نمازجماعت وفضایل وثواب واحکام جماعت-ثواب هررکعت

فضیلت نماز جماعت

 ثواب نماز جماعت 

جبرئیل با هفتاد هزار ملک بعد از نماز ظهر نزد من آمد، و گفت:اى محمد! همانا خداوند سلام بر تو مى فرستد و دو هدیه براى شما فرستاده که براى هیچ پیامبرى تاکنون نفرستاده است.

رسول خدا(ص) : آن دو هدیه چیست؟

جبرئیل :
( اول)- سه رکعت نماز وتر (دو رکعت شفع – یک رکعت وتر).
( دوم)- نمازهاى پنج گانه به صورت نماز جماعت.
رسول خدا(ص):اى جبرئیل !نماز جماعت چقدرثواب دارد؟
– در نماز جماعت دو نفر اقتداء کند. خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت ۱۵۰ نماز مى نویسد.
– زمانى در نماز جماعت سه نفر اقتدا کند. خداوند براى هر یک نفر در یک رکعت ۶۰۰ نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت چهار نفر اقتدا کند. خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت ۱۲۰۰ نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت شش نفر اقتدا کنند خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت ۴۸۰۰نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت هفت نفر باشند، خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت  ۹۶۰۰ نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت هشت نفر اقتدا کنند، خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت  ۱۹۲۰۰ نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت نه نفر باشند، خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت  ۳۶۴۰۰ نماز مى نویسد.
– زمانى که در نماز جماعت ده نفر باشند، خداوند براى هر یک نفر در هر یک رکعت ۷۲۸۰۰ نماز مى نویسد..

– اگر تعداد افراد از ده نفر گذشت، در این صورت آسمان صفحه و کاغذ و درختان قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده باشند، نمى توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.
اى محمد! درک تکبیر اول نماز با امام جماعت، فضیلت دارد بر ششصد هزارحج و عمره و هفتاد هزار بار بهتر است از دنیا و آن چه در دنیا هست، و

یک رکعت نماز پشت سر امام به جماعت خواندن، بهتر است از صد هزار دینار صدقه به مساکین دادن، ویک سجده مؤ من با امام در نماز جماعت بهتر است از صد بنده آزاد کردن.. بحارالأنوار، ج ۸۵، ص ۱۵٫ /منبع: پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

– در بعضى از روایات آمده است : انتظار نماز جماعت را داشتن ، کفاره همه گناهان است .
امام موسى کاظم (ع) در این خصوص فرمود: به انتظار منعقد شدن نماز جماعت بودن از نمازى تا نماز دیگر، کفاره همه گناهان است .  

تجزیه وتحلیل ثواب نمازجماعت

 اگر تنها ثواب نماز جماعت ده نفره را در نظر بگیریم،که ثواب هر رکعت از نماز آنان ۷۶۸۰۰ نماز دارد.

ثواب هر رکعت نماز جماعت برابرى مى کند با ثواب یازده سال نمازى که انسان به صورت فرادا بخواند و

 اگر کسى نماز یک شبانه روز خود – که هفده رکعت مى باشد  را به جماعت بخواند، ثواب آن برابرى مى کند با ثواب کسى که حدود ۱۹۰ سال عمر کرده و نماز خود را به فرادا خوانده است.

ثواب نماز صبح برابر است با: یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد رکعت .۱۵۳۶۰۰=۷۶۸۰۰×۲ 
ثواب نماز ظهر  وعصروعشابرابر است با: سیصد و هفت هزار و دویست رکعت .۳۰۷۲۰۰=۷۶۸۰۰×۴ 
 
ثواب نماز مغرب برابر است با: دویست و سى هزار و چهارصد رکعت۲۳۰۴۰۰=۷۶۸۰۰×۳ 

ثواب جماعت ۱۰ نفره در یک روز براى یک نفر برابر با یک میلیون و سیصد و پنج هزار و ششصد ۱۳۰۵۶۰۰رکعت 
ثواب جماعت ۱۰ نفره در یک ماه برابر سى و نه میلیون و صد و شصت و هشت هزار ۳۹۱۶۸۰۰۰ رکعت است .
ثواب جماعت ۱۰ نفره در یک سال برابر با چهار صد و هفتاد میلیون و شانزده هزار ۴۷۰۰۱۶۰۰۰رکعت است .

چنانچه نماز جماعتى با بیش از ده نفر تشکیل گردد اگر جن و انس و ملائکه نویسنده و همه درخت ها قلم و دریاها مرکب شوند نمى توانند حتى ثواب یک رکعت آن را هم محاسبه نمایند. 

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: بعضی ها خیال می کنند که “ثواب”رابراساس “یک نماز”می دهند،واین اشتباه موجب می شود که دروسط های نماز”جماعت”رارهامی کنند ..که زرنگی بکنند بخیال ثواب بیشتر! درحالی که ثواب رابراساس تعداد رکعات می دهند

                                                             ***

                                 نکاتی درباره نماز جماعت وفضائل آن

پیامبر(ص) فرمودند:در قیامت که خدا اوّلین و آخرین را جمع می کند برای حساب این خواهد بود که
هیچ مؤمنی نیست که در دنیا شرکت در نماز جماعت کرده باشد مگر آنکه خدا تخفیف می دهد بر آن هول های قیامت را و سپس به آن امر می کند داخل بهشت شود

ثواب امام جماعت(پیشنماز)
*پیامبر(ص) فرمودند: کسی که امام جماعت شود برای گروهی به اذن و رضایت آنها پس این امام جماعت در حضور خود برای جماعت مرتّب باشد، به وقت حاضر شود برای جماعت و نماز را از نظر رکوع و سجود و نشست و برخاست خوب انجام دهد پس از برای این امام جماعت ثوابی خواهد بود معادل ثواب همه افراد جماعت با این که خدا از ثواب آن افراد هم کم نخواهد نمود.۲

*امام علی(ع) فرمود: پیامبر(ص) فرمودند: کسی که روز جمعه نماز صبح را به جماعت بخواند خداوند برای هر رکعت ثواب پیامبری به او عطا می کند و قصری از زبرجد برای او در بهشت بنا می کند و ملائکه هفت آسمان برای او استغفار می کند و همچنین طلب مغفرت می کنند برای او ماهیان دریا، برگ درختان، و پرندگان هوا و ستاره های آسمان و قطرات باران تا جمعه آینده.
و امّا کسی که نماز ظهر جمعه را به جماعت بخواند، خداوند عطا می کند به آن ثواب علما و صلحا و زهّاد را، و به هررکعتی ثواب یک حجّ و یک عمره عطا می کند و فردای قیامت محشور می شود و حال آنکه در سر او تاجی از نور می باشد و اگر تا جمعه آینده بمیرد مانند شهید مرده است. 
و امّا کسی که نماز عصر را به جماعت بخواند خداوند عطا می کند به آن ثواب بیست و پنج نبی را.
و امّا کسی که نماز مغرب را به جماعت بخواند پس گویا هزار یتیم را پوشانده، و هزار گرسنه را سیر کرده و خدمت هزار پیامبر مرسل نموده است، و بنا نموده بیت المقدّس را با دست خود و قرارمی دهد خدا قبر او را باغی و دو ملک نکیر و منکر به او رحم خواهند نمود.
و امّا کسی که نماز عشا را به جماعت بخواند در روز جمعه، ملکی از تحت عرش خدا ندا می کند: ای بنده سعادت مند خدا هر چه از حوائج دنیا و آخرت می خواهی، دعا کن که برآورده است و در موقع احتضار از آب کوثر سیر خواهد شد و او را به میوه های بهشتی اطعام می کنند و خداوند پدر و مادر او را می بخشد و اگر در این شب بمیرد مانند شهید مرده است.۳
کسی که به پنج نماز در شب و روز به جماعت حاضر شود پس به او حُسن ظنّ نمایید و شهادت او را هم در امورات بپذیرید
اگرچندنفرهستند که میخواهند ثواب جماعت راببرند چه کسی مناسب تراست؟شرایط امامت
*راوی گوید سؤال نمودم از امام صادق(ع) درباره عده ای از دوستان که در جلسه ای جمع بودند پس وقت نماز شد و بعضی از آنها به بعض دیگری گفتند بایست جلو و امام جماعت بشو (این مساله چه حکمی دارد؟) پس حضرت شرائط حقّ تقدّم در امام جماعت بر دیگری را معیّن کردند و استناد نمودند به فرمایشات رسول خدا(ص) که آن حضرت این چنین حقّ تقدّم را بیان کردند:
اوّل آن کسی که از نظر قرائت بهتر باشد.
و اگر در قرائت همه یکسان بودند آن کسی که از نظر هجرت (رفتن از مکّه و دیگر مناطق بت پرستی به مدینه طیّبه) مقدّم باشد.
-مدیریت سایت-پیراسته فر:درشرایط حال،میتوان گفت آن کسی که درجنگ  ومبارزات انقلابی شرکت داشته،فعال بوده*
پس اگر در هجرت هم مساوی بودند پس مسن ترین آنها مقدم است.
و اگر از نظر سن هم مساوی بودند آنکه از شناخت مسائل دینی علم او بیشتر باشد.
سپس حضرت فرمودند: مبادا شما یک فرد را در منزل مقدّم قرار دهید به خاطر صاحب منزل بودن یا سلطانی را در قلمرو حکومتش مقدّم دارید به خاطر مقام سلطنتش هیچ کدام از این دو امر ملاک برای تقدّم امام جماعت نخواهد بود.۵

*امام فرمودند: پس اگر از نظر سنّ میان افراد تفاوتی نباشدپس آنکه از نظر صورت صباحت و زیبایی بیشتر دارد حقّ تقدّم خواهد داشت بر دیگران

*امام رضا(ع) فرمودند: حقّ تقدّم در نماز جماعت برای امام به این ترتیب خواهد بود.
اوّل آنکه از نظر قرائت بهتر باشد.
دوّم آنکه از نظر شناخت به مسائل آگاه تر باشد.
سوّم آنکه از نظر هجرت مقدّم باشد.
چهارم آنکه از نظر سنّ مقدّم باشد.
پنجم آنکه از نظر زیبایی زیباتر باشد.
و در پایان فرمود صاحب مسجد (که شاید مقصود امام جماعت راتب باشد) مقدّم بر دیگران است
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:شایدمنظورازمؤمنین آن مسجد ویا متولی(هیأت امنا)باشد،چون اگرقبلاًپیشنمازبوده دیگرمعنی ندارددرفکرانتخاب باشند.
*امام رضا(ع) در ضمن حدیثی در بیان علّت احکام فرمودند: همانا جماعت تأسیس شده به خاطر چند علّت:
اوّل: آنکه عبادت برای خدا و توحید و اخلاص و اسلام همه این ها در نماز جماعت به مرحله ظهور و کشف برای جمیع اهل شرق و غرب خواهد رسید و این خود دلیل و حجّت از خدا است بر دیگران که متوجّه شوند خدا چه اندازه بنده موحّد و خالص در عبادت دارد.
دوّم آنکه: شخص منافق و بی تفاوت به احکام اسلام مجبور خواهد شد که انجام دهد آنچه که به ظاهر اقرار نموده است ازاسلام و آن هم مراقبت کامل داشته باشد از نظر عمل.
سوّم آنکه: امکان شهادت دادن به اسلام یک نفر با حضور در نماز جماعت برای دیگران میسّر خواهد بود.
چهارم آنکه: در نماز جماعت به خاطر اجتماع مسلمین امکان مساعدت همگان در امورات خیر وعام المنفعه وجود دارد و در ضمن شرکت در جماعت سبب تقوی و پرهیز از بسیاری ازمعاصی خواهد بود.۸

*سؤال شد از امام صادق(ع) آیا کدامیک از این دو قسم افضل می باشد در صورتی که شخص امام جماعت مسجدی باشد به تنهایی اوّل وقت نماز بخواند یا این که مقدار کمی تأخیر بیندازد تا اهل جماعت حاضر شوند و نماز را به جماعت بخواند حضرت فرمود: تأخیر افضل خواهد بود که نماز به جماعت خوانده شود.۹

*پیامبر (ص) فرمودند: کسی که چهل روز به جماعت حاضر شود و درک تکبیره الاحرام امام جماعت را بکند یعنی اوّل جماعت خود را حاضر سازد خدا دو آزادی برایش می نویسد یک از آتش جهنّم، دوّم از نفاق.۱۰

*از عبدالله بن مسعود نقل شده که یک مرتبه موقعی رسید به نماز جماعت پیامبر که تکبیره الاحرام آن حضرت را درک ننمود برای آنکه جبران ثواب آن بشود بنده ای در راه خدا آزاد نمود سپس از پیامبر سؤال نمود آیا جبران شد؟
حضرت فرمودند: خیر، پس گفت: اگر بنده دیگری آزاد کنم آیا جبران ثواب تکبیره الاحرام شده است؟
حضرت به او خطاب نمودند: خیر، ای ابن مسعود اگر آنچه روی زمین است در راه خدا انفاق نمایی جبران ثوابی که نصیب تو نشده است نخواهد نمود.۱۱

*امام صادق(ع) فرمودند: نماز جماعت در اسلام تأسیس شد برای آنکه نمازگزار از غیر نمازگزار شناخته شود، و همچنین معلوم شود چه کسی مقیّد است نماز را به وقت انجام دهد و چه کسی بی تفاوت در این جهت، و اگر نبود نماز جماعت هیچ کس نمی توانست شهادت دهد خوبی دیگری را.
چون کسی که به جماعت مسلمین حاضر نشود مثل کسی است که اصل نماز را نخواند. زیرا پیامبر (ص) فرمودند: نماز نیست برای کسی که در مسجد با مسلمین نماز نگذارد مگر این که ترک آن از جهت مریضی باشد.۱۲

*امام صادق(ع) فرمودند: نمازی که مرد در منزل به جماعت بخواند با بیست و چهار نماز مساوی است.
و اگر در مسجد به جماعت بخواند مساوی است با چهل و هشت نماز که دو برابر منزل خواهد بود.
و یک رکعت جماعت در مسجد الاحرام به منزله هزار رکعت در غیرمسجد الحرام می باشد.
و نماز فرادی در مسجد ثواب بیست و چهار نماز دارد، اما نماز فرادی در منزل فقط ثواب یک نماز دارد.
و کسی که در منزل جماعت بخواند به جهت روگردانی از مسجد نمازی نیست، برای او و آن کسی که با او جماعت می خواند مگر آنکه به جهت علتی باشد که نتواند حضور در مسجد داشته باشد.۱۳

*پیامبر (ص) فرمودند: مردی نماز می خواند در جماعت و نیست از برای او نمازی، و مردی نماز جماعت می خواند و برای او یک نماز است و بهره ای از جماعت ندارد، و مردی است نماز جماعت می خواند و نماز او مساوی با بیست و چهار نماز می باشد، و مردی نماز جماعت می خواند و نماز او مساوی با پنجاه نماز می باشد و مردی نماز جماعت می خواند و برای او هفتاد نماز است، و مردی نماز جماعت می خواند برای او پانصد نماز می باشد.
در این هنگام جابر بن عبدالله انصاری ایستاد و گفت: یا رسول الله تفسیر و بیان نمایید منظور از این افراد چه کسانی می باشند. پیامبر (ص) فرمودند:
مردی نماز جماعت می خواند امّا قبل از امام سر از رکوع و سجود بر می دارد و قبل از امام هم به رکوع و سجود می رود پس نماز واقعی و حقیقی برای او نیست.
و مردی نماز جماعت می خواند امّا با امام به رکوع و سجود می رود و با امام هم زمان برمی گردد برای این فرد تنها یک نماز می باشد مثل فرادی و بهره ای از ثواب جماعت برای او نیست.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:این جمله “فوق”مفهوم نبود،شاید منظور،فرادی میخوانده ولی با جماعت بوده
و مردی نماز جماعت می خواند امّا بعد از امام به رکوع و سجود می رود و بعد از امام سر از رکوع و سجود بر می دارد که برای هر نماز بیست و چهار نماز ثواب به او خواهند داد.
و مردی داخل مسجد می شود صفوف نماز جماعت محلی برای او ندارد پس این شخص تنها می ایستد در این موقع یک فرد از صف جلو خارج می شود و برمی گردد به عقب و در کنار او می ایستد که تنها نباشد خداوند به هر دو نفر ثواب پنجاه نماز خواهد داد.
و مردی مسواک می زند و با دهان تمیز نماز می خواند برای او هفتاد نماز ثواب خواهند داد.
و مردی در اوقات نماز اذان می گوید (و بعد وارد نماز جماعت می شود) و یا این که موذن و مکبّر نماز جماعت خواهد بود به این فرد هم ثواب دویست نماز خواهند داد. و مردی که امام جماعت باشد و دیگران به او اقتدا کنند برای او ثواب پانصد نماز خواهد بود.۱۴

*گفت سؤال کردم از امام صادق(ع) از مردی که داخل شد و نماز را شروع کرد و در همین حالی که ایستاده بود و مشغول نماز بود موذن اذان گفت و نماز جماعت برپا شد.
حضرت فرمودند: نمازی که مشغول شده دو رکعت تمام کند و به امام اقتدا کند و آن دو رکعت نماز مستحبّ می باشد.۱۵

*گفت سؤال نمودم از امام صادق از مردی که نماز واجب را مشغول می شود پس از آن نماز جماعتی را می یابد آیا جایز است برای او نماز را دو مرتبه با آنها به جماعت بخواند؟
حضرت فرمودند: بلی جایز است بلکه افضل می باشد.
گفتم: اگر نخواند به جماعت برای او مسئولیتی می باشد؟ فرمود: اشکالی ندارد.۱۶

*سؤال کرد مردی از امام صادق(ع): مسجدی درب منزل من می باشد آیا کدامیک از این دوعمل افضل می باشد، نمازم را در منزل بخوانم و طول بدهم یا آنکه به جماعت با آنها بخوانم و مختصر؟
حضرت برای آن مرد در جواب نوشتند: نماز را به جماعت بخوان و همیشه نماز را خوب انجام ده و آن را عمل سنگین برای خود قرار ده.۱۷

*امام صادق(ع) فرمودند: نماز پشت سرعالم خواندن هزار رکعت ثواب دارد، و اقتداء کردن به سید ثواب صدرکعت و اقتداء نمودن به عربی (یعنی مسلمان عادی غیرقریش) پنجاه رکعت و اقتداء نمودن به مولی (یعنی برده و غلام) پنج رکعت می باشد.۱۸
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:چرابین قریش وغیرقریش وغلام تفاوت قائل شده اند!
*پیامبر(ص) فرمودند:
کسی که به امام جماعت عالم اقتداء کند گویا به من و به ابراهیم خلیل (ع) اقتداء نموده است.۱۹

*امام صادق(ع) فرمود امیرالمومنین(ع) در وصیتی به فرزند خود محمّد حنفیّه فرمودند: بدان ای فرزند من مروّت و انصاف و اداء حقّ برای مرد مسلمان دو قسم است: یک قسم در وطن، و یک قسم درسفر.
امّا در وطن، قرائت قرآن، حضورت در مجالس عالم، دقّت نظر در احکام شرعیّه، و مراقبت بر نماز جماعت می باشد.
و امّا در سفر، پس بخشش زاد توشه به همسفران خود، نسبت به همراهان خود کمتر خطا انجام دادن- در جمیع حالات و مواقع ازنشست و برخاست، سوار شدن و پیاده شدن زیاد ذکر خدا گفتن و به یاد او بودن.۲۰

*پیامبر(ص) فرمودندخداوند متعال وعده داده است سه نفر را بدون حساب وارد بهشت گرداند و هرکدام می توانند هشتاد هزار نفر را شفاعت نمایند، شخصی که اذان می گوید و امام جماعت، و مردی که وضو می گیرد و وارد مسجد می شود که نماز را به جماعت انجام دهد.۲۱

*پیامبر (ص) فرمودند: خداوند حیا می کند از بنده خود موقعی که نماز جماعت می خواند و از خدا حاجتی مسألت می نماید تا این که حاجت او را برآورد.۲۲

*امام صادق(ع) در تفسیر این آیه قرآن (رجال لا تلهیهم تجاره) فرمود که منظور از این مردان آنهایی می باشد که موقعی که وقت نماز حاضر می شود تجارت را ترک می کنند و روانه نماز می شوند و اجر این ها بیشتر است از کسانی که مشغول تجارت باشند.۲۳

*پیامبر(ص) فرمودند: کسی که به نماز جماعت حاضر شد خداوند برای هر قدمی که جهت رفتن به جماعت و برگشتن بر می دارد ده حسنه برایش می نویسد و ده درجه مقام او را بالا می برد و
ده خطا از خطاهای او محو خواهد کرد،
و هر مردی که به جماعت نماز بخواند فردای قیامت ازپل صراط مانند برق لامع عبور خواهد نمود.
و جماعت رحمتی است بهتر از دنیا و آنچه که در دنیا می باشد. و
کسی که نمازهای پنج گانه را به جماعت بخواند خدا به او اجر شهیدان در راه خود را عطا می کند.
و فرمودند: نماز مرد در جماعت بهتر است از چهل سال نماز فرادی که در خانه خوانده شود گفته شد یا رسول الله نماز یک روز که پنج نماز است بهتر است از چهل سال؟

 فرمودند: خیر، یک نماز اگر به جماعت خوانده شود بهتر از چهل سال نماز است .۲۴

پیامبر فرمودند: پر کنید مکان های خالی بین صف ها را کسی که می تواند صف اوّل یا دوّم را تمام کند که جای خالی نباشد انجام دهد که این عمل نزد پیامبر شما محبوب تر است و صف ها را تمام کنید بعداً صف دیگری تشکیل دهید خداوند و ملائکه اش بر اشخاصی که صفوف خالی را پر می کنند درود و رحمت می فرستند.۲۵

*امام علی(ع) فرمودند: آگاه باشید هرکس به طرف مسجدی برای خواندن نماز جماعت رفت برای هر قدم که بر می دارد خدا هفتاد هزارحسنه به او می دهد و هفتاد هزار درجه به مقام او می افزاید و اگر به همین عمل از دار دنیا رفت خدا هفتاد هزار ملک موکّل او می گرداند که در قبر از او عبادت کنند و انیس او باشند در تنهایی و تا فردای قیامت برای او طلب مغفرت کنند.۲۶

*پیامبر(ص) فرمودند: جبرئیل با هفتاد هزار ملک بعد از نماز ظهر بر من نازل شد و گفت ای محمّد، پروردگارت سلامت می رساند و دو هدیه برای تو فرستاده که قبل از تو برای هیچ پیامبری نفرستاده.
گفتم چیست آن دو هدیه؟
گفت: اوّل نماز وتر و شفع سه رکعت، دوّم نماز پنج عدد شبانه روز را به جماعت خواندن.
گفتم: برای امّت من چه ثوابی خواهد بود در جماعت؟
گفت: ای محمّد! اگر دو نفر باشند یک مأموم و دیگری امام جماعت، به هرکدام برای هر رکعت صد و پنجاه نماز داده می شود، و اگر سه نفر باشند به هرکدام بر هر رکعت ششصد نماز، و اگر چهار نفر باشند به هرکدام بر هر رکعت دو هزار و چهارصد. و اگر شش نفر باشند، به هرکدام برای هر رکعت چهار هزار و ششصد نماز دهده می شود، و اگر هفت نفر باشند به هر کدام برای هر رکعت نه هزار و ششصد نماز، و اگر هشت نفر باشند به هر کدام برای هر رکعت نوزده هزار و دویست نماز، و اگر نه نفر باشند به هر کدام برای هر نماز سی و شش هزار و چهارصد نماز، و اگر به ده نفر برسند برای هر کدام به هر رکعت هفتاد و دو هزار و هشتصد نماز ثواب داده می شود.
پس اگر ده نفر تجاوز نمود اگر تمام دریاهای زمین و آسمان مرکّب شوند و درخت ها قلم شوند و جنّ و انس با ملائکه نویسنده شوند قدرت نوشتن ثواب یک رکعت از این جماعت را نخواهند داشت.
و نیز جبرئیل گفت: ای محمّد! اگر مأموم تکبیره الاحرام امام را درک کند بهتر است برای او از هفتاد هزار حجّ و عمره و هفتاد هزار مرتبه بهتر از دنیا و آنچه در دنیا خواهد بود، و اگر مأموم یک رکعت با امام درک کند بهتر است از صد هزار دینار که به فقرا صدقه بدهد، و اگر یک سجده با امام انجام دهد بهتر است از صد بنده که در راه خدا آزاد کند.۲۷

پی نوشت ها :

۱- بحارالأنوار: جلد۸۵ صفحه ۶، حدیث ۸٫
۲- بحارالأنوار: جلد ۸۵ صفحه۸، حدیث ۱۱٫
۳- انوار الهدایه: جلد۱ صفحه ۲۰۶، حدیث ۱٫
۴- بحارالأنوار: جلد ۸۵ صفحه۸، حدیث ۱۱٫
۵- وسائل الشّیعه: جلد ۸ صفحه ۳۵۱٫
۶- وسائل الشّیعه: جلد ۸ صفحه ۳۵۱٫
۷- جامع احادیث الشّیعه: جلد ۶ صفحه ۴۵۴، حدیث ۵۹٫(این روایت در جاهای دیگری نیز آمده بود با مختصر تفاوتی، و لذا یکی از آنها را در پاورقی ذکر می نمایم:
۸- وسائل الشّیعه: جلد ۸ صفحه ۲۸۷٫(این روایت با متن کتاب تفاوتهایی دارد، در ترجمه دقّت شود)
۹- وسائل الشّیعه: جلد ۸ صفحه۳۰۸٫
۱۰- بحارالأنوار: جلد ۸۵ صفحه۴، حدیث ۵٫
۱۱- انوارالهدایه، ص ۲۴۰، مستدرک الوسائل: جلد ۶ صفحه ۴۴۵٫
۱۲- بحارالأنوار: جلد ۸۵ صفحه۱۱، حدیث ۱۸٫
۱۳- بحارالأنوار: جلد ۸۵ صفحه ۱۴٫
۱۴- انوار الهدایه: ۱ صفحه ۲۰۲، حدیث ۱٫
۱۵- وسائل الشّیعه: ۸صفحه ۴۰۴٫
۱۶- وسائل الشّیعه: ۸ صفحه ۴۰۳٫
۱۷- وسائل الشّیعه: ۸صفحه ۴۳۰٫
۱۸- جامع احادیث الشّیعه: ۶ صفحه ۴۵۶، حدیث ۱۹٫
۱۹- مستدرک الوسائل: ۶ صفحه ۴۷۳٫
۲۰- جامع احادیث الشّیعه: ۶صفحه ۳۲۹، حدیث ۳۹٫
۲۱- مستدرک الوسائل: ۶ صفحه ۴۴۹٫
۲۲- بحارالأنوار: ۸۵ صفحه۴، حدیث ۳٫
۲۳- بحارالأنوار: ۲۳ صفحه ۳۲۷، حدیث ۵٫
۲۴- انوارالهدایه: ۱صفحه ۲۰۰، حدیث ۲٫
۲۵- بحارالأنوار: ۸۵ صفحه ۱۸٫
۲۶- بحارالأنوار: ۷۳ صفحه ۳۳۶٫
۲۷- بحارالأنوار: ۸۵ صفحه ۱۴، حدیث ۲۶٫

منبع: راسخون بنقل ازکتاب جایگاه نماز در احادیث و روایات

                                                                               ***
                                                  اولین نمازجماعت
نماز جماعت ، این قدر اهمیت دارد که پیشواى معظم نبى گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم و اولاد معصومش ، اولین نماز و آخرین نمازشان با جماعت بوده است .
امام صادق (ع) در این باره فرمود: (در اوائل بعثت ) حضرت رسول (ص)مشغول نماز بود و آن اول نماز جماعت ایشان است که امیر المؤ منین به او اقتدا کرده بود. در این هنگام ، ابوطالب و فرزندش جعفر وارد شدند و آن را در حال جماعت دیدند.
ابوطالب به جعفر فرمود: اى فرزندم ! برو کنار پسر عموى خود و مشغول نماز جماعت شو! جعفر هم ، کنار آن حضرت ایستاد و مشغول نماز شدند.
ابوطالب در حالى که خوشحال بود برگشت و این
اولین نماز جماعتى بود که با سه نفر اقامه شد (پیامبر اسلام و حضرت على و جعفر).
و آخرین نمازى هم که آن حضرت در مدینه خواند با جماعت بود.
حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم در بستر بیمارى بود، ناگهان بى هوش شد تا موقع نماز رسید، بلال اذان گفت و نداى نماز سر داد و گفت : الصلوه رحمک الله .
در این هنگام رسول اکرم
(ص) به هوش آمد و به على و فضل بن عباس فرمود: زیر بغل هاى مرا بگیرید و به سوى مسجد برید، وقتى حضرت را به مسجد آوردند نماز را با جماعت به جا آورد و داخل خانه شد و این ، آخرین نماز و آخرین جماعت آن حضرت بود.
امیر المؤ منین (ع) هم ، اولین نمازى را که در مکه خواند با جماعت بود.
آن حضرت در سن ده سالگى بود که پیامبر اسلام (ص)، مبعوث به رسالت شد و اولین نمازى که خواند، پشت سر حضرت رسول (ص)و به امامت آن حضرت بود و آخرین نمازى هم که در مسجد کوفه در صبح روز نوزدهم ماه مبارک رمضان خواند همان نمازى بود که در وسط آن ، او را ضربت زدند و شهید کردند با جماعت بود
.

امام حسین (ع) هم ، در مدینه در سن دو یا سه سالگى بود که در کنار جذ بزرگوارش ایستاد و اولین نمازى را که خواند به جماعت با جدش ‍ بود و آخرین نمازى هم ، که در صحراى کربلا خواند با جماعت بود.
عذاب ترک کنندگان نماز جماعت 
به همان اندازه که نماز جماعت فضیلت و پاداش دارد،ترک کردن و حاضر نشدن به نماز جماعت ، عذاب و جزا دارد
                                                          ***
در اینجا بعضى از آداب نماز جماعت را متذکر مى شویم :
۱٫ مستحب است که انسان صبر کند تا نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادى (تنها) خوانده شود بهتر است . همچنین نماز جماعتى را که مختصر بخوانند از نماز فرادى که آن را طول بدهند، بهتر مى باشد.

۲٫ وقتى که نماز جماعت بر پا مى شود، مستحب است کسى که نمازش را فرادى خوانده ، دوباره نمازش را به جماعت بخواند.

۳٫ بعد از تکبیر امام اگر صف جلو، آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسى که در صف بعد ایستاده مى تواند تکبیر بگوید، ولى احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود.
۴٫ احتیاط مستحب آن است که جاى سجده مأموم با جاى کسى که جلوى او ایستاده ، فاصله اى نداشته باشد. 
۵٫ اگر موقعى که انسان مشغول خواندن نماز مستحبى است جماعت بر پا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است که نماز را رها کرده و مشغول جماعت شود. همچنین اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول مى رسد مستحب است که به همین دستور رفتار نماید.
۶٫ اگر موقعى که انسان مشغول خواندن نماز سه رکعتى یا چهار رکعتى است نماز جماعت بر پا شود، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است که به نیت نماز مستحبى ، نماز را دو رکعتى تمام کرده و خود را به جماعت برساند.
۷٫ اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح ، مغرب و عشا صداى امام را نشنود، مستحب است که حمد و سوره را آهسته بخواند.
۸٫ مستحب است که مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، به جاى حمد و سوره ذکر بگوید.
۹٫ اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است که طرف راست امام بایستد و اگر یک زن باشد، در طرف چپ امام ، به گونه اى که جاى سجده اش مساوى با زانو یا قدم امام باشد.
۱۰٫ اگر مأموم یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است که مرد، طرف راست امام و باقى پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد یا چند زن باشند پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مردها عقب امام و زن ها پشت مردها بایستند.
۱۱٫ اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط آن است که امام کمى جلوتر بایستد. 
۱۲٫ مستحب است که امام در وسط صف بایستد.
۱۳٫ مستحب است که اهل علم و کمال و تقوى در صف اول بایستند.
۱۴٫ مستحب است که صف هاى جماعت منظم باشد.
۱۵٫ مستحب است که بین کسانى که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان هم ردیف با یکدیگر باشد.
۱۶٫ مستحب است که بعد از گفتن قد قامت الصلاه مأمومین برخیزند.
۱۷٫ مستحب است امام جماعت رعایت حال مأمومى را که از دیگران ضعیف تر است بکند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند.
۱۸٫ مستحب است که امام جماعت ، قنوت ، رکوع و سجود را طول ندهد، مگر آنکه بداند همه کسانى که به او اقتدا کرده اند، مایل به این کار هستند.
۱۹٫ مستحب است که امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایى که بلند مى خواند، صداى خود را به قدرى بلند کند که دیگران بشنوند؛ ولى باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند.
۲۰٫ اگر امام در رکوع بفهمد کسى تازه رسیده و مى خواهد اقتدا کند، مستحب است که رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد کس دیگرى هم براى اقتدا وارد شده است .
۲۱٫ مستحب است که براى بر پا کردن جماعت امامى که قرائتش بهتر است ، از امام هاى دیگر مقدم شود.
***

اول وقت “وقت فضیلت ” نماز-چه موقعی است؟

وقت فضیلت نماز: قسمتی از وقت نماز است که نماز در آن زمان دارای ارزش وثواب بیشتری است که به آن” اول وقت نماز“می گویند

وقت اختصاصی نماز: قسمتی از وقت نماز است که مختص به همان نماز است که اگر در آن وقت مخصوص، عمدا نماز واجب”ترتیبی” دیگری خوانده شود؛ نماز باطل است. مثلا در نماز ترتیبی (ظهر و عصر )ویا (مغرب و عشا)، که اگر هر کدام در وقت اختصاصی دیگری خوانده شود؛ نماز باطل است. پس اگر فردی در آخر وقتِ نماز ظهر و عصر(نزدیک مغرب)، فقط به اندازه یک نماز چهار رکعتی وقت دارد؛ باید نماز عصر بخواند، هر چند که نماز ظهر را نخوانده باشد. ودرآخرنمازمغرب وعشاء هم همینطور[۱]

آخر وقت نمازلحظات پایانی زمان انجام تکالیف دارای وقت معین، است. با درک آخر وقت نمازهای یومیه، حتی به اندازۀ یک رکعت، نماز به نیت اداء، اقامه می شود.

نماز صبح

وقت فضیلت نماز صبحاز اذان صبح تا بیست و یک دقیقه بعد از اذان صبح ادامه دارد.

نماز ظهر

وقت اختصاصی نماز ظهراز اول اذان ظهر به مقدار یک نماز چهار رکعتی می باشد. در این زمان خواندن نماز عصر جایز نیست.

وقت فضیلت نماز ظهر: از اذان ظهر تا یک ساعت و چهل دقیقه بعد از اذان ظهر ادامه دارد.

نماز عصر

وقت اختصاصی نماز عصردر آخر وقت نماز عصر، نزدیک به مغرب، به مقدار خواندن یک نماز چهار رکعتی، می باشد. در این زمان خواندن نماز ظهر جایز نیست.

وقت فضیلت نماز عصردو ساعت و پنجاه دقیقه بعد از اذان ظهر شروع می شود و تا چهل و دو دقیقه ادامه دارد.

نماز مغرب

وقت اختصاصی نماز مغرب: از اول وقت مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی است. خواندن نماز عشاء در این زمان مخصوص جایز نیست.

وقت فضیلت نماز مغرب از اذان مغرب تا پنجاه و یک دقیقه ادامه دارد.

نماز عشا

وقت اختصاصی نماز عشا: به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی در آخر وقت نماز عشا(نصف شب) است.[۲]

وقت فضیلت نماز عشا پنجاه و یک دقیقه بعد از اذان مغرب شروع می شود و تا سه ساعت و ده دقیقه ادامه دارد.

پی نوشت(بااستفاده ازحوزه.نت):

[۱]- البته «اگر کسی اشتباهاً نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، نمازش صحیح است».

[۲]-اول: هر گاه انسان عمداً نماز عشا را تا نصف شب نخواند، وقت آن گذشته و باید قضا کند، امّا اگر به واسطه عذری نخوانده باشد، باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد و نماز او ادا است.(توضیح المسائل آیت الله مکارم، مسأله ۶۸۰)

دوم: برای محاسبه نصف شب بنابر احتیاط از اول غروب آفتاب تا اذان صبح محاسبه می شوند. وسط این زمان، نیمه شب می باشد. (توضیح المسائل آیت الله مکارم، مسأله ۶۷۹)

درباره نویسنده

2079مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما