مسجدالجواد”لاکانی”رشت+محفل انس باقرآن-یکشنبه ها

مسجدالجواد

مسجدالجواد”لاکانی”رشت

 

مسجدالجواد درسبزمیدان رشت-اول خیابان لاکانی  واقع شده است،این مسجدیکی ازمساجدمجلل استان گیلان است که به تزئینات آن نیزپرداخته شده،درقسمت سمت راست بالکنی هست که صندلی چیده اند ،درمراسم ترحیم ومناسبتهای دیگرازآن استفاده می شود-آنهایی که نمیتوانند به قسمت

       

مسجدورودکنند ویا امکان نشستن درروی فرش نیست درآنجاجلوس می کنند.

امام جماعت راتب مسجدحجت الاسلام یوسف صدیق عربانی می باشد که از۲۷آبان۹۲جایگزین حجت الاسلام رأفتی شدند.

معمولاً شبهارا حجت الاسلام صدیق اقامه می کند وظهررا حجت الاسلام سیدمصطفی هجرتی

امروزشنبه۱۸دیماه۱۳۹۵دراین مسجدبودم

نمازجماعت ظهروعصربه امامت حجت الاسلام هجرتی

   

درورودی مسجد”کناردرب”قبریکی ازمبارزان انقلابی گیلان(حجت الاسلام میرآقاموسوی) که مدتها امام جماعت این مسجدبوده

 

ودرسروسامان دادن وساخت این مسجدقدیمی نقش بسزایی داشته قراردارد

مؤذن مساجدرشت-محمداسماعیل روحانی

دربعضی از روزها که حاج آقاهجرتی نمیتوانندبیاییند ازحجت الاسلام جوادی برای اقامه نمازجماعت ظهروعصربهره می گیرند

امروز(دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶)که برای نمازبه مسجدالجوادرفته بودم،بعدازنمازنگاهی به نمازگزاران انداختم،دیدم که نیمی ازنمازگزاران ازب همشهریانم-صومعه سرا-هستند(سرداران زارع،قربانی،عابدی ،استادمیرجلالی و آن آقای جهادگر ، ویکنفردیگرکه نامش رانمیدانم حیفم اومدکه این صحنه راثبت نکنم،البته این موضوع فقط متخص این مسجدنمی باشد،بلکه مسجدقائمیه  سام،مسجدطالقانی،مسجدامام کاظم،مسجدحاج مجتهد،مسجدسوخته تکیه،مسجدولیعصریونس آباد،مسجدآفخرا،مسجدالنبی،مسجدجامع ،مسجدخاتم الانبیاء،مسجد نقره دشت،مسجدالفتح مسجدامام حسن رشتیان،مسجدشهدای گمنام،مساجدامیرالمؤمنین حافظ آباد ،دروازه لاکان، وگلسار ومساجدمسکن مهرو..واین اقدام حسنه مرابیاد سخنان امام خمینی دردیدار ائمه جمعه  استان گیلان در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۰ انداخت «من در جوانى در بعضى از بلاد، گاهى در ایام تابستان مى‏رفتم و بعضى جاها را مى‏دیدم که مردم همه خوبند مى ‏دیدم که مردم چقدر متدین و خوبند. بعد وقتى که انسان متوجه می‌شد می‌‏دید که عالِم آنجا مرد خوبى است..»که بدینوسیله یادی از امام جمعه فقیدمان(مرحوم حجت الاسلام عبدالعظیم یکتا)کرده باشیم.

ضمناً مرحوم حجت الاسلام میرآقاموسوی وحجت الاسلام صدیق عربانی، صومعه سرایی هستند

ازبرنامه های جالب مسجدالجواد،شبهای یکشنبه بعدازنمازمغرب وعشاء-برنامه “محفل انسی باقرآن“است که ازقاریان بنام استان وبعضاً کشوری دعوت بعمل می آید ودرپایان هدایایی نیزبا قاریان داده می شود وبه همه شرکت کنندگان “شام”داده می شود،پذیرایی گرم به صرف شام

دربرنامه”محفل انسی با قرآن” مسجدالجواد رشت امشب۱۹دیماه۱۳۹۵ که بعدازپایان نمازعشاء شروع شد

حجت الاسلام یوسف کنعاتی -مدیریت مراسم رابعهده داشت وخیلی خوب هم مدیریت میکرد،داوطلبین برای قرائت یکی یکی به جایگاه جلوس میکردند وصفحه ای را که خودشان آماده کرده بودندرااعلام میکردند وبه سبک یکی ازقاریان می خواندند،آقای کنعانی هم ایرادها واشکالات تلفظ وقرائت را متذکرمی شد-جلسه بیشررویکردآموزشی داشت

      

اماایراداین مربی ومدیرمحترم این بود که بیش ازحد نگران صداواکوی بلندگو”فرازوفرودهایش” بود! وهرچنددقیقاً رویشان رابرمیگرداند با مسؤل سیستم صوتی درمورد تنظیم صداصحبت می کرد!

قاریان امشب بترتیب

پورذاکرعربانی-کشاورز-امیدعلیجانپور بودند

بعدمیهمان ویژه مراسم آقای دکترمحمدشجاعی (استادحوزه ودانشگاه بود)که دقایقی سخنرانی کرد

که خلاصه ای ازسخنرانی ایشان درآینده منتشرخواهم کرد

  

بعدازسخنرانی دکترشجاعی-۲قاری(چولایی وقاسمپور) هم باحضوردرجایگاه به قرائت قرآن پرداختند

مراسم تادیروقت “بیش ازساعت۲۱″به اتمام رسید وبعدسفره شام پهن کردند”قیمه پلو”بود که کیفیت این غذامارایادجبهه هاجنگ انداخت که غذای جبهه بهتربود!

 

نگارنده یادم هست که درزمانهای گذشته نیزشبهابعدازپایان نمازجماعت  بمناسبتهای مختلف مراسم برگزارمی شد وبه همه شرکت کنندگان یک سینه کوچک چای که درکنارش یک بسته کوچک بیسکویت ویک لیموترش وخرماویاقندمی دادند

***

امشب(یکشنبه۲۷ اسفند ۱۳۹۶)آخرین جلسه -انسی باقرآن-درسال جاری بوده

مراسم امشب را هم حجت الاسلام کنعانی مدیریت می کرد که مدیریتش جالب بود،یک نوع صمیمیت وجدیت توامان بود

دراین جلسه سید محمد احمدی”فرماندار”رشت بهمراه معاونینش هم حضورداشت-سمت راست -نفردوم

حاج آقاکنعانی ضمن تقدیروتشکرازحضورفرماندار دراین جلسه قرانی-تنورراگرم دیدودرفکرپختن نان شد!ازفرماندارتقاضای “سیستم صوتی” برای مسجد-۲۰میلیون تومان-گفت پول سیستم حدود۷۰میلیون است که مبلغی کم داریم.

آقای کنعانی این سخنان را دراوائل ورودفرماندار مطرح کرد،یعنی زمانیکه ازتلاوت چندقاری گذشته بود ویک  قاری درجایگاه حضورداشت  وآماده قرائت بود،که این قاری محترم با با لحن شیرینی “مطائبه”اعتراض کرد-گفت اگراینطوربکنید،موجب عدم حضورفرمانداردردیگرجلسات قرآنی می شوید،خوب بود درموقعیت دیگری درخواست رامطرح می کردیدکه این مطالب موجب خنده حضار ،مخصوصاً”گل انداختن چهره”فرمانداروهمراهانش شد!که آقای کنعانی حرفش رااصلاح کرد وگفت “صرفاً یک پیشنهادبود.

آقای ایزدی-قاری کشور-نیزیکی ازقراء بود

ددرادامه، جوایزی به قراء وخادمان اهداشد

درپایان باغذای گرم ازحاضرین پذیرایی شد

غذای امشب خوب بود-هم برنجش مرغوب بود وهم خورشتش درست وحسابی-برعکس جلسه قبل

حاج آقا”زهیری”نفردوم -کنارفرماندار-پرداخت جوائزرابعهده داشته،حدود۲۰نفرباقرعه ویاانتخاب مستقیم آقای کنعانی پرداخت شد ومدیرجلسه درآخرنیز به عده ای دیگرهم پاکتی داد،بمن(مدیرسایت)هم دلش سوحت(گفت شماخیلی زخمت کشیدید)،پاکتی اهداکرد،که گذاشتم درجیبم،درمنزل که رسیدم بازکردم که چندتا”تراول”است،چراحاج آقااینقدرولخرجی میکرده!،دیدم یک یک اسکناس۲۰۰۰۰ریالی است!یعنی دوهزارتومان-البته دراثناجلسه ازآقای زهیری پرسیده بودم که درپاکتی که به افرادمی دهید،مبلغش چقدراست؟ایشان گفته بودپنج هزارتومان

واما حاجی آقاکنعانی ازهمه دست اندرکاران وخادمان وخیرین زنده ومرده یادکردالاازبنیانگذارواحیاءکننده این مسجد (حجت الاسلام میرآقاموسوی)که قبرش درورودی همین مسجداست،آن خطیب مفید،سخنورتوانایی بود،این مسجدتخریبی بود که ایشان آبادش کرد،وی سالهااینجاامامت کرد ومدیریت-مضافاً براین حاجی آقاموسوی ازمبارزینی بود که پای منبرش خیلی ها می نشستند،زمانی که درمسجدامام حسین -صومعه سرامنبرمی رفت (قبل ازپیروزی انقلاب)نه اینکه مسجدپربودازجمعیت،بلکه تمام حیاط مسجد وخیابان روبرو تاپمپ بنزین”سابق”جمعیت موج میزد وهمه هم سرشوری داشتنددرمبارزه بارژیم ستمشاهی،خدایش بیامرزد.

این دخترخانم خوشگل هم باپدرش آمده بود

خادم مسجد

هیئت امنای مسجدالجواد عبارتنداز:

۱-باب الله زارع

۲-حمیدقربانی

۳-علی صدیق

۴-حاجی رحمان نیا

یک ابتکارخوب این مسجداین است که  بجای جایگاه مهر،روی نواری که درجایگاه نمازپهن کرده اندبرای هر نمازگزار یک مهربزرگ ویک تسبیح گذاشته اندکه یک توفیق اجباری هست برای “دکر”تسبیح فاطمه زهراسلام الله علیها(بقول آیت الله جوادی آملی”سبحه”)

 فاصله این مسجدبا مسجد دیگر کمتراز۱۰مترمی باشد/این ۲مسجددرسبز میدان -اول کوچه آفخراواقع شده است/ سمت راست،مسجدالجواد وسمت  چپ مسجدخورگامی که اخیراً اسمش به امام موسی کاظم(ع)تغییریافته است   

 خادم مسجد که وقتی پرسیدم اسم شما چیست؟جواب داد(آحسین) که ماهم برسم امانتداری همن کلامش رانوشتیم والبته گفت یک همکاردیگرهم دارم که اسمش علی آقاست

 

درباره نویسنده

1577مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما