برچسب های نوشته ها : ۵ کشوری که درصددحذف دلارهستند

کشورهایی که درصدد”حذف دلار”درمعاملات هستند ۵کشور

کشورهایی که درصدد
کشورهایی که از«دلار»فاصله گرفتند .درتلاش را حذف دلارهستند ۵ کشوری که درصدد رهایی ازچنگال «دلار»هستند: چین ، روسیه ، ترکیه ، ایران و هند(ونزوئلا) آیا کشور«چین»دلاررادرمبادلات ارزی حذف کرد؟ رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا گفت: امکان «حذف دلار»درمعاملات درکوتاه مدت امکان پذیرنیست،دردرازمدت شاید«پساامریکا» ریچاردکوپر:حتی اگرکشورهایی موفق بشوند«دلار»راحذف کنند،باز امریکا اهرم های فشاری خواهدداشت! درادامه خواهیدخواند.+آشنایی با پول«یوان» ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما