برچسب های نوشته ها : روزه استیجاری

نرخ فطریه و کفاره روزه ونماز وروزه قضا و هزینه ختم قران و قربانی

مقدار وجوهات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه ونماز وروزه قضا و هزینه ختم قران و قربانی ... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد. مبلغ وجوهات بر اساس مقادیر زیر است: کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال- ۱۵۰هزارتومان کفاره یک روز قضای روزه عذر: ۲۵،۰۰۰ ریال- ۲هزارو۵۰۰تومان حداقل فطریه برای هر نفر: ۸۰،۰۰۰ ریال- ۸هزارتومان کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال- ۱۵۰هزارتومان کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما