کامنتها بافاصله -جمع کردنش برام مشکله
  ایتکه گفتیدزیست را۸ونیم میشم ،منظورچیه؟درورقه خرداد یانمره سالانه ات رامحاسبه کردی۸/۵شده؟
  واینکه پیشی یاسوم؟

 • ثریا wrote on 28 می, 2017, 11:35

  چندتا تک ماده میشه برای پیش استفاده کرد??

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:39

  درپیش دانشگاهی فقط یکی تبصره دارد

 • Mahnnaz wrote on 28 می, 2017, 11:41

  اقا پیراسته میشه جواب منو بدید من جبر شدم ۷نمره مستمرمم شدم ۷ نمره مستمر نوبت دوم فک کنم بالا ۱۲رد کردن فک نکنم برگه ۷بگیرم باید چیکار کنم😢😢😢

 • امیرحسین wrote on 28 می, 2017, 11:41

  سلام
  من مستمر و پایانی اول رو ۱۰ شدم مستمر ترم دوم ۱۵ الان رو برگه چند باید بگیرم که تک ماده نزنم؟
  فکر کنم رو برگه ۵ یا ۶ بشم
  زودتر بگید استرس دارم

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:54

  سلام امیرحسین خان
  نگفتی پیشی یاسوم
  بهرحال
  من نمره خردادت راروی۵لحاظ کردم(رومحاسبات)قبولیدباتبصره
  متوجه شدیدکه چی گفتم شما دراین درس قبولید”مشمول تبصره هستید”

 • محمد مهدی wrote on 28 می, 2017, 12:17

  سلام اقای پیراسته فر
  خیلی مخلصیم و ارادت داریم
  یه سوالی داشتم: من پیش دانشگاهی تجربی ام درس زیست رو مستمر اول ۱۵ و پایانی اول رو ۱۲ گرفتم مستمر دوم رو ۱۰ داده
  اقای پیراسته فر میخوام ببینم با ۸٫۵ بدون تبصره قبولم یا نه

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:50

  محمدمهدی عزیزم ،پسرآشفته وپریشان!
  چرانمراتو تاآخرنگفتی!
  این ۸/۵راکه گفتی نمره سالانته یاورقه؟

 • Mahnnaz wrote on 28 می, 2017, 13:07

  اقا پیراسته فر میشه لطفا ج منو بدید خیلی استرس دارم😢😢😢

 • نازی wrote on 28 می, 2017, 13:22

  سلاااام من امروز امتحان فیزیک دادم…۱۱میگیرم….قبول دیگه…؟؟؟؟؟؟؟
  مستمر اول .دوم…۱۷٫۱۹…نوبت اول..۱۳٫۷۵

 • مهرداد wrote on 28 می, 2017, 13:37

  سلام مجدد جواب من رو ندادید اقا ی پیراسته فر عزیز

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:09

  آقامهردادسلام
  عذرخواهی میکنم ازتأخیر
  شمابایددرورقه ۷بگیری تامشمول تبصره باشید

 • نگین wrote on 28 می, 2017, 13:54

  سلام.خسنه نباشید.من سال چهارم هستم.فک کنم دو تا امتحان زیر ۱۰ بگیرم.ولی یکیشون به واسطه ی مستمر و ترم بالا نمره سالیانه بالا ۱۰ میارم.ولی اون یکی نمره سالش حدود ۹ میشه میتونم تو این درس از تک ماده استفاده کنم؟چون یک نفر گفت فقط باید یه نمره زیر ۱۰ داشته باشی خرداد.

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:44

  نگین جانم سلام
  دخترگلم شمانمرات مستمراول ودوم وترم اول را برام بگید درهر۲تا تاجوابتونو دفیق بدم..روی اگرومگر جواب درست نمیتونم بدم

 • بهار wrote on 28 می, 2017, 14:27

  با سلام در سال سوم , اگر نمره سالیانه ۹ باشد , بدون استفاده از تک ماده , قبولی خرداد محسوب می شود؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 14:46

  بهارم سلام
  سؤالت رنگ “پائیز”میده!
  روی “اگرومگر” نمیشه جواب داد/نمراتت رادراون دروسی که نگرانشی بده

 • بهار wrote on 28 می, 2017, 14:42

  عذر خواهی میکنم و اگر نمره سالانه ۷ باشد, شرایط استفاده از تک ماده وجود دارد؟ و قبولی محسوب می شود ؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 17:04

  سلام
  بله بهارجان

 • محمد مهدی wrote on 28 می, 2017, 16:00

  اقای پیراسته فر ۸٫۵ نمره ورقمه

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 17:00

  سلام مهدی جان
  تو بدون تبصره هم قبولی
  چون محاسبه که کردم مجموع به ۱۰۰میرسه
  صدهم تقسیم بر۱۰میشه ۱۰نمره سالانه ات

 • امیرحسین wrote on 28 می, 2017, 16:24

  سلام اقای پیراسته فر
  من سوم دبیرستان هستم
  فیزیکم ترم یک و مستمر اول ۱۰ شدم و مستمر ترم دو ۱۷
  اگه رو برگه نهایی ۶ بشم قبولم یا مشمول تبصره؟ اصلا چند میشم؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 16:52

  سلام امیرحسین جان
  بله بانمره۷/۵قبولی درخردا

 • کاوه wrote on 28 می, 2017, 16:42

  سلام خسته نباشید ببخشید بنده سال سوم هنرستان رشته ساختمان هستم میخواستم بدونم
  در یکی از درس های تخصصی نهای ترم ۲ نمره ۹ میگیرم ولی چون مستمر اول و دوم و نمره ترم اولم کم اند باید تبصره کنم. حالا سوال اینجاست امروز ریاضی داشتم به ضور تو ورقه ۶ بگیرم ایا میتو نم اونم تبصره کنم نمره مستمر اول ۱۵ امتحان ترم اول ۱۴ مستمر دوم ۱۵

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 16:56

  سلام کاوه جان
  بله ریاضی رامشمول تبصره هستی

 • نگین wrote on 28 می, 2017, 17:44

  سلام.اولی رو ترو و مستمر۱۸ ومستمر دوم ۱۷ و برگه حدود ۹ میشم.اون یکی ترم و مستمر ۱۱ و.مستمر دوم ۱۳وبرگه ۸ میشم.

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 18:29

  نگین خانم سلام
  من که نمفهمیدم این ادبیاتی که بکاربردی مربوط به چه قرنی بوده!پارسی دری ویا پشتو!
  یجوربنویس که ماهم بفهمیم!

 • هانیتا wrote on 28 می, 2017, 18:47

  سلام خواهش میکنم زود جواب بدین من سال سوم رشته کامپیوتر هستم می خواستم بدونم نمره قبولی ریاضی کامپیوتر چند ؟؟

 • Sina wrote on 28 می, 2017, 18:51

  سلام من نوبت اول ورقه ریاضی۱۵و مستمر ۱۹شدم و نوبت دوم مستمر ۱۷٫من نوبت دوم امتحانو خیلی بذ دادم در حد ۵حالا مطمعنم میوفتم فقط بنظرتون اگه معدلم زیر دوازده بیاد میتونم تبصره بزنم؟؟؟رشته تجربی هستم

 • هانیتا wrote on 28 می, 2017, 18:51

  چرا جواب نمیدیید ؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 19:04

  دروس غیرتخصص۱۰

 • Mahnnaz wrote on 28 می, 2017, 19:11

  اقا پیراسته فر لطفا میشه ج منو بدید من جبر شدم ۷ مستمر نوبت اولم ۷شد نوبت دوم فک کنم بالا ۱۰ دادن تو برگه چندباید بگیرم ک تبصره بتونم بزنم؟؟؟
  ی اعین نامه بود ک از بین ۰تا۷ هرچی بشی ۱۰ میزارن خاستم بگم ک اون برا ما قابل اجرا هستش ؟برا ی درس فقط

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 19:51

  مهنازجان سلام
  برام کتابی بنویس”چتی”ومحاوره ای “ننویس/فعل وفاعلش معلوم باشه!

 • بهار wrote on 28 می, 2017, 19:21

  در درس ریاضی مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم ۱۵ , نمره ترم اول ۹ نمره نهایی ۵ و در درس فیزیک مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم ۱۶ , نمره ترم اول ۱۶ نمره نهایی ۵٫۵ ممنونم از پاسخگویی شما

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 19:49

  سلام بهار
  بااین وضعیت احتمال قبولیت درخردادزیاده
  ریاضی رابانمره”سالانه”۸مشمول تبصره میشی وفیزیک را به ۱۰می رسونی(هر۲تارااعتراض ورقه بکن)
  پس میشه گفت که شمادرخردادخلاص میشی
  وازحالا درفکرخریدیه جعبه شیرینی باش!

 • کاوه wrote on 28 می, 2017, 20:06

  سلام به راستی بسیار سپاس گزارم از زحماتتان اما به این توجه کردید که یک درس دیگر نهایی را نیز باید تبصره کنم ؟! ببخشید میدونم سرتون شلوغه

 • کاوه wrote on 28 می, 2017, 20:13

  در ضمن ببخشید ملاک این که میگن باید نمره بالا تر از ۷ باشه میتوانید تبصره کنید منظور نمره ورقه نهایی است یا نمره سالانه

 • پیراسته فر wrote on 28 می, 2017, 20:23

  نمره سالانه

 • Mahnnaz wrote on 28 می, 2017, 21:31

  سلام سال سوم ریاضی هستم جبر در مستمر اول ۷شدم نوبت اولم ۷شدم و مستمر نوبت دوم بالا ده رد کردن ولی تو برگه فک نکنم ۷بشم پاسخ از شما ک چیکار کنم ممنون میشم واقعا

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 0:21

  سلام مهنازخانم عزیز
  اگردرامتحان خرداد۶/۵هم بگیری قبولید

 • فراز wrote on 28 می, 2017, 21:58

  سلام آقای پیراسته فر من سال سوم رشته ریاضیم
  آیا میتوانم درسهای تخصصی مثل فیزیک رو به تک ماده بندازم؟
  برای تک ماده نمره سالانه ملاکه یا نمره ورقه نهایی.با تشکر

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 0:24

  فرازجانم سلام
  تخصصی درهنرستان نمیتونن ازتبصره استفاده کنن ،نه دررشته ریاضی
  شماهرکدام را که خواستی میتونی بزنی
  برای تک ماده ملاک نمره سالانه است

 • نازی wrote on 28 می, 2017, 22:55

  جوابه منو ندادین
  🙁
  🙁

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 0:28

  نازی جان (بلامی سر)
  من دراین تاریخ واین ساعت جوابتودادم
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ در ۷:۰۴ ب.ظ
  واما شاید این منظورت است
  امتحان فیزیک دادم…۱۱میگیرم….قبول دیگه…؟؟؟؟؟؟؟
  مستمر اول .دوم…۱۷٫۱۹…نوبت اول..۱۳٫۷۵
  حواب:بااجازه بزرگتران…بعععععله !

 • کاوه wrote on 29 می, 2017, 1:11

  ببخشید شما گفتید در درس های تخصصی هنرستان امکان تبصره وجود ندارد ؟

 • کاظم wrote on 29 می, 2017, 1:36

  سلام.اقای پیراسته پیش دانشگاهی بزرگسالان هستم اگه مستمرم ۲۰باشه اگه امتحان نهایی ۳٫۷۵بگیرم میتونم از تک ماده استفاده کنم؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 6:04

  سلام کاظم جان
  بله شما مشمول تبصره هستید
  اعتراض ورقه بکن

 • امیرعلی wrote on 29 می, 2017, 5:42

  سلام خسته نباشید.ببخشید یه سوال دارم ک شب و روزمو گرفته من فیزیک ترم اول رو۱۰ومستمرهم۱۴گرفتم ولی درامتحانات نهایی احتمالافیزیک رو۵بگیرم و مستمرنوبت دومم هم۲۰ و ریاضی رو هم ترم اول۱۷گرفتمومستمرهم۱۸ولی درامتحانات نهایی۶میگیرم مستمرنوبت دومم۱۰هس
  میخاستم بدونم من قبول خرداد میشم یانه لطفا جوابمو بدید دارم دیوونه میشم😭

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 6:30

  امیرجان سلام
  نگفتی سال چندمی”رشته تحصیلی”

 • امیرعلی wrote on 29 می, 2017, 5:53

  وسوم تجربی هستم

 • حامد wrote on 29 می, 2017, 6:05

  سلام من پیش دانشگاهی هستم و فک کنم ادبیات زیر ۱۰ بشم دو تا سوال داشتم اینکه اولا اگه یه موقع زیر ۷ بشم باید شهریور امتحان بدم؟واین که اگه زیر هفت بشم و تو شهریور نمره لازم رو بیارم از مهر که ترم اول دانشگاه شروع میشه میتونم برم یا نه؟و اگه شرایطی اره لطفا توضیح بدید ممنون

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 6:57

  حامدجان سلام
  اینطوری سؤال نمیکنن
  سوال براساس اعداد وارقام باشه نه تعریف وتوصیف!

 • امیرحسین wrote on 29 می, 2017, 6:37

  سلام.
  اقای پیراسته فر شهریوری نمیشم؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 6:56

  بااعتراض ورقه که میکنی همین خرداد قبول میشی انشاءالله

 • رویا wrote on 29 می, 2017, 6:39

  سلام..ببخشید ی سوال داشتم..ممنون میشم لطف کنید جواب بدید😊
  پیش هستم من ی امتحانمو به شدت بدم میاد خراب دادم..درس زبان فارسی
  نمره مستمر ترم اول: ۱۷
  نمرع دی:۱۵
  مستمرترم دوم:۱۷
  پایانی خردادم:واقعا بد..نمیدونم چند اما زیر ده…
  اگه بدون تبصره قبول شم..سوالم اینه باید
  چند بشم که بدون تبصره قبول شم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 7:09

  رؤیا جان سلام
  دخترم !من نگران این امتحانات ونمراتت نیستم ،چراکه شما ۶هم بگیری درهمین درس”زبان فارسی” نمره سالانه ات به ۱۰میرسه وقبولی خردادی “بدون تبصره”
  نگرانیم برای نامزدت است که خیلی زود”صحرای کربلا “برپامیکنی!ویه “شهر”راروی سرت وسراون مظلوم فلک زده خراب میکنی!
  اینقده زانوی غم بغل نکن ،اینقده گریه زاری نکن،اونم برای اتفاقی که نیفتاده ونمی افته!

 • امیرعلی wrote on 29 می, 2017, 6:57

  سوم تجربی هستم لطفا جواب منو بدین خیلی نگرانم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 7:15

  شما قبول خردادهستید.
  فیزیک رابا۸/۵ وریاضی را باحدود۱۰(بااستفاده ازتبصره)قبولید
  یه توضیح هم بدم
  نمره ریاضی ۱۰میگیریولی چون نمره ورقه ات زیر۷است قبولیت عادی نیست،باتبصره قبولی
  بهرحال شما درخرداد موفق به گرفتن دیپلم می شوید

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 7:15

  سلام خسته نباشید سوم هستم
  ببخشید بالای صفحه نوشته اید معدل برای تک ماده بالای ۱۰باید باشه میخاستم ببینم معدل کل درس ها باید بالای ۱۰ باشه یا معدل پنج تا درس نهایی باید ۱۰ باشه
  مثلا من الان ۱۲ تا درس داریم باید معدل جمع ۱۲ تا درس ها باید ۱۰ به بالا باشه
  یا معدل جمع ۵ تا درس نهایی باید ۱۰ باشه خواهش میکنم زودتر جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 7:31

  سلام آقاعلیرضا
  منظوراز”معدل” مدل کل است نه کتبی

 • امیرعلی wrote on 29 می, 2017, 7:51

  ممنون اقای پیراسته فر.خیلی ارادتمندم🌹
  ببخشیدخیلی سوال میپرسم چون خیلی نگرانم
  توکارنامه ذکرمیشه که باتبصره قبول شدم؟و تک ماده چندنمره ب این نمره ها اضافه میکنه؟شرایطش چطوریه
  فیزیک روتوکارنامه همون۸/۵میزنن؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 8:14

  امیرجان !تکماده یعنی اینکه درشرایط معمول نتونستیدقبول بشوید
  وتک ماده وتبصره نه برنمره ای ویامعدلی راکاهش می دهدونه می افزاید،معدلت را همین نمراتت درهمه دروس شکل می دهند.
  قبول شدن باتبصره هیچ تأثیری درقبولی دانشگاه ندارد
  درهنگام خواستگاری هم خانواده نامزدتت نمی پرسه(آقای مهندس شمابرامان بگیددردبیرستان ازتبصره استفاده کردید!؟)

 • امیرحسین wrote on 29 می, 2017, 7:55

  من باید نمرم رو به چند برسونم که شامل تبصره هم نشم؟
  گفتم که فیزیکمو چند شدم حالا شاید برگم بیشتر بشه تو نهایی

 • رویا wrote on 29 می, 2017, 8:06

  مچکرم که جواب دادید:)
  😂😂😂نامزد کجا بود😂
  ممنونم بازم..
  روز خوش🙊

 • امیرعلی wrote on 29 می, 2017, 8:25

  😂خیلی ممنون اقای پیراسته اخه من تلاشم واسه معدلمه تمام درسامو قویم جزاین دوتا نگرانیمم همین دوتابود بخاطراین خیلی سوال پرسیدم بازم ممنون

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 8:45

  اقا پیراسته فر من تمام شرایط توضیحاتت که برای تو ماده را نوشتید را خوندم نوشته بودید اگر نمره سالانه ۱۰ هم‌ باشد ولی نمره پایانی زیر ۷ باشد شرایط استفاده از تک ماده را دارد
  ولی من چند تا از سایت های دیگه را خودنم درباره شرایط تک ماده نوشته بودن اگر نمره پایانی نهایی اگر زیر ۷ باشد نمیشه تک ماد کرد میخاستم ببینم اصل قانون چی هست بالاخره حتما باید بالای ۷ باشه نمره پایانی نهایی که بشه تک ماده کرد یا اگرم پایانی نوبت دوم‌ هم زیر ۷ باشه میشه تک ماده کرد؟
  بخدا اعصابم‌ خیلی خورد شده از هر کس میپرسم برای تک ماده هر کس یه جور دیگه میگه ؟؟؟ از معاون مسئول ثبت نمره هم میپرسم چرت و پرت میگه بهم

 • نازی wrote on 29 می, 2017, 8:46

  ببخشیداااااااا…ولی می
  گن تبصره نمره تا قبولی زیاد میکنه یعنی همون ۱۰!!!!!!!یعنی اگر من ۸ بشم با تبصره میشم ۱۰ و قبول میشم..دوستام ک سال پیش استفاده کردن گفتن اینجوریه!

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 9:34

  نازی جان خیلی چیزهارا خیلی ها میگن
  ازاون دوستان نابغه بپرس !چجوری نمره ثبت شده درسیستم یهویی تغییرمیکنه ومیرسه به ۱۰،این فعل وانفعالات درکجااتفاق می افتد!
  نکنه اون دوستات خیال کردن که این کامپیوترها هم “مخفیانه”میرن پیش “دعانویس”.یا کسی ازمرکزفرماندهی اینترنت(امریکا وکانادا)شیرین دعامی گیرند!
  نازی!قدراین دوستاتو بدون که چه معجزاتی می کنن،وسیستمشون هم فکرکنم “نظرکرده”باسه!
  یه تصویری از سیستم دوستات برای تبرک وتمین برامون بفرست!

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 9:42

  جواب ما را ندادی اقا پیراسته سوم هستم ا قا پیراسته فر من تمام شرایط توضیحاتت که برای تو ماده را نوشتید را خوندم نوشته بودید اگر نمره سالانه ۱۰ هم‌ باشد ولی نمره پایانی زیر ۷ باشد شرایط استفاده از تک ماده را دارد
  ولی من چند تا از سایت های دیگه را خودنم درباره شرایط تک ماده نوشته بودن اگر نمره پایانی نهایی اگر زیر ۷ باشد نمیشه تک ماد کرد میخاستم ببینم اصل قانون چی هست بالاخره حتما باید بالای ۷ باشه نمره پایانی نهایی که بشه تک ماده کرد یا اگرم پایانی نوبت دوم‌ هم زیر ۷ باشه میشه تک ماده کرد؟
  بخدا اعصابم‌ خیلی خورد شده از هر کس میپرسم برای تک ماده هر کس یه جور دیگه میگه ؟؟؟ از معاون مسئول ثبت نمره هم میپرسم چرت و پرت میگه بهم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 10:00

  علیرضاجان “تی جان قربان” ! حرفهارا نصف ونیمه میخونین، دردسرش می افته دوش ما!
  آنجاکه نوشتن بایدنمره پایانی”نهایی”به ۷برسه تاقبول محسوب بشه
  منظور قبولی درشرایط عادی هست ،نه برای تبصره(برای تکماده زدن گرفتن ۷درنهایی ملاک نیست.
  ودیگراینکه درپیش دانشگاهی اصلاً برای قبولی”عادی” هم گرفتن نمره ۷ملاک نیست
  یعنی شرطی که برای قبولی عادی درسال سوم هست”گرفتن نمره ۷درورقه نهایی”رابرداشتند.
  حالا نری بقالی محلتون “ماست”بگیری !یه چیزی هم آنجا بشنوی اعصابت خردبشه وترکشهاش منو بگیره!

 • کاوه wrote on 29 می, 2017, 10:56

  سلام اقای پیراسته فر ببخشید میخواستم بپرسم : شما گفتید در درس های تخصصی هنرستان امکان تبصره وجود ندارد ؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:04

  سلام کاوه جان
  منظوردروسی است که نمره مستمرندارد

 • سینا wrote on 29 می, 2017, 11:02

  سلام.اقای پیراسته فر لطفا جواب بدین.من ریاضیرو مجموع کمتر از صد میشم ینی قبول نمیشم بنظر شما برای اینکه تبصره بزنم معدلم حتما باید بالای دوازده بیاد؟؟تا تبصره بزنم ؟من معدلم پایین دوازده میاد ریاضیم مجموع زیر صد هستم بنظر شما قبول میشم یا نه؟؟؟رشته تجربی نمره ریاضی هم تو کامنتا بالا نوشتم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:50

  سیناخان سلام
  هروقت چیزی می پرسی،اطلاعات درست بده(کمترازصدبیاریم یعنی چه!)
  بهرحال من هیچوقت نگفتم ملاک ،معدل ۱۲است
  ملاک قبولی داشتن معدل۱۰است(معدل کل)

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 11:06

  سلام خسته نباشید ببخشید من به دلیل یه مشکل سوم موفق نبودم و چهارم درگیر انتفاعی بزرگسالان درس میخونم اینجوری فقط حق این داشتم ۴درس مستمر بگیرم منم درست دینی و فیزیک و زیست و ریاضی مستمر گرفتم خب حالا ما که ترم اول نداشتیم میخوام بدونم ترم دوم  مستمر و  نمره برگه چطوری حساب میشه و پایانی بدست میاد

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:14

  سلام سپیده خانم
  شماکه یک مستمردارید به اینصورت عمل می شود
  نمره ورقه نهایی ضربدر۴ وحاصل رابامستمرجمع می کنید،حاصل جمع را تقسیم بر۵می کنید،عددی که بدست می آیدنمره سالانه شماست

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 11:08

  یعنی اقا پیراسته قانون اینکه اگر نمره ورقه نهایی زیر ۷ باشه نمیشه تک ماده کرد ور داشته شده ؟پس ملاک بر نمره سالانه است که اگر ورقه نهایی زیر ۷ هم باشه میشه تک ماده کرد؟؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:17

  علیرضاجان! یکم جوابمو بخون ،من خیلی ساده وواضح نوشتم،چرامتوجه نشدی!!!
  برای تکماده(تبصره)ملاک رسانده نمره سالانه به هفت است،یعنی اینکه اگرهفت بیاری حتی اگرنمره نهاییت ۴باشه

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 11:08

  بعد ببخشید یه سوال دیگه زبان فارسی نهایی هس من مستمر ندارم واسش خب با توجه به وضعیتم که گفتم …..باید روی برگه۱۰بگیرم واسه قبولی؟و واسه تبصره باید چند باشه نمرم؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:20

  سلام مجددبه سپیده خانم عزیز
  جواب دوم
  وقتی نمره مستمرندارید،فقط نمره ورقه ملاک است
  وشرایط تبصره مثل دانش آموزان عادی “روزانه است،یعنی اگر۱۰بگیری قبولی واگر۷بگیری مشمول تبصره

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 11:19

  توروخدا جواب رو بدید

 • محمد مهدی wrote on 29 می, 2017, 11:22

  دوستان امتحان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی امروز ساعت ۶ صبح لو رفت
  و زمزمه اینکه امتحان رو باطل اعلام کنند تو شورا بود(چون خودشون فهمیدن سوالا لو رفته و اینکه دیگه زمانی برای عوض کردن سوالات نداشتند)

 • rasoul wrote on 29 می, 2017, 11:31

  سلام خسته نباشین ، من نوبت اول به علت لج کردن معلم به کلاس درس عروض وقافیه ۹ شدم نوبت دوم که نهایی‌هم هست چند باید بیارم تا تک ماده بشه و قبول بشوم . مرسی

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:23

  سلام رسول جان اطلاعات درست بده
  روزانه ای؟بزرگسالانی؟
  یک مستمردارین؟

 • amin wrote on 29 می, 2017, 11:53

  با عرض سلام و خسته نباشید. من پیش دانشگاهی تجربی هستم، ادبیات مستمر نوبت اولو۱۲ شدم کتبی نوبت اول هم ۱۰.۵ مستمر نوبت دوم ۱۰ کتبی نوبت دوم هم ۴میشم.خواستم بدونم میتونم از تبصره استفاده کنم یا نه؟ یا باید برم شهریور

  ممنون میشم جواب بدید.

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:30

  سلام امینی
  یه “بیست وپنج صدم درسالانه” کم وکسری داری(نیم نمره درورقه ات اضافه بشه) تامشمول تبصره بشی،احتمالا درپی اعتراض ورقه مشکلت حل میشه قبولی میشی وازشردرس خوندن نجات پیدامیکنی!

 • مهسا wrote on 29 می, 2017, 12:06

  با سلام بنده دانش‌آموز مدرسه بزرگسال هستم سال گذشته پیش دانشگاهی بودم و درس فیزیک و دیفرانسیل رو قبول نشدم شهریور رفتم دیفرانسیل رو امتحان بدم بازم قبول نشدم و رفتم مدرسه بزرگسال و دی هم رفتم فیزیک امتحان بدم قبول نشدم حالا خرداد دوباره فیزیک امتحان دارم اگه قبول بشم دیفرانسیل تبصره میخوره؟با توجه به اینکه من دیفرانسیل امسال امتحان ندادم و نمره سال قبل رو دارم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:33

  مهساجان!سلام
  من ازکجابدونم که دیفرانسیل راچندگرفتی ؟ واینکه وضعیت دیگردروست چطوریه،چندتاباقی داری و کم وکسرریهات چیه؟تابگم مشمول تبصره میشی یانه

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 12:28

  یعنی اقا پیراسته قانون اینکه اگر نمره ورقه نهایی زیر ۷ باشه نمیشه تک ماده کرد ور داشته شده ؟پس ملاک بر نمره سالانه است که اگر ورقه نهایی زیر ۷ هم باشه میشه تک ماده کرد؟؟؟؟؟

 • امیر wrote on 29 می, 2017, 13:25

  سلام
  با توجه به گفته شما
  در سال پیش دانشگاهی ملاک قبولی نمره ی سالانه ی بالای ده با فرمول (مستمر۱+مستمر۲+۲*پایانی۱+۶*پایانی۲)است و ملاک استفاده از تبصره نمره ی سالانه ی هفت تا ده است آیا ملاک قبولی در امتحانات داخلی پیش دانشگاهی هم نمره ی سالانه ی ده هست؟حال اگر شخصی نمره ی سالانه ی زیر هفت بیاورد تکلیفش چه خواهد شد؟
  لطفا در صورت صحیح بودن, اطلاعات گفته شده را تایید نمایید تا برای هم کلاسی هایم بازگو کنم.

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 14:39

  امیرجان(تی جان قربان)سلام
  همه گفته هایم را درست منتقل کردی”امضاء میکنم”بایک کوچولواصلاحات(نمره ۷الی۹/۷۵)
  جواب “حال اگر..”نمره سالانه رازیرهفت بیاره ،میمونه برای شهریور،خداوندشهریوررابری چی آفریده!؟

 • سینا wrote on 29 می, 2017, 14:46

  سلام.اقای پیراسته من.در نوبت اول مستمر ۱۹ و در پایانی ۱۵شدم نوبت دوم هم مستمر شدم ۱۷ در درس ریاضی رشته سوم تجربی هستم.بنظر شما با نمره چند پایانی قبول میشم و یا میتونم تبصره بزنم.من فک میکنم پایانی میشم چهار و خیلی بده.لطفا کمکم کنید.اگه چهار بشم میتونم تبصره بزنم درذحالی که معدلم زیر دوازده بیاد؟؟

 • عرفان wrote on 29 می, 2017, 14:46

  با سلام؛من پیش دانشگاهی هستم و درس فیزیک امتحان ترم اول رو ۴٫۵ گرفتم ومستمر ۱۴ ترم دوم رو هم دبیر بهم مستمر ۲۰ داده حالا سوالم اینه که واسه اینکه بتونم از تبصره استفاده کنم امتحان نهایی رو باید چند بگیرم؟و اینکه قبول شدن با تبصره تاثیری روی دانشگاه قبول شدن و ثبت نام دانشگاه نداره؟خیلی ممنون

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 15:41

  سلام عرفان
  شماباید۹/۵بگیری تامشمول تبصره بشوی
  وقبولی درخردادوشهریور ویاباتبصره بگیری وتکماده هیچ تأثیری دردانشگاه نداره

 • کیشانی wrote on 29 می, 2017, 15:08

  اقا پیراسته فر نگفتید جواب بنده یعنی اقا پیراسته قانون اینکه اگر نمره ورقه نهایی زیر ۷ باشه نمیشه تک ماده کرد ور داشته شده ؟پس ملاک بر نمره سالانه است که اگر ورقه نهایی زیر ۷ هم باشه میشه تک ماده کرد؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 15:17

  بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  توکشتی مارا!

 • مهسا wrote on 29 می, 2017, 15:24

  من همه درسام سال قبل قبول شدم جز دیفرانسیل و فیزیک بعد بهم گفتن باید یکی رو امتحان بدم قبول شم تا یه درس دیگه تبصره بخوره من دیفرانسیل تو خرداد سال قبل گرفتم هشت تو شهریور هم گرفتم هفت و نیم نمره سالانه من شد بین هفت تا ده بعد رفتم مدرسه بزرگسال ثبت نام کردم دی ماه فیزیک امتحان دادم قبول نشدم حالا اگه خرداد امسال فیزیک قبول شم دیفرانسیل تبصره می‌خوره؟؟با توجه به اینکه من امسال دیفرانسیل امتحان نمیدم

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 15:53

  مهسا !اگرچه خیلی درانتقال مطالب ناتوانی!
  سالانه من شد بین هفت تا ده..اخرکجای دنیا نمره سالانه یکی رامی نویسن۷الی۱۰٫٫!!
  بهرحال من متوجه منظورشدم
  وجواب
  اگرفیزیک لعنتی را قبول بشی،آن یکی برات خودبخودتبصره میخوره وخلاص

 • عرفان wrote on 29 می, 2017, 15:29

  اقای پیراسته فر جواب منم بدید لطفا

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 15:35

  سلام اقا چرا جواب منو ندادید از ظهر منتطرم

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 15:41

  ببخشید پاسخ رو ندیده بودم
  مرسی از پاسخ که دادید

 • Sepideh wrote on 29 می, 2017, 16:09

  ببخشید استاد اینجور که حساب کردید یعنی من قبول نمیشم؟
  آخه من مستمر زیست رو ۲۰گرفتم ولی واسه امتحان نتونستم بخونم هیچی مریض شدم متاسفانه حدود ۵میشم  رو برگه… نمره مستمر و پایانی ترم اول هم که ندارم یعنی قبول نیستم؟!وای بدبخت میشم که

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 17:05

  سپیده جان! شمابااین توصیف درخردادقبول میشی
  بانمره۸ بااستفاده ازتبصره قبول میشی

 • فاطمه wrote on 29 می, 2017, 17:26

  سلام وقت بخیر
  من پیش دانشگاهی غیر حضوری میخونم رشته تجربی. ما چهارتا درس رو ترم یک میدیم به طور کامل چهارتا درس رو ترم دو . مستمر هم بهمون ۲۰ میدن. الان من برای امتحان فیزیک که نهاییه حداقل نمره ای که میتونم برای قبولی فیزیک بگیرم چنده ؟. همه ی امتحاناتمم ده به بالا شده نمرم منهای زیست که شاید هفت یا هشت شده باشم
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید …

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 17:43

  فاطمه خانم سلام
  اگربتونی ۷/۵بشی قبولید
  البته متوجه نمره زیست نشدم(زیست را۷یا۸شدی یعنی چه)نمره سالانه اته ویانمره ورقه؟
  بهرحال قرمولش اینطوریه
  نمره ورقه ضربدر۴ -حاصل رابامستمرجمع می کنید وحاصل جمع این۲راتقسم بر۵می کنیم-عددبدست آمده میشود نمره سالانه ات
  لطفا! خودت زحمتشوبکش

 • فاطمه wrote on 29 می, 2017, 17:54

  الان تبصره شامل من میشه ؟ میتونم امتحان ندم یا پایین تر از هفت بشم ؟

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 19:27

  سلام برفاطمه
  اگربالای هفت داری وامتحان هم بدهی نمیتونی به ۱۰برسونی امتحان نده،مشمول تبصره میشی(درصورتیکه درسهات فقط همین۲تامونده باشه)

 • فاطمه wrote on 29 می, 2017, 17:57

  نمره ی ورقه ی زیستم هشت شده
  نمره ی سالانه نمیدونم چنده چون کارنامه ما رو یکجا اخرای خرداد میدن ترم پیش فقط نمرات ورقه هامونو بهمون گفتن. این هفت و نیم که میگین باید حاصل این فرمول هفت و نیم بشه یا نمره ورقه ؟

 • ثنا wrote on 29 می, 2017, 19:57

  سلام.خسته نباشید
  پیش دانشگاهی هستم
  نمره ی مستمر ترم اول فیزیکم ۱۵ و ترم اول ۱۳
  مستمر دوم رو امتحان ندادم و واسم ۴ گذاشته
  ترم رو چند باید بگیرم که بتونم بندازم تبصره؟لطفااا جوابمو بدین
  احتمالش هست اصلا نرم سرجلسه چون نهایت نمره ای که میتونم برای امتحان پس فردا بگیرم ۴ونیم نمره ست. اگر برای به تبصره انداختن کافی باشه که خوبه و اگر نباشه که فکر کنم هم همینطوره نمیرم سرجلسه. لطفا کمک کنین بهم بگین چند بشم میتونم تبصره بندازم

 • ثنا wrote on 29 می, 2017, 20:05

  البته احتمالش هست مدیرمون مستمر رو واسم تغییر بده
  و اگه فردا رو فشرده تر بخونم بتونم توی ورقه تا ۵یا۶ بگیرم. آقای پیراسته فر یه بار دیگه چند روز پیش کامنت گذاشتم اما بین کامنت های دیده ندیده بودیدش
  توروخدا این دفعه ببینیدش 😓 خیلی مهمه آخه 😕

 • پیراسته فر wrote on 29 می, 2017, 21:01

  ثناجان سلام
  شما فردااگرنمره ۴هم بگیری باتبصره قبولید

 • ثنا wrote on 30 می, 2017, 1:52

  واقعا
  وای چقدر خوشحالم کردین
  هیچ انگیزه ای برای خوندن اون یه فصل هم حتی نداشتم
  ولی الان همه چی فرق کرد
  خییلی ممنوووون

 • Sepideh wrote on 30 می, 2017, 2:24

  سلام آقای پیراسته فر ببخشید من هی سوال میکنم از استرس دیشب راهی بیمارستان شدم
  میشه جواب اینو بدید
  زیست رو ۵نمره رو برگه نوشتم مستمر ۲۰ هس ؟
  زبان فارسی۷رو برگه نوشتم مستمر ندارم؟
  یعنی چی میشه یعنی پاس نیستم وای دارم میگیرم بخدا الان رو تخت بیمارستان دارم اینو میفرستم

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 5:32

  سپیده جان (الهی دردوبلایت بخوردبرسرنامزدت!)مگه کله ات خراب شده!!!
  زیست راکه ۱۲میشی وقبول
  زبان فارسی راهم که بانمره ۷مشمول تبصره میشی وقبول
  یعنی اگرهمه درسهای باقیمانده همینهاهستند،پس شما قبولی خردادید وخلاص
  حالا بهترنبود اینهمه خرج کردید(خرج دکترودارو واسترس)پولشومی دادیدبمن! وشما هم ریلاکس سرجات میموندی وبه کاراهای دیگرمی رسیدید!

 • سیما wrote on 30 می, 2017, 3:42

  سلام من چهارم ریاضی هستم خواستم بدونم اگه یه درسیو با تبصره قبول شی مثلا فیزیک تو ارائه مدرک واسه ثبت نام دانشگاه دچار مشکل نمیشی؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 5:34

  سیماخانم عزیز سلام
  جواب:نه
  نه دردانشگاه تأثیردارد ونه درعقدنامه می نویسند(قبولی باتبصره)!!
  هیچ تأثیری درهیچ جاندارد

 • سیما wrote on 30 می, 2017, 3:43

  البته منظورم دانشگاه دولتی بود؟

 • rasoul wrote on 30 می, 2017, 4:14

  سلام ، من روزانه ام و مستمرم ۱۳ هست.

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:17

  رسول مگه عاشقی تو پسر!
  ۲باره داری اطلاعات میدی بازم ناقص!
  هنوزنمیدونی که روزانه ۲مستمرداره و۲نمره ورقه !!؟
  بعدش میگی معلم بامن لج کرد وال وبل!

 • مینو wrote on 30 می, 2017, 4:18

  سلام من پیش دانشگاهی هستم رشته ریاضی
  ترم اول فیزیکمو با نمره ۵/۲۵ و مستمر ۱۸ افتادم مستمر ترم دومم ۱۸ شده اگه نمره ورقه ترم دومم ۷ بشه میتونم از تبصره استفاده کنم؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 5:39

  سلام مینوخانم عزیز
  بله شماقبولید(مشمول تبصره هستید)
  نمره سالانه شمابالای ۸است

 • محمد wrote on 30 می, 2017, 5:26

  سلام 
  خسته نباشید.
  سال چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی) کلا چند تا تک ماده داره؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:11

  سلام محمدآقا
  جواب:یکی

 • کیان wrote on 30 می, 2017, 6:02

  سلام.. خسته نباشی
  ببخشید چند تا سوال داشتم..(خواهشا جواب بدید)
  ۱٫بیشتر از ۲ تا تجدید میشم.. دوتا رو که میشه تبصره زد رو میتونم تبصره بزنم دیگه؟
  ۲٫شهریوری بشیم و بعد اگه قبول نشیم میشه تبصره زد؟ اگه آره که کل شرایط رو بگید لطفا..
  ۳٫اگر باز هم قبول نشدیم چی میشه؟! میتونیم چهارم بریم یانه؟!
  ۴٫و اینکه جدا سال سوم استفاده بشه تبصره ها بازم چهارم میشه تبصره استفاده کرد ؟(من از هر جا که اطلاعات گرفتم اینطور نبود..)

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:10

  سلام پروفسورکیان
  بجای قطعنامه صادرکردن،مختصرومفیدنمرات(۲مستمرونمره پایانی)دروسی که نگرانش هستی رابگید
  درغیراینصورت ازنوشتن انشاءمعذورم!

 • الهام wrote on 30 می, 2017, 6:11

  سلام ببخشید 
  من پارسال (سوم دبیرستان ) دو درس فیزیک و شیمی رو تبصره زدم و در دی ماه قبول شدم 
  الان مجبور شدم تو یه مدرسه بزرگسالان ثبت نام کنم 
  نمره مستمر بالا هم بهم میدن 
  الان سوالم اینه 
  باید تو برگه چند بشم که قبول بشم ؟
  مثل پارسال ملاک نمره ۷ نیست ؟
  و من میتونم از چند تا تبصره استفاده کنم ؟

 • سهند wrote on 30 می, 2017, 6:13

  سلام من امتحان دیفرانسیل روز شنبمو احتمالن بشم ۶ سوالم این بود که اگه من نمره سالانم بالای ۱۰ باشه قبول خرداد میشم ؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:21

  سلام سهندجان
  حتی اکر۳یا۴بگیری ولی نمره سالانه ات به ۱۰برسه بدون استفاده ازتبصره قبولید
  توضیح بدم :این قانون فقط مختص پیش دانشگاهی هاست ،نه سومی ها

 • الهام wrote on 30 می, 2017, 6:13

  رشتم تجربی هست 
  و اینکه تا الان فکر میکنم 
  دین و زندگی ۱۶ بشم 
  ادبیات۸ 
  زیست ۴
  و فیزیک رو هم که باید فردا امتحان بدم 

 • محمد wrote on 30 می, 2017, 6:21

  سلام
  برا قبولی تو پیش دانشگاهی نمره سالانه باید بالای ۷بشه یا ۱۰تا قبدل شی؟؟
  و پیش دانشگاهی کلا چند تا تک ماده داریم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:31

  محمدجان”تی جان قربان”سلام
  اگه یکم زحمت می کشیدیدکامنهای دوستانتو می خوندید جوابتومی گرفتی
  بهرحال پاسخ میدم:
  برای قبولی یک درس درپیش دانشگاهی صرفاً کسب نمره ۱۰درسالانه است،حتی اگر۴بگیری درامتحان نهایی
  درپیش-فقط یک تکماده

 • کیان wrote on 30 می, 2017, 6:32

  خخخخ.. 
  آخه خیلی وضعم بده..
  اونطوری حساب کردم ..
   شیمی که به احتمال زیاد قبول میشم.
  فیزیک  رو افتادم پایین ۷ . جبر رو افتادم ولی اگه خوب تصحیح کنم میتونم ۷و۲۵ بیارم و تبصره بزنم.. میمونه حسابان و هندسه که فکر نکنم قبول بشم چون باید بالای ۱۱ بیارم تا جمعش ۱۰۰ برسه و قبول بشم .. اینو میخوام بدونم که اگه شد میشه دو رو یا یدونه رو تبصره زد بقیه رو شهریور امتحان داد و اینکه شهریور هم میشه تبصره زد یا نه؟ و چجوریه ؟
  انشاء نمیشه ولی اگه میتونید بنویسید ممنون میشم ..

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 6:34

  تاانقلاب مهدی (عج)وقت داری!

 • سهند wrote on 30 می, 2017, 6:33

  مرررسی فقط ی چیز نمره سالانه پیش دانشکاهی چطور حساب میشه همون ورقه با ضریب ۶؟؟؟

 • کیان wrote on 30 می, 2017, 6:42

  آقا شهریور بازم میشه تبصره زد یا نه؟ همین..

 • Mahnnaz wrote on 30 می, 2017, 6:47

  سلام خسته نباشیداقای پیراسته فر من امتحان ادبیاتم بالای ۱۰میشم ولی نمره سالانه ام بالای۱۰نمیشه خاستم بدونم چیکار کنم ک قبول شم ب جز تک ماده ممنون میشم کمک کنید

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 7:00

  مهنازخانم عزیز
  من نه ازعالم غیب خبردارم ونه جادوجنبل ورمل واسطرلاب بلدم که تا به نمرات مستمروورقه (ادبیات)شما دسترسی داشته باشم!

 • Mahnnaz wrote on 30 می, 2017, 7:05

  نوبت اول ۶شدم تو برگه و نمره مستمر نوبت دوم بالای۱۲رد کردن ولی نوبت دوم اصلی تو برگه بالای ۱۰میشم خاستم بدونم ک تو برگه نمره ۱۰بگیرم قبولم؟؟؟یا باید چیکار کنم ک قبولشم

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 7:14

  مهنازجان! نمیدونم بایدچطوربکم!
  بالای ۱۲یعنی چی!
  بالای ۱۰یعنی چی(از۱۱تا۲۰بالای ۱۰است)
  حاشیه نرو عدددرست بده آنچه درکارنامه ثبت است بگید،مگردرکارنامه مینویسن بالای نمره..!!

 • مژگان wrote on 30 می, 2017, 7:08

  ممنونم ازتون آقای پیراسته فر عززیززز

 • الهام wrote on 30 می, 2017, 7:20

  ببخشید تو کامنتا گفتین  تو پیش دانشگاهی نمره ورقه ملاک نیست و سالانه ملاکه 
  تو بزرگسالانم همینطوره ؟
  نحوه محاسبش هم  نمره ورقه ضبدر ۴ به علاوه نمره مستمر  حاصل تقسیم بر ۵ ؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 7:33

  سلام الهام خانم
  بله درسته،درست متوجه شدید(هر۲موردرا)

 • Mahnnaz wrote on 30 می, 2017, 7:20

  مستمر نوبت اول ۱۰ .امتحان نوبت اول ۶شدم مستمر نوبت دوم۱۴ تو امتحان نهایی خردادهم ۱۰میشم خاستم بدونم ک بدون تبصره قبول میشم ؟؟یا باید کار دگ انجام داد ؟؟راهنمایی کنید ممنون میشم واقعاا

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 7:32

  مهنازخانم
  نمره سالانه شمادراین درس۹/۵می شود که باتبصره قیولید واما برای قبولی بدون استفاده ازتبصره،اعتراض ورقه بکن،اگریک نمره برورقه ات اضافه بشودجمع نمرات رابه ۱۰۰می رسونی وبانمره ۱۰قبولی “تکماده”می شوید.

 • علیرضا wrote on 30 می, 2017, 8:01

  سلام…ببخشید با توجه به نمراتم اگه حتی نرم سر جلسه قبولم یا ن …خیلی ممنون
  هر دو مستمر ۱۹
  ورقه نوبت اول۱۹

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 9:11

  علیرضاجان سلام
  بله باحدودنمره سالانه۷/۵بااستفاده ازتبصره قبولید

 • Sepideh wrote on 30 می, 2017, 8:22

  عه آقای پیراسته فر نامزد کجا بود آخه
  خب مگه شما نگفتید نمره برگه×۴میشه +مستمر÷۵
  خب ۵×۴=۲۰+۲۰=۴۰÷۵=۸چطوری شما میگید میشه۱۲
  بعد وقتی بشه ۸ خب این میشه تبصره اون جوری زبان فارسی میشه شهریور
  وای گیج شدم کمکم کنید
  راستی استاد پول چه قابل داره اخه

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 9:20

  سپیده خانم شما اینطورنوشته بودید( زبان فارسی..روی برگه۱۰بگیرم …)
  که من خوب متوجه نشدم که منظورت این بود اگر…
  بهرحال این محاسباتت درسته(۸)

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 8:30

  سلام پیراسته فر
  سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت دوم‌ هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم باید شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگرم نشه تک ماده کنم از اعتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟

 • alirezah wrote on 30 می, 2017, 8:33

  سلام خسته نباشد  بنده امروز امتحان نهایی ریاضی داشتم و نتونستم برم سر جلسه امتحان. رشتمم انسانیه  .و به دلایلی ک با معلمم مشکل داشتم مستمر بهم۱۱داده و امتحان نوبت اولم۱۲شدم الان. میتونم. تبصره کنم  مستمر این ماه هم ۱۲داده   اقای  پیراسه لطفا جواب بدین چکار کنم  

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 10:45

  سلام
  درانتظارتابستان باش!

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 8:35

  سلام پیراسته فر
  سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت دوم‌ هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم باید شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگرم نشه تک ماده کنم از اعتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟

 • Sepideh wrote on 30 می, 2017, 8:38

  آقای پیراسته لطفا جواب منو بدید خیالم راحت بشه بتونم واسه امتحان فردا فیزیک بخونم
  یه سوال دیگه هم دارم مستمر فیزیک ۲۰ هست نمره برگه چند به بالا بشم قبولم؟

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 9:12

  اقا پیراسته فر جواب بنده را ندادید ؟؟؟سلام پیراسته فر
  سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت دوم‌ هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم باید شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگرم نشه تک ماده کنم از اعتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟
  .

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 10:39

  سلام حمید
  (اگرمنظوراز..پایانی نوبت دوم‌ هم ۱۴ است. نمره امتحانی ترم اول باشد شمابانمره سالانه ۱۰قبول”بدون تکماده)درخردادهستید

 • علیرضا wrote on 30 می, 2017, 9:47

  سلام 
  بعضی سایتا نوشتن که پیش دانشگاهی نظری هم میتونه از ۲تا تبصره برای نهایی استفاده کنه؟! 
  این درسته یا فقط یکی میتونیم استفاده کنیم ؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 10:42

  علیرضا”سلام” شما به آن (بعضی سایتا) پیام بده که اینجا اینطوری نوشتن!

 • Sepideh wrote on 30 می, 2017, 10:25

  نه من ننوشتم ۱۰اگر پیام قبل رو بخونید
  نوشتم زیست رو برگه احتمالآ ۵شدم مستمرش ۲۰شدم؟
  زبان فارسی رو احتمالآ ۷شدم
  یعنی شهریوری میشم

 • عرفان wrote on 30 می, 2017, 10:45

  سلام من امتحان فیزیک ترم اول ۴٫۵ گرفتم و مستمر ۱۴ و ترم دوم مستمر بهم ۲۰ داده حالا باید امتحان نهایی فیزیک چهارم رو چند بگیرم تا بتونم از تبصره استفاده کنم؛خواهشا جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:06

  سلام عرقان
  چهارونیم

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 12:02

  اقا پیراسته ببخشید اشتباه تایپی بودش منظورم پایانی نوبت اول بودش یدفعه دیگه متن را بخوانید اقای پیراسته
  فر سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت اول هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم با این شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگر عتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟
  .

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:13

  حمیدجان سلام
  من که متوجه اشتباهت شدم وجوابتودادم
  شمادرهمین وضعیت هم قبولید”باتبصره”
  مگرباتبصره چه مشکلی پیش میاد!؟
  حالا اعتراض ورقه بکن شایدرسوندی به ۷

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 12:19

  سلام خسته نباشید من بزرگسال هستم و فیزیک و زیستم رو افتادم،زیستم رو امتحان دادم اما نمرم ۵ میشه
  سوالم اینه میتونم تبصره بزنم؟
  به من گفتن اگه فیزیک تو برگه ١٠ بشم میتونم زیستم رو تبصره بزنم
  یه سوال دیگه ام داشتم من قبل امتحانا باید تبصره میزدم یا دیر نشده

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:14

  شادی جان خداتورو نکشه! میگفتی سال چندمی

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:41

  سلام شادی
  جواب سوال اول:بله
  جواب ۲:شمانیازبه هیچ اقدامی ندارید سیستم اینقده هوش داره که بفهمه شادی خانم تبصره میخوره!

 • امیر wrote on 30 می, 2017, 12:20

  ببخشید یعنی اگه ما تو دوره ای پیش دانشگاهی یک درس داخلی و یک درس نهایی بیافتیم فقط یکیش رو میتونیم تبصره کنیم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:16

  سلام
  اولاً امیران که نمی افتند!
  مواظب باش هیچوقت نیفتی واگرهم افتادی یه چیزی برداری وزودهم بلندشی
  واما
  فقط یک درس حق استفاده ازتبصره دارید.

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 12:21

  ببخشید تو توضیحات قبل اینم باید اضافه میکردم مستمرا همه ٢٠

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 13:11

  من خیلى استرس دارم خواهش میکنم زود جواب بدید تو برگه فیزیک باید چه نمره ایى بیارم با مستمر بالاى ١٠ بشم یا تو برگه

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 13:49

  اقا پیراسته فر جواب بنده را ندادید ؟؟؟سلام پیراسته فر
  سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت دوم‌ هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم باید شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگرم نشه تک ماده کنم از اعتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟
  .
  اخه شما نوشتید اگر نمره سالانه ۱۰ باشه ولی نمره پایانی نوبت دوم نهایی زیر ۷ باشه تجدید محسوب میشوید؟؟؟

 • علیرضا wrote on 30 می, 2017, 14:20

  سلام آقای پیراسته فر خسته نباشید، من سال پیش دانشگاهی هستم و همه درس هام رو قبول شدم بجز فیزیک، نمره فیزیک نوبت اولم ۱۹ و مستر نوبت اول ۱۹و مستمر نوبت دوم هم ۱۹ هست با شرایطی که گفتید جمع نمره هام به ۷۶ میرسه یعنی من اگر در نوبت دوم رو برگ صفر هم بیارم چون جمع نمره های سالانم از ۷۰ رد کرده قبولم؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 15:38

  سلام علیرضا خان
  آن نمرات بالا چیه واین وضعیت چیه!
  بهرحال جوابت”بله”است

 • هومان wrote on 30 می, 2017, 16:49

  سلام اقای پیراسته فر ….عبادتاتون قبول …..من پیش تجربی هستم ….فیزیکم مشکل پیدا کردم نتونستم بخونم …..مستمر نوبت اولم ۱۸ هس پایانی نوبت اولم ۱۴.۵ هس ….مستمر نوبت دومم حدودا ۱۸ هس ….میخواستم بدونم اینجور که شما فرمودین یعنی من با ۲ سر برگه امتحان نهایی میتونم تبصره بزنم؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 17:02

  سلام هومان جان
  شمااگه نمره یک هم بگیری باتبصره قبولید

 • هومان wrote on 30 می, 2017, 17:14

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنون آقای پیراسته فر شبتون بخیر

 • میلاد wrote on 30 می, 2017, 17:19

  سلام خسته نباشید.
  ببخشید من یه سوال داشتم؟
  من نمره تو برگه امتحان نهایی ادبیات ۷ میگیرم مستمر نوبت دوم هم ۱۴ و مستمر نوبت اول ۱۴ و امتحان نوبت اول هم ۱۲…
  میخواستم بدونم باید حتما تکماده بزنم تا قبول شم؟
  ممنون میشم جواب بدید خیلی فکرمو مشغول کرده

 • سعید wrote on 30 می, 2017, 17:26

  با سلام می‌خواستم بدونم اینکه شما مطمئنید ک اگه نمره سالانه ی درس ده بشه قبولم و نیازی ب نمره هفت ب بالا رو برگه نهایی نیس؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 18:24

  سعیدجان اگرپیش دانشگاهی
  بله

 • حمید wrote on 30 می, 2017, 18:07

  اقا پیراسته فر جواب بنده را ندادید ؟؟؟سلام پیراسته فر
  سوم‌هنرستان هستم روزانه هستم من امروز زبان خارجی امتحان دادم تو ورقه نهایی ۶/۵میگیرم مستمر نوبت اول هم ۱۸ است و پایانی نوبت اول هم ۱۴ است و مستمر نوبت دوم هم ۱۸ است میخاستم ببینم باید شرایط قبول میشم که دیگه تک ماده نکنم
  اگرم نشه تک ماده کنم از اعتراض ورقه بزنم ۶/۵ را ۷ میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟
  .
  اخه شما نوشتید اگر نمره سالانه ۱۰ باشه ولی نمره پایانی نوبت دوم نهایی زیر ۷ باشه تجدید محسوب میشوید؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 18:35

  حمید من اینو جواب دادم
  گفتم اگر نمره سالنه ات به ۱۰برسه ولی نمره ورقه خردادت به ۷نرسه درشرایط عادی قبول محسوب نمیشوی اما باتبصره قبولید

 • Sepideh wrote on 30 می, 2017, 18:48

  سلام استاد جواب منو نداد
  زیست رو برگه ۵گرفتم مستمرش ۲۰شدم ؟
  زبان فارسی۷گرفتم بدون مستمر؟
  فیزیک فردا امتحان دارم مستمر ۲۰چند به بالا پاس هستم؟
  اینارو بهم بگید چی میشه تورو خدا

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 20:39

  دیگه این سایتم همش سپیدوسپیده شده!
  زیست
  ۵ضربدر۴ میشه ۲۰+مستمرمیشه۴۰ -تقسم بر۵ میشه۸ یعنی نمره سالانه زیستت میشه ۸
  زبان فارس همون۷
  فیزیک را باید۷/۵بگیری تا نمره سالانه ات به ۱۰برسه

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 19:05

  اقاى پیراسته فر مرسى از راهنماییتون
  من پیش هستم
  به من گفتن چون زیستم ۵ گرفتم حتما باید فیزیک تو برگه بالاى ١٠ بشم
  من هم مستمر فیزیک هم زیست نمرم ٢٠
  فردا امتحان فیزیک چه نمره ایى بیارم قبولم؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 20:17

  شادی خانم
  هربارکه سوال می کنیدکامل بگید حتی اگه نصفشوقبلا گفته باشید چون من درانبوه سوالات (درپیچ های مختلف)مشکله پیداکردن کامنتهای قبلی
  بعدشم
  نمرات راکامل بدهید
  ضمناً یه رحمی بحال ماهم بکنید که یه استراحتی بکنیم/ ایران هم نیستیم..روزه هم هستیم..حالا نگیدشب که روزه نیست !

 • رها wrote on 30 می, 2017, 19:50

  سلام آقای پیراسته فر
  اگر پیش دانشگاهی دو تا درس رو بیوفتیم میتونیم به دل خواه یکی رو با استفاده از تبصره پاس کنیم؟
  تورتوخدا جوابمو بدین زودی خیلی مهمه برام

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 20:11

  دختر عزیزم! رها
  سلام
  چرابیفتی باچندنمره؟
  اطلاعات درست بده تا جواب درست بگیری
  حسن السوال نصف العلم

 • یلدا wrote on 30 می, 2017, 20:53

  سلام من سال پیش دانشگاهی رشته ریاضی هستم. می خواستم بدونم من جمع نمراتم برای دیفرانسیل به تبصره میرسه وبا وجود این که برگمو ۳ شدم. اما به نظرتون اگه فدارو هم بیوفتم دیگه نمیتونم تبصره استفاده کنم؟ و دوم این که شهریور بدون نمره سالانه بتید نمره کسب کنیم؟ و سوم این که اگه فردی معدل کلشو زیر ۱۰ بشه مردودع؟

 • زهرا wrote on 30 می, 2017, 20:56

  سلام
  من نمره کل دیپلمم خیلی پایینه
  اگه تو کنکور فقط عمومی هام رو بزنم و بالا بزنم
  و بتونم رتبه خوبی بگیرم
  تو دانشگاه ثبت نامم میکنن
  نمیگن هم تو کنکور تخصصی هاتو نزدی هم نمره تخصصی هات پایینه
  یا فقط به رتبه نگاه میکنن کار به بقیه ش ندارن؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 21:28

  سلام زهراخانم
  شما دیپلم رابگیر،تودانشگاه نمی پرسند که دبیرستان چی کردی!
  نگران اینهانباش

 • یلدا wrote on 30 می, 2017, 21:06

  سلام من سال پیش دانشگاهی رشته ریاضی هستم. می خواستم بدونم من جمع نمراتم که برای دیفرانسیل به تبصره میرسه با وجود این که برگمو ۳ شدم. اما به نظرتون اگه فردا فیزیکو هم بیوفتم با نمره ۳ دیگه نمیتونم تبصره استفاده کنم برای دیفرانسیل؟ و دوم این که شهریور بدون نمره سالانه میشه نمره کسب کنیم؟ و سوم این که اگه فردی معدل کلشو زیر ۱۰ بشه مردودع و باید دوباره سال چهارمو بخونه؟

 • پیراسته فر wrote on 30 می, 2017, 21:32

  سلام یلداخانم
  اگربیش ازیک درس راکمتراز۱۰بیاری میمونی یرای شهریور
  دروسی که نمره مستمرندارد،فقط نمره ورقه ملاک است
  واگرمستمرداشته باشد نمره ورقه راضربدر۴میشه وبا مستمرجمع/حاصل تقسیم بر۵

 • یلدا wrote on 30 می, 2017, 21:06

  ببخشیذ اولی بد شد دومیو بخونین

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 21:38

  چشم کامل مینویسم ، من زیستم رو امتحان دادم تو برگه ۵ میشم اما مستمر ٢٠ هستم ،متوجه شدم که گفتید میتونم تبصره بزنم
  سوالم اینه که فردا فیزیک امتحان دارم و تا صبح میخونم میخواستم بدونم تو برگه چه نمره ایى باید بیارم قبولم مستمرم ٢٠ هستش

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 0:43

  شادی جان
  دختر بیقرارم! شمااگر”فیزیک”راامتحان ۷/۵بگیری نمره سالانه ات به ۱۰میرسه ودرنتیجه قبولی خردادمحسوب می شوید(انشاءالله)

 • یلدا wrote on 30 می, 2017, 21:54

  ببخشید منظور من این بود که اگه هر دوتاشو بیوفتم یکیشو میتونم تبصره بزنم یا چون دوتا تجدیدع باید شهریور امتحان بدم هر دوتاشو

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 0:50

  یلدای عزیز،دخترپریشان احوال وآشفته دل
  شما اختیاردارید که (بین این۲)
  یا هر۲درس راامتحان بدهید ویا یک درس راکه به ۷رسوندی”سالانه”امتحان ندهی(برای استفاده ازتبصره ذخیره کنی)ودرس دیگرراامتحان بدهید
  درزمان ثبت زمام شهریور بایدبری مدرسه تان انتخاب واحدبکنی برای شهریور،مشخص کنی که کدام را امتحان میدی وکدام را قصداستفاده ازتبصره دارید.

 • شادى wrote on 30 می, 2017, 22:06

  اونقدر فشار رومه که نمیتونم درس بخونم الان سکته میکنم چون شهریور دیگه نمیتونم خواهش میکنم جواب بدید

 • نازی wrote on 31 می, 2017, 0:23

  ببخشیدددددددددد ازمدیرمون پرسیدم گف باید واسه تبصره نمره ورقت بالای ۷ باشه هرچی گفتم شما گفتین سالانه بالای ۷ میگه من مدیرم میفهمم بخشنامش هس…وااااای خدااااااااااااااا…چیکارکنم من سهریور نمیرمممممم 🙁 🙁

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 0:37

  نازی خانم
  اطلاعات”داده ها”درسیستم تعریف شده است،نرم افزاروزارتخانه است،نه مسؤلین مدرسه ونه کسی دیگردخالتی درآن ندارد،سیستم بخودی خودعمل می کند
  میتونی ازمدیربخواهی آن بخشنامه را نشونت بده،باموبایل عکس بگیربفرست برام
  برای اطلاع بیشتربه اداره آموزش وپرورش منطقه/شهرخودمراجعه کنید
  ضمناً اگر دعوا وماوای پیش اومد خبرم کن که بیاییم!کوچکترین دعوای ما”قتل”ه!

 • علی آزادی wrote on 31 می, 2017, 0:57

  با عرض سلام
  بنده دانش آموزپیش ریاضی هستم .نمره فیزیک نوبت اول رو بیست شدم
  واحتمالن مستمر نوبت دوم هم ۱۸ بشم
  اگه نمره امتحان نهاییو ۴ بگیرم باید از تبصره استفاده کنم یا خیر؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 1:04

  سلام علی آقا
  مشخص کن که روزانه ای یاشبانه؟
  اگرروزانه هستی۲مستمرداری
  مگرشما کارنامه ترم اولت رانگرفتی که میگی”احتمالاً..بشم!

 • یلدا wrote on 31 می, 2017, 1:03

  ممنونن . بعد ببخشید تبصره که برای معدل شرایط نداره؟ مثلا بگه تا مرز فلان معدل تبصرع تعلق می گیره .ببخشید که این قدر سوال میپرسم…

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 1:24

  یلدا! کلاب برویتان،رویم به دیوار..دیگه هردرب وپیتی معدل کلش به ۱۰میرسه(ملاک معدل کل ۱۰ است)

 • یلدا wrote on 31 می, 2017, 1:38

  باور کنین انقد استرس دارم دیوونه شدم موندم معدلم چند میشه

 • سینا wrote on 31 می, 2017, 4:33

  سلام اقای پیراسته فر چرا جواب نمیدی.من سوم تجربی هستم درس ریاضی ترم یک مستمر شدم ۱۹و پایانی شدم۱۵ ترم دو هم مستمرم شد۱۷٫حالا نهایی باید چند بگیرم که قبول شم اصلا با نمره چند میتونم تبصره بزنم .خواهشا جواب بدین؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 5:48

  سیناجان سلام
  شمااگردرورقه خردادیک(۱)هم بشی باتبصره قبولید
  ونمره ۶بگیر سالانه ات رابه ۱۰میرسونی وبدون تبصره قبولی”خرداد”

 • مهدی wrote on 31 می, 2017, 4:47

  سلام جناب پیراسته فر میخواستم ببینم ک من میتونم امسال از تک ماده و تبصره استفاده کنم فعلا دو درس افتاده دارم یکی تاریخ یکی هم کاربر فلش یا فقط عمومی ها رو میشه تک ماده و تبصره کرد آیا تخصصی ها هم میشه تک ماده تبصره کرده و چندتا امسال ک سال سوم هنرستان هستم تک ماده و تبصره دارم ؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 5:53

  سلام مهدی جان
  تی جان قربان!نگفتی که کلاس چندی؟روزانه ای شبانه ای؟
  منم که علم غیب ندارم
  نمراتت را همشونو(دراین ۲درس بگو)
  آیا غیراین ۲درس درس دیگری را هم احتمال افتادن هست؟

 • فاطمه wrote on 31 می, 2017, 4:52

  سلام من پیش دانشگاهی تجربی هستم به احتمال زیاد دو درس فیزیک و ریآضی رو مجبور بشم شهریور امتحان بدم اونوقت تکلیف کنکور چی میشه نتایج کنکور که شهریور اعلام میشه ولی من هنوز درسامو پاس نکردم در صورت قبولی تو امتحان شهریور می تونم دانشگاه دولتی برم یا باید بشینم ساله بعد کنکور بدم!؟

 • حمید wrote on 31 می, 2017, 4:55

  سلام اقا پیراسته فر
  شما معاون اجرائی هستید یا مشاور مدرسه؟؟؟؟

 • rasoul wrote on 31 می, 2017, 4:57

  سلام ، نمرعه کتبی نوبت یک:۹ ،نمره کتبی نوبت دو ؛ ۷ مستمر نوبت  یک :۱۳ مستمر نوبت دو:۱۳ حالا دیگه جواب بده لطفاممنون.  

 • میلاد wrote on 31 می, 2017, 5:00

  آقای پیراسته فر متاسفانه فقط کامنت منو جواب ندادید:((
  لطفا جواب بدید
  من نمره تو برگه امتحان نهایی ادبیات ۷ میگیرم مستمر نوبت دوم هم ۱۴ و مستمر نوبت اول ۱۴ و امتحان نوبت اول هم ۱۲…
  میخواستم بدونم باید حتما تکماده بزنم تا قبول شم؟

 • مهدی wrote on 31 می, 2017, 5:15

  سلام میشه فرمول حساب کردنتون رو برای بدست اوردن قبول شدن و قبول نشدن و استفاده از تبصره در نهایی پیش دانشگاهیی بدهید.

 • رها wrote on 31 می, 2017, 5:16

  من فیزیکمو امروز امتحان دادم ۷ اینا میشم
  زیستم ۶ اینا میشم
  پاس فک نکنم بشم
  میخوام ببینم میتونم به دلخواه مثلا فیزیک رو با استفاده از تبصره پاس کنم؟
  و یه سواله دیگه….هیچ راهی نیس که دوتاش پاس شم؟-__-
  پیش دانشگاهی هستم

 • مهدی wrote on 31 می, 2017, 5:26

  رااااستی خیلی خوش اخلاق و باحال هستین …..من داشتم قبل اینکه برم امتحان نهایی بدم کامنت های دوستان و پاسخگویی های شما رو میخوندم ….واقعا عالییییی…انرزی گرفتم وافعا عالی پاسخ میدید و با حوصله…..ارزوی موفقیت دارم واستون .

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 5:35

  سلام اقای پیراسته فر روز بخیر میگن که اگه باتبصره قبول بشی بعدا نودانشگاه باید پاس کنی وبعضیاهم میگن که نمیشه بری دانشگاه باتبصره درسته ؟ ازاسترس دارم میمیرم همه امتحاناتم خوب بوده بغیرازدیفرانسیل که ۶یا۷یافوقش ۸میشم

 • دنیا wrote on 31 می, 2017, 6:00

  سلام خسته نباشید الان من نفهمیدم چند تا تبصره امسال داریم …بعضی از دوستام میگن سال سوم و پیش رو هم ۴ تا تبصره بیشتر نداریم که من درس فیزیک سال قبلمو استفاده کردم یعنی الان من ۳ تا ی تبصره دارم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 6:10

  سلام دنیا
  منم نفهمیدم این “دنیا” این حرفهارا درجلسات ختم انعام شنیده ویا سفره داشتند!
  واما
  تکماده سال سوم ربطی به پیش دانشگاهی نداره
  ودیگه اینکه ازدروس پیش دانشگاهی فقط یک درس رامیتونه بااستنادبه نبصره “تکماده”بزنه

 • حمید wrote on 31 می, 2017, 6:10

  سلام اقا پیراسته فر
  شما معاون اجرائی هستید یا مشاور مدرسه؟؟؟؟؟

 • رها wrote on 31 می, 2017, 6:26

  میشه جوابه منو بدین

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 6:56

  رهاخانم سلام
  هروقت یاذگرفتی که درسؤال دقیق سوال کنی من هم میتونم دقیق جواب بدم
  ولی اگر سوالاتت کلی ونامفهوم بود ویاناقص(مثل نمره ۶اینا..)من هم میگم شایدقبول ایناباشی!ویا تانستانی ودیماهی اینا!

 • rasoul wrote on 31 می, 2017, 6:55

  سلام ، اگه میشه جواب منم بدین .😡

 • رها wrote on 31 می, 2017, 7:07

  خوب من نمیدونم دقیقا چند میشم یا ۶ میشم یا ۶٫۵
  حالا من همون ۶ رو حساب میکنم…زیست رو برگم ۶ میشم
  فیزیک رو برگه ۷
  پاس نمیشم واسه خرداد…میتونم به دلخواه مثلا فیزیک رو با تبصره پاس کنم؟؟
  یه سواله دیگم دارم…هیچ راهی نیس که همین خرداد دوتاشو پاس بشم؟ لطفا جوابمو بدین ممنون

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 7:16

  سلام ببخشید من یه سوال خیلی حیاتی دارم…میخواستم بدونم که با نمره خرداد ۲٫۵و مستمر۱۰ودیماه ۱۴ومستمر دیماه ۱۸ قبول میشم فیزیکو؟

 • rasoul wrote on 31 می, 2017, 7:24

   جواب منو بده اقای پیراسته فر استرس دارم بدجور😱مرc.

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 8:03

  رسول جان
  کامل سوالتو مطرح بکن
  اگربازم نصف ونیمه بگی ناچارم حذفت کنم
  ۵و۶تا کامنت گذاشتی همه نصونیمه

 • محدثه wrote on 31 می, 2017, 7:25

  سلام 
  من فیزیک ترم اول مستمرم۱۸پایانی ۱۷
  و مستمر ترم دوم ۲۰ پایانیو گند زدم ۶میشم بدون تبصره قبولم یا نه
  تو خدا جواب بدید 😭😭😌

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 7:48

  سلام محدثه خانم
  اره بانمره سالانه حدود۱۱قبولی”بدون استفاده ازتبصره”

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 7:40

  سلام اقای پیراسته فر روز بخیر میگن که اگه باتبصره قبول بشی بعدا نودانشگاه باید پاس کنی وبعضیاهم میگن که نمیشه بری دانشگاه باتبصره درسته ؟ ازاسترس دارم میمیرم همه امتحاناتم خوب بوده بغیرازدیفرانسیل که ۶یا۷یافوقش ۸میشم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 7:45

  امیر تو چقدر “شکم دردی”!
  اون بعضی ها برای خودشون”ماست”خوردن
  هیچ ربطی نداره
  فقط بچه های هنرستانهانی “کاردانش”برای کاردانی بایدپیش نیازهایی رابگذرانند تاخودشان را با فنی هاهماهنگ کنن

 • سارا wrote on 31 می, 2017, 7:45

  سلام .روز بخیر.من پیش دانشگاهی هستم مدیر مدرسه ما درباره شرایط تبصره میگن اگه ۴ تا درس بالای ۱۰ داشته باشید میتونید از ۲ تبصره استفاده کنید!!!!        درستهههههههه ایا؟؟؟؟!!

 • رها wrote on 31 می, 2017, 7:52

  میشه جوابه منو بدین؟-__-

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 8:12

  رها
  جوابتو دادم
  این تاریخ مراجعه کن
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در ۶:۵۶ ق.ظ

 • میلاد wrote on 31 می, 2017, 8:00

  آقا پیراسته این بار سومه که میپرسم
  لطفا جواب بدید
  من نمره تو برگه امتحان نهایی ادبیات ۷ میگیرم مستمر نوبت دوم هم ۱۴ و مستمر نوبت اول ۱۴ و امتحان نوبت اول هم ۱۲…
  میخواستم بدونم باید حتما تکماده بزنم تا قبول شم؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 8:07

  میلادجانم
  چون نمره سالانه ات به ۱۰نمیرسه درنتیجه بااستفاده ازتبصره قبول میشی
  مجموع نمراتت دراین درس۹۴است -شش نمره”کم داری
  شایداگراعتراض ورقه بکنی ویک نمره درورقه ات اضافه بشه که بدون تبصره قبولید

 • رها wrote on 31 می, 2017, 8:14

  خب چرا الان جوابمو نمیدین ؟
  منظورمو متوجه نشدین؟

 • rasoul wrote on 31 می, 2017, 8:18

  سوالو بالا کامل با نمره نوشتم شما ندیدید ، مستمر ترم یک :۱۳ مستمر ترم دو : ۱۳ برگه نوبت یک:۹ برگه نوبت دو :۷ اگه جواب  میدید ممنون اگه هم نه بگید تا الکی سر نزنم.

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 8:27

  رسول جان
  شمادراین درس نمره سالانه ات ۸/۵ میشه وباتبصره قبول میشی درخرداد

 • رها wrote on 31 می, 2017, 8:31

  من کامل و واضح سوالمو گفتم شاید شما ندیدید
  لطفا جوابمو بدین

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 10:19

  رها این سوالته:
  خوب من نمیدونم دقیقا چند میشم یا ۶ میشم یا ۶٫۵
  حالا من همون ۶ رو حساب میکنم…زیست رو برگم ۶ میشم
  فیزیک رو برگه ۷
  پاس نمیشم واسه خرداد…میتونم به دلخواه مثلا فیزیک رو با تبصره پاس کنم؟؟
  یه سواله دیگم دارم…هیچ راهی نیس که همین خرداد دوتاشو پاس بشم؟ لطفا جوابمو بدین ممنون/پایان
  مگرشمامستمرندارید؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:44

  سلام
  اره چشام مشکل داره!

 • ثنا wrote on 31 می, 2017, 10:16

  آقای پیراسته فر
  آقای پیراسته فر
  سلام مجدد
  پریروز گفتین با توجه ب نمره هاتون(البته مستمر دومم که خیلی کم بود) اگر امتحان فیزیک رو ۴ هم بگیرید قبولید با تبصره
  امروز امتحان دادم و ۵/۷۵ میگیرم
  ینی واقعا با تبصره قبول میشم؟ خیالم راحت شه؟
  اگه کامنتم رو دیدین توروخدا همینجوری از کنارش نگذرین
  اصن نمیخاستم سر جلسه برم اما وقتی گفتین با ۴ هم میتونین از تبصره استفاده کنین ب امید همین رفتم و الان نمرم اینجوری شده فقط میخام بدونم آیا مطمئن باشم که قبول میشم؟ چون دیگه نمیدونم از کی بپرسم
  خواهش میکنم جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:52

  ثناجان شمادرهمین خرداد۱۳۹۶قبولید(بااستفاده ازتبصره)
  ازشردبیرستان نجات پیداکردی
  امادردانشگاه بدجنسی نکن بااستادان ودرسهاتو بخون که سرترم اینقده حرص وجوش نخوری
  بچه مثبت باش ودختل خوب!

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 10:30

  سلام خودسیستم بهطورخودکار اگه فقط یه درس نمره کم داشته باشیم قبولی صادرمیکنه؟ یاخودمون باید بریم درخواست بدیم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:42

  سلام امیر
  “کم”یعنی چه!؟

 • مریم wrote on 31 می, 2017, 10:32

  با سلام من پیش هستم اگه زیستو در برگه ترم دوم ۷ شده باشم و با مستمر جمع بشه ۱۰/۵ بشم و اگر فیزیک ۵ بشم با مستمر بشه ۹/۵ می خواستم ببینم زیست بدون تبصره قبول هستم ؟ و می توانم از تبصره برای قبولی در فیزیک استفاده کنم ؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:08

  سلام مریم خانم
  بله زیست بدون تبصره قبولی
  و
  اعتراض ورقه بکن(هر۲تارا)دراعتراض ورقه هیچوقت نمره کم نمیشه،برای دانش آموزانی مثل شما که در”مرز”هستید احتمال ارفاق هست
  نمره فیزیکت(جمع)۹۵است که با یک نمره افرازایش احتمالی به ۱۰۰میرسه(سالانه۱۰)که اگراینچنین شد هر۲درس رابدون تبصره قبولید
  بهرحال حالاشم هم قبولیدخردادید وخلاص
  دردانشگاه هم تبصره نقشی نداره

 • nik56786 wrote on 31 می, 2017, 11:05

  سلام ببخشید میشه زود جوابمو بدین استرس دارم اگه من فیزیک بشم ۶یا۶٫۵ولی با مستمر بالا مثلا ۱۷ایا با تبصره قبول میشم یا باید بره شهریور تروخداااا زود بگینننن …ممنونننن

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:11

  خانم نیک سلام
  لطفا دقیق اطلاعات بدیدتا من هم درست راهنمایی بکنم
  حسن السؤال نصف العلم
  بالی ۱۷یعنی چه!
  بعدش مگرشماروزانه نیستی؟
  اگرروزانه هستید۲تامستمرویه پایانی اول دارید
  اگرشبانه هم هستیدمشخص کنید

 • nik56786 wrote on 31 می, 2017, 11:07

  درضمن پیش دانشگاهی هستمممم

 • فاطمه wrote on 31 می, 2017, 12:50

  سلام.
  با نمره نوبت دوم ۴
  و مستمر نوبت دوم ۱۵
  و مستمر اول۱۲
  و نوبت اول ۸٫۷۵
  با تبصره قبول میشم!؟
  خواهش میکنم زود جواب بدید من تا فردا سکته میکنم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:17

  سلام برفاطمه خانم سکته ای!
  نگفتیدپیشی ویاسوم؟
  نمره ات دراین درس نگفته نزدیک به ۷است(۲۵صدم توورقه افرایش پیداکنه بااستفاده ازتبصره قبولید (که احتمال چنین ارفاقی درصورت اعتراض ورقه هست)

 • محدثه wrote on 31 می, 2017, 13:17

  سلام آقای پیراسته فر
   فیزیک ترم۱مستمر۱۸پایانی۱۷
  ترم۲مستمر۲۰پایانی۳
  باتبصره قبولم؟ واینکه سیستم ب طورخودکار تبصره میزنه؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:22

  دخترعزیزم محدثه ناهوشیار!
  نگفتی سومی ویاپیش؟
  اگرپیشی بدون استفاده ازتبصره قبولید
  اگرسومی باتبصره قبولید

 • هیرسا wrote on 31 می, 2017, 13:22

  سلام ببخشید اگه کسی هم نمره مستمر بیست شده باشد دو نوبت هم پایانی نوبت اول با نمره چند میتواند تبصره بزند لطفا جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:24

  هیرسا جان”تی جان قربان”سلام
  معادله چندمجهولی رانمیتونیم حل کنیم!
  اطلاعات درست بده

 • دنیا wrote on 31 می, 2017, 13:48

  سلام اقا پیراسته فر

  ……… پس اینکه گفته شود دانش‌آموزی که معدل سال آخر او بالاتر از ۱۰ باشد و نمره ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی بالاتر از ۷ داشته باشد، امکان استفاده از تبصره را دارد تا نمره قبولی دریافت کند. پس یعنی دو درس غیر نهایی و دودرس نهایی من الان میتونم تبصره استفاده کنم ولی شما گفتین یکی؟؟؟؟؟؟

 • دنیا wrote on 31 می, 2017, 13:52

  اقا ی پیراسته فر من امکان میدم از دو دروس داخلی هم کمتر از ۱۰ داشته باشم یعنی قبول نمیشم ………………گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:29

  دنیاجان سلام
  نمیدانم این دنیا کدام دنیاس!؟
  خداکنه که اون دنیایی نباشه که هروقت میام جواب کامنتهارا بدم “دنیایی”می بینم نباشه!
  واما
  اگردخترتنبل ویابدجنسی درطول سال تحصیلی بودی که دبیران حوصله ات رانداشتند احتمال اینکه داخلی هارا هم “گند”زده باشی هست!
  بعدشم اگر میخواهین درست مشاوره بگیرید شماهم دقیق اطلاعات بدهید.اینطوری نگید بالای فلان نمره و..

 • رها wrote on 31 می, 2017, 13:53

  من خودم حساب کردم قطعا هر دوتاشو میوفتم همونطوری که گفتین حساب کردم
  حالا میخوام بدونم میتونم یکیشو با تبصره پاس شم؟ یا چون دوتا هست که افتادم دیگه واسه هیچکدوم نمیشه کاری کرد؟
  سواله دومم هم این بود…هیییچ راهی نیس من بتونم با تبصره یا یه راهی هر دوشو پاس شم؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:30

  سلام رها ی پردردسر!
  من اون راهارابلدنیستم

 • افسانه wrote on 31 می, 2017, 14:42

  سلام خسته نباشید من پیش تجربی هستم نمره فیزیک ترم اول ۱۲/۲۵ومستمراول۱۷ ومستمردوم۱۸ونمره ورقه ۷میشم .بدون تبصره خردادقبول میشم؟نمره سالانه ۱۰ باید بشه؟نمره ورقه مهم نیست؟سپاس از لطفتون

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:33

  سلام افسانه خانم
  شمابانمره سالانه حدود۱۱دردرس فیزیک بدون استفاده ازتبصره قبولید ودرهمین خرداد۱۳۹۶فارغ التصیل میشوید وخلاص

 • سنا wrote on 31 می, 2017, 14:43

  سلام ببخشید میخواستم بپرسم که برای اینکه یه درسی تبصره بشه تو پیش دانشگاهی فقط نمره ورقه باید بلای ۷ باشه یا میانگین پایانی با مستمر بالای ۷ باشه؟
  مثلا کسی که ۶ میگیره تو ورقه پایانی دیگه نمیتونه از تبصره استفاده کنه و به مستمد و نمره سالانه ربطی نداره؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:38

  سیناجان سلام
  چرااینقده کامنتهای متعدد میزاری!
  گوش کن
  اگردانش آموزپیش دانشگاهی نمره سالانه خودرا به ۱۰برسونه (ورقه خردادراحتی ۴هم گرفته باشه)بدون استفاده ازتبصره قبوله
  یعنی جمع نمرات به ۱۰۰برسه قبوله

 • سنا wrote on 31 می, 2017, 14:47

  اگه در درس فیزیک نمره مستمر ۱۸ و نمره پایانی اول ۱۲ و نمره مستمر ترم ۲ ۱۶ یا ۱۷ باشه و نمره ورقه ۵ یا ۶،با تبصره قبول میشم؟

 • آوا wrote on 31 می, 2017, 14:51

  من پیش دانشگاهیم نمره برگه فیزیکم کمتر از ۷ میشه اما نمره سالانم ۱۰ میشه الان منم میتونم تبصره بزنم یا دوباره شهریور باید امتحان بدم؟توروخدا یکی جواب منو بده دارم از استرس میمیرم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 15:41

  آوا جان دخترعزیزم سلام
  ایکاش میگفتیدنمراتت را(۲مستمر+۲پایانی)
  اما بهرحال
  نمره سالانه را به ۱۰برسونی (دروس دیگرکم وکسری نداشته باشی)شمادرخرداد بدون تبصره قبولید
  سیستم بدون اجازه شما قبولی صادرمیکنه

 • سنا wrote on 31 می, 2017, 14:58

  ببخشیدها برای اینکه تو پیش دانشگاهی یکی قبول بشه باید نمره سالانه چن باشه؟در صورتی که نمره سالانه چند باشه میتونه از تبصره استفاده کنه؟

 • سنا wrote on 31 می, 2017, 15:38

  ببخشید آقای پیراسته فر یعنی الان من تو همه ی درسا نمره ی سالانم بالای ۱۰ میشه ولی فقط تو فیزیک ۹٫۵ میشه اون موقع با تبصره قبول خرداد میشم؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 15:43

  سلام ببخشید من یه سوال خیلی حیاتی دارم…میخواستم بدونم که با نمره خرداد ۲٫۵و مستمر۱۰ودیماه ۱۴ومستمر دیماه ۱۸ قبول میشم فیزیکو؟

 • امیر wrote on 31 می, 2017, 15:45

  البته منظورم با تبصره است؟

 • amir wrote on 31 می, 2017, 15:53

  اقای
  پیراسته فر منظورم ازکمنمره ۷تا۹بود که بالا گفتم

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 16:57

  آقاامیر من نتونستم تورومتوجه این بکنم که چطوری سوال خوب بکنید تا راهنمایی درست بشید
  لطفا بریدبایک مشاوردیگر(سایت دیگر)منوخسته کردید لطفاً دیگراینجاتماس نگیرید

 • ثنا wrote on 31 می, 2017, 16:07

  خخخخ چشم میخونم. اونجاشو خیلی خوب گفتیدها
  از شر دبیرستان واااقعا از شرش راحت شدم البته بیشتر این پیش دانشگاهیش.خیلی ممنونم از پاسخوگوییتون لطف کردین

 • nik56786 wrote on 31 می, 2017, 17:07

  تروخدااااا چرا ج نمیدیننننن؟؟؟؟؟

 • nik56786 wrote on 31 می, 2017, 17:10

  من پیش هستم ولی روزانه نمره ترم اول ۱۵ مستمر ۱۶ ومستمر ترم دوم ۱۷و پایانی فک کنم ۶یا ۶.۵ میگیرم میخواستم ببینم با تک ماده قبول میشم؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 17:26

  نیک خانم سلام
  بااین توصیف شما قبولید(بدون استفاده ازتبصره)وفارغ التحصیل وخلاص
  البته برای محکم کاری “احتیاط “اعتراض ورقه هم بکن

 • علی wrote on 31 می, 2017, 17:18

  سلام عشق من آقای پیراسته فر
  میگم من پیش دانشگاهیم تجربی؛ میشه بگید چجوری نمره ی سالانه رو حساب میکنید؟ مثلا نمره ی من تو فیزیک ترم۱مستمرم۱۸پایانیم۱۶
  ترم۲ مستمر۲۰پایانیم ۴… جون من بگید آقای پیراسته فر😘

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 17:37

  علی جان سلام
  فرمول:
  مجوع ۲مستمرت میشه۳۸
  نمره ترم اولت باضریب میشه۳۲
  نمره خردادت باضریب۶میشه۲۴
  حالا اینها(۳مورد)راباهم جمع می کنیم که میشه۹۴
  حالا۹۴راتقسیم بر۱۰میکنیم میشه۹/۵(گردش کردم)
  یعنی نمره سالانه فیزیکت میشه نه ونیم
  که بااستفاده ازتبصره میتونی تکماده بزنی(سیستم برای شماقبولی صادرمیکنه(اگردروس دیگرراکم وکسری نداشته باشی)
  یه چیز:تو اعتراض ورقه بکن که اگریک نمره برورقه ات اضافه بشه جمع نمراتت به ۱۰۰میرسه وبدون تبصره قبولید(درصورت افزایش نمره)

 • دلنیا wrote on 31 می, 2017, 17:35

  سلام خسته نباشید .من فیزیک مستمر نوبت اول ۱۹ امتحان نوبت اول ۱۸ مستمر نوبت دوم ۱۷ پامتحان نوبت دوم ۵ میشم.آیا با تک ماده قبول میشم؟

 • دلنیا wrote on 31 می, 2017, 17:38

  خسته نباشی.من فیزیک مستمر نوبت اولم ۱۹ امتحان نوبت اول ۱۸ مستمر نوبت دومم ۱۷ و امتحان نوبت دومم ۵میشم.آیا با تک ماده قبول میشم؟

 • دلنیا wrote on 31 می, 2017, 17:42

  سلام خسته نباشید من فیزیک مستمر نوبت اولم ۱۹ امتحان نوبت اول ۱۸ و مستمر نوبت دومم ۱۷و امتحانش ۵ میگرم ایا با تک ماده قبول میشم؟

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 17:58

  دلنیاجان سلام
  نگفتیدسال چندمی؟
  اگرپیشی ،بانمره سالانه ۱۰ درخردادا بدون استفاده ازتبصره قبولید
  اگرسومی قبولیدولی باتبصره
  بهرحال قبولید

 • علی.ب wrote on 31 می, 2017, 17:56

  سلام ببخشید من یه سوال خیلی حیاتی دارم…میخواستم بدونم که با نمره خرداد ۲٫۵و مستمر۱۰ودیماه ۱۴ومستمر دیماه ۱۸ قبول میشم فیزیکو؟البته با تبصره

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 18:18

  سلام علی حیاتی!
  نگفتی پیشی ویاسوم

 • سنا wrote on 31 می, 2017, 18:11

  ببخشید آقای پیراسته فر لطفا میشه جواب بدید
   خیلی  یعنی الان من که تو همه ی درسا نمره ی سالانم بالای ۱۰ میشه ولی فقط تو فیزیک ۹٫۵ میشه اون موقع با تبصره قبول خرداد میشم؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 18:17

  سلام صبا
  بله

 • علی.ب wrote on 31 می, 2017, 18:20

  من پیش هستم.

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 19:06

  علی جان
  شما همین خردادقبولیدبانمره سالانه۷
  البته باتکماده

 • میلاد wrote on 31 می, 2017, 18:37

  سلام جناب پیراسته فر یه سوال داشتم واونم اینه که اگر تمام دروس نمره قبولی داشته باشم وفقط یه درس بین۷تا۹ بشه نمرم سیستم به طور خودکارپاس میکنه ونیازی نیست بعدا تودانشگاه پاس کنم؟ پیش دانشگاهی ریاضی ام همه درسام خوب شده بجز دیفرانسیل که مستمر اول ۱۴٫۵ ترم اول۱۵٫۵ مستمر دوم نمیدونم چند داده اما پایانی دوم بین ۶ تا ۷٫۵ میشم بستگی به مصحح داره درضمن به نظرتون اگه کارنامه بیاد اعتراض کنم چیزی ممکنه اضافه بشه ؟ ببخشید خیلی حرف زدم ممنون میشم راهنماییم کنید شب خوش

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 19:09

  میلادجان خیلی حرف زدی ومنم که وقت ندارم برات رمان بنویسم!
  لطفاً مشکلتوبگید(مختصرومفید)
  دروسی که نگرانید(نمراتشوبگید:۲مستمر وپایانی وخرداد)

 • kjm wrote on 31 می, 2017, 18:43

  سلام من چهارمم و همه نمره هام بالای دهه به جز ریاضی که اونم با مستمر بالای ده شده. فیزیک مستمر ترم اولم ۱۶.۵ و خود ترم اول ۱۲.۵ مستمر ترم دومم ۱۵ خود ترمم ۶ میشم الان من با تبصره قبولم یا دوباره باید شهریور امتحان بدم؟😥

 • پیراسته فر wrote on 31 می, 2017, 19:15

  طاهره جان سلام
  اگردرست فهمیده باشم
  اگرنگرانیت فقط فیزیک است
  نمره فیزیک شماحدود۸/۵میشه
  وباتکماده قبولید وفارغ التحصیل
  درصورتیکه دروس دیگررا نمره”سالانه”کمتراز۱۰نداشته باشید.

 • زهرا wrote on 31 می, 2017, 20:39

  سلام
  متشکرم از جوابتون
  دوساعت گشتم سوالی که پرسیدمو پیدا کردم
  جوابتونو دیدم
  یا شما خیلی معروفید و کارتون درسته
  یا اوضاع درس خوندن خیلی خرابه
  که اینقد حجم سوالات بالاس
  در هرصورت سپاسگذارم

 • nik56786 wrote on 31 می, 2017, 22:00

  وایییییی مممنونم اقای پیراسته فر  مرسی که به همه سواللمون ج میدین من از صبح بعد امتحان تا بعد ازظهر داشتم گریهههه میکردممم خدا خیرت بوه

  ببخشید فقط یه سوال دیگه برای محکم کاری دیگه اخرین حدی که نمره باشه باید از تبصره استفاده بشه چنده؟؟؟ یعنی در چه صورت باید از تبصره استفاده بشه؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 0:21

  سلام
  کسب حداقل نمره سالانه ۷ مشمول تبصره میشید

 • صبا wrote on 31 می, 2017, 23:27

  ممنون که جواب دادید، آقای پیراسته فر ببخشید بعضی مشاورا و افرادمیگن نمره ورقه باید بالای ۷ باشه.منم خیلی میترسم.میشه لطفا بگید که نمره ورقه تاثیرداره یانه؟

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 0:42

  صباجان دختردهن بین!سلام
  نگفتین که سوم یاپیش دانشگاهی؟
  اگرپیش دانشگاهی هستی نمره ورقه نهایی”خرداد”ملاک قبولی نیست،بلکه صرفاًنمره سالانه است ینمره سالانه ات به ۱۰برسد،قبولید بدون تبصره
  امادرسال سوم ملاک قبولی کسب نمره ۷درورقه است

 • صبا wrote on 31 می, 2017, 23:38

  من خیلی استرس گرفتم. پس حتما اهمیتی نداره که نمره ورقه بالاتر از ۷ باشه یا نه؟؟

 • مریم یاری wrote on 1 ژوئن, 2017, 3:15

  سلام اقای پیراسته فر من پیش دانشگاهیی هستم وفیزیک زو درنهایی ۷٫۵ میشم ترم اول ۲۰ شدم مستمر ترم اولم ۲۰ بوده مستمر ترم دوم هم ۱۷ آیا من قبول میشم یا باید شهریور امتحان بدم ؟توروخدا جواب بدید اقای پیراسته فر

 • میلاد wrote on 1 ژوئن, 2017, 4:40

  سلام اقای پیراسه فر من پیش ریاضی ام وفقط حساب دیفرانسیل بد بوده برام که مستمر اول۱۴٫۵ ترم اول۱۵٫۵ مستمر دوم نگفت بهم ولی بالای ۱۵ وترم ۲رو بین ۶ میگیرم تا ۷٫۵ بنظرتون اعتراض ورقه بکنم نمره اضاف میشه؟ و یه سوال دیگه تبصره برادانشگاه اثری نداره؟ اخه میگن بعدا تودانشگاه باید پاس کنی

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 5:54

  سلام میلادجان
  مسمتردوم راکه نمیدونی،نمره خردادراهم که باتفاوت۹نمره گفتی!
  محاسبه رابرام مشکل ایجادکرده (بین قبولی باتبصره وبی تبصره)
  بهرحال شما فبولیددردیفرانسیل.حتی بانمره ۶
  وبرای دانشگاه هم تأثیری ندارد
  درخواستگاری هم نمی پرسن که دبیرستان را باتبصره قبول شدید ویا عادی!

 • حمید wrote on 1 ژوئن, 2017, 6:47

  اقا پیراسته فر شما که گفتید سوم ملاک سر نمره سالانه استه که ۷ بگیری برای تبصره به ورقه خرداد که ۷ بگیری ملاک نیست
  حالا حرفتون را عوض کردید حالا میگید در سال سوم روزانه ملاک سر نمره ورقه نهایی است؟؟؟؟بالاخره ما نفهمیدیم‌‌‌

 • حمید wrote on 1 ژوئن, 2017, 6:53

  اقا پیراسته فر شما گفتید برای تبصره کردن باید جمع نمرات سالانه ات به ۷ برسه که تک ماده کنی حالا حرفتون عوض کردید میگید ملاک سر نمره ورقه نهایی خرداد است که ۷ بگیری تک ماده کنید؟؟بالاخره ما نفهمیدم

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:31

  حمیدآقاسلام
  حالا داری “دعوا”میکنی ویاسؤال!؟
  من همیشه اینطورگفته ام
  تبصره درسال سوم وپیش دانشگاهی مثل هم هستند
  یعنی اگردانش آموز(پیش دانشگاهی یاسوم) نمره سالانه اش رابه هفت برسانه مشمول تبصره است،حالا این دانش آمور درورقه هرنمره ای داشته باشد،حتی ۳وچهار(فقط بامحاسبات بتواندنمره سالانه اش را به ۷برساند)قبول محسوب می شود
  واما یک تفاوت درملاک قبولی”عادی”است دربین دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی
  وآن تفاوت را بادقت بخون
  دانش آموزسال سوم درصورتی دردرسی قبول محسوب می شود که علاوه برآوردن نمره۱۰درسالانه ،بایدنمره ورقه نهاییش کمتراز۷نباشد که اگردانش آموزسال سومی نمره سالانه اش حتی ۱۱هم بشود اما نمره امتحان نهاییش زیرهفت باشد،قبول محسوب نمی شود”قبولی عادی”بلکه این دانش آموز باتبصره قبول است(تکماده)
  امادانش آموز پیش دانشگاهی اگرنمره سالانه اش به ۱۰برسد ولی نمره ورقه نهایی ۴ هم باشد “قبول” محسوب می شود(بدون تبصره)
  امیدوارم حالا دیگه بااین توضیحات ساده وتکراری فهمیده باشی که من ۲جورحرف نزدم.

 • صبا wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:17

  آقای پیراسته فر الان برای پیش دانشگاهیا برای استفاده از تبصره هم نمره سالانه هست؟آخه بعضی از افراد (مشاورا و معلما)میگن که نمره ورقه برای استفاده از تبصره باید بالای ۷ باشه
  لطفا میشه جواب بدید خیلی استرس دارم

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:38

  سلام صبا
  شماراهم ارجاع میدم به پاسخی که به حمیدآقادادم(همین امروز)

 • SHABNAM wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:21

  سلام آقای پیراسته خسته نباشید.من شنیده بودم سال پیش دانشگاهی هم ۲تا تبصره داره یعنی یکی داخلی ویکی دیگه نهایی.من الان امتحاناتم تموم شده رشته تجربی هستم اما متاسفانه ریاضی کداخلیه می افتم وامتحان فیزیکمم ۷میشم. خیلی چیزا شنیدم که میگن نمره سالانه بالای ۱۰باشه حتی اگ درسم افتاده باشی قبولی.میشه برام توضیح بدید.واینک من نمیخام شهریوری بشم اگ بشم دق میکنم این دوتادرسمم ک نگرانشم واسه نخوندن نبود مشکل داشتم.برام توضیح بدید مرسی

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:37

  شبنم جان سلام
  دخترم!به جوابی که به حمیدآقادادم (همین امروز)مراجعه کن
  اگربازهم ابهام بود درخدمت هستیم،منتهی دقیق نمرات آن ۲درس لعنتی! را بگو”۲مستمروپایانی را تابگم بایدچه خاکی بایدسراونابریزی!

 • حمید wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:48

  ما چاکرتیم اقا پیراسته فر
  نبابا ما دعوا نداریم فقط یه سوال بودش فدات

 • سارا wrote on 1 ژوئن, 2017, 7:52

  سلام خسته نباشید
  من سوم انسانی هستم
  امتحان زبان خارجه نوبت دوم شدم ۴.۲۵
  مستمر بهم داده ۱۷
  نوبت اول شدم ۱۶
  مستمر نوبت اول شدم ۱۹
  فقط هم همین یه درس رو خراب کردم
  الان من باید شهریور امتحان بدم؟
  یا تک ماده باید بزنم که قبول بشم؟

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 8:31

  ساراجان سلام
  شما امسال همین خرداد”دیپلمه”میشی..تبریک ..خسته نباشید..کشتی تورو بااین درسخوندت!۱
  شمابا نمره”سالانه۹ قبول میشی(باتبصره)

 • SHABNAM wrote on 1 ژوئن, 2017, 8:00

  گلاب به روم آقای پیراسته بنده ترم اول چنان شکلاتی کردم امتحاناتم رو که نگووووووووووو.اصن معدل نگرفتم سمت مدیریت هم نمیرفتم واسه همین خبر ندارم ترم اول چه دسته گلی به آب دادم.اما ترم دوم خدایی مثه گوسفند میخوندم این ریاضی بافیزیک جیگرمو داره میسوزونه یکشنبه هم باید برم نتیجه بگیرم بینم چی کردم.

 • SHABNAM wrote on 1 ژوئن, 2017, 8:05

  شمافک کن من فیزیکم هم مستمر وهم پایانی ترم اول ۱۰شده باشم بعد ترم دوم مستمر۱۰بشم پایانیم۷
  وریاضی هم ترم اول ومستمرش رو۱۰باشم دوباره پایانی دومم ۵بشم مستمر۱۰
  حکم چیه الان؟؟؟عایامن در زندان شهریور گرفتارمیشم؟؟/

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 8:26

  شبنم شیطون بلا
  دختلی خوفی باش!گ
  کفش وکلاه کن برومدرسه تان
  یابرو اداره آموزش وپرورش محل تحصیل(اون آبادی که درس میخوندی) قسمت امتحانات نمراتت رابگیر تاببینم چه گندی زدی!

 • SHABNAM wrote on 1 ژوئن, 2017, 8:34

  بله چشم من زره میپوشم میرم اما اگه برنگشتم شمابدون من تودفترمدرسمون تشنج کردم افتادم پاسم نشدم به عنوان دانش اموز سال اخریه شهید ازخانوادم تقدیرمیکنن این۱۲سالم بجا درس خوندن باید میرفتم گوسفندمیفروختم سره چهار راه…

 • الهام wrote on 1 ژوئن, 2017, 9:51

  سلام خسته نباشد من سال سوم درس ریاضی و درس زبان خارجی رو تک ماده کردم االان سال چهارهستم و فیزیکو حساب کردم هفت میشم می خواستم بدونم میشه امسال از تک ماده یا تبصره استفاده کنم اشکالی نداره 

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:52

  سلام الهام خانم
  تبصره درسال سوم ارتباطی به سال چهارم(پیش دانشگاهی)نداره

 • سارگل wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:22

  ولی من یجا خوندم میشه ۴ تا درسو تک ماده زد(۲تا نهایی و ۲تا غیر نهایی) توی پیش دانشگاهی

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:56

  سلام سارگل
  کسی مزاحم خوندنت نمیشه! ادامه بده

 • مریم wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:27

  سلام ببخشید من پیش هستم نمره ی فیزیکم
  ترم اول نمره ی ورقه ۱۰٫۵و مستمر ۱۳ شدم و
  این ترمم مستمر۱۵ و نمره ی ورقه ۸میشم بدون تبصره قبولم با با تبصره؟😢

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 11:00

  مریم خانم سلام
  جواب:بااسنفاده ازتبصره قبولیدذ

 • مریم wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:32

  سلام
  من پیش تجربی هستم
  فیزیک مستمر اول ۱۳و ورقه ۱۰٫۵گرفتم
  این ترمم مستمر۱۵و ورقه ۸ میگیرم 
  با تبصره قبول میشم یا بدون تبصره؟

 • داریوش wrote on 1 ژوئن, 2017, 10:44

  سلام و خسته نباشید در امتحانات نهایی سال سوم امکان استفاده از تک ماده در ۲ درس وجود دارد یا تنها یک درس را می توان تک ماده کرد؟

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 11:02

  سلام داریوش خان
  سال سوم ۴تانبصره داره

 • Leila wrote on 1 ژوئن, 2017, 11:00

  سلام من یه کنکوری ریاضیم تقریبا یه ماهه انگیزمو برا درس خوندن از دست دادم نمیدونم چیکارکنم لطفا کمکم کنید

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 11:22

  سلام لیلا خانم
  برای اینکه تامرز خودکشی خوندی!
  بی برنامه وبی تفریح ،مثل یک زندانی
  خوب خواندن(استفاده بهینه ازاوقات)بهتراززیادخواندن است

 • سارا wrote on 1 ژوئن, 2017, 15:23

  آقای پیراسته فر مرسی
  یعنی کارنامه به من بدن باید تبصره بزنم دیگه درسته؟

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 15:32

  سلام سارا
  سیستم بصورت خودکار برای مشمولین تبصره همانند قبول شدگان عادی “قبولی”صادرمی کند
  فقط درقسمت ملاحظات جلوی درس مربوطه می نویسد”تکماده”
  یعنی شمانیازبه هیچ اقدامی نیستید

 • مریم wrote on 1 ژوئن, 2017, 15:59

  بازم ببخشید پیش فقط یک درس حق استفاده ازتبصره داریم چون من ریاضیمم فکر نکنم ۱۰بگیرم اگ ده نگیرم یا نمره ی سالانه م بالای ده نباشه باید شهریور برام امتحان بدم ؟

 • مریم wrote on 1 ژوئن, 2017, 16:12

  سلام یعنی هیچ راه و تخفیفی و شرطی وجود نداره بتوانیم در پیش دانشگاهی ۲ درس را تبصره بزنیم یکی از مسئولین گفتند در یکی از سایت های دیگر که تبصره ۲ درس هم برای سوماست هم پیش خواهش میکنم سریع جواب بدید ممنون

 • مریم wrote on 1 ژوئن, 2017, 16:30

  آقا تورو خدا جواب بده من دارم سکته میکنم

 • پیراسته فر wrote on 1 ژوئن, 2017, 16:52

  مریم جانم سلام
  دخترعزیزم
  همانطورکه نمرات فیزیک رااعلام کردید،نمرات ریاضیت رابگو(۲مستمرو پایانی ها)
  منتظرم

 • سارا wrote on 1 ژوئن, 2017, 17:16

  واااای مرسی آقای پیراسته فر
  من داشتم سکته میکردم
  فداتون که جواب دادید 😍

 • nika56786 wrote on 2 ژوئن, 2017, 2:04

  ببخشین نمره سالانه چجوری حساب میشه؟؟؟؟

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 4:18

  سلام جناب پیراسته فر اگه توکارنامه بنویسن تک ماده دانشگاه گیرنمیده اخه من شنیدم بعضی ازدانشگاه ها گیر میدن مثل دانشگاه شیراز؟

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 4:34

  ببخشید دوباره بعد داخل مدرک مینویسه کلواحها قبولشده وفارغ التحصیل است؟ اخه استرس گرفتم خدایااااااااااااا

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 4:35

  شرمنده کل واحد ها منظورم بود اشتباه تایپی شد بالا

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:28

  سلام آقامیلاد
  تکماده هیچ تأثیری دردانشگاه قبولی دانشگاه نداره ودرهنگام ثبت نام هم نمیگن تو چطورقبول شدی،فقط مدرک قبولی ازت میخان وخلاص.
  جلوی درسی که باتبصره قبول شدی درقسمت ملاحظات مینویسند:تکماده.همین
  اماممکنه هنگام خواستگاری مادرنامزدت بگه اول ذمدرک دبیرستانتوببینم که باتبصره قبول نشده باشی!!!

 • Leila wrote on 2 ژوئن, 2017, 4:58

  بله اقای پیراسته فر شما درست میگین ولی مشاور من اونجوری برنامه داده بود هر روز باید همه درسارو میخوندم منم مجبوربودم انجام بدم حالا میشه بگین من چجوری انگیزمو برگردونم؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:45

  لیلاجان یک مشاورتابه اوضاع واحوالات اشراف نداشته باشد نمیتونه برات برنامه ریزی بکنه که خروجی قابل قبولی داشته باشه
  ولی چندنکته کلی رامیگم
  صبحها(بعدازاذان صبح)بهترین موقع شروع درسه ،بعدازیک تا۲ساع درس خوندن حتماً یک ربع تا نیم ساعت زمان استراحت برات منظورکن
  خواب بعدازظهر(اگرروزه نیستی)بعدازناهار وشبها(ساعت ۱۱ یا۱۲درس تعطیل)
  نت گوشی غیرفعال(ترجیحاًگوشی موبایل خاموش یا سایلنت
  درهنگام استراحت فکرت را روی دوستانت تمرکزنکنی که “وای”فلانی حالا داره میخونه ..ازمن جلوتره…سیگنالهای منفیت اکتیونباشه و..
  فضای خونه شاد وبشاش باشه وشماهم یه شادی واحساس شادی”شیطنت ازخودبروزبدهید(زمان استراحت وصرف غذا
  بیشترسعی کن روی تمایلاتت درسهارارابخونی نه اجبار
  محل درسخواندت درمعرض سروصدانباشه
  کتابخانه بهترین محل درسخواندن میتونه باشه ،بادیدن دوستان میل درسخوندن بیشترمیشه(وقتی میبینی اونادارن میخونن اوقاتت هدرنمیره

 • مریم wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:01

  آقا من فردا امتحان دارم نمیدونم این ترم مستمر واسم چند میزاره ترم اولم خیلی افتضاح بود ورقه ۱۲و مستمر ۱۵گرفتم
  تو رو خدا برام دعا کنید وگرنه شهریوری میشم😢😔

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:49

  مریم جان دخترنالان وگریان! سلام
  تو چقدرحرص میخوری! چفده کولی بازی درمیاری!
  من برات دعامیکنم که دردانشگاه رشته خوبی قبول بشی ودعامیکنم یه پسربامرام ومایه داربیادخواستگاریت!حالا چی خردادی باشی وچه شهریوری!

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:37

  یه دنیا ممنون خداخیرتون بده یکم راحت شدم فدایییییی داری

 • امیرعلی wrote on 2 ژوئن, 2017, 5:46

  سلام آقای پیراسته فر من پیش تجربیم
  زیست نمره ی سالانه ام بانمره ی پایانی۹،
  ۱۳میاد
  ولی فیزیک بامستمر ترم اول ۱۹ پایانی۱۷
  و ترم دوم ۲۰پایانی ۴نمیدونم با تبصره قبولم یا نه میشه بگید و راهنماییم کنید؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 7:52

  امیرجان سلام عزیزم
  اگردرست فهمیده باشم(بااون ادبیات عجیب وغریبت)
  اگرهمه کم کسریهات همین ۲درس باشه
  نمره زیست “سالانه” را که ۱۳گفتی
  فیزیک را بانمره سالانه ۹/۷۵ مشمول تبصره میشی”قبول وخلاص” و مدرک پیش دانشگاهی را درهمین خردادمی گیری(انشاءالله)
  اما یه توصیه
  اعتراض ورقه بکن “فیزیک”را -اگرنیم نمره به ورقه ات اضافه بشه تو بدون تبصره قبولید(اگرچه تبصره هیچ مشکلی برات درثبت نام دانشگاه بوجودنمیاره)

 • میترا wrote on 2 ژوئن, 2017, 6:55

  سلام
  من چهارم تجربیم
  ترم اول مستمر فیزیکم ۱۹ پایانیم۱۷
  ترم دوم مستمر۲۰پایانیم ۳
  باتبصره قبول میشم خیلی نگرانم نتونم قبولشم از کنکور بمونمو
  تورو خدا جواب بدید دارم میمیرم از غصه😢

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 7:42

  سلام میتراخانم ناشکیبا
  اخه دخترگلم توکه نمراتت به اون خوبی چراامتحان نهایی رو گندزدی! نکنه دنبال شیطنت بودی!
  هیچ نگران نباش با نمره “سالانه”۹ فیزک راهم همین خرداد قبول میشی(مشمول تبصره هستی)
  امیدوارم مشاوره بعدیت درانتخاب یکی ازرشته های پزشکی دردانشگاه باشه(انشاءالله)

 • فرشید wrote on 2 ژوئن, 2017, 8:00

  سلام اقای پیراسته فر من سال سوم تجربی هستم و دو درس ریاضی و فیزیک رو روی ورقه نهایی خراب کردم و ممکنه چهار پنج بیارم اما مستمر فیزیکم پونزده و ریاضی هم پونزده هست و نوبت اول هم فیزیک سیزده و ریاضی چهارده شدم من میتونم با تبصره نمره قبولی این دو درس رو بگیرم

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 8:10

  فرشیدجان سلام

  “تی جان قربان”
  همه نمرات این ۲درس را بگید(۲مستمرو۲پایانی)تابگم چی به چیه

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 9:52

  ببخشید به نظرتون اعتراض ورقه تاثیری توافزایش نمره داره یعنی دلشون به رحم میاد؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 10:01

  سلام
  اره -بی تأثیرنیست،اقلش ضررنداره

 • ali wrote on 2 ژوئن, 2017, 10:15

  سلام وقت بخیر؛ من مستمر نوبت اول ۱۷ و نوبت اول۱۶ و مستمر نوبت دوم ۲۰ شدم . ولی تو برگه شاید ۷ رو نگیرم ! در این صورت میتونم از تک ماده استفاده کنم !؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 10:42

  سلام علی جان
  اگرفقط همین یکی را کم وکسری داری(پیش هستی)
  اگرنمره ۱هم بشی تو ورقه نهایی بازم مشمول تبصره میشی وقبول

 • فرشید wrote on 2 ژوئن, 2017, 12:30

  ریاضی مستمر چهارده پایانی اول سیزده فیزیک مستمر اول پونزده پایانی اول دوازده 
  ریاضی مستمر دوم پونزده پایانی دوم سه شاید چهار فیزیک مستمر دوم پونزده پایانی بازم شاید سه چهار

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 14:30

  سلام فرشید
  کارشما به تابستان کشیده خواهدشد

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 13:23

  ببخشید اقای پیراسته اگه تبصره بزنه برامون توگواهی پیش مینویسه که تمامی واحدهارایعنی۲۴تا باموفقیت گدرونده یاذکرمیکنه که باتبصره گذرونده؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 14:34

  میلاد جان من اینهارا توضیح داده ام خوب بودیکم وقت میذاشتیدپاسخهای دیگران رامیخوندید.
  بهرخال
  آن درسی راکه باتبصره قبول می شودید جلوی همون می نویسند:تکماده

 • مریم wrote on 2 ژوئن, 2017, 13:59

  از صب دارم ب کوب میخونم تا فردا ساعت ده هم وقت دارم ایشاالله ده میگیرم نگرفتمم فدا سرم شهریور میرم پاس میکنم 
  مرسی از اینک جواب دادید😃😄

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 14:39

  مریمی سلام خداقوت
  یه فصلشو بده همسایه بخونن!
  یه فصل را بچه های خاله
  یه فصل را هم یه پسربچه(همسن وسال خودت)! که زودترتموم کنی
  مادربزرگ وعمه ام همینطوری کارهاشونو پیش میبردن واصلاً استرس هم نداشتن!!۱

 • علیرضا wrote on 2 ژوئن, 2017, 14:42

  باسلام من  سال سوم هنرستان  هستم
  نوبت دوم۸
  مستمردوم۱۲
  مستمراول۱۰
  نوبت اول۱۰
  میخواستم بدونم امسال قبول یا میتونم باتک ماده قبول بشم تورو خدا جواب بدید استرس دارم

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 15:13

  سلام علیرضا
  بله شما بانمره سالانه۹مشمول تبصره هستید وقبول

 • علی.ب wrote on 2 ژوئن, 2017, 15:03

  ببخشید آقای پیراسته فر اگه دوتا درس پایین تر از ۱۰ باشه میشه یکیشو تبصره زد؟من پیش هستم.و یکیشم میمونه تابستون؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 17:08

  سلام
  بله اختیارباشماست که یاهر۲راامتحان بدی ویا یکی را(که نمره سالانه ۷باشد)

 • مریم wrote on 2 ژوئن, 2017, 15:22

  آقا الآن مسخره م کردید یا دل داریم دادید؟؟😐

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 17:06

  مریم جان !هیشکی دختلشو مسخله میکنه تا من دومی باشم!؟

 • Meli wrote on 2 ژوئن, 2017, 18:11

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من پیش تجربی هستم
  برای زیستم سوال داشتم 
  مستمر ترم ۱۵/۵:۱ 
  مستمر ترم۱۳:۲
  ترم اول:۱۴/۷۵
  ترم دوم فکر کنم میشم ۶/۵😑

  من الان چیکارکنم؟؟؟چطوری میشه قبول بشم؟

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 18:47

  سلام ملی خانم
  اگرفقط همین درس را مشکل پیداکردی
  زیست رابانمره۸/۷۵درخرداقبول میشی(بااستفاده ازتبصره) وخلاص

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 18:21

  ببخشید بازهم مزاحم میشم یه سوال یعنی مدرک و کارنامه کسی که از تبصره استفاده کرده وکسی که همه نمراتش بالای ۱۰ هس یکی هی و هردو قبول خردادن؟ خیلی عجیبه خخخخ

 • میلاد wrote on 2 ژوئن, 2017, 18:23

  دستتون درد نکنه ازاین که جوابم دادید وخیالم راحت کردید دعاکنید یه رشته خوب و یه دانشگاه خوب قبول بشم پپیش بهسوی کنکوررر دعامون کنید جناب پیراسته فر

 • نیلوفر wrote on 2 ژوئن, 2017, 19:23

  سلام آقای پیراسته فر
  میشه فرق استفاده از تبصره در سوم و پیش رو بگید ممنون🙏

 • پیراسته فر wrote on 2 ژوئن, 2017, 19:30

  نیلوجان سلام
  تبصره درسال سوم وپیش دانشگاهی مثل هم هستند
  یعنی اگردانش آموز(پیش دانشگاهی یاسوم) نمره سالانه اش رابه هفت برسانه مشمول تبصره است،حالا این دانش آمور درورقه هرنمره ای داشته باشد،حتی ۳وچهار(فقط بامحاسبات بتواندنمره سالانه اش را به ۷برساند)قبول محسوب می شود
  واما یک تفاوت درملاک قبولی”عادی”است دربین دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی
  وآن تفاوت
  دانش آموزسال سوم درصورتی دردرسی قبول محسوب می شود که علاوه برآوردن نمره۱۰درسالانه ،بایدنمره ورقه نهاییش کمتراز۷نباشد که اگردانش آموزسال سومی نمره سالانه اش حتی ۱۱هم بشود اما نمره امتحان نهاییش زیرهفت باشد،قبول محسوب نمی شود”قبولی عادی”بلکه این دانش آموز باتبصره قبول است(تکماده)
  امادانش آموز پیش دانشگاهی اگرنمره سالانه اش به ۱۰برسد ولی نمره ورقه نهایی ۴ هم باشد “قبول” محسوب می شود(بدون تبصره)

 • مریم wrote on 2 ژوئن, 2017, 19:26

  آقای پیراسته فر میگم خوب تیکه میندازیدا خیلی خندیدم ب حرفاتو خیلی خوب بود
  ولی چرا آخه

 • سینا wrote on 3 ژوئن, 2017, 5:01

  سلام.اقای پیراسته فر تورو خدا جواب بده.مدیر مدر سه ما میگه شرایطه استفاده از دو تا تبصره در سوم تجربی معدل بالای دوازده است.ینی اگه معدلت زیر دوازده شد نمیتونی دو تا تبصره سوم تجربی استفاده کنی و شهریور باید بری.میخوام بدونم راسته یا نه اخه من معدلم خیلی پایین میاد ریاضی و شیمی هم خیلی بددادم .بنظرتون اگه معدلم ده بیاد میتونم از تبصره استفاده کنم؟؟؟؟خواهشا جواب بدین خیلی مهمه.کسایی که تجربه دارن و پیشدانشگاهی هستن هم اگه میدونن جواب بدن

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 6:22

  سیناجان سلام
  ملاک استفاده ازتبصره معدل کل سه سال دبیرستان است وداشتن معدل۱۰است
  اگرمدیرتان چیزی غیرازاین می گوید(باید۱۲داشته باشید)ازش خواهش بکن بخشنامه را نشونتون بدهند
  ودیگراینکه اگردلت آروم نشد ازواحدمشاوره ویادائره امتحانات اداره آموزش وپروشتان بپرسید.

 • داریوش wrote on 3 ژوئن, 2017, 7:05

  سلام مجدد درس ریاضی مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم ۱۵ , نمره ترم اول ۹ نمره ترم دوم ۴ , و درس شیمی مستمر ترم اول ۱۲ مستمر دوم ۱۰ , نمره ترم اول ۱۱ نمره ترم دوم ۹٫۵ این دو درس شامل تبصره می شود ؟

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 7:23

  داریوش جان سلام
  بله درسال سوم”دبیرستان”هردرسی رابرای تبصره میتوان انتخاب کرد(باداشتن معدل سالانه۱۰)
  وبااین توصیف شماامسال خرداد قبول میشی
  شیمی رابانمره سالانه۱۰″قبولی عادی” وریاضی را بانمره۷/۵ مشمول تبصره هستی

 • داریوش wrote on 3 ژوئن, 2017, 7:25

  خیلی ممنون

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 7:34

  سلام خسته نباشید من پیش دانشگاهیم فیزیکو می خواستم تک ماده کنم از دفتر دار پرسیدم گفت اگه خرداد امتحان قبوا نشی نمی تونی تک ماده کنی باید شهریورم امتحان بدی اگه شهریور قبوا نشدی می تونی تک ماده کنی اقای پیراسته فر این درسته 

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 7:41

  سلام الهام جان
  خواهشاً بین ماومدیرانتان اختلاف نیندازید،مامخلصشونیم،حتی اگرازقوانین سردرنیارن!
  نمیدانم که درکدام آبادی درس میخونید که هنوزاینترنت آنجانیامده تا بخشنامه هابدستشون برسه!!
  ولی دخترعزیزم! شماهم درسی راکه به مشکل برخوردی را نمراتشو اعلام می کردی(۲تامستمروپایانی ها)
  تاببینم چی شده وچرانمیتونی

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 8:22

  اقای پیراسته فر از مدیر نپرسیدم از دفتر دار پرسیدم پرسدم اگه من فیزیکمو هفت به بالا شم می تونم از تک مادم استفاده کنم یا نه گفت نه شهریورم امتحان می دی اگه باز افتادی و نمرت بالای هفت شد می تونی استفاده کنی منم خیلی تعجب کردم برای هیمین از شما پرسیدم حالا اینطوریه یا نه اگه فیزیکو هفت بشم می توم تک ماده کنم و نرم شهریور یا نه باید برم شهریو میشه کمکم کنید خیلی استرس دارم 

 • مریم wrote on 3 ژوئن, 2017, 8:38

  آقا امتحان دادم ایشالله ب کوری چشم همه ده میگیرم 😝
  مرسی ببخچید ک این دو روز اذیت دادیم😘
  خودافظ😃

 • ali wrote on 3 ژوئن, 2017, 9:35

  سوم دبیرستان هستم رشته ی الکترونیک ؛ مستمر نوبت اول ۱۷_نوبت اول ۱۶_ مستمر نوبت دوم ۲۰      باید تو برگه چند بگیرم که بتونم از تک ماده استفاده کنم !؟  و مطمئن هستید نمره ی برگه ملاک نیست!؟    

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 10:33

  سلام علی آقا
  شمااگر۷درامتحان بگیری قبولی عادی محسوب میشی
  ولی اگریک هم بگیری تو ورقه مشمول تبصره میشی وقبول درهمین خرداد(انشاءالله)

 • مهدی wrote on 3 ژوئن, 2017, 10:47

  با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید من سوم دبیرستان تاریخ و ریاضی و ادبیات رو افتادم شهریور ماه دادم که ریاضی رو قبول شدم ولی ادبیاتم ۷ شدم که تبصره کردم ولی تاریخ ۵ گرفتم که موند برای دی ماه بعد من قبولش شدم حالا پیش دانشگاهی انسانی هستم خواستم دو تا سوال ازتون بپرسم:

  ۱: من میتونم برای دروس نهایی تبصره انجام بدم ؟ ۲: مدرسه بزرگسال هستم نمره نوبت اول و مستمر نوبت اول و مستمر نوبت دوم رو برام تو کارنامه میدن؟

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 14:14

  سلام آقامهدی
  قسمتی ازحرفتو که نفهمیدم
  بعدش شماانگارمدرسه نرفتی،فقط ثبت نام کردی!
  معمولاًبزرگسالان یک مستمردارن
  واماهردانش آموزسال سوم درصوتیکه معدل سه سالش به۱۰برسدحق استفاده از۴تبصره دارد
  واینکه تبصره بعدپایان امتحانات است
  بقیه پاسخهاراازمدرسه ات بپرس

 • رها wrote on 3 ژوئن, 2017, 11:04

  سلام آخرش جوابه منو ندادین

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 14:18

  سلام
  شمادیگه ازکجااومدید!
  من ۲تا”رها”میشناسم که کثیرالسؤال بودند خدایشان بیامرزدشون ،آدمهای خوبی بودند وهنوزهم هستن!
  شماسومیین یایکی ازاونا!؟
  کی سؤال کردید! سؤالت چی بوده!

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 11:14

  اقای پیراسته فر بالاخره تبصرو میشه خرداد استفاده کرد یا نه لطفا جواب منو بدین خواهش میکنم خیلی استرس دارم تورو خدا 

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 11:56

  درضمن من قصد اختلاف انداختم نداشتم فقط چیزی رو که نمی دونستم پرسیدم 

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 14:24

  الهام خانم عزیز سلام
  من باتوشوخی کردم وگرنه اگرخدای نکرده دعوایی بشه من کوچکترین دعوایم”قتل”ه!
  واما
  جوابت رادرساعت هفت وچهل ویک دفیقهصبح ۱۳
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ در ساغت۷:۴۱ ق.ظ

 • عبدالرحمن wrote on 3 ژوئن, 2017, 14:05

  سلام 
  من چهارم انسانی هستم الان بنظرم دو کتاب افتاده ام میتونم تصبره یا تک ماده بزنم در ضمن من سال سوم  هم دوتا رو زدم 

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 14:34

  رحمن جان سلام
  تومردی وبایدقوی باشی،زانوی غم بغل نکن
  تبصره سال سوم هیچ ربطی به پهارم(پیش دانشگاهی )نداره
  سال چهارم فقط یک تبصره دادرد
  نمراتت رادراین ۲درس می دادید تابگم چی کنی۲مستمرها وپایانی ها

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 15:02

  اقای پیراسته فر الان من نمی دونم چه جوری جوابو پیدا کنم خواهش میکنم یه بار دیگه تو ضیح بدیم برام که تبصره رو میشه خرداد استفاده کرد یا نه من خیلی حالم بد خواهش میکنم کمکم کنید نگرانم که چی مشه ممنون از صبح که این موضوع بهم گفته شده حالم توضیح بدین دوباره خواهش میکنم 

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 15:05

  درضمن من مطمئنم نمره فیزیکمو با لای هفت میشم می تونم خرداد از تبصرم استفاده کنم یا نه باید برم شهریور 

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 15:36

  سلام
  الهام خانم شما درسی راکه به مشکل برخوردی را نمراتشو اعلام کن(۲تامستمروپایانی ها)
  تاببینم چی شده وچرانمیتونی
  بله خردادمیشه تبصره استفاده کرد
  سهرشما؟

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 16:11

  اخه هنوز کارنامه ندادن که ولی دبیرم گفت مستمرتو دادم یازده برگمم از روی کلید حساب کردم میشدم هفت حالا میشه از تبصره استفاده کنم یا نه 

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 16:15

  شهر ما تهران من ایین تربیت درس می خونم اونجا بهم گفتن که نمیشه خرداد استفاده کنی باید بری شهریو ر اگه ده نشی حتی گفت اگه نه هم بشی نمی تونی خرداد استفاده کنی باید شهریور امتحان بدی اگه شهریور هم قبول نشدی و نمرت بای هفت شد می تونی تبصره کنی الا اون خانم درست گفته یانه اشتباه گفته الان من و چند تا از دوستام خیلی نگرانیم 

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 16:53

  بله میشه
  شمانگران گفته مسؤلین “بیخبر”مدسه تون نشوید،سیستم یک برنامه تعریف شده وزارتخانه است،خودبخودعمل می کند ،نه ازمن می پرسدونه ازمسؤلین مدرسه تان
  شما نگران نشوید اگرنمره سالانه ات به ۷برسد (درصورتیکه هیچ درس دیگری را کمتراز۷″درسالانه”نداشته باشید ومعدل کل سه سالت کمتراز۱۰نباشد مشمول تبصره می شوید
  یعنی میتوانیددرهمین خرداد بااستنادبه تبصره “تکماده”بزنی
  انشاءالله متوجه شده باشید که چی گفتم ،بازم نگید آقای پیراسته من اینو نفهمیدم!

 • الهام wrote on 3 ژوئن, 2017, 16:56

  ممنون فهمیدم دستتون درد نکنه

 • رها wrote on 3 ژوئن, 2017, 17:42

  سواله من این بود که من دوتا از درس هامو میوفتم حتما چون به روشی که گفتید حساب کردم…فیزیک و زیست…میخوام بدونم میتونم یکیش رو با تبصره پاس شم یا چون دوتاس نمیشه حتی یکیشم کاری کرد؟
  پیش دانشگاهی هستم

 • پیراسته فر wrote on 3 ژوئن, 2017, 18:15

  سلام
  بله این اختیارراداری که انتخاب کنی یاهر۲راامتحان بدهی ویایکی رابدلخواه(درصورتیکه آن درسی رابرای استفاده ازتبصره ذخیره می کنیدکمتراز۷نباشد”سالانه اش”)
  وقبولی درشهریورهم هیچ تأثیرمنفی دردانشگاه ندارد.

 • Reyhaneh wrote on 4 ژوئن, 2017, 0:33

  سلام اقای پیراسته فر خوب هستین؟؟
  میخواستم ببینم نمره سالانه برا فیزیک چجوری حساب میکنید که میگید نمره سالانه میشه ۱۰ یا مثلا ۷؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 4 ژوئن, 2017, 4:17

  سلام ریحانه
  ۲مستمر راباهم جمع میکنیم
  نمره امتحان ترم اول راضربدر۲می کنیم
  نمره خرداد راضربدر۶میکنیم
  حاصل این ۳تاراباهم جمع میکنیم
  حاصل جمع راتقسیم بر۱۰می کنیم
  عددبدست آمده میشه نمره سالانه ات

 • سعید فاضلی wrote on 4 ژوئن, 2017, 13:36

  سلام اقای پیراسته فر
  در سال سوم دبیرستان اگر ۴ درس نهایی که ۲تاش رو بالای هفت بشی و ۲تاش رو هم پایین هفت بشی و بیفتی ، میشه دوتای بالای هفت رو با تبصره قبول شد؟

 • پیراسته فر wrote on 4 ژوئن, 2017, 14:35

  سلام آقاسعید
  منظورازنمره “نمره سالانه”است
  وتبصره هم زمانی اعمال میشه که هیچ کم کسری دیگری نداشته باشی ومعدل کلت “در۳سال”به ۱۰برسه
  مشمول شدن تبصره نمره سالانه ۷است(درهر۴درس)کمتراز۷داشته باشی”حتی یکی”مشمول تبصره نمیشی

 • SHABNAM wrote on 4 ژوئن, 2017, 13:53

  سلام برجناب آقای پیراسته فر بزرگ.آقا ارادت بنده روپذیرا باشید.روم به دیوار که مزاحم شدم ازاونجایی که امروز وفردا تعطیلی رسمی به توره منه شکلاتی شانس خورده همچنان پراسترس میباشم تاروزه سه شنبه که برم اسکول بینم چه خاکی باید توسره آمریکا بریزم.یه سوال ازتون داشتم شما طبق تجربه ای که داشتید بنظرتون دبیرا اینقد ستمگر هستن که دانش اموزی که ۳ساله میشناسنش وخیلی آروم وبی ضرر بوده رو بهش نمره قبولی توی درسه ریاضی که داخلی هست ندن؟چون من تک ماده روباید بزارم واسه فیزیک میمونه ریاضی که داخلیه بنظرتووووووووووون میدن بهم؟؟؟؟؟دارم تشنج میکنم

 • پیراسته فر wrote on 4 ژوئن, 2017, 14:30

  سلام شبنم خانم
  اگربدجنس نبودی (که با یک من عسل هم قابل خوردن نبودی) بادبیران کل کل نداشتید بعیدمیدونم نمره مستمرت کمتراز۱۰باشه
  چون دبیروقتی نمرات را که به دفترمیده، مدیر ومعاون اجرایی هم چک میکنه ،نظرمیده،بعضاً اگردانش آموزی سرطانی”اخلاقی”نباشه،اوناخواهش میکنن برای افزایش نمره/
  بهرحال فعلاً صبوری پیشه کن ودست بدعاباش

 • نگار wrote on 4 ژوئن, 2017, 19:41

  دانش آموزان سال سوم دبیرستان

  از۲تا تبصره میتوانند استفاده کنند

  درصورتی که نمره آن درس کمتراز۷نباشد

  یعنی اگردانش آموزی همه دروس خودرا قبول شده باشد “نهایی وداخلی” ولی ۲تادرس را نمره قبولی “۱۰”نگرفته باشد ،درصورتیکه آن ۲درس را نمره کمترازهفت نباشد(۷الی۹/۷۵) بااستفاده از تبصره برایش کارنامه قبولی صادرمی شود

  این گفته خودتان که بالا نوشتید…….بعد چرا میگید که اگه اگه توی برگه ۵ بگیرید و لی نمره سالانتون بالای ۷ باشه ازتبصره میتونید استفاده کنید اینجا دقیقا نوشته باید نمره برگه ۷ باشه …درسال سوم

 • پیراسته فر wrote on 4 ژوئن, 2017, 20:03

  سلام
  نگارجان !اومدی مچگیری کنی ویا رفع ابهام وسؤال!؟
  هرچی گفتم درست گفتم وحتی کمش راگفتم
  دوباره میگم(قبول دارم نوع ادبیات نوشتاری خیلی روان نبوده)
  دانش آموزسال سوم دبیرستان وهنرستان درصورتیکه معدل کل(۳سال)به ۱۰برسد،حق استفاده از تبصره در۴درس را (نهایی وداخلی)دارد
  باید نمره سالانه آن درسی را که میخواهد تبصره بزند به ۷برساند(نمره ورقه نهایی ملاک نیست،هرچقدرداشته باشد اشکالی ندارد)
  اما اگردانش آموزی نخواهد ازتبصره استفاده کند باید نمره سالانه خودرا به ۱۰برساند،علاوه برآن نمره ورقه نهایی اش کمتراز۷نباشدذ
  امیدوارن”ندای عزیزم”متوجه شده باشد وهم نداها

 • نازیار wrote on 4 ژوئن, 2017, 19:55

  ببخشید من ساله دیگه یعنی پیش رو میخام برم ی مدرسه اگه امسال ازتک ماده استفاده کنم تو کارنامه مینویسه که تک ماده زدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 4 ژوئن, 2017, 21:03

  سلام نازیار
  بعله!
  درکارنامه ات ثبت است هرکجای این عالم بری جلوی آن درس نوشته شده:تکماده

 • نازیار wrote on 4 ژوئن, 2017, 20:25

  جواب منو ندادبدددددددددد 🙁 🙁

 • Reyhaneh wrote on 4 ژوئن, 2017, 22:24

  اقای پیراسته فر سلام پیش هستم درس فیزیک نمره مستمر ترم اول ۱۶ نوبت اول ۱۵ نمره مستمر ترم دوم ۱۷ نوبت دوم ۶.۵ میشه نمره سالانشو بم بگین؟؟و بم بگین باید تبصره بزنم یانه؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 0:16

  سلام ریحانه خانم عزیز
  شما بانمره سالانه ۱۰بدون استفاده ازتبصره قبولید(انشاءالله)

 • علیرضا wrote on 5 ژوئن, 2017, 0:02

  سلام خسته نباشید 
  من‌سوم تجربی ام  اگه مثلا من نمره ریاضی سالانه م بالا ۷ باشه و با تبصره قبول بشم میتونم شیمی رو هم با همین شرایط ک نمره سالانه م بالا ۷ بشه قبول شم ؟

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 0:17

  سلام علیرضا
  بله میتونید

 • نازیار wrote on 5 ژوئن, 2017, 2:11

  واااای من نمیخام کسی بفمه تک ماده زدم….بعضی ازدوستام ک تک ماده زدن میگن تو کارنامه نمینویسه…یعنی تومثلا تشدید شدی بعد میگی میخام تک ماده بزنم کارنامه دوباره میفرسن ک توی اون قبولی دیگه تک ماده چیزی نیس!!!!!!!!!!!
  🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 5:29

  سلام دخترعزیزم نازیارخانم
  “تکماده” یک غده خوش خیم است که هیچ عوارضی برای صاحبش نداره.
  بازم خداراشکربکن که در”عقدنامه “ثبت نمیشه! وگرنه مادرشوهروخواهرشوهرها می فهمیدند “غوغا”میشد!

 • دنیا wrote on 5 ژوئن, 2017, 8:00

  سلام م اقا ی پیراسته فر من منظورم اون جمله ی بالا تو متن هست منظورم این متن هستش ……………………………………

  وی با اشاره به اینکه نخستین شرط استفاده از تبصره، سال آخری بودن دانش‌آموز محصل است، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزی که معدل سال آخر او بالاتر از ۱۰ باشد و نمره ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی بالاتر از ۷ داشته باشد، امکان استفاده از تبصره را دارد تا نمره قبولی دریافت کند.

  ……………………………..اقا پیراسته فر حداقل یک لینگ تلگرام بدید واضح حرف بزنیم اینجوری نمیشه ……………………………..بعدشم اقا پیراسته فر من اگه بخوام تست بزنم از چه سالی تست بزنم . اینکه چجوری بفهمیم کتابمون از چه تاریخی تغییر کرده

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 8:12

  دنیاجان سلام
  من کانال تلگرام ندارم
  اگروضیعتت خاصه میتونی باایمیلم تماس بگیری
  واما پاسخت
  من هیچ ابهامی ندیدم درکپی که فرستادی
  دوماً سعی کردم خیلی روان سلیس ودرپایمهای مختلف”زیرکامنت”پاسخ را بدهم
  سوال هیچ کاربری را بی جواب نذاشتم حتی اونایی که بیش از۱۰بارسؤال کردند
  ودیگر
  تست زدن را میتونی بعداز رهایی ازشر این امتحان ! شروع کنی
  سوم بودی یاپیش

 • دنیا wrote on 5 ژوئن, 2017, 12:43

  وی با اشاره به اینکه نخستین شرط استفاده از تبصره، سال آخری بودن دانش‌آموز محصل است، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزی که معدل سال آخر او بالاتر از ۱۰ باشد و نمره ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی بالاتر از ۷ داشته باشد، امکان استفاده از تبصره را دارد تا نمره قبولی دریافت کند.

  //////اقا پسراسته فر منظورم این جمله بود پس مت چهار تا تک ماده داریم هورررررررررراااااااااااااااا ولی شما گفتین یکی ///////////من سال چهارمم بعدش منظورم سوالات چه تری ما لچهه سالی مثلا از سال ۹۵ به چنرتا سال رو بخونم

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 14:35

  دنیا خانم عزیز وفضول!
  چی میگی تووووووووووووووووو
  تو اون حرفها رابیخیال ،توضیحاتم که رسابود؟
  اگربازم حرف برای گفتن داری که نتونستی حالیم کنی!
  باایمیلم تماس بگیر

 • دنیا wrote on 5 ژوئن, 2017, 12:44

  ببشید خیلی غلط داشتم تو پیامکم

 • دنیا wrote on 5 ژوئن, 2017, 16:11

  گگگگگگگگگگگگگگگگ خدا جونم من چیکار کنم اقا پیراسته فر من میگم تو اون جمله نوشته ما چهار تا تبصره داریم اما شمت گفتین ۱ …..بعدشم من منظورم این بود ککه دیدین یک کتاب هایی هست توش تست داره ..بعد کنار این تست ها نوشته سراسری تجربی ۱۳۸۶ مثلا البته ..خوب من منظورم این تاریخ ها هستش شما بهم بگید از چه سالی تست ها رو بزنم یعنی از سال ۱۳۹۵ تا چه سالی من این تست ها رو بزنم ..کجاشو من بیشتر وا کنم

 • فراز wrote on 5 ژوئن, 2017, 17:23

  سلام آقای پیراسته فر من سوم ریاضی هستم چند تا سوال داشتم:
  ۱_کسی که نمره برگه نهایی پایین ۷ باشه وله نمره سالانه اش به ۱۰ رسیده باشه قبوله؟
  ۲_واقعیت داره کسی که نمره برگه نهاییش پایین تر از ۶ باشه دیگه نمره سالانه رو براش حساب نمیکنن؟

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 20:03

  فرازجان تی جان قربان سلام
  جواب ۱:
  برای قبوئل شدن “عادی”بایدعلاوه بر داشتن نمره سالانه ۱۰ ،نمره ورقه نهایی کمتراز۷نباشد درغیراینصورت باتبصره قبول محسوب می شود
  جواب۲:
  تکذیب می کنم

 • علیرضا wrote on 5 ژوئن, 2017, 18:34

  سلام خسته نباشید من الان تو خیلی از جاها خوندم که برای اسهفاده از تبصره باید نمره ورقه ۷باشه الان شما میگید نمره سالیانه باید۷باشه کدومش دزسته؟

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 19:49

  سلام
  کجاخوندی؟
  کپیش بکن برام
  وبگیدسومی یا پیش
  دروس مشکل دارتو هم اعلام کنیدنمراتشو

 • دنیا wrote on 5 ژوئن, 2017, 18:45

  سلام اقا علیرضا برای بچه های پیش نمره ی سالانه هر درس باید بیشتر از ۱۰ باشه اونوقت قبولی بدون استفاده از تبصره …اما اگه نمره ی سالانتون بیشتر از ۱۰ نباشه باید نمره ی برگتون هفت باشه تا بتونین تبصره استفاده کنید اقا پیراسته فر درست گفتم

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 19:44

  پرفسوردنیا!
  فضولی زیاد برای قلبت ضررداره
  اول زیادیادبگیر وبعدش کم حرف زن!
  اطلاعاتت نادرسته

 • Eghbal wrote on 5 ژوئن, 2017, 20:50

  سلام
  الان ینی اگه سالانه یه درس بالای ۱۰ و نمره پایانیش بالای ۷ باشه بدون تبصره و فلان قبول میشم؟!
  —–
  من سال سومم زمین شناسی نیم سال مستمرم ۲۰ و کتبی ۱۵.۵ شدم ترم دو هم مسترم رو ۲۰ دادن الان ینی من ۷ هم بگیرم قبول شدم بدون تبصره؟!
  صبحم‌ میرم سر جلسه خدا بخیر کنه 😅😂

 • پیراسته فر wrote on 5 ژوئن, 2017, 21:06

  سلام اقبال جان
  تو اگه امروز(حالا دیگه سه‌شنبه ۱۶ خرداد است)نمره ورقه ات صفر هم باشه باتبصره قبولید
  ولی اگر بخواهی بدون تکماده قبول بشی بایدنمره ورقه ات به۷برسه

 • زهرا wrote on 5 ژوئن, 2017, 23:25

  مرسی از اینکه سوال منو نه میزارید نه جواب میدید🙋

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 0:10

  سلام زهراخانم
  من به همه کاربران احترام میذارم وپاتسخ همه رامیدم
  واما اینجای جای تبلیغ فلان مؤسسه وکانون نیست وبخاطر آن گذاشتم سطل اشغال.
  ۲بارهم ارسال کردی که سرنوشت هر۲بارش درهمون سطل شد!

 • علیرضا wrote on 6 ژوئن, 2017, 0:29

  سلام سال سوم هستم ریاضی ترم اول مجموعا۱۵شدم مسمتمر دوم رو هم فک کنم۱۰

  در پایه سوم از سال ۹۱ به بعد در ۴ درس دو درس داخلی و دو درس نهایی دانش آموز می تواند از تبصره استفاده کند در صورتی که نمره سالانه و یا پایانی(شهریور و یا دیماه) او هفت و بالاتر باشد
  👆👆

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 4:43

  سلام
  علیرضا چی میگی تو!
  اگرمثل بچه های دیگر اعداد وارقام دادی به سؤالت پاسخ میدم!وگرنه معذورم

 • دنیا wrote on 6 ژوئن, 2017, 4:46

  جواب این سوالمو ندادید :گگگگگگگگگگگگگگگگ خدا جونم من چیکار کنم اقا پیراسته فر من میگم تو اون جمله نوشته ما چهار تا تبصره داریم اما شمت گفتین ۱ …..بعدشم من منظورم این بود ککه دیدین یک کتاب هایی هست توش تست داره ..بعد کنار این تست ها نوشته سراسری تجربی ۱۳۸۶ مثلا البته ..خوب من منظورم این تاریخ ها هستش شما بهم بگید از چه سالی تست ها رو بزنم یعنی از سال ۱۳۹۵ تا چه سالی من این تست ها رو بزنم ..کجاشو من بیشتر وا کنم……………………….اقا ی پیراسته فر قول میدم دیگه پیام ندم ولی یه چیزی بیایین با هم مرور کنیم …پس اگه من نمره ی سالانه یعنی معدل کلم مثلا بشم ۱۷ بعد نمره ی برگه فیزیکم بشم ۵ پس میتونم تکماده بزنم و قبول شم درسته ؟ با تشکر بینهایت ببشید مزاحم شدم

 • melika wrote on 6 ژوئن, 2017, 8:22

  سلام می خواستم بدونم اگه کسی پیش دانشگاهی تجربی نمره کل(پایانی ترم اول) رو ۹٫۷۵ شده باشه ینی تجدید شده باشه ترم دوم اگه برگه رو خراب کنه (ینی نمره برگش زیر ده بشه)حنما باید دوباره شهریور بیاد امتحان بده ؟ یا احتمال داره قبول بشه؟

 • melika wrote on 6 ژوئن, 2017, 8:25

  اقای پیراسته فر کمک تورو خدا جواب منو بدید زود تر

 • melika wrote on 6 ژوئن, 2017, 8:26

  سوالم درباره ی درس ریاضیه

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 9:06

  سلام ملیکا
  فقط ملاک نمره سالانه آن درس است(اگر به ۱۰برسانی بطورعادی قبولی ولی اگرزیرده باشه”کمتراز۷نباشه”باتبصره قبولید
  درهمین خردادقبولیش صادرمیشه

 • آرام wrote on 6 ژوئن, 2017, 9:41

  با سلام.دانش آموز سوم تجربی هستم.تمام نمره هام در طول سال بالای ۱۷ یا ۱۸ هست ولی امروز امتحان نهایی زمین رو حدود ۹ و خورده ای میشم!!!میخواستم بدونم با این شرایط چجوری میتونم تاثیر این نمرمو کم کنم یا از تبصره استفاده کنم؟

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 10:11

  آرام جان!سلام
  من نفهمیدم(..تاثیر این نمرمو کم کنم..)یعنی چه!؟
  اما جواب کلی بدم
  اولاً که قبولید(بدون تبصره)حداقل شما زمین شناسی را بالای۱۲″سالانه”میاری وهیچ مشکلی برات درهیچ جاچیش نمیاد،بیخودهم حرص نخور

 • آرام wrote on 6 ژوئن, 2017, 10:20

  ببخشید دوباره سوال میکنم یعنی توی کارنامه جلوی درس زمین نمینویسن تجدید؟؟

 • آرام wrote on 6 ژوئن, 2017, 10:21

  بعد یه همچین نمره ای از زمین چقدر از معدل کم میکنه؟

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 12:26

  آرامی،چی میگی تو دختر!
  کم میکنه چیه!
  معدل حاصل نمرات دانش آموز است(چی درشرایط عادی قبول بشه ویاباتبصره)
  درمحاسبات معدل حال جمع نمرات ملاکه
  دخترنازنینم! تواین درس(زمین)رابدون تبصره قبول میشی
  واما خدای نکرده نتونستی معدل سالانه این درس را به ۱۰برسانی،جلوی آن درس یه کوچولومی نویسن “تکماده”

 • فراز wrote on 6 ژوئن, 2017, 12:25

  سلام آقای پیراسته فر شرمنده بازم مزاحم میشم من سال سوم ریاضی هستم و تکماده هامو گذاشتم برای شیمی و فیزیک ولی امروز حساب کردم که نمره سالانه هندسه میشه ۹٫۵ میتونم کاری کنم؟

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 14:23

  فرازجان سلام
  انشاءالله درهنگام اعتراض ورقه ازشرهندسه نجات پیداکنی

 • آرام wrote on 6 ژوئن, 2017, 13:36

  خیلی ممنون از پاسخگوییتون

 • فراز wrote on 6 ژوئن, 2017, 14:06

  سلام آقای پیراسته فر شرمنده بازم مزاحم میشم من سال سوم ریاضی هستم و تکماده هامو گذاشتم برای شیمی و فیزیک ولی امروز حساب کردم که نمره سالانه هندسه میشه ۹٫۵ میتونم کاری کنم؟

 • علیرضا wrote on 6 ژوئن, 2017, 14:42

  سلام الان من نمره نوبت اولم۱۵ و مستمرش۱۵و مستمر دوم۱۰هست میخواستم بدونم با چه نمره ای میتونم با تبصره قبول شم؟ همونطور که گفتم سال سوم تجربیم

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 15:05

  علی جان ۳هم بگیری قبولی

 • فراز wrote on 6 ژوئن, 2017, 18:02

  ببخشید آقای پیراسته فر نمره ۹ هم میشه اعتراغ ورقه داد؟

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 18:56

  سلام
  اعتراض حق دانش آموز است با هرنمره ای

 • melika wrote on 6 ژوئن, 2017, 18:06

  بازم سلام اقای پیراسته فر می خواستم بدونم اصلا امکان داره با چنین شرایطه که گفتم کسی نمره ی سالانش به ۱۰ برسه یا حنی ۷ به بالا بشه یا اینکه احتمالش کمه چون تا حالا نمره هام و معدلم بالا بوده اصلا از این چیزا سر در نمیرام می خوام ببینم برگه ام تک بشه امکان داره نمره ی سالانش به ۱۰ یا حتی ۷ برسه با این شرایط که توضیح دادم یا نه ؟گفته بودم که نمره کل ترم اول ۹٫۷۵ شدم)امیدوارم منظورم رو رسونده باشم خیلی کلافه ام حتی تا مرز خودکشی هم رفتم گفتم بپرسم بعد

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 18:55

  سلام
  اینو نمیفهمم(نمره کل ترم اول ۹٫۷۵ شدم)
  چیزی به این عنوان نداریم
  توضیحاتو دادم ،جاییکه متوجه نشدی واضح وشفاف بپرس،ازگفتن “مثلاً “اجتناب کن

 • Melika wrote on 6 ژوئن, 2017, 20:06

  منظورم از نمره ی کل ینی جمع مستمر ۱ و نمره ی برگه هست که شده ۹٫۷۵ ینی برگه ۷٫۵ مستمر هم اگه اشتباه نکن۱۳ (برای ترم اول)مستمر ترم دوم رو هم نمی دونم چون هرکاری کردیم دبیرمون نگفت ولی مطمئنم که نمره ی برگه ی ترم دومم رو زیر ۱۰ میشم 
  می خوام حالا ببینم با این گندی که زدم احتمال داره با مستمری که معلممون داده  بتونم به نمره ی سالانه ده یا ۷ برسم ؟امیدوارم خوب توضیح داده باشم چون توضیح دادنش تو نوشتار یکم سخته

 • سیاوش wrote on 6 ژوئن, 2017, 20:12

  سلام آقای پیراسته فر درمورد تبصره دروس , سیستم خودکار عمل میکنه؟ و سوال دیگه , اگه تمامی دروس به جز دو درس قبولی عادی محسوب بشه و اون دروس نمره سالانه۷ و ۹ دو درس ریاضی و فیزیک باشه شامل تبصره می شه؟ ممنون از پاسخگویی شما

 • پیراسته فر wrote on 6 ژوئن, 2017, 21:14

  سلام
  آقاسیاوش سال تحصیلیتو بگو
  لطفا بجای “مثلاً”آن دروس مشکل دار را نمراتش را بگو”مستمرها وپایانیها
  اما سیستم خودکارعمل میکند

 • سیاوش wrote on 6 ژوئن, 2017, 21:55

  سال سوم / ریاضی: مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم ۱۵ نمره ترم اول ۹ نمره ترم دوم ۴ فیزیک : مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم ۱۶ نمره ترم اول ۱۶ نمره ترم دوم ۵٫۵ این دو درس شامل تبصره میشه؟

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 0:51

  سلام آقاسیاوش
  نمره سالانه ریاضیت۷/۵ .نمره فیزیکت به ۱۰ می رسد(باگردشدن+اعتراض ورقه)
  هر۲درس رامشمول تبصره می شوید وقبول درخرداد
  توضیح فیزیک را به ۱۰می رسانی اماچون نمره ورقه نهایی کمتراز۷است درشرایط عادی قبول نیستی-فقط باتبصره قبولید

 • زهرا wrote on 7 ژوئن, 2017, 7:02

  سلام من سال سوم دبیرستان درس فیزیک رو ۷ونیم شدم و تک ماده کردم و فیزیک امسال ک پیش دانشگاهی هستم احتمالا زیر ۷ میشم..میتونم از تبصره استفاده کنم ؟؟؟توروخدا زودتر جواب بدید

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 7:55

  سلام زهراخانم
  تبصره سوم ربطی به پیش دانشگاهی ندارد
  نمرات فیزیکتو اعلام کن(مستمرها وپایانی ها)

 • زهرا wrote on 7 ژوئن, 2017, 7:10

  نوبت اول۱۲ مستمر دوم۱۴مستمر اولمم۱۵هستش

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 9:17

  مگرامتحان “نهایی”راندادی؟نمره آن؟

 • Eli wrote on 7 ژوئن, 2017, 9:57

  سلام، من اگه نمره ورقه ریاضیم کمتر از هفت بشه و مستمرم ۱۵، و ترم اول مستمرم ۱۲ و پایانیم ۱۰ باشه، میتونم از تبصره استفاده کنم؟؟؟؟
  سال سوم تجربی هستم

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 10:11

  سلام Eli خانم
  اگرنمره سالانه ات به ۷برسه -مشمول تبصره میشی وقبول(هرنمره ای که درورقه بگیری اشکالی ندارد)

 • بهار wrote on 7 ژوئن, 2017, 12:54

  سلام آقای پیراسته فر من سال چهارم ریاضی ام یه درس نهایی افتادم یه داخلی نهایی دیفرانسیل هستش میتونم بندازم تک ماده و داخلی رو امتحان بدم؟؟؟؟یا شرط تک ماده درصورتی هست که فقط یک درس افتاره باشی؟

 • زهرا wrote on 7 ژوئن, 2017, 13:14

  نمره فیزیکم فردا نتیجش میاد ولی مطمعنم زیر ۷ هستش

  مستمراول۱۵ نوبت اول۱۲ مستمر دوم۱۴ نهایی هم زیره ۷ میشم

 • Goi wrote on 7 ژوئن, 2017, 13:55

  سلام میخواستم بپرسم اگر نمره ی سالانه ی یک درس بشه ٩.٨ چی میشه؟ منظورم اینه که مثلاً گرد میشه یا….؟ /پیش

 • نازیار wrote on 7 ژوئن, 2017, 14:43

  چجور بعضیا میگن نمره فیزیک فردا میاد؟؟؟ازکجا میاد؟؟؟؟به ماهم بگید بریم نمرمون رو نگاه کنیم

 • زهرا wrote on 7 ژوئن, 2017, 16:16

  نازیار نتیجه امتحان نهایی ها فردا میاد 😐

 • بهار wrote on 7 ژوئن, 2017, 16:18

  اقای پیراسته تو رو خدا جواب بدین من یه درس نهایی افتادم یه داخلی نمیتونم نهایی و بندازم تک ماده ؟؟؟؟؟؟؟بچه ها شما نمیدونین؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 17:03

  سلام
  بهارخیلی شلوغی وجنجالی!وای بحال اون بدختی که بایدیه عمرشاهدکولی بازیهات باشه!
  این ادبیات غلط اندازمردانه چیه(..میتونم بندازم تک ماده..چه ها شما نمیدونین..) مگه اینجا کلوپه ویاکانال وگروه خانوادگی!
  واما حوابت:
  هردانش آموزپیش دانشگاهی(چهارم)فقط میتونه یک درس را ازتبصره استفاده کنه(نهایی یاداخلی)

 • زهرا wrote on 7 ژوئن, 2017, 17:11

  اقایه پیراسته فر توروخدا جواب بدید من دارم میمیرمممم

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 17:39

  سلام زهرا
  به نیتی که مانع مردن (مرگ)یه دخترخانم آینده دارشده باشم(قربه الی الله)
  شمااگرفردانمره۳هم درورقه بگیری (قبول)هستید “مشمول تبصره می شوید

 • محمدرضا wrote on 7 ژوئن, 2017, 18:48

  با سلام من پیش تجربی هستم میخواستم بدونم اگر ۲ درسو زیر ۷ بشم بازم میتونم یکی شو تک ماده بزنم بعد اون یکی رو شهریور پاس کنم

 • محمدرضا wrote on 7 ژوئن, 2017, 18:59

  یا بهتر بگم اگر به طور مثال من ریاضی و فیزیک بالای ۷ بشم در کل میتونم یکیشو تک ماده بزنم و یکی دیگشو شهریور پاس کنم یا اصلا نمیتونم از تک ماده استفاده کنم و دو تاشو باید شهریور امتحان بدم

 • پیراسته فر wrote on 7 ژوئن, 2017, 19:25

  سلام محمدرضا
  اگر ۲تادرس نمره سالانه ات زیر۱۰شد/میهون شهریوری ودرشهریور “به مدرسه”اعلام می کنی که هر۲تارا امتحان میدی یایکی را

 • نازیار wrote on 8 ژوئن, 2017, 3:30

  ازکجا میتونم نتیجه امتحان نهایی فیزیکو ببینم؟؟؟؟؟؟امتحان ریاضی نیس؟؟؟؟؟لطفا پاسخگووووووووووباشید مچکرم

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 4:45

  سلام
  باچشم برزخی!
  خب “نازیار”جان “تی جان قربان”نمره بایدازطریق مدرسه اعلام شود
  یعنی بعداز اینکه مصحهان ورقه کارخودشان راتمام کردند،تحویل اداره داده می شود واداره هم آنهارا واردسیستم می کند وبعدمیفرستدبرای مدرسه تان

 • محمدرضا wrote on 8 ژوئن, 2017, 3:45

  لطفا جواب من رو هر چه سریع تر بگید خیلی نگرانم هیچ سالی انقدر نگران نبودم

 • محمدرضا wrote on 8 ژوئن, 2017, 3:50

  خب اگر تو شهریور یکی رو انتخاب کنم اون یکی درس وضعیتش چی میشه

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 4:38

  سلام
  اگرهمه درسهای باقیمانده همین۲تاباشه
  یکی ازدرسهایی را که نمیخاه امتحان بدهی نمره سالانه اش به۷رسیده باشه
  درصورت قبولی آن یکی ،این درس امتحان نداده خودبخود مشمول تبصره میشه وبرات قبولی صادرمیشه

 • نازیار wrote on 8 ژوئن, 2017, 4:46

  جوابه منو ندادید که 🙁 🙁

 • نازیار wrote on 8 ژوئن, 2017, 4:47

  ها مچکرم الان جواب دادید…:)

 • بهار wrote on 8 ژوئن, 2017, 5:42

  سلام آقای پیراسته ببخشید خیلی استرس دارم ….آقای پیراسته یعنی من میتونم یکی از درس هایی که قبول نشدم از تبصره استفاده کنم؟چون من از دوتا درس نمره ی قبولی ندارم و شرایط تک ماده این هست که درصورتی میتوان از تک ماده استفاده کرد که فقط از یک درس نمره ی قبولی نداشته ….
  یه دنیا ممنون 🌹🌹🌹بازم ببخشید …

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 6:02

  بهارجانم سلام
  دخترگلم
  همانطورکه اشاره کردید
  دانش آموز سال چهارم فقط یه دونه درس را میتونه ازتبصره استفاده کنه(یعنی وقتی همه دروسش “نمره سالانه”به ۱۰برسه وفقط یک درس را زیر۱۰بشه(نمره سالانه)مشمول تبصره میشه وبا تکماده قبول میشه/تو همین خرداد
  اما اگر۲تاکمتراز۱۰داشته باشه !بایدمنتظرتابستون باشه
  ودرتابستون هم اختیارداره که هر۲تا راامتحان بده ویا یکی از۲تارا

 • ثنا wrote on 8 ژوئن, 2017, 6:56

  سلام مجدد اقای پیراسته فر خسته نباشید
  دوستانی که شک دارند حرف آقای پیراسته فر ( اینکه نمره ی سالانه در پیش دانشگاهی مد نظر هست و حتی اگر در پیش دانشگاهی نمره برگه به ۷ هم نرسه ولی نمره ی سالانه به ۷ رسیده باشه میتونن از تبصره استفاده کنن)درسته یا نه. مطمئن باشید که حرفشون کاملا درسته. اقای پیراسته فر به من گفتن که با توجه ب نمرات طول سال حتی اگر برگه رو ۴ هم بگیرید فیزیک نهایی رو در پیش دانشگاهی قبولید. امروز رفتم مدرسه و بااینکه نمره ی برگه ام ۵ونیم شده بود اما چون نمره ی سالانه م ۸ونیم شده بود مدیرمون گفتن که راحت میتونی بندازیش تبصره.
  بازم خواستم ازتون تشکر کرده باشم اقای پیراسته فر خیلی ممنون اگه اون روز راهنمایی نکرده بودین اصلا سرجلسه نمیرفتم والان باید شهریوری میشدم 😅چون حقیقتا غیر از شما هیچکس اینطوری واضح درمور تبصره واسم توضیح نمیداد جوری که خیالم راحت شه و اون روز بتونم تصمیم بگیرم که سرجلسه برم یا نه.

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 7:17

  ثناجان ازاینکه دخترپیگیر وفهمیمی هستی ،قابل تقدیری ونشان از این میده که آینده درخشانی خواهی داشت.
  واما ممنون میشم وقتی کارنامه تو گرفتی یه نسخه شو برام ایمیل کنی تاببینم مدیرتون درست میگه ویا نظرمون درسته.
  اینم ایمیلم
  pirastehfar2@yahoo.com

 • بهار wrote on 8 ژوئن, 2017, 7:05

  پس من فقط یک درس را امتحان میدم اون یکی هم خودش مشمول تبصره میشود😊😊😊
  مرسی از مشاورتون🌹🌹🌹🌹🌹

 • آیدین wrote on 8 ژوئن, 2017, 8:07

  سلام.
  میخواستم بدونم اگه جمع نمرات مون بشه ۹۹ یا مثلا ۹۸ سیستم ۱۰ میده یا ۹/۵ چون در کارنامه دیگه نمیزنن۹.۸۰

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 8:31

  سلام
  اره
  اگر۹۹و۹۸بشی گردمیشه
  ضمناً ازمکانیسم اعتراض ورقه هم استفاده کنید

 • آیدین wrote on 8 ژوئن, 2017, 8:40

  ممنون از پاسخ گویی
  پس با این حساب از عدد ۹۵ به بالا ۱۰ حساب میشه ؟

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 9:07

  آیدین
  چرا بدمتوجه میشی
  ۹۵میشه۹/۵ یعنی ۵نمره کم داری تابه۱۰۰برسونیش
  من ۹۹راگفتم

 • نازیار wrote on 8 ژوئن, 2017, 8:41

  بببخشد من خیلی مزاحم میشم…من میخام سال دیگه یعنی پیش رو توی ی مدرسه توی شهر بخونم..اخه الان تو روستام…بعد اگه تک ماده داشته باشم امکان داره ثبت نامم نکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مدرسه دولتی منظورمه

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 9:10

  هیچ مدرسه ای مایل نیست ازدانش آموزانی ثبت نام کنه که معدلش بالانباشه
  ملاک ثبت نام نمره معدله

 • آیدین wrote on 8 ژوئن, 2017, 10:12

  نه آقای پیراسته فر منظورم بالاتر از ۹۵ هس مث ۹۶

 • محمد مهدی wrote on 8 ژوئن, 2017, 11:03

  یعنی اگر نمره سالیانه به ۷۰ برسه میتونیم تصره کنیم دیگه

 • Sajjad wrote on 8 ژوئن, 2017, 12:52

  سلام
  من سال سوم ریاضی هستم و از درس جبر نمره ۶ گرفتم و بقیه درس هام رو اگه با مستمر اول و دوم و نمره پایانی نوبت اولم جمع کنم بیشتر از ۱۰ میشه و همین جبر زیر ۱۰ هستم و من نوبت اول پایانی جبر شدم ۱۳٫۵ و مستمر نوبت اولم هم هست ۱۶ اگه مستر نوبت دومم هم همین ۱۶ باشه پایانی نوبت دومم میشه ۹٫۵ و میخواستم بدونم که میشه من از تک ماده یا تبصره استفاده کنم؟

 • Sheida wrote on 8 ژوئن, 2017, 14:18

  سلام،من سال سوم ریاضی هستم
  میخواستم بدونم اگه نمره ی نهایی الانم ۷ بشه ولی جمع مستمر اول و دوم و پایانی اولم به ۱۰۰ نرسه یعنی قبول نمیشم؟😕

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 14:43

  سلام خانم عزیز
  اگرنمره سالانه یک درس به ۱۰نرسد قبول(عادی)نیستی ولی مشمول تبصره میشی (باتبصره قبولید)

 • Sajjad wrote on 8 ژوئن, 2017, 15:16

  میشه جواب منم بدین
  ممنون

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 15:25

  سجادجان سلام
  بااین توصیف شما با تبصره قبولید بانمره سالانه(جبر)۹/۵
  یعنی شما بااستنادبه تبصره با تکماده قبولید/درخرداد

 • Sheida wrote on 8 ژوئن, 2017, 16:24

  ببخشیدا من دوباره دارم سوال میپرسم😆
  یعنی اگه جمع نمره ها ۱۰۰ بشه ولی نهایی ۷ باشه بدونه تبصره قبول عادی میشه؟؟🤔

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 16:56

  سلام
  جواب:بله

 • حسین wrote on 8 ژوئن, 2017, 20:33

  سلام..بیخشید یه سوال داشتم.
  من از پارسال هنوز عربی رو پاس نکردم ولی نمره ۷٫۵ گرفتم شهریور میخواستم بدونم اگه امسال دوتا درس رو تجدید بیارم میشه هر دو درس بعلاوه درس عربی سال قبل رو با هم تکماده بزنم؟!
  خیلی مهمه لطفا جواب بدید🙏

 • پیراسته فر wrote on 8 ژوئن, 2017, 22:07

  سلام برحسین
  من نفهیدم چی گفتی!
  اما بگم
  اگرسال چهارم هستی درصورتیکه همه دروس را بالای ۱۰داشته باشی(سالانه )
  فقط یک درس که سالانه اش را به ۱۰رساندی مشمول تبصره میشی
  ودرغیراینصورت ان دروسی که نمره سالانه اش کمتراز۱۰است(هرچندتا)می ماندبرای شهریور

 • محمدرضا wrote on 9 ژوئن, 2017, 3:49

  سلام تبصره با تک ماده چه تفاوتی دارن؟

 • پیراسته فر wrote on 9 ژوئن, 2017, 5:46

  سلام محمدرضا خان
  هیچ فرقی ندارند
  شمابااستنادبه فلان ماده ..فلان شماره تبصره می توانید از”تکماده”استفاده کنید(مشمول تبصره می شوید)

 • علیرضا wrote on 9 ژوئن, 2017, 8:13

  سلام خسته نباشید من میخاستم ببینم شهرویوری ام یا خیر
  درس فیزیک نمره برگم احتمالن میشه ۵ یا ۶
  مستمر اول شدم ۱۶ مستمر دوم ۱۸ پایانی اول هم شدم ۱۵
  من نمیتونم با تبصزه قبول‌بشم؟ خوهشا جواب بدید بخاط مشغله ذهنی بقیه امتانارو که میتونستم ۱۸ یا ۱۹ بشم رو هم میشم ۱۵ ،۱۴

 • پیراسته فر wrote on 9 ژوئن, 2017, 9:52

  سلام علی جان
  اگرچه نگفتی سومی ویاپیش دانشگاهی
  اما
  اگرفقط همین یکی را کم وکسری داری شما درخرداد بااستفاده ازتبصره قبولید

 • عسل wrote on 9 ژوئن, 2017, 8:23

  سلام خوبید خسته نباشید یه سوال بپرسم میشه جواب بدید؟

 • عسل wrote on 9 ژوئن, 2017, 8:30

  میخواستم ببینم میشه نمرات منو نگاه کنید ببینید وضعیت چجوریه؟
  من سال چهارم ریاضی هستم ، برای درس دیفرانسیل..
  نمره برگه:۶ مستمر دوم:۱۹ نمره برگه ترم اول:۱۷ مستمر اول:۱۸
  اگه بهم بگید قبول میشم یا نه ممنون میشم

 • پیراسته فر wrote on 9 ژوئن, 2017, 9:57

  عسل جان سلام
  شما بسلامتی وبه کوری چشم دشمنان! همین خرداد فارغ التحصیل میشی با نمره سالانه۱۰/۵ دیفرانسیل(بدون تبصره)
  شیرینی مایادت نره!(دعای سرنماز وافطار)

 • Sajjad wrote on 9 ژوئن, 2017, 13:02

  سلام مجدد
  من از یکی شنیدم که اگه نمرت به ۷ نرسه با مستمر ها و پایانی نوبت اول جمع نمیشه و باید شهریور امتحان بدم ولی کن گفتم که درس جبر رو ۶ شدم و مستمر نوبت اول و دوم ۱۶ و پایانی نوبت اول هم ۱۳٫۵ و شما گفتید که من با تک ماده قبولم میخواستم ببینم که آیا اون شخص به من اشتباه گفته؟ من سال سوم ریاضی هستم
  مرسی از سایتتون

 • پیراسته فر wrote on 9 ژوئن, 2017, 13:34

  سلام
  اون یکی برای خودش”ماست”خورد!

 • Sajjad wrote on 9 ژوئن, 2017, 17:24

  دمت گرم خیالم رو راحت کردی

 • امینی wrote on 10 ژوئن, 2017, 1:57

  سلام خدمت شما
  سوالم اینه که اگه دوتا درسو نمره سالانشون زیر ۱۰ بشه بازم میشه از تبصره استفاده کرد واسشون؟(سوم)

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 6:50

  سلام
  بااجازه بزرگترها….بعله

 • عسل wrote on 10 ژوئن, 2017, 4:19

  وای مرسیییی خیلی ممنون …چشم حتما حتما براتون دعا میکنم ایشالا طاعات و عباداتتون هم قبول باشه، شما هم دعا کنید امسال کنکور دارم موفق بشم، بازم ممنون ایشالا همیشه شاد و موفق باشید😊😉

 • SHABNAM wrote on 10 ژوئن, 2017, 5:08

  سلام اول ازهمه من به کل اعصابم خورده دارم روانی میشم آقای پیراسته یکی الان باید فقط منوبگیره که نرم همه روبکشم امروز رفتم مدرسه اول ازهمه که جواب نهایی هانیومده بود تااخر این هفته میاداینش به کنار…
  طریقه حساب کردن نمره سالیانه واسه بچه های پیش دانشگاهی کاملا متفاوت شده یعنی چی؟الان عرض میکنم یعنی اینکه مستمراول+مستمردوم+پایانی اول ضرب در۲+پایانی دوم ضرب در۴ خب همه اینا جمع میکنیم تقسیم بر۸میکنیم نمره سالانه درمیاد یعنی چی یعنی مارو تواین ۱سال عمر اموزش پرورش گرفته بوده محاسبه نمره کاملا متفاوت هست با بچه های سال سوم….
  منم الان بدجوری دلم میخاد خودمو بکشم یا یکی بیاد من بکشمش آقای پیراسته من چه خاکی توسره این ریاضی بکنم حالا نمره سالانم ریاضی شده۷٫۲۵یعنی میتونم تبصره بزنم اما فیزیک هنوز جوابش نیومده تنها راهی هم واسه افزایش نمره پیشه دبیرایه… اینه مستمر ببرن بالا یکی نیست بگه من دستم توکاره مامانم دبیره میذونم اینا همش کشکه وپشمه یعنی یه دبیر میتونه نمره بده اما اینا میگن اگه بخواد لطف کنه بده فقط مستمر اضاف میکنه خو بگو میخام ندی مستمر ضریب۱داره چه تاثیری داره ایششششششششش….قاتل میشم میدونم درده ادم یکی دوتا نیست که میدونم تهش باید شهریور برم یه درس امتحان بدم بیا خیره سرم فارغ التحصیل شدنم هم با زجرو بدبختیه یکی درک کنه منو نمیخام شهریور درس بخونم……

 • نازیار wrote on 10 ژوئن, 2017, 5:25

  اقای پیراسته وااااااااااااااااااااای دارم میمیرم ریاضیمو گند زدم هیچ الانم زیست سختتتتتتتت بود سختتتتتتتتتتتتتتتت
  اگه مستمرم ۱۹٫۵ نوبت اولم ۱۷٫۷۵…..مستمر دوم ۱۹٫۵پایانی چن باشه با تبصره قبولم؟؟؟؟؟؟؟
  بعد من ریاضی هم  نمره سالانم شد ۹٫۵ شما گفتین میشه تبصره زد…ایا دوتا تبصره میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوم تجربیم…
  بعد ی چیز امزوز دوباره پرسیدم گفتن فقط دوتا نهایی ۷ بگیری میشه تبصره زد واااااای حاا من چیکارکنم

 • SHABNAM wrote on 10 ژوئن, 2017, 6:31

  ووووووووووووووووووووووووویی آقای پیراسته ۴درس نهاییم قبول شدم همین الان معاون اموزشیمون بهم زنگولید ریاضیم میزنم تبصره بره خوش باشه. مرسی ازشما مرسی ازخودم مرسی ازهمه من درپوست خود نمیگنجم بالاخره فارغ التحصیل شدم رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. دانشگاه منتظرم باش داررررررررررررررررررررررررررررررم میام

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 6:47

  شبنم خانم عزیز
  منم تبریک میکم وخداقوت
  شرینی مایادت نره
  دانشگاه(رشته موردعلاقه ات)قبول بشی هورابکشیییییییی
  یه چیزو به همه آقاپسرا ودخترخانمهای گلم بگم:
  اگرکارنامه امسال راگرفتید وذیدید “تبصره”اعمال نشده وجلوی آن درس مربوطه(که گفتم مشمول تبصره می شوید)نگران نباشد،درکارنامه اصلی”فارغ التحصیلی”اعمال می شود

 • نازیار wrote on 10 ژوئن, 2017, 6:55

  همیشه جواب منو نمیدی 🙁 🙁 🙁 🙁 

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 7:10

  سلام نازیارخانم
  دخترهمیشه معترض ونالان
  واما جواب
  نگرانباشید
  قبول میشیدانشاءالله
  اعتراض ورقه بکن

 • نازیار wrote on 10 ژوئن, 2017, 7:42

  ببخشید اینکه گفتید نمینویسه تک ماده یعنی چی؟؟؟؟؟واسه پیش؟؟؟
  یا واسه ماهم اره که سومیم؟!!!!!!!!!!

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 8:18

  نازی جان ! اینقده عزاداری نکن براقلبت ضررداره
  تو قبول میشی
  هردانش آموزی “سال سوم”میتونه تا۴تا تبصره بزنه(۲تانهایی و۲تاداخلی) درصورتیکه معدل کل ۳سالش کمتراز ۱۰نباشه
  ضمنا نمره سالانه درسی که میخواهی تبصره بزنی کمتراز۷نباشه
  واگرهم دیدید(کارنامه موقت گرفتید دیدید که جلوی یه درس نوشتند”مردود”ناراحت نشید”وحشت نکنید” درکارنامه اصلی”فارغ التحصیلی” اعمال میشه -قبولی میخوره)

 • شیدا wrote on 10 ژوئن, 2017, 8:23

  سلام و خسته نباشید برای محاسبه نمره سالانه نمره ترم اول , نمره برگه محاسبه میشه یا نمره کل ؟ و اینکه سال سوم درس ریاضی:مستمر ترم اول ۱۷ مستمر ترم دوم۱۵ نمره برگه ترم اول ۵ نمره نهایی ۲٫۲۵ با این نمرات فکر میکنم باید شهریور امتحان بدم درسته ؟ 😐

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:21

  سلام شیداخانم
  ضمن عرض تسلیت ! شما هم می ریدبرای شهریور
  نگران نباشیدتنهانیستید

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:23

  سلام شیداخانم
  ضمن عرض تسلیت
  شما هم میریدبرای شهریور
  نگران نباشید شما تنهانیستید

 • sara wrote on 10 ژوئن, 2017, 8:49

  سلام من پیش هستم
  مستمر اول ۱۵
  ورقه اول ۷٫۵
  مستمر دوم ۱۴
  ورقه دوم ۲
  به نظرتون الان من میتونم تبصره بزنم یا باید شهریور برم باز 🙁

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 9:18

  ساراجان سلام
  ضمن عرض تسلیت
  شما میهمون تابستونید
  شهریوررا خدا برای این روزها خلق کرده!

 • Sajjad wrote on 10 ژوئن, 2017, 10:34

  سلام
  من امتحان حسابان روی برگه میگیرم ۶ مستمر اول ۱۸ مستمر دوم ۱۶ و نوبت اول هم روی برگه گرفتم ۱۳٫۵ و پایانی نوبت اولم هم شده ۱۵
  دو تا سوال دارم
  اول این که من توی خرداد قبول میشم یا نه
  دوم این که این نمره هایی که با هم جمع میشند پایانی نوبت اول حساب میشه یا اون نمره ای که روی برگه گرفتم
  مرسی از سایتتون

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:13

  سجان جان “تی جان قربان”سلام
  من اینو دیروزجواب دادم
  گفتم شمابانمره”سالانه۱۰/۵ درهمین خرداد۱۳۹۶قبولید
  سوال دومتان مفهوم نبود
  ملاک قبولی نمره سالانه آن درسه

 • نسیم wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:16

  سلام و خسته نباشید.اگر در امتحانای نهایی فقط یکی از امتحانامونو زیر ۱۰ شده باشیم با توجه به این که نمره های در طول سال این درس رو ۲۰ باشیم لازم نیست در شهریور امتحان بدیم؟؟

 • نسیم wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:21

  اگه نمره های در طول سال رو در نظر نگیریم با نمره ۹ و نیمی که از این درس گرفتم لازم نیست در شهریور امتحان بدم؟

 • نسیم wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:22

  راستی سوم دبیرستان هستم!

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:50

  سلام نیسم خانم
  بااین توصیف شما درهمین خرداد قبولید
  سیستم بطورخودکاربرات قبولی صادرمیکنه
  البته اگرکارنامه داخلی رابگیری جلوی این درست می نویسه مردود! ولی هیچ جای نگرانی نیست،چون کارنامه اصلی براساس سه سال تعریف شده است ،درآنجابرای شما قبولی صادرمی شود
  ازحالا بفکر شیرینی دیپلم باش
  خسته نباشید

 • نسیم wrote on 10 ژوئن, 2017, 11:53

  ببخشید منظورتون از کارنامه داخلی چیه؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:02

  کارنامه مربوط به دروس نهایی امسال

 • رضا wrote on 10 ژوئن, 2017, 12:58

  سلام من پپیش دانشگاهیم سه تا درس داخلی نمره سالانه بالای ۷ گرفتم چند تا تک ماده میتونم بزنم؟
  ممنون

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:08

  سلام آقارضا
  غم آخرت باشه!
  هیچکدام تبصره نمیخوره درخردادامسال
  همه باهم می مونه برای شهریور

 • ابوالفضل wrote on 10 ژوئن, 2017, 13:17

  سلام جناب پیراسته فر من هنرستان بزرگسالان درس میخونم و از تک ماده استفاده نکردم و نتایج امتحان رو امروز رفتم ببینم اعلام شده یا نه و تو سیستم نگاه کردن نمره من ۶ شده بود و گفتن اعتراضی میزنیم و اگه آموزش و پرورش یک نمره بده که تک ماده بخوره قبول میشم میخوام بدونم اداره کل نمرات و اعتراضی ها رو ثبت میکنه یا آموزش و پرورش ناحیه ممنون میشم راهنماییم کنید

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:12

  سلام برابوالفضل
  وقتی نمره ات هست ۶ یعنی درورقه حدود۱/۵نمره بایداضافه بشه تابرسی به ۷
  اینطوری بگم:۶ یعنی ۶۰ وتو باید۷۰بشی تاتقسم بر۱۰بشه بیاد۷

 • غزل wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:08

  سلام استاد 
  با نمره فیزیک پیش دانشگاهی
  مستمر ۱۹
  نوبت اول امتحان ۱۲
  مستمر نوت دوم ۲۰
  پایانی ۳٫۷۵
  با تبصره قبوله یا نه؟ 
  مرسی

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:13

  سلام غزل جان
  دخترم! شمابانمره۸/۵ مشمول تبصره می شوید وبا تکماده قبولیدتوی همین خرداد

 • دخی wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:26

  سلام، راس میگن ک یه درس داخلی و یکی نهایی رو میتونیم از تبصره استفاده کنیم؟
  تبصره با تک ماده فرقی داره؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:09

  دخی جان (تی جان قربان)سلام
  اول مقطع تحصیلی را مشخص کن(چون قوانین تبصره وحتی قبولی)برای سال سوم وپیش دانشگاهی متفاوت است.

 • غزل wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:28

  سلام استاد 
  با نمره فیزیک پیش دانشگاهی
  مستمر ۱۹
  نوبت اول امتحان ۱۲
  مستمر نوت دوم ۲۰
  پایانی ۳٫۷۵
  با تبصره قبوله یا نه؟ 
  مرسی

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:44

  سلام خسته نباشین..اگه من ترم دوم درس فلسفه پیش رو ک داخلی بود رو نه و نیم شده باشم(یعنی اینقدر  معلممون نامرده😭)باید از تک ماده استفاده کنم؟یا نه..اخه اگه با مستمر جمع شه واینا نمره کلش ب ده میرسه.. در کل نمره ترم دوم باید بالای ده شه یا میانگینش با ترم اول و‌مستمرا؟ خواهش میکنم جواب بدین

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:46

  اخه از یکی از مسئولان مدرسه پرسیدم گفت باید تک ماده بزنیمملاک نمره روی برگه هستش..امتحانم داخلی بود..الان دچار دوگانگی شدم:|باید تک ماده بزنم؟؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:07

  الهه جان ! دخترنازنیم سلام
  حالا اون مسؤل یه چیزی گفت،شمابدل نگیرید
  سیستم خودبخودعمل می کند،نه ازمن می چرسه ونه ازمسؤلین مدرسه ات حتی ازشما “صاحب کارنانه”هم نمی پرسه،یه فرمول تعریف شده ای است که وزارتخانه داده
  البته یه نکته رابگم
  شما اول یک کارنانه داخلی (مربوط به امتحانات نهایی )می گیرید درآنجا اعمال نمی شود اینو گفتم که اگه دیدید”غش”نکنید
  درکانامه این چندسال تحصیل دردبیرستان را که می دهند”کارنامه رسمی”اعمال می شود.

 • ابوالفضل wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:48

  یعنی دوباره باید سرزنش ها و منت های بابامو بشنوم؟ 
  نمیشه برم آموزش و پرورش خواهش کنم ۱/۵ نمره رو بدن بنظر شما شدنیه؟

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 14:52

  اگه پیش دانشگاهی دو تا درس هفت و نه داشته باشیم جفتش میمونه واسه شهریور؟یا واسه یکیش میشه تک ماده زد؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:01

  سلام الهه خانم
  بله هر۲می مونه برای شهریور
  اما انتخابش با شما که هر۲تاراامتحا بدهید ویا یکی را(وکدام را)

 • بابک wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:10

  سلا اقای پیراسته فر با نمره سالانه ۶٫۹ تبصره شامل نمیشه؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:48

  سلام بابک
  اولا مقطع تحصلی را بایداعلام میکردی
  دوماً نمره ۶/۹ یعنی جمع نمرا۶۹ که درچنین صورتی درمعدلگیری سالانه به ۷تبدیل میشه

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:16

  پس ینی واسه فلسفه ک‌بالا توضیح دادم نیاز ب تک ماده نیست اصلن؟میشه این ی تک ماده رو بزارم واسه ی درس دیگه؟مرسی بابت جوااااب

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:18

  پس ینی واسه فلسفه ک‌بالا توضیح دادم نیاز ب تک ماده نیست اصلن؟میشه این ی تک ماده رو بزارم واسه ی درس دیگه؟مرسی بابت جواااااب

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:43

  وای کوچولو! تو چقدر دیرمیگیری!
  گفتم اگرفقط یه درس درپیش دانشگاهی کسی داشته باشه سیستم خودبخودبراش قبولی صادرمیکنه
  امااگربیش ازیکی داشته باشه مثلاً۲تا
  هر۲می مونه برای شهریور
  اما انتخابش با شما که هر۲تاراامتحا بدهید ویا یکی را(وکدام را)

 • بابک wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:45

  اقای پیراسته فر ممکنه جواب سواله منو بدید ؟

 • بابک wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:52

  عذر خواهی میکنم سال سوم/ پس با نمره سالانه ۶٫۹ خرداد قبول میشم درسته؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:21

  سلام
  بله

 • عسل wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:58

  سهلام استاد 
  نمره ی فیزیک 
  نوبت اول مستمر ۱۹
  نوبت اول ۱۳
  نوبت دوم مستمر ۲۰
  نوبت دوم ۲٫۵
  شامل تبصره میشه؟???????? خسته نباشید👏👏👏

 • عسل wrote on 10 ژوئن, 2017, 15:59

  سلام استاد 
  نمره ی فیزیک 
  نوبت اول مستمر ۱۹
  نوبت اول ۱۳
  نوبت دوم مستمر ۲۰
  نوبت دوم ۲٫۷۵
  شامل تبصره میشه؟???????? خسته نباشید👏👏👏

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:27

  عسلی ! تو قبولی عزیزم درهمین خرداد۱۳۹۶
  دخترگلم درفکرشیرینی باش،کتابهاتو بینداز تو آب!کشت تو این فیزیک
  تو دانشگاه یه رشته ای برو که فزیکی نباشه!

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:10

  من بازم جوابمو نگرفتم😭😑😂میدونم اگه دو تا باشع دیگه نمیشه تک ماده استفاده کرد….سوال من اینه…الان درس فلسفه امتحان داخلی بوده و نمره ترم دوم من نه و نیم شده ولی وقتی با مستمر و ترم اول میانگین گرفته بشه نمره قبولی رو میارم…الان این درس باید تک ماده استفاده بشه یانه؟نمره خام ترم دوم اگه زیر ده شه باید تک ماده زد یا نه..میانگین میگیرن اگه اون موقع زیر ده شد باید تک ماده زد
  ببخشید سرتونو بردم😶😂شرمنده و تچکر بابت وقتی ک میذارید😶💙

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:38

  الهه جان
  این چه کلماتی است
  نمره قبولی رو میارم(چندمیاری اونو بگو)….نمره خام چیه!!..میانگین چیه!
  اصلاً انگاری ازکرات دیگرآمدی ویا دانش آموزنیستی ! ازکلمات نامأنوس استفاده میکنی
  لطفا نمرات(مستمروپایانی)هردرسی که کمتراز ۱۰میشی را اعلام کن
  بهدحرفهاتو بزن.درغیراینصورت ازپاسخگویی معذورم

 • الهه wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:18

  بزارید اصن ی جور دیگه بگم…
  مستمر ترم اول ۱۵
  ترم اول ۱۴
  مستمر ترم دوم ۱۱
  ترم دوم ۹.۵
  شامل تبصره میشه؟
  ینی کشتم خودمو من😂😑

 • رضا wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:37

  سلام من همون پیش دانشگاهیم سه تا درس داخلی نمره سالانه بالای ۷ گرفتم نمره ورقه: ریاضی ۲٫۵ شیمی ۵ زمین ۸ … به نظرتون اعتراض بزنم که شاید معجزه ای بشه

 • رضا wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:40

  سالانه ریاضی ۷٫۲۵ شیمی ۸٫۷۵ زمین ۸٫۵

 • ترانه wrote on 10 ژوئن, 2017, 16:53

  با سلام , جمع دروس ۱۰۰ باشد قبولی عادی محسوب می شه؟ حتی اگه نمره نهایی ۸ و ۹ باشد؟ و سوال دیگر من در درس, فیزیک مستمر ترم اول۱۷ مستمر ترم دوم ۱۶ نمره ترم اول ۱۶ نمره نهایی ۵٫۵ و درس ریاضی مستمر ترم اول۱۷ مستمر ترم دوم۱۵ نره ترم اول ۵ نمره ترم دوم ۴٫۵

 • جواد wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:16

  سلام.ببخشید من یکم گیج شدم.هنرستانی ام.
  من یکی از درس نهاییم رودر ورقه۴میگیرم اما میانترم و ترم ومیان ترم دوم همه رو۲۰ شدم
  و این که جمع نمرات این درسم ۱۰٫۵شده که یعنی درکل قبولم.ایا بدون تبصره قبول میشم؟؟!

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:30

  جوادجان سلام
  تو قبولی درخرداد اماباتبصره(چون سال سومی ها درصورت قبول عادی هستند که نمره ورقه شان کمتراز۷نباشه/اماباتبصره قبولید

 • جواد wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:29

  من سوم هنرستانم.وهمچنین یک درس نهایی دیگم درورقه۸میشم قبولیش۱۰هست و نمره کلم تو این درس۱۱میشه.میتونم این یکی هم بدون تبصره قبول شم؟! من تاحالا از تبصره استفاده نکردم ودرسی هم تاحالا نیفتادم.میترسم برای ثبت نام تو دانشگاه بهم گیر بدن اگر از تک ماده استفاده کنم تو ثبت نام دانشگاه مشکلی پیش میاد؟!!!

 • کنکوری wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:43

  سلام من پی دانشگاهی هستم نمره ی سال فیزیکم ۸ و ورقه نهایی ۶٫۵ هستش 
  و نمره سال دیفرانسیلم ۹٫۷۵ و نمره ورقه نهایی ۵٫۷۵ هستش 
  امروز از مدرسه بهم گفتن ک چون ورقه هام زیر ۷ هستن هیچ کاریشون نمیشه کرد باید برم شهریور یعنی حتی تبصره هم نمیتونم بزارم
  ایا درسته؟
  اعتراض دادم برای دیفرانسیل اگ نمری سال ۱۰ بشه قبول میشم در حالی ک ورقم زیر ۷ هستش؟
  ممنون میشم جواب بدین امیدوارم تونسته باشم منظورمو بگم

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 18:47

  کنکوری جان سلام
  تبصره درپیش دانشگاهی فقط یک درس
  اگراعتراضت دردیفرانسیل مقبول واقع شود(به۱۰برسانی)قبولی خردادمحسوب میشود همین امسال

 • پیراسته فر wrote on 19 جولای, 2017, 16:52

  سلام موناکنکوری!
  بله درست گفتن- چون درصورتی دانش آوزپیش دانشگاهی مشمول تبصره میشه که فقط یک درس را زیر۱۰داشته باشه(سالانه را)
  و اگردیفرانسیل دراعتراض ورقه به ۱۰برسد،آن یکی مشمول تبصره میشه وخلاص!قبول وگرنه میهمان شهریورید
  درپیش دانشگاهی نمره ورقه ملاک قبولی نیست،سالانه است

 • ثمر wrote on 10 ژوئن, 2017, 17:44

  سلام خسته نباشید.
  اگر پیش دانشگاهی درس نهایی فیزیک با تبصره قبول شم، امکانش هست درس داخلی ریاضی روهم   با تبصره قبول شم؟ 
  اگر این درس داخلی جمع سالانش از هفت به بالا باشه چی؟نیاز ب تبصره داره؟

   با تشکر از زحمات و وقتی که میزارید 🌷

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 18:43

  سلام تمر
  فقط یکی رامیتونی تبصره بزنی (نمره سلانه ات به ۷برسه
  بقیه دروس ملاک قبولی هم آوردن نمره حداقل ۱۰است

 • محدثه wrote on 10 ژوئن, 2017, 18:48

  بلخشید اگه امتحان زیست رو نهایی ۹ بگیریم…نوبت اول ۱۷٫۷۵…مستمر اول و دوم ۱۹٫۵ باشه…بدون تبصره قبولم؟؟؟سومم
  بعد اگه ریاضیم ۵٫۵ نهاییم…..نوبت اول ۱۲٫۷۵…مستمر اول ۱۷…مستمر دوم ۱۸…تبصره قبولم؟؟؟؟؟
  واینکه میگید رو کارنامه نمینویسه تبصره یعنی چی؟؟؟خب اگه ننویسه و بنویسه مردود ک همه فک میکنن مردود شدیم خب باید بنویسن تک ماده ک بفهمیم قبول شدیم….میگید کارنامه فاغ لتحصیلی خب ماکه سومیم ک فارغ التحصیلیمون سال دیگس!!!

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 20:31

  سلام محدثه خانم
  منطوراز فارغ التحصیلی سه سال تحصیلی است
  زیست رابدون تبصره قبولید
  ولی ریاضی را باتبصره

 • maryam wrote on 10 ژوئن, 2017, 18:50

  سلام اقای پیراسته فر ببخشید

  میخواستم ببینم من با وجود این نمرات از ورقه کتبی نهایی چند بگیرم قبولم بدون تبصره و تک ماده و این چیزا

  …. مستمر نوبت اول=۱۹/۵ .نوبت اول=۱۴/۵ . مستمر نوبت دوم=۱۹/۵ من از کتبی نهایی چند بگیرم قبولم؟ لطفا جواب بدین توروخدا

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 20:46

  سلام مریم خانم
  شمااگر یک هم بگیری باتبصره قبولید
  امااگربخواهی درشرایط عادی قبول بشی”بدون تبصره”بایدنمره ورقه ات به۷برسه

 • maryam wrote on 10 ژوئن, 2017, 18:55

  سوم تجربی هستم اقای پیراسته فر

 • Mahsa wrote on 10 ژوئن, 2017, 19:32

  سلام خسته نباشین
  من سوم ریاضی هستم چن تا سوال دارم
  اولیش اینکه میگن اگه با تک ماده قبول شی برای اینکه دیپلم بهت بدن حتما باید شهریور اون درسو قبول شی درسته یا نه؟
  بعد من تو همه ی درسام نمره ی سالانم با تر از ۱۰ هست ینی مثلا اگه ۴ تا درسو تو ورقه کتبی ۷ بشم بدون تک ماده قبولم؟؟ نمره سالانه هم بالای ۱۰ هستش ؟؟

 • پیراسته فر wrote on 10 ژوئن, 2017, 20:52

  سلام مهساخانم
  سوال اول:تکذیب می کنم
  جواب سؤال دوم:صحیح است(درورقه۷بشی ولی نمره سالانه ات کمتراز۱۰نشه)

 • mehdi wrote on 10 ژوئن, 2017, 22:25

  سلام ، خسته نباشین
  میخواستم سال سومم هندسمو تو برگه اینجور که حساب کردم شیش بیشتر نمیشم میخواستم بدونم با نمره دیماه مستمرا میتونم تک ماده بزنم جمعش میشه نودو شش

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 0:22

  سلام آقامهدی
  منظورازمعدل کل،معدل سه سال دبیرستان است
  واینکه اگرنمره سالانه رابه ۷برسانیدمشمول تبصره می شوید وبا “تکماده”قبولید

 • mehdi wrote on 10 ژوئن, 2017, 22:28

  و این که معدل باید ده باشه منظورتون نمرهای برگس ؟توضیح بدید ممنون

 • جواد wrote on 11 ژوئن, 2017, 8:18

  سلام دوباره.من سوم هنرستانم.وهمچنین یک درس نهایی دیگم درورقه۸میشم قبولیش۱۰هست و نمره کلم تو این درس۱۱میشه.میتونم این یکی هم بدون تبصره قبول شم؟! من تاحالا از تبصره استفاده نکردم ودرسی هم تاحالا نیفتادم.میترسم برای ثبت نام تو دانشگاه بهم گیر بدن اگر از تک ماده استفاده کنم تو ثبت نام دانشگاه مشکلی پیش میاد؟!!!

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:18

  سلام آقاجواد عزیز
  این درسی که ورقه ات ۸ته رابدون تبصره قبولی
  وقبولی باتبصره(تکماده)هیچ مشکلی دردانشگاه بوجودنمیاره

 • جواد wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:30

  باسپاس فراوان برای وقت گذاشتنتون

 • امینی wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:43

  سلام.
  اگه ۳تا امتحان نمره قبولی نگرفتیم دوتاش تکماده میشه یکیش میره شهریور؟پایه سوم

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:47

  سلام امینی
  اگریکیش داخلی باشه قبولی واگرهمش نهایی باشن تشریف می برین تا شهریوربیاد
  درشهویور هر۳تاباهاتونه
  وتصمیمیم میگیری که کدامو امتحان بدی وکدامو برای استفاده ازتبصره ذخیره کنی
  بقیه شو خواهش تابساتن برو از مدرسه ات بپرس

 • حمید wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:50

  سلام اقا پیراسته فر سوم هنرستان هستم سوم کامپیوتر
  من امروز رفتم کارنامه نهایی ام را گرفتم همه را قبول شده بوده ریاضی افتادم که نمره سالانه هم شده هشت و نیم تو ورقه گرفته بودم ۲ که تمام نمره های نوبت اول و نوبت دوم هم که جم شدن شدم هشت و نیم میخاستم ببینم‌میشه تک مادش کنم کی باید برم اقدام کنم برای تک ماده
  حقیقتش از مسئول ثبت نمرمون پرسیدم چرت پرت بهم گفتم کامل متوجه نشدم باید کی اقدام کنم برای تک ماده؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 14:02

  سلام عزیزم
  حمیدجان تو قبولی باتبصره درهمین خرداد۱۳۹۶(انشاءالله)
  البته ممکنه تو کارنامه داخلی (فقط مربوط به خرداد است)که میگیری جلوی ریاضی نوشته شده “مردود” که موجب ترس ووحشتت نشه
  درکانامه اصلی(دوره سه ساله)تبصره اعمال می شود
  قبولی صادرمی شود وجلوی ریاضی می نویسند:تکماده

 • امینی wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:52

  ببخشید سوال اخرو میپرسم
  یعنی میتونم دوتاشو امتحان ندم تکماده کنم و یکیشو امتحان بدم فقط؟

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 14:03

  سلام
  بعله
  ویا بالعکس ویا هرسه راامتحان بدی

 • حمید wrote on 11 ژوئن, 2017, 11:53

  سلام اقا پیراسته فر سوم هنرستان هستم سوم کامپیوتر
  من امروز رفتم کارنامه نهایی ام را گرفتم همه را قبول شده بوده ریاضی افتادم که نمره سالانه هم شده هشت و نیم تو ورقه گرفته بودم ۲ که تمام نمره های نوبت اول و نوبت دوم هم که جم شدن شدم هشت و نیم میخاستم ببینم‌میشه تک مادش کنم کی باید برم اقدام کنم برای تک ماده
  حقیقتش از مسئول ثبت نمرمون پرسیدم چرت پرت بهم گفتم کامل متوجه نشدم باید کی اقدام کنم برای تک ماده؟؟؟؟؟??

 • هانیه wrote on 11 ژوئن, 2017, 13:27

  با عرض سلام و وقت بخیر.
  سوم تجربی هستم. احتمال زیاد میدم که در ۵ درس تخصصی قبول نشم. اگه دو تا شو تبصره بزنم، میتونم ۳ تای دیگه رو توی شهریور امتحان بدم؟ (بدون اینکه نیازی ب رفتن ب مدرسه  شبانه بزرگسالان باشه و سال چهارم رو توی مدرسه خودمون بمونم؟!)  مستمر های ترم دوم هم توی این دروس اکثرا بالای ۱۶ هستند. ممنون میشم از پاسخگوییتون

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 14:06

  سلام هانیه خانم
  بنفع شماست که شهریوربری انتخاب واحدبکنی
  وشرایط ثبت نام سال دیگررا ازمدرسه ات بپرسی

 • حمید wrote on 11 ژوئن, 2017, 13:50

  جواب ما را ندادی
  اقا پیراسته سلام اقا پیراسته فر سوم هنرستان هستم سوم کامپیوتر
  من امروز رفتم کارنامه نهایی ام را گرفتم همه را قبول شده بوده ریاضی افتادم که نمره سالانه هم شده هشت و نیم تو ورقه گرفته بودم ۲ که تمام نمره های نوبت اول و نوبت دوم هم که جم شدن شدم هشت و نیم میخاستم ببینم‌میشه تک مادش کنم کی باید برم اقدام کنم برای تک ماده
  حقیقتش از مسئول ثبت نمرمون پرسیدم چرت پرت بهم گفتم کامل متوجه نشدم باید کی اقدام کنم برای تک ماده؟؟؟؟؟??

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 14:06

  سلام
  نگاه کن

 • كيميا wrote on 11 ژوئن, 2017, 16:31

  اقای پیراسته فر من سوم انسانی هستم
  ٢تا درس رو میتونم تک ماده کنم
  من عربی تو ورق م۶-میشم مستمر ترم ١ -١٩- ترم ١- ١٩ و مستمر ترم ٢ ١٨ میتونم قبول شم؟
  جغرافی رو هم همین نمره ها میشم اونم مستمر ١ و ترم ١ و مستمر ٢ رو بهم دادن ١٧میتونم با تبصره قبول شم؟

 • پیراسته فر wrote on 11 ژوئن, 2017, 16:50

  سلام کیمیاجان
  شماقبولیدبانبصره
  نمره سالانه عربی ات ۱۱میشه اماچون نمره ورقه ات زیر۷است مشمول تبصره میشی
  اون یکی را گفتی حدواً ..ومن هم میگم اون یکی را حدوداً باهمین نمره قبولی

 • محسن wrote on 11 ژوئن, 2017, 19:30

  سلام من‌ پیش دانشگاهی رو سال ۸۲ خوندم.فیزیک یک رو ترم‌ اول نه گرفتم بعد بهمن ماه هم هشت گرفتم.ولی ترم دوم همه واحد ها رو پاس کردم و فیزیک یک رو دیگه تیر ماه امتحان ندادم و واسم تبصره زدن به نظر شما اشکالی نداره مدرک پیش دانشگاهیم؟

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 0:45

  سلام آقامحسن
  اگرهمه درسهارا پاس کردی(بالای۱۰دارید) فقط فیزیک را “نمره سالانه”رابه ۱۰نرسانده اید وکمتراز هفت ندارید، مشمول تبصره می شودید وقبولید

 • نرجس پیشقدم wrote on 12 ژوئن, 2017, 6:15

  سلام و عرض خسته نباشید

  من یک سوال از خدمت شما داشتم. من سال سوم از تبصره برای درس زیست شناسی استفاده کردم آیا امسال در پیش دانشگاه هم می توانم از آن دوباره استفاده کنم.

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:45

  سلام نرجس خانم
  تبصره سال سوم هیچ ربطی به تبصره درپیش دانشگاهی نداره وشما امسال اگرهمه دروس را نمره سالانه ات به ۱۰رسوندی(معدل کلت هم به ۱۰ میرسه)
  وفقط یک درس را”نمره سالانه”کمتراز۱۰داری مشمول تبصره می شوید وباتکماده قبولید

 • رضا wrote on 12 ژوئن, 2017, 6:29

  منظور از بالای هفت بودن مربوط به نمره سالانه است یا به نمره پایانی؟)

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:41

  سلام آقارضا
  سالانه

 • حمید wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:27

  سلام اقا پیراسته فر
  من امروز رفتم مدرسه ریاضی را تک ماده کنم نمره سالانه ام ۸.۵ شده ولی نمره ورقه ۲ شده گفت نمیشه تک ماده اش کرد گفت با نمره ورقه نهایی بالای ۷ باید باشه ؟چرا شما نوشتید نمره سالانه باید ۷ باشه ولی اینطوری که شما میگید نیست ??

 • حمید wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:30

  سلام اقا پیراسته فر
  من امروز رفتم مدرسه ریاضی را تک ماده کنم نمره سالانه ام ۸.۵ شده ولی نمره ورقه ۲ شده گفت نمیشه تک ماده اش کرد گفت با نمره ورقه نهایی بالای ۷ باید باشه ؟چرا شما نوشتید نمره سالانه باید ۷ باشه ولی اینطوری که شما میگید نیست ???????

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:34

  حمیدجان
  اول بگو سال چندمی؟
  وبعدش بگو چندتا زیر۱۰داری؟سالانه را
  اگرهم خودت نمیتونی بگو(اون درسهایی که نمرات ورقه نهاییت پایین ۱۰شده را
  تابگم چی به چیه

 • السا wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:37

  من سوم تجربی هستم و امسال امتحان نهایی دادم
  در سال اول و دوم از تبصره استفاده نکردم
  امسال امتحان نهایی زیست رو خیلی کم میشم
  مستمر ترم اول۱۶ پایانی ترم اول۱۰/۵
  مستمر ترم دوم۱۷ پایانی ترم دوم۵/۵
  من میتونم از تبصره استفاده کنم و قبول شم؟
  توروخدا زود جواب بدید دارم سکته میکنم😥

 • دریا wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:47

  سلام استاد ریاضی پیش
  مستمر اول ۱۴، نوبت اول۸، مستمر نوبت دوم ۱۵
  نوبت دوم باید چند باشه تا بدون تبصره قبول شه؟ ینی عادی قبول شه
  ممنون🌷

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:01

  سلام دریا
  اگر۴بگیری باتبصره قبولید
  واما
  اگر۹بگیری /بدون تبصره

 • علیرضا wrote on 12 ژوئن, 2017, 7:55

  سلام اقای پیراسته فر مطمئن هستید با نمره کمتر از ۷میشه تبصره گذاشت؟من از هر کی میپرسم میگه باید۷و بالاتر بگیری منم نگرانم نگران میشه از یه کارنامه که با این شرایط قبول شده عکس بدید؟

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:32

  علیرضاخان عزیز سلام
  اگرنمره سالانه رابه ۷برسانید مشمول تبصره می شوید
  سیستم رایانه برای صدورکارنامه “تعریف شده”است
  بایدمیگفتی که چیشی ویاسوم؟
  اما چه پیش باشی وچه سوم ،یکی رازیر۱۰داشته باشی”نمره سالانه “را-مشمول تبصره میشی وقبول(درس مربوطه را بایدبه ۷برسانی سالانه اش را
  یه چیزو راهم اضافه کنم
  درکارنامه داخلی “اولیه”که ازمدرسه میگیرید که فقط نمرات امتحانات دروس نهایی امسال را نوشته شده-دراینجا”تبصره”اعمال نمیشود-بلکه درکارنانه فارغ التحصیلی دبیرستان که معدل کل آمده درآنجا تبصره اعمال می شود

 • كيميا wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:01

  استاد با عرض پوزش
  تبصره که قبول شیم  تو کارنامه قبول خردادیم یا خودمون برا تبصره باید اقدام کنیم
  و اینکه اگر هفت بشیم و جمع نمره به صد برسه دیگه احتیاجی به تک ماده نیس؟
  و معلم میتونه حالا که مستمر ها رد شده مستمر رو عوض کنه؟اخه من امروز با یه پشتیبان  صحبت کردم گف اگه ورق هفت شی مستمر نصف میشه گیج شدم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:33

  کیمیا جان! تی جان قربان! سلام
  تو منو هم گیج کردی!
  برایم یه ورقه سؤال نوشتی اونم همه ناقص ونصف ونیمه!
  اگرپیش دانشگاهی باشه وفقط یک درس را خراب کردی”نمره سالانه زیر۱۰داری -باداشتن نمره ۷مشمول تبصره میشی
  واگرنمره سالانه ات را به ۱۰برسانی ،بدون تبصره قبولید(درصورتیکه همه راپاس کرده باشید)
  تو به گفته های این وآن بدون مستند گوش نکن
  نمراتی که دروسش را مشل داری برام اعلام کن تا دقیق بگم چه میشه

 • ماهان wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:04

  سلام ببخشید من پیش دانشگاهی هستم ریاضی مستمر ۱۴ و پایانی ۳ شدم ودر کل ۸ شدم نمیشه از تبصره استفاده کرد؟

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:58

  سلام ماهان جان
  میشه عزیزم
  درپیش دانشگاهی ملاک تبصره، داشتن نمره سالانه به ۷است(بدون درنظرگرفتن نمره ورقه)
  یعنی شما قبولید

 • كيميا wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:17

  همه میگن ٧به بالا

 • السا wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:21

  ببخشید آقای پیراسته فر.من همونیم که بالا گفتم زیست رو کم میشم.من متاسفانه زمین شناسی رو هم کم میشم…مستمر ترم اول۱۶ پایانی ترم اول۱۳ مستمر ترم دوم۱۶ پایانی ترم دوم۷/۲۵…آیا من قبول میشم؟اگه قبول میشم با تبصره یا بی تبصره؟..سال سوم تجربی هستم 
  آیا من میتونم زیست و زمین رو باهم تبصره کنم و قبول شم؟
  بقیه درسامو قبولم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:55

  سلام النازجان سلام
  دخترعزیزم
  تو درهمین خرداد۱۳۹۶قبولید
  زمین شناسی را بدون استفاده ازتبصره قبولیدبانمره۱۰
  زمین را که سالانه اش ۷میشی وباتبصره قبول
  وآنوقت هم تو ازشر مدرسه ات نجات پیدامیکنی وهم مدرسه ات ازشرتو!
  شیرینی ما فراموش نکنی

 • محسن wrote on 12 ژوئن, 2017, 8:34

  سلام آقای پیراسته فر اخه درس فیزیک یک تو تسال ۸۲ ترم یک افتادم و بهمن ماه هم افتادم واسه ترم یک بود دیگه تو تیر ماه امتحان ندادم واسم قبولی خرداد زدن

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:45

  سلام
  اینو این را درکامنت قبلیت جواب دادم زحمت بکش پیدایش کن

 • كيميا wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:06

  منظورم این هستش که اگر من با تبصره قبول شم تو کارنامم میزنه قبوله خرداد؟یا خودم باید درخواست تبصره بدم؟
  و ایا معلم میتونه مستمر رو تغیر بده و بیاره پایین تر؟
  و چرا همه جا مینویسه تو برگه ٧به بالا حتی تو سایت هایی مثله قلم چی و گرینه دو (ببخشید که اسم بردم)

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:43

  کیمیاخانمممممممممممممممممممممممممممممممم
  گفتم هرکسی سؤالی میکنه سال تحصلیشو بگه،مخصوصاً به تو اختصاصی گفتم
  اگرمشمول تبصره بشی درخرداد،سیستم خودبخودعمل میکنی ونیازی به این نیست ازمسجدمحل تأییدیه بیاری!
  ودیگراینکه چون نمرات امتحانات داخلی(امتحان داخلی ومستمر) ومستمرهای امتحاناتی که امتحان نهایی داریدبایددراردیبهشت به اداره ارسال شود ،پس امکان تغییرنمره نیست
  اما اینکه پرسیدی چرا زیاد روی نمره۷مأنورداده میشود اینه که ملاک تبصره داشتن نمره ۷درسالانه است
  وملاک قبولی عادی”بدون تبصره” درسال سوم داستن نمره ۷ درورقه حتی اگرنمره سالانه ات به بالاتراز۱۰برسد

 • Ava wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:38

  من سال سومم
  من نمره حسابانم روی برگه احتمالا ۵میشم
  ولی من ترم اول و حتی مستمر ترم دومم ۲۰داریم
  شرایط من چجوریه؟

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:59

  سلام Ava
  نمرات این درستو بده(۲مستمرو۲امتحانی)تو فقط یکی رادادی

 • نیکو wrote on 12 ژوئن, 2017, 9:46

  سلام.وقت بخیر
  ببخشید من یک سوال داشتم.اینکه اگه نمره نهایی زیر ۷ باشد و در نمره سالانه ۹٫۵ بگیرم.
  میتونم اعتراض کنم تا نمره ام به ۱۰ برسه؟؟؟؟
  اخه نمیخوام تبصره بزنم.
  ممنون میشم اگه جواب بدید.

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:30

  سلام نیکو
  اعتراض ورقه حق دانش آموزه وافزایش نمره باکرام الکاتبین است

 • حمید wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:00

  من سال سوم هنرستان هستم رشته کامپیوتر فنی حرفه ای همه درس ها هم قبول شدم از سال اول دبیرستان تا دوم دبیرستان تجدیدی اصلا ندارم یدونه هم نمره تک دارم اون ریاضی سال سوم معل کل هم ۱۵ است و معدل کتبی نهایی۱۲ هم سلام اقا پیراسته فر
  من امروز رفتم مدرسه ریاضی را تک ماده کنم نمره سالانه ام ۸.۵ شده ولی نمره ورقه ۲ شده گفت نمیشه تک ماده اش کرد گفت با نمره ورقه نهایی بالای ۷ باید باشه ؟چرا شما نوشتید نمره سالانه باید ۷ باشه ولی اینطوری که شما میگید نیست ??

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:57

  حمیدجان تو نیازی نیست هیچ اقدامی کنی
  سیستم خودش انجامش میده
  درکارنامه داخلی(که نمرات دروس نهایی ذکرشده)اعمال نمیشه
  درکارنامه اصلی (پایان سه سال)اعمال میشه
  من بازم حرفمو تأییدمی کنم

 • حمید wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:45

  جواب ما را ندادی اقا پیراسته فر

 • حمید wrote on 12 ژوئن, 2017, 10:50

  اقا پیراسته نمره زبان خارجی تو ورقه گرفتم ۷ ولی با نوبت اول و اینا جمع شده نمره سالانه ام شده ۱۱ ولی قبول شدم ولی درس ریاضی افتادم که نمره سالانه ام شده ۸.۵ تو ورقه نهایی گرفتم ۲ دیگه تمام درس های نهایم را بالای ده گرفتم تو ورقه

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 12:30

  حمید
  من جوابتو ۲باردادم
  وحالا هم میشه۳بار
  شماقبولید بااین وضعی که تعریف کردید
  درکارنامه اصلی(دوره سه ساله)تبصره اعمال می شود ففقط جلوی این درس کوفتیت! مینویسن”تکماده”
  یعنی باتکماده قبول میشی

 • نازی wrote on 12 ژوئن, 2017, 11:11

  سلام خسته نباشید مستمر ۱۴٫۵ 
  نوبت اول ۸
  مستمردوم ۲۰
  نوبت دوم چند شم قبول میشم بدون تبصره؟

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 12:47

  سلام نازی خانم
  ۹

 • جواد wrote on 12 ژوئن, 2017, 12:09

  باسلام دخترمن سال سوم رشته کامپیوتر هنرستان هستش ونمره درس دینی وزبان تخصصی امتحان نهای او بترتیب ۹

  /۷۵و۹/۲۵ شده ایا میتواند از تبضره استفاده کند یا باید شهریور برود ومجدد امتحان بدهد لظفا راهنمایی بفرمایید متشکرم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 12:25

  سلام برپدربزرگوار آقاجوادعزیز
  اولاً بهتربود نمره ورقه خردادرامی گفتید وبهترازآن هر۴نمره (۲مستمرها و۲پایانی)هردودرس را می گفتید که هیچگونه ابهامی درمحاسبات نباشد
  به دخترخانمت بگویید اعتراض ورقه بکند که به احتمال زیادیکی را به ۱۰برساند
  واما فرزندتان باهمین وضعیت قبول است(مشمول تبصره می شود)

 • محمد wrote on 12 ژوئن, 2017, 13:24

  سلام ببخشید معدل نهایی پیش راچطورحساب میکنن درضمن اگرمعدل نهایی زیرده باشدقبول میشویم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 13:54

  سلام محمدجان
  نمره ورقه درتعداواحد وبعدهمه را جمع می کنیم وبرتعدادواحدهاتقسیم می کنیم
  ملاک قبولی معدل کل است

 • محمد wrote on 12 ژوئن, 2017, 13:29

  دوباره سلام من بزرگسال درس میخونم وفقط نمره خردادودارم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 13:56

  همون نمره ورقه ات نمره سالانه ات محسوب میشه

 • Ava wrote on 12 ژوئن, 2017, 13:41

  حسابان مستمر ترم اول ۲۰ رو برگه ۲۰،مستمر ترم دوم ۲۰ رو برگه شدم ۵،بد اوردم برام مشکل پیش اومد،میخوام بدونم میوفتم یا میتونم تبصره بزنم

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 14:00

  آوا جان تو قبولید(باتبصره)بانمرهسالانه ۱۱درحسابان
  من خیلی ناراحت شدم که دانش آمور نخبه خرداد را اینطوری
  احساس میکنم یکم اضطرابت زیاده واعتمادبنفست پایینه
  درچندکنکور آزمایشی کانون ویامؤسسات کنکوری شرکت کن تا جو-کنکوردستت بیا/هم دقت وهم سرعت ومهمترریختن ترست

 • بهنام wrote on 12 ژوئن, 2017, 15:55

  سلام نماز روزتون قبول باشه. ببخشید من دانش اموز پایه پیش رشته تجربیم اگه نمره درسی زیر ۷ باشه و بیش از یک درس زیر۱۰ داشته باشیم باید واسه شهریور موند؟ خیلی خوندم ولی نمیدونم چرا سر جلسه مطالب از ذهنم میپریدن :/ و حس میکنم بدجور گند زده باشم و خودمم فکر میکنم که باید کنکورو دیگه ول کنم تو فکر قبولی شهریور باشم 🙂 :/

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 17:03

  بهنام جان تی حان قربان!سلام
  این خوشگلا نمیزارن تو سرت وحواست بدرس باشه
  اگرراست میگی وجدی هستی دردرس خوندن،درایام امتحانات اون گوشی لعنتی راخواموش کن ویا حداقل تلگرام ،واتس آپ وایمو راحذف کن و”نت”را غیرفعال کن
  تابعدببین چطوری تمرکزپیدامیکنی درسخوندن لذتبخش میشه
  درادامه
  درسها رامرورکن وهرفصل به سوالات اون فصل پاسخگوباش ببین میتونی(سؤالات را ازکتابهای دیگرپیگیرباش تاچشمت قائمکی به جوابهانبفته
  راه دیگرازیکی بخواه به ازای هرفصل ازت تست بعمل آورد
  و.اما
  اگربیش از یک درس زیر۷داشته باشید میری برای شهریور

 • Ava wrote on 12 ژوئن, 2017, 16:15

  ببخشید اقای پیراسته فر مطمئنید ک مشمول تبصره میشم؟ب من گفتن باید حتما ۷ بگیری

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 16:54

  سلام
  بعععععععععلله

 • محمد wrote on 12 ژوئن, 2017, 19:01

  سلام خسته نباشید 
  من سال سوم ریاضیم دربرگه ۲تا درسو نمره زیر ۷میگیرم ولی ازاونجایی ترم اول نمرم ۲۰بوده تو سالانه بالای ۱۰میشم میخواسم بدونم من تجدید حساب میشم یان??

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 20:20

  سلام محمدآقا
  اگرفقط همین۲تادرس مونده باشه ،بله باتبصره قبولید

 • Mahsa wrote on 12 ژوئن, 2017, 19:38

  سلام
  من سوم ریاضیم بعد واسه کنکور اگه سال بعد قبول نشم یعنی دوباره باید کتابای نظام جدیدو بخونم؟؟؟ این که خیلی بده
  همه که قبول نمیشن سال اول تکلیفشون چیه؟؟
  سوال دیگم این که اگه بخوام از ریاضی رشتع ی زبان اینگلیسی تربیت معلم بخونم چه کتاب هایی باید واسه کنکور بخونم؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

 • پیراسته فر wrote on 12 ژوئن, 2017, 20:33

  سلام مهسا خانم
  شما تاانقلاب مهدی وقت دارید وتا اون موقع هم اصلاحیه های میخوره که بتونیدبلاخره دیپلموتو بگیری انشاءالله
  بقیه را هم معافم کنید

 • علیرضا wrote on 12 ژوئن, 2017, 21:58

  سلام اقای پیراسته فر اعتراض به ورقه جریانش چیه؟اصلا نمره فرقی میکنه؟

 • پیراسته فر wrote on 13 ژوئن, 2017, 0:29

  سلام علیرضا
  هنگام گرفتن کارنامه به معاون اجرایی بگو میخواهم این درس را اعتراض کنم
  به همین سادگی

 • امیرحسین wrote on 12 ژوئن, 2017, 22:21

  سلام. من ساله پیش دانشگاهیم رشته ی انسانی توو درسه ریاضی جمع نمراتم شده ۹۹ قبولم یا ن؟؟؟!!!! از مدرسه پرسیدم ک گفتن سیستم رند میکنه ب بالا. درسته؟؟؟؟؟؟؟

 • پیراسته فر wrote on 13 ژوئن, 2017, 0:30

  سلام امیرحسین
  بله

 • mohammad wrote on 12 ژوئن, 2017, 23:42

  سلام خسته نباشید ببخشید من ۳تا درسو تو ورقه زیر ۷میشم وبا جمع سالانه و تقسیم به ۱۰نمراتم همش ۹٫۵و۱۰میخواسم بدونم اگه حسابانوفیزیکو  ۱۰بشم قبولم و شیمیوکه  ۹٫۵میشم شهریور برم امتحان بدم??

 • پیراسته فر wrote on 13 ژوئن, 2017, 0:50

  سلام محمداقا
  متأسفانه درسال سوم ملاک فقط رساندن نمره سالانه به ۱۰نیست،بلکه نمره ورقه ات نهایی ات هم نبایدکمتراز۱۰باشد
  واما شمااعتراض ورقه بکنیدانشائالله یکی ازاین۳ه تارابتوانید(نمره خرداد)رابه ۷برسانید،آن۲تارامشمول تبصره می شوید وقبول/خلاص

 • سارا wrote on 13 ژوئن, 2017, 5:56

  سلام من سال چهارم تجربی هستم درس فیزیک ک نهایی بود رو با مستمرم جمع شده و شده ۷٫۷۵ ایا میتونم از تبصره استفاده کنم

 • پیراسته فر wrote on 13 ژوئن, 2017, 8:03

  سلام ساراخانم
  اگر فقط همینو کم کسری داری ،بله قبولی وخلاص
  مشمول تبصره میشی
  خسته نباشید

 • سارا wrote on 13 ژوئن, 2017, 5:58

  میشه پاسخ سوال منو بدهید ممنون میشم

 • سارا wrote on 13 ژوئن, 2017, 6:00

  ینی منظورم اینکه نمره برگه ام با مستمر جمع شده و شده ۷٫۷۵
  میشه گذاشت تبصره ک دیگه شهریور نرفت

 • محدثه wrote on 14 ژوئن, 2017, 17:31

  من هیچ سوالی ندارم…
  فقط خاستم از کمک های خالصانه شما برای ارامش و ما درقبولی تشکر کنم…
  خیلی ازدست  خنگ بازی های ما رنج میکشید…
  خدا قوت….و نماز و روزه هاتون قبول حق….اجرتون باخدا

 • پیراسته فر wrote on 14 ژوئن, 2017, 19:10

  سلام
  مرسییییییییی
  چه دخترخوبی!
  بلاخره یکی هم پیداشد “مادح “باشه
  اخه یقه گیری واعتراض را همه بلدن واما.. وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِی الشَّکُورُ

 • FARSHID wrote on 15 ژوئن, 2017, 1:06

  سلام سال سوم دبیرستان نمیشه چهار تبصر زد برای امتحانات خارجی

 • FARSHID wrote on 15 ژوئن, 2017, 1:08

  سلام خوب هستیت؟

  من سال سوم هستمخواستم بپرسم ببینم میشه چهار تبصره زد برای امتحانات خارجی

 • پیراسته فر wrote on 15 ژوئن, 2017, 1:18

  سلام
  آقافرشید همه درسهای مهم”نهایی”پنج تابیشترنیست آنوقت شما۴تاراپاس نمی کنی!!!
  بروکاردانش “تطبیق واحد” وخلاص وگرنه تاانقلاب مهدی بایدپای کارباشی!
  وجواب شما:نه

 • Ali wrote on 15 ژوئن, 2017, 5:38

  سلام من سال سوم ریاضی هستم.
  امسال دو درس جبر و فیزیک رو به ترتیب ۶ و ۶٫۵ توی برگه میشم. اگر مستمر هر دو درس رو ۱۵ حساب کنیم، دو درس رو قبول میشم؟

 • Ali wrote on 15 ژوئن, 2017, 5:44

  اگر میشه اینم بهم بگید که برای قبول شدن توی هر درس، معدلی که بعد از تقسیم بر ۱۰ کردن ضرایب بدست میاد، قبولی توی اون درس رو مشخص میکنه یا معدل کتبی؟
  کلا برای قبول شدن کدوم مهمتره؟ و برای کدوم باید از تبصره استفاده کنم؟

 • پیراسته فر wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:17

  سلام
  علی جان اگریکم بخودت زحمت می دادید پاسخامو درپای کامنتها می خواندید ،جوابتو می گرفتید
  واما
  اون تقسمات را میگن”نمره سالانه”
  ملاک قبولی دریک درس داشتن نمره حداقل۷درورقه نهایی ورساندن نمره سالانه به ۱۰ است
  وشرایط استفاده ازتبصره ،فقط رساندن نمره سالانه به ۷است
  ضمناً درصورتی میتوانید ازتبصره استفاده کنید که علاوه برموارد ذکرشده”معدل کل”سه سالت کمتراز۱۰نباشد

 • Shirin wrote on 15 ژوئن, 2017, 6:23

  سلام من سال سوم ریاضیم.
  اگر میشه کمکم کنید و بگین کدوم درسها رو قبول میشم و کدوم درسها رو باید تک ماده بزنم که قبول بشم.
  جبر : مستمر نوبت اول(۱۵) پایانی نوبت اول(۱۳) مستمر نوبت دوم(۱۵) پایانی نوبت دوم(۶).
  حسابان : مستمر نوبت اول(۱۷) پایانی نوبت اول(۱۴) مستمر نوبت دوم(۱۶) پایانی نوبت دوم(۷٫۵).
  هندسه : مستمر نوبت اول(۱۳) پایانی نوبت اول(۹) مستمر نوبت دوم(۱۳) پایانی نوبت دوم(۹٫۵).
  فیزیک : مستمر نوبت اول(۱۴) پایانی نوبت اول(۱۱٫۲۵) مستمر نوبت دوم(۱۵) پایانی نوبت دوم(۶٫۵).

 • پیراسته فر wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:12

  سلام شیرین خانم
  شما۲درس(حسابان وهندسه)راقبولید”بدون تبصره
  فیزیک وجبر را مشمول تبصره می شوبد”قبول با نکماده”
  درنتیجه “ناپلئونی”دیپلم می گیرید!

 • فرزانه wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:08

  سلام لطفن جواب بدیید من سوم تجربی ترم اول فیزیک ۱۰٫۲۵گرفتم با مستمر۱۰٫۵و ترم اخر فکر میکنم ۸٫۵گرفتم مستمرو کمترین حالت درنظر میگیرم ینی ده سالانم میشه۹٫۲ینی چ میشه شرط اول نمره برگه بالا هفتو دارم دومی چ ؟درکل قبولم یا ن فقد فیزیکم انقد ضعیفه😢😢😢😢

 • فرزانه wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:15

  اگر مستمرو چهارده بده قبولم نه؟؟

 • فرزانه wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:20

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 • پیراسته فر wrote on 15 ژوئن, 2017, 7:32

  فرزانه خانم سلام
  دخترعجول وشلوغ!خدابداد نامزدت برسه با این دستپاچگی وکولی بازی!
  واما شما مشمول تبصره می شوید،باتکماده قبولید