سرنوشت کارخانه” الکتریک رشت”عکسها واسناد

سرنوشت کارخانه

سرنوشت کارخانه الکتریک رشت +صاحبان زمین ۱۲هکتاری

اسنادمالکیت ونقشه زمین شرکت الکتریک رشت را درادامه خواهیددید

همسران  غلامحسین کرباسچی(شهردارتهران)، عبدالله نوری(وزیرکشورخاتمی)، غلامرضا قبه(معاون کرباسچی) و شریعتی دهقان (حزب مشارکت)خریدان”صاحبان“شرکت الکتریک رشت  در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  با۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه صاحب صدهامیلیاردتومان شدند

این کارخانه ۱۲هکتاری به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده  فروخته شد.

خیرالنساء عسگریان (همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان (همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز (همسر غلامرضا قبه )و سوده جبلی (دختر باجناق کرباسچی)

****

 نقش کرباسچی وخانم فائزه هاشمی”ودوستان شریکش درالکتریک رشت

مصاحبه مدیریت سایت-پیراسته فر با بنگاهداری که اسنادزمین الکتریک دراختیارش بوده و۲معامله نافرجام داشته!

مساحت  دقیق زمین فعلی الکتریک رشت :۸۳هزار مترمربع(۸هکتارو۳۰۰۰)

  متراژ قابل معامله” فروش“: ۵۵هزارمترمربع(۵هکتارو۵۰۰۰مترمترمربع )

قیمت هرمترمربع زمین :حدود۵میلیون تومان است

قیمت فعلی زمین الکتریک رشت

قیمت کل زمین دویست هفتادوپنج میلیارد(۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)تومان
قیمت در۳رده لحاظ شد،(برخیابان)۸میلیون-وسط۴میلیون،آخر”ته”۳میلیون=میانگین ۵میلیون تومان
اینهارا مدیرمشاوراملاک شهرسبزیوسف ابراهیمی کیا)می گوید که در۲مرحله واسطه معامله این زمین بوده است.
آقای ابراهیمی می گوید این زمین دارای ۲سندمجزامی باشد،سندی که بمن  تحویل دادند که معامله را انجامش بدهم نوشته شده بود.

سندملکی-زمین شرکت الکتریک رشت-سندشماره۱

مسئول مشاوراملاک شهرسبز متولد۱۳۳۷ وبازنشسته فرهنگی است،می گویدازسال ۱۳۶۹که این خیابان یک راه شوسه بودصدمترجلوتر با همکاری آقای حسن رفیعی بنگاه معاملات ملکی داشتیم
مدیرعامل شرکت الکتریک رشت ؟
ابراهیمی می گوید:این زمین ،همیشه لقمه لذیذی بود ،خیلی هارا به وسوسه انداخته بود برای تصاحب آن به ثمن بخس! چه آن زمان که مدیرعاملش آقای قدیری(دامادمرحوم آیت الله احسانبخش) بود،آقای محمدحسین قدیری حدودسال ۱۳۶۸بعلت اینکه کارخانه باکسری بودجه مواجه شد یکی از۲سندرا دربانک صنعت ومعدن گروه گذاشت ۲میلیاردتومان وام گرفت تامطالبات کارگران رابپردازد.وآن وام ۲میلیاردی به دلیل تأخیرپرداخت  حالابه۱۰میلیاردتومان افزایش یافته است.
دادگستری گیلان، خریداری که بافروشنده به توافق نرسیدند
صاحب مشاوراملاک شهرسبزمی گوید درسال۱۳۹۴قرارشددادگستری گیلان این زمین را برای تعاونی مسکنش بخرد،معامله بخوبی پیش می رفت،زمین متری یک میلیون دویست هزارتومان محاسبه شد

نقشه -مساحت سندمالکیت الکتریک رشت-هر۳سند

فک پلمپ مشکل انجام معامله
درهنگام نوشتن معامله نماینده فروشندگان زمین شرط گذاشتند،که دادگستری اول ۱۰میلیاردتومان بابت بدهی بانک صنعت ومعدن را بپردازد تا”فک پلمپ”شود،آنوقت معامله ثبت شودکه نماینده دادگستری گفت :چه تضمینی است که بعدازفک پلمپ این معامله انجام بگیرد!که معامله بهم خورد.
خریدارناکام دوم -کاسپین
وامادرسال ۱۳۹۵ بانک کاسپین تمایل خودرابرای انجام معامله اعلام کرد،این بانک شخصی بنام دکترفرشمی رابعنوان نماینده خوددرمعامله معرفی کرد.
هدف ازاین معامله این بود که مؤسسه فرشتگان که میخواست تبدیل به بانک کاسپین شود،میخواست این زمین را بعنوان پشتوانه”وثیقه” مالی خودمعرفی کند وپرداخت مبلغ به این صورت بود که بجای پول نقد،دفترچه پس انداز یکساله+سود۲۲%قابل وصول باشد.
مالکان اصلی زمین الکتریک رشت ؟

سندملکی-زمین شرکت الکتریک رشت-سندشماره۳

فائزه هاشمی وغلامحسین کرباسچی وغلامرضا قبه
ابراهیمی می گوید ۲ سندی که دراختیارم بود مالکین
یک سند ۳دانگ بنام غلامحسین کرباسچی بود و۳دانگ بنام بنام قبه بود

سندملکی-زمین شرکت الکتریک رشت-سندشماره۲

درسنددیگرسه دانگ بنام فائزه هاشمی بود وسه دانگ بنام کرباسچی
هنگام معامله ،مسئول دفترفروش پتروشیمی  آقای کرباسچی درآنکاریااستانبول-بنام “مهدی”درمغازه ام حضورداشت،درهنگام  نوشتن قرارداد با موبایلش با آقای کرباسچی تماس گرفتند وازطریق اسپیکر حرفهایشان پخش می شد،مهدی خانم هاشمی موافق فروش زمین با این شرایط هستند؟
کرباسچی هنگام انجام معامله چه گفت؟
کرباسچی جواب داد:من ازطرف خانم هاشمی اختیارتام دارم،وشما اجازه داریدکه اگر پول خریدارنقداست همین حالا معامله انجام بگیرد،هیچ مشکلی وجودندارد،قیمت همان یک میلیون ودویست هزارتومان بودهرمتری.

واما چرامتراژزمین۱۲هکتاری به۸هکتارو۳۰۰۰مترمربعکاهش یافته؟

صاحب بنگاه معاملاتی می گوید:بعلت سوءمدیریت واختلافاتی که وجودداشت،کارخانه بجای سوددهی به ضرردهی رسیده بود،هرچندسال بعلت افزایش مطالبات واعتراض کارگران ناچاربودند،وامی بگیرند ویا پیش فروش کنند ویکبارتحصن کارگران زیادبود،،عملاًتولیدکاهش پیداکرده بود که مدیران شرکت الکتریک تحت فشاربودند،که بجای بهبود شرایط وافزایش تولید،تصمیم گرفتند،حدودثلثلی اززمین رابفروشندتا صدای اعتراض کارگران خاموش شودلذاحدود۲هکتاراززمین رامعرض فروش قراردادند،آقای علی سهیل صاحب”قنادی سهیل“اعلام آمادگی کردومعامله انجام گرفت،اما متراژچقدربود وقیمت معامله چقدربود؟خبری ندارم.
خلاصه بابلواری که ازوسط زمین کشیده شد وفروش آن قطعه ،زمینی که ماند۸۳هزارمترمربع شد
اینباربعلت حجم مطالبات کاگران وحق الزحمه وپاداشهای مدیران،  مسئولان  شرکت دست به اقدام عجیبی زدند یعنی با هماهنگی دستهای پیداوپنهان مدیران وفت گیلان،چوب حراج به  سرکتی زندندکه زمانی آوازه اش ازکشورفراتر بودومحصولاتش”برند”بودوبنیانش اعتبارگیلان ،بلکه صنعت ایران بود.
البته اول کارخانه بزرگ الکتریک را تخریب کرذند وبعددنبال مشتری گشتند،دراستان “مشتری”پیدانکردند ،آقایان مشارکتی که زمانی مدیران شهری بودند وحالا اظهاربی اطلاعی می کنند! این لقمه آینده دار را به شهردارتهران”کرباسچی”تعرفه کردندودوراندیشان هم کاررایکسره کردند وبی دردسر زمین راتصاحب کردند و همه چیز جورشد،از نابودی آینده کارگران تاهزینه انتخابات آقایان…
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر- درباره اسنادمالکیت زمین های شرکت الکتریک رشت
اینکه زمین شرکت الکتریک داری ۳ سنداست ویا۲سند؟
یکی از۳سند درهنگام معامله دست صاحب بنگاه”ابراهیمی”نبوده،یعنی سند زمینی که به آقای علی سهیل فروخته شده ازبنگاه دیگری معامله شده،همانطورکه درنقشه این زمین مشاهده می شود
سندشماره۱مقدارزمین۵۵۵۱۸مترمربع
سندشماره۲ مقدارزمین۱۱۱۴۹ مترمربع
سندشماره۳(زمینی که به علی سهیل فروخته شده)مساحتش۱۷۱۴۰مترمربع می باشد
مجموع مساحت کل زمین۸۳۸۰۷مترمربع می باشد
نکته:اگرتفاوتی درمتراژ می بینید ویا هراختلاف دیگر بخاطراین است که اسنادبعداً بدستم رسید
سندشماره۲هم دررهن بانک صنعت ومعدن است

ادامه بلوار«جوادزاده» به این قسمت-خط سفیدعابر-ازوسط زمین الکتریک بگذرد

وآماچرااز۸۳هکتارزمین موجود۵۵هزارمترمربع قابل معامله است؟
ابراهیمی می گوید:مقداری اززمین که درجواررودخانه گوهررودقرارگرفته بایدعقب نشینی بکند وبلوارجوادزاده هم بایدادامه پیداکند

بلواری که ازوسط زمین -ازخیابان رودباری-بگذردوازاین قسمت-روبروی خیابان ملت-اداره کل صنعت ومعدن بیرون بیاید-همین ساختمانی که ستونهایش نمایان است-سمت چپ

این بلوارازطرف بلوارآیت الله رودباری به اداره کل صنعت وتجارت(خیابان ملت) بایدمتصل شود،بااحتساب این عقب نشینی،
زمین قابل معامله۵۵هزارمترمربع می باشد
نکته دیگری که دراین مصاحبه گفته شد این است که مالکین زمین علاوه بر۱۰میلیاردتومان  بدهی بانک صنعت ومعدن،۸میلیاردتومان هم به شهرداری ،بابت نقشه برداری عوارض ونوسازی و..بدهکارند،البته ۱۸میلیاردتومان هم طلبکارندبابت زمینی که برای بلوارگرفته شده است.
***
افشاگری احمدی نژادازماجرای الکتریک رشت
سال ۱۳۸۸ بود که یک کارشناس اقتصادی مساله واگذاری غیرقانونی شرکت رشت الکترونیک را در تلویزیون مطرح کرد؛ مسئله ای که شکایت کرباسچی را به همراه داشت،اما اکنون حکم این شکایت مشخص شده و این حکم به نوعی بر واگذاری های عیرقانونی در دولت خاتمی صحه گذاشته است.

از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شده اند. این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت های لازم و تنها با سیاسی کاری مسئولان در دوره های سازندگی و اصلاحات به جمعی از مدیران آن دوره ها بوده است،در صورتی که این واگذاری ها می‌بایست با تعیین شرایط خاص واگذاری ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گرفت.
یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.
این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۲، تعطیل شده است.
کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ماه ۱۳۸۲ به ۴ خانم به نام‌های «ج» فرزند غلامحسین، «ع» فرزند غلامعلی، «ش» فرزند هادی و «ص» فرزند مهدی به مبلغ ۱۸.۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال فروخته شد.
این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی دکتر احمدی نژاد در مناظره تاریخی ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.

کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزب کارگزاران و مسئولان دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.
دولتمردان اصلاحات؛کارخانه را به معادل ۱۸.۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد،اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت.
«عبدالرضا داوری»مشاوررسانه ای احمدی نژاد در یک مناظره تلویزیونی در اسفند ۱۳۸۸ ،به موضوع این واگذاری اشاره کرد و گفت: همسر کرباسچی با تعطیل کردن کارخانه رشت الکترونیک،باعث بیکاری ۵۴۰ کارگر این کارخانه شد.
پس از این مناظره، کرباسچی از داوری شکایت کرد و دادگاه حکم تعقیب کیفری داوری را صادر کرد اما پس از مدتی بازپرس پرنده شواهد و مستندات را بررسی و قرار رفع تعقیب داوری را صادر کرد.اما وکیل کرباسچی بار دیگر پرونده را در دادگاه به جریان انداخت که روز گذشته قاضی پرونده منع تعقیب داوری را تایید کرد.
حکم مجدد رفع تعقیب دادگاه برای داوری، به نوعی گویای غیرقانونی بودن واگذاری ها در دوره سازندگی و اصلاحات است، اما مسئولان در شرایط کنونی نیز باید با پیگیری واگذاری ها در شرایط کنونی و سو استفاده شبه دولتی ها از خلاء قانونی اصل ۴۴ ؛نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند.۱۹دی۱۳۹۰

                                                              ***

الکتریک ایران ـ رشت (سهامی عام)

کد C22078

زمینه فعالیت :کلید، پریز و فیوز
مدیر عامل :حیدری‌نسب
مدیر عامل :مهندس ذوالفقاری

تلفن کارخانه: ۳۲۲۲۸۱۵ ـ ۳۲۲۱۰۰۶ ـ ۳۲۲۳۳۳۸(۰۱۳۱) تحت پوشش: سازمان صنایع ملی ایران

اطلاعات تماس الکتریک ایران ـ رشت (سهامی عام)

الکتریک ایران ـ رشت (سهامی عام)

نشانى :ایران، تهران، تهران ، خیابان استاد نجات الهی ـ پلاک ۸۸
تلفن :۰۲۱-۸۸۸۰۸۶۰۰-۳
فکس :۰۲۱-۸۸۸۰۸۶۰۲
صندوق پستی :۱۵۸۱۵-۳۴۵۱

 مدیریت سایت-پیراسته فر: شرکت الکتریک  رشت درکشور نام آوازه داشت وبازارخوبی هم داشت،که آقایان لج کردن کارخانه را تعطیل  ،کارگران را بیکاروبعدش  تجهیزات مدرن کارخانه رافروختند(خرجکردخودراهم با این معامله درآوردند) کارخانه را هم باخاک یکسان کردند،چون زمینش دربهترین نقطه شهررشت قراردارد،بین۲خیابان رودباری و«خیابان ملت»لامپ سازی ،فعلاً هم جایگاه معتادان وحیوانات موذی شده/تصاویرگرفته شده۱۸دیماه ۱۳۹۵

دقت شود-برای اینکه این کارخانه نوساز،بعنوان مخروبه تلقی شود، وبتوانند به ساختمانهای تجاری تبدیل کنند وپاساژ بزنند،تمام ساختمان با همه اتاقها بابولدزرتخریب شده،آجرها وسنگ بلوکها ی تازه ومرغوب خودگویای این ادعاهستند

این واحدهای اداری شرکت الکتریک  ازطرف خیابان رودباری می باشد

-اینجادیوارهای شرکت الکتریک مجاورخیابان رودباری هستند-طول این دیوارحدود۲۰۰متراست

تمام بین ۲(خیابان ملت) و«خیابان رودباری»زمینهای  شرکت الکتریک است

زمین جوارخیابان ملت هم حدود۲۰۰مترمی باشد

فاصله این۲خیابان موازی حدود۱۷۰مترمی باشد،اگرچه شکل زمین ذورنقه ای می باشد

این دیوار شرکت الکتریک است درمجاورت بلوار آیت الله رودباری-از۴۰۰متری بلوارشهیدبهشتی تاقلب شهررشت-میدان دفاع مقدس

این خیابان بین پارک شهر-بلوارشهیدبهشتی”سه راه لامپ سازی”است

تکه هایی ازدیواربتونی “اتاق”شرکت الکتریک رشت بعداز۱۳سال اززمان تخریب

 

این تصاویر ازطرف خیابان “ملت”می باشد«سه راه لامپ سازی سابق»
 نرده های کرم رنگ که مشاهده میشود-متعلق به شرکت الکتریک است-حدفاصل بین بلوارشهیدبهشتی تاپارک«قدس» شهر رشت
بعداز۱۳سال آجرهایی که زمانی دیوارهای «اتاق شرکت الکتریک »بودند،هنوز «زنده»سالم مانده اند
امروز(شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷)آقای « محمدحسین قدیری» رادرمسجدانقلاب-حاجی آباددیدم.ازایشان ماجرای فروش شرکت الکتریک راپرسیدم ،ایشان گفتند:
من مدیربانک صنعت ومعدن بودم ودرسال ۱۳۷۲ از شرکت الکتریک بیرون آمدم
«مدیرعامل شرکت الکتریک آقای نوری بودند» که ازطرف “صنایع ملی”انتخاب شده بود،شرکت زیرمجموعه صنایع ملی بود
***
تجمع کارگران کارخانه «ایران الکتریک» رشت
تجمع ۱۵۰ نفری کارگران بازخرید شده کارخانه” ایران الکتریک” رشت از صبح سه شنبه در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنایع و معادن برگزار شد. این تجمع برای روشن شدن وضعیت مطالبات کارگران …

“علی نعمتی” نماینده کارگران “ایران الکتریک” رشت گفت‌‏: این تجمع برای روشن شدن وضعیت مطالبات کارگران تا فردا ادامه خواهد یافت و در صورت بی نتیجه بودن، کارگران پس از تعطیلات نیمه شعبان برای دریافت سنوات پرداخت نشده خود اقدام می کنند.
وی در رابطه با علت حضور کارگران در تهران می گوید: حدود ۷۰ روز پیش استانداری گیلان طی نامه‌‏ای به ریاست جمهوری ضمن اشاره به ناتوانی بخش خصوصی در اداره کارخانه خواهان بازگرداندن دوباره این واحد به دولت شده بود که تا کنون پاسخی به این نامه داده نشده است.
بنا به اظهارات نعمتی از حدود یک هفته پیش کارگران ایران الکتریک طی نامه به استانداری و نماینده ولی فقیه در گیلان مدتی هفت روزه را برای پاسخگویی تعیین کرده بودند که به دلیل عدم پاسخگویی، به ناچار به تهران آمده اند.
این مقام کارگری با اشاره به اشتغال بیش از ۱۵۰۰ کارگر در دوران شکوفایی این کارخانه گفت: کارخانه ایران الکتریک رشت در سال ٨۱ به بخش خصوصی واگذار شد و کارفرمای جدید به بهانه انتقال کارخانه به خارج از حریم شهری با ۵۴۰ کارگر باقیمانده توافق کرد که از محل فروش زمین سابق کارخانه سنوات آنها را بپردازند که تا این زمان هنوز زمین کارخانه فروخته نشده و به دلیل اتمام بیمه بیکاری کارگران با کمک‌‏ مالی افراد خیر و نهادهای خیریه زندگی می‌‏کنند.
“نعمتی” علت عدم فروش زمین کارخانه را بهانه کارفرمای جدید در خصوص رونق نداشتن وضعیت بازار زمین عنوان می کند و می‌‏گوید: جمعیت ۱۵۰ نفری امروز به نمایندگی از سوی ۵۴۰ کارگر ایران الکتریک با هزینه افراد خیر به تهران آمده اند و حتی اداره کار نیز حاضر به رسیدگی به پرونده کارگران نیست./
شمال نیوز۱۴ شهریور ۱۳۸۵بنقل از(ایلنا)

                                                           ***

صاحب(خریدار)الکتریک رشت کیست؟

 در پی ادعای غلامحسین کرباسچی مبنی بر برابری سرمایه علی‌آبادی، سعیدلو و محصولی با کلیه اعضای دولت رئیس جمهور سابق، رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به سخنان غلامحسین کرباسچی گفت: آمادگی دارم تمامی سرمایه خود را تنها با حق السهم همسر آقای کرباسچی از کارخانه رشت الکتریک معاوضه کنم.

به گزارش پایگاه خبری مهر ورزش، گفته می‌شود در شرایطی که دولت به اصطلاح اصلاحات چوب حراج به بیت المال زده کارخانه رشت الکتریک با مساحت ده‌ها هکتار و تمامی امکانات به‌ صورت اقساطی و ثمن بخس به همسر غلامحسین کرباسچی و آقای قبه فروخته شد.

این در شرایطی بود که در ماه‌های اول پس از خرید با فروش ماشین آلات و تجهیزات آن پول خرید کارخانه تامین شد و علی رغم تعهد راه اندازی و مرمت و تجهیز کارخانه از سوی خریداران، آنان در پی فروش زمین بر آمدند، البته بدلیل کثرت دارائی‌ها و امکانات آقای کرباسچی از داخل و خارج از کشور از قبیل کانادا امکان ذکر دارائیها برای ما مقدور نمی‌باشد.

به همین دلیل محمد علی آبادی شامگاه دیشب با انتقاد از غلامحسین کرباسچی در جمع خبرنگاران اعلام کرد:” کسانی که به مسوولان وقت دولت اتهام مالی زدند باید هر چه سریعتر به دنبال اسناد و مدارک محکمه پسند باشند چرا که در غیر این صورت باید در برابر قانون پاسخگویی اتهامات واهی خود باشند.”

گفتنی است سازمان تربیت بدنی از غلامحسین کرباسچی و سایت سلام به دلیل انتشار مطالب غیر واقعی روز دوشنبه شکایت کردند.۱۹خرداد۸۸رجانیوز

کارگران «الکتریک رشت» ۱۱ سال گرفتار دور باطل دولت، مجلس و قوه قضائیه

حل مشکلات این کارگران در زمینه حقوق، دستمزد و مسائل مربوط به بازنشستگی‌شان به‌صورت سریال ادامه دارد و در یک دور باطل بین «شورای تامین استان»، «مجلس» و «قوه قضاییه» قرار گرفته است.

نماینده رشت در مجلس از «فقدان اراده قوی در دولت‌ها و قوه قضاییه» برای حل مشکلات قدیمی کارگران کارخانه الکتریک ایران انتقاد کرد.

«جبار کوچکی‌نژاد» در این باره به خبرنگار ایلنا  ۱۳۹۳/۰۶/۲۳گفت: کارخانه ایران الکتریک رشت تولیدکننده کلید و پریز برق بود که چهار کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت اما در سال ۸۲ پس از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شد و از آن تاریخ تا به امروز ۵۴۰ کارگر این کارخانه مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد دارند و به دلیل مشکلات بیمه‌ای بازنشستگی‌شان نیز به مشکل برخورده است.

نماینده رشت با اشاره به این‌که «شماری از این کارگران فوت شده‌اند اما به حق و حقوق خود دست نیافتند»، ادامه داد:حل مشکلات این کارگران به‌صورت «سریال» ادامه دارد و در یک دور باطل بین «شورای تامین استان»، «مجلس» و «قوه قضاییه» قرار گرفته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تجمعات اعتراضی پی در پی این کارگران گفت: مشکلات کارگران شرکت ایران الکتریک رشت از زمان دولت اصلاحات تاکنون حل نشده و همچنان به قوت خود باقی مانده است.

وی با بیان این‌که حل مشکلات کارگران ایران الکتریک به یک «مانور سیاسی انتخاباتی در رشت» نیز تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: در مبارزات انتخاباتی دولت‌های قبلی هر یک از نامزد‌ها قول حل هر چه سریع‌تر مشکلات صنفی کارگران این کارخانه را داده بودند.

کوچکی‌نژاد در ادامه این موضوع اظهار داشت:حتی احمدی‌نژاد نیز در سفرهای استانی خود دستور صریح حل مشکل این کارگران را صادر کرده بود.

وی افزود: طبق دستور صریح وی، با «مهدی غضنفری» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت وقت نیز مذاکراتی انجام شد اما به نتیجه قطعی نرسید.

نماینده رشت با بیان این‌که استاندار نیز از انتصاب «نماینده ویژه» برای پیگیری مشکلات صنفی کارگران خبر داده بود، گفت: اما در عمل می‌بینیم مشکلات این کارگران بیکار شده که در شرایط بسیار دشواری از تامین معاش خود و خانواده‌اشان به سر می‌برند، لاینحل باقی‌مانده است.

وی در خاتمه با اشاره به جایگاه نمایندگی خود و دیگر همکارانش گفت: من نیز در مجلس به مشکلات رسیدگی خواهم کرد امانمی‌توانم قول قطعی در این زمینه بدهم؛ زیرا کلاف سردرگمی شده است که شاید هرگز باز نشود.

                                                       ***

قرار داد فروش شرکت ایران الکتریک رشت لغو شد
خبرگزاری فارس: قرار داد فروش شرکت ایران الکتریک رشت لغو شد

هاجر تحریری نیک‌صفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس۸۵/۱۲/۲۱ در رشت با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه ایران الکتریک رشت افزود: همه تلاش ما بر این اساس بود که مشکلات شرکت ایران الکترونیک رشت که با سابقه طولانی و داشتن قابلیت‌ در امر صادرات در گذشته نه چندان دور یکی از کارخانه‌های موفق در استان بود با رعایت مصالح طرفین و تأکید ویژه برای حفظ این صنعت برای استان حل شود، ولی به رغم تمام تلاش‌ها متأسفانه نماینده خریداران همکاری لازم را برای حل مشکلات از خود نشان نداد. وی اظهار داشت: مشکلات کارگران در طول این مدت به شدت افزایش یافته بود و به ناچار از طریق حقوقی پی‌گیری مشکلات شدیم و از آنجا که یکی از تعهدات اصلی خریداران در مبایعه نامه، فعال نگه داشتن این واحد صنعتی و اشتغال کارگران و کارکنان این واحد بود، ولی متاسفانه به دلیل عدم رعایت این موارد از سوی خریداران با اقاله موافقت شد. نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر مطالبات کارگران پرداخت و در کنار آن تدبیری اتخاذ شود تا واگذاری شرکت در آینده به گونه‌ای صورت بگیرد که هم تخصصی لازم برای مدیریت چنین مجموعه‌ای در خریداران موجود باشد و هم ضمن سود آوری زمینه ایجاد اشتغال با توجه به گستره تولید و فعالیت‌های متنوعی که چنین شرکتی می‌تواند داشته باشد فراهم شود. نیک صفت خاطر نشان کرد: بعد از سفر ریاست محترم جمهوری جلسه‌ای با محوریت بررسی مشکلات کارگران شرکت ایران الکتریک رشت تشکیل شد و راهکارهای مختلف حل مشکلات و معضلات شرکت ایرانی الکتریک و کارگران این واحد که ماه‌ها حقوق و دیون خود را دریافت نکرده‌اند بررسی شد. وی اضافه کرد: نظر به این‌که نماینده خریداران و نماینده کارگران بر سر میزان مطالبات به توافق نرسیدند با بررسی همه راهکارها و اخذ گزارش از دستگاه‌های ذیربط استان که به مرحوم کریمی رادی (وزیر اسبق دادگستری) ارائه شده بود یکی از راهکارها اقاله کرده بودند با توافق همه اقاله قطعی شد. نیک صفت در پایان گفت: درباره اینکه این کارخانه در اختیار سازمان بازنشستگی یا صنایع قرار گیرد قرار شد در آینده نزدیک با تشکیل جلسه‌ای این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمی عاجل اتخاذ شود

                                                                      ***

کارخانه الکتریک رشت درچه سالی تعطیل شد ؟آبان۱۳۸۲

 پس از کارخانه های فرش و نخ ابریشم، کارخانه الکتریک رشت سومین واحد صنعتی است که در یک ماه گذشته در استان گیلان تعطیل شده است. به گفته مسئولین کارخانه، این تعطیلی که با بیکاری ??? نفر همراه بوده به منظور تعویض خط تولید و افزایش آن صورت گرفته است. با احمد رمضانپور نرگسی نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده ایم. 
 کارخانه الکتریک رشت سومین واحد صنعتی تعطیل شده استان گیلان در یک ماه گذشته است، دلایل تعطیلی  این کارخانه چیست؟ 
 با توجه به تکلیفی که براساس قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی برای دولت تعیین شده بود، طی یک ماه گذشته این سه کارخانه به عنوان خصوصی سازی تعطیل شده است. متأسفانه علی رغم همکاری مسئولین کشوری و استانی، مدیران این کارخانه ها به جای حسن استفاده از موقعیت ایجاد شده با سوءاستفاده و فرصت طلبی ،این کارخانه ها را به تعطیلی کشاندند که یکی از این کارخانه ها کارخانه الکتریک رشت می باشد.مدیران کارخانه به بهانه تعویض خط تولید و با بیان این موضوع که خط تولید فعلی جوابگوی نیازهای موجود نیست و باید با استفاده از فرصت ایجاد شده و بیمه بیکاری که به کارگران پرداخت می شود، خط تولید را افزایش و چندین شرکت جدید راه اندازی کنیم، اقدام به این کار کرده اند اما متأسفانه تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.
 جلوگیری از این گونه سوءاستفاده ها برعهده کدام نهاد یا سازمان است؟ 
 متأسفانه در این موارد کسی نمی گوید که انتقال به بخش خصوصی صورت نمی گیرد ولی عملاً اقدامی صورت نگرفته است. باید کمیته ای متشکل از مسئولین امر در وزارت صنایع و معادن، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شود تا این موضوعات را پیگیری نماید. همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز باید این کار را دنبال کنند. 
 با تعطیلی کارخانه، وضعیت کارگران آن چگونه بوده و چه سازمانی وظیفه پیگیری مطالبات آنان را برعهده دارد؟ 
 مطالبات کارگران را باید وزارت صنایع و معادن، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای ذیربط پیگیری کنند ولی متأسفانه هر وزارتخانه موضوع را به وزارتخانه دیگری موکول می کند و باید کمیته ای برای پیگیری این مطالبات تشکیل شود. با تعطیلی این کارخانه ما با سه گروه از کارگران بیکار مواجه هستیم. عده ای قبلاً بازخرید شده و حق و حقوق خود را دریافت کرده اند که این افراد دیگر محق نیستند. عده دیگر کسانی هستند که از بیمه بیکاری استفاده می کنند و مدت این بیمه نیز تمدید شده است و گرچه فعلاً دغدغه ای ندارند اما با پایان گرفتن مدت بیمه آنان مشکلات آغاز خواهد شد. برخی از کارگران کسانی هستند که بازخرید نشده و بیمه بیکاری نیز دریافت نمی کنند و به آنها گفته شده تا به محل کارخانه بیایند، مشکل فعلی کارخانه، این افراد هستند که وضع معیشتی آنان دچار مشکل شده و باید هرچه سریعتر چاره ای اندیشیده شود.
 پس از کارخانه های فرش و نخ ابریشم، کارخانه الکتریک رشت سومین واحد صنعتی است که در یک ماه گذشته در استان گیلان تعطیل شده است. به گفته مسئولین کارخانه، این تعطیلی که با بیکاری ??? نفر همراه بوده به منظور تعویض خط تولید و افزایش آن صورت گرفته است. با احمد رمضانپور نرگسی نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده ایم. 
 کارخانه الکتریک رشت سومین واحد صنعتی تعطیل شده استان گیلان در یک ماه گذشته است، دلایل تعطیلی  این کارخانه چیست؟ 
 با توجه به تکلیفی که براساس قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی برای دولت تعیین شده بود، طی یک ماه گذشته این سه کارخانه به عنوان خصوصی سازی تعطیل شده است. متأسفانه علی رغم همکاری مسئولین کشوری و استانی، مدیران این کارخانه ها به جای حسن استفاده از موقعیت ایجاد شده با سوءاستفاده و فرصت طلبی ،این کارخانه ها را به تعطیلی کشاندند که یکی از این کارخانه ها کارخانه الکتریک رشت می باشد.مدیران کارخانه به بهانه تعویض خط تولید و با بیان این موضوع که خط تولید فعلی جوابگوی نیازهای موجود نیست و باید با استفاده از فرصت ایجاد شده و بیمه بیکاری که به کارگران پرداخت می شود، خط تولید را افزایش و چندین شرکت جدید راه اندازی کنیم، اقدام به این کار کرده اند اما متأسفانه تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.
 جلوگیری از این گونه سوءاستفاده ها برعهده کدام نهاد یا سازمان است؟ 
 متأسفانه در این موارد کسی نمی گوید که انتقال به بخش خصوصی صورت نمی گیرد ولی عملاً اقدامی صورت نگرفته است. باید کمیته ای متشکل از مسئولین امر در وزارت صنایع و معادن، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شود تا این موضوعات را پیگیری نماید. همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز باید این کار را دنبال کنند. 
 با تعطیلی کارخانه، وضعیت کارگران آن چگونه بوده و چه سازمانی وظیفه پیگیری مطالبات آنان را برعهده دارد؟ 
 مطالبات کارگران را باید وزارت صنایع و معادن، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای ذیربط پیگیری کنند ولی متأسفانه هر وزارتخانه موضوع را به وزارتخانه دیگری موکول می کند و باید کمیته ای برای پیگیری این مطالبات تشکیل شود. با تعطیلی این کارخانه ما با سه گروه از کارگران بیکار مواجه هستیم. عده ای قبلاً بازخرید شده و حق و حقوق خود را دریافت کرده اند که این افراد دیگر محق نیستند. عده دیگر کسانی هستند که از بیمه بیکاری استفاده می کنند و مدت این بیمه نیز تمدید شده است و گرچه فعلاً دغدغه ای ندارند اما با پایان گرفتن مدت بیمه آنان مشکلات آغاز خواهد شد. برخی از کارگران کسانی هستند که بازخرید نشده و بیمه بیکاری نیز دریافت نمی کنند و به آنها گفته شده تا به محل کارخانه بیایند، مشکل فعلی کارخانه، این افراد هستند که وضع معیشتی آنان دچار مشکل شده و باید هرچه سریعتر چاره ای اندیشیده شود.

منبع:۱۶آذر۱۳۸۲ سایت صنعت ومعدن وتجارتhttp://www.mimt.gov.ir/

                                                 ***

حدود ۱۵۰ نفر از کارگران زن و مرد شرکت الکتریک ایران (رشت) با تجمع مقابل ساختمان اصلی وزارت صنایع و معادن خواستار رسیدگی دولت و مسئولان به مشکل خود شدند.

غلامعلی حقیقت جو نماینده کارگران گفت: این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۲ تاکنون تعطیل شده اند.

این کارگر که نماینده کارگران معترض را نیز داشت، افزود:

کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ماه ۱۳۸۲ به ۴ خانم به نام های «ج» فرزند غلامحسین/ «ع» فرزند غلامعلی/ «ش» فرزند هادی / «ص» فرزند مهدی- به مبلغ ۶/۱۸ میلیارد ریال که آنهم با اقساط ۵ ساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال فروخته شد. حقیقت جو گفت: متاسفانه هیچ کدام از این چهار خانم هیچ سررشته ای از این صنعت نداشتند و کارخانه را به تعطیلی کشانده و کارگران را بیکار کردند.

این گارگر معترض گفت:

فقط ارزش زمین کارگاه و سیلوی کارخانه در خیابان رودبار رشت اکنون با تغییر کاربری از صنعتی به مسکونی به مبلغ ۵/۴۰ میلیارد ریال ارزش دارد(درسال۸۵)

ولی مالکان جدید حق و حقوق ۵۴۰ کارگر اخراج شده را نمی پردازند.

این نماینده کارگران، کل طلب کارگران بیکار شده را ۵۵ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: کارگران پس از بازخریدی تا مدتی بیمه بیکاری می گرفتند، اما اکنون فقط ۲۴۰ نفر دارای حق بیمه بیکاری و ۳۰۰ نفر نیز بدون حق بیمه بیکاری به زندگی خود ادامه می دهند.

حقیقت جو گفت: انبار و سیلوهای خراب شده کارخانه در شهر رشت که ۷/۲ هکتار وسعت داشته، اکنون (شهریور۱۳۸۵)مترمربعی ۲۳۵ هزار تومان در قسمت مسکونی و در متری ۴۵۰ هزار تومان در بخش تجاری ارزش دارد که در مجموع ارزش زمین ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان می باشد.

علی نعمتی دیگر نماینده کارگزاران متحصن در مقابل وزارت صنایع و معادن گفت: در پی اعتراض و تجمع های مکرر در نمازجمعه و مقابل استانداری گیلان، عبدالهی استاندار نامه ای به رئیس جمهور نوشته و خواستار رسیدگی به مشکل کارگران قبل از سفر ایشان به استان شدند که رئیس جمهور هم به طهماسبی وزیر صنایع و معادن و ایشان هم به معاون خود محسن شاطرزاده دستور رسیدگی داده اند.

نعمتی افزود: شاطرزاده معاون وزیر صنایع در پی نوشت نامه به اکبریه دستور داده است که پس از «تذکر شدید» به خریداران کارخانه ۱۰ روز از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۴ مهلت داده است که اگر رسیدگی به وضع کارگران نشد، دستور بازپس گیری کارخانه را داده است ولی هنوز با گذشت ۳۵۵روز، هیچ اقدامی نشده است.

نعمتی گفت: در ماده ۸ قرارداد فروش یا واگذاری کارخانه به ۴ خانم خریدار آمده است که «خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و مکلف هستند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره وری مناسب اداره نمایند» ولی با عدم نظارت دولت، خریداران هم سوء استفاده کرده و کارخانه را به تعطیلی کشاندند.

کارگران گفتند: به نمایندگان رشت در مجلس، مسئولان استان، وزیر صنایع، رئیس جمهور و رئیس مجلس هم نامه نوشته اند، ولی هنوز مشکل آنها به قوت خود باقی است./آفتاب بنقل ازفارس۱۵شهریور۸۵

در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.

این افراد به ترتیب همسران آقایان؛ غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی دهقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به‌شرط نوسازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهامداران فوق‌الذکر فروخته شد.

توضیحات مدیرسایت -پیراسته فر:بهترین منابع اطلاعاتی یکی ازهمسایگان شرکت الکتریک آقای سیدعبدالله میرجلالی می باشد

آقای میرجلالی (متولد۱۳۳۳)که ازسال۱۳۶۴دراین محل ودرهمین خانه(پلاک۲۵)منزل مسکونیش قراردار (البته یک مدتی منزل مسکونی دراجاره انجمن دیابت قرارداشت)دمی گویداین محل”شهرک سیدمصطفی خمینی بنام(زمین طیاره)معروف بوده که درسال ۱۳۶۰توسط سازمان زمین شهری به مردمی که فاقدمسکن بودند واگذارشد

زمین فروخته شده سالهای قبل به صاحب قنادی سهیل-سمت چپ

شرکت الکتریک رشت به مبلغ ۱۴میلیاردتومان فروخته شد،از۱۲هکتارزمین فروخته شده یک سومش “همانطورکه در۲عکس بالاوپایین این متن مشاهده می کنید”فروخته شده درآن طرف بلوارقراردارند واین ساختمانهایی  که در۲تصویرمشاهده می کنیدازتکه جداشده وفروخته شده ملک شرکت الکتریک می باشد

درسال ۱۳۶۴  شهرداررشت آقای احمدرمضانپوربودومدیرعامل شرکت الکتریک آقای غدیری(دامادمرحوم آیت الله احسانبخش)بعدازکش وقوس ها مختلف،شهرداریک شب بولدزرشهرداری را می آورد،قسمتی ازدیواراین زمین را خراب می کندبرای بلوار که قسمتی اززمین درآن طرف بلوارقرارمی گیرند،این زمین شکل ذوزنقع بوده یک ضلعش که حالا ساختمان سازی شده درجهت خلاف زمین فعلی شرکت قرارمی گیرد

یعنی حدود۴هکتاراززمین شرکت به بلوار ویا طرف دیگرقرارمی گیرد  که با فروش همین قسمت و تجهیزات مدرن شرکت الکتریک معوقات کارگران پرداخت می شود ونیز پول خریدشرکت ازهمین  معامله(فروش تجهیزات  وماشین آلات وزمین جداشده)تأمین می شود

درنتیجه این زمین فعلی “موجود”برای خریداران مفت تمام می شودهشت هکتارزمین

***

احمدرمضانپور:درزمانی که من شهرداربودم چنین چیزی اتفاق نیفتاده

شنبه ۳۱تیر۱۳۹۶در مصاحبه ای با آقای رمضانپورداشتم،گفتند  بعداز چندسال ازرفتنم ازشهرداری-هنگامیکه نماینده مجلس بودم الکتریک فروخته شد ومن یکی ازمخالفین این اقدام بودم ،چون موجب فروپاشی  اشتغال پایدارشد وحتی درمجلس نطقی درحمایت ازکارگران شرکت الکتریک داشتم

واما عجیب این است که بااینکه احمدرمضانپورنماینده دوره پنجم وششم بوده “رشت”درمجلس شورای اسلامی بوده واز “حزب مشارکت” هم هست  وآقای کرباسچی هم ازسران”مشارکت”است دراین مصاحبه می گویدهیچ خبری از شرکت الکتریک ندارم که چه کسی فروخت وچه کسانی خریدند وبلوارچگونه زده شد،کی خورد وکی برد!!

احمدرمضانپور نرگسی  درسالهای (۱۳۶۳-۱۳۶۵) شهرداررشت بوده واز۱۲ خرداد ۱۳۷۵ الی  ۷ خرداد ۱۳۸۳نماینده دوره پنجم وششم  مجلس شورای اسلامی“رشت”بود

***

علت زنده شدن ماجرای الکتریک رشت؟

صاحبان الکتریک برای فروش زمین کارخانه به دلیل کاربری غیر مجاز و عدم امکان ثبت به مشکل برخورده و این افراد به دنبال مبادله آن با ۶۰آپارتمان در جماران هستند.

  اسناد قضایی کرباسچی برای اثبات تبرئه همسرش

غلامحسین کرباسچی با انتشار اسنادی قضایی نسبت به اتهام منتسب به همسرش در خصوص مالکیت کارخانه «رشت الکتریک» واکنش نشان داد.

 

 طی روزهای اخیر برخی رسانه ها گزارشی از واگذاری کارخانه رشت الکتریک به همسران غلام حسین کرباسچی و عبدالله نوری در سال های ۸۲ نوشتند که حواشی ای در پی داشت. به دنبال این اظهارات کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران با انتشار عکس هایی از اسناد مربوط به بازرسی و حکم قضایی این پرونده، نسبت به این اتهامات واکنش نشان داد.

بر اساس دادنامه ای که کرباسچی تصویر آن را منتشر کرده است؛ اتهام شش نفر -از جمله آقایان غلامرضا قبه، محمود علیزاده و خانم‌ها گیتا شاهنوار، سوده جبلی و خیرالنسا جبلی- اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید سهام شرکت مذبور و عدم انجام فعالیت اقتصادی و تخریب بخشی از آن و بیکار شدن کارگران بوده است تا در مزایده ای موفق به خرید آن شوند.
اما در حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، دادگاه، مزایده را قانونی تشخیص داده است. بر اساس این سند خریداران سهام کل مبلغ مزایده را تسویه کرده بودند و اقداماتی که در جهت نوسازی و بازخرید پرسنل انجام شده، قانونی بوده است.

در بخش پایانی این دادنامه اشاره شده است این کارخانه قبل از خریداری به حالت نیمه تعطیل بوده است و پس از خریداری تلاشی برای رونق بخشیدن به آن انجام داده اند اما نتوانستند جلب مشتری کنند.
در نهایت دادگاه به تبرئه خریداران رای داده است./ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶خبرآنلاین

کرباسچی کیست؟

حجت الاسلام غلامحسین کرباسچی درزندان ساواک

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:غلامحسین کرباسچی ،متولد ۱۳۳۲ قم ،فرزندآیت‌الله محمدصادق کرباسچی تهرانی(متوفی خرداد۱۳۸۲) است که ازمعتمدین امام خمینی بود،خود،همین «کرباسچی ناقلا!»تحصیلات حوزوی دارد،طلبه حوزه علمیه (حقانی) قم بوده.

عضویت کمیته استقبال امام خمینی بود ومدتی دربیت امام فعالیت داشته ،مدتی درصداوسیما مسئولیت داشت، هنگامی که خمینی راهی قم شد، کرباسچی نیز از همراهان وی بود،یک مدتی هم نماینده امام درژاندارمری بود وبا معرفی مستقیم امام «استانداراصفهان»شد،از۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸استانداربود ،درهمین زمان استانداری بود که آوردنش تهران«شهردار»شد۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷…

حجت الاسلام غلامحسین کرباسچی(روحانی سمت راست امام خمینی)۱۳۵۸

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:غلامحسین کرباسچی ،متولد ۱۳۳۲ قم ،فرزندآیت‌الله محمدصادق کرباسچی تهرانی(متوفیخرداد۱۳۸۲) است که ازمعتمدین امام خمینی بود،خود،همین «کرباسچی ناقلا!»تحصیلات حوزوی دارد،طلبه حوزه علمیه (حقانی) قم بوده.

عضویت کمیته استقبال امام خمینی بود ومدتی دربیت امام فعالیت داشته ،مدتی درصداوسیما مسئولیت داشت، هنگامی که خمینی راهی قم شد، کرباسچی نیز از همراهان وی بود،یک مدتی هم نماینده امام درژاندارمری بود وبا معرفی مستقیم امام «استانداراصفهان»شد،از۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸استانداربود ،درهمین زمان استانداری بود که آوردنش تهران«شهردار»شد۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷…

کرباسچی می گوید:یادم هست که امام خمینی زمانی حکمی به من دادند که رئیس عقیدتی در ژاندارمری باشم. لقبی که ایشان برای من در آن حکم نوشته بودند «حجت‌الاسلام» بود. من خدمت ایشان عرض کردم من لباس نمی‌پوشم و این لقب چندان سازگار نیست. بعد ایشان عنوان حکم را عوض کردند و به جای حجت‌الاسلام نوشتند «دانشمند محترم»؛ عنوانی که خود را لایق آن نمی‌دانستم.۱۵ دی ۱۳۹۵ایسنا

در آستانهٔ برگزاری انتخابات مجلس پنجم، وی به همراه عده‌ای دیگر از وزرا و معاونان آیت الله هاشمی رفسنجانی، حزب کارگزاران سازندگی را تاسیس کرد و در کنار جامعهٔ روحانیت مبارز تهران به ارائه لیست انتخاباتی پرداخت. پس از کناره گیری وزرای دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی از حزب کارگزاران ، غلامحسین کرباسچی عملاً بعنوان چهرهٔ اول حزب مطرح شد.

تأسیس مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریات و ویژه نامه‌های وابسته به آن و راه اندازی فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ در تهران از اقدامات وی بود.

محاکمه

کرباسچی-شهردارسابق تهران- دردادگاه

در سال ۱۳۷۷ در دومین سال دورهٔ اول ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شد. سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد . کرباسچی از سوی قاضی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود.

 کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، از زندان آزاد شد. وی از آن زمان به فعالیت‌های غیر دولتی مشغول است.

برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

2115مطلب نوشته است .

۲ Comments on “سرنوشت کارخانه” الکتریک رشت”عکسها واسناد”

 • zahra wrote on 14 جولای, 2019, 1:13

  پشت این چهار تا زن یه زن دیگه به اسم مریخ ا. هست که گیلانیه.این کارخونه فقط ظاهرن به اسم این چهارتا زنه.کسی که از سر عقده های روانی و نفرتش از من و خونواده م ،این کارخونه رو اینجور نابود کرد تا پدرم که تو این کار خونه کار میکرد بیکار بشه.خونه ی ما رو هم همینجور غیرمستقیم ازمون با قیمت پایین خرید.قبل از انقلاب با یه ساواکی زندگی میکرد. تو گیلان و تهران و مازندران واستان فارس وکیش خیلی خیلی زمین و آپارتمان داره،با چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق گنج به ثروت فوق العاده رسیده.فقط شب و‌روز نفرینش میکنم خدا مرگشو هرچه زودتر برسونه.

 • پیراسته فر wrote on 14 جولای, 2019, 5:39

  سلام زهراخانم
  اگراطلاعات کافی ووافی از ماجرادارید،مااعلام آمادگی می کنیم که یک مصاحبه باشماداشته باشیم.
  درصورت موافقت ایمیل بزنید.
  pirastehfar2@yahoo.com
  مدیریت سایت

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما