روش استفاده- بیبی چک(Baby Chek)+آزمایش بتا(HCGβ)علائم “حاملگی”بارداری

تست حاملگی بی بی چک( Baby Chek) +آزمایش بتا”HCGβ”علائم حاملگی روش استفاده از تستهای حاملگی خانگی  مدیریت سایت-پیراسته فر:خلاصه اطلاعات تست بارداری  تفاوت بتا با « تیتر» چیست ؟ آزمایش بتا فقط مثبت و منفی بودن را نشان می دهد، اما آزمایش بتا تیتر(علاوه برمثبت و منفی بودن) اندازه و میزان را هم نشان می دهد … ادامه خواندن روش استفاده- بیبی چک(Baby Chek)+آزمایش بتا(HCGβ)علائم “حاملگی”بارداری