برچسب های نوشته ها : ماجرای تفسیر”سوره حمد”امام خمینی

تفسیرسوره حمدامام خمینی”چراناتمام ماند”علت مخالفت

تفسیرسوره حمدامام خمینی
تفسیرسوره حمد(فاتحه الکتاب)امام خمینی توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:درادامه علت ناتمام ماندن -مخالفت با«پخش تلویزیونی» این تفسیررا خواهیدخواند. أعُوذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم/بِسْمِ اللَّه الَّرحْمنِ الرَّحيم تقاضا شده بود كه من ... ادامه مطلب

چراتفسیر”سوره حمد”امام خمینی ناتمام ماند؟

چراتفسیر
چرا جلوی پخش تلویزیونی «تفسیرسوره حمدامام خمینی» گرفته شد!؟... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما